| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 48
First pagePrevious page12345Next pageLast page
31.
Varnost v vodenem moto turizmu
Primož Bric, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V zaključnem delu bomo predstavili pasti in nevarnosti turizma. Konkretno se bomo osredotočili na edinstveno branžo turizma, ki je postala zelo priljubljena, in sicer vodeni moto turizem, ki poteka pod nadzorom izkušenega vodnika. Pri moto turizmu gre za potovanje z motociklom, ki se v marsičem razlikuje od klasičnega turizma. Izpostavljenost nevarnostim je na motociklu precej večja, zaradi česar je potovanje v vodeni skupini precej bolj priljubljeno. Predstavili bomo tovrsten način potovanja in njegove prednosti. Osredotočili se bomo na balkansko regijo oziroma točneje države Zahodnega Balkana. Razgibana regija za obiskovalce, ki v večini prihajajo izven evropskega kontinenta, predstavlja velike kulturne, podnebne in infrastrukturne razlike, zaradi česar bomo v pričujočem delu predstavili tudi, kako se s temi razlikami soočajo tujci in kako jih turistični vodniki pomagajo varno premostiti. Ugotovili smo, da udeleženci v veliki meri zaupajo organizatorju potovanja. Tako z vidika zagotavljanja varnosti kot logistike potovanja. Pri vodenem potovanju se jasno kaže, da vodnik potovanja prevzema tako odgovornost za zagotavljanje občutka varnosti kot tudi za zagotavljanje varnosti. Iz pogovora smo razbrali, da so redki obremenjeni glede varnosti potovanja v države Zahodnega Balkana. Nekaj jih je sicer izrazilo pomisleke pred samim začetkom potovanja, a so na koncu mnenje spremenili in bi se v to regijo zagotovo še vrnili. S tem se jasno kaže razvoj turizma v regiji Zahodnega Balkana.
Keywords: turizem, moto turizem, turistične destinacije, organizatorji, varnost, zagotavljanje varnosti, diplomske naloge
Published: 21.06.2017; Views: 384; Downloads: 35
.pdf Full text (1,62 MB)

32.
Primerjava stanja kriminalitete z občutkom varnosti prebivalcev občine Kranjska Gora
Dejan Bučinel, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Varnost v današnjem času ni več nekaj samoumevnega. Občutek te, v Ustavi Republike Slovenije zapisane dobrine, je bil pri prebivalcih občine Kranjska Gora preverjen z anketo in dobljeni odgovori primerjani s stanjem kriminalitete v njihovem okolju. Po uvodu najprej sledi predstavitev metodološkega okvirja diplomskega dela, s postavitvijo hipotez. Prvi teoretični del diplomskega dela predstavlja analizo preučevanja različnih virov, ki pojasnjuje osnovne pojme potrebne za nadaljnje razumevanje obravnavane tematike. Na začetku je predstavljena občina Kranjska Gora, v nadaljevanju pa opisan pojem varnosti, kriminalitete in njenega stanja. Opredeljeni in opisani so organi odkrivanja, preiskovanja in pregona kriminalitete, kot so policija, medobčinski inšpektorat, državno tožilstvo in na koncu sodišča. V povezavi s slednjimi je predstavljeno tudi njihovo delo, ki izhaja iz statističnih podatkov pridobljenimi iz letnih poročil posameznih organov. V empiričnem delu diplomskega dela so bili z anketo zbrani podatki analizirani in na ta način ustvarjeni ključni elementi za verifikacijo na začetku štirih postavljenih hipotez. Analizirani podatki so bili primerjani tudi s podobnimi v preteklosti že opravljenimi raziskavami, ki pa niso pokazali odstopanja v negativni smeri zato je bil lahko podan zaključek, da se prebivalci občine Kranjska Gora v svojem okolju počutijo zelo varne in da jim policija zagotavlja visok nivo varnosti.
Keywords: kriminaliteta, varnost, strah pred kriminaliteto, zagotavljanje varnosti, občutek varnosti, diplomske naloge
Published: 07.09.2017; Views: 663; Downloads: 104
.pdf Full text (1,12 MB)

33.
Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti - študija primera mestne občine Murska Sobota
Aljuška Petek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Varnost je za človeka pomembna vrednota, kajti posameznik stremi k temu, da se počuti varno. Največjo grožnjo predstavlja kriminaliteta, ki ves čas za lokalno skupnost predstavlja izzive, kako se z njo spopadati. Za zagotavljanje varnosti v skupnosti je potrebno sodelovanje različnih subjektov, bodisi državnih ali nedržavnih. Čeprav med njimi občinsko redarstvo vse bolj pridobiva na veljavi, je policija še vedno najpomembnejša, kajti še vedno ima največ pooblastil. V skupnosti so potrebni in pomembni vsi akterji, ki z izmenjavanjem informacij in medsebojno pomočjo vplivajo na to, kako bo varnost v skupnosti zagotovljena in posledično, kako se bodo pri tem počutili ljudje, ki tam živijo. V diplomski nalogi je predstavljen primer zagotavljanja varnosti v MO Murska Sobota. Pri tem je bilo ugotovljeno, da je v tej mestni občini varnost zadovoljivo zagotovljena ter da v zadnjih letih ne prihaja do večjih kršitev, ki bi potrebovale posebno obravnavo. Če pa bi do kršitev prišlo, imajo v ta namen ustanovljen Svet za izboljšanje varnosti. Glede na statistične podatke policije je bilo ugotovljeno, da je na PU Murska Sobota v primerjavi z drugimi PU izvršenih malo kaznivih dejanj, saj gre za manjšo PU. V okviru PP Murska Sobota pa je največ kaznivih dejanj izvršenih zoper premoženje. V okviru MO Murska Sobota se je ugotavljala tudi uspešnost zaposlovanja Romov, pri čemer je bilo ugotovljeno, da le-to poteka zadovoljivo, vendar bi se na tem področju še kaj dalo storiti. Čeprav po mnenju vodje policijskega okoliša policijsko delo v skupnosti zadovoljivo poteka, je še naprej treba poudarjati sodelovanje tako med institucijami kot tudi med Romi in drugim prebivalstvom. To pa se lahko doseže z motiviranjem Romov, da se bodo željni zaposliti, in pa s spodbujanjem delodajalcev k zaposlovanju Romov. MO Murska Sobota je bila v preteklosti zelo dejavna na področju organiziranja raznih konferenc, okroglih miz, usposabljanj policistov itd. na temo zagotavljanja varnosti v lokalni skupnosti in drugih sorodnih tem, kar ji daje veliko prednost pri zagotavljanju varnosti tudi v prihodnje.
Keywords: lokalne skupnosti, varnost, zagotavljanje varnosti, diplomske naloge
Published: 25.08.2017; Views: 460; Downloads: 140
.pdf Full text (1,15 MB)

34.
Preprečevanje nevarnosti kot temelj izvajanja varnostnih pooblastil policije
Nina Leskovec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Policija za uspešno in učinkovito opravljanje svojega dela potrebuje zakonsko določene privilegije in pravice, ki so zapisane v več zakonikih, kot najbolj pomembnega lahko izpostavimo Zakon o nalogah in pooblastilih policije. V diplomski nalogi smo se osredotočili na pregled omenjenega zakona ter vrsto drugih strokovnih knjig, učbenikov in drugih virov. Zanimalo nas je, kako policisti z uporabo pooblastil posegajo v pravice državljanov in državljank ter drugih oseb na ozemlju države. Prav tako smo veliko pozornosti namenili samemu opisovanju nalog in pooblastil policije, kako in v kakšnih situacijah policisti uporabijo določeno pooblastilo, kakšna načela morajo ob uporabi upoštevati in spoštovati, kako morajo ravnati, ko pridejo v stik z ranljivejšimi prebivalci (otroci, mladostniki, nosečnice, ostareli ljudje). Ugotovili smo, da morajo pri svojem delu vedno spoštovati temeljne človekove pravice in svoboščine, brez razlikovanja po spolu, starosti, verskem prepričanju, izobrazbi ipd. Pri policijskem delu so te pravice lahko tudi kršene, predvsem z različnimi ukrepi omejevanja gibanja na določenem območju. S pregledom različnih literatur smo ugotovili, da ob primeru, ko z nekim ukrepom policija začasno krši pravice in svoboščine prebivalcev, mora biti ta kršitev (npr. omejitev gibanja) odpravljena takoj, ko prenehajo obstajati razlogi za njeno določitev. Del diplomske naloge smo namenili tudi opisovanju kriminalitete, načinom preprečevanja kriminalitete, omenili smo različne vrste sodelovanja s policisti s strani drugih organov, različnih društev in tudi prebivalcev, predvsem na področju preventivnega delovanja. Opisali smo sam pojem nevarnost, kjer smo ugotovili, da v zakonih, ki opredeljujejo policijsko delo, najdemo več podvrst tega pojma; opisali smo splošno, konkretno in abstraktno nevarnost. Prav tako smo opisali pojma silobran in skrajna sila ter ju med seboj primerjali.
Keywords: policija, policijsko delo, policijska pooblastila, zagotavljanje varnosti, preprečitev nevarnosti, diplomske naloge
Published: 25.08.2017; Views: 502; Downloads: 44
.pdf Full text (668,26 KB)

35.
Zaznavanje varnosti v občini Hrpelje-Kozina
Vesna Mihalič, 2017, master's thesis

Abstract: Zaznavanje varnosti na lokalni ravni je najbolj povezano z zaznavanjem varnosti pri posamezniku, saj varnost predstavlja ključni dejavnik, ki vpliva na kvaliteto posameznikovega življenja. Namen sodelovanja med lokalno skupnostjo in policijo je vzpostavitev višje kvalitete življenja lokalnega prebivalstva in skupno reševanje lokalne problematike (Gorenak in Gorenak, 2011). Pri policijskemu delu v skupnosti je poudarjeno sodelovanje med državljani in policijo, skupno identificiranje varnostnih problemov in njihovo reševanje. V teoretičnem delu magistrske naloge je uporabljena deskriptivna metoda s študijo domačih in tujih strokovnih ter znanstvenih virov s področja zagotavljanja varnosti na lokalni ravni, primerjalna analiza ter strateško-usmerjevalni in operativni dokumenti, s katerimi je preventivno delo implementirano v delo policije. V empiričnem delu magistrske naloge se ugotavlja, kako razmere v lokalni skupnosti vplivajo na kakovost vsakdanjega življenja prebivalcev ter pripravljenost občanov občine Hrpelje-Kozina za sodelovanje s policijo, pretekla sodelovanja, uspešnost preventivnega dela, njihovo dojemanje policistov in motečih pojavov ter njihov občutek varnosti. Glavne analize temeljijo na analizi anketnih vprašalnikov opravljenih z občani občine Hrpelje- Kozina.
Keywords: lokalne skupnosti, varnost, zagotavljanje varnosti, preprečevanje kriminalitete, policija, policijsko delo v skupnosti, magistrska dela
Published: 30.08.2017; Views: 389; Downloads: 81
.pdf Full text (1,24 MB)

36.
Delo skupnega medobčinskega redarstva v občinah Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica
Domen Jazbec, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Občinski redarji so v 21. stoletju s svojo prisotnostjo nepogrešljivi. Saj tako na določenih področjih kot sta varnost cestnega prometa ter javni red in mir, nadomestijo oziroma zmanjšajo prisotnost policije. Z njihovo prisotnostjo se tudi občani zavedajo svojih dejanj ter s tem zmanjšujejo število prekrškov. Pomembna prisotnost pooblastil, ki jih uporabljajo pooblaščene uradne osebe zaposlene v redarskih službah ter policiji, se kaže z uspešnostjo na področju zagotavljanja varnosti in dela teh služb. Njihov namen uporabe je ključen za preventivno varnost lokalne skupnosti. Medobčinsko redarstvo, ki kot ena izmed oblik zagotavljanja varnosti, s svojim delom omogoča normalno delovanje lokalne skupnosti, deluje v skladu z letnim načrtom občin. Glede na medsebojno povezovanje Občin pri zagotavljanju skupne varnosti se tudi sredstva za delovanje medobčinskega redarstva zagotavljajo v deležih, ki jih prispeva posamezna občina, glede na razpon dela. Primer uspešnega delovanja medobčinskega redarstva se kaže v povezovanju občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnico, ki so v skladu z Zakonom o občinskem redarstvu in drugimi potrebnimi zakoni, s skupnim odlokom ustanovile skupnega prekrškovnega organa. Uspešno delo občinskih redarjev je povezano z odobravanjem prebivalcev občin, ki njihovo delo spremljajo. Prav tako pa dobro sodelovanje s Policijo odseva zunanjost redarstva kot službe, ki je v današnjem svetu čedalje bol prisotna. V diplomskem delu smo raziskali delo medobčinskega redarstva v Posavju. Opravili anketo s prebivalci občin, glede zadovoljstva z delom medobčinskega redarstva ter opravili končne zaključke glede postavljenih hipotez.
Keywords: redarstvo, medobčinsko redarstvo, zagotavljanje varnosti, redarji, pooblastila, diplomske naloge
Published: 07.09.2017; Views: 662; Downloads: 42
.pdf Full text (1,33 MB)

37.
Mestno redarstvo Mestne občine Murska Sobota - ocena prebivalcev o pluralni policijski dejavnosti
Daniela Hozjan, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Ker je varnost za človeka pomemben dejavnik, ki vpliva na dobro počutje ter učinkovito delovanje vsakega posameznika, je izrednega pomena, da le-te ne zagotavljajo le policisti, ampak še kakšen drug organ. Ravno zaradi tega so se na lokalni ravni kot pooblaščene uradne osebe razvili redarji, ki skrbijo za varnost na nekem manjšem območju oziroma v neki občini. Redarji so partner policije, zato je pomembno, da se zavedamo, da delo teh dveh organov poteka vzporedno, kar pomeni, da se skupaj dopolnjujeta ter skupaj delujeta. To namreč pomeni, da si pomagata na raznih množičnih zbiranjih, občinskih dogodkih in tudi v prekrškovnih postopkih. Vsebina diplomskega dela je predstavitev delovanja Mestnega redarstva Mestne občine Murska Sobota. Redarstvo z omenjenega območja je bilo ustanovljeno v letu 1996, in sicer s ciljem izvajanja nadzora občinskih predpisov s petih različnih področij. Prelomnica redarske službe je bila s sprejetjem ZORed od leta 2006 naprej, saj so le-ti postali prekrškovni organi, večala so se jim pooblastila ter prav tako področja dela. Drugi del diplomskega dela je ocena občanov lokalne skupnosti Mestne občine Murska Sobota o redarski službi omenjene občine. Ugotovitve so pokazale, da je mnenje prebivalcev o redarjih v večini neopredeljeno, kar pomeni, da so svoje mnenje izrazili tako, da se z navedenim mogoče strinjajo oziroma se z navedenim niti ne strinjajo. Ali nas taki odgovori lahko pripeljejo do razmišljanja, da so prebivalci o redarjih premalo podučeni oziroma so jim delo, naloge ter dolžnosti tega organa pomanjkljivo predstavljeni? Ta vprašanja ostajajo odprta oziroma neodgovorjena, pozitivne premike pa bomo videli šele čez daljše časovno obdobje, mogoče je govora kar o kakšnem desetletju preventivnega delovanja ter izboljševanja napak, ki so že vidne v praksi.
Keywords: redarstvo, mestno redarstvo, pluralna policijska dejavnost, lokalna skupnost, zagotavljanje varnosti, diplomske naloge
Published: 21.09.2017; Views: 521; Downloads: 193
.pdf Full text (1,23 MB)

38.
Kako izboljšati varnostni nadzor na nogometnih športnih prireditvah v Sloveniji
Urban Javornik, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Šport je sestavni del našega življenja. Najbolj priljubljena moštvena igra pri nas je nogomet. Sestavni del nogometa so navijači. Navijači so lahko ključen dejavnik, saj z svojim glasnim navijanjem spodbujajo svoje moštvo in jim dajejo dodatno energijo. Na tekme pa ne prihajajo samo navijači ampak tudi huligani, katerih namen ni navijanje ampak izvajanje izgredov. Tako bomo poskušali izboljšati varnostni nadzor na nogometnih športnih prireditvah, kjer bo dobro poskrbljeno za varnost in ne bo prihajalo do navijaških izgredov. Tako smo preučevali zakone, mnenja različnih avtorjev in druge dejavnike, ki so povezani z organizacijo športne prireditve. Analizirali smo zakonske osnove za organizacijo športne prireditve, kdo zagotavlja varnost na športnih prireditvah in kakšni so ukrepi ob morebitnih izgredih navijačev. V ta namen so preučili varnostni nadzor, katerega v veliki večini zagotavljata varnostno-rediteljska služba in policija. Njuno medsebojno sodelovanje je lahko ključnega pomena ob navijaških izgredih. Vedeli smo, da prihaja do navijaških izgredov samo na derbijih med NK Olimpijo in NK Mariboru, ki sta večna rivala. Na ostalih tekmah le redko kdaj prihaja do izgredov. Tako smo vedeli, da je naše okolje specifično, saj ne prihaja do izgredov na vsaki tekmi, tako kot se je to dogajalo v tujini. Da bi poskušali rešiti navijaško problematiko, smo analizirali zakone in ukrepe Anglije, Nemčije in Italije. Te države so v veliki večini rešile navijaško problematiko. Ugotovili smo, da imajo naštete države veliko strožje kazni za navijače, ki izvajajo izgrede. Tako predlagamo, da bi se morali zgledovati po njih in zaostriti kaznovanje. Velik korak naprej bi naredili tudi s tem, če bi sodelovali z organiziranimi navijaškimi skupinami, saj represija ni edina rešitev.
Keywords: javne prireditve, športne prireditve, nogometne tekme, navijači, varnost, zagotavljanje varnosti, javni red in mir, diplomske naloge
Published: 17.10.2017; Views: 493; Downloads: 59
.pdf Full text (837,96 KB)

39.
Pravni vidiki varnosti v občini Piran
Asja Tabaković, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega dela je ugotoviti, kako varno je mesto Piran. V uvodnem delu je opisano razmerje med državno upravo in lokalno samoupravo, nato pa organizacijsko-pravna ureditev varnosti na državni in lokalni ravni. Na državni ravni je za varnost v največji meri odgovorna policija, zato je v tem delu podrobneje opisana, naštete so njene naloge in na kratko predstavljeno policijsko delo v skupnosti kot nov način dela. Na lokalni ravni sta kot organa za zagotavljanje varnosti izpostavljena občinska inšpekcija in občinsko redarstvo. Podrobneje je proučen Občinski program varnosti Občine Piran kot temeljni strateški dokument, v katerem je podrobneje predstavljeno področje delovanja občinske redarske službe, opredeljene pa so tudi zakonske osnove za sodelovanje redarstva s policijo pri zagotavljanju varnosti ter javnega reda in miru. Pomembno vlogo za zagotavljanje varnosti na lokalni ravni imajo tudi varnostni sosveti, ki so kot posvetovalna telesa namenjena reševanju problemov na lokalni ravni. V zaključnem delu naloge je opravljena raziskava, v kateri so zbrani statistični podatki o številu kršitev Zakona o varstvu javnega reda in miru (»Zakon o varstvu javnega reda in miru [ZJRM-1]«, 2006) na območju policijskih postaj Piran, Izola in Koper za obdobje petih let (2012−2016). Na podlagi zbranih podatkov je določeno mesto, ki ima najmanj storjenih prekrškov in zato najvišjo stopnjo javnega reda in miru. V zaključku so predstavljene ključne ugotovitve in predlogi za izboljšanje varnosti v občini Piran.
Keywords: varnost, lokalna skupnost, zagotavljanje varnosti, občinski programi varnosti, diplomske naloge
Published: 15.11.2017; Views: 1090; Downloads: 69
.pdf Full text (780,67 KB)

40.
Varnost in zaupanje v delo policistov na območju Policijske postaje Ljubljana Moste
Blaž Zupančič, 2017, master's thesis

Abstract: Tematika magistrske naloge sega na področje kriminologije in viktimologije. Bistvo naloge je opredeliti policijsko delo na področju varovanja policijskega okoliša in odzivanje javnosti na to delo. Pri tem so v začetku naloge obravnavani različni temeljni pojmi in nekatere povezave med njimi. Na tem mestu je izpostavljena primerjava dveh temeljnih pojmov, pomembnih za magistrsko nalogo, in sicer pojma legalnosti in pojma legitimnosti. Prav tako je predstavljeno širše javno mnenje o pluralni policijski dejavnosti v Republiki Sloveniji in nekaterih drugih evropskih državah. Naloga se nadaljuje s samim bistvom, in sicer v skupnost usmerjenim policijskim delom. Pri tem so predstavljene osnovne značilnosti, predhodniki, preventivni projekti, dileme in nekatere raziskave v skupnost usmerjenega policijskega dela. Ta teoretični del je uvod v glavni del magistrske naloge, kjer sta prek javnega mnenja dveh izbranih sosesk na območju dela Policijske postaje Ljubljana Moste opredeljeni legitimnost in učinkovitost dela policistov te postaje. Legitimnost in učinkovitost sta opredeljeni na podlagi javnega mnenja o varnosti in zaupanju prebivalcev tega območja v policijsko delo. Pri tem so mnenja javnosti vezana na naslednje dejavnike: postopkovna pravičnost policistov, učinkovitost policistov, podrejanje policistom, viktimizacija, javni red in mir, stališča do migrantov, pripravljenost občanov za sodelovanje s policijo, povezanost soseske, tradicionalne vrednote in mladostniki.
Keywords: policija, policijsko delo, policijsko delo v skupnosti, zagotavljanje varnosti, zaupanje v policijo, legitimnost, javno mnenje, magistrska dela
Published: 10.01.2018; Views: 412; Downloads: 113
.pdf Full text (376,02 KB)

Search done in 0.27 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica