| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 34
First pagePrevious page1234Next pageLast page
21.
On the mass spectrum of the elementary particles of the standard model using El Naschie's golden field theory
Leila Marek-Crnjac, 2003, original scientific article

Abstract: Izrazimo mase elementarnih delcev standardnega modela z vrednostmi zlatega reza. To je vrednost ▫$phi = frac{sqrt{5}-1}{2}$▫, ki ustreza Hausdorffovi dimenziji izbrane Cantorjeve množice. El Naschiejeva transfinitna teorija, ki temelji na zlatem rezu, je osnova tega članka.
Keywords: matematika, kvantna teorija, Hausdorffova dimenzija, zlati rez, Cantorjev prostor E-neskončno, Fibonaccijevo zaporedje, matematika, quantum theory, golden mean, Hausdorff dimension, Cantor space E-infinity, Fibonacci series
Published: 10.07.2015; Views: 398; Downloads: 57
URL Link to full text

22.
On a connection between the limit set of the Möbius-Klein transformation, periodic continued fractions, El Naschie's topological theory of high energy particle physics and the possibility of a new axion-like particle
Leila Marek-Crnjac, 2004, original scientific article

Abstract: Najprej razvijemo iracionalna števila, na primer ▫$frac{1}{phi}, frac{1}{phi^2}, frac{1}{phi^3}...$▫, v periodične verižne ulomke. Vsako iracionalno število lahko razvijemo v verižni ulomek. Limitna množica Kleinove transformacije, ki deluje na E-neskončno Cantorjevem prostor-času je množica periodičnih verižnih ulomkov, vakuum tega E-neskončno prostora je opisan s to množico. Kot je bilo opisano pri El Naschieju je vsak delec možno geometrijsko interpretirati kot razcep drugega. To je bilo napravljeno z uporabo topologije hiperboličnega Kleinovega prostora VAK-a, ki je pravzaprav naša limitna množica. Predstavimo tudi razmerja teoretičnih mas nekaterih elementarnih delcev z nekaterimi izbranimi delci. Mnoge mase so blizu celoštevilskih večkratnikov nekaterih izbranih mas delcev. Na koncu obravnavamo možnost novega delca, ki je podoben axionom in je bil že omenjen pri Kraussu in El Naschieju.
Keywords: Kleinian transformation, Fibonaccijevo zaporedje, verižni ulomek, aksion, Klenian transformacija, Fibonacci sequence, continued fraction, axion
Published: 10.07.2015; Views: 319; Downloads: 54
URL Link to full text

23.
Nonrepetitive colorings of trees
Boštjan Brešar, J. Grytczuk, Sandi Klavžar, S. Niwczyk, Iztok Peterin, 2007, original scientific article

Abstract: Barvanje vozlišč grafa ▫$G$▫ je neponavljajoče, če nobena pot v ▫$G$▫ ne tvori zaporedja sestavljenega iz dveh identičnih blokov. Najmanjše število barv, ki jih potrebujemo za tako barvanje, je Thuejevo kromatično število, označimo ga s ▫$pi(G)$▫. Slavni Thuejev izrek trdi, da je ▫$pi(P) = 3$▫ za vsako pot ▫$P$▫ z vsaj štirimi vozlišči. V članku študiramo Thuejevo kromatično število na drevesih. Glede na to,da je v tem razredu ▫$pi(T)$▫ omejeno s 4, je naš namen opisati 4-kromatična drevesa. V posebnem obravnavamo 4-kritična drevesa, ki so minimalna glede na to lastnost. Čeprav obstaja mnogo dreves ▫$T$▫ s ▫$pi(T) = 4$▫, pokažemo, da ima vsako od njih primerno veliko subdivizijo ▫$H$▫, tako da je ▫$pi(H)=3$▫. Dokaz se opira na Thuejeva zaporedja z dodatnimi lastnostmi, ki vključujejo palindromske besede. Obravnavamo tudi neponavljajoča barvanja povezav na drevesih. S podobnimi argumenti dokažemo, da ima vsako drevo subdivizijo, ki jo lahko po povezavah pobarvamo z največ ▫$Delta +1$▫ barvami brez ponavljanja na poteh.
Keywords: kombinatorika na besedah, neponavljajoče zaporedje, Thuejevo kromatično število, drevo, palindrom, combinatorics on words, nonrepetitive sequence, Thue chromatic number, tree, palindrome
Published: 10.07.2015; Views: 451; Downloads: 55
URL Link to full text

24.
Stern polynomials
Sandi Klavžar, Uroš Milutinović, Ciril Petr, 2007, original scientific article

Abstract: Sternovi polinomi ▫$B_k(t)$▫, ▫$k ge 0$▫, ▫$t in RR$▫, so vpeljani na naslednji način: ▫$B_0(t) = 0$▫, ▫$B_1(t) = 1$▫, ▫$B_{2n}(t) = tB_n(t)$▫ in ▫$B_{2n+1}(t) = B_{n+1}(t) + B_n(t)$▫. Pokazano je, da ima ▫$B_n(t)$▫ enostavno eksplicitno reprezentacijo s hiperebinarnimi reprezentacijami ▫$n-1$▫ in da je odvod ▫$B'_{2n-1}(0)$▫ enak številu enic v standardni Grayjevi kodi za ▫$n-1$▫. Dokazano je tudi, da je stopnja polinoma ▫$B_n(t)$▫ enaka razliki med dolžino in težo nesosednje predstavitve števila ▫$n$▫.
Keywords: matematika, Sternovo (dvoatomsko) zaporedje, Sternovi polinomi, hiperbinarna reprezentacija, standardna Grayjeva koda, nesosednja predstavitev, mathematics, Stern (diatomic) sequence, Stern polynomials, hyperbinary representation, standard Gray code, non-adjacent form
Published: 10.07.2015; Views: 434; Downloads: 14
URL Link to full text

25.
New spectral numerical characterization of DNA sequences
Igor Pesek, Janez Žerovnik, 2008, original scientific article

Abstract: We present new numerical characterization of DNA sequences that is based on the modified graphical representation proposed by Hamori. While Hamori embeds the sequence into Euclidean space, we use analogous embedding into the stron gproduct of graphs, ▫$K_4 boxtimes P_n$▫, with weighted edges. Based on this representation, a novel numerical characterization was proposed in [Pesek and Zerovnik, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. (Krag.), vol 60, 2008, 301-312] which is based on the products of ten eigenvalues from the start and the end of the descending ordered list of the eigenvalues of the ▫$L/L$▫ matrices associated with DNA. In this paper we compare two further numerical characterizations of the same type emphasizing the robustness of the approach.
Keywords: matematika, grafična reprezentacija, numerična karakterizacija, grafovska invarianta, DNK zaporedje, mathematics, graphical representation, numerical characterization, graph invariant, DNA sequence
Published: 10.07.2015; Views: 505; Downloads: 23
URL Link to full text

26.
INTERVJU O NAVEZANOSTI NA SOROJENCA
Ajda Benko, 2016, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu sem raziskala navezanost na sorojenca. Zanimala sta me pojma navezanost in sorojenci. Pri problematiki navezanosti sem se osredotočila na opredelitve različnih avtorjev, stile navezanosti, navezanost na mater, očeta in sorojence. Preučila sem vpliv temperamenta na otrokovo navezanost in kako se navezanost spreminja skozi različna starostna obdobja. Raziskala sem opredelitev sorojencev z vidika različnih avtorjev. Preučila sem odnos med sorojenci skozi različna starostna obdobja, kako otrokov temperament vpliva na odnos med sorojenci, kako na odnos med sorojenci vplivajo starši in kako zaporedje rojstev vpliva na sorojence in odnos med njimi. V empiričnem delu sem raziskala navezanost na sorojenca z intervjujem o navezanosti. Preučila sem odnose skozi različna starostna obdobja, predstavila, ali prevladujejo negativna ali pozitivna čustva med sorojenci, kako stabilna je navezanost med sorojenci ter kako se sorojenci obnašajo v distresnih situacijah. V raziskavi so sodelovali študentje Pedagoške in Filozofske fakultete v Mariboru, ki so pri pouku v parih izvajali intervju in tako odgovorili na dvaindvajset različnih vprašanj o svojih sorojencih in njihovem odnosu z njimi. Analiza in rezultati intervjujev so nastali iz ključnih besed vsakega posameznega odgovora študentov, ki pa sem jih glede na pogostost pojavitev kategorizirala v manjše skupine.
Keywords: Navezanost, sorojenci, temperament, starostna obdobja, zaporedje rojstev, vpliv staršev.
Published: 18.03.2016; Views: 659; Downloads: 115
.pdf Full text (720,94 KB)

27.
REALNOČASOVNA METODA SLEDENJA OBRAZA V DIGITALNEM ZAPOREDJU SLIK NA PODLAGI INFORMACIJ O BARVI KOŽE IN PRIMERJAVA Z METODO VIOLA-JONES
Mitja Frangež, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se ukvarjali z realnočasovno metodo sledenja obraza v digitalnem zaporedju slik na podlagi barve kože. Predstavili smo obstoječe metode za lokaliziranje obrazov. Izdelali in preizkusili smo metodo, ki v realnem času poišče obrazno regijo in ji sledi skozi zaporedje slik. V metodi najprej podvzorčimo slike, s čimer zmanjšamo časovno zahtevnost metode, sledi iskanje področja, kjer je prišlo do spremembe na slikah iz zaporedja. Zatem poiščemo potencialne obrazne regije, jih dodatno obdelamo, označimo in prikažemo. Delovanje metode smo preverili z 20 testnimi skupinami slik, ki smo jih zajeli med eksperimentom. Natančnost zaznavanja smo primerjali z metodo Viola-Jones. Eksperimentalni rezultati so pokazali, da je naš algoritem glede na metrike, ki smo jih uporabili, uspešen. Naša metoda je za obdelavo ene slike potrebovala v povprečju 37,72 ms, medtem ko je za obdelavo ene slike metoda Viola-Jones potrebovala 79,81 ms. Dobljeni rezultati so se pokazali kot zelo obetavni. Z izboljšavami bi lahko bila naša metoda uporabna tudi v realnih situacijah.
Keywords: digitalna obdelava slik, zaporedje slik, zaznava obrazov, sledenje obrazu, barva kože, algoritem Viola-Jones
Published: 07.04.2016; Views: 695; Downloads: 59
.pdf Full text (3,27 MB)

28.
STABILNO RAČUNANJE ENAKIH KREDITNIH ANUITET
Aleksander Golob, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljamo, kako stabilno računati enaka odplačila anuitetnega kredita s pomočjo računalnika. Obrazec za direktno računanje geometričnega zaporedja – znotraj formule za računanje anuitet – pri nizki obrestni meri vsebuje odštevanje dveh približno enakih števil, kar pomeni veliko relativno napako pri računanju z računalnikom v premični piki. Zato je smiselno uporabiti postopni način računanja členov geometričnega zaporedja, saj ta ne vsebuje odštevanja. Na ta način je število operacij sicer vezano na število kapitalizacijskih obdobij, vendar dobimo s tem direktno stabilen algoritem. Člene lahko računamo bodisi iz prvega člena geometričnega zaporedja bodisi rekurzivno. Do seštevka, ki predstavlja geometrično zaporedje lahko pridemo tudi z računanjem kombinacij in obrestnih mer. Zato preuredimo enačbo, ki jo uporablja Bohte (1995, str. 81) pri analizi zaokrožitvenih napak. Numeričen rezultat takšnega računskega postopka je eno izmed sosednjih števil točnega rezultata, s čimer dobimo enakovredno rešitev k Excelovi PMT funkciji. Prav tako enakovreden, vendar v primerjavi z Bohtejevim veliko bolj učinkovit, pa je algoritem, ki oblikuje izračune iz skupin obrestnih mer v dvojiških korakih in jih nato poveže.
Keywords: finančna matematika, krediti, geometrično zaporedje, numerične metode, analiza zaokrožitvenih napak, Excel-VBA, Octave (programski jezik)
Published: 22.09.2016; Views: 383; Downloads: 30
.pdf Full text (1,53 MB)

29.
POMNJENJE ŠTEVILK PRI KONSEKUTIVNEM TOLMAČENJU NEMŠKEGA IN ANGLEŠKEGA BESEDILA V SLOVENŠČINO
Mateja Lasnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pri tolmačenju številk so napake razmeroma pogostne. V diplomskem delu sem predvidevala, da je eden izmed vzrokov za večjo verjetnost napak razlika med jeziki glede vrstnega reda besedno izraženih števk (enic in desetic) v dvo- in večmestnih številkah. V jezikih obravnavanih v diplomski nalogi (tj. angleščina, nemščina in slovenščina) je zaporedje (besedno izraženih) števk v številkah od 11 do 19 enako, v številkah od 21 do 99 pa se angleščina razlikuje od nemščine in slovenščine. V slednjem primeru pride do interference med jezikoma (npr. med izhodiščno angleščino in ciljno slovenščino) in domnevno do več napak pri tolmačenju. Možna alternativna domneva interferenčni domnevi je tipološko manjša zaznamovanost zaporedja DE (desetica pred enico). Druga vrsta težav pa lahko nastane še posebej pri kratkoročnem pomnjenju večjih številk (nad 1000), ki so zložene iz več besed. S pomočjo računalniško podprtega eksperimenta sem preverila, ali se zaradi zgoraj opisane razlike med jezikovnima dvojicama (angleščina nasproti slovenščini in nemščina nasproti slovenščini) in zaradi omenjenih omejitev delovnega spomina uveljavlja več napak pri tolmačenju angleškega in nemškega besedila, ki vsebuje številke. Ciljni jezik je bila vselej slovenščina. Analiza rezultatov je pokazala, da ne pride do večih napak in do predvidevene interference zaradi drugačnega zaporedja števk med tolmačenjem iz angleščine v slovenščino v primerjavi s tolmačenjem iz nemščine v slovenščino. Prav tako pa tudi tipološko manjša zaznamovanost zaporedja DE (desetica pred enico) ne vpliva na uspešnost tolmačenja iz nemščine v slovenščino. Analiza skupine števil nad 1000 pa je potrdila hipotezo, da se bo v tej skupini števil pojavilo več napak pri tolmačenju obeh jezikikov v primerjavi z ostalimi skupinami števil.
Keywords: tolmačenje angleščine in nemščine, pomnjenje številk, napake pri pomnjenju številk, zaporedje števk, delovni spomin
Published: 01.09.2016; Views: 1043; Downloads: 65
.pdf Full text (2,19 MB)

30.
Letni razgovori kot orodje vodij za krepitev kompetenc njihovih sodelavcev: primer velikega trgovskega podjetja
Jure Butinar, 2016, master's thesis/paper

Abstract: Letni razgovori so v podjetjih prisotni že precej časa. Služijo tako posameznemu zaposlenemu kot tudi njegovemu nadrejenemu. Zaposleni na podlagi letnih razgovorov lahko sledi svoji uspešnosti in doseženim ciljem, nadrejenemu pa letni razgovor ponuja oceno uspešnosti njegovega zaposlenega. V naši raziskavi smo se na enem izmed slovenskih podjetij na področju trgovinske dejavnosti osredotočili na tri hierarhične nivoje med zaposlenimi v prodaji, in sicer na prodajalce, dnevne namestnike in vodje prodajalcev. Proučevali smo povezave v ocenjevanju zaposlenih in ocenjevanju zaposlenih s strani vodje. Vodja je pred svojim ocenjevanjem videl oceno, ki si jo je dodelil zaposleni, šele nato je zaposlenega ocenil tudi sam. Izhajajoč iz ugotovitev preteklih raziskav, smo se posvetili vplivu predhodnega seznanjanja vodje s samooceno zaposlenega in ugotavljali, ali prihaja do pristranosti ocenjevanja tudi pri letnih ocenjevalnih razgovorih v slovenskem podjetju. Ugotovili smo, da dejansko prihaja do pristranosti ocenjevanja ter da med ocenami prodajalcev in vodij prihaja do razlik. Tega za ocenjevanje dnevnih namestnikov nismo potrdili, ugotovili pa smo tudi določene povezave na področju ocenjevanja med različnimi sklopi vprašanj. Glede na ugotovitve naše raziskave za pridobivanje objektivnejših ocen predlagamo za v bodoče, da vodje ne vidijo ocen svojih sodelavcev, predno le-ti svojega sodelavca najprej ne ocenijo sami, predlagamo pa tudi večkratno letno izvedbo neformalnih razgovorov, ki bodo dali hitrejše povratne informacije, hkrati pa podali tudi realnejšo sliko doprinosa sodelavca k uspešnosti podjetja.
Keywords: - letni ocenjevalni razgovori, - trgovsko podjetje, - analiza ocenjevanja, - zaporedje ocenjevanja, - pristranskost.
Published: 17.10.2016; Views: 518; Downloads: 57
.pdf Full text (900,61 KB)

Search done in 0.25 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica