| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 53
First pagePrevious page123456Next pageLast page
21.
ODLOČITVENI MODEL ZA IZBIRO ZAPOSLITVE DIPLOMANTA FOV
Matej Kužnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Mnogo študentov ob diplomiranju še vedno nima redne zaposlitve in ne vedo, kako se odločiti za delovno mesto, ki bi jim ustrezalo. Problem je ravno v ustrezni odločitvi. Izbor delovnega mesta je življenjsko pomemben, saj je to nekaj, kar bomo opravljali precejšen del našega časa, in v primeru napačne odločitve pride do nezadovoljstva. Diplomsko delo predstavlja odločitveni model, ki študentu s pomočjo kriterijev in različnih tež le-teh pripomore k najboljši in pametni odločitvi pri izbiri zaposlitve.
Keywords: - Diplomant Fakultete za organizacijske vede - Zaposlitev - DeXi - Vredana
Published: 24.02.2012; Views: 990; Downloads: 78
.pdf Full text (1,02 MB)

22.
PRAVICA DO LETNEGA DOPUSTA IN VPRAŠANJE IZRABE
Natalija Kerec, 2012, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava letni dopust z vidika pridobitve pravice in njegove izrabe. Pravica do letnega dopusta predstavlja temeljno socialno pravico, priznano v vseh najpomembnejših mednarodnih dokumentih in tudi v pravu EU. Posebna pozornost v magistrskem delu je namenjena analizi nacionalne zakonodaje in sodne prakse ter opravljeni primerjavi z zavezujočimi mednarodnimi pravnimi viri in novejšo sodno prakso Sodišča EU. Prvi del magistrskega dela je posvečen obravnavanju pridobitve pravice bodisi do celotnega bodisi do sorazmernega dela letnega dopusta, pri čemer je v okviru slednje dan poudarek na pridobitvi dopusta v primeru, da delavec med koledarskim letom zamenja delodajalca. Institut letnega dopusta ureja tudi dve materialni pravici, in sicer nadomestilo plače in regres za letni dopust. Drugi sklop magistrskega dela je namenjen vprašanju izrabe letnega dopusta s poudarkom na prenosu neizrabljenega letnega dopusta v naslednje obdobje v primeru nastopa takšnih osebnih okoliščin, ki onemogočajo izrabo letnega dopusta v tekočem letu (npr. bolniški stalež, starševski dopust). Na podlagi analize obravnavanega področja je moč ugotoviti, da slovenska ureditev v tem delu ni v skladu z ureditvijo mednarodnih pravnih virov in sodno prakso Sodišča EU. V okviru izrabe letnega dopusta je posebna pozornost namenjena tudi nadomestilu za neizrabljen plačan letni dopust, ki predstavlja substitut za letni dopust v primeru, ko le-tega zaradi prenehanja delovnega razmerja ni mogoče več izrabiti.
Keywords: pravica do letnega dopusta, zaposlitev pri drugem delodajalcu, izraba letnega dopusta, prenos neizrabljenega letnega dopusta, denarno nadomestilo za neizkoriščen dopust, sodna praksa.
Published: 29.05.2012; Views: 3244; Downloads: 687
.pdf Full text (526,27 KB)

23.
NAČINI PRIDOBIVANJA IN POSREDOVANJE KADROV V AGENCIJI ZA ZAPOSLOVANJE
Nina Pinterič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zaposleni so najpomembnejša investicija vsakega podjetja. Podjetje ima lahko vrhunsko proizvodnjo, vendar mora imeti tudi ljudi, ki znajo izdelke prodati, finančnika oziroma računovodjo, ki ima pravo stališče do gospodarjenja s sredstvi podjetja ter pravnika, ki pozna najnovejšo zakonodajo in ji zna prilagoditi poslovanje. Iskanje osebja pa je več kot le objava razpisa za delovno mesto in zbiranje prijav. Če se prijavijo neustrezni kandidati, postane tudi najboljši izbirni postopek neuspešen. Zaposlitvene agencije za pridobivanje in posredovanje kadra delodajalcem za iskanje kadra uporabljajo lastne kadrovske baze s podatki o iskalcih zaposlitev, prosta delovna mesta objavljajo na svojih spletnih straneh in na zaposlitvenih portalih, sodelujejo za tudi z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. Pri zaposlovanju preko agencije za zaposlovanje, gre za tristrano pogodbeno razmerje, v katerem imajo vse tri stranke z zakonom določene pravice in obveznosti: delavec, zaposlitvena agencija kot delavčev pogodbeni delodajalec in vsakokratni delodajalec, pri katerem delavec opravlja delo na podlagi napotitve kot delodajalec uporabnik. V takem primeru sklene delavec pogodbo o zaposlitvi z zaposlitveno agencijo kot s svojim delodajalcem, zaposlitvena agencija je tudi dolžna izpolnjevati vse delodajalske pristojnosti, razen tistih, ki jih v skladu z zakonom uresničuje skupaj z delodajalcem uporabnikom. S pogodbo o zaposlitvi se v takem primeru delodajalec in delavec dogovorita, da bo delavec opravljal delo pri drugih uporabnikih, na kraju in v času, ki sta določena z napotitvijo delavca na delo k uporabniku. V svetu je tako imenovano posojanje delavcev dokaj razvito, panoga pa je še vedno v hitrem vzponu. V Evropi so zelo zanimivi predvsem nekateri trgi na vzhodu. V zaključnem delu diplomske naloge skušamo presoditi razvojne možnosti agencij za zaposlovanje v Sloveniji, med katerimi je nedvomno čutiti ostro konkurenco.
Keywords: agencija za zaposlovanje, začasna zaposlitev, tristrano zaposlitveno razmerje, zaposlitveni portali in e-kadrovanje, pridobivanje in selekcija kadra
Published: 30.10.2012; Views: 1725; Downloads: 157
.pdf Full text (967,97 KB)

24.
25.
26.
ODNOS MLADIH DO DELA V TUJINI
Tanja Brkić, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali odnos oz. mnenje mladih o delu v tujini. Zanimalo nas je, ali so kdaj že razmišljali o tem in kateri so tisti glavni razlogi, da bi se mladi dejansko odločili zaposliti v tujini. V teoretičnem delu smo predstavili trenutno situacijo zaposlenosti in brezposelnosti mladih na splošno, pa tudi v Sloveniji, medtem, ko smo v empiričnem delu z anketo poskusili ugotoviti dejansko stanje o odnosu mladih do dela v tujini. Izkazalo se je, da mladi zaradi situacije na trgu dela v Sloveniji res razmišljajo, da bi se zaposlili v tujini v pričakovanju, da jim bo drugje uspelo postati finančno stabilen in neodvisen.
Keywords: - delo v tujini, - zaposlitev mladih, - trg dela, - delovna mobilnost, - migracije
Published: 19.09.2012; Views: 1533; Downloads: 210
.pdf Full text (506,58 KB)

27.
RAZVOJ RIBIŠTVA V SLOVENIJI MED LETI 2007-2013 IN PREGLED RIBIŠTVA V EVROPSKI UNIJI
Jerneja Čuk, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo je razdeljeno na šest poglavij. Najprej smo podrobneje opisali ribolov kot šport, sladkovodni ribolov in morski ribolov. V nadaljevanju smo si ogledali, kako je bila ribiška dejavnost zakonsko urejena v preteklosti. V drugem delu diplomskega dela smo predstavili razvoj ribištva v Sloveniji med letoma 2007 in 2013 ter opisali prednostne naloge in cilje posamezne osi nacionalnega strateškega načrta. V povezavi s tem smo predstavili rekreacijski ribolov in njegovo povezavo s turizmom ter opisali ribolov kot suho disciplino. V zadnjem poglavju diplomskega dela smo se osredotočili na opis stanja ribištva v Evropski uniji ter predstavili naloge, ki jih določa skupna ribiška politika za trajnostni razvoj ribiškega sektorja v Evropski uniji na področju ribolova, ribogojstva, ribiške flote in zaposlenosti v ribištvu.
Keywords: ribištvo, ribolov, ribiška flota, turizem, trženje ribiških proizvodov, zaposlitev, Evropska unija
Published: 10.12.2012; Views: 728; Downloads: 170
.pdf Full text (731,30 KB)

28.
BREZPOSELNOST PRVIH ISKALCEV ZAPOSLITVE V OBČINI KRANJ
Lidija Kalan Močnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Vsak človek se v svojem življenju sreča z iskanjem prve zaposlitve. V današnjih časih je to precej zahteven proces, saj živimo v času gospodarske krize, ko nekatera podjetja propadajo, spet druga ne zaposlujejo nove delovne sile. Možnosti zaposlitve so tako zelo omejene. V diplomskem delu smo se osredotočili na registrirano brezposelnost prvih iskalcev zaposlitve v občini Kranj. Prvi iskalci zaposlitve so mladi, ki prvič vstopajo na trg dela po zaključenem izobraževanju, imajo formalno izobrazbo, pogosto pa nimajo primernih delovnih izkušenj, ki jih delodajalci zahtevajo za določeno delovno mesto. Diplomsko delo obsega teoretični in raziskovalni del. V teoretičnem delu diplomske naloge smo predstavili mladinski trg delovne sile, opredelili vrste brezposelnosti, opisali psihološke posledice brezposelnosti ter prednosti in slabosti mladih iskalcev zaposlitve, opisali metode iskanja zaposlitve, analizirali aktivno politiko zaposlovanja ter podali ukrepe za boljši nastop na trgu dela. V raziskovalnem delu smo s pomočjo statističnih podatkov ugotovili stanje prvih iskalcev zaposlitve na trgu dela v občini Kranj med leti 2009, 2010 in 2011. Zanimalo nas je tudi, ali je bilo na Zavodu za zaposlovanje Območne službe Kranj več prijavljenih prvih iskalcev zaposlitve s V. ali s VII. stopnjo izobrazbe ter ali se čakalna doba prvih iskalcev zaposlitve v teh letih podaljšuje. Na podlagi podanih hipotez smo ugotovili, da število prvih iskalcev zaposlitve med leti 2009, 2010 in 2011 narašča, poleg tega je bilo na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v teh letih prijavljenih več prvih iskalcev zaposlitve s V. stopnjo izobrazbe kot s VII. stopnjo izobrazbe, čakalna doba prvih iskalcev zaposlitve pa se podaljšuje. Povečuje se tudi delež dolgotrajno brezposelnih prvih iskalcev zaposlitve.
Keywords: mladi prva zaposlitev trg dela izobraževanje brezposelnost
Published: 11.01.2013; Views: 1804; Downloads: 137
.pdf Full text (469,06 KB)

29.
ODNOS DRŽAVE DO DEFICITARNIH POKLICEV (PRIMERJAVA SLOVENIJA IN TURČIJA)
Gašper Slapnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali odnos države do deficitarnih poklicev. Zanimalo nas je, kakšen odnos ima država do deficitarnih poklicev in hkrati smo primerjali podatke z državo Turčijo. Ker vsi vemo, kako je dandanes težko dobiti poklic po končani izobrazbi, smo se odločili, da naredimo korak naprej v tej raziskavi in primerjamo ugotovljene podatke z drugo državo (Turčijo), ki ravno v tem času doživlja ekonomski razcvet v gospodarstvu. Glede na dano situacijo smo v naši državi ugotavljali, kaj si o vsem tem mislijo mladi ter kje in kako se vidijo v prihodnosti glede zaposlitve.
Keywords: • Deficitarni poklic • Zaposlitev • Prihodnost mladih • Trg dela
Published: 27.11.2013; Views: 817; Downloads: 48
.pdf Full text (474,68 KB)

30.
TRG DELA IN ISKANJE PRVE ZAPOSLITVE V REBUBLIKI SLOVENIJI
Anja Knežević, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Trg dela v Sloveniji doživlja izrazite spremembe v zadnjih nekaj letih. Vedno večja stopnja brezposelnosti je evidentirana, dosti ljudi obupano išče delo, vendar ga ne najde. Povpraševanje po delu je trenutno dosti večje kot ponudba dela sama. Težave preživetja nastopajo pri vseh starostnih skupinah - izrazito se kažejo pri upokojencih, ki živijo v stiski in pri mladih, ki ne najdejo zaposlitve in zato ostajajo doma pri starših, namesto da bi se osamosvojili. Trenutno stanje na trgu dela v Sloveniji evidentira skoraj 120 tisoč brezposelnih, kar je največ do sedaj. Čeprav je stalna zaposlitev v Sloveniji še vedno prevladujoča oblika zaposlitve, pa se vedno več delodajalcev danes odloča za zaposlitev za določen čas ali pa sodelujejo s fizičnimi osebami preko pogodb. Kar pomeni, da tudi tisti ki so zaposleni, nimajo vsi zagotovljenega dela v prihodnosti. Veliko delodajalcev zaradi recesije dodatno obremenjuje zaposlene, nekaterim pa trenutno stanje pride prav za izkoriščanje svojih delavcev, ki pristanejo na marsikaj samo da ne bi izgubili zaposlitve. Takšno stanje rojeva splošno nezadovoljstvo in razočaranje. V tem diplomskem seminarju sem se osredotočala predvsem na mlade, ki končujejo izobraževanje in se srečujejo z iskanjem prve zaposlitve. Težave s katerimi se soočajo tekom prehoda iz izobraževanja v zaposlitev lahko sedaj obširneje razumemo. Nacionalni podatki prikazujejo, da mladi spadajo v socialno skupino, ki je najbolj prikrajšana na trgu dela v Sloveniji. Sestavljajo precejšen del brezposelnih in se pogosto zaposlujejo na tistih delovnih mestih, ki jim ne ustrezajo glede na njihove izobrazbene dosežke. V zadnjem delu diplomskega seminarja so navedene informacije in nasveti vsem mladim, ki zaključujejo izobraževanje, kako se pripraviti na lov za svojo prvo zaposlitvijo.
Keywords: trg dela, prva zaposlitev, izobraževanje, zaposlovanje, ZRSZ, brezposelnost, ukrepi APZ, izobraževalni sistem, Slovenija
Published: 03.04.2013; Views: 1071; Downloads: 116
.pdf Full text (262,29 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica