| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 105
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
Profesionalni razvoj vzgojiteljev predšolskih otrok
Maja Hmelak, 2012, doktorska disertacija

Opis: Postmoderna družba je družba nenehnih sprememb (kulturnih, političnih, družbenih), ki zahtevajo prilagajanje le-tem tako s strani posameznikov kot organizacij, pri čemer prihaja do spreminjanja vlog in nalog ter pogledov na vzgojitelja kot osebo, strokovnjaka in uslužbenca kot tudi na njegovo delo in odnos do otrok. Vse to od vzgojitelja in tudi od vrtca kot organizacije zahteva prilagoditve in spremembe glede večje avtonomnosti in profesionalizacije, pri čemer se vedno pogosteje poudarja pomen vzgojiteljeve profesionalne rasti. Tukaj se združujeta in prepletata notranja komponenta (njegov osebni interes, motivacija in osebni oz. osebnostni razvoj) in zunanja (napredovanja, delovni pogoji, plačila, ugled) komponenta. V doktorski disertaciji smo preučevali problem profesionalnega razvoja vzgojiteljev. V prvem delu smo predstavili teoretična izhodišča, pri čemer smo soočili razmišljanja različnih avtorjev ter podali odgovore na vprašanja o vzgojiteljevem profesionalnem razvoju. Ob tem smo posegli tako na strokovno izobraževanje kot osebnostno rast vzgojitelja, razložili pomen in oblike obeh segmentov profesionalnega razvoja, povedali, kakšni so vplivi na slednjega in zakaj je pomemben za vzgojitelje predšolskih otrok. Razložili smo, kako poteka izobraževanje vzgojiteljev in podrobno predstavili poklic vzgojitelja, pri čemer smo še posebej izpostavili razloge za izbiro vzgojiteljskega poklica kot tudi delovno obveznost vzgojiteljev predšolskih otrok. V drugem delu predstavljamo izide empirične raziskave in interpretacijo le-teh. Osredotočili smo se na štiri področja, in sicer motivacijo ob izbiri študija, osebnostne lastnosti, strokovno znanje in delo ter zadovoljstvo in pričakovanja. S tem smo posegli na področje vzgojiteljeve osebnostne, poklicne in socialne dimenzije, s katero po ugotovitvah Vontove (2005) dosegamo uravnoteženost v uresničevanju vseh dimenzij profesionalnosti, in s tem višjo kakovost dela ter zadovoljstva pri delu. Metodološko smo se odločili za kvantitativne raziskovalne postopke, kjer smo uporabili anketni vprašalnik za vzgojitelje in anketni vprašalnik za študente predšolske vzgoje. Raziskavo smo izvedli med slovenskimi in hrvaškimi študenti in vzgojitelji predšolske vzgoje. Glavne ugotovitve raziskave so: a) Glede motivacije ob izbiri študija smo ugotovili, da so se anketiranci za študij predšolske vzgoje, in s tem poklica vzgojitelja predšolskih otrok, odločili predvsem zaradi samouresničitvenih in altruističnih razlogov ter da so s svojo odločitvijo zelo zadovoljni. Ti razlogi predstavljajo notranje dejavnike, osebni interes, ljubezen do otrok in poklica, predvsem pa iskreno, osebno željo po delu in vzgoji s predšolskimi otroci. b) Glede osebnostnih lastnosti smo ugotovili, da anketiranci premorejo vse za vzgojitelja potrebne lastnosti, ki smo jih na splošno razdelili na dve podpodročji, in sicer odnos do sebe in odnos do otrok. c) Glede strokovnega znanja in dela smo ugotovili, da se anketirancem zdi najpomembneje pridobiti predvsem pedagoško-psihološka znanja in znanja s posameznih področij kot tudi sposobnost komuniciranja z otroki in njihovimi starši. Na začetku svoje poklicne poti pričakujejo in zaznavajo nekaj težav, ki pa so pogosto posledica predvsem 'začetniške treme'. Najbolj močne in samozavestne se počutijo na področju neposrednega dela z otroci. d) Glede zadovoljstva in pričakovanj smo ugotovili, da na vzgojiteljevo zadovoljstvo najbolj vplivata zadovoljstvo otrok in staršev. Ker se zavedajo pomembnosti dopolnjevanja in nadgradnje svojega znanja in izkušenj, pa tekom kariere pričakujejo predvsem, da se bodo lahko udeleževali strokovnih izpopolnjevanj. Na podlagi vsega lahko strnemo, da se anketiranci zelo zavedajo kompleksnosti profesionalnega razvoja, ki zajema tako strokovno podkovanost kot osebnostno zrelost posameznika, kot tudi prilagodljivosti in nenehne nadgradnje že usvojenega in pridobljenega znanja in pogledov vsakokratnim družbenim spremembam
Ključne besede: profesionalni razvoj, vzgojitelj, motivi, strokovno delo in znanje, osebnostni razvoj, zadovoljstvo in pričakovanja, predšolski otrok
Objavljeno: 01.03.2013; Ogledov: 5942; Prenosov: 2193
.pdf Celotno besedilo (729,09 KB)

2.
VPOGLED V NAČRTOVANJE VZGOJITELJIC
Juta Leskovec, 2014, diplomsko delo

Opis: Empirično diplomsko delo z naslovom Vpogled v načrtovanje vzgojiteljic obravnava načrtovanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v povezavi s kakovostjo vrtcev. V teoretičnem delu smo opredelili pomen in vlogo načrtovanja v vrtcih ter se osredotočili na kurikularna načela in cilje, ki vzgojiteljem narekujejo uporabo raznolikih metod in oblik dela v vrtcu. Predstavili smo kakovost v vrtcih ter vlogo zagotavljanja le-te preko treh ravni s pripadajočimi področji in kazalci kakovosti. V empiričnem delu smo analizirali elemente priprav vzgojiteljic ter ugotavljali, kako se uporaba le-teh spreminja glede na njihovo delovno dobo. V raziskavo smo zajeli 372 dnevnih in tedenskih priprav 14 vzgojiteljic iz vrtca Dobrovnik ter vrtca Miklavž na Dravskem polju. Vzgojiteljice smo glede na razpršenost podatkov razdelili v skupini s krajšo in daljšo delovno dobo. Ugotovili smo, da vzgojiteljice v več kot polovici priprav navajajo temo, cilje, področje dejavnosti ter vlogo otrok. Navedbo enote, predvidenih materialov oz. didaktičnih sredstev, vloge odraslih, metod in oblik dela smo zabeležili v manj kot polovici priprav. Vzgojiteljice s krajšo delovno dobo se v večji meri poslužujejo tedenskega zapisa priprave, sicer pa med skupinama vzgojiteljic ne prihaja do večjih razlik. Navajanje analiziranih elementov priprav vzgojiteljicam omogoča kvalitetno delo in evalvacijo, ki predstavlja podlago za nadaljnje načrtovanje in zagotavljanje kakovosti vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v vrtcu.
Ključne besede: predšolska vzgoja, načrtovanje vzgojiteljic, dnevna priprava, kakovost, delovna doba
Objavljeno: 19.06.2014; Ogledov: 3574; Prenosov: 1518
.pdf Celotno besedilo (997,61 KB)

3.
MULTIKULTURALIZEM V VZGOJI PREDŠOLSKIH OTROK
Alma Smajić, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Multikulturalizem v vzgoji predšolskih otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljeni pojmi, ki so tesno povezani med seboj; to so: multikulturalizem, migracije, proces asimilacije in integracije, predsodki in identiteta. Za kvalitetno delo vzgojitelja v vrtcu je pomembno poznavanje teh pojmov, le tako bo lahko načrtoval svoje delo in ga izvajal skladno z načelom o multikulturalizmu. V teoretičnem delu diplomskega dela je opisan tudi multikulturalizem v vrtcu, kjer so predstavljene vse metode dela z otroki drugega nacionalnega porekla. Vzgojitelj ne sme ignorirati prisotnosti drugih kultur v našem prostoru, saj s tem ne bo prispeval k celostnemu razvoju otrok. Imeti mora znanje o tem, kako vzgojiti strpnega posameznika in kako vključiti otroke drugega kulturnega porekla v proces vzgoje in izobraževanja. V teoretičnem delu diplomskega dela med drugim izvemo, da je multikulturna vzgoja pomembna tudi za otroke večinskega dela kulture, saj bodo v življenju navezovali pristnejše in kvalitetnejše stike, brez predsodkov in nestrpnosti. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave na temo multikulturalizem v vrtcu. Za raziskovalni instrument smo uporabili anketni vprašalnik, ki ga je izpolnilo 85 vzgojiteljev in njihovih pomočnikov v velenjskih vrtcih. Zanimalo nas je, na kakšen način vzgojitelji seznanjajo otroke s pojmom različnosti, z različnimi kulturami in tradicijami. Osredotočili smo se tudi na to, da bi izvedeli, ali imajo vzgojitelji in njihovi pomočniki zapisane metode in načine dela z otroki drugega kulturnega porekla in če jih imajo – kje. Prav tako nas je zanimalo sodelovanje s starši otrok drugega nacionalnega porekla in opažanja vzgojiteljev, kako so se otroci večinskega dela kulture vedli do otrok drugega kulturnega porekla. Podatke, pridobljene s pomočjo anketnih vprašalnikov, smo obdelali s programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) in jih predstavili tabelarično.
Ključne besede: Predšolska vzgoja, multikulturalizem, kultura, migracije, integracija, identiteta, strpnost, dvojezičnost, vključevanje.
Objavljeno: 16.09.2014; Ogledov: 1496; Prenosov: 277
.pdf Celotno besedilo (429,07 KB)

4.
PRIČAKOVANJA STARŠEV DO VZGOJITELJEV
Maja Hazenmali, 2014, diplomsko delo

Opis: Družina nekoč se po vlogah razlikuje od družine danes. Pojavile so se spremembe, ki jih pogojujejo družbene razmere. S tem pa so se spremenila tudi pričakovanja staršev do vzgojiteljev. Diplomsko delo sestavlja ta teoretični in empirični del. V prvem delu je predstavljena družini nekoč in danes. Podrobneje so predstavljeni: vloga družine, vplivi družine, vloga otroka v družini, spremembe in vzgoja v družini. Nato je predstavljen vrtec kot institucija nekoč in danes. V nadaljevanju je v teoretičnem delu predstavljeno še sodelovanje s starši in pričakovanja staršev do vzgojiteljev ter vidik kakovosti vrtca. Empirični del je posvečen raziskavi, kjer so rezultati in analiza raziskave o pričakovanjih staršev do vzgojiteljev in kako se pričakovanja odražajo pri delu vzgojiteljev. Vzorec zajema starše, ki imajo svoje otroke vključene v vrtce na Štajerskem. Podatke, ki smo jih zbrali z anketnim vprašalnikom, smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Pri tem so nas zanimale razlike glede na starost otroka, kraj bivanja in stopnjo izobrazbe starša. Ugotovili smo, da obstajajo statistično značilne razlike v pričakovanju staršev do vzgojiteljev glede na starost otroka, ne pa na kraj bivanja in stopnjo izobrazbe. To ocenjujemo kot izredno pozitivno, saj so pričakovanja odvisna od starosti otroka in ne glede od kraja bivanja in stopnje izobrazbe staršev.
Ključne besede: družina, otrok, pričakovanja, starši, vrtec, vzgojitelji
Objavljeno: 30.10.2014; Ogledov: 1820; Prenosov: 421
.pdf Celotno besedilo (897,76 KB)

5.
DRUŽINA IN ŠPORT
Maja Korošec, 2014, diplomsko delo

Opis: POVZETEK Družina in šport sta ključna dejavnika v diplomski nalogi. Ukvarjali smo se z družino, njenim bistvom, vidiki, tipologijo in vlogo, ki pripomore k oblikovanju otroka tako v socialnem kot športnem smislu. Za predšolskega otroka je družina ključnega pomena. V diplomski nalogi je predstavljena sama družina, v kateri poteka primarna socializacija. Sama vsebina diplomske naloge se nagiba tako k družini kot k samemu športu. Osredotočili smo se predvsem na predšolskega otroka, na družino, v kateri živi, kakšen je njegov položaj, kakšna je vloga in funkcija družine in kako družina pomaga predšolskemu otroku pri športnem udejstvovanju. V teoretičnem delu diplomske naloge smo poleg omenjenega opredelili šport in pomen športa tako za družino kot tudi za predšolskega otroka – športnika. Pobližje smo si pogledali različno teorijo, tako o družini kakor o športu. Zanimalo nas je, kako blizu sta si družinsko življenje in šport. Skozi empirični del smo raziskali jasen pogled na športno udejstvovanje družine. Starši iz primestnega in/ali mestnega okolja so izpolnjevali v vrtcu anketne vprašalnike za svojega otroka. Pridobljene rezultate smo dopolnjevali s teorijo in jih primerjali s postavljenimi hipotezami, ki smo si jih zastavili na začetku diplomske naloge. Ugotovili smo, da se je športno udejstvovanje v družini povečalo.
Ključne besede: KLJUČNE BESEDE Družina, predšolski otrok, šport, starši, vidik, tipologija, položaj, razvoj, pomen, udejstvovanje, športnik, družinsko življenje, zgodnje otroštvo.
Objavljeno: 11.12.2014; Ogledov: 1703; Prenosov: 260
.pdf Celotno besedilo (563,54 KB)

6.
PREDŠOLSKI OTROK IN DRUŽINA V PRIMEŽU NOVODOBNIH ODVISNOSTI
Sara Jodl, 2014, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo z naslovom Predšolski otrok in družina v primežu novodobnih odvisnosti je sestavljeno samo iz teoretičnega dela. Za teoretično diplomsko nalogo smo se odločili zaradi občutljivosti teme. Definirali smo, kaj je to družina, in opisali različne tipe družin. Opisali smo, kakšno vlogo ima družina kot dejavnik okolja in primarne socializacije na razvoj otroka ter odnose v družini. Opisali smo tudi vrste različnih odvisnosti, ki jih v današnjem svetu ne primanjkuje. Pojasnili smo njihov vzrok za nastanek in posledice, ki so vidne še leta in leta ter oškodujejo celotno družino. Na koncu jedrnega dela smo predstavili pomoč odvisnikom in njihovim družinam. Namen diplomske naloge je bil pojasniti in prikazati novodobne odvisnosti, vzroke in posledice odvisnosti ter družinske odnose med člani družine, kadar je v družini prisotna odvisnost. Cilji diplomske naloge so predstaviti, kaj je to družina, predstaviti novodobne odvisnosti, predstaviti vzroke in posledice novodobnih odvisnosti, pojasniti odnose med družinskimi člani, kadar pride v družini do novodobnih odvisnosti, in predstaviti, kako ukrepati ob prisotnosti novodobne odvisnosti. V diplomski nalogi smo torej povzeli in primerjali različne teorije različnih avtorjev. Na podlagi pridobljenih informacij smo prišli do ugotovitev, da novodobne odvisnosti negativno vplivajo na celosten razvoj otroka ter na komunikacijo v družini, da otroci odvisnikov prej podležejo odvisnostim v odraslosti, da so odvisnosti posledica čustvene nestabilnosti in so odvisniku v uteho in da odvisnost vpliva na ekonomski in socialni status družine.
Ključne besede: družina predšolskih otrok, medsebojni odnosi, odvisnost, pomoč odvisnikom
Objavljeno: 11.12.2014; Ogledov: 1007; Prenosov: 236
.pdf Celotno besedilo (616,80 KB)

7.
Preschool teacher career and why individuals choose it
Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec, 2012, izvirni znanstveni članek

Opis: The first part of the article examines certain fundamental theoretical facts about preschool education courses and the preschool teacher profession, as well as current theoretical and empirical knowledge about the motives for choosing this career path. The central part of the article is devoted to the empirical study. A study was performed on a sample of 616 students and preschool teachers to determine their opinions about how suitable they think their choice of education and future profession was, and about the motivational factors that led the respondents to choose preschool education studies and the preschool teacher profession. The study also factored in respondents' backgrounds (students, teachers) and status (beginners, established, experienced). An analysis of differences between the respondents in regard to their background and status revealed a general agreement with the suitability of choosing their education/future profession, but it also showed that their choice was primarily guided by self-actualization and altruistic reasons. However, statistically significant differences were spotted in other reasons as well. Considering that inner motivational factors were the most common among all respondents, the authors deduce that the respondents represent a suitably chosen and educated population of current and future preschool teachers, which should ensure quality work with preschool children.
Ključne besede: preschool education, preschool teacher, profession, motivation, career
Objavljeno: 07.06.2012; Ogledov: 1261; Prenosov: 157
.pdf Celotno besedilo (414,09 KB)
Gradivo ima več datotek! Več...

8.
Media education of preschool children: the parent's role
Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec, 2010, objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Ključne besede: education, preschool education, media, media education, parents
Objavljeno: 07.06.2012; Ogledov: 990; Prenosov: 36
URL Povezava na celotno besedilo

9.
Library in kindergarten and what it offers to preschool children and preschool educators
Jurka Lepičnik-Vodopivec, Maja Hmelak, 2010, objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Ključne besede: education, preschool education, kindergartens, library
Objavljeno: 07.06.2012; Ogledov: 1069; Prenosov: 25
URL Povezava na celotno besedilo

10.
Knjižnica v vrtcu - inovativni pristop k učenju
Maja Hmelak, Jurka Lepičnik-Vodopivec, 2009, objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Opis: Kurikulum za vrtce posveča posebno pozornost učenju predšolskih otrok, ki naj bi bilo optimalno in kvalitetno, hkrati pa spodbuja k inovativnim pristopom pri doseganju le-tega. Avtorici v prispevku predstavita knjižnico, ki deluje v okviru vrtca z namenom ponuditi predšolskemu otroku inovativno okolje za njegov razvoj in učenje. Prostor v knjižnici je organiziran tako, da omogoča individualno delo (knjižni, računalniški in avdio-video kotiček ter kotiček za ustvarjanje) in delo v skupinah (osrednji prostor) s pomočjo različnih medijev.
Ključne besede: vzgoja in izobraževanje, predšolska vzgoja, vrtci, književna vzgoja, knjižnice, mediji, kakovost
Objavljeno: 07.06.2012; Ogledov: 1588; Prenosov: 146
URL Povezava na celotno besedilo

Iskanje izvedeno v 0.3 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici