SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 10
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Zasebno šolstvo na Portugalskem
Anja Jurgec, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Na Portugalskem se je izobraževanje najbolj razvijalo med leti 1933-1974. Ker je bilo to obdobje diktature, so se napredek in inovacije težko uresničevali, pa vendar se je vlada trudila čim bolj izkoreniniti nepismenost portugalskega naroda, vplivala je na primarno in sekundarno izobraževanje in si prizadevala za tesnejše sodelovanje med državo in vzgojno-izobraževalnimi institucijami ter stopnjevala obvezno primarno izobraževanje. Leta 1986 je bil izdan zakon, v skladu s katerim so bili izdani vsi nadaljnji zakoni glede vzgoje in izobraževanja. Izjemno pomemben zakon določa in obsega skupino splošnih in organizacijskih načel. Najpomembnejša načela priznavajo pravico do: izobraževanja in kulture, enakih možnosti vstopa v šolo in šolskega uspeha, ustanavljanja zasebnih in zadružnih šol ter s tem poveča spekter izobraževalnih institucij. Z uveljavitvijo zakona pridobijo na vrednosti zasebne in zadružne izobraževalne ustanove, s tem pa postane izobraževalni sistem bolj svoboden predvsem v smislu poučevanja in učenja. V portugalskem izobraževalnem sistemu je moč najti šole, ki so ustanovljene izključno s strani zasebnih organizacij ali fizičnih oseb, ki so zasebne narave, kot tudi šole, ustanovljene v skladu z veljavnimi pravnimi akti. Prvo skupino omenjenih šol imenujemo zasebne šole ("Escolas particulares"), drugo skupino pa zadružne šole ("Escolas cooperativas"). Institucije zasebnih in zadružnih izobraževanj lahko sledijo učnim načrtom in programom javnega izobraževanja ali sprejmejo lastne načrte in programe, ki morajo biti v skladu s splošnimi načeli, strukturo in cilji izobraževalnega sistema. Do konca prejšnjega stoletja se je zasebno visoko šolstvo pospešeno razvijalo; strokovno izobraževanje se je razvijalo v obdobju od 1986/1987 do 1991/1992 - v večini primerov gre za zasebne šole; zasebne glasbene šole so še eno področje uspešnega razvoja; vse bolj pa so se začele pojavljati zasebne institucije predšolskega izobraževanja. Zasebne izobraževalne ustanove so privlačne in učinkovite glede na potrebe tisočih izobraževalcev, ki vsako leto iščejo poti zagotavljanja svetle prihodnosti.
Keywords: zasebno šolstvo, Portugalska, šolski sistem na Portugalskem, zgodovina, Maria Montessori.
Published: 25.11.2009; Views: 2460; Downloads: 175
.pdf Full text (548,08 KB)

2.
JAVNI IN ZASEBNI ZAVODI NA PODROČJU VISOKOŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA IN ANALIZA NJIHOVEGA FINANCIRANJA
Tamara Majdič, 2011, final seminar paper

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila izobraževanje v Sloveniji in financiranje le-tega. Osredotočila sem se predvsem na visokošolsko izobraževanje. Podrobneje sem opisala, kako poteka vpis, kako poteka izobraževanje ter prednosti takšnega izobraževanja. Nato sem ločila šolstvo na zasebno in javno ter opisala njuno financiranje. V Sloveniji se javne šole financirajo iz državnih sredstev, zasebne šole pa pretežno iz šolnin in drugih prispevkov, vendar pa nek delež vseeno pridobijo tudi iz državnega denarja. Pomembno je omeniti strah, ki vlada med državljani glede financiranja zasebnih šol iz državnih sredstev, saj se bojijo, da bi potem zasebne šole postale enakovredne javnim, le-te pa bi posledično izgubile na pomenu. Nekatere med njimi so kot primer izvajanja programov v okviru zasebnega sektorja tudi podrobneje opisane (predstavitev, programi, šolnine, prispevki).
Keywords: Zavodi v visokem šolstvu, višje strokovne šole, koncesije, javno šolstvo, zasebno šolstvo, tuji izobraževalni sistemi.
Published: 25.11.2011; Views: 2197; Downloads: 213
.pdf Full text (786,33 KB)

3.
Razvoj in stanje zasebnega šolstva v Sloveniji in Avstriji
Tamara Kavčič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Razvoj in stanje zasebnega šolstva v Sloveniji in Avstriji proučuje zgodovinsko genezo zasebnega šolstva na slovenskih in avstrijskih tleh ter aktualno ureditev zasebnega šolstva v obeh državah. Glavni namen diplomskega dela je skozi komparacijo ugotoviti razlike in podobnosti v zakonski ureditvi zasebnega šolstva obeh držav, vrstah zasebnih šol, njihovem ustanavljanju, financiranju in nadzoru ter glede vpisnih pogojev, šolnin in zaposlenih. Med raziskovanjem se je izkazalo, da se vse do razpada Avstro-Ogrske zgodovina zasebnega šolstva na Slovenskem ne razlikuje od zgodovine zasebnega šolstva na Avstrijskem. Razlike, ki jih je danes moč ugotoviti v ureditvi zasebnega šolstva obeh držav, so tako rezultat ločenega političnega, gospodarskega in kulturnega razvoja po letu 1918. Od raziskovalnih metod so v diplomskem delu uporabljene zgodovinska metoda in deskriptivna ter komparativna analiza podatkov iz primarnih in sekundarnih virov.
Keywords: Zasebno šolstvo, Slovenija, Avstrija, zgodovinska geneza zasebnega šolstva, ureditev zasebnega šolstva.
Published: 05.09.2011; Views: 1733; Downloads: 201
.pdf Full text (923,09 KB)

4.
VZPOREDNA INTEGRACIJA SLOVENŠČINE KOT DODATNEGA JEZIKA V MEDNARODNI UČNI NAČRT ZA RAZREDNO STOPNJO OŠ (IPC)
Nino Kokalj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Povpraševanje po alternativnih šolskih sistemih je v zadnjih letih v Sloveniji spodbudilo odpiranje novih mednarodnih šol, ki nudijo izobraževanje po mednarodnih učnih načrtih. V diplomskem delu smo se v teoretičnem delu osredotočili na predstavitev Britanske mednarodne šole v Ljubljani in sistem tematskega poučevanja po Mednarodnem učnem načrtu za razredno stopnjo (IPC), ki ga šola uporablja. Namen empirične raziskave je bil ugotoviti, kakšen učinek ima integrativni pristop pri poučevanju slovenščine kot dodatnega/ tujega jezika z vidika pokazateljev razumevanja in uporabe jezikovnega znanja. Za proučevanje učinka poučevanja učnih tem v tematskih sklopih Cirkus in Nova gradiva po didaktično metodičnem načinu integracija smo v okviru študije primera uporabili deskriptivno metodo. V naši raziskavi smo preučevali na nivoju opisovanja stanja znanja učencev pred 5-tedenskem tematskem poučevanju učne vsebine v razredu in po njem. Didaktični eksperiment je potekal pri predmetu Slovenščina kot dodatni/tuji jezik trikrat tedensko, v didaktični eksperiment pa smo vključili učence treh oddelkov Britanske mednarodne šole v Ljubljani. Integrativni pristop se je izkazal kot dober način učenja in poučevanja tujega jezika. Ugotovili smo, da je poučevanje po tem pristopu preprostejše, saj imajo učenci že izoblikovano miselno shemo vsebine, ki se je učijo, laže ugotavljajo pomen tujih besed, poleg tega pa laže sledijo učnemu procesu in tudi sami predlagajo smiselno nadaljevanje in poglobitev znanja.
Keywords: slovenščina kot drugi/tuji jezik, integracija, mednarodna šola, britansko zasebno šolstvo
Published: 16.05.2012; Views: 1631; Downloads: 103
.pdf Full text (1,73 MB)

5.
ZASEBNO KATOLIŠKO ŠOLSTVO V SLOVENIJI
Lara Jug, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zasebno šolstvo je poleg šol, ki jih je ustanovila država, del mreže javnega šolstva v Sloveniji. Najvišji odstotek teh šol predstavljajo katoliške šole. Glavni namen diplomskega dela je predstavitev državnih formalno-političnih okvirov in navodil Kongregacije za katoliško vzgojo v Vatikanu, ki jih te šole pri svojem delovanju upoštevajo. V drugi del naloge je zajeta konkretna predstavitev štirih katoliških gimnazij v Sloveniji – Gimnazija Želimlje, Škofijska gimnazija Vipava, Škofijska klasična gimnazija in Škofijska gimnazija Antona Martina Slomška; in katoliške Osnovne šole Alojzija Šuštarja. Opredeljene so njihove specifične lastnosti in dejavnosti, po katerih se razlikujejo od javnih šol in med sabo. Tukaj gre predvsem za dodatne vzgojne komponente programov, verski pouk in duhovno naravnane dejavnosti omenjenih šol.
Keywords: zasebno katoliško šolstvo, javne šole, Slovenija, Kongregacija za katoliško vzgojo v Vatikanu, verski pouk.
Published: 14.12.2012; Views: 1576; Downloads: 144
.pdf Full text (753,61 KB)

6.
7.
Podobe reformske pedagogike
Edvard Protner, Vladimir Wakounig, 2007, original scientific article

Abstract: Članek v uvodnem delu prikazuje nekatere novejše poglede na recepcijo reformske pedagogike predvsem na nemškem govornem območju. V ospredju je teza, da se je interpretacijski vzorec, ki so ga reformski pedagogiki vtisnili predstavniki duhoslovne pedagogike (predvsem Herman Nohl s svojimi privrženci), utrdil kot prevladujoči vzorec pedagoškega zgodovinopisja. Ta vzorec je dajal prednost tistim pogledom, ki so se ujemali z Nohlovimi konservativnimi pogledi na vzgojo družbo in nacionalno kulturo. Sledi poglavje, ki izpostavlja, da je moč reformske pedagogike v veliki meri temeljila na moči jezika, ki mu je z njegovim emfatičnim slogom uspelo prikriti številne sporne elemente. Značilen primer je pedagoški koncept Petra Petersena, ki je v številnih potezah soroden nacionalsocialistični ideologiji, pa vendar se mu je uspelo ohraniti tudi v povojnem obdobju. V zadnjem delu je ob prikazu člankov v tematskem delu te revije interpretirana recepcija reformske pedagogike v povojni Sloveniji. Izpostavljena je ugotovitev, da so v slovenskem prostoru premalo upoštevane znanstvene razpravez nemškega govornega območja, ki je bilo vso zgodovino tesno povezano s slovensko pedagoško tradicijo. Ugotavljamo pa tudi, da sta v Sloveniji vse povojno obdobje prevladovala distanca in kritičen odnos do reformske pedagogike. V sklepu izpostavljamo, da je zadržanost do reformske pedagogike sicer teoretsko upravičena, da pa ji je treba nameniti več raziskovalne pozornosti, saj bi to prispevalo h globljemu razumevanju delovanja prikritih ideoloških mehanizmov ob ozaveščenem poslanstvu pedagogike, ki naj dela v otrokovo dobro.
Keywords: pedagogika, reformska pedagogika, progresivna pedagogika, duhoslovna pedagogika, zasebno šolstvo
Published: 10.07.2015; Views: 678; Downloads: 77
URL Link to full text

8.
Primerjava angleškega in slovenskega sistema primarnega izobraževanja
Katja Selčan, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je bil preučiti ter primerjati sistem primarnega izobraževanja v Sloveniji in Angliji. Zaradi boljšega razumevanja obeh sistemov smo raziskali zgodovinski razvoj obeh dežel, organiziranost in značilnosti primarnih sistemov kot del celotnih izobraževalnih sistemov ter delež in organiziranost zasebnega šolstva v obeh sistemih. Pri nastajanju diplomskega dela smo uporabili zgodovinsko, komparativno in deskriptivno metodo. Ugotovili smo, da se slovenski primarni sistem močno razlikuje od angleškega, ampak se mu z uvedbo obvezne devetletne osnovne šole približuje. Sistema se tako razlikujeta v strukturi, organiziranosti ter nadzorom države v javnem vzgojno-izobraževalnem sistemu, v zasebnem sistemu se razlike med sistemoma le še povečajo.
Keywords: primarno izobraževanje, osnovna šola, zgodovina, zasebno šolstvo, neodvisna šola
Published: 24.06.2016; Views: 468; Downloads: 66
.pdf Full text (3,08 MB)

9.
Primerjava razvoja zasebnega katoliškega šolstva v Sloveniji in na Hrvaškem
Saša Zver, 2018, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo govori o zasebnem katoliškem šolstvu od začetkov do danes. Poseben poudarek je na zasebnemu katoliškemu šolstvu v Sloveniji in na Hrvaškem. Prikazan je razvoj šolstva v povezavi z Rimskokatoliško cerkvijo, kar je postavilo temelje za zasebno katoliško šolstvo. Obravnavana snov je dopolnjena z zgodovinskimi orisi obdobij in prikazi pomembnih političnih dogodkov v obeh državah. Poudarek je na političnih okoliščinah v zadnji skupni državi, saj je to obdobje za zasebno katoliško šolstvo predstavljalo prenehanje delovanja. Delo prikazuje podobnosti in razlike katoliškega šolstva v Sloveniji in na Hrvaškem. Vsako obdobje je podkrepljeno z različnimi zakonskimi pravili, ki so se dotikali zasebnega šolstva. Cilj magistrskega dela je napisati pregledno zgodovino zasebnega katoliškega šolstva z dodanim opisom situacije na tem področju danes. Dopolnitev k magistrskemu delu predstavlja tudi prikaz verskega pouka v Sloveniji in na Hrvaškem ter ključne razlike v obeh državah. Vse to je umeščeno tudi v kontekst odnosov slovenskih in hrvaških duhovnikov med obema vojnama, pa tudi odnosov med državama danes.
Keywords: šolstvo, katoliško šolstvo, zasebno šolstvo, Slovenija, Hrvaška, Rimskokatoliška cerkev, komunistična oblast, verski pouk
Published: 29.05.2018; Views: 107; Downloads: 18
.pdf Full text (1,07 MB)

10.
Zadostnost, učinkovitost in pravičnost financiranja visokega šolstva
Jaka Cepec, Matevž Rašković, 2012, original scientific article

Abstract: Avtorja v prispevku predstavita temeljno ekonomsko teorijo financiranja visokega šolstva, torej prikaz različnih možnosti, ki jih ima država na voljo, ko postavlja oz. spreminja svoj model financiranja. Avtorja definirata temeljne zahteve, ki morajo biti spoštovane pri oblikovanju sistema financiranja, in sicer: zadostnost, učinkovitost in pravičnost ter predstavita temeljne razloge za javno in zasebno financiranje visokega šolstva. Prispevek zaključuje predstavitev različnih modelov alokacije javnih sredstev, katerih izbira je odvisna od ciljev, ki jih z javnim financiranjem želimo zasledovati.
Keywords: Slovenija, visoko šolstvo, financiranje, zakonodaja, financiranje visokega šolstva, zadostnost, učinkovitost in pravičnost, javno financiranje, zasebno financiranje
Published: 01.08.2018; Views: 43; Downloads: 2
.pdf Full text (276,26 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica