| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 97
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Zavarovalništvo kot pomemben mehanizem zagotavljanja varnosti v sodobni družbi
Boris Žnidarič, 2003, published scientific conference contribution

Keywords: varnost, zavarovalništvo, zavarovanja, nacionalnovarnostni sistem, Slovenija
Published in DKUM: 19.03.2024; Views: 60; Downloads: 3
.pdf Full text (251,63 KB)

2.
Solventnost II ter vpliv na trg zavarovalništva
Tina Sovič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Direktiva Solventnost II je nastala, saj so bile nekatere zavarovalnice preobčutljive na neugodne ter nepredvidljive dogodke v okolju, prav tako pa so direktivo solventnost I leta 2002 spoznali za neprimerno sedanjemu globalnemu svetu. Direktiva Solventnost II je nabor regulatornih zahtev za zavarovalnice in druge ponudnike zavarovalniških storitev v Evropski uniji. Uvedena je bila leta 2016 in je namenjena zagotavljanju, da imajo zavarovalnice zadosten kapital in ukrepe za upravljanje tveganj, da zaščitijo zavarovance in širši finančni sistem. Direktiva je namenjena izboljšanju celotne stabilnosti in zanesljivosti evropske zavarovalniške industrije s spodbujanjem ustreznih praks upravljanja tveganj ter zagotavljanjem, da so zavarovalnice sposobne prenašati finančne šoke in krize.
Keywords: Solventnost II, obvladovanje tveganj, zavarovalništvo, stebri, poročila.
Published in DKUM: 13.10.2023; Views: 209; Downloads: 28
.pdf Full text (1009,46 KB)

3.
Bančno zavarovalništvo v Sloveniji in izbranih evropskih državah
Dajana Galun, 2023, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo naprej opredelili pomen in razvoj bančnega zavarovalništva na splošno. Predstavili začetke razvoja, vzroke za povezanost med bankami in zavarovalnicami ter prednosti in slabosti te povezave. Ugotovili smo, da je prvoten namen bančnega zavarovalništva povečanje donosnosti bank ter da je prav Evropa tista, ki je bila epicnter razvoja bančnega zavarovalništva. Distribucija zavarovalnih produktov prek bank za zavarovalnice predstavlja manjše stroške kot distribucija prek agentskih mrež. Ugotavljamo, da je cilj razvoja bančnega zavarovalništva med drugim tudi inovativnost in celovita finančna obravnava strank. Magistrsko delo vključuje primerjavo bančnega zavarovalništva v Evropi, izbranih Evropskih državah in Sloveniji. Izbrane Evropske države so Nemčija, Švica in Hrvaška. Bančno zavarovalništvo po državah smo predstavili skozi zakonodajo, izbrano banko in zavarovalnico, na podlagi poslovnega sodelovanja med eno in drugo ter produkte in storitve, ki so vključeni med produkte in storitve bank. Prav tako je prikazan tržni delež bank in zavarovalnic celotne Evrope, izbranih Evropskih držav in Slovenije. Na podlagi pridobljenih podatkov ugotavljamo, da je slovenski zavarovalniški trg je eden izmed manjših v Evropi, vendar kljub temu zavarovalništvo sodi med najpomembnejše gospodarke panoge v Sloveniji. Glede na neživljensko penetracijo je Slovenija kar visoko na lestvici Evropskih držav in sicer kar na 5. mestu. Raziskali smo, katere so prodajne poti zavarovanj posamezne države, ter na podlagi tega dodatno argumentirali razvoj bančnega zavarovalništva glede na posamezno državo. Glede na izbrane države je Nemčija na prvem mestu po distribuciji zavarovanj prek bank, Švica pa se pojavlja kot zadnja z najmanjšim deležem, ki je manj kot 1%. Bančno zavarovalništvo v Sloveniji je bolj podrobno predstavljeno na primeru SKB Banke in izbranimi zavarovalnicami s katerimi banka sodeluje. Paleta zavarovalniških produktov, ki ga banka ponuja v sodelovanju z zavarovalnicami je kar velika. Tako je na banki možno skleniti različna življenjska in neživljenjska zavarovanja, kot so: življenjsko zavarovanje, zavarovanje doma, avtomobilsko zavarovanje, turistično zavarovanje, nezgodno zavarovanje, zavarovanje kartic,...Na primeru SKB Banke ugotavljamo, da je glede na skupno premijo zavarovanj, delež premij življenjskih zavarovanj skoraj za polovico manjši kot je delež premij neživljenjskih zavarovanj. Izvedli smo tudi anketo, na podlagi katere smo ocenili poznavanje bančnega zavarovalništva v Republiki Sloveniji. Večina anketiranih ne pozna pojma bančnega zavarovalništva in ponudbo zavarovalniških produktov vključenih v prodajo bank.
Keywords: bančno zavarovalništvo v Sloveniji, Evropske države, banke, zavarovalnice
Published in DKUM: 27.06.2023; Views: 447; Downloads: 54
.pdf Full text (5,18 MB)

4.
Primerjalna analiza zavarovanj odgovornosti članov organov vodenja in nadzora družb v Sloveniji in Nemčiji
Lana Kovačević, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovanje odgovornosti članov organov vodenja in nadzora je v zadnjih letih postalo bistvena sestavina korporativnega upravljanja, tudi zato ker so vodilni delavci zaradi strožje regulative pri sprejemanju poslovnih odločitev vse bolj izpostavljeni različnim tveganjem. Regulativa na tem področju se med državami razlikuje, kar vpliva tudi na razvoj zavarovalnega produkta in ponudbo na zavarovalnem trgu. V Nemčiji, kjer je trg zelo razvit in zavarovanja pogosta, je regulativa podrobneje urejena kot v Sloveniji, kjer se tovrstna zavarovanja šele razvijajo. Posledično je tudi zaradi svoje velikosti zavarovalni trg v Nemčiji na tem področju bolj razvit. Kljub vse večjemu zavedanju o pomembnosti zavarovanja D&O je v Sloveniji še zmeraj zavarovano malo število družb. V diplomskem delu smo analizirali področje D&O-zavarovanj v dveh izbranih državah, pripravili pregled regulative, zakonodaje in predpisov na tem področju, ter analizirali ponudbo teh zavarovanj. Identificirali smo pomanjkljivosti pravne ureditve D&O-zavarovanj in podali predloge za izboljšanje oz. spremembe na tem področju. Z opravljeno primerjalno analizo področja D&O-zavarovanj v Sloveniji in Nemčiji smo ugotovili, da slovenska regulativa vsebinsko, a s časovnim zamikom sledi nemški, slovenski zavarovalni trg na tem področju pa raste in se razvija.
Keywords: zavarovalništvo, člani organov vodenja in nadzora, D&O-zavarovanja, regulativa D&O-zavarovanj, Slovenija, Nemčija
Published in DKUM: 28.11.2022; Views: 366; Downloads: 48
.pdf Full text (942,56 KB)

5.
Razvoj in vpliv InsurTecha na področju premoženjskih zavarovanj
Tomaž Arih, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo velja za eno izmed najstarejših panog, ki do sedaj ni bila v ospredju vodilnih tehnoloških inovacij. Vse večja nagnjenost k uporabi elektronskih naprav in pojav digitalizacije pa sta povzročila zanimanje za uporabo naprednih tehnologij tudi v zavarovalništvu, kot so umetna inteligenca, internet stvari, telematika in tehnologija veriženja blokov. Uporabo teh in sorodnih tehnologij v zavarovalništvu imenujemo InsurTech. Gre za izraz, ki organizacije v tej panogi izpostavlja določenim tveganjem, hkrati pa ponuja priložnosti za inovacije in nove poslovne ideje. Te inovacije je mogoče implementirati predvsem na področju premoženjskih zavarovanj, kjer je na voljo tudi največ manevrskega prostora. InsurTech lahko nastopa kot tehnologija, ki jo uporabljajo obstoječe in uveljavljene zavarovalnice tako po svetu kot tudi na slovenskem trgu. Lahko pa deluje kot zagonsko podjetje, ki za svoje delovanje uporablja napredno tehnologijo. Vsekakor pa v obeh primerih prinaša določene prednosti in slabosti.
Keywords: zavarovalništvo, InsurTech, zavarovalna tehnologija, digitalizacija, premoženjska zavarovanja
Published in DKUM: 04.11.2021; Views: 1088; Downloads: 157
.pdf Full text (969,97 KB)

6.
Začetek zavarovalno zastopniške kariere
Laura Podlesnik, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Zavarovalništvo spremlja človeštvo skozi zgodovino. Ljudje se zavarujemo iz različnih razlogov in za različne možne rizike. Glavna naloga zavarovalništva je, da možna tveganja, ki se lahko zgodijo, prerazporedi na zavarovance in jim ob nastali škodi vrne dogovorjeno vsoto denarja, ki je zapisana na zavarovalni pogodbi in zanjo zavarovalec plačuje premijo. Za sklepanje zavarovanj pa potrebujemo zavarovalnega zastopnika ali zavarovalnega posrednika. V prvem poglavju diplomskega dela bomo opredelili problem, namen, cilje ter hipoteze, ki jih bomo skozi diplomsko delo preverili. V drugem poglavju bomo predstavili zgodovino zavarovalništva, kaj je zavarovalništvo, kako se deli in kakšna je zakonska podlaga zavarovalništva. V tretjem poglavju bomo opisali zavarovalnega zastopnika ter njegove naloge in spretnosti. V četrtem poglavju bomo opisali Agencijo za zavarovalni nadzor in Slovensko zavarovalno združenje, opisali bomo kako potekajo izobraževanja in kakšen je postopek za pridobitev dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja. V petem poglavju bomo opisali kako se lahko zavarovalni zastopnik zaposli, bodisi na zavarovalnici bodisi preko odprtja podjetja s pravnoorganizacijsko obliko samostojni podjetnik. V petem poglavju bomo pojasnili na kakšne načine lahko zavarovalni zastopnik pridobi stranke. V zadnjem poglavju pa bomo analizirali rezultate ankete, ki jo bomo opravili z zavarovalnimi zastopniki.
Keywords: zavarovalništvo, zavarovalni zastopnik, začetek kariere, varnost, zaposlitev zavarovalnega zastopnika, zavarovalnice
Published in DKUM: 15.10.2021; Views: 873; Downloads: 108
.pdf Full text (1,36 MB)

7.
OPERATIVNO TVEGANJE PO DIREKTIVI SOLVENTNOST II
Anton Eferl, 2021, master's thesis

Abstract: Direktiva Solventnost II (v nadaljevanju Solventnost II) je nov zakonodajni in regulativni okvir za delovanje zavarovalnic in pozavarovalnic v Evropski uniji, ki je stopila v veljavo 1. januarja 2016. Glavni cilj Solventnosti II je zaščita zavarovancev. Ključne spremembe so se izvedle v novih pravilih solventnosti zavarovalnic in njihovem obvladovanju tveganj. V okviru Solventnost II mora posamezna zavarovalnica ali pozavarovalnica opredeliti vsa tveganja, ki se pojavljajo v njej. Tveganja mora kvantitativno in kvalitativno oceniti ter obvladovati. Tako se zavarovalnice ali pozavarovalnice spodbuja, da izrecno opredelijo svojo toleranco in profile tveganja. Solventnost II je postavila zelo dobro izhodišče regulativnega okvirja, še posebej v trenutnih okoliščinah, ko se zavarovalništvo nenehno sooča z večjimi in vsak dan z drugačnimi tveganji. Solventnost II predstavlja izziv pri reformi zavarovalnega nadzora, saj gre za sodoben model upravljanja s tveganji, ki se pojavlja v zavarovalništvu. Njen glavni namen je uskladitev sistema zavarovalnega nadzora v Evropski uniji. Predstavlja tudi sistem zgodnjega opozarjanja, ki združuje zahteve zavarovalnic in pozavarovalnic glede lastnega kapitala in njihove izpostavljenosti tveganju. Za izračun zahtevanega minimalnega kapitala (angl. Minimal Capital Requirement, v nadaljevanju MCR) je potrebno upoštevati celotno izpostavljenost vsem tveganjem, po novem tudi operativna tveganja. Solventnost II vsebuje tudi podrobnejše zahteve glede organizacije zavarovalnih dejavnosti in obseg poročanja zavarovalnic in pozavarovalnic je obsežnejši glede na prejšnji sistem zavarovalnega nadzora, saj gre za zapleten pravni okvir nadzora zavarovalnih poslov. Ta temelji na treh stebrih in se nanašajo na kapitalske zahteve, pogoje upravljanja in zahteve po poročanju. Zahtevani solventnostni kapital (angl. Solvency Capital Requirement, v nadaljevanju SCR) omogoča pokritje izgub in je sestavljen iz osnovnega SCR-ja, kapitalske zahteve za operativno tveganje ter prilagoditve zaradi možnosti pokrivanja izgub s hkratnim zmanjšanjem zavarovalno-tehničnih rezervacij in zaradi odloženih davkov. Operativna tveganja tako vplivajo na sredstva in obveznosti. Za ustrezno in kvalitetno obvladovanje operativnega tveganja morajo zavarovalnice in pozavarovalnice uporabljati vse svoje strokovno znanje in izkušnje. Obvladovanje operativnega tveganja vključuje proces identifikacije, ocenjevanja in spremljanje operativnega tveganja. Vsaka zavarovalnica in pozavarovalnica mora imeti strategijo za ravnanje z operativnim tveganjem, zato je upravljanje ključen proces, ki ga je mogoče razdeliti na več podprocesov. Potreben je strokoven pristop za identifikacijo vseh operativnih tveganj, ki jih je nato potrebno izmeriti in analizirati. Zavarovalnice morajo za uspešno obvladovanje operativnega tveganja imeti stalen in aktiven nadzor nad upravljanjem svojih portfeljev, ki pa so podvrženi zakonskim predpisom.
Keywords: Solventnost II, zavarovalništvo, operativno tveganje, identifikacija operativnega tveganja, upravljanje operativnega tveganja
Published in DKUM: 06.07.2021; Views: 1134; Downloads: 183
.pdf Full text (738,06 KB)

8.
POSLOVNA ETIKA V ZAVAROVALNICI
Tanja Vekjet, 2014, undergraduate thesis

Keywords: etika, poslovna etika, poslovna morala, etični kodeks, kodeksi, zavarovalništvo, zavarovalnice
Published in DKUM: 18.03.2021; Views: 1023; Downloads: 152
.pdf Full text (426,67 KB)

9.
VREDNOTENJE STANOVANJ ZA POTREBE ZAVAROVANJA IN VLOGA STROKOVNJAKA S PODROČJA GRADBENIŠTVA V ZAVAROVALNIŠTVU : projektna naloga
Lovro Žveglič, 2020, diploma project paper

Abstract: Ta projektna naloga podaja tri metode za izračun vrednosti stanovanj. Na realnih primerih želimo izračunati vrednost stanovanj. S tem določimo primerno metodo za izračun gradbene vrednosti stanovanja, ki bi lahko bila najprimernejša zavarovalna vrednost le tega. Z določitvijo primerne zavarovalne vsote obrazložimo, zakaj je priporočljivo, da se zavarovalna vsota čim bolj natančno približa gradbeni oziroma zavarovalni vrednosti stanovanja. V nadaljevanju opisujemo dve možni obliki zavarovanja stanovanja. V projektni nalogi predstavimo zavarovalniško panogo in organizacijo zavarovalnic. Poiščemo delovna mesta v organizaciji zavarovalnice na katerih je zaželeno, da ima zaposleni gradbeno izobrazbo.
Keywords: vrednotenje stanovanj, gradbena vrednost stanovanj, zavarovalništvo, zavarovanje stanovanj, zavarovalna vrednost
Published in DKUM: 02.07.2020; Views: 926; Downloads: 88
.pdf Full text (2,12 MB)
This document has many files! More...

10.
Uporaba strojnega učenja za napovedovanje škodnih dogodkov
Vito Čoh, 2020, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu je predstavljena uporaba posplošenega linearnega modela in različnih metod strojnega učenja v zavarovalništvu. Delo je razdeljeno na teoretični in praktični del. Na začetku teoretičnega dela so opisani osnovni pojmi iz verjetnosti in zavarovalništva. Predstavljeno je tudi, kako zavarovalnice določijo višino premije. Nato sta predstavljena teoretično ozadje posplošenega linearnega modela in uporaba tega modela za napovedovanje višine škode. Na koncu teoretičnega dela pa je opisano strojno učenje in bolj podrobno so predstavljena odločitvena drevesa, naključni gozdovi ter nevronske mreže. V praktičnem delu magistrskega dela pa so posplošeni linearni model, naključni gozd in nevronska mreža uporabljeni za napovedovanje višine škode pri avtomobilskem zavarovanju. Najprej so podatki predstavljeni ter ustrezno obdelani. Nato so določeni parametri posameznih modelov. Na koncu pa so modeli med seboj primerjani in izbran je najboljši model.
Keywords: zavarovalništvo, posplošeni linearni model, strojno učenje, odločitveno drevo, naključni gozd, nevronska mreža
Published in DKUM: 09.06.2020; Views: 1554; Downloads: 154
.pdf Full text (1,53 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica