| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 524
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Motivacija za izobraževanje na Mestni občini Kranj
Nika Klemenčič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo se osredotočili na motiviranje zaposlenih na dodatna izobraževanja, saj s tem sledijo trendom na trgu in so posledično konkurenčna ostalim organizacijam. Določili smo tri raziskovalna vprašanja v povezavi z motivacijo za dodatno izobraževanje na Mestni občini Kranj. V teoretičnem delu diplomske naloge smo na kratko predstavili pojem izobraževanja in motivacije, predstavimo tudi 14 najbolj učinkovitih načinov za motiviranje zaposlenih. V teoretičnem delu smo uporabili metodo deskripcije (opisovanja) in kompilacije (povzemanja). V raziskavi smo uporabili kvantitativno metodo, torej anketiranje preko anketnega vprašalnika. Namen raziskovalnega dela naloge je preučiti problem motiviranja zaposlenih v Mestni občini Kranj, kjer smo anketirali zaposlene. Anketa je potekala preko spletnega portala Enka. V anketi je sodelovalo 43 zaposlenih, njihove rezultate pa smo v raziskovalni nalogi analizirali. V anketi smo ugotovili, da se organizacija redno trudi za izobraževanje na delovnem mestu in da so zaposleni zadovoljni z delom, ki ga opravljajo. Za dodatna izobraževanja so najbolj motivirani zaradi osebnega zadovoljstva, najbolj pa jih ovira pomanjkanje časa. Kot rešitev smo predlagali krajše seminarje v roku delovnega časa.
Keywords: Organizacija, motivacija, zaposleni, izobraževanje
Published in DKUM: 26.09.2023; Views: 24; Downloads: 4
.pdf Full text (1,43 MB)

2.
Zavzetost zaposlenih v organizaciji X
Ana Marija Gričnik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Delovna zavzetost je dandanes med managerji široko razširjen koncept. A kljub temu, da ga je tako v teoriji kot tudi v praksi preučevalo mnogo raziskovalcev, zanj še vedno ne obstaja enotna definicija. Zavzeti zaposleni so nadvse pomembni za prav vsako organizacijo ne glede na panogo ali državo, v kateri se nahajajo. S svojo produktivnostjo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo in strastjo do dela namreč pripomorejo k izboljšani učinkovitosti, uspešnosti organizacije, njeni višji dobičkonosnosti, višjemu zadovoljstvu in zvestobi strank ter poleg tega nižajo raven fluktuacije zaposlenih. V teoretičnem delu diplomskega dela smo preučevali konstrukt zavzetosti zaposlenih, lastnosti zavzetih zaposlenih, dejavnike, ki nanje vplivajo, načine krepljenja, metode merjenja, nezavzetost in povezavo zavzetosti s sorodnimi koncepti. Navedenemu je sledil empirični del diplomskega dela, v katerem smo preučevali zavzetost zaposlenih v podjetju X. V sklopu tega smo si zastavili tri hipoteze, s katerimi smo si prizadevali izvedeti, ali so zaposleni v preučevanem podjetju zavzeti, ali so starejši zaposleni preučevanega podjetja bolj zavzeti kot mlajši zaposleni ter, nazadnje, ali imajo v danem podjetju možnosti za razvoj in učenje pozitiven vpliv na delovno zavzetost.
Keywords: zavzetost, zaposleni, krepitev delovne zavzetosti, vloga vodje
Published in DKUM: 15.09.2023; Views: 116; Downloads: 47
.pdf Full text (1,71 MB)

3.
Motivacija za izobraževanje v podjetju harvest metallis, trgovina in posredovanje, d. o. o.
Nikolina Rosuljaš, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali motivacijo za izobraževanje v podjetju Harvest Metallis, trgovina in posredovanje, d. o. o. Kot glavno metodo raziskovanja smo uporabili spletno anonimno anketo, ki smo jo poslali zaposlenim v tem podjetju. Raziskali smo, kako motivirani so zaposleni za izobraževanje in kaj jih najbolj motivira. Na anketo je ustrezno odgovorilo 22 zaposlenih; rezultati so pokazali, da sta boljša informiranost in večja uspešnost pri delu dejavnika, ki jih najbolj motivirata za dodatno izobraževanje. Obstajajo tudi drugi motivi, kot so podaljšanje licence, izboljšanje kariernih možnosti, lažje delo ipd. Najmanj jih motivirajo bonusi. Večina jih je omejena zaradi zdravstvenega stanja ali neustrezne lokacije in se potem ne morejo udeležiti izobraževanja. Najbolj jih zanimajo praktične delavnice, seminarji in nasploh izobraževanja zunaj podjetja. Upamo, da jim bodo ti rezultati pomagali napredovati in še izboljšati njihovo izobrazbo ter zmanjšati ovire na minimum.
Keywords: motivacija, izobraževanje, motivacijski dejavniki, zaposleni
Published in DKUM: 15.09.2023; Views: 26; Downloads: 9
.pdf Full text (1,37 MB)

4.
Ali je zadovoljstvo zaposlenih povezano z dosežki poslovanja izbranega podjetja?
Anja Tičić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Nedvoumno bi se lahko strinjali s trditvijo, da so zaposleni najpomembnejša sestavina podjetja. Zelo pomembno pa je tudi, kako se ti počutijo na svojem delovnem mestu. Pozitivno in produktivno delovno okolje je močno odvisno od zadovoljstva zaposlenih. Nanaša se na pozitivne občutke in veselje, ki ga imajo delavci pri svojem delu, in upošteva različne dejavnike, kot so plača, varnost zaposlitve, možnosti za poklicno napredovanje ter še mnogi drugi dejavniki, ki jih predstavimo med nalogo. Na produktivnost in splošno uspešnost poslovanja podjetja neposredno vpliva osebje, kar prav tako povečuje zavzetost in zvestobo zaposlenih. V teoretičnem delu diplomske naloge se osredotočamo predvsem na definiranje zadovoljstva zaposlenih, v katerem predstavimo različne teoretične definicije zadovoljstva. Da pa sploh lahko razumemo pomen zadovoljstva, smo poglavje začeli z zgodovino opredelitve, kjer predstavimo začetke opredelitve, nadaljujemo pa z mnogimi drugimi poglavji, ki se navezujejo na našo zastavljeno temo. V empiričnem delu predstavimo rezultate opravljene raziskave v podjetju X. Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X smo merili s 5-stopenjsko Likertovo lestvico, v dveh časovnih obdobjih. Osredotočili smo se predvsem na leto 2022 in leto 2021. Rezultate smo prikazali s pomočjo tabel. Preverili smo zadovoljstvo zaposlenih z različnimi elementi dela. Nato smo pridobljene rezultate primerjali z izračuni kazalnikov dosežkov poslovanja iz enakih obdobij, kot smo merili zadovoljstvo. Tako smo preverjali, ali je zadovoljstvo zaposlenih povezano z dosežki poslovanja podjetja. Ključne ugotovitve v povezavi z nalogo in raziskavo smo podali v sklepnem delu. S pomočjo naše raziskave, opravljene v podjetju X, smo ugotovili, da je zadovoljstvo zaposlenih povezano z dosežki poslovanja v izbranem podjetju, kar smo tudi grafično prikazali. Zaradi pomanjkanja podatkov, nam je iz statističnega vidika bilo onemogočeno opravit test korelacije, ki bi potrdili povezavo med zadovoljstvom zaposlenih in uspešnostjo poslovanja, zaradi tega nismo zastavljene hipoteze ne potrdili in ne zavrnili.
Keywords: zadovoljstvo, zaposleni, uspešnost, poslovanje, učinki poslovanja.
Published in DKUM: 14.09.2023; Views: 46; Downloads: 9
.pdf Full text (2,48 MB)

5.
Generacijske razlike v načinu vodenja zaposlenih
Dmitrij Klevec, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V vsakem podjetju se vodstvo sooča z veliko različnimi izzivi. Eden izmed pomembnejših izzivov katerega mora podjetje rešiti oziroma razumeti je kako zagotoviti primerno delovno okolje za svoje zaposlene. Prvič v zgodovini se v enem podjetju prepleta več različnih zaposlenih, ki so se rodili in odraščali v zelo različnih generacijah. Vsaka od teh generacij ima zelo specifične karakteristike, katere ti zaposleni odražajo. Vodstvo postopoma ugotavlja da ne more voditi celotno podjetje na enak način, ampak da mora prilagoditi delovni proces. Obstaja veliko razlik med potrebami zaposlenih ki lahko vplivajo na delovni proces. Te razlike so lahko vloga v podjetju, njihova osebnost, osebne okoliščine, varnost zaposlitve, plača in ugodnosti ter ravnovesje med delom in prostim časom. Veliko je generacijskih razlik na delovnem mestu, od razlik v mišljenju, prepričanju in načinu dela. Generacija je skupina posameznikov v določenem starostnem obdobju s podobnimi idejami, stališči in vrednotami. Trenutno smo tako v situaciji , ko imamo znotraj delovnega okolja veliko različnih generacij. Vsaka generacija na mizo prinese svoj nabor talentov, prepričanj in sposobnosti, in če se združijo lahko zelo pozitivno vplivajo na uspešnost podjetja. Starejši zaposleni imajo veliko znanja o medosebnih interakcijah, storitvah za stranke in podobno. Mlajši zaposleni lahko prenesejo znanje o poznavanju tehnologije in veščine digitalnega sodelovanja na starejše člane organizacije, imajo pa tudi tisto potrebno ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem, ki koristi duševnemu zdravju vseh. Delovna sila, ki jo sestavljajo ljudje vseh generacij, se lahko uči od najboljših delovnih navad drug drugega, rezultat pa je dobro zaokrožena in prilagodljiva delovna sila. V podjetjih lahko najdeno vsaj 4 generacije zaposlenih, Baby boomerji, Generacija X, Y in Z. Prednosti da zaposlujemo več generacij skupaj je veliko, nekaj izmed teh so lahko da omogoča inovativnost in reševanje problemov in povečuje produktivnost. Za inovacije in razvoj novih idej je potrebna raznolika kombinacija izkušenj, perspektiv in ozadij. Podjetje ima korist če lahko uporabi vse sposobnosti vsake starostne skupine. Na primer, delovna etika starejše generacije je dobro dokumentirana; prikazovanje te lastnosti mlajši generaciji lahko bistveno vpliva na kakovost izdelka in storitve za stranke. Sprejemanje tehnoloških inovacij s strani mlajše generacije pa se lahko izkoristi za krepitev spretnosti starejše generacije. Zaposleni si v osnovi želijo iste stvari, ne glede na to, katero generacijo predstavljajo. Tako imenovana generacijska razlika na delovnem mestu je v veliki meri posledica napačne komunikacije in nerazumevanja, ki ju spodbujata pogosta negotovost in želja po vplivu. Uspešno vodenje zaposlenih ki pripadajo različnim generacijami je pravzaprav lahko preprosto, če vložimo več časa v razvoj naših vodstvenih spodobnosti, komunikacije in opažanj.
Keywords: Podjetje, vodenje, management, zaposleni, generacije, vrednote, motiviranje, spremembe, razvoj, prepletanje.
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 67; Downloads: 12
.pdf Full text (1,46 MB)

6.
Upravljanje starostne raznolikosti na delovnih mestih
Maja Rožman, Polona Tominc, 2014, original scientific article

Abstract: Staranje prebivalstva v Sloveniji predstavlja enega največjih izzivov za prihodnji razvoj in vpliva tudi na procese v organizacijah. Temeljni namen prispevka je proučitev starostne raznolikosti zaposlenih glede na motivacijske dejavnike, zadovoljstvo pri delu in produktivnost. V raziskavi ugotavljamo, da obstajajo številne razlike v vplivnih motivacijskih dejavnikih med mlajšimi in starejšimi zaposlenimi, razlike v stopnji njihovega zadovoljstva in razlike na drugih področjih, povezanih z dinamičnostjo, raznolikostjo in produktivnostjo zaposlenih na delovnem mestu. Te ugotovitve kažejo na pomembnost upravljanja starostne raznolikosti na delovnem mestu, zato v zaključku podajamo tudi priporočila menedžmentu na tem področju.
Keywords: podjetje, zaposleni, motivacija, zadovoljstvo, starostne skupine, management
Published in DKUM: 06.09.2023; Views: 45; Downloads: 0

7.
Odnos med managementom in zaposlenimi
Nejla Memić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Medsebojno spoštljiv ter pozitiven odnos med vodjo in zaposlenimi prinaša podjetju večjo produktivnost in izboljšano delovanje ter poslovanje. V sodobnem konkurenčnem okolju je fluktuacija zaposlenih višja kot kadarkoli prej. Pozitiven odnos managerjev in zaposlenih je eden izmed pomembnih dejavnikov, da so zaposleni na delovnem mestu bolj produktivni, zadovoljni in si prizadevajo za doseganje tako osebnih, kot tudi organizacijskih ciljev. Pogosto pa se managerji ne zavedajo pomembnosti omenjenega odnosa, kar lahko vodi v negativne posledice za podjetje. V teoretičnem delu diplomske naloge smo proučevali začetke managementa, opredelitev pojma management, funkcije managementa, ter podrobno proučili managementsko funkcijo vodenja, kjer je bil poudarek na motivaciji, stilih vodenja, skupinskem delu in komunikaciji. Sledil je empirični del naloge, v katerem smo raziskali odnos med managementom in zaposlenimi v podjetju Mega-Metal d. o. o. V povezavi z omenjeno raziskavo smo si zastavili šest hipotez, s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v percepciji odnosa med managerji in zaposlenimi v podjetju. Odnos smo proučevali skozi šest tematskih sklopov, sodelovanje med managerji in zaposlenimi, stil vodenja, motivacijo, komunikacijo, skupinsko delo in odnos managerja do podjetja, v katerem je zaposlen. Največje razlike so bile v sklopu odnosa managerja do podjetja v katerem je zaposlen, kjer je razvidno, da imajo managerji kljub razlikam pozitiven odnos do podjetja, v katerem so zaposleni. Najmanjše razlike pa smo opazili v sklopu motivacije, kjer smo ugotovili, da so zaposleni na delovnem mestu visoko motivirani.
Keywords: management, zaposleni, odnos management zaposleni, vodenje, vloga managerja.
Published in DKUM: 30.08.2023; Views: 132; Downloads: 47
.pdf Full text (2,04 MB)

8.
Vpliv pandemije covida-19 na pojav izgorelosti pri zaposlenih v nujni medicinski pomoči
Boštjan Polenčič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Uvod: Pandemija COVIDA-19 je pomembno vplivala na zdravstvene sisteme po vsem svetu. Zaposleni v nujni medicinski pomoči so se v času pandemije srečevali z novimi in pogosto z nepoznanimi izzivi. Potrebno je bilo prilagodili delo, bili so mnogo bolj izpostavljeni okužbi, soočali so se s pomankanjem opreme in kadra, izpostavljeni so bili ekstremnim pogojem dela, kar lahko privede do izgorelosti. Namen zaključnega dela je raziskati vpliv pandemije COVIDA-19 na pojav izgorelosti pri zaposlenih v nujni medicinski pomoči. Metode: V namen priprave zaključnega dela smo izvedli pregled literature, uporabili smo deskriptivno metodo dela, metodo analize in sinteze, prav tako smo uporabili metodo kompilacije in komparacije. Literaturo smo poiskali v podatkovnih bazah, CINAHL Ultimate Medline in Web of Sciences. Iskanje literature smo prikazali po priporočilih PRISMA. Rezultate smo prikazali v evalvacijski in sintezni tabeli. Rezultati: Rezultati kažejo, da je pandemija COVID-19 pomembno vplivala na pojav izgorelosti med zaposlenimi v nujni medicinski pomoči. Dejavniki za pojav sindroma izgorelosti so povezani s pomankanjem kadra, zaščitne opreme, opravljanjem nadurnega dela, socialne izoliranosti in čustvene ter fizične preobremenjenosti. Posledice izgorelosti se kažejo kot zmanjšana kakovost oskrbe bolnikov, razmišljanje o odpovedi ali menjavi delovnega mesta in splošno nezadovoljstvo z opravljanjem dela. Razprava in zaključek: Pojav izgorelosti med zaposlenimi v nujni medicinski pomoči se je v času pandemije COVIDA-19 povečal. Za preprečevanje pojava izgorelosti je pomembno razvijanje strategij za obvladovanje kriznih situacij, priporočljivo je izvajati monitoring nivoja stresa, nuditi ustrezno strokovno podporo in psihološko pomoč zaposlenim, v namen ohranjanja duševnega zdravja in dobrega počutja.
Keywords: pandemija, nujna medicinska pomoč, zaposleni, izgorelost
Published in DKUM: 16.08.2023; Views: 114; Downloads: 35
.pdf Full text (444,08 KB)

9.
Pojav prezentizma na delovnem mestu
Eva Juren, 2023, master's thesis

Abstract: Prezentizem je relativno nov in neznan koncept, ki se pojavlja v delovnem okolju in označuje delavce, ki so telesno prisotni na delovnem mestu, miselno ali vedenjsko pa odsotni zaradi bolezni, kar prispeva k okrnjeni delovni zmogljivosti, storilnosti in učinkovitosti na delovnem mestu ter posledično k izgubi efektivnega delovnega časa. Prisotnost prezentizma na delovnem mestu je pokazatelj stiske, v kateri se zaposleni znajdejo zaradi svojih delovnih okoliščin. Z vidika organizacije je pomemben dejavnik prezentizma njegova povezanost s produktivnostjo in zdravjem zaposlenih ter visokimi stroški. Z magistrskim delom smo želeli raziskati, kako pogosto se zaposleni soočajo s prezentizmom na delovnem mestu, kakšni so razlogi za to in s kakšnimi posledicami se soočajo zaradi pojava prezentizma. V prvem delu smo opravili pregled obstoječe literature s področja pojava prezentizma v delovnem okolju. V drugem delu smo izvedli raziskavo z anonimnim anketiranjem zaposlenih. Raziskavo smo opravili s pomočjo spletne ankete 1ka, ki smo jo med zaposlene delili preko različnih spletnih medijev. Po končanem anketiranju smo podatke uredili in postavili raziskovalne hipoteze, katere smo nato preverili s pomočjo statističnih preizkusov v programu SPSS. Na osnovi rezultatov raziskave smo ugotovili, da je soočanje s prezentizmom v delovnem okolju med zaposlenimi pretežno pogost pojav, ki ima izredno negativne posledice na zdravje in počutje zaposlenih. Najpogostejši vzroki za pojav prezentizma med zaposlenimi so timsko delo, preobremenjenost, zvestoba delodajalcu in pričakovanja delodajalcev ali naročnikov. Glede na trenutno situacijo na trgu dela, ki je usmerjen v gospodarsko rast preko povečevanja fleksibilizacije, komercializacije in konkurenčnosti delovne sile, kjer se delovne razmere zaostrujejo in hitro spreminjajo, bo v prihodnosti smiselno v organizacijah vložiti več investicij in truda v strategije omejevanja in preprečevanja pojava soočanja prezentizma med zaposlenimi, saj gre za vse bolj pereč problem, ki predstavlja psihosocialna tveganja za zaposlene in zelo visoke stroške za delodajalce.
Keywords: prezentizem, bolezensko stanje, delovno okolje, zaposleni
Published in DKUM: 09.08.2023; Views: 116; Downloads: 33
.pdf Full text (2,25 MB)

10.
Uporaba osebnih mobilnih naprav med zaposlenimi v osnovnih šolah : magistrsko delo
Živa Drobnič Kvartuč, 2023, master's thesis

Abstract: Digitalizacija je kot aktualni trend privedla do mnogih sprememb v organizacijskih in institucionalnih okoljih, kjer se informacijsko-komunikacijske tehnologije uporabljajo za doseganje večje učinkovitosti. Informacijsko-komunikacijske tehnologije so razširjene tudi v izobraževalnih ustanovah, pri čemer za službene namene zaposleni pogosto uporabljajo tudi osebne mobilne naprave. Uporaba osebnih mobilnih naprav pri delu izobraževalne ustanove dodatno izpostavlja informacijsko-varnostnim grožnjam, kot so napadi s škodljivo kodo, nepooblaščeno dostopanje do podatkov, kraja identitete in napadi onemogočanja storitev. Zaradi količine in narave podatkov, ki se obdelujejo v izobraževalnih ustanovah, so le-te priljubljena tarča kibernetskih napadalcev. Ustrezna uporaba osebnih mobilnih naprav za službene namene ter izvajanje varnostnih ukrepov na teh napravah sta tako nujna za zagotavljanje večjega nivoja informacijske varnosti. V magistrskem delu smo z izvedbo raziskave analizirali, kakšno je izvajanje varnostnih ukrepov na osebnih mobilnih napravah med zaposlenimi v slovenskih osnovnih šolah ter kateri dejavniki so povezani z izvajanjem varnostnih ukrepov. Ugotovljeno je bilo, da je izvajanje varnostnih ukrepov med zaposlenimi v slovenskih osnovnih šolah povezano z zavedanjem informacijsko-varnostnih tveganj in zaznanim naporom za zagotavljanje informacijske varnosti. Po drugi strani izvajanje varnostnih ukrepov ni povezano z zaznano verjetnostjo za nastanek informacijsko-varnostnih incidentov ali s preteklimi izkušnjami z varnostnimi incidenti. Rezultati so pokazali, da je izvajanje varnostnih ukrepov med zaposlenimi v slovenskih osnovnih šolah dosledno, kljub temu pa so se glede na nenehne tehnološke napredke oblikovala priporočila za učinkovito zagotavljanje informacijske varnosti v izobraževalnih ustanovah v prihodnosti.
Keywords: informacijska varnost, BYOD, informacijsko-varnostno zavedanje, vedenje, osnovno šolstvo, zaposleni, magistrska dela
Published in DKUM: 07.07.2023; Views: 168; Downloads: 48
.pdf Full text (2,10 MB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica