| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


41 - 50 / 242
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
41.
USPOSABLJANJE KADROV KOT DEJAVNIK RAZVOJA ORGANIZACIJE
Lara Radonjič, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Raziskovalnoteoretična zasnova pričujoče magistrske naloge je zahtevala poglobitev v izredno široka, dopolnjujoča se in soodvisna področja, ki jih ni mogoče razumeti brez kompleksnih družbenih sprememb v evropskem prostoru. Analiziranje politike v določenem okolju in obdobju dokazuje, kako pomembno je razumevanje vseživljenjskega usposabljanja, kako pomembno je voditi in usmerjati organizacijo z znanjem in modrostjo, z ustvarjalnostjo. Samo povezanost usvojenega znanja z možnostjo uporabe in nadgradnje le-tega z vseživljenjskim usposabljanjem vodi k razumevanju kompleksnosti ne le ekonomije, temveč sodobne družbe in njene politike. Ali povedano drugače: brez enakomerne rasti znanja ni mogoče ustvarjati socialne kohezije in posledično nadzora nad socialno diferenciacijo. Sodobni čas je prinesel pri oblikovanju družbenih ciljev številne spremembe, ki se kažejo tudi v odnosu med znanjem in usposobljenostjo za delo, torej pri uporabnosti znanja, ki kaže svojo kompetentnost le, če ima učenje oziroma znanje svoj uporabni smisel. Le-tako razumljeno vseživljenjsko usposabljanje bo postalo tisti družbeni dejavnik, ki bo v 3. tisočletju zmanjševal posameznikovo odtujenost, socialno neenakost. Središčno os magistrske naloge predstavljata dve področji: vseživljenjsko usposabljanje in organizacija »kot sistem ljudi, sredstev in virov« (Kralj, 2003, 62). Vseživljenjsko usposabljanje smo opredelili v nalogi kot planiran napor, da bi zaposleni dosegli in si pridobili nova vedenja, nova znanja, ki so povezana z določenim delom. Uspešne bodo danes zgolj tiste organizacije, ki bodo upravljale z znanjem, kar pomeni, da bodo znale znanje vrednotiti, ga poiskati, nadgrajevati in seveda uporabiti. Znanje kot glavni ekonomski kapital je posledica umskega razglabljanja in raziskovanja, zasnovanega na izkušnjah, vednosti in znanosti. Z vidika odločanja v organizaciji pa moramo dodati še pojem modrosti, ki pomeni umno rabo znanja z upoštevanjem različnosti organizacijskih struktur, okolij ter usklajenosti z vseživljenjskim usposabljanjem. Vemo, da je človek neusahljiv vir za ustvarjalno dejavnost in prav zato je ključno poslanstvo menedžerjev v spodbujanju sodelavcev k usposabljanju, k permanentnemu samoizobraževanju. In ko govorimo o kadrih v organizaciji, govorimo tudi o odnosu med ljudmi, lahko pa govorimo tudi o odnosu organizacije do ljudi, kar pomeni pravzaprav odnos odločevalcev do izvajalcev. Taka zasnova obravnavanj kadrov je v nalogi opisana kot avtoritaren pristop, njena sodobna različica, zasnova organiziranosti in organizacijskih odnosov pa mora temeljiti na nehierarhični lestvici, ki uveljavlja demokratično oziroma poliarhično odločanje. In prav to je zasnova ustvarjalnega sodelovanja, ki vključuje z vso odgovornostjo tudi vseživljenjsko usposabljanje posameznika. In prav tako razumljeno in uresničeno vseživljenjsko usposabljanje bo postalo tisti pomembni družbeni dejavnik, ki bo v 3. tisočletju zmanjševal posameznikovo neenakost in odtujenost.
Keywords: Ključne besede: vizija organizacije, poslanstvo organizacije, struktura, strategija, učenje, izobraževanje, usposabljanje, človeški viri, učeči posameznik, učeča družba, vseživljenjsko učenje, znanje
Published: 01.10.2010; Views: 3221; Downloads: 665
.pdf Full text (2,22 MB)

42.
IZOBRAŽEVANJE IN UVAJANJE ZAPOSLENIH V SKB BANKI D.D.
Amela Baltić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Za diplomsko delo sem si izbrala tematiko, Izobraževanje in uvajanje zaposlenih v SKB banki d.d., ki mi je zelo blizu. Sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Zaradi nove tehnologije, inovacij, novitet, izboljšav in fluktuacije na delovnem mestu, so se zaposleni primorani vsakodnevno učiti, izobraževati in tudi uvajati v nove delovne procese. Ker sem sama zaposlena v SKB banki d.d., sem se odločila, da bom v tej diplomski nalogi raziskala in opisala kakšna znanja ter izkušnje mora imeti delavec, ko ga uvajamo v delovno mesto. Izpostavila sem delovno mesto informatorja in osebnega bančnika (ogledalo celotne SKB banke d.d.), njihovo znanje in naloge, ki jih opravljata. V drugem delu so grafično prikazani rezultati anonimne ankete. Ugotovila sem, da je izobraževanje in uvajanje v banki dobro, da pa bi bilo še boljše, so za to potrebni različni seminarji in izobraževanja. SKB banka d.d. mi daje dovoljenje za objavo podatkov, ki ne segajo v poslovno skrivnost banke.
Keywords: uvajanje zaposlenih, znanje, izobraževanje, bančništvo, delovno mesto
Published: 10.09.2010; Views: 2179; Downloads: 410
.pdf Full text (831,84 KB)

43.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH ZA IZOBRAŽEVANJE V PODJETJU MERKUR D.D.
Jasmina Fanedl, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Današnji, hitro spreminjajoči se svet pretresajo velika nasprotja. Osnova vsemu je silen razvoj znanosti in tehnike v zadnjih nekaj desetletjih. Tak razvoj prinaša skokovit porast znanja domala na vseh področjih našega življenja in delovanja. Prav tako pa ne prinaša samo ugodnosti, spremljajo ga tudi negativni pojavi, ki včasih celo ogrožajo človekovo življenje in bivanje. Tako kot v drugih podjetjih v današnjem času, je tudi v delniški družbi Merkur d.d., kjer se zavedajo, da prave vrednosti podjetja ni mogoče pokazati le s številkami, kajti največje premoženje so ljudje s svojim znanjem, veščinami in spretnostmi. Žal pa ni dovolj, da se zadovoljimo z osnovnim znanjem, temveč se moramo ves čas izobraževati, izboljševati svoje sposobnosti, pridobivati nove ideje. Teoretični del diplomske naloge obravnava temeljne pojme, ki so povezani z motivacijo zaposlenih za izobraževanje, empirični del pa na osnovi ankete zajema analiziranje rezultatov in podajanje ugotovitev in predlogov. Namen raziskave je, v teoretičnem delu podrobneje predstaviti povzetke najpomembnejših elementov na področju motivacije zaposlenih za izobraževanje, pojem in pomen motivacije v izobraževanju, ter motivacijske dejavnike, ki vplivajo na aktivnosti zaposlenih. V empiričnem — raziskovalnem delu, pa sem želela ugotoviti, kaj zaposlene najbolj motivira pri odločitvi za izobraževanje in kaj najmanj. Analiza rezultatov ankete je pokazala, da se je več kot polovica zaposlenih pripravljenih dodatno izobraževati pod določenimi pogoji, čeprav v podjetju od njih tega ne bi zahtevali. Za zaposlene je najpomembnejši motivacijski dejavnik večja strokovnost posameznika. Možnost ohranitve delovnega mesta in osebna rast posameznika pa najmanj pomemben motivacijski dejavnik. Večina zaposlenih je zadovoljna s svojim delom, polovica vseh anketiranih je zadovoljna z lokacijo delovnega mesta, z medsebojnimi odnosi, delovnim časom in odnosi z vodjem. Prav tako je večina zaposlenih mnenja, da vodstvo podjetja dovolj vzpodbuja določene oblike izobraževanja.
Keywords: motivacija, izobraževanje, kadri, zaposleni, znanje
Published: 25.08.2010; Views: 2189; Downloads: 217
.pdf Full text (2,58 MB)

44.
SPODBUJANJE USTVARJALNEGA UČENJA IN POUČEVANJA
Janja Trop, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem preučila odnos do ustvarjalnosti, razvijanja idej, ustvarjalnega razmišljanja, vzpostavljanja ustvarjalnega okolja in podpore ustvarjalnih posameznikov. Posvetila sem se odnosu med ustvarjalnostjo, inteligentnostjo, izobraževanjem ter učitelji. V naših šolah se vedno bolj uveljavljajo razne metode, oblike, sistemi, ki težijo k temu, da bi bil pouk bolj zanimiv, drugačen, ustvarjalen in odprt za spremembe ter prilagodljiv na današnji čas. Naloga današnjega učitelja je, da poleg izobraževanja spodbuja tudi ustvarjalnost otrok in jim omogoči stik z lastnimi potenciali. Jim pomaga, da izražajo svojo domišljijo in ideje, da kritično razmišljajo, in jim pomaga, da si sami pomagajo s svojo ustvarjalnostjo v nepredvidljivih situacijah v življenju. Kadar otrok izgubi stik z lastno ustvarjalnostjo, se ne more več soočiti z vsakdanjimi težavami, pritiski, izzivi itd. Empirični del temelji na anketiranju učiteljev razrednega pouka. Opredeljuje raziskovalna vprašanja, vezana na ustvarjalnost; na učiteljevo delo, in raziskovalna vprašanja, vezana na ustvarjalnost v izobraževanju.
Keywords: ustvarjalnost, ustvarjalno učenje, ustvarjalno mišljenje, ideje, domišljija, inteligenca, učitelj, raziskovanje, aktivnost, igra, izobraževalni proces, znanje
Published: 09.06.2010; Views: 3311; Downloads: 751
.pdf Full text (518,64 KB)

45.
RAZUMEVANJE KRITERIJEV ZA IDENTIFIKACIJO IN OCENJEVANJE ZNAČILNOSTI GLASBENO TALENTIRANIH UČENCEV
Simona Sirk, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Učitelju je glasbeno talentiranega učenca omogočeno prepoznati, kadar so kriteriji iz ocenjevalnih lestvic dovolj zanesljivi in natančno opredeljeni. Naš namen je bil predstaviti kriterije za identifikacijo in ocenjevanje značilnosti glasbeno talentiranih učencev, ki sta jih oblikovala avtorja Črčinovič Rozman in Kovačič (2010, v tisku), ter ugotoviti stopnjo razumljivosti učiteljev razrednega pouka. Želeli smo izvedeti tudi, ali se razumevanje teh kriterijev razlikuje med učitelji glede na vzgojno-izobraževalno obdobje in dobo poučevanja. V teoretičnem delu je osvetljen postopek odkrivanja nadarjenih učencev v slovenskih osnovnih šolah, katere so značilnosti glasbeno talentiranih učencev, obravnavani pa so tudi kriteriji iz ocenjevalnih lestvic nekaterih avtorjev za glasbeno področje. V empiričnem delu smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. V vzorec smo zajeli 338 učiteljev razrednega pouka. Uporabljen Mann-Whitneyjev preizkus je pokazal, da ne obstajajo statistično značilne razlike v razumevanju kriterijev za identifikacijo in ocenjevanje značilnosti glasbeno talentiranih učencev glede na učitelje, ki poučujejo v 1. in 2. triletju, ter dobo poučevanja (manj kot 10 let in 10 let ali več). Ugotovili smo tudi, da je učiteljeva stopnja razumljivosti zgoraj omenjenih kriterijev zelo dobra.
Keywords: glasbena talentiranost, glasbene sposobnosti, glasbena ustvarjalnost, glasbeno znanje, glasbena izvedba, glasbene aktivnosti, ocenjevalne lestvice
Published: 31.05.2010; Views: 2313; Downloads: 242
.pdf Full text (3,03 MB)

46.
POGOSTOST JEZIKOVNIH NAPAK PRI OSNOVNOŠOLSKIH UČENCIH
Ksenija Šteflič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Pogostost jezikovnih napak pri osnovnošolskih učencih se v teoretičnem delu nahajajo strnjen pregled slovenskega pravopisa ter krajša opozorila na pravilnost nekaterih oblikoslovnih oblik. Sledi mu empirični del, kjer sem s preizkusi znanj preverjala ter ugotavljala, katere jezikovne napake se pri osnovnošolskih učencih najpogosteje pojavljajo, pri koliko starih učencih ter koliko se z višjo stopnjo izobraževanja morebiti izboljša jezikovna pravilnost ali pa ta ostaja nespremenjena. Znanje sem primerjala glede na spol, razred in nivo testiranih učencev. Na podlagi rezultatov sem ugotovila, da je razdelitev učencev v nivoje smiselna, kajti učenci, ki so v prvem nivoju devetega razreda, so pravzaprav s svojim znanjem na nivoju šestošolcev; tisti, ki pa obiskujejo tretji nivo devetega razreda, so pa nekoliko bolje popravili jezikovne napake. Šestošolci, na primer, so še šibki glede jezikovnega znanja, vendar pa se s smotrno izbranimi, z raznolikimi in s privlačnimi vajami za pravopis in oblikoslovje ter tudi s spodbujanjem k natančnosti in vztrajnosti lahko pogoste napake pri učencih odpravijo. Učenci skozi osnovnošolsko izobraževanje v okviru celovitega pouka slovenskega jezika in prav tako preko medpredmetnih povezav po svojih jezikovnih zmožnostih pri sprejemanju in tvorbi pisnih besedil usvajajo jezikovno znanje, vendar predvsem na ravni rabe. Mlad človek naj bi bil z uspešno sklenjeno osnovno šolo tudi jezikovno že izoblikovana osebnost. Za doseganje tega cilja pa so potrebni temeljni pogoji, med katere spadajo poleg učiteljev slovenskega jezika tudi jezikovno usposobljeni in ozaveščeni razredni učitelji ter učitelji drugih predmetov. Prav zaradi tega, kar pa je navsezadnje tudi samoumevno in logično, sem se odločila diplomirati s področja slovenskega jezika, kajti taka znanja bom potrebovala skozi vso svojo poklicno pot. Kadar koli bom v dilemi glede pravopisnih in drugih jezikovnih zakonitosti, se bom lahko zatekla k temu diplomskemu delu.
Keywords: učenci, znanje, pravopis, oblikoslovje, jezikovne napake
Published: 04.06.2010; Views: 1860; Downloads: 300
.pdf Full text (911,44 KB)

47.
VPLIVI RAZLIČNIH DEJAVNIKOV NA PRAVOPISNO ZNANJE
Petra Kersnič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Vplivi različnih dejavnikov na pravopisno znanje je bil, ugotoviti, ali kateri od izbranih dejavnikov (način usvajanja črk, učiteljev osebni slog s sposobnostmi učencev, učno gradivo) vpliva na učenčevo poznejše pravopisno znanje in na to, kolikšen je njegov dejanski vpliv. V raziskavo so bili vključeni učenci oddelkov tretjega razreda štirih mariborskih šol. Pravopisno znanje smo preverjali marca v šolskem letu 2008/2009. Ugotovili smo, da na pravopisno znanje učencev ne vpliva izrazito samo en dejavnik, temveč različni dejavniki, ki se med seboj prepletajo in združujejo. Ugotovili smo, da daje boljše rezultate pri poznejšem pravopisnem znanju ločeno usvajanje velikih in malih črk, vendar ne v vseh pravopisnih kategorijah. Ugotovili smo tudi, da na rezultate oddelka zelo vpliva učiteljev osebni slog s sposobnostmi učencev, saj so se pojavile vidne razlike med oddelki iste šole in med učenci posameznega oddelka. Glede na količino pravopisnih vaj v delovnih zvezkih pa smo ugotovili, da delovne zvezke z največ pravopisnimi nalogami uporabljajo učenci, ki so dosegli najboljši skupni povprečni rezultat na učenca, kar se sklada z našimi pričakovanji, vendar pa drugo in tretje uvrščeni rezultat ni skladen s količino vaj v delovnih zvezkih. Zato ne moremo trditi, da količina vaj v delovnih zvezkih, uporabljenih pri pouku, bistveno vpliva na pravopisno znanje. Ključni dejavnik vpliva na pravopisno znanje je torej kombinacija vseh dejavnikov, ki jo določa učitelj.
Keywords: opismenjevanje, branje, načini usvajanja črk, pravopisno znanje, pravopisne naloge, učiteljev osebni slog
Published: 07.07.2010; Views: 1298; Downloads: 138
.pdf Full text (1,10 MB)

48.
NAČRTOVANJE ČLOVEŠKIH VIROV KOT DEJAVNIK USPEHA MALIH PODJETIJ
Jasmina Sapač, 2010, master's thesis/paper

Abstract: Danes se vsa podjetja soočajo z mnogimi izzivi in spreminjajočimi se pogoji poslovanja. Na trgu delovne sile prevladuje vedno večja konkurenca, ki od podjetij in zaposlenih zahteva večjo kakovost dela, izdelkov in storitev. V takšnem nepredvidljivem okolju je zahteva po vse večji kakovosti izziv, ki ga je brez ustreznih kadrov nemogoče uresničiti, kajti prav oni so tisti, ki oblikujejo in proizvajajo najrazličnejše storitve in izdelke. Zato je pomembno, da imamo v podjetju prave ljudi na pravem mestu. Le človek s svojo edinstvenostjo lahko zagotovi drugačnost in neposnemljivost, ki je dandanes temelj uspešnosti slehernega podjetja. Vse drugo je mogoče kopirati. Večja podjetja se vedno bolj zavedajo pomena zaposlenih, zato vlagajo vedno več časa in truda v pridobivanje in izbiro kadrov. Zavedajo se, da je trud, čas in denar, ki ga vložijo v proces pridobivanja in izbiranja pravega kandidata mnogo manjši, kot pa posledice zaposlitve osebe, ki ne ustreza merilom. Bistvo načrtovanja človeških virov je torej v doseganju znosne uspešnosti podjetja in odgovornosti s pomočjo razvoja sposobne delovne sile. Magistrsko delo obravnava problematiko managementa človeških virov v malih podjetjih, s posebnim poudarkom na načrtovanju človeških virov. Mala podjetja se v veliki meri še ne zavedajo pomena človeških virov ter posledično človeške vire tudi ne načrtujejo. Celotno magistrsko delo je vsebinsko logično umeščeno v najsodobnejše trende na področju managementa in načrtovanja človeških virov. V tej luči so človeški viri obravnavani kot gonilna sila podjetja. Mala podjetja kot glavni aspekt gospodarstva vsake države zaposlujejo veliko ljudi in imajo možnost rasti, vendar pa so informacije s področja managementa in načrtovanja človeških virov v malih podjetij tako skope, da je zelo težko opredeliti vlogo samega managementa človeških virov v teh podjetjih. V okviru teoretičnega dela magistrskega dela so človeški viri, management človeških virov in načrtovanje človeških virov proučevani v širšem kontekstu. Pri tem je poseben poudarek namenjen proučitvi pomena človeških virov za podjetje, saj so le-ti vreden, redek, neposnemljiv in nezamenljiv vir vsakega podjetja. Teoretični diskurz se nadaljuje z značilnostmi, okoljskimi in kontekstualnimi spremembami v povezavi z managementom človeških virov, opredelitvi načrtovanja človeških virov kot funkciji managementa, opredelitvi njegovega pomena, komponent, prepletenosti z vsemi ravnmi managementa v podjetju, opredelitvi okoljskih, kontekstualnih in organizacijskih sprememb pri načrtovanju človeških virov ter opredelitvi trendov, izzivov, nalog in vlog managerjev pri načrtovanju človeških virov. Posebno poglavje je namenjeno tudi predstavitvi trendov v zaposlovanju in spreminjajočih se vzorcev dela. V okviru raziskovalnega dela magistrskega dela so predstavljeni rezultati raziskave o obstoju in pomenu načrtovanja človeških virov v malih podjetjih, v kateri je sodelovalo sto malih slovenskih podjetij. Izvedena raziskava je rezultirala v preveritvi zavedanja pomena načrtovanja človeških virov ter obstoju ali neobstoju tovrstnega načrtovanja v malih podjetjih. Drugi del raziskovalnega dela predstavlja osnutek modela načrtovanja človeških virov za podjetje X, d.o.o., ki spada med mala podjetja. Model obsega štiri korake, ki si sledijo v zaporedju, in sicer: postavitev strateških smernic, izvedba analize delovne sile, implementacija načrta ter kontroliranje, ocenjevanje in revizija načrta. Večina načrtov človeških virov ne zahteva kompliciranih tehnik ali programskih orodij, prav tako podjetja ne uporabljajo kompleksne statistične metode, saj je okolje podjetja preveč nestabilno in zato ni mogoče natančno napovedati povpraševanja po delovni sili.
Keywords: malo podjetje; uspešnost malih podjetij; človeški viri; človeški kapital; znanje; management človeških virov; okoljske in kontekstualne spremembe; organizacijske spremembe; konkurenčna prednost; strateški management človeških virov; načrtovanje človeških virov; ravni managementa; ovire pri načrtovanju človeških virov; naloge in vloge managerjev; trendi in izzivi managerjev; primanjkljaj načrtovanja človeških virov; trendi v zaposlovanju; spreminjajoči se vzorci dela;
Published: 26.11.2010; Views: 3850; Downloads: 733
.pdf Full text (1,39 MB)

49.
MEDIJI PRI POUKU ANGLEŠKEGA JEZIKA V DRUGI TRIADI OSNOVNE ŠOLE
Mateja Cafuta, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu so predstavljena različna sodobna teoretična izhodišča, ki opredeljujejo medije kot sredstvo in pripomoček za informiranje ljudi. Prikazala sem uporabo medijev pri pouku tujega jezika. Vključila sem tudi prednosti in slabosti uporabe medijev pri pouku, zlasti pri pouku tujega jezika na razredni stopnji OŠ. V nadaljevanju pa so predstavljene številne dodatne dejavnosti, ki vključujejo medije v pouk in bi jih učitelji lahko uporabljali pri pouku tujega jezika ter ga tako še bolj popestrili in morda tudi dodatno motivirali otroke za učenje angleškega jezika na razredni stopnji osnovne šole. V empiričnem delu diplomske naloge sem prikazala stališča učencev drugega triletja osnovne šole glede vključevanja medijev pri pouku angleškega jezika ter kakšen je vpliv medijev na znanje angleškega jezika pri učencih na razredni stopnji OŠ. Rezultati kažejo, da so mnenja učencev o uporabi medijev pozitivna in da si želijo v pouk angleškega jezika vključiti še več medijev, predvsem elektronskih. Raziskava je pokazala tudi, da imajo mediji močan vpliv na znanje tujega jezika pri učencih, saj večina učencev pogosto spremlja oddaje v angleškem jeziku. Prav tako jih veliko tudi brska po spletnih straneh, ki so v angleščini, in ne nazadnje večina učencev raje posluša skladbe v angleškem jeziku, nekateri učenci pa posežejo tudi po angleški literaturi.
Keywords: Ključne besede: mediji, pouk tujega jezika, stališča učencev glede vključevanja medijev, vpliv medijev na znanje angleškega jezika
Published: 27.07.2010; Views: 2716; Downloads: 220
.pdf Full text (586,06 KB)

50.
ZNANJE KOT OSNOVA ANALIZI VREDNOSTI PRI RAZVOJU INOVATIVNIH IZDELKOV
Katja Kopše, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v obdobju, ki ga obeležuje znanje. Znanje postaja osnovni konkurenčni vir, tako za posameznika kot za družbo, zato vse večji pomen v podjetjih predstavlja indentificiranje znanja, pridobivanje znanja, prenos znanja in uporaba ter varovanje znanja, oziroma menedžment znanja. Diplomsko delo prikazuje, kakšno je dejansko stanje in kakšno je želeno stanje uporabe menedžmenta znanja in zavedanja se pomembnosti znanja v izbranih malih, srednjih in velikih slovenskih podjetjih. Pri raziskavi smo za obdelavo podatkov uporabili programa kSCAN® in statistični program SPSS. Pri tem smo ugotovili, da se večina podjetij zaveda, kako pomembno je znanje in uporaba menedžmenta znanja za njihovo uspešno delovanje in obstoj na trgu, venar pa želene ocene podjetij kažejo na to, da si podjetja želijo uporabo menedžmenta znanja še izboljšati in izpopolniti.
Keywords: znanje, menedžment znanja, vrednostna analiza, inovativnost, statistični kazalniki
Published: 05.07.2010; Views: 1852; Downloads: 202
.pdf Full text (3,61 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica