| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
OPTIMIRANJE DOBAVNE VERIGE V PODJETJU B/S/H HIŠNI APARATI, D.O.O., NAZARJE
Romana Markelj, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila optimiranje dobavne verige v podjetju EUREL Poljčane. Prvi del diplomskega dela predstavlja teoretična izhodišča, ki se nanašajo na uvajanje t.i. vitke proizvodnje, metode za uvajanje vitke proizvodnje ter principe vitkih podjetij. Opisala in opredelila sem pojem upravljanje dobavne verige, vrste dobavnih verig, globalne dobavne verige, optimiranje dobavne verige, model integracije dobavne verige, ovire pri njihovi integraciji, ključne procese v njej ter opredelila bodoče trende in usmeritve na področju optimiranja dobavnih verig. V empiričnem delu sem predstavila podjetje B/S/H Hišni aparati, osnovne podatke o podjetju, kratek zgodovinski oris podjetja, proizvodni program ter politiko in strategijo podjetja. Praktični del diplomskega dela se nanaša na optimiranje dobavne verige v podjetju EUREL Poljčane. Ta del je pravzaprav raziskovalno delo, saj je bil projekt izveden pilotno in je predstavljal osnovo za izvedbo nadaljnjih projektov optimiranja dobavnih verig vseh dobaviteljev v žarišču. Pri projektu so sodelovali tudi zunanji strokovnjaki, ki so nas usmerjali pri izvajanju različnih analiz: mapa/zemljevid vrednostnega toka, analiza vrednostnega toka, design vrednostnega toka. Izdelane analize so nam služile kot osnova za izdelavo akcijskega načrta, plana implementacije ter za dejansko implementacijo bodočega stanja. Zadnji korak optimiranja dobavne verige zajema kontrolno fazo, ki je namenjena prikazu in ovrednotenju rezultatov. Rezultati oz. koristi, ki izhajajo iz implementiranih izboljšav, se partnersko delijo med ključne udeležence dobavne verige.
Keywords: Upravljanje dobavne verige, vitka proizvodnja, mapa vrednostnega toka, analiza vrednostnega toka, design vrednostnega toka, Toyotin proizvodni sistem, Just in Time, Jidoka (neodvisen, samoupraven, avtonomen), Kaizen (aktivnosti nenehnega izboljševanja), tok proizvodnje, Pull-System (material je "povlečen" na delovno mesto), Outsourcing (zunanje izvajanje dejavnosti), Lead Time (časovna perioda med prejemom naročila odjemalca in dobavo končnega proizvoda odjemalcu), MRP-Material Requirements Planning (p
Published: 25.05.2010; Views: 5208; Downloads: 495
.pdf Full text (1,43 MB)

3.
RACIONALIZACIJA TRANSPORTA Z UPORABO ZUNANJIH VIROV V SREDNJE VELIKEM PODJETJU
Danijel Moćić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem proučeval področje opravljanja transportnih storitev s pomočjo zunanjih izvajalcev ter ugotavljal smotrnost njihove vključitve v proces racionalizacije transporta na primeru podjetja Štore Steel d.o.o.. Omenjeno področje sem proučeval tako s teoretičnega, kot tudi s praktičnega vidika, kjer sem za podjetje Štore Steel d.o.o. predstavil analizo transportnih stroškov za obdobje od 01.01.2006 do 31.12.2008. Pri tem sem analiziral stroške, ki jih ima podjetje do zunanjih izvajalcev in stroške, ki bi jih podjetje imelo, če bi samo oziroma z lastnimi viri opravljalo transportne storitve.
Keywords: transport, transportne storitve, zunanje izvajanje dejavnosti, transportni stroški
Published: 19.08.2010; Views: 2200; Downloads: 117
.pdf Full text (1,68 MB)

4.
UVAJANJE REŠITVE ZA UPRAVLJANJE Z DOKUMENTI V POSLOVNE PROCESE S POUDARKOM NA STRATEGIJAH VARNE HRAMBE E-DOKUMENTOV
Evgen Uršič, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Organizacije se v današnjem tehnološko zelo naprednem času nenehno soočajo s potrebo po nadgrajevanju, izboljševanju ter optimiranju poslovnih procesov na vseh nivojih poslovanja. Ponavadi se izboljševanja lotevajo hkrati s prenovo in informatizacijo poslovnih procesov. Dokumenti v papirni obliki v podjetjih še vedno predstavljajo velik del internega poslovanja in interakcije s poslovnimi partnerji ter strankami. Hkrati s tem se kopičijo tudi stroški, neučinkovitost poslovanja, izguba dokumentov, upočasnjena je dostopnost in s tem manjša učinkovitost dela in kopičenje vedno večjega števila dokumentov. Za doseganje konkurenčne prednosti na trgu so podjetja prisiljena uvesti določene ukrepe, ki bi jim olajšali poslovanje in upravljanje z dokumenti. Sistemi za elektronsko obvladovanje dokumentov prinašajo odgovor na večino tegob, ki jih zaznavajo odgovorni v organizacijah na področju upravljanja dokumentov. Hitrost dostopa do informacij je v sodobnem poslovnem okolju ključni element strateško pomembnih odločitev. V ta namen morajo rešitve omogočiti preglednejše, hitrejše ter bolj ekonomično iskanje ter hranjenje dokumentov. Organizacije z uvedbo sodobnih sistemskih rešitev pridobijo bolj optimizirano in poenostavljeno delo z dokumenti. Razvrstitvena hramba, kontrola življenjskega cikla ter visoka varnost in zanesljivost so le del ključnih lastnosti dokumentnih sistemov. Vendar pa s seboj prinašajo tudi tveganja, zato je premišljena odločitev o uvedbi takšnega sistema še kako na mestu. Namen magistrske naloge je bil spoznati rešitve pri uvajanju sistemov za upravljanje z dokumenti v poslovne procese s poudarkom na strategijah varne hrambe e-dokumentov. Želeli smo ugotoviti ali je za večje podjetje učinkoviteje z vidika optimizacije poslovnih procesov uvesti lastni sistem varne hrambe digitalnih dokumentov, kot to ponuja zunanji izvajalec, ali je za večje podjetje na daljši rok stroškovno ugodnejša investicija v lastno infrastrukturo ter ponujanje storitve varne hrambe digitalnih dokumentov drugim poslovnim uporabnikom, ter ugotoviti kakšna je pravna podlaga na področju hranjenja in uničevanja papirnih dokumentov ter verodostojnosti elektronskih dokumentov na sodišču. Cilj magistrske naloge je bil na konkretnih primerih dokumentnih sistemov prikazati njihovo vlogo v poslovanju in v povezavi z informacijskimi sistemi. Na ta način smo povečali učinkovitost dokumentnih sistemov in prikazali celovito podporo poslovnim procesom. Skozi nalogo smo predstavili vlogo dokumentnih sistemov pri obvladovanju poslovnih procesov, njihove funkcionalnosti, na konkretnem primeru smo pogledali kako poteka uvajanje dokumentnega sistema, seznanili smo se z varnostjo, zakonsko ureditvijo in tehničnimi standardi. Predstavili smo koncept tako notranjega kot zunanjega izvajanja storitve upravljanja z dokumenti, argumentirali razloge za ali proti ter na konkretnih primerih iz prakse prikazali primerjalno analizo.
Keywords: Sistemi za upravljanje z dokumenti, optimizacija poslovnih procesov, zakonski predpisi, revizijska sled, akreditacija storitev, notranja pravila, zunanje in notranje izvajanje dejavnosti.
Published: 11.05.2011; Views: 2216; Downloads: 452
.pdf Full text (7,00 MB)

5.
ANALIZA KORISTI IN TVEGANJ ZUNANJEGA IZVAJANJA POSLOVNIH FUNKCIJ NA PRIMERU PODJETJA ITTA D.O.O.
Tina Rotar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zunanje izvajanje dejavnosti je pogodbeni prenos določene dejavnosti oz. poslovne funkcije, ki jo je podjetje opravljalo samo, na zunanje izvajalce. Ti za naročnika prinašajo mnogo koristi, ki se kažejo v ceni, kvaliteti storitev, znanju in tehnologiji, preneseni odgovornosti na izvajalca ter omogočajo, da se podjetje osredotoči na ključno dejavnost podjetja. V Sloveniji podjetja k zunanjim izvajalcem najpogosteje prenesejo dejavnosti, kot so čiščenje, varovanje in informacijska tehnologija. Skupna vrednost pogodb zunanjega izvajanja dejavnosti je v Evropi leta 2011 znašala 44 milijard evrov, kar je 27 odstotkov več kot v letu 2010. Najvišji izkupiček sta dosegla sektor finančnih storitev in proizvodni sektor, saj sta skupaj predstavljala več kot polovico vseh pogodb v Evropi. Zunanje izvajanje po svetu se je najbolj zmanjšalo na Japonskem, saj sta potres in jedrska nesreča povzročila umik dobaviteljev iz tistega področja. V letu 2011 je vrednost pogodb znašala le 0,5 milijard evrov. Kot nova področja zunanjega izvajanja so se najbolj uveljavile države Bližnjega vzhoda in severne Afrike, kjer je bila vrednost poslov skoraj petkrat višja kot v letu 2010.
Keywords: zunanje izvajanje dejavnosti, poslovne funkcije, mednarodni trendi, koristi, tveganja, računovodenje
Published: 19.11.2012; Views: 1020; Downloads: 91
.pdf Full text (379,41 KB)

6.
OUTSOURCING V MEDICINSKO ESTETSKEM CENTRU PERFECT BODY
Jasna Stanković, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Besedna zveza zunanje izvajanje izhaja iz besede “outsourcing” in je izpeljanka iz besedne zveze “outside resource using”. Zunanje izvajanje podjetja največkrat uporabljajo takrat, kadar želijo nedonosne sektorje v podjetju izločiti, da se lahko posvetijo svoji poglavitni dejavnosti, za katero so specializirani in s katero si pridobivajo konkurenčne prednosti na ciljnem trgu. To storijo tako, da te sektorje prenesejo na tretjo osebo. Tako lahko podjetje povečuje svoj tržni delež in postane vodilno na svojem področju. Slovenija sledi svetovnim trendom in tako veliko podjetij prepušča postranske sektorje malim specializiranim podjetjem, zato da bi omogočili svoj notranji in zunanji razvoj. Zunanji izvajalci so fleksibilni, specializirani in prilagodljivi, zato lahko storitev opravijo veliko boljše in ceneje. Ena od postranskih storitev je tudi delo v pralnici, ki pa je pri nas trenutno dokaj nerazvito, vendar zelo obetavno za prihodnost, ker lahko mnogim podjetjem ponudi odlične poslovne priložnosti. Ker so pogoji za hitri razvoj novega specializiranega podjetja idealni, se lahko na tržišču kaj hitro pojavi nov, inovativen poslovnež, ki bo storitve pranja ponudil po zelo ugodni ceni in prevzel vodilni položaj na trgu.
Keywords: outsourcing, zunanje izvajanje dejavnosti, pralnica, čistilni servisi, podjetje, mala podjetja, estetsko medicinski centri, raziskava trga, tržna niša, analiza stroškov.
Published: 03.04.2013; Views: 964; Downloads: 111
.pdf Full text (542,25 KB)

7.
UVAJANJE STORITEV V OBLAKU NA PRIMERU STORITEV LIVE@EDU
Simona Žekš, 2013, master's thesis

Abstract: Zaradi osredotočanja na glavno dejavnost se vedno več organizacij odloča za zunanje izvajanje, bodisi posamezne funkcije ali celotnega oddelka. Takšna taktika ne prinese le znižanja stroškov, ampak podjetju doda, v današnjem poslovnem svetu še kako potrebno, konkurenčno prednost. Informatika je postala sredstvo, brez katerega ne more poslovati več nobena organizacija in ravno zato je čedalje pogosteje predana v izvajanje strokovnjakom. V zadnjem času se je kot posledica razvoja sodobne tehnologije ter komunikacijskih povezav pojavilo računalništvo v oblaku in čedalje bolj pridobiva na pomenu. Skozi pisanje magistrskega dela smo spoznali, da je uvajanje storitev v oblaku kompleksni proces, ki je z upoštevanjem opisanih korakov oz. faz lahko uspešno končan. V prvem delu magistrske naloge je predstavljen teoretični okvir, ki zajema zunanje izvajanje informacijske dejavnosti in računalništvo v oblaku. Poleg definicij so predstavljene prednosti in slabosti obeh pojmov, oblike zunanjega izvajanja ter ključni dejavniki pri odločanju za zunanje izvajanje, kakor tudi storitveni in namestitveni modeli računalništva v oblaku. V drugem delu je opisan proces uvajanja storitev v oblaku, sestava projektnega tima ter možne težave in tveganja. Uvajanja storitev v oblaku se je potrebno lotiti postopoma, po fazah, ki so podrobno opisane in predstavljajo napotke za uspešno izvedbo projekta. Opisan proces predstavlja teoretični model, ki je nadalje podkrepljen s primerom iz prakse, torej s projektom uvedbe Live@edu na EPF. Na koncu je dodana še raziskava zadovoljstva uporabnikov s pridobljenimi storitvami, ki je podala pričakovane rezultate. Uvedba Live@edu na EPF je podala smernice za uvajanje teh storitev na drugih fakultetah. Uporabniki so s pridobitvami, ki jih novi sistem prinaša, zadovoljni, zato lahko sklepamo, da bo tako tudi drugod. Projekt lahko označimo za uspešnega, ne le z vidika uvedbe, ampak tudi z vidika zadovoljstva uporabnikov.
Keywords: zunanje izvajanje dejavnosti, zunanje izvajanje informatike, računalništvo v oblaku, Live@edu, uvajanje storitev v oblaku, zadovoljstvo uporabnikov
Published: 17.06.2013; Views: 1187; Downloads: 242
.pdf Full text (2,06 MB)

8.
9.
10.
PREVERITEV UPRAVIČENOSTI IZGRADNJE SKLADIŠČA V PROIZVODNEM PODJETJU
Aleš Ahlin, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo predstavili problem proizvodnega podjetja, ki se navezuje na skladiščenje gotovih izdelkov. Zaradi premajhnih lastnih skladiščnih kapacitet je bilo podjetje zadnji dve leti in pol primorano najemati dodatno skladišče pri zunanjih izvajalcih. V nalogi bomo najprej zajeli teoretična izhodišča. V nadaljevanju pa opisali poslovanje podjetja, notranjo logistiko in skladiščenje podjetja ter analizirali trend naročil za obdobje petih let. Naredili bomo pregled stroškov, ki jih ima podjetje z najemom skladišča pri zunanjem izvajalcu in jih primerjali z oceno investicije postavitve lastnega skladišča. Na podlagi analiz, primerjav, izdelave investicijskega načrta ter strateškega načrtovanja novih investicij obravnavanega proizvodnega podjetja bomo predlagali rešitev in sicer prikazati smiselnost postavitve lastnega montažnega šotora.
Keywords: proizvodno podjetje, logistika, skladiščenje, skladišče, zunanje izvajanje dejavnosti (»outsourcing«), investicijski načrt, investicije
Published: 27.10.2015; Views: 634; Downloads: 73
.pdf Full text (1,26 MB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica