| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
UPORABA AVTOMATSKEGA ZUNANJEGA DEFIBRILATORJA
Denis Osenjak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Hitro ukrepanje pri bolniku, ki mu je zastalo srce, je ključnega pomena za njegovo preživetje. Po raziskavah je v 90 % primerov srčnega zastoja prisoten očividec, ki bi lahko ukrepal in rešil človeka. Vendar zgolj masaža srca in vpihovanje zraka po navadi ne zadostujeta za oživitev bolnika. Možnosti za le-to močno povečajo učinkoviti temeljni postopki oživljanja, med katere spada tudi pravilna uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki je v tem primeru ključna. Velikokrat pa je problem prav pomanjkljivo znanje. V diplomskem delu je obravnavana uporaba avtomatskega zunanjega defibrilatorja, s kratico poimenovanega tudi AED (Automated External Defibrillator), opisana je naprava AED, varna defibrilacija in pomen zgodnje defibrilacije za uspešno oživljanje ter vloga medicinske sestre na področju oživljanja. Predstavljena je tudi zgodovina zgodnje defibrilacije, vse do trenutnega stanja na področju avtomatske defibrilacije v Sloveniji, omenjena pa so tudi mesta, kjer se avtomatski zunanji defibrilatorji nahajajo. Prav tako sta v diplomskem delu predstavljeni anatomija in fiziologija srca, ki nam razkrijeta zgradbo in delovanje srčne mišice. Opisani so tudi prehrana, prevodnost in srčno živčevje. Diplomsko delo predstavlja zgodovino, razvoj in splošno uporabo temeljnih postopkov oživljanja odraslih in otrok; opisanih je vseh deset osnovnih korakov algoritma za oživljanje in vsi štirje členi t. i. verige preživetja. V empiričnem delu je predstavljena raziskava, ki je bila izvedena med 100 zdravstvenimi delavci in katere namen je bil ugotoviti poznavanje avtomatskega zunanjega defibrilatorja in zanimanje za kontinuirano usposabljanje.
Keywords: Ključne besede: avtomatski zunanji defibrilator, AED, zastoj srca, oživljanje, temeljni postopki oživljanja, odrasli, otroci.
Published: 31.03.2010; Views: 4060; Downloads: 905 
(1 vote)
.pdf Full text (3,75 MB)

2.
Oživljanje v gorah
Matej Mirkac, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo predstavili oživljanje in reševanje v gorah in težko dostopnih področjih. Primerjali smo tudi reševanje in oživljanje v gorah z reševanjem v lažje dostopnih področjih. Opisali smo, kako je organizirano reševanje v gorah in težko dostopnih predelih na področju Slovenije. Predstavili smo tudi prenovljene smernice temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja, ki so v veljavi od leta 2010. Razložili smo pomen sodelovanja med ekipami Gorske reševalne zveze Slovenije in ekipami nujne medicinske pomoči. Opisali smo tudi stanja, ki vodijo v srčni zastoj. V prikazu primerov smo prikazali, dve reševalni akciji, v katerih smo pacienta oživljali; opisane so bile vse okoliščine dogodka in celotna reševalna akcija. Ti dve reševalni akciji smo med seboj tudi primerjali in iz njih potegnili določene zaključke; prednost helikopterskega reševanja, pomembnost improvizacije, pomen kvalitetne opreme ter potreba po večji dosegljivosti avtomatskih zunanjih defibrilatorjev v slovenskih planinskih kočah. Omenili smo tudi pomembnost sodelovanja diplomiranega zdravstvenika v Gorski reševalni zvezi, saj je s tem zagotovljena kvalitetnejša medicinska oskrba poškodovancev oziroma nenadno obolelih v gorah.
Keywords: gore, težko dostopni teren, oživljanje, srčni zastoj, diplomirani zdravstvenik.
Published: 03.08.2011; Views: 2023; Downloads: 206
.pdf Full text (1,48 MB)

3.
Biomedicinska tehnologija v terapiji in diagnostiki reverzibilnih vzrokov 4H in 4T
Ana Šikman, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo predstavlja biomedicinsko tehnologijo, ki se uporablja v terapiji in diagnostiki reverzibilnih vzrokov 4H in 4T. S pomočjo pregleda literature smo raziskovali nujna stanja oziroma reverzibilne vzroke. Le-te smo na kratko opisali, osredotočili pa smo se na tehnologijo, ki se uporablja pri diagnostiki in terapiji posameznega vzroka. Pri iskanju literature smo si pomagali z online bibliografskim sistemom COBISS in preko različnih spletnih iskalnikov. Literaturo smo iskali tudi preko znanstvenih podatkovnih baz PubMed in prosto dostopnega SCIRUS-a. Iz pregleda literature smo dobili širok vpogled v najnovejša spoznanja s področja biomedicinske tehnologije v terapiji in diagnostiki reverzibilnih vzrokov 4H in 4T, ki smo jih v diplomskem delu tudi predstavili. Ugotovili smo, da je na tržišču veliko različnih proizvajalcev in tako tudi veliko različnih pripomočkov, ki jih uporabljamo pri odpravljanju reverzibilnih vzrokov 4H in 4T.
Keywords: biomedicinska tehnologija, reverzibilni vzroki, 4H, 4T, srčni zastoj.
Published: 27.09.2011; Views: 2280; Downloads: 319
.pdf Full text (1,06 MB)

4.
Pomen kapnometričnih vrednosti pri razlikovanju srčnega zastoja zaradi asfiksije in primarnega srčnega zastoja
Katja Lah, 2011, dissertation

Abstract: Uvod Razvoj službe za nujno medicinsko pomoč je omogočil boljšo oskrbo kritično bolnih. Prav tako so se začeli uporabljati novi postopki in metode, ki služijo tako boljši oskrbi bolnika kot raziskovalnemu delu. Velik napredek se je pokazal na področju oživljanja, ki je sedaj poenoteno s smernicami, ki jih izdaja ERC. V zadnjem času se je povečalo zanimanje za uporabo kapnometrije med oživljanjem. Ugotovljeno je bilo, da med kardiopulmonalnim oživljanjem (KPO) delni tlak ogljikovega dioksida na koncu izdiha (PetCO2) sovpada z minutnim volumnom srca in ima napovedno vrednost za razplet KPO. Zaradi preglednosti in uporabnosti so podatki predstavljeni kot Utstein poročilo. Cilji Cilji raziskave so bili: potrditev visokih vrednosti PetCO2 v prvi minuti pri bolnikih s srčnim zastojem zaradi asfiksije; dokazati, da visoke začetne vrednosti PetCO2 pri srčnem zastoju zaradi asfiksije nimajo napovedne vrednosti za povratek spontanega krvnega obtoka (PSKO), kot jo imajo pri primarnem srčnem zastoju; dokazati, da imajo vrednosti PetCO2, izmerjene v nadaljnjem poteku KPO, napovedno vrednost za PSKO tako pri srčnem zastoju zaradi asfiksije kot pri primarnem srčnem zastoju. Metode Prospektivna observacijska raziskava je bila izpeljana v Centru za nujno medicinsko pomoč Maribor in je obsegala dve skupini bolnikov: skupino bolnikov s primarnim srčnim zastojem (z začetnim ritmom VF ali VT brez utripa) in skupino bolnikov s srčnim zastojem zaradi asfiksije (z začetnim ritmom asistolija ali EABU). PetCO2 je bil izmerjen takoj po intubaciji in nato vsako minuto do prenehanja KPO. Za primerjavo začetne in nadaljnjih vrednosti PetCO2 med bolniki je bila uporabljena statistična metoda dvojni Student t test. Ostali parametri obeh skupin so bili primerjani s Student t testom in χ2 testom. Kontinuirane spremenljivke so bile opisane kot povprečne ± standardna deviacija (p < 0,05 je statistično značilna razlika). Rezultati V obdobju od junija 2006 do junija 2009 smo analizirali 63 bolnikov s primarnim srčnim zastojem in 51 bolnikov s srčnim zastojem zaradi asfiksije. Vrednosti začetnega PetCO2 so bile statistično značilno višje v skupini s srčnim zastojem zaradi asfiksije (50,7 ± 31,7 mmHg proti 33,9 ± 18,6 mmHg; p = 0,004). V skupini bolnikov s srčnim zastojem zaradi asfiksije ni bilo statistično značilne razlike v začetnih vrednostih PetCO2 ob primerjavi bolnikov z in brez PSKO (52,3 ± 27,3 mmHg proti 43,41 ± 34,9 mmHg; p = 0,313); v skupini s primarnim srčnim zastojem pa je bila statistična razlika v začetnih vrednostih PetCO2 pri bolnikih s PSKO ali brez značilna (34,69 ± 18,5 mmHg proti 26,17 ± 18,9 mmHg; p = 0,0463). V primerjavi vrednosti vseh bolnikov po eni minuti KPO se je med skupinama pokazala statistično značilna razlika − višje vrednosti so bile v skupini s srčnim zastojem zaradi asfiksije (50,59 ± 29,1 mmHg proti 39,03 ± 16,4 mmHg; p = 0,017), medtem ko v primerjavi glede na PSKO znotraj obeh skupin statistično značilne razlike ni. Vrednosti ob koncu meritev PetCO2 ne kažejo statistično značilne razlike glede na skupino (44,07 ± 16,4 mmHg proti 38,46 ± 11,8 mmHg; p = 0,105). Pri vseh bolnikih s PSKO je bil začetni PetCO2 višji kot 10 mmHg. Zaključek Začetne vrednosti PetCO2 pri srčnem zastoju zaradi asfiksije so statistično značilno višje kot pri primarnem srčnem zastoju, prav tako pri srčnem zastoju zaradi asfiksije ni statistično značilne razlike v začetnih vrednostih PetCO2 pri bolnikih z in brez PSKO. Zato začetne vrednosti PetCO2 pri bolnikih s srčnim zastojem zaradi asfiksije niso uporabne kot prognostični dejavnik za razplet KPO, kot so lahko pri primarnem srčnem zastoju. Razlika v začetni vrednostih PetCO2 je lahko skupaj z ostalimi kriteriji uporabna za razlikovanje vzrokov srčnega zastoja v zunajbolnišničnem okolju. Za standardno uporabo bodo potrebne še nadaljnje raziskave, kapnometrija pa si zaradi svoje uporabnosti in mnogih indikacij zasluži vidnejše mesto v uporabi v urgentni medicini.
Keywords: kapnometrija, kapnografija, kardiopulmonalno oživljanje, srčni zastoj, Utstein poročilo
Published: 30.03.2012; Views: 2913; Downloads: 212
.pdf Full text (1,40 MB)

5.
Zastoji v izvršilnem postopku
Nina Kekec, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava zastoje v izvršilnem postopku. Izvršilni postopek je pomemben del sodnega varstva, ki naj bi bil ekonomsko ugoden in hiter za stranke. Zato je še toliko bolj nerazumljivo, da v Sloveniji že od samega sprejetja Zakona o izvršbi in zavarovanju iz leta 1998, še vedno poteka postopek prepocasi. Lahko bi rekli, da zastoje posledicno dopušca sam zakon na strani upnika ali dolžnika s pravnimi in drugimi sredstvi, kot so: odlog izvršbe, ugovor, pritožba, obnova postopka, prekinitev izvršilnega postopka. V diplomski nalogi je predstavljena pravna podlaga izvršilnega postopka, med drugim tudi vse novele, ki so bile sprejete po sprejetju Zakona o izvršbi in zavarovanju leta 1998; sam izvršilni postopek in zastoji v izvršilnem postopku s sodno prakso ter pravna sredstva, ki vplivajo na zastoje v izvršilnem postopku. Na kratko pa sta opisana tudi izvršilna postopka na Hrvaškem in v Avstriji.
Keywords: izvršba, zastoj, sodna praksa, odlog izvršbe, prekinitev postopka, ugovor, pritožba, obnova postopka, diplomska dela
Published: 10.12.2014; Views: 1781; Downloads: 577
.pdf Full text (471,49 KB)

6.
OCENJEVANJE ŠKOD IZ NASLOVA OBRATOVALNEGA ZASTOJA S PRIMEROM
Tjaša Črnko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V tem diplomskem seminarju obravnavamo obratovalne zastoje ter pogoje, pod katerimi pogoji jih je možno zavarovati. Obratovalni zastoj nastane takrat, ko podjetje ne more več normalno poslovati, torej pride do okvare, poškodbe ali pa celo uničenja strojev, surovin in drugih sredstev, ki so nujno potrebna za nemoteno poslovanje. Do zastoja pa lahko pride iz več razlogov, lahko je povezan z naravnimi katastrofami in pojavi, na katere človek nima vpliva, lahko pa tudi zaradi človeške napake. Zaradi obratovalnega zastoja izpadli dobiček iz poslovanja in zaradi zastoja nepokrite stalne stroške je mogoče nadomestiti z zavarovalnino, če sklenemo zavarovanje, za primer škode, ki bi povzročila obratovalni zastoj. Najpogosteje je v praksi možno zavarovati nadomeščanje škod, ki nastanejo ob obratovalnem zastoju zaradi požara in strojeloma. Predpogoj za sklenitev teh dveh zavarovanj pa je sklenjeno požarno oziroma strojelomno zavarovanje. Ocenjevanje teh škod, ki nastanejo iz naslova obratovalnega zastoja, pa je težko in zahtevno delo, ki od zavarovalniških cenilcev zahteva veliko strokovnega znanja, saj je potrebno upoštevati vse okoliščine pozitivne in negativne, ki vplivajo na obratovanje družbe, ki ima sklenjeno zavarovanje obratovalnega zastoja, tudi v primeru, če do obratovalnega zastoja ne bi prišlo Potrebno pa je upoštevati tudi tržne cene poškodovanih osnovnih sredstev.
Keywords: Obratovalni zastoj Obratovalni zastoj iz naslova požara Obratovalni zastoj iz naslova strojeloma Zavarovanje obratovalnega zastoja Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi požara Zavarovanje obratovalnega zastoja zaradi strojeloma Šomaž Franšiza Jamčevalna doba Časovna franšiza Zavarovalna premija Zavarovanje finančnih izgub Dobiček iz poslovanja Neizogibni stroški
Published: 17.12.2012; Views: 1097; Downloads: 132
.pdf Full text (1,43 MB)

7.
Eksperimentalna in numerična raziskava tokovnih pojavov v aksialnem ventilatorju
Matej Fike, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Aksialni ventilatorji so zasnovani tako, da delujejo v stabilnem področju dušilne krivulje. Prostorske oziroma druge omejitve lahko povzročijo, da delovanje ventilatorja preide iz stabilnega v nestabilno področje, kjer se razvijejo kompleksni 3D časovno odvisni tokovni pojavi, ki negativno vplivajo na karakteristiko ventilatorja. Da bi razumeli kompleksne pojave v medlopatičnem kanalu ventilatorja, je bila najprej narejena eksperimentalna in numerična analiza toka okoli osamljenega krila. V nadaljevanju je predstavljena eksperimentalna in numerična raziskava tokovnih pojavov v aksialnem ventilatorju s poudarkom na nestacionarnem delovanju. V okvirju eksperimentalne raziskave je bila posneta dušilna krivulja, ki je bila razdeljena na stabilni in nestabilni del. S PIV merilno metodo so bila posneta tokovna polja pred rotorjem ventilatorja in v medlopatičnem prostoru v različnih delovnih točkah. Raziskovanje je usmerjeno v analizo vrtečega zastoja, ki se razvije pri prehodu iz stabilnega v nestabilno delovanje. Razvita je bila metoda rekonstrukcije vrtečega zastoja, s katero je bila v izbranih delovnih točkah opravljena rekonstrukcija vrtečega zastoja pred rotorjem in v medlopatičnem kanalu. Prav tako je bil izračunan delež povratnega toka v medlopatičnem kanalu. Rezultati meritev, integralni in lokalni, so bili primerjani z rezultati numeričnih simulacij. Izvedene so bile stacionarne in časovno odvisne simulacije z uporabljenima k-ε in SST turbulentnima modeloma. Stabilni del dušilne krivulje je bil primerjan z rezultati stacionarnih simulacij, nestabilni del pa s časovno odvisnimi simulacijami. Ugotovljeno je bilo, da stacionarne simulacije dobro napovejo časovno povprečena tokovna polja in potek stabilnega dela dušilne krivulje. Časovno odvisne simulacije z uporabljenima k-ε in SST turbulentnima modeloma slabo napovejo potek nestabilnega dela dušilne krivulje. Oba omenjena turbulentna modela uspeta napovedati pojav vrtečega zastoja, ne uspeta pa napovedati časovno odvisnega tokovnega polja v primeru osamljenega krila kot tudi v primeru ventilatorja.
Keywords: osamljeno krilo, aksialni ventilator, vrteči zastoj, PIV, numerični izračun
Published: 18.03.2013; Views: 1679; Downloads: 181
.pdf Full text (32,12 MB)

8.
OBSMRTNA IZKUŠNJA MED PREŽIVELIMI ŽRTVAMI SRČNEGA ZASTOJA NA TERENU
Zalika Klemenc Ketiš, 2010, dissertation

Abstract: Izhodišča Obsmrtne izkušnje so doživljanja globokih občutkov v smislu izventelesnih doživetij in vstopa v druge dimenzije izven običajnih meja časa in prostora, ki najpogosteje nastopijo, ko je človek soočen z življenjsko nevarno situacijo, je blizu smrti ali pa je celo klinično mrtev. Pojav obsmrtnih izkušenj skuša razložiti več teorij (fiziološke, psihološke in transcendentalne) in kombiniranih modelov, vendar zaenkrat enotno sprejeta razlaga ne obstaja. Doživetje obsmrtne izkušnje globoko spremeni nadaljnje življenje bolnika, vpliva pa tudi na fizično in psihološko okrevanje ter na odnose bolnika s partnerjem, otroci in sorodniki. Cilji Cilji raziskave so bili ugotoviti število oziroma odstotek bolnikov z obsmrtno izkušnjo po uspešnem oživljanju zaradi kardiogenega vzroka zastoja srca; ugotoviti vpliv obsmrtne izkušnje na življenje bolnika; preveriti povezanost med trajanjem oživljanja in prisotnostjo obsmrtne izkušnje; preveriti povezanost med starostjo bolnika in prisotnostjo obsmrtne izkušnje; ugotoviti vpliv aplikacije zdravil pred, med in po oživljanju na prisotnost obsmrtne izkušnje; ugotoviti vpliv aplikacije vazopresina na prisotnost obsmrtne izkušnje; ugotoviti vpliv vernosti bolnika na prisotnost obsmrtne izkušnje; ugotoviti vpliv nekaterih fizioloških stanj (hipoksija, hiperkarbija, elektrolitske motnje) na prisotnost obsmrtne izkušnje. Metode V treh največjih slovenskih bolnišnicah sem izvedla multicentrično prospektivno observacijsko raziskavo o psihokognitivnih doživljanjih bolnikov, ki so v času leta in pol na terenu doživeli kardiogeni srčni zastoj in bili uspešno oživljani. Ob prvem stiku z bolniki, ki je bil izveden takoj, ko je to bilo mogoče, sem uporabila Greysonov vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah in Kaslov vprašalnik za določanje indeksa religioznosti. Iz medicinske dokumentacije sem pridobila demografske podatke in klinične podatke o poteku oživljanja ter zdravljenja v bolnišnici. Po 6 mesecih sem bolnike ponovno anketirala. Uporabila sem Greysonov vprašalnik o obsmrtnih izkušnjah in Ringov vprašalnik o življenjskih spremembah. V statistični analizi sem uporabila metode deskriptivne statistike, univariantno in multivariantno analizo. Rezultati Vzorec prvega stika je vseboval 52, vzorec drugega stika pa 37 bolnikov. Obsmrtno izkušnjo je doživelo 11 (21,2 %) bolnikov. Obsmrtne izkušnje so bile pogostejše pri bolnikih, ki so jih doživeli že ob prejšnjih srčnih zastojih, pri bolnikih, katerih EKG vzorec ob srčnem zastoju ni bil ventrikularna fibrilacija, pri bolnikih, pri katerih defibrilacija ni bila izvedena, pri bolnikih, ki so imeli višje vrednosti delnega tlaka ogljikovega dioksida v arterijski krvi, pri bolnikih, ki so pred oživljanjem prejeli enalapril, furosemid in inzulin ter pri bolnikih, ki so po oživljanju prejeli enalapril, diazepam in inzulin. Neodvisni napovedni dejavnik za doživetje obsmrtne izkušnje je bil diazepam, apliciran po oživljanju. Obsmrtne izkušnje so globoko posegle v nadaljnja življenja bolnikov, saj se je pri njih povečalo zanimanje za smisel življenja in njih same, za odnose do drugih in za duhovnost. Zaključki Vsak peti bolnik v Sloveniji med srčnim zastojem na terenu doživi obsmrtno izkušnjo, ki v njegovem življenju pusti globoko sled. Zato ti bolniki potrebujejo pozornost medicinskega osebja, ki jih mora znati prepoznati, se z njimi soočati in jih primerno obravnavati. Sam obstoj obsmrtnih izkušenj pa se lahko uporabi v obravnavi umirajočih bolnikov in njihovih svojcev. Za nadaljnje proučevanje fenomenologije obsmrtnih izkušenj bodo potrebne multicentrične prospektivne raziskave na velikih vzorcih.
Keywords: Obsmrtne izkušnje, srčni zastoj, kakovost življenja, prospektivna raziskava
Published: 18.02.2013; Views: 3049; Downloads: 561
.pdf Full text (4,53 MB)

9.
Predbolnišnična oskrba vitalno ogrožene nosečnice
Anja Ravnjak, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Nujna medicinska pomoč predstavlja izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe na terenu, ko je ogroženo življenje poškodovanca ali nenadno obolelega. V ogroženo in občutljivo populacijo spada nosečnica, ki pa zaradi specifičnih anatomskih in fizioloških sprememb zahteva prilagojeno obravnavo. Nujna stanja, ki ogrožajo nosečnico so bruhanje in splav, preeklampsija, eklampsija, HELLP sindrom, izvenmaternična nosečnost, krvavitve, prezgodnji porod in predčasni razpok plodovih jajčnih ovojev ter poporodni zapleti. Zaradi vseh teh različnih stanj morajo biti reševalci tako teoretično kot tudi praktično usposobljeni, da lahko ustrezno in pravočasno nudijo medicinsko pomoč. Namen diplomskega dela je bil predstaviti najpogostejša življenjsko ogrožajoča stanja nosečnice in opisati ustrezne ukrepe na terenu. Namen raziskave pa je bil ugotoviti usposobljenost reševalcev pri specifični obravnavi vitalno ogrožene nosečnice. Na podlagi anketnega vprašalnika smo izvedli raziskavo, s katerimi smo anketirali 54 zdravstvenih delavcev zaposlenih v Zdravstvenem domu Dr. Adolfa Drolca Maribor v Centru za nujno medicinsko pomoč in reševalne prevoze, ter v Zdravstveno-reševalnem centru Koroške. Raziskava je bila izvedena v mesecu novembru in decembru 2012. Analiza rezultatov je pokazala, da so reševalci dobro usposobljeni na področjih, s katerimi se na terenu največkrat srečujejo (krvavitve, poškodbe, srčni zastoj). Pomanjkljivo pa je znanje glede specifične obravnave vitalno ogrožene nosečnice, v primerih, ko gre za predčasni razpok plodovih jajčnih mehurjev ter izpada popkovnice, pri prepoznavi znakov in simptomov preeklampsije, eklampsije, s katerimi so se pa na terenu tudi bolj redko srečevali in bi bilo potrebno znanje nadgraditi z izobraževanjem.
Keywords: Nujna medicinska pomoč, nujna stanja v nosečnosti, krvavitve, poškodbe, srčni zastoj, hipertenzivna obolenja
Published: 30.05.2013; Views: 1135; Downloads: 372
.pdf Full text (1,82 MB)

10.
Oživljanje podprto s telefonskimi navodili dispečerja - temeljni člen v verigi preživetja
Branko Kešpert, 2013, master's thesis

Abstract: Uvod: Dispečerska služba v zdravstvu je pomemben sestavni del verige preživetja in ima pomembno vlogo pri zgodnjem prepoznavanju nenadnega zastoja srca (NZS) na terenu. Z zgodnjo identifikacijo problema pri bolniku lahko dispečer zagotavlja kratke dostopne čase ekip nujne medicinske pomoči (NMP), očividcem poda navodila za izvajanje TPO in s tem prispeva k večjemu preživetju bolnikov. Raziskovalne metode: V raziskovalnem delu smo uporabili kvantitativno metodologijo. Najprej smo opravili Utstein analizo primerov NZS, pri katerih so ekipe PHE pristopile k oživljanju. Nato smo opravili retrospektivno raziskavo pri izbrani skupini 98 bolnikov z NZS pred očividci v PHE Celje v obdobju treh let. Pri izbranih bolnikih smo analizirali podatke iz zapisnikov o nujni intervenciji in tonske zapise pripadajočih nujnih telefonskih klicev ter ugotavljali značilnost njihovega vpliva na preživetje bolnikov do prihoda v bolnišnico. Rezultati: V izbrani skupini 98 bolnikov z NZS v PHE Celje je bilo 63 % moških. Moški so bili v povprečju mlajši (65 ± 13 let) kot ženske (72 ± 12 let). Dispečerji so dosegali pričakovani odzivni čas v 86,7 %, povprečni reakcijski čas je znašal 84 ± 76 sekund. Od skupaj 41 bolnikov z agonalnim dihanjem so navodila za oživljanje podali v 26,8 % primerih. Očividci so na podlagi podanih navodil pristopili k oživljanju v 53,3 %, medtem ko so brez navodil pristopili le še v 20,7 %. Če so očividci oživljali, je ROSC pri bolnikih znašal 48,6 %, brez oživljanja pa le 28,6 %. Sklep: Dispečerji ob NZS niso dosegali priporočenih standardov v odzivnih in reakcijskih časih. Ob prisotnem agonalnem dihanju se značilno niso odločali za podajanje navodil za TPO. Očividci so na podlagi podanih navodil za TPO pogosteje pristopili k oživljanju. Na preživetje bolnikov do prihoda v bolnišnico so značilno vplivali kratki odzivni časi dispečerja, kratki dostopni časi ekip PHE, dogodki v mestu, začetni srčni ritem VT/VF in oživljanje očividcev na podlagi podanih navodil.
Keywords: nenadni zastoj srca, agonalno dihanje, navodila za oživljanje, preživetje
Published: 06.08.2013; Views: 1407; Downloads: 327
.pdf Full text (1,09 MB)

Search done in 0.28 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica