| | SLO | ENG | Piškotki in zasebnost

Večja pisava | Manjša pisava

Iskanje po katalogu digitalne knjižnice Pomoč

Iskalni niz: išči po
išči po
išči po
išči po
* po starem in bolonjskem študiju

Opcije:
  Ponastavi


1 - 10 / 100
Na začetekNa prejšnjo stran12345678910Na naslednjo stranNa konec
1.
STATUSNE SPREMEMBE PRI PODJETNIKU POSAMEZNIKU
Mateja Zadravec, 2009, diplomsko delo

Opis: V diplomskem delu predstavljamo statusne spremembe podjetnika posameznika, in sicer nadrobno proučujemo statusno preoblikovanje podjetnika posameznika v družbo z omejeno odgovornostjo. Statusno preoblikovanje predstavljamo tako teoretično kot tudi praktično, in sicer iz statusnega, davčnega in računovodskega zornega kota. Pred nadrobno predstavitvijo statusnega preoblikovanja je predstavljen status podjetnika posameznika in status družbe z omejeno odgovornostjo. Za oba obravnavana gospodarska subjekta prikazujemo potek knjigovodenja in njuno obdavčitev, iz slednjega pa je izdelana tabela primerjave med samostojnim podjetnikom in družbo z omejeno odgovornostjo. S praktičnim primerom skušamo podkrepiti teoretični vidik statusnega preoblikovanja in spoznati, ali se teorija ter praksa na tem področju izpodbijata. Primer prikazuje enega pomembnih razlogov, ki podjetnika privede do statusnega preoblikovanja, in celoten postopek, ki ga je potrebno izvesti, da podjetje samostojnega podjetnika postane podjetje družbe z omejeno odgovornostjo.
Ključne besede: samostojni podjetnik posameznik, družba z omejeno odgovornostjo, računovodstvo, obdavčitev, preoblikovanje, presečni dan, davčno nevtralen prenos
Objavljeno: 16.07.2010; Ogledov: 2357; Prenosov: 460
.pdf Celotno besedilo (12,65 MB)

2.
OBDAVČITEV OBNOVLJIVIH IN NEOBNOVLJIVIH VIROV ENERGENTOV
Petra Malajner, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomsko delo obravnava sistem obdavčitve obnovljivih in neobnovljivih virov energije. Predstavljene so možnosti pridobitve ekoloških subvencij za obnovljive vire energije in morebitne davčne olajšave. Zakoni v Sloveniji ne predvidevajo davčnih olajšav za energente, razen za raziskave in razvoj. Spodbude so možne v obliki subvencij, ki jih podeljuje Ekosklad in investiranja iz zasebnega sektorja. Ekosklad podeljuje nepovratna finančna sredstva in kredite s subvencionirano obrestno mero. Za obnovljive vire energije ni predvidenih nobenih obdavčitev, razen DDV. Za neobnovljive vire energije imamo obdavčitev ogljikovega dioksida, trošarine in davek na dodano vrednost. Država s temi davki oblikuje cene posameznih energentov in določa njihovo višino ter tako oblikuje porabo določenega energenta. Opredeljene so tudi različne teorije energetskih davkov, kot sta Pigujev in Coasejev model energijskih davkov. V kjotskem protokolu je uporabljen Coasejev model obdavčitve, ki ni prinesel veliko izboljšanja, zato se spet obračajo k Pigujevemu modelu. Na koncu diplomskega dela je podana kritična ocena slovenske obdavčitve energentov in subvencij za obnovljive vire.
Ključne besede: Ključne besede: obdavčitev, subvencije, DDV, obnovljivi, neobnovljivi viri energije, trošarina, onesnaževanje.
Objavljeno: 19.08.2010; Ogledov: 2533; Prenosov: 233
.pdf Celotno besedilo (770,83 KB)

3.
PRIMERJALNA ANALIZA OBDAVČITVE PLAČ V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM GLEDE NA ZAKON O DOHODNINI
Tatjana Talevski, 2010, diplomsko delo

Opis: Z dohodnino so obdavčeni dohodki fizičnih oseb. Plača je najpomembnejša vrsta dohodka iz delovnega razmerja, od katere se plačujejo razne dajatve v državni proračun, za zagotovitev financiranja skupnih potreb države in prebivalstva. V Sloveniji so plače obdavčene z dohodnino in prispevki za socialno varnost, katere so zavezani plačevati delojemalci in delodajalci. Na Hrvaškem so plače obdavčene z dohodnino, davkom na dohodnino, posebnim davkom iz plač in s prispevki za socialno varnost, katere sta prav tako zavezana plačevati delojemalci in delodajalci. V okviru dohodnine vplivajo na obdavčitev plač še dohodninska lestvica in olajšave, ki se med državama razlikujeta tako po številu razredov in mejnih stopnjah kot po vrstah olajšav in njihovemu uveljavljanju. Za priznanje olajšav delojemalcu je na Hrvaškem pomembna davčna kartica. Med pomembnejše dohodke iz delovnega razmerja spadajo v obeh državah še regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnosten pomoči, povračila stroškov v zvezi z delom, ki se nad določenim zneskom obdavčijo kot plače, ter bonitete. Na njihovo obdavčitve vplivajo različne pravne podlage, ki jih moramo pri tem upoštevati. S pomočjo primerjalne analize obdavčitve plač smo ugotovili, da so v letu 2010 čiste plače po obdavčitvi na Hrvaškem nižje v primerjavi s slovenskimi. Prav tako so bili pri izplačilu plač bolj obdavčeni hrvaški delodajalci.
Ključne besede: plača, dohodnina, davčna osnova, davčna stopnja, davčna olajšava, prispevki za socialno varnost, drugi dohodki iz delovnega razmerja, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, davek na dohodnino, posebni davek iz plač, davčna kartica.
Objavljeno: 25.10.2010; Ogledov: 4703; Prenosov: 573
.pdf Celotno besedilo (458,09 KB)

4.
METODIKA DAVČNEGA SVETOVANJA V FAZI USTANOVITVE IN PRI NADALJNJEM POSLOVANJU PODJETJA
Marjana Žvegler, 2010, diplomsko delo

Opis: V svetu je dejavnost davčnega svetovanja določena v zakonih in podzakonskih aktih, v Sloveniji pa zakonske osnove za davčno svetovanje še nimamo. Davčno svetovanje, ki je posebna oblika podjetniškega svetovanja, lahko v Sloveniji opravljajo pravne ali fizične osebe različnih poklicev. Davčni svetovalci se združujejo in vpisujejo v registre davčnih svetovalcev pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije ali pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Osnovna pravila obnašanja in delovanja ter vzdrževanja potrebne izobrazbe so predpisana s Kodeksom poklicnih načel preizkušenega davčnika in Pravilnikom o pridobitvi in vzdrževanju licence davčnih svetovalcev. Za spodbujanje podjetništva in podjetništvu prijaznega okolja nudi država Slovenija več oblik subvencij, kjer bi izpostavili predvsem vavčersko svetovanje in subvencije za samozaposlitev. Davčni svetovalci lahko podjetnikom pomagajo pri pridobivanju teh sredstev. Metodika davčnega svetovanja ni predpisana ne v tujini in ne v Sloveniji. Različni tuji avtorji in tudi domači davčni svetovalci predlagajo vsaj pet fazni okvirni model procesa davčnega svetovanja, ki ga po potrebi, glede na vrsto in zahtevnost obravnavanega davčnega problema, členijo še na nadaljnje faze in podfaze. Poenostavljeni model davčnega svetovanja bodočemu podjetniku gradbene dejavnosti kaže, da so davčne obremenitve različne glede na pravno-organizacijsko obliko podjetja, niso pa odvisne od vrste dejavnosti. Podjetniki se čedalje bolj zavedajo pomembnosti davčnega svetovanja, zato v zadnjih nekaj letih opažamo izrazito povečanje tako kvantitete kot tudi kvalitete ponudnikov teh storitev.
Ključne besede: podjetniško svetovanje, davčno svetovanje, metode svetovanja, razvoj svetovalne dejavnosti, pravni okviri davčnega svetovanja v Sloveniji, institucionalni okviri davčnega svetovanja, izobraževanje za davčnega svetovalca
Objavljeno: 02.09.2010; Ogledov: 1568; Prenosov: 91
.pdf Celotno besedilo (5,21 MB)

5.
DAVČNE INFORMACIJE V LETNIH POROČILIH SLOVENSKIH GOSPODARSKIH DRUŽB
Jelka Vetrih, 2010, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Diplomski seminar predstavlja davčne informacije v obveznih in prostovoljnih razkritjih k letnim poročilom gospodarskih družb, po posameznih postavkah bilance stanja, izkaza poslovnega izida, izkaza denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala. Obvezna razkritja so zakonsko predpisana, prostovoljna pa določi podjetje samo in se večinoma nanašajo na vsebino poslovnega poročila. Del diplomskega seminarja pa je namenjen tudi predstavitvi odloženih davkov, ki so rezultat obračunavanja sedanjih in prihodnjih davčnih posledic, imenujemo jih obdavčljive začasne razlike. Največji poudarek v diplomskem seminarju pa je namenjen ugotavljanju davčnih informacij v prostovoljnih in obveznih razkritjih k letnim poročilom gospodarskih družb kotacije A. Davčne informacije so informacije, na podlagi katerih se oblikuje davčna osnova, torej so to podatki, ki vplivajo na povečanje oziroma zmanjšanje davčne osnove. Prostovoljna razkritja so v izmenjavanju informacij koristna predvsem zaradi skrbi za povečanje vrednosti podjetja. Gre za razkrivanje informacij, ki niso zajeta v računovodskih izkazih. Za dolgoročen obstoj in nadaljnji razvoj družbe je zelo pomembno pravočasno zaznavanje in obvladovanje vseh vrst tveganj. S tem obvezna, predvsem pa prostovoljna razkritja k letnim poročilom, pridobivajo vedno večji pomen.
Ključne besede: Davčne informacije, letna poročila, računovodsko poročilo, prostovoljna razkritja, obvezna razkritja, davčna osnova, računovodski predpisi, davčni predpisi, odloženi davki.
Objavljeno: 20.05.2011; Ogledov: 1471; Prenosov: 97
.pdf Celotno besedilo (273,70 KB)

6.
ANALIZA DEJAVNIKOV (NE)USPEŠNOSTI ODKRIVANJA DAVČNIH ZATAJITEV NA PODROČJU POLICIJE
Dragana Trivunović, 2010, diplomsko delo

Opis: Gospodarska kriminaliteta, po letnih poročilih policije, iz leta v leto narašča, z njim pa tudi kriminal na področju davčnih zatajitev. V zadnjih dveh letih naj bi bil vzrok za to večje število obravnavanih zadev tovrstnega kriminala ter gospodarska in finančna kriza. Policija je že začela z določenimi izboljšavami že obstoječih ukrepov za preprečevanje napredka kriminala na področju gospodarstva, vendar to še vedno ni dovolj. Za uspešnejše rešitve in ukrepe je potrebno najprej ustrezno in temeljito proučiti določene dejavnike, ki so vzrok hitremu napredku tovrstnega kriminala in nato poiskati ustrezne načine za njihovo izboljšanje. Slovenija je z vstopom v EU dobila priložnost za izboljšanje sodelovanja pri izmenjavi ustreznih podatkov, skupnem izobraževanju in izmenjavi izkušenj med organi pregona. To priložnost je potrebno močno izkoristiti.
Ključne besede: gospodarska kriminaliteta, davčna zatajitev, predkazenski in kazenski postopek, knjigovodske listine.
Objavljeno: 06.05.2011; Ogledov: 1534; Prenosov: 125
.pdf Celotno besedilo (811,24 KB)

7.
PRIMERJALNA ANALIZA RAČUNOVODSKEGA IN DAVČNEGA VIDIKA OBDAVČITVE KARATE DRUŠTVA V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM
Mitja Čokl, 2010, diplomsko delo

Opis: Diplomska naloga proučuje specifičnost računovodstva in obdavčitve društev v Republiki Sloveniji in v Republiki Hrvaški. V diplomskem delu smo najprej opredelili računovodsko in davčno zakonodajo za potrebe poročanja društev v obeh navedenih državah. V obeh državah se društva uvršajo med nepridobitne organizacije, ki omogočajo zadovoljevanje določenih družbenih potreb. Članstvo v društvih temelji na prostovoljni bazi. Načini financiranja društev so povezani z opravljanjem dejavnosti, katere društva zapišejo v ustanovni akt. Prav tako pa se društva potegujejo za sredstva preko javnih razpisov ter pridobivajo donacije. Poznavanje opravljanja pridobitne oz. nepridobitne dejavnosti je v Republiki Sloveniji zelo pomembna, saj morajo društva, ki opravljajo pridobitno dejavnost, voditi in izkazovati podatke o finančnem in materialnem poslovanju za to dejavnost ločeno. Računovodske rešitve za društva ureja v Republiki Sloveniji SRS 33. V Republiki Hrvaški računovodske rešitve ureja Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacij. Društva so v obeh državah dolžna voditi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, razen v izjemah, ki jih določa zakonodaja. Prav tako so društva zavezana k oddaji letnih poročil, katero sestavljajo bilanca stanja in izkaz poslovnega izid s pojasnili. Davčni obračun morajo v Republiki Sloveniji predložiti vsa društva. V Republiki Hrvaški društva niso zavezanci k plačilu davka od dobička, razen v izjemnih primerih. Zato ne oddajo prijave davka na dobiček. Zaradi nepoenotene zakonodaje v Republiki Sloveniji prihaja do različnih izkazovanj pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Zakon o društvih namreč upošteva Slovenske računovodske standarde, prav tako pa Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti, ki sicer natančno opredeljuje pridobitno in nepridobitno dejavnost, vendar pa Pravilnik ni usklajen z Zakonom o društvih. V obeh državah se društva soočajo s stalnimi spremembami zakonodaje. Davčna zakonodaja je vse zahtevnejša in obsežnejša, tako da se bo ljubiteljsko opravljanje računovodskih nalog v društvih počasi umaknilo in ga bodo nadomestili računovodski servisi.
Ključne besede: društvo, računovodenje društev, obdavčitev društev, pridobitna dejavnost, nepridobitna dejavnost, letno poročilo, bilanca stanja, izkaz poslovnega izida.
Objavljeno: 05.05.2011; Ogledov: 2035; Prenosov: 130
.pdf Celotno besedilo (585,25 KB)

8.
PRIMERJAVA SISTEMOV RAVNANJA Z OKOLJEM IN NJIHOVA UPORABA V PODJETJU
Živa Vipotnik, 2011, diplomsko delo

Opis: Okoljsko odgovorna podjetja k reševanju problema varstva okolja pristopajo sistematično in v ta namen vzpostavijo sistem ravnanja z okoljem (EMS). S sistemom ravnanja z okoljem izboljšujejo življenjski standard prebivalstva in hkrati ohranjajo naravno ravnovesje. Pri tem je pomembno, da se svojih vplivov na družbeno in naravno okolje začno zavedati tudi posamezniki. Podjetje z dobro zasnovanim sistemom ravnanja z okoljem lahko predvidi vse izdatke povezane z okoljem in jih nato vključi v cene svojih proizvodov in storitev, zaradi česar postaja vse pomembnejše računovodstvo okolja. Poleg tega, učinkovito zastavljen sistem ravnanja z okoljem hkrati z okoljskim računovodstvom omogoča učinkovitejšo proizvodnjo, poveča varstvo okolja, zmanjša stroške in poveča dobičke. Z odgovornostjo do okolja si lahko podjetja okrepijo svoj ugled in povečajo konkurenčnost na trgu.Prilagoditev podjetja okoljskim zahtevam predstavlja organizacijske, tehnološke in finančne obremenitve. Za uspešen nastop na trgu mora podjetje poznati instrumente varovanja okolja, kot so: EMAS, LCA, LCC, ekološka učinkovitost, EMA. Vse to jim prinese ob pravilnem pristopu finančne koristi in prednosti.
Ključne besede: sistem ravnanja z okoljem (EMS), okoljski kazalniki, EMAS, LCA, LCC, ekološka učinkovitost, okoljsko poslovodno računovodstvo (EMA), trajnostni razvoj
Objavljeno: 08.07.2011; Ogledov: 1728; Prenosov: 430
.pdf Celotno besedilo (1,61 MB)

9.
PRIHODNOST NAČELA POVEZANOSTI POSLOVNE IN DAVČNE BILANCE V EVROPSKI UNIJI
Mateja Štifter, 2011, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Harmonizacija računovodstva in neposrednih davkov sta področji, katerima Evropska komisija posveča veliko pozornosti. EU je z sprejetjem 4. in 7. direktive ter MSP in kasneje MSRP naredila velik korak na področju računovodstva ter povezanosti znotraj EU. S tem so države članice postale bolj povezane, saj so bili njihovi temeljni računovodski izkazi lažje primerljivi. To pa je pripomoglo k obsežnejšemu meddrždavnemu poslovanju podjetij. Področje neposrednih davkov pa ni dohitevalo sprememb računovodstva, zaradi tega so države članice še vedno bile obdavčene dvojno. Zato je EU predlagala enotno davčno osnovo, ki pa ne pomeni enotne davčne stopnje. Države članice razmišljajo v smeri sprejetja skupne konsolidirane davčne osnove za davek od dohodka prvnih oseb in v ta namen je Evropska komisija pripravila predlog o sprejetju direktive Sveta o CCCTB. Dokončna odločitev v tej smeri je ostala v rokah držav članic, EU pa je do sedaj naredila vse, da je to področje čim bolj nazorno prikazala javnosti. Kakšna bo prihodnost na področju računovodstva in davkov, si lahko vsak drugače zamišlja, zagoto pa je, da se bo nadaljeval proces harmonizacije.
Ključne besede: poslovna bilanca stanja, davčna bilanca stanja, načelo povezanosti, Mednarodni standardi računovodskega poročanja, Slovenski računovodski standardi, neposredni davki, skupna konsolidirana davčna osnova za davek od dohodka pravnih oseb, harmonizacija, odvisnost.
Objavljeno: 16.11.2011; Ogledov: 1197; Prenosov: 96
.pdf Celotno besedilo (462,09 KB)

10.
ANALIZA OBDAVČITVE REZIDENTOV REPUBLIKE SLOVENIJE GLEDE NA VIR DOHODKA
Alenka Kretič, 2011, delo diplomskega seminarja/zaključno seminarsko delo/naloga

Opis: Dohodnina je davek, ki obdavčuje dohodke fizičnih oseb. Najpomembnejši vir dohodnine so dohodki iz zaposlitve rezidentov RS, ki praviloma že med letom plačujejo akontacijo dohodnine kot odbitek davka pri plači. Na začetku vsakega leta (praviloma v mesecu marcu) se naredi obračun dohodnine za preteklo leto. Obračun nam pokaže, kolikšen znesek dohodnine je od vseh svojih dohodkov zavezan rezident RS plačati ter koliko je med letom že plačal. V primeru, da je med letom plačana akontacija dohodnine višja od zneska odmerjene dohodnine, je zavezanec upravičen do vračila presežka, v nasprotnem primeru mora razliko doplačati. Zavezanci za dohodnino so od leta 2005 dalje vsi rezidenti RS, ki dosegajo po Zakonu o dohodnini z dohodnino obdavčljive dohodke. Z dohodnino se obdavčijo vsi dohodki rezidentov RS, ne glede na to, kje je dohodek dosežen. Do leta 2005 rezidenti, ki svoje dohodke dosegajo v tujini, v RS dohodnine niso plačevali. Z novo zakonodajo iz leta 2009 ZDavP-2 in ZDoh-2 zavezancem, ki svoje dohodke dosegajo v Avstriji, poleg splošne olajšave in vseh ostalih (v primeru, da zavezanec zadostuje zahtevanim pogojem) priznavata dodatno znižanje davčne osnove za izračun letne dohodnine iz naslova posebne osebne olajšave za čezmejne delovne migrante, ki za leto 2010 znaša 7.112,00 EUR. Zavezanci so obdavčeni po načelu svetovnega dohodka, kar pomeni, da so upravičeni tudi do odbitka v tujini plačanega davka. Znesek priznanega odbitka tujega davka se izračuna po odstotku, ki je enak deležu tujih dohodkov v vseh doseženih dohodkih oz. največ do višine odmerjene dohodnine. Odstotek priznanega odbitka se računa od odmerjene dohodnine. Zavezanci se obdavčijo po enaki dohodninski lestvici. S pomočjo primerjalne analize smo ugotovili, da ob predpostavki, da zavezanec v vseh treh primerih dosega enake bruto dohodke, se mu od plače plačuje enak znesek prispevkov za socialno varnost in uveljavlja enak znesek plačane dohodnine, obdavčitev temelji na neenakosti in nepravičnosti. Zavezanca se v različnih primerih vira dohodka različno obdavči – njegova obveznost za plačevanje dohodnine se razlikuje glede na vir dohodka. Takšna zakonodaja in obdavčitev je v nasprotju z načelom enakosti in pravičnosti, saj ob predpostavki, da zavezanec dosega iste bruto dohodke, v vseh treh primerih plača različno visok znesek dohodnine in je njegova obveznost do države z vidika dohodnine različna.
Ključne besede: dohodnina, rezident, davčna osnova, davčna stopnja, davčna olajšava, olajšava za čezmejne delovne migrante, odbitek tujega davka, svetovni dohodek, mednarodni sporazum, prispevki za socialno varnost
Objavljeno: 07.12.2011; Ogledov: 2766; Prenosov: 189
.pdf Celotno besedilo (263,78 KB)

Iskanje izvedeno v 0.2 sek.
Na vrh
Logotipi partnerjev Univerza v Mariboru Univerza v Ljubljani Univerza na Primorskem Univerza v Novi Gorici