| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 53
First pagePrevious page123456Next pageLast page
11.
POSTOPEK ZAPOSLITVE URADNIKA
Darja Vudler, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Postopek zaposlitve uradnika je urejen v Zakonu o javnih uslužbencih in Uredbi o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih, ki v svojih določbah organom omogočata vse možnosti za uresničitev glavnega namena postopka, to je izbira kandidata, ki je strokovno najbolj usposobljen. V praksi se je izkazalo, da je pravni okvir najbolj skop prav pri določbah preverjanja strokovne usposobljenosti, saj določa le metode s katerimi se le-ta preverja, med katerimi se lahko poljubno izbira, ne določa pa kaj naj bi se preverjalo. Med organi državne uprave prihaja zato do razlik pri načinih preverjanja strokovne usposobljenosti. Pri zaposlovanju kadrov je potrebo upoštevati, da so zaposlitve v okviru kadrovskih načrtov in delovna mesta sistemizirana v sistemizaciji delovnih mest. Država želi doseči cilj zmanjšanja zaposlitev v javni upravi z omejevanjem zaposlitev s tem, da določa postopke, ki jih je potrebno izvesti preden se prične postopek javnega natečaja. Ti postopki niso urejeni z zakonskimi predpisi, ampak so določeni v skupnem kadrovskem načrtu državnih organov, kateri ponovno določa, da je potrebno zaposlitve najprej zapolniti s premestitvami, nato z internimi natečaji in šele nato s postopkom javnega natečaja. S takšnim načinom dosežemo, da se najprej v popolnosti izkoristijo notranji kadri in šele na koncu pričnemo s kadrovanjem z zunanjimi viri. Gre za ureditev, ki se je v praksi izkazala za učinkovito, saj se zaposlitve zaradi uvedbe tega ukrepa manjšajo iz meseca v mesec.
Keywords: zaposlitev, državna uprava, uradnik, strokovna usposobljenost, kadrovski načrt, sistemizacija delovnih mest, omejevanje zaposlitve.
Published: 22.12.2009; Views: 2616; Downloads: 482
.pdf Full text (496,72 KB)

12.
POSTOPEK PRIDOBIVANJA KADROV NA ZAVODU ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO MARIBOR
Aleksander Punčec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo raziskovali in ugotavljali postopke pridobivanja kadrov na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. Pregledali smo domačo in tujo literaturo, zapiske ter članke s področja kadrovskega managementa in v teoretičnem delu opisali planiranje kadrov, pridobivanje kadrov, prednosti notranjega in zunanjega pridobivanja kadrov ter metode pridobivanja delavcev. V drugem, empiričnem delu smo opravili raziskavo na Inštitutu za varstvo okolja in ugotavljali načine, ki jih organizacija uporablja za zagotavljanje kadrov, delovno pot zaposlenih do redne zaposlitve in zadovoljstvo zaposlenih z delovnim procesom. Na podlagi rezultatov raziskave smo podali kritično analizo in predloge za izboljšanje stanja v organizaciji.
Keywords: - oganizacija - kadri - pridobivanje - zaposlitev - proces
Published: 23.02.2010; Views: 1401; Downloads: 130
.pdf Full text (1,23 MB)

13.
MLADI IN PRVA ZAPOSLITEV
Helenca Šuster, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Mladi se slej kot prej soočajo z iskanjem njihove prve zaposlitve. Nekateri med šolanjem, spet drugi pa kasneje. Večina jih prvo zaposlitev dobi preko vez in poznanstev. Največja težava, s katero se soočajo, je pomanjkanje delovnih izkušenj. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in praktični del. V teoretičnem delu smo se osredotočili na položaj mladih na trgu delovne sile ter na kategorije mladih na trgu delovne sile. Navedli smo tudi dejavnike, ki vplivajo na zaposlovanje mladih. V nadaljevanju smo opisali, da sta zavod za zaposlovanje in številne agencije za zaposlovanje mladim v veliko pomoč pri iskanju zaposlitve. V zadnjem poglavju pa smo se osredotočili na ukrepe za povečanje zaposljivosti mladih. Teoretičnemu delu sledi še raziskovalni, kjer smo s pomočjo raziskave ugotovili, da se mladi za vrsto študija odločajo zgolj zaradi veselja do izobraževalnega programa. Mladi med šolanjem pogosto opravljajo študentska dela, pri čemer jim je najpomembnejši zaslužek. Ugotovili smo, da mladi začnejo iskati prvo zaposlitev šele po končanem šolanju. V zvezi z zavodom za zaposlovanje pa smo raziskali, katerih izobraževanj se mladi najraje udeležujejo (računalniški tečaji, jezikovni tečaji…) oz. ali so se jih sploh pripravljeni udeleževati.
Keywords: Mladi Prva zaposlitev, Zavod za zaposlovanje, Izobraževanje, Recesija
Published: 28.06.2010; Views: 3043; Downloads: 331
.pdf Full text (1,09 MB)

14.
STRES NA DELOVNEM MESTU V PODJETJU MERCATOR D.D.
Andreja Fridman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Beseda stres je danes pogosto uporabljena. Zaradi zmeraj hitrejšega ritma življenja le malokomu uspe ohraniti notranje revnovesje. Živimo namreč v svetu, ki se hitro razvija in zahteva od nas nenehno prilagajanje. Spreminjajo se tehnologije, družbene navade, vrednote, družbene strukture in ljudje. Nihče pa ni popolnoma odporen proti stresu in le ta lahko prizadene vsakogar, saj je pomemben in bistven del našega življenja. Zelo stresno pa je lahko delovno okolje. V nekaterih organizacijah in pri opravljanju določenih del so zaposleni izpostavljeni večjim stresnim obremenitvam, v drugih pa manjšim. V svoji raziskavi sem ugotovila, da zaposleni v večini dobro obvladujejo stres na delovnem mestu, nekateri pa so pod stresom. Zato bi moralo podjetje začeti zaposlene seznanjati s stresom in jih izobraževati kako se z njim spopadati.
Keywords: stres, delovno mesto, zaposlitev.
Published: 13.09.2010; Views: 1581; Downloads: 157
.pdf Full text (306,35 KB)

15.
PROBLEMATIKA ŠTUDENTSKEGA DELA V SLOVENIJI
Tjaša Novak, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V današnjem času vedno več študentov dela preko študentskih servisov. Študentje prihajajo iz različnih regij, družin, družbenih in socialnih razredov, vsak ima svoje interese, želje in cilje. Nekateri pridno študirajo, drugi dajejo prednost zabavi, spet tretji pa izkoriščajo študentski staž tudi za študentsko delo. S tem si lahko izboljšujejo finančno in socialno stanje ali pa zgolj preizkušajo raznovrstna dela, spoznavajo različne delodajalce in si nabirajo delovne izkušnje.
Keywords: Delo Študent Študentsko delo Študentski servis Redna zaposlitev delo
Published: 17.01.2011; Views: 2173; Downloads: 258
.pdf Full text (621,43 KB)

16.
STORITVE ZASEBNIH AGENCIJ ZA ZAPOSLOVANJE
Mitja Plaznik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljen zgodovinski razvoj agencij za zaposlovanje na območju Evropske unije in Republike Slovenije. Bolj podrobno je prikazana veljavna normativna ureditev dejavnosti zasebnih agencij za zaposlovanje v Republiki Sloveniji. V empiričnem delu diplomske naloge smo na osnovi uradnih podatkov oziroma seznamov izdelali analize s treh zornih kotov: prvič, o storitvah, ki jih iskalcem zaposlitve in delodajalcem ponujajo agencije za zaposlovanje; drugič, o stališčih anketiranih delavcev do delovanja agencij za zaposlovanje, kar smo primerjali tudi s sorodno raziskavo M. Vrenko (2009); tretjič, o stališčih večjih anketiranih podjetij do sodelovanja z agencijami. Analize so pokazale, da so kadrovske agencije glede na število in ponujene storitve v Sloveniji že dokaj dobro uveljavljene, vendar je poleg prednosti razvidno še precej slabosti in pomanjkljivosti. Pomeni, da bodo morale agencije na tem področju še veliko postoriti, zlasti pri storitvah za iskalce zaposlitve.
Keywords: Agencija za zaposlovanje, iskalci zaposlitev, zaposlovanje, storitev agencij za zaposlovanje, trg dela.
Published: 04.01.2011; Views: 1795; Downloads: 249
.pdf Full text (1,74 MB)

17.
STALIŠČA DELODJALCEV DO OZDRAVLJENIH ODVISNIKOV, NJIHOVEGA IZOBRAŽEVANJA IN NAPREDOVANJA
Urška Krajnc, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zavedamo se, da je delovna sila v 21. stoletju največji kapital v organizaciji, saj je ključni dejavnik uspešnega delovanja v preteklosti in zagotovilo za nadaljnji uspeh in razvoj. Vendar samo zaposleni brez izobraževanja, osebne motivacije in pripadnosti organizaciji oziroma podjetju ne prinašajo velikega uspeha. Menimo da je izobraževanje zaposlenih ključno za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. Dobri rezultati zaposlenega pa mu odpirajo vrata v napredovanje na višja in bolj odgovorna delovna mesta. Vrnimo se na začetek, ko se v organizaciji oziroma podjetju pojavi težava s pomanjkanjem zaposlenih, bodisi zaradi odhoda dosedanjih delavcev ali zaradi širitve organizacije. Ta prosta mesta je potrebno nadomestiti z novimi kadri. Pri iskanju novih zaposlenih delodajalci srečujejo veliko različnih profilov iskalcev zaposlitve. Za lažjo in hitrejšo selekcijo ustreznega profila delavca, si za iskalce zaposlitve delodajalci izberejo določene kriterije kot so: stopnja dokončane izobrazbe, delovne izkušnje, vozniški izpit, poznavanje določene programske opreme ipd. Zaposlitev ponudijo kandidatu, ki najbolj ustreza njihovim kriterijem in jih je na razgovoru oziroma z življenjepisom najbolj navdušil. Verjamemo, da se med vsemi kandidati, ki zaprosijo za določeno delovno mesto najdejo tudi mladi, katerim so pretekla dejanja zaznamovala življenje. Med njimi najdemo tudi ozdravljene odvisnike. V diplomski nalogi smo iskali odgovore na vprašanja, ali so delodajalci sposobni na te mlade gledati enakopravno, kot na ostale, ki niso imeli te slabe izkušnje. Ali bi jih sploh zaposlili v podjetju in jim dali možnost izobraževanja in napredovanja? Ugotoviti želimo tudi kakšne lastnosti imajo ozdravljeni odvisniki po mnenju delodajalcev. Postavili smo si ustrezna raziskovalna vprašanja, na katere smo s pomočjo analize anket, v zaključku naloge, nanje tudi odgovorili. Ugotovili smo, da delodajalci v večini ne bi zaposlili ozdravljenega odvisnika. Po mnenju delodajalcev ga ne bi zaposlili, ker menijo, da ni pošten, ker mu ne morejo zaupati in ker ni zanesljiv. Ugotovili smo tudi, da bi delodajalci dali možnost izobraževanja ozdravljenemu odvisniku, če bi bil zaposlen pri njih. Ozdravljenemu odvisniku bi ponudili tudi možnost napredovanja, če bi se pojavila priložnost za to in če bi ozdravljen odvisnik ustrezal zahtevam za novo bolj odgovorno delovno mesto. Ob prvi nepravilnosti v podjetju (kraji denarja ali vrednega predmeta) pa bi vseeno delodajalci najprej pomislili na ozdravljenega odvisnika, ki je zaposlen pri njih.
Keywords: ozdravljeni odvisniki, zaposlitev ozdravljenega odvisnika, izobraževanje v podjetju, napredovanje zaposlenih, kariera
Published: 04.08.2011; Views: 1537; Downloads: 90
.pdf Full text (457,42 KB)

18.
FLEKSIBILNE OBLIKE ZAPOSLOVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Lea Tomažič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Zaradi sprememb na globalnem trgu dela in problema brezposelnosti se v Evropi kot odgovor na nastale razmere razvijajo in vedno bolj uveljavljajo nove oblike zaposlovanja. Skupaj z drugimi vidiki in instrumenti fleksibilnosti, ki bodo potrebni za reševanje bodočih izzivov in tveganj, so fleksibilne oblike zaposlovanja pomemben instrument, ki ga bo potrebno kontinuirano prilagajati. Z izrazom fleksibilno zaposlovanje se označuje številne raznovrstne delovno pravne položaje, katerih skupna značilnost je, da delavec opravlja delo za drugega zunaj tipičnega delovnega razmerja za nedoločen čas, s polnim in enakomerno razporejenim delovnim časom ter na delovnem mestu pri delodajalcu. Medtem ko imajo delavci s standardno pogodbo o zaposlitvi dostop do vseh sistemov socialne varnosti in so v dobrem pravnem položaju glede vrste in obsega pravic, se postavlja vprašanje položaja t.i. fleksibilnih delavcev. Ideja, ki se vse pogosteje pojavlja je povezava med fleksibilnostjo zaposlitve na eni strani in varnostjo delavcev na drugi strani. Ravnovesje, ki ga bo potrebno vzpostaviti, pomeni pravo razmerje med fleksibilnostjo zaposlitve, ki naj bi jo omogočali instituti delovnega prava, in varnostjo zaposlitve v povezavi z instituti sistema socialne varnosti. Oblike fleksibilnega zaposlovanja, ki predstavljajo atipične oblike zaposlitve v okviru delovnega razmerja v Republiki Sloveniji so: zaposlitev za določen čas, začasno delo prek agencij za zagotavljanje dela, zaposlitev s krajšim delovnim časom in delo na domu. V ta okvir so vključene tudi posamezne specifične oblike, kot je delna upokojitev, dopolnilno delo in delitev delovnega mesta v okviru zaposlovanja s krajšim delovnim časom ter delo na daljavo kot posebna oblika dela na domu. Kljub zakonskim možnostim se v literaturi pogosto navaja, da je v Sloveniji fleksibilnost zaposlovanja omejena. Kot kažejo statistični podatki, pa postaja trg dela v Sloveniji vse prožnejši, saj so vse fleksibilne oblike zaposlovanja v porastu. Teorija in različne raziskave izkazujejo, da največje breme obravnavanih oblik zaposlitve nosijo ženske, mladi, starejši delavci in druge ranljivejše oziroma zapostavljene skupine delavcev. Podatki kažejo, da so na trgu dela te skupine pogosteje zaposlene za določen oziroma krajši delovni čas, spremljajo pa jih tudi manjše plačilo, manjše ugodnosti in možnosti za napredovanje ter manjša socialna varnost. Pri ukrepih za spodbujanje fleksibilnega zaposlovanja je zato potrebno posebne napore vložiti v to, da bodo ti ukrepi čim bolj nevtralni. Vpogled v ureditev obravnavane tematike v Zvezni republiki Nemčiji izkazuje stanje, podobno slovenskim razmeram na trgu dela. Tudi v Nemčiji poznajo omenjene oblike fleksibilnega zaposlovanja, katerih delež v zadnjem času kontinuirano narašča. Njihova pravna ureditev se lahko v več segmentih primerja s slovensko, kljub podobnosti pa obstajajo določene specifičnosti, ki v slovenskem pravnem redu niso zajete.
Keywords: fleksibilne oblike zaposlovanja, atipične oblike zaposlitve, prožna varnost, zaposlitev za določen čas, zaposlitev preko agencij za zagotavljanje dela, zaposlitev s krajšim delovnim časom, delo na domu, delo na daljavo, fleksibilne oblike zaposlovanja v Zvezni republiki Nemčiji
Published: 07.04.2011; Views: 5332; Downloads: 769
.pdf Full text (1,31 MB)

19.
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA IN ZAPOSLOVANJE GLUHIH IN NAGLUŠNIH
Alma Lorger, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Invalidnost se večinoma razumeva kot stereotip za revščino in socialno izključenost, kar je posledica tega, da se invalidi soočajo z manjšimi zaposlitvenimi možnostmi. Invalidi so na trgu delovne sile ena od najbolj ranljivih skupin, za katere je v povprečju značilna nižja izobraženost in usposobljenost, višja starost in omejitve delovne zmožnosti, kar je posledica njihove invalidnosti. Delo je pomembno tako za pridobivanje materialnih sredstev za življenje invalida kot tudi za ohranjanje njegove socialne in psihološke vrednosti,za ohranjanje njegovega dostojanstva. Zaposlitev je najboljše varovalo pred socialno izključenostjo,je temelj socialne varnosti posameznika, saj mu zagotavlja sredstva za preživljanje, vključevanje v družbo in možnost samouresničitve. Položaj invalidov se je začel izboljševati,ko je začela prevladovati misel o normalizaciji in integraciji invalidov v družbo. Osnovna ideja temelji na dejstvu, da imajo invalidi pravico do družine in življenja v običajnih življenjskih okoljih. Da bi to dosegli, so invalidi potrebovali pripravo na samostojnejše življenje, usposabljanje in prilagoditev okolja na novo stvarnost, kar je narekovalo spremembe v rehabilitacijskih in izobraževalnih programih. V tem diplomskem delu obravnavamo zaposlitveno rehabilitacijo invalidov, ki je namenjena izvajanju posameznih aktivnosti, s katerimi se omogoča invalidom, da pridobijo ustrezno zaposlitev, da jo ohranijo in v njej napredujejo. V empiričnem delu na osnovi anketne metode raziskujemo ključne vidike zadovoljstva gluhih in naglušnih oseb, ki so bile vključene v programe zaposlitvene rehabilitacije v podjetju Racio d.o.o. Celje.
Keywords: človekove pravice, brezposelnost, zaposlitev, invalidi - gluhi in naglušni, zaposlitvena rehabilitacija (ZR), zaposlovanje invalidov.
Published: 22.08.2011; Views: 2349; Downloads: 287
.pdf Full text (947,21 KB)

20.
POLOŽAJ MLADIH NA TRGU DELOVNE SILE
Žiga Vidic, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Čas mladosti je čas, ko se mora mlada oseba odločiti, kaj bo počela v življenju, kje in za kaj se bo izobraževala, da bo lahko na koncu izobraževalne poti pridobila oziroma dobila delovno mesto. Vendar pa se, glede na trenutno stanje, večinoma te mlade osebe ne morejo veseliti zaposlitve na koncu izobraževalne poti. Tako smo se odločili, da bomo v diplomskem delu analizirali in raziskali, kakšno je trenutno stanje na trgu delovne sile za mlade in nezaposlene. V teoretičnem delu smo opredelili trg dela, brezposelnost, razložili vrste brezposelnosti, v nadaljevanju smo obravnavali zaposlovanje in zaposlitev ter prikazali nekaj aktualnih spodbud za zaposlovanje mladih. V empiričnem delu smo izvedli anketiranje med mladimi. Odgovorili smo na dve raziskovalni vprašanji, in sicer kakšen je položaj mladih na trgu delovne sile ter kakšno je mnenje mladih glede zaposlitve. V zaključnem delu smo podali predloge, za katere smatramo, da bi zmanjšali brezposelnost med mladimi ter da bi mlade pripeljali do večje konkurenčnosti na trgu dela.
Keywords: mladi, zaposlitev, trg dela, brezposelnost
Published: 24.12.2015; Views: 891; Downloads: 176
.pdf Full text (952,70 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica