| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


61 - 70 / 241
First pagePrevious page3456789101112Next pageLast page
61.
RAZVIJANJE NARAVOSLOVNE PISMENOSTI PRI POUKU SPOZNAVANJA OKOLJA V TRETJEM RAZREDU
Monika Zupanc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je uvodoma teoretično predstavljeno naravoslovno znanje. Opredeljujejo ga pojmi, postopki in stališča, ki se razvijajo z naravoslovnimi dejavnostmi. V nadaljevanju sledi predstavitev preverjanja in ocenjevanja znanja. Poudarek je na preverjanju naravoslovnega znanja, saj sodobne oblike in metode dela, ki temeljijo na aktivni vlogi učencev, zahtevajo tudi drugačno preverjanje in ocenjevanja znanja. Ugotavljali smo zastopanost dejavnosti, ki vključujejo postopke, v učnem načrtu in v učbeniških kompletih za spoznavanje okolja v tretjem razredu. Razlike v številu zastopanosti postopkov glede na posamezne tematske sklope in posamezne založbe so analizirane. Rezultati so pokazali, da so postopki v priročnikih, učbenikih in delovnih zvezkih posameznih založb različno zastopani, v učnem načrtu se postopki pojavljajo predvsem med predlaganimi dejavnostmi, največ v naravoslovnih tematskih sklopih. Dodali smo nabor nalog oz. dejavnosti za razvijanje, preverjanje in ocenjevanje procesnega znanja oz. postopkov.
Keywords: spoznavanje okolja, naravoslovna pismenost, naravoslovno znanje, postopki, preverjanje
Published: 23.03.2011; Views: 2903; Downloads: 290
.pdf Full text (2,96 MB)

62.
MEDGENERACIJSKI PRENOS ZNANJA NA DELOVNEM MESTU
Tina Movern, 2014, bachelor thesis/paper

Abstract: Prenos znanja med ljudmi igra ključno vlogo pri razvoju ter napredku človeštva. Nekaterih najbolj kompleksnih znanj kot so jeziki in kulturne norme, so lahko naučena oziroma priučena od drugih ljudi, ti pa so jih pridobili od prejšnjih generacij. Kot glavno gonilno silo razvoja neke organizacije bi prav lahko vzeli količino, kvaliteto in možnost upravljanja prenosa znanj v sami organizaciji, kar je tudi glavni predmet naše raziskave. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu se seznanimo s pojmi generacija, znanje, učeče se organizacije, medgeneracijski prenos znanja ter prenos znanja v organizaciji sami. Medgeneracijsko učenje ima pomemben učinek za organizacije, saj pripomore k izboljševanju notranjih procesov, kot so komunikacija, izmenjava znanj in zmožnosti sodelovanja. V empiričnem delu pa smo se osredotočili predvsem na medgeneracijski prenos znanja v organizacijskem okolju. Podatki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom. Na podlagi analize dobljenih rezultatov smo ugotovili, da je prenos znanja s starejše generacije na mlajšo večji, kot prenos znanja z mlajše generacije na starejšo. Ena izmed pomembnejših ugotovitev je, da so anketiranci več kot polovico pridobljenega znanja na delovnem mestu pridobili z medgeneracijskim sodelovanjem.
Keywords: generacija, znanje, učenje, medgeneracijski prenos znanja
Published: 26.01.2015; Views: 1041; Downloads: 276
.pdf Full text (1,41 MB)

63.
MOTIVACIJA ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU INO D.O.O.
Barbara Lipuš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času velike konkurence na področju podjetništva je zelo pomembna kakovost proizvodov in storitev. Za doseganje le–te in posledično konkurenčnosti na trgu pa je nujen dobro usposobljen kader. Organizacije na različne načine skrbijo za usposabljanje kadra. Vsekakor pa mora podjetje poznati svoje zaposlene, njihove potrebe in želje, predhodno znanje ipd. Na podlagi tega ponudi vrsto izobraževanja, ki je zaposlenim najbližje in tako potrebno znanje najhitreje osvojijo. Za izobraževanje jih tudi motivira na različne načine, da lažje dosežejo visoko raven znanja. Tema diplomskega dela je motivacija za izobraževanje v podjetju Ino d.o.o. in obsega teoretični in praktični del. V teoretičnem delu se usmerim v že znane teorije in vedenja na področju izobraževanja in motivacije. V empiričnem delu diplome pa govorim o motivacijskih dejavnikih in ovirah, ki nastanejo pri izobraževanju v podjetju Ino d.o.o.. Postavljam si vprašanja o motiviranosti zaposlenih v omenjenem podjetju. Odgovore sem poiskala s pomočjo anonimne ankete, razdeljene med zaposlene v podjetju.
Keywords: Motivacija, izobraževanje, znanje, zaposleni, organizacija
Published: 05.07.2011; Views: 1386; Downloads: 193
.pdf Full text (1,40 MB)

64.
UVAJANJE E-IZOBRAŽEVANJA V MESTNI OBČINI SLOVENJ GRADEC
Robert Vrance, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Ažurno in hitro opravljeno delo v današnjem času zahteva visok nivo znanja posameznika. Da pa lahko dosežemo na nekem področju res visok nivo znanja, je v proces nujno potrebno vključiti izobraževanje. To je danes dejstvo in tega se vsi zavedamo tako delodajalci kot delojemalci. Težava se pojavi, ko se organizira izobraževanje in uporabniki nimajo časa za udeležbo, saj si zelo redko kdo lahko privošči odsotnost z delovnega mesta za teden ali dva. Nekaj časa si še znamo pomagati z uporabo interneta in literature, kasneje se pojavi stagnacija na delovnem področju, saj uporabniki nimajo časa za iskanje rešitev na omenjene načine. Za reševanje takšnih težav je v današnjem času idealna rešitev e-izobraževanje, saj se uporabnik izobražuje na svojem delovnem mestu in v terminu, ki mu ustreza. Izobraževanje se v okviru organizacije popolnoma prilagodi potrebam uporabnikov, ki tako pridobijo znanje na zelo hiter, pregleden in razumljiv način.
Keywords: - izobraževanje - e-izobraževanje - internet - uporabniki - znanje
Published: 22.08.2011; Views: 1359; Downloads: 73
.pdf Full text (2,37 MB)

65.
ZNANJE IN ODNOS DO VODE UČENCEV TRETJEGA, ČETRTEGA IN PETEGA RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Katja Poš, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi opredeljujemo problem vode, brez katere življenja na Zemlji ne bi bilo. V prvem, teoretičnem delu, podajamo nekaj osnovnih vedenj o vodi iz literature. Prav tako v teoretičnem delu predstavimo predmeta Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika s stališča vode v prvem in drugem triletju osnovne šole. V drugem, empiričnem delu, pa predstavljamo rezultate in podrobnejšo analizo o tem, kakšen odnos do vode in kakšno znanje o vodi imajo učenci tretjih, četrtih in petih razredov Osnovne šole Frana Kranjca Celje in II. Osnovne šole Celje. Pridobljena empirična spoznanja razkrivajo, da imajo učenci zadovoljiv odnos in dobro znanje o vodi.
Keywords: voda, odnos, znanje
Published: 22.06.2011; Views: 1491; Downloads: 51
.pdf Full text (1,14 MB)

66.
SAMOEVALVACIJA KOMUNIKACIJSKEGA ZNANJA ŠTUDENTOV FAKULTETE ZA ZDRAVSTVENE VEDE UNIVERZE V MARIBORU
Dušan Dumić, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo s področja poslovnega komuniciranja temelji na samoevalvaciji komunikacijskega znanja dodiplomskih študentov zdravstvene nege Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Teoretični del diplomskega dela zajema povzetek temeljnih vsebin komuniciranja, poslovnega komuniciranja in komuniciranja na področju zdravstvene nege. Prav tako zajema vsebine s področja evalvacije in samoevalvacije v visokem šolstvu. V raziskovalnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je bil sestavljen iz vprašanj zaprtega tipa, ugotavljali samooceno komunikacijskega znanja in usposobljenosti za komuniciranje petdesetih absolventov dodiplomskega študija zdravstvene nege. Proučili in predstavili smo rezultate anketiranja ter povprečne ocene znanja in usposobljenosti razvrstili v tri kategorije. Ugotovili smo, da so v prvo kategorijo (nezadostno znanje) uvrščene vsebine, ki so še posebej specifične za poslovno komuniciranje. V drugo kategorijo (skromno znanje) so bile uvrščene splošne vsebine, ki se pretežno nanašajo na komuniciranje vodilnih oz. odgovornih v posameznem delovnem procesu. V tretjo kategorijo (solidno znanje) so bile uvrščene komunikacijske vsebine, ki so še posebej specifične za delo v zdravstvu. Kljub različni razvrščenosti znanja in usposobljenosti v kategorije smo ugotovili, da so v tretjo kategorijo znanja in usposobljenosti (solidno znanje ali usposobljenost) uvrščene identične vsebine s področja komuniciranja, le z izjemo pisnega komuniciranja. Povzamemo lahko, da se študenti na dodiplomskem študiju zdravstvene nege na Fakulteti za zdravstvene vede Univerze v Mariboru solidno usposobijo le za tista področja komuniciranja, ki so nujno potrebna za izvajanje dela na področju zdravstvene nege.
Keywords: komuniciranje, znanje in usposobljenost, zdravstvena nega, študenti, samoevalvacija
Published: 22.02.2012; Views: 1991; Downloads: 135
URL Link to full text

67.
PEDAGOŠKO TEHNOLOŠKO VSEBINSKO ZNANJE ŠTUDENTOV BIOLOGIJE, IZKAZANO V DNEVNIKIH OBVEZNE PRAKSE
Iris Petrovič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Učitelji morajo poleg obvladovanja stroke, teoretične podkovanosti v pedagogiki, psihologiji, didaktiki in drugih vedah obvladovati različne metode, tehnike, pristope, vključevanje različnih pripomočkov ipd. (Marentič Požarnik, 1987). Pomembno pa je tudi usposabljanje učitelja za ravnanje, ki temelji na znanju, ki je pretehtano oziroma kot pravi avtorica, premišljeno ravnanje (Lepičnik Vodopivec, 2008). Zato izobraževanje študentov-bodočih učiteljev v univerzitetnih študijskih programih vključuje tako teoretično kot praktično sestavino, pri čemer je poudarek predvsem na načelih, ki so podlaga pedagoškim odločitvam (Cvetek, 2005, str. 77). Teoretična sestavina učiteljevega znanja je predlagana z modelom pedagoško tehnološko vsebinskega znanja (PTCK). V raziskavi, ki smo jo izvedli, smo ugotavljali, kako se PTCK izkazuje v dnevnikih pedagoške prakse študentov biologije. Z analizo smo prišli do nekaterih zaskrbljujočih ugotovitev npr. o preveliki oz. premajhni pogostosti nekaterih na nastopih izvajanih metod; glede nivojev zastavljanja ciljev in glede uporabljanja tehnologij pa tudi do nekaterih zelo pozitivnih, ki se nanašajo npr. na kombiniranje učnih oblik v eni učni enoti, kombiniranja učnih metod na eni učni enoti ali na splošno mnenje študentov o pedagoški praksi.
Keywords: pedagoško tehnološko vsebinsko znanje, izobraževanje učiteljev, pedagoška praksa
Published: 18.07.2011; Views: 1760; Downloads: 88
.pdf Full text (1,89 MB)

68.
RASTOČA KNJIGA
Janja Jerovšek, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je celostno predstavljen izvirni slovenski projekt Rastoča knjiga, ki je nastal ob prelomu v novo tisočletje. Opisano je njegovo desetletno delovanje, ki poteka v okviru Društva za izgradnjo pomnika slovenstvu. Simbol Rastoča knjiga ponazarja vso našo zgodovino in bivanje. Glavni cilj je poudariti pomen knjige, znanja in odličnosti slovenskega naroda ter spodbuditi ljudi k osebni rasti, kulturi in umetnosti. Predstavljene so tudi pomembne osebnosti, ki so pustile globoko sled v slovenski zgodovini. Projekt je prerasel v mednarodni projekt Združene Rastoče knjige sveta, ki temelji na medsebojnem sodelovanju na področju kulture, znanosti in umetnosti. V diplomskem delu sta uporabljeni dve raziskovalni metodi: deskriptivna in zgodovinska.
Keywords: Rastoča knjiga, kip deklice z Rastočo knjigo, Združene Rastoče knjige sveta, kulturna dediščina, znanje, povezovanje
Published: 26.10.2011; Views: 2684; Downloads: 191
.pdf Full text (6,86 MB)

69.
PROBLEM BREZPOSELNOSTI MLADIH V SLOVENIJI
Maja Kranjc, 2011, final seminar paper

Abstract: Dobra izobrazba je eden ključnih faktorjev za vstop na trg dela. Dober poklic oziroma zaposlitev je eden od najpomembnejših dejavnikov v našem življenju. Najprej se moramo odločiti, kateri poklic nas veseli in nato še poiskati delo, v katerem bomo našli zadovoljstvo in bomo produktivni. S spremljanjem statističnih podatkov od leta 2000 so se na trgu kazala pozitivna gibanja. Povečevala se je stopnja zaposlenosti mladih in stopnja aktivnosti. Stopnja brezposelnosti se je do leta 2007 znižala, v letu 2008 pa se je zaradi gospodarske in finančne krize močno povečala, saj je veliko podjetij zajela kriza in ni bilo denarja za novo zaposlovanje, ampak so bila podjetja prisiljena odpuščati zaposlene. Večina mladih je zaposlenih po pogodbi za krajši delovni čas. Takemu zaposlovanju za krajši delovni čas in določen čas so pogosteje izpostavljene ženske. Prav tako ženske še vedno predstavljajo večji odstotek brezposelne delovne sile kot pa moški. Stopnja brezposelnosti po spolu se je v obdobju 2007 – 2010 povečala tako pri ženskah kot pri moških. Ugotavljam, da je posledica predvsem finančno – gospodarska kriza, ki je povzročila zapiranje številnih podjetij. Kriza je prizadela predvsem gradbeništvo, industrijo (avtomobilsko, tekstilno,…). Menim, da se bo stopnja brezposelnosti začela zmanjševati po letu 2012, saj si je gospodarstvo že nekoliko upomoglo. Največjo skupino iskanih poklicev, ki jih iščejo delodajalci, predstavljajo osebe s srednjo izobrazbo. To pomeni, da je največje povpraševanje po delovni sili s tretjo in četrto stopnjo izobrazbe, temu sledijo tisti z najnižjo izobrazbo, šele na koncu se najdejo tisti, ki imajo višjo oziroma visoko izobrazbo. Zaskrbljujoče je to, da se veliko mladih ne odloči za poklice nižje stopnje, saj jih večina stremi k boljši izobrazbi, s tem je potem zagotovljeno boljše delovno mesto in tudi plačilo. Vendar pa za vse ni dovolj delovnih mest, da bi imeli tako delo za katerega so se usposabljali. Zaradi tega, ker se jih veliko odloči za nadaljevanje izobraževanja, se je začel pojavljati primanjkljaj po srednje izobraženi delovni sili. Najpomembnejše pa je dejstvo, da narašča število diplomantov, ki nimajo izobrazbi primerne službe. Tu je potem največje vprašanje, čemu je bil namenjen ves trud, ki je bil vložen v šolanje, če morajo sprejeti delo nižje stopnje. V zadnjih dveh letih se je začelo vedno več mladih vključevati v program aktivne politike zaposlovanja. Povečal se je predvsem obseg vključevanja v programe spodbujanja zaposlovanja in samozaposlovanja. K temu so precej pripomogle državne subvencije. Tisti, ki so se odločili za svoje podjetje, so bili upravičeni do določenega zneska denarne pomoči. Povečan obseg vključevanja mladih v aktivno politiko zaposlovanja je posledica povečevanja stopnje brezposelnosti. Študentsko delo bo ostalo še vedno najpomembnejši faktor za delo. Študenti se zavedajo, da je zaposlitev težko dobiti in bodo zato še vedno podaljševali čas svojega študija, ki ga bodo namenjali delu preko napotnic. To delo verjetno ne bo delo, za katerega se šolajo, ampak zgolj neko delo, s katerim bodo lahko zaslužili nekaj denarja. Podjetja se bodo tega še vedno posluževala, saj je to poceni delovna sila in z njimi nimajo tolikšnih stroškov kot pa z zaposlenimi.
Keywords: brezposelnost, zaposlovanje, trg delovne sile, študenti, recesija, povpraševanje, znanje, visoko šolstvo
Published: 14.03.2012; Views: 5042; Downloads: 1075
.pdf Full text (2,08 MB)

70.
VIDIKI MERJENJA INTELEKTUALNEGA KAPITALA V PODJETJIH
Maja Kolmanič, 2011, final seminar paper

Abstract: Danes se intelektualnemu kapitalu kot obliki neopredmetenega sredstva v podjetju pripisuje vedno večji pomen. K temu pripomore dejstvo, da so podjetja vedno bolj znanjsko naravnana in jim intelektualni kapital kot sredstvo povečuje tržno vrednost. V širšem smislu se intelektualni kapital deli na človeški in strukturni kapital. Metode za merjenje razdelimo v štiri kategorije: metode tržne kapitalizacije, metode dobičkonosnosti sredstev, metode zbirk kazalnikov in direktne metode. Podjetje naj izbere metodo, ki bo posredovala natančno tiste podatke, ki jih potrebuje. Velikost podjetja glede na število zaposlenih in vrednost poslovnih prihodkov naj ne vpliva na izbiro. Enako velja za dejavnost podjetja. Metode namreč niso naravnane tako, da bi ta dva dejavnika vplivala na njihovo izbiro. Računovodsko vrednotenje intelektualnega kapitala je še v pripravljalni fazi. Trenutno se pripoznavajo le določene oblike intelektualnega kapitala, kot so npr. dobro ime in patenti.
Keywords: intelektualni kapital, neopredmetena sredstva, znanje, človeški kapital, strukturni kapital, znanjsko naravnana podjetja, metode tržne kapitalizacije, metode dobičkonosnosti sredstev, direktne metode intelektualnega kapitala, metode zbirk kazalnikov
Published: 21.11.2011; Views: 1241; Downloads: 212
.pdf Full text (675,29 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica