| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
PREHRANA PRI OTROCIH - UŽIVANJE SADJA IN ZELENJAVE PRI 11-LETNIH OSNOVNOŠOLCIH
Beti Zafran, 2011, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu je predstavljen problem nezadostnega uživanja sadja in zelenjave pri otrocih v Ljubljanski regiji. Nezadosten vnos je predstavljen z vidika spola, s kulturnega, z izobraževalnega vidika ter socialno-ekonomskega statusa in vpliva zaužite količine sadja in zelenjave na telesno težo otrok. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je bila kvantitativna metoda dela. Raziskovalna inštrumenta sta validirana anketna vprašalnika za starše in otroke. Vsebujeta kombinirane tipe vprašanj in za otroke vključujeta metodo jedilnika prejšnjega dne (24-hour recall) ter metodo pogostosti uživanja posameznih živil (food frequency questionnaire). Rezultati. Na podlagi vzorčnih podatkov sklepamo, da povprečen enajstletni otrok v Ljubljanski regiji ne zaužijejo dovolj sadja v primerjavi s prehranskimi priporočili, čeprav kar 40% otrok ni zaužilo vsaj 150 g sadja in 18,7% otrok v opazovanem dnevu ni zaužilo sadja. Veliko premalo v primerjavi s priporočenimi vrednostmi pa otroci pojejo zelenjave. Povprečni dnevni primanjkljaj zelenjave znaša 175 g od priporočene količine 250 g. Skoraj 35 % otrok v opazovanem dnevu ni pojedlo zelenjave. V vzorcu enajstletnih otrok ni povezanosti med indeksom telesne mase in količino zaužitega sadja in zelenjave, pač pa obstaja šibka pozitivna povezanost med zaužito dnevno količino sadja in dnevno količino zelenjave (Spearmanov rho = 0,310). V primerjavi s fanti, deklice zaužijejo povprečno 17g več zelenjave. Za polovico otrok (dečkov in deklic) v vzorcu lahko rečemo, da pojejo manj kot 40 g zelenjave dnevno. Razlike v dnevnih količinah zelenjave med spoloma so mejno statistično značilne. Socialnoekonomske lastnosti družin opazovanih otrok ne vplivajo na količine zaužitega sadja in zelenjave. Sklep. Rezultati so pomemben prispevek k povečanju znanja o količini zaužitega sadja in zelenjave pri otrocih. Nova spoznanja so lahko temelj za zdravstveno-vzgojno delo pri preventivnem delu s šolarji na področju povečevanja vnosa sadja in zelenjave, skladno s strateškimi usmeritvami za preusmeritev pozornosti od bolezni k zdravju.
Keywords: sadje in zelenjava, otroci, nezadosten vnos, zdravstvena vzgoja.
Published: 19.10.2011; Views: 2416; Downloads: 270
URL Link to full text

3.
OZAVEŠČANJE UČENCEV O ZDRAVI PREHRANI NA RAZREDNI STOPNJI
Tadeja Pevec, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Ozaveščanje učencev o zdravi prehrani v teoretičnem delu osvetli pomen hrane in nato pobliže predstavi zdravo prehrano. V nadaljevanju tega dela se osredotočimo tudi na živila, njihovo hranilno in energijsko vrednost, dnevne obroke, prehranjevalno piramido, prehranjevalne navade in ne nazadnje na projekt Zdrave šole. Namen empiričnega dela v diplomskem delu pa je bil, raziskati pojem zdrave prehrane ter uživanje sadja in zelenjave med učenci dveh osnovnih šol. Pri tem smo bili pozorni na to, da je ena izmed šol vključena v projekt Zdrave šole, druga pa ne in tako smo želeli ugotoviti tudi, ali se pojavljajo razlike med njima. Poudariti moramo, da sta obe šoli vključeni v Evropski sistem razdeljevanja sadja, ki ga finančno podpira Evropska skupnost. Rezultati raziskave kažejo, da se učencem obeh šol zdi zajtrk zelo pomemben. Odstotek učencev, ki jedo zajtrk, pa je bistveno manjši. Učenci imajo zelo radi sadje in ga največkrat uživajo za malico, zajtrk in redkeje za kosilo. Uživajo ga enkrat do dvakrat dnevno. Najraje uživajo jagode, češnje in jabolka. Tudi zelenjavo imajo učenci zelo radi in jo uživajo enkrat do dvakrat dnevno. Raje imajo surovo kot kuhano zelenjavo. Od zelenjave pa najraje jedo solato, zelje in korenje. Z raziskavo smo ugotovili, da med I. OŠ Rogaška Slatina, ki je v projektu Zdrave šole, in OŠ Podčetrtek, ki ni, ni statistično značilnih razlik, kar je v skladu s pričakovanji.
Keywords: učenci razrednega pouka, zdrava prehrana, zajtrk, sadje, zelenjava, projekt ZDRAVA ŠOLA
Published: 07.11.2011; Views: 1850; Downloads: 193
.pdf Full text (1,02 MB)

4.
5.
Vpliv materialnih lastnosti in oblike embalaže na učinkovitost pretovornih in transportnih procesov v skladišču sadja in zelenjave
Andreja Vurunić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako vrsta in oblika embalaže vpliva na učinkovitost pretovornih in transportnih procesov v skladišču sadja in zelenjave. Predstavljena je problematika skladišč sadja in zelenjave trgovinske dejavnosti. Izpostavili bomo embalažo, ki se najpogosteje uporablja v teh skladiščih in katera embalaža bi bila najbolj primerna, da bi sadje in zelenjava ostala kakovostna in ohranila svežino. Osredotočili smo se na oddelek sadja in zelenjave v skladiščih trgovinske dejavnosti. Zaradi zadovoljstva končnih potrošnikov se morajo v procesu oskrbovalne verige potruditi vsi udeleženci, prav tako delovna sila v procesu skladiščenja. Pri kritični analizi bomo prikazali dejavnike, s katerimi se lahko skladiščenje izboljša in omogoči lažje delo skladiščnikom. S pomočjo trakov za povijanje transportnih vozičkov se bomo znebili folije, ki je težko razgradljiva, škodljiva naravi in povzroča več povratne embalaže. Ugotovili smo, da je v skladišču sadja in zelenjave nujna kontrola, ki se mora izvajati neprestano in na vseh oddelkih. Za kakovost artiklov, ki pristanejo na policah naših trgovin je treba spremljati njihove spremembe pri skladiščenju. Poskrbeti je treba za dobro kakovost sadja in zelenjave pri naročanju blaga pri dobrem dobavitelju, če pa je kakovost slabša pa le – to poskušati odpraviti čim hitreje. S pomočjo plastičnih zabojev in terminalov na zapestju bomo omogočili sadju in zelenjavi boljšo kakovost in večjo varnost pri manipulaciji.
Keywords: skladiščenje, embalaža, sadje in zelenjava, kakovost
Published: 11.09.2012; Views: 1456; Downloads: 234
.pdf Full text (799,24 KB)

6.
7.
8.
VPLIV SOCIALNO EKONOMSKIH DETERMINANT ZDRAVJA NA UŽIVANJE SADJA IN ZELENJAVE PRI OSNOVNOŠOLCIH V POMURSKI REGIJI
Nataša Veren Horvat, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi je predstavljen vpliv socialno ekonomskih determinant zdravja na uživanje sadja in zelenjave pri osnovnošolcih v pomurski regiji. Predstavljen je vpliv izobrazbe, zaposlitve in dohodka staršev v povezavi z uživanjem sadja in zelenjave pri 11-letnikih v pomurski regiji. Metodologija raziskovanja. Uporabljena je kvantitativna metoda dela. Raziskovalni inštrumenti so anketni vprašalniki za vodstva šol, starše in otroke. Vprašalniki vsebujejo kombinirane tipe vprašanj za vodstvo šol in za otroke. Vključujejo metodo jedilnika prejšnjega dne ter metodo pogostosti uživanja posameznih živil. Rezultati. Analiza anket je pokazala, da osnovnošolci v povprečju zaužijejo 3 enote sadja dnevno, kar pomeni, da s tem zadovoljujejo prehranskim določilom glede količine zaužitega sadja (priporočilo za dnevni vnos za sadje je 160 gramov na dan). V primeru zelenjave pa ugotovimo, da otroci zaužijejo v povprečju dobri 2 enoti zelenjave dnevno. Glede na priporočila (240 gramov zelenjave na dan) bi morali zaužiti vsaj 4, zato lahko rečemo, da ne izpolnjujejo prehranskih določil glede uživanja zelenjave. Iz rezultatov lahko sklepamo, da otroci staršev, ki imajo vsaj višjo stopnjo izobrazbe, zaužijejo nekoliko več sadja in zelenjave (povprečno 478,6 gramov na dan), v primerjavi z otroki, ki imajo nižje izobražene starše (povprečno 418,6 gramov na dan). Izkazalo se je, da zaužijejo otroci staršev, ki so brezposelni, celo nekoliko več sadja in zelenjave (povprečno 458 gramov na dan) v primerjavi z otroki, ki imajo zaposlene starše (povprečno 435 gramov na dan). Otroci staršev, ki so po poklicu samozaposleni, partnerji, solastniki oziroma lastniki podjetij in intelektualni delavci, zaužijejo v povprečju manj sadja, zelenjave in juh (399 gramov na dan) kot otroci staršev, ki so kvalificirani/nekvalificirani delavci in gospodinje (445 gramov na dan). Sklep. Rezultati so pomembni kot nova spoznanja in temelj za zdravstveno vzgojno delo za povečano uživanje sadja in zelenjave pri preventivnem delu s šolarji.
Keywords: osnovnošolci, pomurska regija, sadje in zelenjava, socialno ekonomske determinante
Published: 30.05.2013; Views: 1291; Downloads: 145
.pdf Full text (1,80 MB)

9.
SPOZNAVANJE ZELENJAVE S POMOČJO DIDAKTIČNIH IGER V 2. RAZREDU OSNOVNE ŠOLE
Maksim Ferme, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko nalogo sestavljajo tri med seboj povezane zaokrožene celote – teoretična, praktična in empirična. V teoretičnem delu so podrobneje opredeljeni otrok in njegove značilnosti, igra (poudarek na didaktičnih igrah) ter učni predmet Spoznavanje okolja. V praktičnem delu so predstavljeni učna priprava, potek ure in njena evalvacija. Ugotovili smo, da kljub dobro organizirani in pripravljeni učni uri za izvedbo nismo imeli dovolj časa, saj otroci v teh letih še ne znajo dovolj dobro brati in pisati in potrebujejo več časa za izvedbo določene didaktične igre. Med uro so učenci zelo pazili na higieno. Prav tako so za seboj vedno pospravili. Ob izvedbi učne ure s pomočjo didaktičnih iger so zelo uživali in sodelovali. V empiričnem delu so predstavljeni izsledki empirične raziskave, ki je bila izpeljana pred in po praktičnem delu. Ugotavljamo, da anketirani učenci zelenjavo poznajo dosti bolje po izvajanju učne ure.
Keywords: Ključne besede: osnovna šola, prvo triletje, drugi razred, didaktične igre, zelenjava. 
Published: 02.03.2015; Views: 1040; Downloads: 198
.pdf Full text (2,52 MB)

10.
SADJE IN ZELENJAVA V PREHRANI SLOVENSKIH OTROK
Ljudmila Pavlin, 2015, specialist thesis

Abstract: Zdrava prehrana je za otroke in mladostnike izjemno pomembna, tako ne preseneča dejstvo, da poteka veliko število raziskav s področja prehranjevanja z sadjem in zelenjavo, rezultati le teh pa pokažejo na trenutno stanje prehranjevanja, ter služijo za izhodišče pri oblikovanju strategije na tem področju. Namen specialističnega dela je bil pregled literature, raziskav in ukrepov na področju dnevnega vnosa sadja in zelenjave pri otrocih ter pregled ukrepov za izboljšanje trenutnega stanja. Metodologija dela. Uporabljena je metoda analize v delu pregleda literature, metoda konkretizacije pri prikazu neustreznega dnevnega vnosa sadja in zelenjave ter metoda sinteze, kjer so raziskave združene v celoto in omogočajo preglednost tematike. Rezultati. Rezultati pregledanih in objavljenih raziskav kažejo, da je dnevni vnos sadja zadosten, medtem ko je vnos zelenjave prenizek v vseh starostnih obdobjih. Slovenija v zadostni meri sprejema dokumente, ki urejajo to področje, istočasno potekajo tudi ukrepi za povečan vnos sadja in zelenjave pri otrocih. Vendar je še vedno prenizka osveščenost v vseh starostnih skupinah prebivalcev. Predvsem v šolskem okolju lahko govorimo o velikem zavedanju problema in velikem številu uspešnih projektov za povečanje dnevnega vnosa omenjenih skupin živil.. Urejenost šolske prehrane je izredno dobra, saj šole ponujajo kar štiri obroke. Sklep. Zaposlitev kliničnega dietetika v šolah bi močno vplival na ustreznejši način prehranjevanja učencev, saj bi poleg osnovnega urejanja jedilnikov omogočal tudi izvedbo spremljajočih aktivnosti za otroke in odrasle, ki jih obdajajo. Za doseganje zadostnega dnevnega vnosa sadja in zelenjave bo potrebno večletno trdo delo, med sektorsko sodelovanje vseh vključenih v procese vzgoje in izobraževanja. Poleg sistemskega reševanja obstoječih težav s prehranjevanjem v šolah, bo potrebno izraziteje delovati na preventivnem področju izobraževanja in dela z odraslimi torej starši, starimi starši in vsemi, ki prihajajo v stik z otroci.
Keywords: Ključne besede: sadje in zelenjava, otroci, šola, klinični dietetik
Published: 04.06.2015; Views: 1304; Downloads: 208
.pdf Full text (950,12 KB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica