| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
ZAŠČITA PODATKOV V ZDRAVSTVENEM INFORMACIJSKEM SISTEMU PROMEDICA
Romana Miklič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Podatki o zdravstvenem stanju pacientov, so občutljivi osebni podatki, zato morajo veljati posebna pravila glede njihove obdelave in varovanja. V diplomskem delu smo ugotavljali, kako zaposleni zdravstveni delavci upoštevajo navodila o varnosti pri delu z informacijskem sistemu ProMedica. Ugotavljamo, da zaposleni ne upoštevajo dovolj navodila o varovanju podatkov. Problem se je izkazal predvsem v nedoslednem upoštevanju uporabe gesel. Višja izobrazba zaposlenih ne vpliva na to, da bi zaposleni bolj upoštevali varnost. Mlajši zaposleni si gesla med sabo ne izmenjujejo, za razliko od starejših. Rešitve omenjene problematike vidimo v avtomatskem zaklepanju programa v primeru neaktivnosti. Na ta način bi dosegli, da gesla uporabljajo samo zdravstveni delavci, ki so jim dodeljena.
Keywords: Informacijski zdravstveni sistem, varovanje podatkov, zaščita podatkov, varnostni sistem, zdravstvena in medicinska informatika
Published: 24.06.2009; Views: 2176; Downloads: 304
.pdf Full text (854,74 KB)

3.
PRENOVA ZDRAVSTVENEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA V ZDRAVSTVENEM DOMU VELENJE
Matej Štumpfl, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljen potek prenove informacijskega sistema v Zdravstvenem domu Velenje. V nalogi sta opisana tako stari kot novi sistem ter tudi različni vidiki in zahteve glede prenove sistema. Skozi diplomsko nalogo je opisana programska in tudi strojna oprema, ki se je oziroma se uporablja v starem in novem informacijskem sistemu. Del naloge je namenjen tudi opisu on line zdravstvenega sistema ter njegovi funkcionalnosti. Na koncu pa je podana tudi primerjava obeh sistemov ter predstavljen še lastni vidik, oziroma podano lastno mnenje o sami prenovi sistema.
Keywords: Prenova zdravstvenega sistema, zdravstveni sistem, prenove informacijskih sistemov, informatika v zdravstvu, on line sistem v zdravstvu
Published: 07.09.2010; Views: 1723; Downloads: 220
.pdf Full text (2,46 MB)

4.
RAZVOJ KADROV V ZDRAVSTVENEM DOMU LJUBLJANA
Andrea Backović Juričan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Skupaj z vodstvom Zdravstvenega doma Ljubljana (skrajšano ZDL) smo ugotovili potrebo po temeljiti analizi obstoječega sistema razvoja kadrov in njegovi primerjavi s trendi iz literature. Sistem razvoja kadrov je namreč ciljno usmerjen, dolgoročen sistematičen proces, ki prispeva k nenehnemu strokovnemu, delovnemu in osebnostnemu razvoju zaposlenih v zavodu. Zato so v začetem delu diplomske naloge naprej opisani posamezni elementi sistema razvoja kadrov in posamezni inštrumenti za razvoj kadrov iz literature, medtem ko so v nadaljevanju podrobneje opisani elementi sistema razvoja kadrov v ZDL in njihovi obstoječi inštrumenti. Namen diplomske naloge je bil podrobneje proučiti obstoječi sistem razvoja kadrov v javnem zavodu ZDL in predlagati konkretne izboljšave s pomočjo vodij v ZDL. Glavni cilj diplomske naloge je bil z raziskavo podrobneje ugotoviti stanje sistema razvoja kadrov v ZDL s strani vodij, oceniti njihovo mnenje glede uporabnosti predlaganih izboljšav in ugotoviti pripravljenost na njihovo implementacijo v prakso. Ocena obstoječega sistema razvoja kadrov v ZDL je bila najprej pridobljena na podlagi predštudije (rezultatov seminarske naloge) pri predmetu Projekt organizacije razvoja kadrov. V predštudiji so bili primerjani trendi iz sodobne literature z rezultati ankete o kadrovski, izobraževalni in informacijski dejavnosti v ZDL in z rezultati razgovorov s pristojnimi osebami na upravi ZDL. Podani so bili nekateri predlogi izboljšav. Nadalje je bila v okviru diplomske naloge kot predmet glavne študije izvedena anketna raziskava o razvoju kadrov v ZDL za vodje. Rezultati predštudije so močno vplivali na vsebino tega anketnega vprašalnika, ki je vseboval devetnajst vprašanj zaprtega tipa in eno vprašanje odprtega tipa. S pomočjo predštudije in glavne študije (anketne raziskave s strani vodij ZDL) smo dobili dejansko stanje kadrovske funcije in sistema razvoja kadrov v ZDL, ju primerjali s trendi in podali številne konkretne predloge za izboljšave. V raziskavi je sodeloval reprezentativen vzorec enaintridesetih vodij v ZDL, med katerimi jih je bilo enajst predstavnikov top managementa in dvajset predstavnikov srednjega managementa. Top managerji so v povprečju z višjimi ocenami ocenili posamezne vodstvene kompetence in elemente sistema razvoja kadrov v ZDL ter predloge izboljšav. Velika večina obeh managerskih skupin je pripisala predlaganim izboljšavam v anketni raziskavi uporabnost ali izjemno uporabnost ter navedla, da jih namerava popolnoma uvesti v prakso ali vsaj večinoma. Z rezultati anketne raziskave smo potrdili vseh šest raziskovalnih vprašanj. Tako predštudija kot glavna študija sta pokazali, da kadrovska funkcija in sistem razvoja kadrov v ZDL potrebujeta določeno prenovo ali vsaj predhodno dodatno in podrobnejšo raziskavo nekaterih elementov omenjenega sistema. Večino predlogov za izboljšave vodje dobro sprejemajo. Zato je smiselno, da ZDL nameni dovolj ustreznih resursov in izdela natančen strateški načrt za postopno implementacijo izboljšav.
Keywords: kadri, sistem razvoja kadrov, Zdravstveni dom Ljubljana
Published: 05.07.2011; Views: 2098; Downloads: 325
.pdf Full text (5,77 MB)

5.
MOTIVIRANJE MEDICINSKIH SESTER IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV TER SISTEM NAGRAJEVANJA
Mateja Pečnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Problem, ki smo ga želeli raziskati, je (ne)motiviranost izvajalcev zdravstvene nege. Namen dela je bil narediti teoretični pregled motiviranja ter nagrajevanja in ugotoviti, ali je obstoječ sistem nagrajevanja in motiviranja v Zdravstvenem domu Ravne na Koroškem učinkovit in ali so zaposleni motivirani, da sledijo ciljem organizacije. V teoretičnem delu diplomskega dela smo razložili pojem motivacije in naredili povzetek vodilnih motivacijskih teorij, oblik nagrajevanja in pregled nagrajevanja izvajalcev zdravstvene nege v javnem sektorju. V raziskovalnem delu smo se odločili za uporabo kvantitativne metodologije z uporabo ankete, raziskava pa je bila omejena na Zdravstveni dom Ravne. Ugotovili smo majhne razlike v rangiranju motivacijskih faktorjev med zdravstvenimi tehniki in medicinskimi sestrami (predvsem plača, odnos z nadrejenim in izobraževanje) ter potrdili, da denarno nagrajevanje ni najpomembnejši dejavnik motiviranja in da drugi (mehki) dejavniki pomembno vplivajo na motivacijo in zadovoljstvo izvajalcev zdravstvene nege, ki je v Zdravstvenem domu Ravne na visokem nivoju. Šibke točke, na katere je raziskava opozorila, so nezadovoljstvo z višino plače, možnostjo in načinom napredovanja ter nezadovoljstvo z odnosi z nadrejenimi in statusom izvajalcev zdravstvene nege v organizaciji. Raziskava je tudi potrdila nezadovoljstvo s sedanjim sistemom nagrajevanja uspešnosti posameznikov in z odpravo plačnih nesorazmerij.
Keywords: motiviranost izvajalcev zdravstvene nege, motivacijski faktorji, nagrajevanje zaposlenih v zdravstveni negi, sistem plač javnih uslužbencev.
Published: 12.05.2011; Views: 2654; Downloads: 301
.pdf Full text (1,47 MB)

6.
ANALIZA POSLOVNE UČINKOVITOSTI IN USPEŠNOSTI V JAVNEM ZDRAVSTVENEM ZAVODU: PRIMER UPORABE URAVNOTEŽENEGA SISTEMA KAZALNIKOV
Gregor Babšek, 2011, final seminar paper

Abstract: Javni zdravstveni zavodi so neprofitne organizacije, katerih cilj ni doseganje dobička, ampak zadovoljevanje potreb, ki so v javnem interesu, kar pomeni izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva, kakovost življenja in tudi blagostanja. Financiranje in poslovanje zdravstva je vezano na delovanje zdravstvene blagajne. Uspešno pridobivanje finančnih sredstev je za zdravstvo zelo pomembno, saj ima vpliv na višino sredstev za uresničevanje zdravstvenih programov. Javni zdravstveni zavodi so financirani pretežno iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje, majhen delež prihodkov predstavlja dodatno zavarovanje (iz zdravstvenih zavarovalnic) in tržna dejavnost. Javni zdravstveni zavodi morajo z pridobljenimi finančnimi sredstvi racionalno ravnati in jih usmerjati v opravljanje osnovne dejavnosti, tako da s čim manjšimi stroški zagotovijo kakovost opravljene zdravstvene storitve (Štruc 2006, 29). Sodobne poslovne razmere tako v javnem, kot tudi v zasebnem sektorju, povečujejo zahtevo po natančnih, zanesljivih in pravočasnih informacijah, ki so pogoj za pozitivno poslovanje organizacije. Pri tem pa je potrebno upoštevati učinkovitost in uspešnost poslovanja. Uspešnost v javnih zdravstvenih zavodih je vezano na njihovo poslanstvo in zadovoljevanje potreb uporabnikov. Uspešnost javnega zdravstvenega zavoda lahko merimo tako z vidika medicinske stroke (zdravstveno storitev izvedemo ne glede na porabo virov) in z računovodskega vidika (uspešnost gospodarjenja z viri) (Kavčič 2005, 7). Z učinkovitostjo pa v zdravstvu dosegamo najboljši možni rezultat zdravljenja pri danih virih, kar pomeni, da zdravstvo učinkovito takrat, ko s svojimi zdravstvenimi storitvami zagotovi pacientom največjo možno stopnjo zdravja. Merjenje učinkovitosti in uspešnosti je v javnem sektorju zelo oteženo; ugotovljena uspešnost in učinkovitost javnega zavoda pa je nadzor in merilo k večji racionalnosti (Kuhar 2007, 36). Za zagotavljanje učinkovitosti in uspešnosti lahko v javni zdravstveni zavod vpeljemo sodobne metode, med katerimi je zanimiv uravnotežen sistem kazalnikov, kjer je na prvem mestu v javnih zdravstvenih zavodih vidik poslovanja s strankami. Z uravnoteženim sistemom kazalnikov tako lažje preverimo ali organizacija sledi strateškim ciljem in poslanstvu, ob ugotovljenih odstopanjih pa uvedemo kurativne ukrepe. Uravnotežen sistem kazalnikov v zdravstvenih zavodih prikazuje medsebojno odvisnost zdravstvenega zavoda, zaposlenih in bolnikov. Vsaka organizacija si mora prizadevati za čim boljše poslovanje in za čim boljše odnose med zaposlenimi ter s ključnimi strankami. Za odpravljanje težav je smiselno sprotno in temeljito preverjanje vseh uravnoteženih kazalnikov in odpravljanje odstopanja od vpeljanih smernic in standardov kakovosti v organizaciji. Z nalogo sem ugotovil, da je v javne zdravstvene zavode smiselno in priporočljivo vpeljati uravnotežen sistem kazalnikov, ki zavodu omogočajo ugotovitev trenutnega stanja in morebitno izboljšanje za učinkovito in uspešno delovanje v prihodnosti.
Keywords: Javni zavod, javni zdravstveni zavod, neprofitne organizacije, posebnosti računovodenja javnih zavodov, finančni načrt javnega zdravstvenega zavoda, uspešnost, učinkovitost, uravnotežen sistem kazalnikov.
Published: 07.12.2011; Views: 3844; Downloads: 601
.pdf Full text (1,74 MB)

7.
DOLŽNOSTI PACIENTOV V ZDRAVSTVENEM SISTEMU
Nataša Simunič, 2012, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili dolžnosti pacientov v zdravstvenem sistemu. Z raziskavo smo ugotovili poznavanje dolžnosti pacientov po Zakonu o pacientovih pravicah in dolžnostih, med pacienti in zdravstvenimi delavci, ter stopnjo upoštevanja in spoštovanja zakona o pravicah in dolžnostih. Prav tako smo opisali zakone, ki vsebujejo in opisujejo dolžnosti pacientov v Sloveniji in drugih državah Evropske unije. Opisali smo tudi teorijo skrbi po Kristen M. Swanson in njeno uporabo v procesu zdravstvene nege. Metodologija raziskovanja. Uporabili smo kvantitativno metodologijo raziskovanja. Podatke smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika z odprtimi in zaprtimi vprašanji. V raziskavo je bilo vključenih 50 zdravstvenih delavcev, zaposlenih v Splošni bolnišnici in 50 pacientov, ki obiskujejo diabetično, nefrološko ali druge ambulante, ali pa se zdravijo s hemodializo. Rezultate ankete smo obdelali s pomočjo računalniških programov Microsoft Office Word 2010, Microsoft Office Excel 2010 in PASW Statistics 19. Rezultati raziskave. Rezultati raziskave so pokazali, da pacienti slabo poznajo njihove dolžnosti v celoti, saj je le 28 (56 %) pacientov pravilno odgovorilo na vprašanje v zvezi z njihovimi dolžnostmi. Po mnenju 21 (51,21%) anketiranih zdravstvenih delavcev, pacienti najbolj kršijo dolžnost spoštljivega odnosa do zdravstvenih delavcev, 18 (43,9%) zdravstvenih delavcev meni, da pacienti najpogosteje kršijo dolžnost upoštevanja urnikov in hišnega reda, 17 (41,46 %) anketiranih zdravstvenih delavcev pa meni, da pacienti najbolj kršijo dolžnost pravočasnega obveščanja o izostankih na pregled ali zdravljenje. Neupoštevanje dolžnosti se ne sankcionira, razen dejanj, ki jih Kazenski zakonik opredeljuje kot kazniva in za njih predpisuje denarno ali pa zaporno kazen.
Keywords: Ključne besede: dolžnosti pacientov, zdravstveni sistem, zdravstveni delavci, kazenske sankcije, pacienti.
Published: 16.11.2012; Views: 1786; Downloads: 222
.pdf Full text (1,52 MB)

8.
PRAVNA UREDITEV ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA - PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN ZDRUŽENIMI DRŽAVAMI AMERIKE
Mojca Pisnik, 2013, master's thesis

Abstract: Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se poškodujemo ali imamo kakršnekoli druge zdravstvene potrebe. Ta definicija zdravstvenega zavarovanja velja predvsem v Sloveniji. Če povzamemo pomen zdravstvenega zavarovanja v Združenih državah Amerike, bi lahko rekli, da zdravstveno zavarovanje predstavlja zgolj ustvarjanje dobička. V magistrskem delu sta predstavljena zdravstvena sistema v Sloveniji in v Združenih državah Amerike. Opredeljene so značilnosti posameznih zdravstvenih sistemov in predstavljene podobnosti ter razlike med njima, kar je bil tudi glavni namen magistrskega dela. V prvem poglavju smo predstavili značilnosti zgodovinskega razvoja zdravstvenega zavarovanja. V drugem poglavju smo se osredotočili na opredelitev in ureditev slovenskega zdravstvenega sistema, medtem ko smo v tretjem poglavju opisali ureditev zdravstvenega sistema v Združenih državah Amerike. Zadnje poglavje pa je namenjeno primerjavi zdravstvenih sistemov posameznih držav med seboj. Ob nastajanju magistrskega dela smo ugotovili predvsem to, da smo lahko hvaležni za zdravstveni sistem, kot ga poznamo v Sloveniji. Največja razlika v zdravstvenem sistemu med državama je v tem, da je vsak državljan Slovenije vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, v Ameriki pa je to le privilegij starejših od 65 let, vojakov in vojnih veteranov.
Keywords: Zdravstveno zavarovanje, slovenski zdravstveni sistem, ameriški zdravstveni sistem, obvezno zdravstveno zavarovanje.
Published: 13.05.2013; Views: 2212; Downloads: 259
.pdf Full text (1,55 MB)

9.
SLOVENSKI IN AVSTRIJSKI ZDRAVSTVENI SISTEM
Marjana Hlebič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Spremembe nastajajo v zdravstvu iz dneva v dan, saj se spreminjajo potrebe ljudi, teh sprememb pa se ne da uvesti v zdravstveni sistem takoj, ampak se uvajajo postopoma. Slovensko zdravstvo se ubada s težavami financiranja, eden izmed vzrokov zato je tudi ekonomska kriza. Varčevalni ukrepi pa potekajo že od leta 2009, tako so proračunska sredstva znašala v letu 2012 57, 2 milijona evrov in so nižja za 14, 69 milijonov prejšnjega leta. V Avstriji je 25 % vseh izdatkov za zdravstvo financiranih vlada, deželne vlade in lokalne oblasti. V Avstriji imajo tudi koncept holdinga, ki predstavlja povezavo vseh bolnic v eno samo povezano, to je tudi pripomoglo k investicijam v visoko kvalitetno opremo, kar pa je splošni okvir za zdravstveno varstvo. V primerjavi slovenskega in avstrijskega zdravstvenega sistema lahko ugotovimo, da je z financiranjem in upravljanjem z izdatki v Avstriji mnogo boljše kot v Sloveniji, saj ima Avstrija boljše upravljanje z resursi, kvalitetnejšo oskrbo in manj stroškov.
Keywords: Ključne besede: zdravstvo, zdravstveni sistem, reforma, izdatki in viri financiranja
Published: 16.11.2012; Views: 2336; Downloads: 640
.pdf Full text (597,76 KB)

10.
Prenova skladiščnega poslovanja v interni kuhinji
Anja Rezar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je predstavljena prenova skladiščnega poslovanja v interni kuhinji. S predstavitvijo obstoječega stanja želimo pokazati obseg in potek tehnoloških procesov v kuhinji. Vključili smo vse procese od naročanja, dostave in prevzema do skladiščenja, priprave ter razdeljevanja jedi. S pomočjo smernic dobre higienske prakse-HACCP sistema in zakonodaje, ki obsega Zakon o zdravstveni ustreznosti živil (ZZUZIS) ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil, želimo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, na katere smo pozabili v letih obratovanja kuhinje. Tako smo se osredotočili na vsak proces posebej in predlagali rešitev, ki bi jo bilo možno realizirati. S predlagano rešitvijo želimo zmanjšati zaloge ter stroške skladiščnega poslovanja. Nova rešitev procesa pa bo prilagojena potrebam zaposlenih v obratu kuhinje.
Keywords: skladiščno poslovanje, tehnološki procesi, Zakon o zdravstveni ustreznosti živil, HACCP sistem, interna kuhinja
Published: 17.10.2013; Views: 896; Downloads: 129
.pdf Full text (1,30 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica