| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


91 - 100 / 215
First pagePrevious page6789101112131415Next pageLast page
91.
OD INTUICIJE DO TRAJNEGA ZNANJA IN VIŠJE GOSPODARSKE RASTI: EPISTEMOLOGIJA MATEMATIČNE INTUICIJE
Iris Merkač, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Matematična intuicija je v literaturi pogosto obravnavana, tako v epistemologiji kot v filozofiji matematike, ker pa še zmeraj ni jasno kateri pristop je tisti, ki jo uspešneje pojasnjuje, se v doktorski disertaciji ukvarjamo prav s tem. Doktorska disertacija je sestavljena iz šestih poglavij. Najprej pojasnimo izvor, definicijo in rabo termina intuicija, ter podamo nekatere uveljavljene definicije intuicije. Nato, ob vpeljavi intuicij skozi matematične primere, podamo klasifikacijo filozofsko zanimivih intuicij. Pri tem skušamo odgovoriti na vprašanje, ali matematična intuicija zajema uvid v sklep matematične resnice iz geometrije in aritmetike, ali le iz geometrije. To vprašanje je osrednjega pomena, ko obravnavamo, katere so splošno veljavne interpretacije pojma matematična intuicija pri konstruktivistih, natančneje Immanuelu Kantu (1724-1804), logicistih, natančneje Friedrichu Ludwigu Gottlobu Fregeju (1848-1925), in strukturalistih, natančneje Paulu Josephu Salomonu Benacerrafu (1931), Stewartu Shapiru (1951), Michaelu Davidu Resniku (1938) in Charlesu Decreju Parsonsu (1933). Se pravi, da se ukvarjamo z njihovimi pogledi na matematično intuicijo in poskušamo pojasniti njihov odnos do nazorne intuicije. Največ pozornosti namenjamo logicizmu, kjer, z našim spoznanjem, da smo zmožni uvideti v teorem iz aritmetike s predstavljanjem geometrijskih oblik, ugovarjamo Fregejevemu strogemu zavračanju zrenja v aritmetiki. Prav tako pa pojasnjujemo, naše prepričanje v to, da je Frege omejen, ker se sklicuje le na zrenje geometrijskih resnic iz evklidske geometrije. Nadalje se, v doktorski disertaciji, ukvarjamo s trajnostjo znanja. Proučujemo, ali matematična intuicija, ki je za nas povezana z uvidom in jo dobimo preko domišljijskih miselnih eksperimentov, vpliva na trajnost znanja, ki igra vlogo pri izboljšanju izobraževanja, krepitvi ustvarjalnosti, kvaliteti vzgoje itd. Iz navedenega razloga smatramo trajnost znanja za aktualen in relevanten družben izziv. V doktorski disertaciji poskušamo tudi pokazati, da je trajnost znanja poseben izziv za šole in posameznike, ki se želijo vključiti in jo razvijati. V nadaljevanju proučujemo, ali zraven intuicije vplivajo na trajnost znanja tudi nekatere ostale filozofske spretnosti, in sicer, argumentiranje stališč, razvijanje kritičnega mišljenja, proučevanje dokazov itd. Glede na navedeno je očitno, da je (matematična) intuicija osrednja tema naše raziskave in tudi povod za trajnost (matematičnega) znanja.
Keywords: uvid, matematična intuicija, strukturalizem, logicizem, miselni eksperiment, abstraktni objekti, trajnost znanja, filozofija matematike, epistemologija.
Published: 18.11.2013; Views: 1550; Downloads: 160
.pdf Full text (3,27 MB)

92.
STALIŠČA STARŠEV DO NACIONALNEGA PREVERJANJA ZNANJA OB KONCU DRUGEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA OBDOBJA
Mateja Škalič, 2015, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi prikazujemo stališča staršev do nacionalnega preverjanja znanja ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja. Pri tem nas zanimajo stališča staršev do upravičenosti nacionalnega preverjanja znanja, lastne seznanjenosti, spodbujanja otrok za priprave in dosežkov otrok pri nacionalnem preverjanju znanja. Podatki so bili zbrani s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavi so sodelovali starši šestošolcev (n=209) naključno izbranih devetih osnovnih šol v Pomurski in Podravski regiji. Pridobljene podatke smo kvantitativno obdelali s pomočjo programa SPSS. Rezultati kažejo, da je dosežek otroka na nacionalnem preverjanju znanja za starše dobra povratna informacija o njegovem znanju, vendar menijo, da ne pokaže celostnega znanja, saj je preverjanje le pisno. Starši menijo, da so jim rezultati, ki jih otrok doseže na preverjanju znanja, predstavljeni na razumljiv način. Menijo pa, da so o načinu izvajanja preverjanja znanja premalo seznanjeni. Starši s končano osnovno šolo in starši, ki bivajo v Pomurski regiji, menijo, da imajo pri spodbujanju otrok na nacionalno preverjanje znanja v primerjavi z učitelji manjšo vlogo. Starši iz Pomurske regije v primerjavi s tistimi iz Podravske menijo, da jim pri pripravah otroka na preverjanje znanja ni potrebno sodelovati. Ugotovljeno je bilo, da je rezultat, ki ga otrok doseže na nacionalnem preverjanju znanja, za starše pomemben. Staršem s končano nižjo stopnjo izobrazbe je pomembno, da je otrokov rezultat, ki ga doseže na nacionalnem preverjanju znanja, v skladu z njihovimi pričakovanji oziroma da jih otroci z dosežki zadovoljijo.
Keywords: stališča, starši, osnovna šola, drugo vzgojno-izobraževalno obdobje, nacionalno preverjanje znanja, preizkus znanja.
Published: 08.10.2015; Views: 1094; Downloads: 102
.pdf Full text (1,07 MB)

93.
VPLIVI RAČUNALNIŠKIH IGER NA PROCES UČENJA MODELIRANJA POSLOVNIH PROCESOV: REŠEVANJE POSLOVNIH PROBLEMOV V SIMULACIJAH Z ZNANJI IN METODAMI IGRALCA RAČUNALNIŠKIH IGER
Rok Štucin, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo zajema temo računalniških iger in njihov vpliv na proces učenja modeliranja poslovnih procesov. Ker je to področje izredno obsežno, saj je zaradi relativno zanimivih področji, v zadnjih letih postalo predmet raznih teorij in raziskav, smo se odločili, da temo te diplomske naloge bolje usmerimo. To diplomsko delo se tako, v okvirju teme računalniških iger in njihovih vplivov na učenje modeliranja poslovnih procesov, ukvarja z vprašanjem simulatorjev in reševanja poslovnih problemov s pomočjo znanja igralcev računalniških iger. Namen je prikazati sposobnosti in delo igralcev računalniških iger, ki skozi opravljanje nalog v svojem svetu, lahko pridobijo sposobnosti, ki bi ob primerni uporabi lahko koristile nekemu podjetju. Osnovo našemu delu so predstavljale ugotovitve in raziskave na temo igrificiranja in uporabe tehnik računalniških iger, kot orodje spodbujanja produktivnosti dela, ki jih je moč poiskati na svetovnem spletu. Postavili smo si dve hipotezi, ki sta nam predstavljali dva glavna problema našega diplomskega dela. Prva hipoteza, se nanaša na problem prenosljivosti znanj iz področja računalniških iger v poslovni svet. Na podlagi raziskav na temo znanj in sposobnosti igralcev računalniških iger je razvidno, da določena znanja obstajajo, ključno vprašanje pa še vedno ostaja moč prenosa le-teh. Zaradi težav pri izvajanju raziskovalnega dela in rezultatov, ki smo jih pridobili z izvajanjem ankete, smo morali Hipotezo 1 zavrniti, saj ni bilo zaznati kakršnega koli pozitivnega učinka, ki bi jih te sposobnosti prinesle. Druga hipoteza tega diplomskega dela se je nanašala na reševanje poslovnih problemov, z znanji igralcev računalniških iger v okolju poslovne simulacije (poslovne igre INNOV-8). Teorija je predstavljala možnosti, da sposobnosti igralcev računalniških iger privedejo do različnih rešitev nalog, katere smo po opravljeni raziskavi želeli primerjati. Ponovno smo imeli težavo z izvedbo raziskave, katera bi to teorijo potrdila. Glede na podatke, ki smo jih prejeli skozi anketo, smo Hipotezo 2 ob koncu diplomskega dela, bili primorani zavrniti. Za konec diplomskega dela, smo se zavezali, da tega problema ne bomo opustili, četudi nas je do trenutnih zaključkov privedel splet okoliščin, katerega nismo uspeli predvideti. Obenem ostajamo mnenja, da sta sveta računalniških iger in poslovanja v osnovi tako podobna, da bomo v prihodnosti opazili veliko pretoka idej, iz enega sveta, v drugega.
Keywords: igričar, prenos znanja, računalniške igre, poslovanje, simulacije
Published: 13.09.2012; Views: 1023; Downloads: 146
.pdf Full text (2,58 MB)

94.
SODELOVANJE UČITELJA SLOVENŠČINE IN ŠOLSKEGA KNJIŽNIČARJA V OSNOVNI ŠOLI
Anja Ogrizek, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Sodelovanje učitelja slovenščine in šolskega knjižničarja v osnovni šoli je bil opredeljen pomen šolske knjižnice v osnovni šoli in predstavljene možnosti, ki jih knjižnica nudi udeležencem vzgojno-izobraževalnega procesa. Predstavljeni so bili vsebine in cilji knjižničnih informacijskih znanj ter stičišča z učnim načrtom za slovenščino. Proučene so bile možnosti sodelovanja med učiteljem slovenščine in šolskim knjižničarjem ter predstavljene vsebine knjižničnih informacijskih znanj, ki omogočajo medpredmetno povezavo s slovenščino. Predstavljena je bila konkretna osnovnošolska knjižnica in sodelovanje med šolskim knjižničarjem in učitelji slovenščine, ki je bilo analizirano s pomočjo ankete. Anketa je bila izvedena tudi med učenci, in sicer z namenom ugotoviti povezavo med obiskovanjem šolske knjižnice in motivacijo za branje ter preveriti odnos učencev do ur slovenščine, ki potekajo v šolski knjižnici s sodelovanjem šolskega knjižničarja in učitelja slovenščine. Uporabljene so bile deskriptivna metoda, komparativna metoda, eksperimentalna metoda, zgodovinska metoda ter metoda analize in sinteze. Ugotovljeno je bilo, da šolska knjižnica ponuja veliko možnosti za sodelovanje med šolskim knjižničarjem in učiteljem slovenščine, ki vplivajo na motivacijo za branje učencev ter prispevajo h kakovosti pouka slovenščine.
Keywords: šolska knjižnica, učitelj slovenščine, šolski knjižničar, slovenščina, knjižnična informacijska znanja, medpredmetno povezovanje
Published: 20.09.2012; Views: 1712; Downloads: 164
.pdf Full text (1,19 MB)

95.
PRIPRAVA MODELOV PREIZKUSA ZNANJA PRI PREDMETU NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA S POUDARKOM NA NARAVOSLOVNIH VSEBINAH
Doris Vučko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Testi znanja so ena izmed oblik preverjanja znanja, brez katerih v učnem procesu preprosto ne gre, zato smo se v našem diplomskem delu osredotočili prav na njih. Namen diplomskega dela je bil sestaviti nabor nalog za teste znanja pri predmetu naravoslovje in tehnika za četrti razred. Iz sestavljenih nalog smo po pravilih sestavili model testa. Pripravljene naloge so lahko učiteljem v pomoč pri sestavi njihovih testov. Najprej smo se osredotočili na pravila sestavljanja testov znanja, saj brez njih ne moremo sestaviti kakovostnega testa. Zanimalo nas je tudi, kakšen pogled imajo učitelji na sestavljanje testov znanja, zato smo izvedli kratko raziskavo, s katero smo ugotovili, da še zmeraj obstajajo učitelji, ki ne vedo sestaviti dobrega testa znanja. Izhajajoč iz teh ugotovitev smo sestavili 38 nalog, ki upoštevajo vse taksonomske stopnje po Bloomu.
Keywords: preverjanje znanja, testi znanja, naravoslovje in tehnika, cilji in standardi znanja, četrti razred
Published: 18.10.2012; Views: 3989; Downloads: 619
.pdf Full text (1,59 MB)

96.
UPORABA SISTEMA MOODLE ZA INTERNO IZOBRAŽEVANJE V PODJETJIH
Goran Stojaković, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu so opisane značilnosti sistemov za e-učenje. Na kratko sta predstavljena dva sistema, odprtokodni sistem »Moodle« in komercialni sistem »eLeap«. Predstavljeni so modeli in discipline ogrodja Microsoft Solution Framework (MSF) s poudarkom na disciplini »Upravljanje pripravljenosti«, ki opisuje pristop k upravljanju znanja. Podrobno so predstavljeni koraki discipline »Upravljanje pripravljenosti«, ki so osnova za ogrodje modula, ki je opisan v praktičnem delu. Praktični del podrobno opisuje postopek izgradnje modula za izobraževanje. Predstavljeni so koraki, kako preveriti trenutno znanje zaposlenega ter kako ustvariti učni načrt za tiste zaposlene, ki ne posedujejo želenega znanja. Modul je prilagojen sistemu »Moodle«.
Keywords: vseživljenjsko učenje, Moodle, sistemi za e-učenje, upravljanje znanja
Published: 07.01.2013; Views: 1466; Downloads: 113
.pdf Full text (1,95 MB)

97.
UGOVOR FIZIKALIZMU: OBSTOJ TAKŠNOSTI
Klavdija Roškar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Filozofija se loteva problema duha in telesa tako, da skuša odgovoriti na splošna vprašanja kot so: kaj je duh, je človek sestavljen iz ene ali dveh substanc, kakšno je razmerje med duhom in telesom itd. Na podlagi razvoja znanosti in novih odkritij v 19. in 20. stol. filozofi danes množično zagovarjajo fizikalistično stališče. V diplomski nalogi je prikazan razvoj materialističnega stališča skozi zgodovino in predstavitev različnih fizikalističnih odgovorov na problem duha in telesa. Kljub sodobnim znanstvenim odkritjem pa obstajajo odprte dileme, ki fizikalistično razlago sveta postavljajo pod vprašaj. Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali fizikalizem vzdrži pod težo ugovorov Thomasa Nagla in Franka Jacksona, ki dokazujeta, da fizikalizem zanemari obstoj fenomenoloških kakovosti zavestnega doživljanja oz. takšnosti in je zato nepopoln. Po analitični razčlembi sprva zelo prepričljivega argumenta iz znanja ter predstavitvi različnih kritik argumenta sledi končna ugotovitev, da argumentu iz znanja ne uspe zavrniti fizikalizma. Problem takšnosti s tem sicer ni rešen, ohranja pa optimističen pogled v prihodnost, saj znanost še naprej pospešeno odkriva nove, popolnejše razlage.
Keywords: filozofija duha, problem duha in telesa, fizikalizem, takšnosti, argument iz znanja.
Published: 03.10.2012; Views: 1637; Downloads: 204
.pdf Full text (755,57 KB)

98.
UVEDBA KONCEPTA UČEČEGA SE PODJETJA V SLOVENSKIH ŽELEZNICAH D.O.O.
Monika Malerič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Cilj vsake sodobne organizacije je razviti sposobnost prilagajanja nenehnim spremembam okolja in soočanja z izzivi sodobne družbe, kot so ravnanje z znanjem, globalna konkurenca ter nove informacijske in komunikacijske tehnologije. Da bi se bile organizacije sposobne prilagajati hitro spreminjajočemu se okolju, morajo biti prilagodljive, prožne in hitro odzivne. Sodobna organizacija mora biti sposobna hitro in stalno pridobivati nova znanja in jih uspešno uporabljati znotraj organizacije, saj je le pravilno izkoriščanje znanja ključ do konkurenčne prednosti v globalnem svetu. Vsaka organizacija, ki želi biti konkurenčnejša od ostalih organizacij na tržišču, bi zato morala pristopiti h konceptu učeče se organizacije, ki je v svetu že dodobra poznan. Učeče se organizacije se zavedajo vrednosti intelektualnega kapitala, torej znanja zaposlenih, zato iščejo nove načine ravnanja z znanjem, ki ni nič manj pomembno kot racionalno ravnanje s finančnimi ali drugimi sredstvi. Strokovno usposobljen in motiviran delavec, ki ima v podjetju možnost stalnega učenja, izpopolnjevanja in nadgrajevanja lastnega znanja, je ključnega pomena za organizacijo, ki mora izobražene kadre v čim večjem številu obdržati v podjetju. Model, ki omogoča doseganje takšnih rezultatov, je t. i. učeča se organizacija, kjer sta učenje in pridobivanje znanja osrednji cilj. Prvi od uveljavljenih modelov uvajanja učeče se organizacije je model v osmih korakih, imenovan USP 8K, drugi pa je model osemkoračnega uvajanja, FUTURE-O®. Sistematični del obeh modelov se začne s strateškim premislekom ožjega vodstva in nadaljuje s sodelovanjem vseh zaposlenih. V diplomskem delu bomo preverili, ali je konceptualni model učeče se organizacije ustrezen organizacijski model za tako veliko podjetje, kot so Slovenske železnice, d. o. o.
Keywords: učeča se organizacija, znanje, management znanja, organizacijsko učenje, organizacijska kultura
Published: 31.01.2013; Views: 1268; Downloads: 228
.pdf Full text (1,57 MB)

99.
UVAJANJE KONCEPTA MENEDŽMENTA ZNANJA V ZDRAVSTVENI ZAVOD
Jelka Kotar, 2012, master's thesis

Abstract: 21. stoletje zaznamuje prehod iz industrijske dobe v informacijsko oziroma dobo znanja. Znanje je postalo tržno blago, kar vpliva na vlogo znanja v ekonomiji in v družbi nasploh. Z znanjem je potrebno pravilno upravljati, kar je naloga menedžmenta znanja. Cilj. V zdravstvenem zavodu smo z analizo strukturne, procesne in kulturne razsežnosti organizacije ter raziskavo med zaposlenimi v zdravstveni negi preverjali hipotezo o začetni fazi razvoja koncepta menedžmenta znanja na področju izobraževanja. Ugotavljali smo tudi, ali so sodelujoči pozitivno naravnani k permanentnemu izobraževanju in k prenosu novo pridobljenih znanj v prakso. Namen. Nadaljnji razvoj procesov menedžmenta znanja, kar prinaša korist tako zdravstvenemu zavodu kot uporabnikom zdravstvenih storitev in zaposlenim na področju zdravstvene nege. Rezultati. Rezultati analize in raziskave kažejo, da je menedžment znanja na področju izobraževanja v zdravstveni negi v začetni fazi razvoja. Sodelujoči imajo pozitiven odnos do permanentnega izobraževanja in nova pridobljena znanja uporabljajo pri vsakodnevnem delu. Zaključek. Podani so predlogi za nadaljnji razvoj procesov menedžmenta znanja, uresničevanje le-teh pa bo verjetno upočasnila neugodna gospodarska situacija.
Keywords: znanje, učenje, menedžment znanja
Published: 09.01.2013; Views: 825; Downloads: 112
.pdf Full text (1,25 MB)

100.
ANALIZA NEKATERIH TELESNIH ZNAČILNOSTI, GIBALNIH SPOSOBNOSTI IN USVOJENIH GIBALNIH ZNANJ OTROK V SREDIŠČU OB DRAVI
Polona Rotar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Analiza nekaterih telesnih značilnosti, gibalnih sposobnosti in usvojenih gibalnih znanj otrok v Središču ob Dravi je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Z rezultati testiranja smo želeli ugotoviti – analizirati stanje telesnih značilnosti, gibalnih sposobnosti in usvojenih gibalnih znanj 4–7-letnih otrok. V teoretičnem delu so predstavljene telesne značilnosti otrok, gibalne sposobnosti otrok in ustvarjanje gibalnih znanj otrok v predšolskem obdobju. Predstavili smo tudi gibalno izkušenjsko bogato okolje. V empiričnem delu so prikazane meritve telesnih značilnosti in predstavljeni so rezultati motoričnih testov. Telesne značilnosti in motorične sposobnosti so bile izmerjene na vzorcu 45 otrok v starosti od četrtega do sedmega leta, pri čemer sta bili uporabljeni deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda raziskovanja. Otroke smo testirali z devetimi motoričnimi testi; od tega je bilo 5 testov gibalnih sposobnosti in 4 testi gibalnih znanj. S testi smo ugotavljali koordinacijo, agilnost, ravnotežje, eksplozivno in vzdržljivostno moč. Rezultati so prikazani glede na spol, starost, telesno težo, telesno višino in indeks telesne mase. Ugotovljeno je, da razlika v testih motoričnih sposobnosti in gibalnih znanj med dečki in deklicami obstaja. Ugotovljeno je tudi, da so otroci z višjim indeksom telesne mase dosegli slabše rezultate v testih motoričnih sposobnosti in boljše rezultate v testih gibalnih znanj od otrok z nižjim indeksom telesne mase. Na osnovi povprečnih rezultatov testiranja ugotavljamo, da se rezultati testov motoričnih sposobnosti in gibalnih znanj dečkov statistično ne razlikujejo od deklic. Ugotavljamo tudi, da statistično značilna razlika v rezultatih motoričnih sposobnosti med starejšimi in mlajšimi otroki ne obstaja; v rezultatih gibalnih znanj med starejšimi in mlajšimi otroki pa obstaja.
Keywords: telesne značilnosti, gibalne sposobnosti, gibalna znanja, štiri do sedem let stari otroci, telesna teža, telesna višina, indeks telesne mase.
Published: 04.01.2013; Views: 2119; Downloads: 233
.pdf Full text (1,11 MB)

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica