| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 53
First pagePrevious page123456Next pageLast page
31.
PROMOCIJA V ORGANIZACIJI KADROVSKEGA SVETOVANJA
Anita Kekić, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V teoriji in praksi sta promocija in oglaševanje s kadrovskim svetovanjem povezani tako, da sta odvisni ena od druge. Da bi kadrovsko svetovanje uspešno delovalo, potrebuje dobro promocijo in oglaševanje storitev, ki jih nudi. Pri promociji je treba poudariti, da se ne omejuje samo na promocijo storitev kadrovskega svetovanja, ampak tudi na promocijo v tem primeru iskalca zaposlitve. Na trgu delovne sile je konkurenčnost velika, zato ima posameznik prednost, če se pri iskanju zaposlitve dobro pripravi na vsak njen postopek. V prvem delu diplomske naloge je predstavljen slovenski trg delovne sile in stanje brezposelnosti v Sloveniji, ki predvsem mladim iskalcem zaposlitve predstavlja velik problem. V drugem delu sta opisana promocija in oglaševanje. Pri promociji govorimo tako o promociji storitve oz. izdelka kot o promociji iskalca zaposlitve. Oglaševanje je del promocije in je osredotočeno na kadrovsko svetovanje. V tretjem delu diplomske naloge sta predstavljeni organizacija in kadrovsko svetovanje, ki skupaj vodita do uspešnosti podjetja in uspešnosti na področju iskanja zaposlitve.
Keywords: stanje na trgu dela, promocija, organizacija, kadrovsko svetovanje, zaposlitev.
Published: 19.09.2013; Views: 707; Downloads: 65
.pdf Full text (554,96 KB)

32.
DELOVNE IZKUŠNJE ISKALCEV PRVE ZAPOSLITVE
Urška Stojanov, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi smo raziskovali delovne izkušnje tistih iskalcev prve zaposlitve, ki še nikoli niso bili zaposleni in so se prijavili na Zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod), na Uradu za delo Kranj, v časovnem obdobju od marca leta 2012 do marca leta 2013. V prvem delu je prikazan teoretični del naloge, kjer smo opisali delovanje Zavoda na splošno s področja prijave v evidenco, zaposlovanja, njegovo vlogo pri pripravi iskalca zaposlitve pri iskanju zaposlitve in samostojnemu vodenju kariere. Nadaljevali smo s predstavitvijo kompetenc iskalcev prve zaposlitve ter na kakšen način iščejo zaposlitev. Na koncu teoretičnega dela pa je predstavljena strategija dela z iskalci prve zaposlitve, ki je bila razvita prav zaradi čimprejšnje aktivacije vstopa mladih na trg delovne sile. Empirični del obsega raziskavo delovnih izkušenj iskalcev prve zaposlitve, kjer smo za zbiranje podatkov uporabili obrazec Zaposlitveni načrt. Namen raziskave je bil proučiti obseg delovnih izkušenj, ki jih imajo iskalci prve zaposlitve, na katerih stopnjah izobrazbe in na katerih področjih iščejo zaposlitev. Podatke smo analizirali s statističnimi metodami, s pomočjo programa SPSS. Testi hipotez so pokazali, da višja kot je pridobljena stopnja končane izobrazbe iskalcev prve zaposlitve, več delovnih izkušenj imajo. Prav tako smo potrdili hipotezi, da sta obseg delovnih izkušenj in starost iskalcev prve zaposlitve povezani ter da imajo iskalci prve zaposlitve z nedokončano izobrazbo več delovnih izkušenj kot tisti, ki imajo končano izobrazbo. Prav tako lahko trdimo, da se je za statistično pomembno izkazala razlika, da ima več iskalcev prve zaposlitve delovne izkušnje na stopnji njihove izobrazbe kot na drugih stopnjah izobrazbe in tudi razlika, da ima več iskalcev prve zaposlitve delovne izkušnje v svojem poklicu kot izven njega. Potrdili smo tudi hipotezo, da statistično pomembno več iskalcev prve zaposlitve išče zaposlitev v svojem poklicu kot izven njega. Nismo pa potrditi hipoteze, da ima vsaj 50 % iskalcev prve zaposlitve z nedokončano izobrazbo delovne izkušnje na delovnih mestih, ki zahtevajo takšno izobrazbo. Tudi hipotezo, v kateri smo trdili, da se stopnja izobrazbe iskalcev prve zaposlitve, ki iščejo zaposlitev v tujini, statistično pomembno razlikuje od stopnje izobrazbe iskalcev prve zaposlitve, ki zaposlitve v tujini ne iščejo, smo zavrnili. Zadnjo hipotezo, kjer smo ugotavljali, ali sta obseg vseh delovnih izkušenj in doba njihovega izobraževanja povezani, smo potrdili. Na osnovi ugotovljenih podatkov smo podali predloge za pridobitev delovnih izkušenj in za izboljšavo možnosti za zaposlitev iskalcev prve zaposlitve.
Keywords: iskalci prve zaposlitve, zaposlitev, delovne izkušnje, Zavod za zaposlovanje, trg dela
Published: 11.10.2013; Views: 1632; Downloads: 199
.pdf Full text (3,15 MB)

33.
MENTORSTVO MLADIM RAZISKOVALCEM NA PRIMERU UNIVERZE V MARIBORU, FAKULTETE ZA STROJNIŠTVO
Suzana Pšajt, 2014, master's thesis

Abstract: Mentorstvo lahko opredelimo kot eno od oblik učenja in je danes zelo pogosta oblika izobraževanja. Lahko bi rekli, da je sodelovanje z mentorjem individualizirana pot do znanja. V literaturi naletimo na vrsto opredelitev pojmov mentor in mentorstvo, najbolj razširjena pa je razlaga, da je mentorstvo odnos med mlado neizkušeno osebo in starejšim izkušenim odraslim, ki mlajšemu pomaga, da se znajde v svetu odraslih in v svetu dela. Mentorstvo je tudi ena od metod razvoja in usposabljanja zaposlenih, kjer lahko zaposleni na osnovi medsebojnih odnosov pridobijo znanja in izkušnje, ki prinašajo prednosti tako za mentorja kot njegovega varovanca. V teoretičnem delu magistrskega dela se najprej opredelimo na razlago mentorstva kot metode za razvoj zaposlenih. Posebej proučimo mentorstvo v delovnem procesu, vlogo mentorja in mentoriranca, njun odnos ter prednosti in probleme, ki jih prinaša tovrstna oblika povezovanja. Za uspešno vzpostavljen mentorski odnos je potreben mentorski program. Tukaj opredelimo načine in oblike vzpostavitve mentorskega programa ter proučimo cilje takšnega programa. Osrednji del magistrskega dela se nanaša na mentorstvo pri usposabljanju mladih raziskovalcev. To je program mladih raziskovalcev, ki se izvaja v okviru Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije. Vsebina tega programa je, da so mladi raziskovalci ob podiplomskem študiju za pridobitev doktorata znanosti vključeni v temeljno znanstveno raziskovalno delo in so za čas usposabljanja v rednem delovnem razmerju, bodisi na visokošolskih, raziskovalnih in drugih javnih institucijah ali v gospodarstvu. Njihovi dosežki in rezultati raziskovalnega dela se povezujejo v različne veje gospodarskih ali negospodarskih dejavnosti. V okviru naše raziskave smo proučili mentorstvo mladim raziskovalcem na primeru Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Osredotočili smo se na odnos med mentorji in mladimi raziskovalci, proučili dejavnike, ki vplivajo na njihovo usposabljanje ter proučili možnosti njihove nadaljnje kariere po zaključenem usposabljanju. Raziskavo smo izvedli s pomočjo vprašalnika, posebej za mentorje in posebej za mlade raziskovalce. Analizo ugotovitev podajamo v sklepnem delu.
Keywords: mentorstvo, mentor, mladi raziskovalec, mentorski odnos, usposabljanje, mentorski program, doktorat znanosti, zaposlitev
Published: 11.03.2014; Views: 995; Downloads: 127
.pdf Full text (1,44 MB)

34.
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI V ŠPORTNIH ORGANIZACIJAH
Nadja Polovšek, 2014, master's thesis

Abstract: O športu in športni dejavnosti se vsakodnevno veliko piše, vendar nam to področje ponuja še veliko vprašanj. Nenehni razvoj le-tega sili nekatere vede, da izkažejo pozornost tudi temu področju. Športa ne smemo ocenjevati le skozi okvirje vrhunske športne ustvarjalnosti, temveč tudi kot splošne kulturne vrednote, ki jih ustvarjajo ljudje, združeni v športne organizacije. Več kot polovica prebivalstva Slovenije se ukvarja s športom na vseh ravneh, zato nas ne sme presenetiti podatek, da imamo v Sloveniji registriranih več kot 8.000 različnih športnih društev. Pomembno je, da posebno pozornost namenimo upravljanju človeških virov v teh organizacijah. Športne organizacije so kot živ organizem, ki se nenehno spreminjajo zaradi zunanjih in notranjih dejavnikov. Nosilci sprememb v športnih organizacijah so predvsem njihovi člani. Pri sprejemanju odločitev, posredovanju nalog ter izvajanju in nadziranju prihaja do različnih odnosov med vpletenimi, bodisi ko gre za upravljanje s strokovnimi delavci v športu, s poklici povezanimi s športom ali pa le za upravljanje prostovoljnega dela v športni organizaciji.
Keywords: Športna organizacija, upravljanje, človeški vir, zaposlitev, prostovoljec.
Published: 10.11.2014; Views: 979; Downloads: 144
.pdf Full text (1,57 MB)

35.
NADGRADNJA OBSTOJEČIH KLASIČNIH MLADINSKIH CENTROV Z VKLJUČITVIJO PSIHOLOŠKIH VSEBIN
Nina Stegmüller, 2014, master's thesis

Abstract: Glavni namen magistrske naloge je bil preučiti dejansko vlogo mladinskih centrov in razmisliti o nadgradnji le-teh z vključitvijo psiholoških vsebin. Odločitev za izbiro teme izhaja iz zaskrbljujočih razmer na področju mladine v slovenskem prostoru. Gre predvsem za relativno visoko stopnjo brezposelnosti, ki predstavlja dejavnik tveganja za neoptimalen razvoj mladostnikov. Hkrati pa, glede na primerjavo z nekaterimi drugimi državami, mladinski centri predstavljajo še neizkoriščen potencial, saj zaposlujejo relativno malo ljudi. Podatke smo zbrali s pomočjo spletnega vprašalnika. Povezava do njega je bila za mladostnike možna iz različnih spletnih mest (direktna povezava, Facebook, www.klopotec.net, elektronska pošta), predstavnike mladinskih centrov smo kontaktirali preko elektronske pošte. Anketne vprašalnike je rešilo 128 mladostnikov in 18 predstavnikov mladinskih centrov. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da se mnogo mladostnikov ne udeležuje aktivnosti mladinskih centrov. Približno tri četrtine udeležencev sicer navaja pripravljenost obiska psihologa v mladinskem centru, v kolikor bi potrebovali pomoč. Medtem pa nadgradnja v medgeneracijske centre pri večini udeležencev ne bi pomenila odločitve za obisk mladinskega centra. Ocene vtisa o mladinskih centrih se statistično pomembno povezujejo z izraženostjo ocen prednostnih področij izvajanja programov (z Likertovo lestvico), definiranih s strani Urada za mladino kot aktivnosti mladinskih centrov. Večina predstavnikov mladinskih centrov prepoznava potrebe po dodatnem usposabljanju, predvsem s področij psihologije, sociologije in pedagogike ter področij delovanja mladinskih centrov. Izvajajo širok in raznolik spekter aktivnosti, kar pomeni tudi možnosti za najrazlične mladostnike. Omeniti pa velja tudi ovire, s katerimi se soočajo. To so predvsem nizka sredstva, težave, povezane s kadri in udeleženci, slabo informiranje, birokracija ter preslabo sodelovanje s šolami. Večina predstavnikov sicer ne navaja potrebe po psihologu kot strokovnem sodelavcu, ampak mu vseeno pripisuje mnogo delovnih nalog in vlog, ki bi jih lahko sprejel.
Keywords: mladinski center, psiholog/inja, mladostnik/ca, medgeneracijsko, zaposlitev
Published: 24.09.2014; Views: 916; Downloads: 57
.pdf Full text (1,44 MB)

36.
DNEVNE MIGRACIJE IN PROST PRETOK DELOVNE SILE IN STORITEV V EVROPSKI UNIJI NA PRIMERU AVSTRIJE
Tanja Štruc Gerold, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga z naslovom: Dnevne migracije in prost pretok delovne sile in storitev v Evropski uniji na primeru Avstrije je sestavljena iz dveh delov: s teoretičnega in z empiričnega. Evropska unija na kratko EU je gospodarska in politična povezava 28 evropskih držav. Ustanovljena je bila po drugi svetovni vojni, s Pogodbo o Evropski uniji (Maastrichtsko pogodbo). Migracije predstavljajo gibanje ljudi iz enega kraja v drugega. Dandanes so v družbi zelo kompleksen in raznovrsten pojav. V največji meri pa se vse vrti okoli denarja, ki v današnjih časih obrača svet. Največji delež ljudi se seli, da bi dobili boljšo službo, zaslužili več in seveda posledično živeli boljše življenje. Med tipi migracij prevladujejo ekonomske migracije. Velik je tudi delež ilegalnih migracij, ki označujejo nedovoljen prehod državne meje. Prost pretok delovne sile poleg prostega pretoka storitev, blaga in kapitala predstavlja eno od štirih temeljnih svoboščin na notranjem trgu Evropske unije. Pri teoretičnem delu spoznamo pojme kot so: Evropska unija (osnovne informacije o Evropski uniji, njeno širjenje, delovanje, institucije in organe, naloge in težave), migracije (vzroki, posledice, vloga migracij v današnjem času, vpliv globalizacije na migracije) in prost pretok delovne sile. V empiričnem delu magistrske naloge smo želeli dejavnike dnevnih migracij spoznati tudi v praksi. Raziskavo smo naredili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga razdelili med tiste, ki so zaposleni v Avstriji. Zanimalo nas je, zakaj so se anketiranci odločili, da si zaposlitev poiščejo v Avstriji, kaj so prednosti le-te, v katerem sektorju so zaposleni, v kako velikem podjetju delajo, koliko kilometrov prevozijo, da prispejo v službo ter ostale zadeve v zvezi z zaposlitvijo, ki so opisane v analizi ankete.
Keywords: Evropska unija, migracije, vloga migracij, dnevne migracije, delavci migranti, prost pretok delovne sile, brezposelnost, zaposlitev v Avstriji.
Published: 10.11.2014; Views: 1656; Downloads: 389
.pdf Full text (1,36 MB)

37.
Stres pri nezaposlenih
Hermina Brodarič Grašič, 2014, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava stres pri nezaposlenih s stališča notranjih in zunanjih vzrokov. Zunanji vzroki so izguba službe in iskanje prve zaposlitve, notranji vzroki pa prepričanje, da je zaposlitev stvar države in lastna nepodjetnost. Prvi del naloge vsebuje teoretična izhodišča o nezaposlenosti, zaposlovanju, programih zaposlovanja, podjetnosti, stresu, posledicah stresa ter odpravljanju stresa. V drugem delu naloge pa je podana raziskava na temo stresa pri nezaposlenih s stališča notranjih in zunanjih vzrokov. Posledice stresa smo opazovali pri faktorjih na psihični, vedenjski in telesni ravni. Rezultat raziskave je tudi model za preprečevanje oziroma zmanjševanje stresa pri nezaposlenih, s katerim je možno nezaposlenim pomagati v spopadu s stresom.
Keywords: stres, nezaposlenost, prva zaposlitev, pomoč države, podjetnost
Published: 27.11.2014; Views: 898; Downloads: 115
.pdf Full text (2,04 MB)

38.
UGOTAVLJANJE STOPNJE ZADOVOLJSTVA IN MOTIVACIJA ZA DELO V AGENCIJI X
Gašper Piletič, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V diplomski nalogi smo ugotavljali stopnjo zadovoljstva in motivacije za delo med študenti in pogodbenimi sodelavci v izbranem slovenskem podjetju. V teoretičnem delu smo predstavili fleksibilne oblike zaposlitve v slovenskem prostoru, različne teorije motivacije, motivacijske dejavnike ter dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu. Raziskovalni del smo opravili v podjetju (agenciji X), ki se ukvarja s storitvami na področju pospeševanja prodaje. Za opravljanje svoje dejavnosti podjetje vsakodnevno sodeluje z večjim številom zunanjih sodelavcev, ki smo jih razdelili v dve skupini. Prvo skupno sestavljajo študenti, drugo ostali pogodbeni sodelavci. Ker se stroški dela za posamezno skupino precej razlikujejo, podjetje zanima, katera od skupin je bolj motivirana in zadovoljna z delom, ki ga preučevano podjetje nudi. Med obema skupinama smo s pomočjo ankete izvedli raziskavo. Pri tem nas je zanimalo, katera izmed skupin čuti večjo pripadnost do sodelovanja z agencijo X, ali obstajajo razlike v zadovoljstvu in motivaciji za delo v agenciji X med študenti in pogodbenimi sodelavci ter kateri dejavniki vplivajo na razliko stopnje zadovoljstva in motivacije za delo med študenti in podjetniki. Rezultati raziskave so pokazali, da sta obe skupini zunanjih sodelavcev zadovoljni in motivirani za delo v agenciji X. Vseeno pa je zaznati nekoliko večjo stopnjo zadovoljstva in motivacije za delo med pogodbenimi sodelavci v primerjavi s študenti. Prav tako so pogodbeni sodelavci tisti, ki čutijo večjo pripadnost do sodelovanja z agencijo X kot študentje. Skrb vodstva podjetja, da je delo, ki ga nudijo, bolj primerno za študente, se je tako izkazala kot neutemeljena. Še več, pogodbeni sodelavci so izrazili pri večini odgovorov večjo stopnjo motiviranosti in zadovoljstva ter tudi večjo pripadnost do sodelovanja z agencijo X v primerjavi s študenti.
Keywords: zadovoljstvo, motivacija, zaposlitev, študentsko delo, agencija
Published: 24.04.2015; Views: 752; Downloads: 138
.pdf Full text (918,67 KB)

39.
ZAPOSLITEV IN OSAMOSVOJITEV MLADIH
Mojca Tavčar, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: »Zaposlitev in osamosvojitev mladih« je tema, ki že nekaj časa polni ne samo slovenske, temveč tudi svetovne medije, zato smo se odločili, da o tej problematiki zberemo čim več informacij in jo podrobneje predstavimo tudi mi v naši diplomski nalogi. V prvem delu diplomskega dela smo najprej opredelili pojme mladi, zaposlovanje mladih in osamosvojitev. Predstavili smo kakšen je ekonomski položaj mladih, njihova izobrazba, opisali različne oblike evropskih modelov prehodov v odraslost, izziv zaposlitve današnjega časa, ključ za uspešen razvoj družbe, pregledali kako je s stanovanjskim problemom, ter kakšne so oblike lastništva stanovanj. V drugem delu diplomskega dela smo predstavili raziskavo, ki smo jo na temo procesa njihove osamosvojitve izvedli med mladimi. Ugotovili smo koliko delovnih izkušenj so pridobili z delom preko študentskega servisa, kakšne so prednosti iskalcev zaposlitve, kje vse mladi spremljajo zaposlitvene oglase in na kakšna delovna mesta se prijavljajo. Raziskali smo tudi koliko mladih se je že osamosvojilo in kje bivajo. V zaključnem delu smo podali predloge za izboljšanje stanja.
Keywords: mladi, zaposlitev, delovne izkušnje, osamosvojitev mladih
Published: 07.07.2015; Views: 847; Downloads: 105
.pdf Full text (745,32 KB)

40.
Obdavčitev dela v Sloveniji primerjalno z nekaterimi drugimi evropskimi državami
Špela Podobnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo govori o obdavčitvi dela kot eni izmed šestih, v davčnopravni zakonodaji, določenih kategorij obdavčljivih dohodkov. Hkrati predstavlja dohodek od dela fizičnih oseb pomemben vir državnega proračuna. Dohodek fizičnih oseb s stausom rezidenta je obdavčen po načelu svetovnega dohodka, po katerem je obdavčen vsak dohodek posameznika ne glede na lokacijo njegove pridobitve. Obravnavana obdavčitev dela je skladno z zakonskimi določbami razdeljena na dohodek iz zaposlitve in dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, izmed katerih so v diplomskem delu posebej obravnavane podjemna in avtorska pogodba, študentsko delo po napotnici in začasno ali občasno delo upokojencev. Z razliko od pogodbe o zaposlitvi kot delovnopravne pogodbe, so slednje predmet civilnopravne ureditve. Pri vseh navednih je obravnavana obdavčitev dohodka tako s strani delodajalca kot tudi delojemalca, predstavljene so davčne olajšave in obvezni prispevki. Poleg slovenske ureditve so predstavljene tudi obdavčitve dela v drugih izbranih državah, tj. v Italiji, Avstriji in Franciji ter medsebojna primerjava vseh obravnavanih sistemov.
Keywords: delo, zaposlitev, obdavčljiv dohodek, dohodnina, davčna stopnja, oljašave, prispevki za socialno varnost
Published: 11.05.2016; Views: 804; Downloads: 72
.pdf Full text (305,35 KB)

Search done in 0.32 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica