| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
Osebna prodaja osebnih zavarovanj v Zavarovalni družbi Adriatic Slovenica d.d.
Janja Balažic, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalna družba Adriatic Slovenica d.d. se je dve leti po združitvi Zavarovalne družbe Adriatic d.d. in Zavarovalniške hiše Slovenica d.d. še bolj utrdila na visokem drugem mestu med zavarovalnicami na slovenskem trgu in dosegla 14,2-odstotni tržni delež. Za opravljanje svoje dejavnosti ima poslovanje organizirano na sedežu družbe v Kopru ter na devetih poslovnih enotah, ki so postavljene v vseh slovenskih regijah. Nenehno izboljšujejo ponudbo zavarovanj in se lotevajo vrste projektov za izboljšanje delovanja in poslovanja podjetja. V središče postavljajo zadovoljstvo zavarovanca in zaposlenih. Pomembno je tudi, da jo stranke poznajo kot prijazno zavarovalno družbo s sodobnimi storitvami. Celoten prodajni proces zavarovanj je usmerjen v osebno prodajo, saj se večina osebnih zavarovanj sklene preko le-te, ampak pri tem drugi instrumenti v podjetju niso zanemarljivi. Veliko pozornost namenjajo zaposlenim, saj jih stalno izobražujejo, motivirajo in nadgrajujejo komunikacijo. Njihovo znanje in delo pa prispevata k razvoju in dobrim poslovnim rezultatom. S skupnim delom, znanjem in prizadevanji bodo povečali trdnost in varnost podjetja ter ohranili in poglobili zaupanje zavarovancev in poslovnih partnerjev.
Keywords: Ključne besede: osebna prodaja, marketinško komuniciranje, osebna zavarovanja, zavarovalni zastopnik, zavarovalništvo.
Published: 17.06.2009; Views: 3071; Downloads: 439
.pdf Full text (596,24 KB)

3.
Kritična ocena osebne prodaje zavarovanj v podjetju Agencija Mori d.o.o.
Vitja Sikošek, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je bil, da naredimo kritično oceno osebne prodaje v podjetju Agencija Mori. Osebna prodaja predstavlja zelo pomemben in učinkovit način marketinškega komuniciranja za doseganje ugodnih prodajnih rezultatov. V bistvu je na našem primeru najbolj pomembna oblika le tega. Naloga je razdeljena na tri dele; prvi del je splošen in predstavlja uvod v določeno tematiko. Drugi del je teoretičen in opisuje marketinško komuniciranje podjetij z okolico, podrobneje osebno prodajo. V tretjem in zadnjem delu sledi praktična primerjava in kritična ocena osebne prodaje kot oblike marketinškega komuniciranja s teorijo. Ugotovili smo, da je podjetje na področju osebne prodaje zelo dobro organizirano in ima le nekaj pomanjkljivosti, ki so odpravljive. Ugotovili smo tudi, da ima največji pomen pri osebni prodaji človek, torej oseba, ki izvaja delo na terenu. Zato je potrebno, da podjetje vlaga veliko znanja v svoje sodelavce in tako gradi temelje za bolj kakovostno in dolgoročno prihodnost.
Keywords: zavarovalnica, zavarovalno zastopniška družba, zavarovalni zastopnik, zavarovanje, osebna prodaja, marketinško komuniciranje, konkurenti, odjemalci, prednosti, slabosti, cilji, strategije, izobraževanje, motiviranje, organiziranje, vodenje, nadziranje.
Published: 24.06.2009; Views: 3305; Downloads: 274
.pdf Full text (381,81 KB)

4.
IZOBRAŽEVANJE ZAVAROVALNIH ZASTOPNIKOV V ZAVAROVALNICI ADRIATIC SLOVENICA D.D.
Andreja Perše, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ko sem se odločala za temo diplomske naloge, mi je pri odločitvi pomagalo dejstvo, da sem na zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. zaposlena že štiri leta kot zavarovalna zastopnica. V tem času sem imela veliko izobraževanj in usposabljanj, zato sem se odločila, da bom to tudi predstavila v svoji diplomski nalogi. V diplomski nalogi sem tako preučila, kako poteka izobraževanje zavarovalnih zastopnikov v zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. od samega začetka zaposlitve dalje. V teoretičnem delu sem se osredotočila na pomembna področja, na osnovi katerih bo bralec lažje razumel raziskovalni del diplomske naloge in ugotovitve. Področja zajemajo nekaj osnovnih dejstev izobraževanja in usposabljanja, kot so: oblike in cilji, naloge, procesi, namen, načrti, financiranje, potrebe, organizacija ter izvedba izobraževanj. V raziskovalnem delu sem se osredotočila na sedanje stanje izobraževanj zavarovalnih zastopnikov v zavarovalnici Adriatic Slovenica d.d. S pomočjo ankete sem želela ugotoviti ali je sedanji sistem izobraževanj zadovoljiv in na katerih področjih zavarovanj je premalo izobraževanj. Na koncu naloge sem dodala ugotovitve in predloge izboljšav.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: zavarovalni zastopnik, izobraževanje, zavarovalnica
Published: 26.10.2009; Views: 2879; Downloads: 395
.pdf Full text (1,20 MB)

5.
PRAVNA RAZMERJA MED ZAVAROVALNICO, ZAVAROVALNIM ZASTOPNIKOM - POSREDNIKOM IN ZAVAROVALCEM OZIROMA UPRAVIČENCEM
Mojca Vetrih, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo dejansko posega v vsa področja našega življenja in je izjemno pomembna gospodarska panoga v razvitih gospodarstvih. Na zavarovalnem trgu, tako slovenskem kot evropskem in drugih, nastopajo različni subjekti, ki so med seboj v različnih pravnih razmerjih in imajo različne pravice in obveznosti, ki so odraz zakonskih ali pogodbenih določil. Osrednja tema diplomskega dela so pravna razmerja med zavarovalnico, zavarovalnim zastopnikom - posrednikom in zavarovalcem oziroma upravičencem, pri čemer najprej za posamezne udeležence zavarovalnega razmerja navajam statusne značilnosti, nato pa skozi posamezna poglavja in podpoglavja predstavljam njihove medsebojne pravice in dolžnosti, kot izvirajo iz pravnih razmerij tekom trajanja zavarovalne pogodbe. Načini, kako pride do sklenitve zavarovalne pogodbe, so različni. Zakon o zavarovalništvu natančno določa pogoje trženja zavarovalnih storitev, zlasti kdo lahko opravlja dejavnost in posle zavarovalnega zastopanja in posredovanja. Zavarovalec potrebuje različne vrste zavarovanj, pri tem pa zaradi zapletenih zavarovalnih produktov pogosto potrebuje pomoč ustrezno strokovno usposobljene osebe, kot so npr. zavarovalni zastopniki ali zavarovalni posredniki. Čeprav imata tako zavarovalni zastopnik kot zavarovalni posrednik interes, da zavarovalec z zavarovalnico sklene zavarovalno pogodbo, med njima obstaja več razlik. Namen življenjskega zavarovanja je zagotavljanje ekonomske varnosti, bodisi samega zavarovalca bodisi varnosti drugih. Zavarovalec lahko s pogodbo o življenjskem zavarovanju, s kakšnim poznejšim pravnim poslom, tudi z oporoko, določi osebo, ki bo imela pravice iz pogodbe. Število sklenjenih polic življenjskih zavarovanj se iz leta v leto povečuje, zato v diplomskem delu predstavljam tudi pravna razmerja upravičenca ter njegove pravice in obveznosti iz take pogodbe.
Keywords: Pravice in dolžnosti, pravna razmerja, slovenski zavarovalniški trg, upravičenec, zavarovalec, zavarovalna pogodba, zavarovalnica, zavarovalništvo, zavarovalni posrednik, zavarovalni zastopnik.
Published: 15.12.2009; Views: 2738; Downloads: 382
.pdf Full text (790,88 KB)

6.
PREDSTAVITEV POKLICA ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA V ZAVAROVALNICI MARIBOR D.D.
Nataša Košir, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Večina ljudi ima prvi stik z zavarovalnico preko zavarovalnega zastopnika. Zavarovalni zastopnik svetuje individualnim osebam, družinam in družbam pri izbiri zavarovalne police, ki predstavlja najboljšo varnost za njihovo življenje, zdravje in lastnino. Zavarovalni zastopniki, običajno označeni kot generatorji zavarovalne industrije, prodajajo različne oblike zavarovanj - premoženjska, nezgodna, življenjska, zdravstvena, zavarovanja za primer nezmožnosti za delo in dolgoročna zavarovanja. Zavarovalni zastopniki za premoženjska in nezgodna zavarovanja prodajajo take zavarovalne police, ki zavarujejo individualne osebe ali družbe pred finančnimi izgubami iz naslova avtomobilskih nesreč, požara, kraje, viharjev in ostalih dogodkov, ki lahko poškodujejo premoženje. Premoženjsko in nezgodno zavarovanje za podjetja lahko vključuje tudi kritje nadomestila v primeru poškodbe delavcev, škode, ki nastanejo iz naslova odgovornosti družbe ali škode, ki nastanejo zaradi malomarnosti. V tem diplomskem delu predstavljamo poklic zavarovalnega zastopnika: njegovo razmerje z zavarovalnico in zavarovanci, opis del in nalog, potrebne strokovne in osebnostne lastnosti za uspešno delo, karierno pot, sistem nagrajevanja. Posebej analiziramo kritične točke, ki se pojavljajo pri tem delu - in zaključujemo s predlogi za izboljšanje postopka pri pridobivanju, izbiranju in uspešnem delu v tem poklicu.
Keywords: zavarovalni zastopnik zavarovalnica zaposlovanje poklicna kariera
Published: 06.01.2010; Views: 4717; Downloads: 557
.pdf Full text (797,42 KB)

7.
Odločitveni model za izbiro zavarovalnega zastopnika
Simona Vrečko, 2011, master's thesis

Abstract: Zavarovalništvo je dejavnost, kjer na področju trženja dela skoraj 45 % zaposlenih, medtem ko je delež zastopnikov glede na celotno število zaposlenih 28 %. Zavedamo se pomena izbire kvalitetnih zavarovanih zastopnikov, zato smo v magistrski nalogi veliko pozornosti namenili izgradnji večparemeterskega odločitvenega modela. Izpostavili smo vse kriterije, ki so za takšen tip zaposlenega pomembni, združili smo jih v drevo kriterijev in določili ustrezne zaloge vrednosti. Navedeni odločitveni model smo uporabili v postopku izbire zavarovalnega zastopnika. V prvi fazi smo izločili kandidate, ki niso izpolnjevali razpisanih pogojev. Nato smo iz širše množice kandidatov in njihove okvirne predstavitve izbrali osem najzanimivejših kandidatov. Te smo povabili na ponovni razgovor. Na podlagi pridobljenih podatkov o kandidatih, smo ovrednotili posamezne kriterije za vseh osem kandidatov. Model Dexi je razvrstil kandidate glede na primernost za opravljanje dela zavarovalnega zastopnika. Pomagali smo si tudi s programom Vredana, ki daje natančnejše rezultate, saj razvršča kandidate tudi znotraj skupine. Podrobneje smo analizirali posamezne kandidate in poskušali ugotoviti, kdo je dejansko najprimernejši. Odločitveni model služi le kot pomoč pri odločanju, ne mora pa v celoti nadomestiti ugotovitev posameznikov, ki sodelujejo v procesu odločanja. Model smo dali v presojo tudi Vodji za splošne in kadrovske zadeve v območni enoti Celje, ki je podala svoje mnenje in nas je pri gradnji modela ustrezno usmerjala. Sodelovali smo v dejanskem postopku izbire zavarovalnega zastopnika. Kriterije smo ustrezno ovrednotili in ugotovili, da smo s pomočjo modela prišli do enake odločitve, torej izbora najprimernejšega kandidata za zavarovalnega zastopnika. Glede na navedeno, sklepamo, da je model zasnovan dobro in da bi ga lahko uporabljali v postopku izbire zavarovalnih zastopnikov.
Keywords: Zavarovalni zastopnik, Večparameterski odločitveni model, Zaposlovanje, Dexi
Published: 31.08.2011; Views: 1816; Downloads: 173
.pdf Full text (1,19 MB)

8.
MOTIVIRANOST ZAVAROVALNEGA ZASTOPNIKA ZA DELO IN IZOBRAŽEVANJE V ZAVAROVALNIŠKI DRUŽBI ADRIATIC SLOVENICA, D.D.
Anamarija Jamnik, 2014, master's thesis/paper

Abstract: Namen magistrskega dela je predstaviti motiviranost zavarovalnega zastopnika za delo in izobraževanje v zavarovalniški družbi AS, d. d. Motivacija usmerja naša dejanja in je eden od glavnih dejavnikov, ki vplivajo na možnost, da zaposleni s približno enakimi sposobnostmi dosegajo približno enake rezultate. Uspešna podjetja in družbe se zavedajo in vedo, da brez ambicioznega in visoko motiviranega kadra, ki je predan družbi, ne bodo dolgo časa uspešna. Uspešno vodstvo in kolektiv sta tista, ki se zavedata, da visoka plača ni vedno edina motivacija, temveč so bolj pomembni ostali dejavniki, kot so dobri medsebojni odnosi, zaupanje, stalnost zaposlitve in pohvala zaposlenemu. Magistrsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. V prvem, teoretičnem, delu smo predstavili osnovne pojme na temo motivacije in izobraževanja, in sicer smo opisali pojme, teorije ter dejavnike motivacije in cilje izobraževanja. V nadaljevanju smo podrobneje opisali družbo AS, d. d., njene dejavnosti, organizacijsko strukturo, zgodovino in vizijo. V raziskovalnem delu magistrskega dela smo raziskali določene elemente motivacije in izobraževanja, kaj zavarovalnega zastopnika motivira in kaj ne, analizirali rezultate raziskave in testirali hipoteze.
Keywords: motivacija, izobraževanje, zavarovalni zastopnik, zavarovalnica
Published: 06.02.2015; Views: 919; Downloads: 102
.pdf Full text (3,49 MB)

9.
PROMOCIJA ZDRAVJA V ZAVAROVALNIŠTVU PRI ZAVAROVALNEM ZASTOPNIKU NA TERENU
Renata Bedrač, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Diplomsko delo predstavlja osnovne gradnike zdravja in varnosti pri delu ter predstavitev in pomen promocije zdravja na delovnem mestu. Delodajalci se morajo dobro zavedati svoje družbene odgovornosti glede varovanja zdravja svojih zaposlenih, ki vpliva tudi na motivacijo v podjetju, ki lahko tako svoje delo opravljajo bolj zavzeto, učinkoviteje in z večjim zadovoljstvom, kar posledično vpliva na socialno klimo med delavci in delodajalci in na poslovno uspešnost podjetja.Zdravi in zadovoljni zaposleni so uspešni in učinkoviti tako doma kot v službi in kot takšni predstavljajo ključ za uspešnost podjetja.
Keywords: zdravje in varnost pri delu, promocija zdravja, zavarovalni zastopnik.
Published: 26.06.2015; Views: 553; Downloads: 59
.pdf Full text (349,73 KB)

10.
Organizacijska integracija koordinatorja prodaje v zavarovalnici X
Ivo Brglez, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomskem delu smo obravnavali zavarovalnico X, načine njenega delovanja, njeno organizacijo. Osredotočili smo se na njeno strukturo, vpliv situacijskih spremenljivk nanjo, zlasti okolja. Predstavili smo delo zavarovalnih zastopnikov in delo koordinatorja prodaje. Preučevali smo model organiziranosti zavarovalnice X, zanimala nas je zlasti raven modela makroorganiziranosti in mikroorganiziranosti. V okviru empiričnega dela naloge smo izvedli ankete z zavarovalnimi zastopniki. Ugotovili smo, da zaposleni ocenjujejo makroorganiziranost zavarovalnice X kot ne povsem ustrezno. Izkazalo se je, da mikroorganiziranostzavarovalnice delno ocenjujejo kot neoptimalno. Delno smo lahko potrdili, da so integracijske in usklajevalne naloge koordinatorja prodaje učinkovite. Glede na ugotovitve predlagamo, da zavarovalnica X več pozornosti nameni spremljanju razmer na trgu, kar bo pripomoglo k njeni učinkovitosti. Ocenjujemo, da mora organizacija več energije vlagati v zaposlene in odpraviti vrzeli, do katerih prihaja v komunikaciji ter ostale nepravilnosti, ki so dolgoročno pomembne za uspeh podjetja.
Keywords: makroorganiziranost zavarovalnice X, mikroorganiziranost zavarovalnice X, koordinator prodaje, zavarovalni zastopnik
Published: 04.07.2016; Views: 383; Downloads: 35
.pdf Full text (615,04 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica