| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 21
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Vpliv zavzetosti in pripadnosti zaposlenih na uspešnost organizacije
Karmen Omerzu, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Zavzetost in pripadnost zaposlenih sta ključ za dolgoročno uspešnost organizacije. Zaposleni, ki so zavzeti in pripadni, s svojo energijo, entuziazmom, voljo in motivacijo vplivajo na višjo produktivnost, zaradi česar so poslovni izidi organizacije boljši. Zato se organizacije morajo zavedati pomena zavzetih in pripadnih zaposlenih ter si prizadevati za zviševanje stopnje zavzetosti in pripadnosti, kajti s tem lahko ustvarjajo konkurenčne prednosti. V diplomskem projektu smo zato raziskovali vpliv zavzetosti in pripadnosti zaposlenih na poslovno uspešnost organizacije.Z raziskovanjem zavzetosti in pripadnosti smo v teoretičnem delu najprej opredelili omenjena konstrukta ter ju povezali z dejavniki, s katerimi sta posredno povezana in imajo prav tako pozitiven vpliv na organizacijsko uspešnost. Predstavili smo tudi dva najbolj znana vprašalnika za merjenje zavzetosti zaposlenih in sicer Gallupov ter UWES vprašalnik. V projektu smo zajeli v povezavi s pripadnostjo zaposlenih, stopnje pripadnosti ter model treh komponent. Predvsem smo predstavili pozitivne učinke zavzetih in pripadnih zaposlenih za organizacije. V empiričnem delu diplomskega projekta smo s pomočjo anketnega vprašalnika analizirali stopnjo zavzetosti in pripadnosti zaposlenih v izbrani organizaciji in to stopnjo povezali s poslovno uspešnostjo organizacije, kjer smo ugotovili, da organizacija kljub temu, da ima nezavzete in nepripadne zaposlene poslovno uspešna, vprašanje je le, kako dolgo.
Keywords: zavzetost zaposlenih, pripadnost zaposlenih, merjenje zavzetosti, stopnje pripadnosti, model treh komponent, uspešnost organizacije
Published: 28.09.2020; Views: 217; Downloads: 99
.pdf Full text (1,20 MB)

2.
Zavzetost in zadovoljstvo zaposlenih z delom v organizaciji x
Vito Penhofer, 2020, master's thesis

Abstract: Zavzetost zaposlenih postaja vedno pomembnejši raziskovalni konstrukt managementa človeških virov, saj ima pozitivne učinke ne samo na individualno uspešnost, ampak tudi na zadovoljstvo zaposlenih z delom. V instituciji javnega prava smo raziskovali tako zadovoljstvo z delom kot tudi zavzetost zaposlenih. V organizaciji so zaposleni z delom zadovoljni, namreč vse trditve (skupaj jih je bilo za merjenje zadovoljstva zaposlenih pri delu uporabljenih 20) izkazujejo nadpovprečno vrednost. Najnižja povprečna vrednost med trditvami je bila 3,0. Prav tako so zaposleni v tej organizaciji tudi zavzeti. Za merjenje zavzetosti smo uporabili 17 trditev in vse so imele nadpovprečne vrednosti. K temu zagotovo pozitivno prispeva tudi interno komuniciranje, s katerim lahko pri zaposlenih zbujamo pozitivno, zadovoljujoče, z delom povezano stanje duha, za katerega sta značilna zagnanost in predanost. Namreč izsledki raziskave kažejo, da ima obravnavana organizacija urejeno interno komuniciranje in da so zaposleni zadovoljivo informirani (vse trditve so imele višjo povprečno vrednost od 3). Organizaciji predlagamo, da še naprej investira v njihove zaposlene (tako v smislu njihovega osebnostnega razvoja in razvoja kompetenc), izboljšuje pogoje dela, vlaga v interno komuniciranje, varnost in zdravje, saj bo tako še naprej ohranilo zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih na visoki ravni.
Keywords: zaposleni, zadovoljstvo zaposlenih z delom, zavzetost zaposlenih
Published: 25.08.2020; Views: 333; Downloads: 146
.pdf Full text (1,93 MB)

3.
Zavzetost in pripadnost zaposlenih v podjetju x
Elvira Beganović, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava zavzetost in pripadnost zaposlenih v podjetju x.
Keywords: zavzetost zaposlenih, pripadnost zaposlenih, uspeh podjetja.
Published: 18.06.2020; Views: 179; Downloads: 50
.pdf Full text (965,16 KB)

4.
Zavzetost zaposlenih pri delu in njihovo dobro počutje
Valerija Stritar, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo zavzetost zaposlenih na delovnem mestu in njihovo dobro počutje. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, in sicer iz teoretičnega dela in empiričnega oziroma raziskovalnega dela. V teoretičnem delu smo opredelili zavzetost, njegove dejavnike, kategorije, predstavili tri modele merjenja zavzetosti ter opisali ovire in možne ukrepe pri doseganju zavzetosti zaposlenih na delovnem mestu. V nadaljevanju smo se osredotočili še na dobro počutje, ga opisali, našteli njegove vrste ter ugotavljali razmerje med zaposlenim, ki se v podjetju dobro počuti, in podjetjem. V empiričnem oziroma raziskovalnem delu smo ugotovili stopnjo zavzetosti in dobrega počutja ljudi v delovnem razmerju. Anketirane smo glede na njihovo delovno zavzetost razvrstili v tri kategorije, glede njihovega dobrega počutja pa smo ugotovili, katero izmed štirih področij, najslabše oziroma najboljše vpliva na dogajanje na delovnem mestu.
Keywords: zavzetost na delovnem mestu, dobro počutje zaposlenih, Gallupov test zavzetosti
Published: 29.10.2019; Views: 486; Downloads: 87
.pdf Full text (940,92 KB)

5.
Zavzetost zaposlenih v podjetju renovus pohištvo d. o. o.
Kimberly Pečovnik, 2019, undergraduate thesis

Abstract: V vseh organizacijah, ki želijo uspešno poslovati, morajo vedeti, da k uspešnosti bistveno pripomorejo njihovi zavzeti zaposleni, saj le-ti v največji meri prispevajo k temu, da se podjetje razvija in raste ter je zmožno konkurirati drugim na trgih. Zato so podatki, ki jih je pokazala Gallupova raziskava, zaskrbljujoči, saj so pokazali, da je le 13 % ljudi po svetu zavzetih za delo. Zaposleni bodo zavzeti, če bodo delali v zavzetem okolju, ob zavzetih ljudeh, bili vključeni v odločitve, bili nagrajeni za svoje uspehe, imeli možnost rasti in se razvijati ... V veliki meri lahko na vse to vplivajo vodje oz. nadrejeni. Cilj diplomskega projekta je bil ugotoviti, kaj pomeni zavzetost zaposlenih, kako jo lahko izboljšamo, kaj vpliva na njo in kako jo izmerimo. Na podlagi raziskave podjetja smo ugotovili, ali so njihovi zaposleni zavzeti za delo in v kakšni meri. Diplomski projekt je razdeljen na dva dela, na teoretični in empirični del. V teoretičnem delu naloge smo se posvetili predstavitvi zavzetosti zaposlenih, njenim značilnostim in vrstam zavzetih ljudi. Kasneje smo nadaljevali z dejavniki, ki so ključni tako za zaposlene kot za njihove nadrejene. Zavzetost lahko tudi merimo, zato smo predstavili 3 najpogosteje uporabljene načine merjenja zavzetosti zaposlenih. Enega smo uporabili tudi mi, in sicer v empiričnem delu naloge. Pomembno je, da se zna organizacija spopasti z tudi nezavzetostjo, ki danes ni tako redka. Predstavili smo, kako se zoperstaviti tej težavi in povečati zavzetost zaposlenih. Pri doseganju zavzetosti imajo seveda veliko vlogo vodje podjetij, ki morajo skrbeti, da bodo zaposleni pri delu zavzeti z glavo, srcem in rokami. V empiričnem delu naloge smo s pomočjo vprašalnika raziskali in analizirali zavzetost zaposlenih v podjetju Renovus, d. o. o. V prvem delu raziskovalnega dela smo predstavili zgodovino podjetja, njegovo dejavnost, trge, na katerih deluje, podjetja, s katerimi sodeluje, in drugo. V drugem delu smo predstavili analizo rezultatov in ugotovili, da so zaposleni v podjetju Renovus pohištvo d.o.o. zavzeti.
Keywords: Zavzetost zaposlenih, Renovus pohištvo d.o.o.
Published: 25.10.2019; Views: 473; Downloads: 49
.pdf Full text (1,51 MB)

6.
Merjenje zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih v organizaciji x
Viktorija Vida, 2019, master's thesis

Abstract: V vsaki organizaciji je pomembno, da so zaposleni zadovoljni in zavzeti. Pomembno je, da vodstvo investira v svoje zaposlene, saj brez njih niti organizacija ne deluje na dolgi rok. Zaposleni, ki so zadovoljni in zavzeti na svojih delovnih mestih, prispevajo k razvoju in večji učinkovitosti organizacije. V magistrski nalogi se pri teoretičnih osnovah posvetimo definiciji zadovoljstva in predstavimo dejavnike, ki vplivajo na povečanje zadovoljstva. Prikazali smo tudi načine krepitve zadovoljstva zaposlenih z oblikovanjem dela in opisali, kako lahko vodstvo in sodelavci povečajo zadovoljstvo v raznih organizacijah. Drugi del teoretičnega dela obsega definicijo zavzetosti zaposlenih ter opredelitev dejavnikov, ki pomagajo organizaciji izboljšati zavzetost. Veliko pozornosti smo namenili tudi načinu merjenja zavzetosti in krepitvi zavzetosti, ki se lahko poveča s pomočjo dobre medsebojne komunikacije ter s pravilnim vodenjem s strani vodstva. Anketna vprašalnika Siok in Gallupova metoda Q12 v empiričnem delu magistrskega dela služita za raziskovanje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih. Podatke, ki smo jih pridobili s pripravljenim vprašalnikom, ustrezno analiziramo in predstavimo. S statističnim programom SPSS navedemo konstrukte drugega reda ter povprečno vrednost za vsako trditev pri zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. S pomočjo lestvice izračunamo delež zavzetih, nezavzetih in aktivno zavzetih zaposlenih. Obenem smo primerjali tudi stopnjo zavzetosti zaposlenih od leta 2011 do leta 2017 v Evropi in po svetu. V nadaljevanju smo postavili pet hipotez za ugotavljanje zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih, ki smo jih nato sprejeli ali zavrnili. Ugotovili smo, da so zaposleni nezadovoljni s svojo plačo ter da je še veliko področij, ki so potrebna izboljšav, da lahko organizacija X uspešno posluje. Prav tako smo ugotovili, da obstaja povezanost med zadovoljstvom in zavzetostjo zaposlenih ter da v organizaciji X prevladujejo nezavzeti zaposleni. S preučitvijo podatkov, ki smo jo pridobili z analizo zaposlenih, smo organizaciji X podali rešitve in izboljšave. Prikazali smo, katere trditve prinašajo največjo zadovoljstvo in zavzetost v organizaciji in katera so tista področja v organizaciji, ki potrebujejo takojšnjo spremembo.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost zaposlenih, Gallupov model Q12, aktivno nezavzeti zaposleni, nezavzeti zaposleni
Published: 18.07.2019; Views: 745; Downloads: 255
.pdf Full text (1,68 MB)

7.
MERJENJE ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH V PODJETJU X
Barbara Veindorfer, 2019, master's thesis

Abstract: Raziskave o zavzetosti dokazujejo, da zavzetost zaposlenega močno vpliva na njegovo produktivnost. Zavzeti zaposleni razvijajo svoje potenciale in gradijo dobre medsebojne odnose, zato so takšni zaposleni največje bogastvo za organizacijo. Na drugi strani nezavzeti zaposleni le pasivno opazujejo dogajanje, ne delajo ne v škodo in ne v dobro podjetja in poskušajo neizstopati iz povprečja. Največjo škodo za podjetje predstavljajo aktivno nezavzeti zaposleni, ki negativno vplivajo na produktivnost podjetja, hkrati pa namerno zavirajo razvoj ostalih zaposlenih. Zvestobe oz. zavzetosti organizacije ne morejo ukazati ali je zahtevati. Pomembno je, da poskrbijo za dobro vodenje, kar pomeni, da ima vodja z zaposlenimi dober odnos, jasno komunikacijo, hkrati pa jim omogoča nenehno rast in razvoj. V magistrskem delu želimo ugotoviti stopnjo zavzetosti zaposlenih v Podjetju X. Sestavljeno je iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu najprej opredelimo in razčlenimo pojem zavzetosti, nato predstavimo ovire do večje zavzetosti in podamo priporočila, kako ovire odstraniti in povečati zavzetost zaposlenih. V nadaljevanju opišemo glavne komponente zavzetosti. Med omenjene spadajo motivacija, zadovoljstvo, organizacijska klima, komunikacija med zaposlenimi, organizacijska pripadnost in kot zelo pomembna komponenta tudi vpliv vodenja na zavzetost zaposlenih. Ni dovolj, da je prisoten samo en dejavnik, ampak vsi skupaj predstavljajo pomembno vlogo in vpliv na stopnjo zavzetosti zaposlenih. Opišemo tudi merske inštrumente, s katerimi lahko pridemo do odgovora o stopnji zavzetosti, prav tako predstavimo tudi intervence na organizacijskem in individualnem nivoju. V empiričnem delu predstavimo raziskavo in njene rezultate. Raziskava je bila opravljena v Podjetju X, v njej je sodelovalo 20 zaposlenih. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki najbolj vplivajo na zavzetost zaposlenih, kakšen je vpliv vodij na zaposlene in najpomembneje, ugotoviti, kakšna je stopnja zavzetosti zaposlenih v Podjetju X. Z rezultati smo prišli do ugotovitve, da je večina zaposlenih nezavzetih.
Keywords: zavzetost zaposlenih, zaposleni, vodenje, pripadnost, uspešnost organizacije
Published: 22.05.2019; Views: 806; Downloads: 247
.pdf Full text (1,03 MB)

8.
Zavzetost zaposlenih v turistični agenciji x
Tjaša Kraner, 2019, master's thesis

Abstract: V današnjem času si vsaka organizacija želi takšne zaposlene, ki delajo z nasmeškom na obrazu, imajo radi svoje delo in ga opravljajo z navdušenjem, s strastjo in z vnemo ter tako naredijo nekaj več; torej zavzete zaposlene. Takšni sodelavci razmišljajo, čutijo in delujejo usklajeno s cilji organizacije, a ne pod prisilo, saj v resnici zaupajo organizaciji. Zavzetost zaposlenih je odločilen dejavnik in konkurenčna prednost za uspešnost organizacije in izboljšanje poslovnih rezultatov. Lahko bi rekli, da zavzetost zaposlenih ni več le modna muha, temveč je postala organizacijska nujnost. Tudi v času ekonomske krize je smiselno vlagati v zavzetost zaposlenih, z ustreznimi ukrepi lahko tudi v tem obdobju vplivamo na dober odnos zaposlenih do dela. Predvsem v sedanjih časih, ko poslovna rast ni sama po sebi umevna, je izkoriščanje človeških virov za krepitev tržnega položaja organizacij vse bolj pomembno. Managerji se morajo zavedati, da se zavzetost in poslovna uspešnost medsebojno dopolnjujeta. Zvestobe oziroma zavzetosti zaposlenih ni možno zahtevati ali ukazati, zato organizacije sprejemajo različne strategije zadrževanja svojih zaposlenih. Zaposlenim je potrebno pokazati in dokazati, da organizacija brez njih ne more obstajati in da so za delovanje organizacije nujno potrebni. Zavzetost zaposlenih se lahko izraža kot sodelovanje oddelkov v organizacijah. Pojavlja se na ravneh posameznika, organizacije in organizacijske enote. Na zavzetost zaposlenih vplivajo: motivacija, vključenost zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, organizacijska klima, pripadnost in dobro državljansko vedenje. Med drugim pa na zavzetost močno vpliva tudi samostojnost zaposlenih na delovnem mestu. V teoretičnem delu smo predstavili pojem zavzetosti zaposlenih ter sorodne pojme. Našteli smo tudi pristope merjenja zavzetosti zaposlenih. Prav tako smo opredelili pojem turistične agencije, njen razvoj, dejavnost, delitev, razvojne težnje in poslovanje. V empiričnem delu smo opravili raziskavo v večji slovenski turistični agenciji. Preverili smo zastavljene hipoteze. Na koncu je sledila še predstavitev dobljenih rezultatov. V sklepu smo zapisali spoznanja iz teoretičnega in empiričnega dela naloge.
Keywords: zavzetost zaposlenih, nivoji zavzetosti zaposlenih, zadovoljstvo pri delu, merjenje zavzetosti, turistična agencija.
Published: 22.05.2019; Views: 712; Downloads: 191
.pdf Full text (1,99 MB)

9.
Model upravljanja starejših zaposlenih in njegov vpliv na delovno zavzetost starejših zaposlenih
Maja Rožman, 2018, doctoral dissertation

Abstract: V okviru demografskih sprememb in aktivnega staranja na delovnem mestu upravljanje starejših prispeva k ustvarjanju novih pogledov na celotnem področju managementa človeških virov s poudarkom na ravnanju s starejšimi zaposlenimi. Staranje delovne sile je ključnega pomena za prihodnjo gospodarsko rast, konkurenčnost in uspešnost, kar pa bo vse bolj odvisno od tega, kako učinkovito lahko delodajalci izkoriščajo prednost starejših zaposlenih. Upravljanje starejših zaposlenih je razvijajoča se veja na področju managementa človeških virov in bo v prihodnosti ponudila številne rešitve in koncepte, kako reševati problematiko starejših zaposlenih v podjetjih. Raznolikost delovne sile se danes šteje kot pomembna osnova za uspešna podjetja, ki so usmerjena k strankam in naravnana navzven. Zato je treba starostno raznolikost v podjetjih priznati in jo ceniti, hkrati pa se moramo zavedati, da je treba ustvariti primerno okolje za spoštovanje raznolikosti delovne sile. Starostna raznolikost zaposlenih mora postati del splošne strategije podjetja za enakost in raznolikost. Obstoječe raziskave v tujini in domačem območju le delno obravnavajo izbrani problem, prav tako se je večina avtorjev v svojih raziskavah omejila le na posamezne dejavnike, zato smo v model upravljanja starejših zaposlenih, ki smo ga razvili v doktorski disertaciji, vključili večje število dejavnikov in prav tako nove dejavnike, ki jih avtorji v svojih raziskavah niso obravnavali kot celoto. Avtorji so v svojih raziskavah analizirali posamezne dejavnike na osnovi vseh zaposlenih. V raziskavi smo se omejili na starejše zaposlene, ki jih avtorji niso ločeno obravnavali pri posameznih dejavnikih. S tega vidika smo v doktorski disertaciji s pomočjo že obstoječih teorij in novih spoznanj ter na osnovi opravljene empirične raziskave poskušali odgovoriti na temeljno raziskovalno vprašanje: Ali upravljanje starejših zaposlenih, s katerim omogočimo pozitivne spremembe ugodnega delovnega okolja za starejše, pozitivno vpliva na njihovo zavzetost na delovnem mestu? Namen doktorske disertacije je na osnovi teoretičnih izhodišč predstaviti pomen upravljanja starejših za celotno družbo, problem starejših zaposlenih v Sloveniji in njihovo upravljanje kot pomembno vejo managementa človeških virov, ki predstavlja velik izziv za slovenska podjetja. Namen doktorske disertacije je prav tako izoblikovati model upravljanja starejših zaposlenih in njihove zavzetosti na delovnem mestu, ki bo služil kot temelj dojemanja uspešnega staranja starejših zaposlenih in oblikovanja ustreznega delovnega okolja, ki bo ugodno za vse generacije.
Keywords: starejši zaposleni, upravljanje starejših zaposlenih, management človeških virov, delovna zavzetost.
Published: 05.12.2018; Views: 2961; Downloads: 427
.pdf Full text (12,59 MB)

10.
Primerjalna analiza zavzetosti nogometnih igralcev
Dino Ibranović, 2018, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo raziskovali odnos med nogometnimi igralci v različnih klubih iz različnih lig v Sloveniji ter njihovo delovno zavzetost za treniranje in igranje nogometa. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela, na teoretični del ter raziskovalni del. V teoretičnem delu smo opredelili različne teorije o delovni zavzetosti, ki so jih napisali različni avtorji. Opredelili smo še, kateri so dejavniki za zavzetost. Pojasnili smo vpliv vodij na zavzetost zaposlenih ter kako se izvaja merjenje delovne zavzetosti. Opisali pa smo tudi nogomet v Sloveniji, strukturo nogometa v Sloveniji, njegov pomen ter zgodovinski razvoj. V raziskovalnem delu smo obravnavali nogometaše iz petih slovenskih nogometnih lig, preverili smo kako se nogometaši počutijo med treniranjem in igranjem nogometa ter koliko so zavzeti in motivirani. Prav tako smo primerjali rezultate, da bi ugotovili, kateri nogometaši katere lige so bolj zavzeti za svoje delo. Ugotovili smo da so igralci iz višjih lig bolj motivirani in zavzeti za delo kot igralci iz nižjih lig, ter na osnovi tega v nalogi tudi predlagali nekatere izboljšave za delovanje nogometašev in njihovih klubov.
Keywords: - zavzetost zaposlenih - organizacija - motivacija - vodenje - nogomet
Published: 25.09.2018; Views: 610; Downloads: 98
.pdf Full text (606,51 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica