| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 11
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
3.
Animacija protokolov podatkovne povezave z orodjem JASPER
Janez Vošner, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo implementirali protokol z oddajo z mirovanjem in protokol s selektivno ponovno oddajo iz učbenika Computer Networks A. S. Tanenbauma s pomočjo orodja JASPER z namenom, prikazati obnašanje protokolov z animacijo. Najprej smo na kratko opisali vlogo in namen animacije protokolov ter navedli nekatera znana animacijska orodja. V jedru naloge smo najprej na splošno opisali orodje JASPER, njegovo zgradbo in koncept delovanja. Nato smo opisali oba protokola ter preslikavo njune implementacije iz programskega jezika C, kot si jo je zamislil avtor učbenika, v programski jezik našega orodja, javo. Pravilno delovanje razvite kode smo prikazali s podajo posnetkov animacije ter nekaterih možnih scenarijev v delovanju obeh protokolov.
Keywords: komunikacijski protokol, animacija protokolov, simulator, sloj podatkovne povezave, avtomatična zahteva po ponovni oddaji, java
Published: 27.02.2009; Views: 2057; Downloads: 146
.pdf Full text (986,21 KB)

4.
MERJENJE IN UPRAVLJANJE OPERATIVNEGA TVEGANJA V BANKAH
Jasmina Rožman, 2010, final seminar paper

Abstract: Operativno tveganje je v zadnjih letih pridobilo na pomenu, z njegovo problematiko so se namreč začele ukvarjati vse banke in institucije s področja bančništva. V to jih je prisililo zavedanje o vedno večjih bančnih izgubah zaradi neobvladovanja operativnega tveganja. K zavedanju o problematiki je v veliki meri pripomogel novi kapitalski sporazum, imenovan Basel II, ki je obvezen za vse članice Evropske skupnosti. Basel II vključuje veliko novosti, predvsem na področju ocenjevanja in merjenja tveganj. Ena izmed največjih in najkoristnejših novosti je določitev minimalnih kapitalskih zahtev za operativno tveganje, z izpolnjevanjem katerih bi naj povečali stabilnost mednarodnega bančnega sistema. Za učinkovito celovito obvladovanje operativnega tveganja je potrebno izbrati pravilne pristope za merjenje in upravljanje operativnega tveganja. Izdelava okvirja upravljanja operativnega tveganja in njegova implementacija ter izbira pristopa za izračun minimalnih kapitalskih zahtev sta procesa, ki sta izredno pomembna in morata potekati v vsaki banki. Z implementacijo upravljanja operativnega tveganja v svoje procese, bodo banke vplivale na varnost in transparentnost celotnega poslovanja.
Keywords: banke, novi kapitalski sporazum, Basel, kapital, kapitalska zahteva, operativno tveganje, upravljanje operativnega tveganja.
Published: 21.12.2010; Views: 2082; Downloads: 226
.pdf Full text (583,99 KB)

5.
ZAVAROVALNIŠTVO V SLOVENIJI IN VPLIV NOVE DIREKTIVE SOLVENTNOSTI II
Mojca Čerpnjak, 2012, master's thesis

Abstract: Zavarovalništvo je bilo že od nekdaj posebna vrsta gospodarske dejavnosti, ki se je razvilo z osnovnim ciljem ustvarjanja gospodarske varnosti. Za zavarovalnice je pomembno, da nadzorujejo prevzeta tveganja in z njimi pravilno upravljajo, saj je lahko v nasprotnem primeru ogrožena njihova solventnost, ki jo lahko opišemo kot lastni kapital zavarovalnice. Ker morajo zavarovalnice poslovati na tak način, da imajo vedno zagotovljeno likvidnost in solventnost, je pomemben nadzor nad njimi, katerega glavni cilj je zaščita interesov potrošnikov zavarovalnih storitev. Ker je bilo za trenutno veljavni režim glede solventnosti zavarovalnic ugotovljenih kar nekaj pomanjkljivosti, je bil predlagan popolnoma nov sistem urejanja solventnosti zavarovalnic in nadzora nad njimi, imenovan Solventnost II. Le-ta bo usklajen z režimom, ki je bil uveden v bančnem sektorju, imenovanem Basel II, njegov glavni cilj pa bo enak cilju dosedanjega sistema, to je varstvo zavarovancev.
Keywords: zavarovalništvo, solventnost, nadzor zavarovalnic, Solventnost II, kvantitativne zahteve, minimalna kapitalska zahteva (MCR), solventnostna kapitalska zahteva (SCR), nadzorni proces, tržna razkritja, kvantitativne študije vpliva (QIS)
Published: 25.05.2012; Views: 3687; Downloads: 477
.pdf Full text (1,24 MB)

6.
ZADEVI M/V SAIGA IN MEDNARODNO SODIŠČE ZA POMORSKO PRAVO
Sara Tomažič-Gošnik, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Leta 1997 je bil pred Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo (ITLOS) v obravnavo predložen spor med Saint Vincentom in Grenadinami ter Gvinejo, glede tankerja »Saiga«, ki je plul pod zastavo Saint Vincenta in naj bi kršil pravice Gvineje v njeni izključno ekonomski coni, s tem ko je ribiškim ladjam prodajal gorivo. Gvineja je zato ladjo in njeno posadko zadržala, tovor pa zasegla. Šlo je za zadevi M/V Saiga št.1 in M/V Saiga št. 2. To sta bili hkrati tudi prvi zadevi, ki ju je obravnavalo zgoraj navedeno sodišče. Vzporedno je bil spor obravnavam tudi pred gvinejskimi sodišči. V zadevi M/V Saiga št. 1, je šlo za postopek za takojšnjo izpustitev zadržane ladje in njene posadke, proti položitvi ustrezne garancije oz. zavarovanja, po 292. členu Konvencije ZN o pomorskem mednarodnem pravu. V zadevi M/V Saiga št. 2 pa je v prvi fazi šlo za zahtevo za začasne ukrepe, podano s strani St. Vincenta, v drugi fazi pa je šlo za obravnavo vsebinskih vprašanj spora, kot so npr. ugotovitev pravic in pristojnosti obalne države v svoji izključno ekonomski coni, kršitev svobode plovbe, upravičenost in sorazmernost pregona in zaustavitve ladje itd.
Keywords: izključna ekonomska cona, Mednarodno sodišče za pomorsko mednarodno pravo, postopek za takojšnjo izpustitev ladij po 292. členu, zahteva za začasne ukrepe, zadevi M/v Saiga št.1 in 2
Published: 07.07.2015; Views: 1178; Downloads: 85
.pdf Full text (458,17 KB)

7.
UVEDBA NOVEGA VMESNIKA SLOJA PODATKOVNE POVEZAVE V OGRODJU INET
Jasmina Macur, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo implementirali protokol z drsečim oknom 'vrni se za N' iz Tanenbaumovega učbenika Computer Networks v simulacijskem okolju OMNeT++ in v modele vozlišč ogrodja INET za simulacijo omrežij IP uvedli vmesnike sloja podatkovne povezave s tem protokolom, ker do sedaj niso vsebovali vmesnikov z nadzorom napak in krmiljenjem pretoka. Najprej je predstavljeno ogrodje INET in njegova namestitev. Nato smo opisali protokol in preslikavo implementacije, kot si jo je zamislil avtor učbenika,v model za OMNeT++. Sledi opis preizkušanja delovanja modela in uvedbe omrežnih vmesnikov s tem protokolom ter preizkusa njihovega delovanja s simulacijo omrežja IP.
Keywords: simulacija omrežij, sloj podatkovne povezave, protokol, avtomatična zahteva po ponovni oddaji, programiranje
Published: 17.06.2013; Views: 1239; Downloads: 71
.pdf Full text (5,28 MB)

8.
Pravni aspekti bančnih tveganj
Črt Klančič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V Evropi je vloga poslovnih bank zelo pomembna, saj je financiranje podjetij v veliki meri odvisno prav od njih. Ravno to razmerje podjetij do bank lahko v primeru finančnih težav bank privede do negativnega vpliva na širšo družbeno gospodarsko sfero. Za preprečitev takšnega scenarija, ki bi povzročil škodljive posledice v širši gospodarski in družbeni sferi, ne nazadnje bi prinesel tudi nižjo gospodarsko rast, je ključnega pomena uspešno upravljanje s tveganji v bančnem poslovanju. Finančne težave bank predstavljajo izgube, ki so posledica izpostavljenosti visokim stopnjam tveganj, katera so običajno tudi medsebojno prepletena in soodvisna. Zaradi velikega pomena področja tveganj so v osrednjem delu diplomskega dela predstavljeni pravni aspekti posameznih tveganj, s katerimi se soočajo banke pri svojem poslovanju ter z njimi povezane obveznosti po oblikovanju kapitalskih rezerv. Posebna pozornost je namenjena tveganju, ki ima med vsemi tveganji najpomembnejšo vlogo, to je kreditnemu tveganju ali tveganju izpada terjatev. Opisana sta dva pristopa za izračun kapitalske zahteve za kreditno tveganje, standardni pristop in pristop na podlagi notranjih bonitetnih sistemov. V diplomskem delu so poleg kreditnega tveganja opisane tudi glavne lastnosti in kapitalske zahteve operativnega in tržnega tveganja. Poleg omenjenih so podrobno predstavljene tudi podvrste tržnega tveganja, in sicer pozicijsko, tveganje poravnave in kreditno tveganje nasprotne stranke; tveganje preseganja največjih dopustnih izpostavljenosti na podlagi trgovanja; valutno tveganje in tveganje spremembe cen blaga. Temeljni predpis, ki ureja obravnavano problematiko je Zakon o bančništvu, v katerem so urejene tudi specifične lastnosti delniške družbe, ki veljajo za banke. Omenjeni zakon vsebuje tudi splošne določbe glede posameznih tveganj, ki jih podrobno urejajo sklepi Sveta Banke Slovenije.
Keywords: davčno pravo, banka, kreditno tveganje, tržno tveganje, operativno tveganje, kapitalska zahteva, diplomska dela
Published: 03.12.2014; Views: 660; Downloads: 99
.pdf Full text (1,17 MB)

9.
Konstrukcija naprave za trajnostni preizkus stikal mikrovalovne pečice
Žan Podbregar, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Napravo sem razvil z namenom, da omogoča trajnostni preizkus stikal mikrovalovne pečice. Uporabil sem sistematičen način razvoja novega proizvoda od ideje, načrtovanja, koncipiranja, snovanja in razdelave. Ti postopki so me pripeljali do naprave, ki omogoča hkratno testiranje desetih kompletov ohišij stikal mikrovalovne pečice. Lastnosti naprave so enostavna sestava, vzdrževanje, montaža in demontaža preizkušancev in uporaba naprave za testiranje sorodnih izdelkov, ki delujejo na podobnem fizikalnem principu.
Keywords: Zahteva, ideja, načrtovanje, koncipiranje, snovanje, razdelava, strojni elementi, inženirska orodja.
Published: 07.11.2013; Views: 972; Downloads: 119
.pdf Full text (1,50 MB)

10.
Optimizacija proizvodnje električne energije z uporabo modificiranega algoritma diferenčne evolucije
Arnel Glotić, 2015, doctoral dissertation

Abstract: Doktorska disertacija obravnava področje optimizacije proizvodnje električne energije iz hidroelektrarn in termoelektrarn. Nanaša se na kratkoročno obdobje in predstavlja kompleksen optimizacijski problem. Kompleksnost problema izhaja iz velikega števila odvisnih spremenljivk in številnih omejitev elektrarn. Glede na kompleksnost problema je za optimizacijo uporabljen algoritem diferenčne evolucije, ki je sicer znan kot uspešen in robusten optimizacijski algoritem. Uspešnost delovanja algoritma diferenčne evolucije je tesno povezana z izbiro krmilnih parametrov, zmogljivost pa je mogoče izboljšati med drugim tudi s paralelizacijo algoritma. V doktorski disertaciji je predstavljen modificiran algoritem diferenčne evolucije, ki z novim načinom paralelizacije izboljša zmogljivost doseganja globalno optimalnih rešitev pri optimizaciji proizvodnje električne energije. Uspešnost delovanja algoritma pa je izboljšana tudi z novim načinom dinamičnega spreminjanja velikosti populacije. S tem se poleg doseganja kvalitetnejših rešitev v primerjavi s klasičnim algoritmom diferenčne evolucije doseže hitrejša konvergenca postopka oz. se skrajša čas optimizacijskega procesa. Rešitve, ki so predstavljene v disertaciji, so poleg preverjanja na testnih modelih elektrarn, uporabljenih v številnih strokovnih in znanstvenih publikacijah, preverjene tudi na modelih realnih elektrarn. Pri optimizaciji proizvodnje električne energije iz hidroelektrarn in termoelektrarn je zasledovanih več kriterijev: zadovoljitev dane sistemske zahteve oz. voznega reda, minimiziranje porabe vode na enoto proizvedene električne energije, znižanje oz. eliminiranje prelivanja vode, zadovoljitev končnih stanj rezervoarjev hidroelektrarn ter minimiziranje stroškov energenta in emisij pri termoelektrarnah.
Keywords: Optimizacija, hidroelektrarne, termoelektrarne, sistemska zahteva, diferenčna evolucija, paralelni algoritem
Published: 24.04.2015; Views: 1677; Downloads: 260
.pdf Full text (8,93 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica