| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
VPLIV PREHRANE, VODE IN GIBANJA NA ZDRAVJE OTROK
Katja Mori, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bila ugotovitev ozaveščenosti o zdravi prehrani in gibanju pri vzgojiteljih, koliko vode spijejo vzgojitelji/ce, razlike med vzgojitelji/cami o ozaveščenosti in odnosu do prehrane, vode in gibanja glede na izobrazbo, kako vse to vzgojitelji/ce in vrtec prenašajo na otroke in kakšne navade in vedenja o zdravi prehrani, pitju vode in o gibanju imajo otroci. Rada bi ugotovila, koliko lahko vrtec in vzgojitelji vplivamo na otroke, pripomoremo k njihovemu zdravju in jih tako osvobajamo slabih razvad. V raziskovalni vzorec sem vključila otroke stare 3-6 let in vzgojitelje/ice ter njihove pomočnike/ice različnih vrtcev. Podatki so bili zbrani s kvantitativno tehniko, in sicer z anketo, ustno anketo in strukturiranim (sistematičnim, načrtnim) opazovanjem. Zbrani podatki so podani v tabelah. Medtem ko so rezultati opazovanja otrok pokazali, da imajo otroci radi mlečne jedi, sadje, govejo juho, jedi iz riža in jedi z dodanim sladkorjem, so rezultati ustne ankete pokazali, da imajo otroci najraje jedi s četrte police zdrave prehrane (mesne jedi, ribe in jajca). Rezultati so tudi pokazali, da imajo otroci radi vodo, potrebno jim jo je le ponuditi ali vsaj omogočiti dostop do sveže pitne vode. Rezultati anket in ustnih anket so tudi pokazali, da vzgojitelji/ce (ne glede na izobrazbo) zaužijejo na dan v povprečju (premalo) vode, da je otrokom v vrtcu največkrat ponujen čaj, da imajo otroci najraje sok in čaj in so otroci dobro ozaveščeni o zdravi prehrani, da premalo otrok pije vodo (v vrtcu in doma) in to kljub temu, da jo imajo radi, da so vzgojitelji/ce premalo gibalno aktivne, načrtovano vadbeno uro izvajajo premalokrat, večina pa se jih zaveda, da ima zdrav način življenja pomembno funkcijo za zdravo, dolgo in kvalitetno življenje.
Keywords: prehrana, voda, gibanje, zdravje otrok, vrtec.
Published: 26.03.2009; Views: 4897; Downloads: 855
.pdf Full text (540,44 KB)

2.
VLOGA VZGOJITELJEV PRI PREPREČEVANJU PREHLADNIH IN NALEZLJIVIH OBOLENJ V VRTCU
Barbara Anderlič, Polona Janežič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vloga vzgojiteljev pri preprečevanju prehladnih in nalezljivih obolenj v vrtcu je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo navedli specifične značilnosti zdravega in bolnega otroka ter posredno tudi vlogo dispanzerja za otroke. Predstavili smo prehladna obolenja otrok, najpogostejša nalezljiva obolenja otrok ter preprečevanje prehladnih in nalezljivih obolenj, kjer zajema poglavje higieno in zdravstveno - higienski režim v vrtcu. Dodali smo še sodelovanje vzgojiteljev s starši ter načine in pomembnost sodelovanja. Empirični del diplomskega dela zajema rezultate raziskave, ki smo jo izvedli s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojitelje. Anketiranje je potekalo v mesecu septembru 2008 med vzgojitelji Vrtca Borisa Pečeta (z enotami) v Mariboru in Vrtca Ormož (z enotami). Namen raziskave je bil ugotoviti na kakšen način in s katerimi ukrepi se vzgojitelji spoprijemajo ob pojavu prehladnega in nalezljivega obolenja, ali se udeležujejo strokovnih srečanj s področja zdravstveno - higienskega režima, ali poskrbijo za varno, čisto in zdravo bivalno okolje v skupini in vrtcu. Pri obdelavi podatkov smo prišli do ugotovitev, da vzgojitelji v veliki večini (s kar 98%) prepoznajo znake prehladnega in nalezljivega obolenja, da so seznanjeni z najpomembnejšimi dejavniki in načini preprečevanja nastanka obolenj, da se večina vzgojiteljev (84%) udeležuje sprotnega izobraževanja s področja zdravstveno - higienskega režima in kar (74%) jih meni, da imajo otroci v vrtcu zagotovljeno čisto, varno in zdravo bivalno okolje.
Keywords: otrok, zdravje, prehladna in nalezljiva obolenja, preprečevanje, vloga vzgojiteljev, sodelovanje s starši.
Published: 17.11.2009; Views: 1795; Downloads: 292
.pdf Full text (961,77 KB)

3.
GIBALNA DEJAVNOST OTROK IN POČUTJE V ŠOLI
Andreja Pernek, 2010, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti povezanost gibalne dejavnosti otrok in počutja v šoli. V raziskavo je bilo vključenih 453 otrok, starih med 9 in 11 let. Izmed teh je bilo 220 dečkov in 233 deklic. Otroci so v tem času obiskovali četrti, peti in šesti razred OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Franc Rozman Stane, OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Markovci, OŠ Gustava Šiliha Laporje in OŠ Tone Čufar. Gibalno dejavnost otrok smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali otroci sami. Za ugotavljanje počutja otrok v šoli je bil uporabljen Kindov vprašalnik Quality of Life Questionnaire for Children. Zbrani podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS 19.00 za Windows. Rezultati kažejo, da sta gibalna dejavnost in počutje v šoli povezana, vendar le pri dečkih, medtem ko pri deklicah te povezave ni. Gibalna dejavnost ni povezana s počutjem v šoli v primeru, ko otrok ne delimo po spolu. Gibalna dejavnost ni povezana s počutjem deklic v šoli, je pa povezana s počutjem dečkov v šoli. Iz tega lahko povzamemo, da ni statistično značilnih razlik v povezavi gibalne dejavnosti in počutja v šoli skupin nizko gibalno, srednje gibalno ter zelo gibalno dejavnih otrok. Prav tako ni statistično značilnih razlik med različno gibalno dejavnimi deklicami. Prihaja pa do statistično značilnih razlik v počutju v šoli skupin nizko gibalno dejavnih, srednje gibalno dejavnih ter zelo gibalno dejavnih dečkov. Dečki, ki so zelo gibalno dejavni, se v šoli boljše počutijo kot njihovi manj gibalno dejavni vrstniki, prav tako lažje opravljajo šolske naloge. Rezultati so pokazali, da je spol otroka pomemben dejavnik pri povezanosti gibalne dejavnosti in počutja v šoli.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: gibalni razvoj, telesni razvoj, športna dejavnost, zdravje otrok
Published: 06.07.2010; Views: 2320; Downloads: 319
.pdf Full text (491,85 KB)

4.
SKRB ZA ZDRAVJE V VRTCU
Renata Brlič, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela z naslovom Skrb za zdravje v vrtcu je bil ugotoviti, kako oz. na kakšen način vzgojiteljice skrbijo za zdravje otrok v vrtcu. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu smo opisali vse vrste zdravja, in sicer družbeno, duševno, osebno, čustveno, telesno, duhovno, opisala sem determinante zdravja, ki vplivajo na naše zdravje ter kako vzgojiteljice sodelujejo s starši. Predstavili smo vlogo vrtca v skrbi za zdravje in njegovo povezavo s področji iz Kurikuluma. Izpostavili smo pomembnost osebne higiene: umivanje rok in zob, pravilna in zdrava prehrana, gibalne aktivnosti, počitek, spanje in prezračevanje. Empirični del vsebuje ugotovitve, ki smo jih zbrali s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojiteljice v treh enotah Vrtca Studenci Maribor v mesecu aprilu 2010. Spraševali smo se, ali vzgojiteljice skrbijo za zdravje otrok, kako to izvajajo in ali imajo dovolj znanja za to. Zanimalo nas je, če si otroci v vrtcu umivajo roke pred jedjo in zobe po jedi. Prav tako nas je zanimalo, ali otroke seznanjajo z zdravim načinom prehranjevanja. Rezultati obdelave podatkov kažejo, da imajo vzgojiteljice dovolj znanja o skrbi za zdravje otrok v vrtcu, da pri otrocih razvijajo odnos do zdravega načina prehranjevanja, da vedno prezračujejo igralnico in da si otroci vedno umijejo roke pred jedjo. Prišli smo do odgovora, da si otroci prvega starostnega obdobja (1 — 3 let) ne umivajo zob v vrtcu. V drugem starostnem obdobju (3 — 6 let) pa si zobe v vrtcu umivajo skoraj vsi.
Keywords: predšolski otrok, vzgojiteljica, skrb za zdravje, skrb za osebno higieno, Kurikulum za vrtce
Published: 09.07.2010; Views: 3957; Downloads: 586
.pdf Full text (2,64 MB)

5.
VLOGA VZGOJITELJICE V SKRBI ZA ZDRAVJE PREDŠOLSKIH OTROK
Bernarda Kukovec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Vloga vzgojiteljice v skrbi za zdravje predšolskih otrok je opisan predšolski otrok, njegove razvojne značilnosti in razvojne potrebe. Opisali smo zdravje, vrste zdravja, in sicer duševno, osebno, čustveno, telesno in duhovno. Nadalje smo opisali dejavnike, ki vplivajo na zdravje, kot so zdrava prehrana, telesna aktivnost, počitek, osebna higiena-pri higieni smo izpostavili pomembnost, kot je umivanje rok in zob zer zobozdravstveno preventivo. Posebno poglavje smo namenili vlogi vzgojiteljice pri skrbi za zdravje predšolskih otrok in dejavnosti v vrtcu, ki so usmerjene k ohranjanju zdravja otrok v povezavi s cilji kurikula ter poudarili pomen sodelovanja vrtca s starši predšolskih otrok. Predstavljeni so tudi nekateri projekti zdravja v vrtcu Markovci, v katerih je cilj seznanitev predšolskih otrok s pravilnim načinom življenja.
Keywords: predšolski otrok, vzgojiteljica, vrtec, skrb za zdravje, kurikulum za vrtce
Published: 10.11.2010; Views: 2100; Downloads: 565
.pdf Full text (1,53 MB)

6.
SPLOŠNO POČUTJE OTROK IN GIBALNA DEJAVNOST
Nina Založnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti povezanost gibalne dejavnosti otrok in splošnega počutja. V raziskavo je bilo vključenih 453 otrok, starih med 9 in 11 let. Izmed teh je bilo 220 dečkov in 233 deklic. Otroci so v tem času obiskovali četrti, peti in šesti razred šol SV Slovenije. Njihovo gibalno dejavnost smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali sami, razdeljeni v skupine. Za ugotavljanje splošnega počutja je bil uporabljen Kindlov vprašalnik Quality of Life Questionnaire for Children. Zbrani podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS 19.00 za Windows. Rezultati so pokazali, da ni statističnih razlik med različno gibalno dejavnimi otroki v splošnemu počutju, razpoloženju in dobri volji, dolgočasju, osamljenosti in prestrašenosti. Ugotovitve so pokazale, da v obdobju preadolescence splošno počutje ni povezano z gibalno dejavnostjo. Podobno raziskavo bi bilo smiselno izvesti z bolj natančnim instrumentarijem za ugotavljanje gibalne dejavnosti.
Keywords: motorični razvoj, telesni razvoj, športna dejavnost, zdravje otrok
Published: 12.05.2011; Views: 1529; Downloads: 183
.pdf Full text (501,73 KB)

7.
Pravica šolskih otrok do zdravja in zdravstvene nege v Republiki Hrvaški
Vesna Stipeć, 2012, master's thesis

Abstract: V obdobju odraščanja imajo otroci različne pravice. Ena od bistvenih je pravica do zdravstvene zaščite oziroma ohranjanja in izboljšanja zdravja. V okviru zdravstvene zaščite in pravice do zdravja se morajo otrokom omogočiti najvišji standardi pri ohranjanju zdravja, pri zdravljenju in rehabilitaciji. Tako se jim omogoča popolno in dostojno življenje v pogojih, ki uveljavljajo njihovo dostojanstvo, samozavest in enakopravno sodelovanje v družbi. Izvedli smo raziskavo, katere namen je bil ugotoviti, v kolikšni meri so otroci informirani glede njihovih pravic v zdravstvu in v kolikšni meri jih uporabljajo; določiti kakšna je osveščenost otrok in staršev z namenom ohranjanja in napredovanja zdravja šolskih otrok na področju Republike Hrvaške. Raziskovalna metodologija. Raziskava temelji na kvantitativni metodologiji raziskovanja. Uporabljen je bil delno strukturiran vprašalnik za učence in za starše šolskih otrok. Raziskovalni vzorec je zajemal 100 učencev, ki so prihajali na redne sistematične preglede in 50 staršev, ki so otroke spremljali. Dobljene podatke smo ponazorili v obliki frekvenčnih tabel in grafikonov ter obrazložili v Microsoft Wordu. Rezultati. Raziskava je pokazala, da se pravice otrok povezane z zdravjem ne spoštujejo in ne izvajajo v celoti. Šolski otroci premalo skrbijo za njihovo zdravje, medtem, ko medicinske sestre skrbijo za zdravje šolskih otrok po programu. V raziskavi ugotavljamo pozitivno stališče staršev glede cepljenja in ohranjanja zdravja. Starši menijo, da je cepljenje proti nalezljivim boleznim nujno za zdravje njihovih otrok. Za mnenje otrok v zvezi z zdravjem bi morali biti bolj dovzetni in jih tudi bolj upoštevati, z dobro komunikacijo pa bi to tudi z lahkoto dosegli. Sklep. Z dobro in pravilno komunikacijo, zdravstveno vzgojo in svetovalnim delom moramo poučiti posameznike in skupine mladih, da prepoznajo tveganje in sprejmejo zdrav način življenja. Otroke je treba tudi poučiti in jih spodbujati k samostojnosti in izražanju lastnega mnenja.
Keywords: zdravje, pravice otrok šolske dobe, cepljenje proti nalezljivim boleznim, zdravstvena vzgoja, komunikacija.
Published: 07.06.2012; Views: 2587; Downloads: 115
.pdf Full text (2,39 MB)

8.
POVEZANOST GIBALNE AKTIVNOSTI IN ZDRAVJA OTROK
Kaja Peršak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen raziskave je bil ugotoviti povezanost gibalne aktivnosti otrok z zdravjem otrok in ugotoviti, ali so bolj gibalno aktivni otroci tudi bolj zdravi kot njihovi manj aktivni vrstniki. Raziskava je bila opravljena na vzorcu 453 otrok, starih od 9 do 11 let. V raziskavo so bili zajeti otroci, ki so v tem času obiskovali OŠ Cirkulane-Zavrč, OŠ Markovci, OŠ Laporje, OŠ Šmarje pri Jelšah, OŠ Franca Rozmana Staneta in OŠ Toneta Čufarja. Gibalno dejavnost otrok smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnjevali otroci sami. Na osnovi gibalne dejavnosti so bili učenci razdeljeni v skupine nizko, srednje in zelo gibalno dejavnih otrok. Njihovo gibalno dejavnost smo ugotavljali s pomočjo anketnega vprašalnika, na katerega so odgovarjali sami, razdeljeni v skupine. Za ugotavljanje splošnega zdravja je bil uporabljen Kindlov vprašalnik Quality of Life Questionnaire for Children. Zbrani podatki so bili obdelani z računalniškim programom SPSS 19.00 za Windows. Rezultati so pokazali, da ni statističnih razlik med različno gibalno dejavnimi otroci v slabem počutju, pogostosti glavobolov in bolečin v trebuhu, utrujenosti in izčrpanosti ter moči in energiji. Ugotovitve so pokazale, da v obdobju preadolescence splošno zdravje naj ne bi bilo povezano z gibalno dejavnostjo, kar je presenetljivo, saj večina raziskav potrjuje močno pozitivno povezanost gibalne dejavnosti in zdravja. Podobno raziskavo bi bilo smiselno izvesti z bolj natančnim instrumentarijem za ugotavljanje gibalne dejavnosti (pedometer) ter morda z zdravniškim osebjem ter zdravstvenimi kartoni za ugotavljanje zdravja.
Keywords: telesni razvoj, gibalni razvoj, športna dejavnost, zdravje otrok
Published: 12.06.2012; Views: 1451; Downloads: 156
.pdf Full text (801,16 KB)

9.
Skrb za oralno zdravje predšolskih otrok
Tadeja Pernat, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili ustno votlino, kjer smo zajeli anatomijo, razvoj in zgradbo zobovja. Opisali smo tudi bolezni zob in ustne votline, vrste razvad in njihov vpliv na nepravilnosti v rasti in razvoju zob ter čeljusti. V nadaljevanju smo predstavili skrb za zdravje zob in ustne votline s posebnim poudarkom na vlogi staršev in vzgojiteljev, vlogi zobozdravstvene preventive ter pomembni vlogi medicinske sestre. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave, ki je bila opravljena v mesecu marcu 2012 v vrtcu Spodnji Duplek. V raziskavo je bilo vključenih 50 staršev predšolskih otrok, starih med dvema in šestimi leti. Rezultate smo pridobili z anonimnim anketnim vprašalnikom, ki je vseboval 15 vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Pri zbiranju podatkov smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Ugotavljali smo, kako starši skrbijo in navajajo otroka na ustno higieno ter ali se zavedajo, kakšen je vpliv razvad na oralno zdravje njihovih otrok ter v kolikšni meri so te razvade prisotne. Prišli smo do ugotovitve, da starši menijo, da imajo njihovi otroci zdrave zobe, še vedno pa premalo pozornosti posvetijo skrbi za oralno zdravje svojih otrok. Ugotovili smo tudi, da dobra polovica anketiranih staršev pozna vpliv škodljivih razvad ter da je prisotnost teh razvad zelo majhna.
Keywords: zobje, oralno zdravje, predšolski otrok, starši, zobozdravstvena preventiva, medicinska sestra
Published: 04.07.2012; Views: 1615; Downloads: 280
.pdf Full text (801,67 KB)

10.
Obrezovanje deklic : kršitev pravic ali kulturna raznolikost?
Suzana Kraljić, 2010, original scientific article

Abstract: Obrezovanje deklic je razširjeno predvsem v osrednji Afriki. Ocenjuje se, da je danes na svetu okrog 130 miljonov obrezanih deklic in žensk. Obred obrezovanja se običajno izvaja v neprimernem okolju, z neprimernimi instrumenti in s strani medicinsko neusposobljenega osebja. Zaradi tega deklice utrpijo različne kratkoročne in dolgoročne posledice. Obrezovanje se mnogokrat povezuje z islamom, a to stališče je nepravilno. Pri obrezovanju prihaja do kolizije pravice do uresničevanja kulturne raznolikosti in do kršitve temeljnih človekovih pravic, pravic žensk in pravice otrok.
Keywords: obrezovanje deklic, človekove pravice, pravice žensk, pravice otrok, kulturna raznolikost, zdravje
Published: 05.06.2012; Views: 1668; Downloads: 163
URL Link to full text

Search done in 0.16 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica