| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


21 - 30 / 142
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
21.
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI NEPOSREDNE PRIPRAVE NA GRADNJO IN GRADNJE OBJEKTOV V GRADBENIH INŽENIRINGIH
Vida Perdigal, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Kakovost v gradbeništvu je za vse sodelujoče v procesu velikega pomena. Investitorji postajajo vedno zahtevnejši, saj želijo s čim manj vloženega kapitala, večje učinke in najvišji nivo kakovosti zgrajenega objekta. Vidnost napak, ki se dogodijo v času gradnje objekta, se pojavi predvsem po zaključku gradnje. Reklamacije, ki ob tem nastajajo pripeljejo investitorje do nezaupanja, do vnovčenja finančnih zavarovanj (jamstev) za dobro izvedbo del in celo do same tožbe. Kot cilj diplomske naloge je opozoriti predvsem gradbene inženiringe brez lastne operative, da se kakovost mora zagotavljati skozi vse faze gradnje objekta. Zaradi časovne omejitve in obvladovanja več gradbišč hkrati, odgovorni vodja del ali vodja gradbišča v gradbenem inženiringu fizično ni sposoben biti istočasno na dveh koncih. Zato smo mnenja, da bi s ciljem doseganja višjega nivoja kakovosti izvajanja del morali v gradbenih inženiringih zaposliti gradbenega delovodjo, ki bi hkrati obvladoval le dve do tri gradbišča. Ta bi bil »podaljšana roka« odgovornega vodje del in bi s svojo prisotnostjo na gradbišču izvajal kontrolo nad zagotavljanjem kakovosti ter nad posameznimi izvajalci različnih faz gradnje in še boljše ter večje pokrivnosti koordinacije. Z opisom začetkov doseganja kakovosti in pomena zagotavljanja kakovosti v gradbeništvu smo v diplomski nalogi prikazali pomembnost zagotavljanja kakovosti v gradbenih inženiringih pri gradnji objekta vse od neposredne priprave na gradnjo do same gradnje objekta in predaje v uporabo. Vestnost, skrbnost, delavnost in znanje so pokazatelji večje kakovosti izvedbe del v vseh fazah gradnje objekta, kakor tudi po končani gradnji. Posledično je naslednja faza procesa graditve objekta, to je faza obratovanja in vzdrževanja objekta lažje obvladljiva in vodena, saj se z vzpostavljenim učinkovitim sistemom zagotavljanja kakovosti že v fazi projektiranja in v kasnejših fazah upoštevajo vidiki o kakovosti materiala, kakovostni izvedbi in funkcionalnosti objekta.
Keywords: kakovost, zagotavljanje kakovosti, kakovost pri gradnji objektov, aktivnosti graditve objektov
Published: 11.06.2015; Views: 869; Downloads: 269
.pdf Full text (5,87 MB)

22.
TEHNIČNI VIDIK ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI PRI PROIZVODNJI IN GRADNJI LESENIH MONTAŽNIH OBJEKTOV
Boštjan Lorbek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljene osnove kakovosti in pomen zagotavljanja kakovosti v gradbeništvu. Predstavljene so bistvene naloge udeležencev pri gradnji in proizvodnji lesenih montažnih objektov. Opisani so bistveni standardi in uredbe, ki jih morajo upoštevati proizvajalci lesenih montažnih objektov, ter predstavljeni osnovni materiali iz vidika kakovosti. Predstavljene so tudi kontrole in standardi s tehničnega vidika zagotavljanja kakovosti toplotne izolativnosti, zaščite pred vlago, zvočne izolativnosti, požarne varnosti ter zrakotesnosti v proizvodnem procesu lesenih montažnih objektov. Prav tako so opisane kontrole in standardi, ki jih morajo izvajalci upoštevati pri gradnji takšnih objektov na gradbišču.
Keywords: Gradbeništvo, leseni montažni objekti, zagotavljanje kakovosti, graditev objekta
Published: 31.03.2015; Views: 1074; Downloads: 198
.pdf Full text (2,00 MB)

23.
ORGANIZACIJSKI MODEL ZAGOTAVLJANJA VARNOSTI IN KAKOVOSTI PRI OBRAVNAVI PSIHIATRIČNEGA BOLNIKA Z VIDIKA RAZLIČNIH DELEŽNIKOV
Branko Gabrovec, 2014, dissertation

Abstract: V doktorski disertaciji smo se lotili raziskovanja varnosti in kakovosti obravnave psihiatričnega bolnika z vidika različnih deležnikov, posebej pa smo se osredotočili na pojav izbruha agresije in različnih oblik nasilja. Od različnih deležnikov smo v ospredje postavili zdravstveno nego, ki je med deležniki v procesu obravnave najbolj izpostavljena, še posebej med zaposlenimi v zdravstveni negi v psihiatričnih bolnišnicah, psihiatričnih domovih in CUDV. Dosedanje raziskave in disertacije na tem področju so redke, hkrati pa se večinoma »dotikajo« le medikamentoznih ukrepov. V teoretičnem delu smo predstavili različne vire in znanja o: zagotavljanju varnosti, kakovosti storitev, kakovosti v zdravstvu, zadovoljstvu uporabnikov, psihiatričnih boleznih in stanjih, nasilju psihiatričnih bolnikov in empiričnih podatkih ter regulaciji področja in njenih prednostih ter slabostih. V nadaljevanju smo predstavili predlagan organizacijski model obravnave agresije in funkcionalnega izobraževanja, ki smo ga 3 leta izvajali v določenih javnih zavodih. Za pripravo empiričnega dela smo s študenti 2. letnika magistrskega študija zdravstvene nege izvedli fokusno skupino, s katero smo želeli pridobiti večjo širino mnenj in istočasno testirati anketni vprašalnik. V empiričnem delu smo opravili raziskavo najbolj izpostavljenega profila (zdravstvena nega) v psihiatričnih bolnišnicah, domovih in CUDV. V raziskavi smo želeli ugotoviti vrsto in pogostost različnih oblik agresije, s katerimi se soočajo anketirani, ter ugotoviti uspešnost predlaganega organizacijskega modela. Skupno so na anketo odgovorile 303 osebe. Ugotovili smo, da se je v celotni populaciji z verbalnim nasiljem s strani bolnika v zadnjem letu srečalo 85,5 % anketiranih, s fizičnem nasiljem 74,9 %, na delu pa jih je bilo kadarkoli poškodovanih 55,8 % anketiranih. Pri zaposlenih v psihiatričnih bolnišnicah (n=203) se je z verbalnim nasiljem s strani bolnika v zadnjem letu srečalo 92,6 % anketiranih s fizičnem nasiljem 84,2 %, na delu pa jih je bilo kadarkoli poškodovanih 63,5 % anketiranih. Z raziskavo smo tudi potrdili uspešnost predlaganega organizacijskega modela.
Keywords: Varnost, kakovost, psihiatrični, bolnik, nasilje, agresija, zdravstvena nega, sprejem proti volji, zagotavljanje varnosti, upravljanje kakovosti
Published: 20.08.2014; Views: 2231; Downloads: 395
.pdf Full text (3,44 MB)

24.
Sistem vodenja kakovosti z metodami zagotavljanja kakovosti
Tadeja Marko, 2013, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo predstavili sistem vodenja kakovosti v povezavi z metodami zagotavljanja kakovosti. V uvodu je opisana kakovost oziroma sistem kakovosti v avtomobilski industriji, kjer je poudarek na standardih, ter metode za izboljšanje kakovosti. Poseben del je namenjen podjetju X, v katerem se zelo veliko uporabljajo metode za izboljšanje kakovosti. Pri sistemu vodenja smo opazili, da je problem uspešnost uporabe standardov, ki so v podjetju že standardizirani. Tu gre predvsem za že pridobljeno znanje odgovornih in prenos le-tega na druge zaposlene, da delajo učinkovito. Če sistem vodenja povežemo še z metodami za obvladovanje večje in boljše kakovosti izdelkov, je potrebno stremeti k enotnemu cilju; v najkrajšem možnem času odkriti in odpraviti napako na izdelku. Problem se pojavi, ko zaradi velikega števila metod za zagotavljanje kakovosti ne vemo, katero v konkretni situaciji izbrati in uporabiti, da bo napaka učinkovito odpravljena. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki je bila izvedena v podjetju X med vsemi zaposlenimi. Želeli smo ugotoviti, kakšno je poznavanje sistema kakovosti in metod za izboljšanje le te. Bistvene ugotovitve so pokazale, da je večina zaposlenih vedela splošne lastnosti o kakovosti, metod za izboljšanje pa ne prav dosti oziroma jih poznajo, a ne vedo kje bi se lahko posamezna metoda uporabila. Ugotovili smo, da se standardi več ali manj uporabljajo, vendar so potrebna dodatna izobraževanja vseh zaposlenih o sistemu vodenja kakovosti. Metode so v podjetju vsem poznane, ustavi se pri znanju; potrebna so dodatna izobraževanja tako teoretična kot tudi praktična.
Keywords: Ključne besede: kakovost, sistem kakovosti, metode za zagotavljanje kakovosti, avtomobilska industrija, standardi.
Published: 12.12.2013; Views: 2205; Downloads: 378
.pdf Full text (2,84 MB)

25.
Pregled metod in orodij za zagotavljanje kakovosti
Matjaž Ceraj, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu predstavljam metode in orodja, s katerimi organizacije izboljšujejo kakovost procesov in proizvodov, povečujejo produktivnost ter zmanjšujejo stroške, in tako dosegajo poslovno odličnost. Na začetku diplomskega dela sem splošno opredelil in predstavil kakovost, merjenje kakovosti proizvodov in storitev, sisteme kakovosti in celovito obvladovanje kakovosti. V nadaljevanju sem predstavil nekatere izmed bolj uporabljenih metod in orodij za zagotavljanje kakovosti. Opisal sem njihove prednosti, področja uporabe ter postopek izvedbe.
Keywords: Metode in orodja za zagotavljanje kakovosti, management kakovosti, konkurenčnost, poslovna odličnost.
Published: 11.12.2013; Views: 5388; Downloads: 2011
.pdf Full text (5,60 MB)

26.
OGRODJE ZA NAPOVEDOVANJE NAPAK PROGRAMSKE OPREME V AGILNIH OKOLJIH
Danijel Radjenović, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Metrike programske opreme so uporabljene v modelih za napovedovanje napak programske opreme. Model določi dele izvorne kode, ki vsebujejo napake in jih je potrebno pregledati. S tem usmerja proces zagotavljanja kakovosti programske opreme. Z identifikacijo napak se izboljša kakovost programske opreme, z določanjem njihove lokacije pa se znižajo stroški testiranja. Metode razvoja programske opreme se počasi oddaljujejo od tradicionalnega modela slapu (Waterfall) k bolj agilnim pristopom (Scrum, XP), s tem pa se spreminja tudi način testiranja programske opreme. V agilnih okoljih si ne moremo privoščiti, da bi izvedli testiranje celotnega sistema za vsako različico programske opreme, zato testiramo le dele, ki jih je napovedovalni model določil za nepravilne. Glavni namen je bil razviti učinkovit model za napovedovanje napak programske opreme v agilnih okoljih. Da smo model razvili, smo opravili sistematični pregled literature, analizirali produktne in procesne metrike ter ocenili klasifikacijske tehnike. Dobljeni model smo ovrednotili v industrijskem okolju. Model, ki vsebuje zgolj štiri procesne metrike, se je izkazal za uspešnega v industrijskem okolju, saj je odkril več kot polovico vseh napak (popolnost > 0,5) in ni vseboval enkrat več lažno pozitivnih napovedi (pravilnost > 0,33). Zaradi visoke multikolinearnosti metrik je bil uspešnejši od polnega modela, ki vsebuje 80 metrik. Procesne metrike so bile uspešne pri napovedovanju napak, medtem ko produktne metrike niso bile. Napake v agilnih okoljih so najbolj pogojene s starostjo in velikostjo sprememb programske opreme, pri čemer imajo nedavne in velike spremembe večjo verjetnost, da vsebujejo napake.
Keywords: metrike programske opreme, napovedovanje napak, napovedovalni modeli, zagotavljanje kakovosti, testiranje, kakovost programske opreme
Published: 15.11.2013; Views: 1566; Downloads: 194
.pdf Full text (2,73 MB)

27.
Sistem vodenja in zagotavljanje kakovosti pri izvedbi neporušitvene kontrole na velikem energetskem objektu
Klemen Hlebec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zagotavljanje kakovosti postaja vedno bolj pomembna stvar za vsako podjetje, saj zahteve po kakovosti bliskovito naraščajo, konkurenca med podjetji pa je prav tako vedno hujša. Zato je nujno potrebno zagotavljati kakovostne izdelke oziroma storitve. V diplomski nalogi sem obravnaval problematiko sistemov vodenja in zagotavljanja kakovosti pri izvajanju neporušitvenih kontrol. V teoretičnem delu naloge so pojasnjene osnove zagotavljanja kakovosti in sistemi vodenja kakovosti, v praktičnem delu pa je izvedena analiza zagotavljanja kakovosti na projektu. S pomočjo analize projekta sem prišel do ugotovitev, da je zagotavljanje in vodenje kakovosti poglavitnega pomena, za kakovostno izvedbo projekta po željah in zahtevah naročnika.
Keywords: Zagotavljanje kakovosti, sistemi vodenja, projekt, radiografska kontrola
Published: 17.10.2013; Views: 899; Downloads: 66
.pdf Full text (1,19 MB)

28.
KAKOVOST IZDELKOV IN STORITEV PONUDNIKOV MONTAŽNIH HIŠ IN STAVBNEGA POHIŠTVA SKOZI OČI KUPCEV
Dijana Šobota, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo kupca z izdelkom ali s storitvijo pri podjetju je eden izmed glavnih dejavnikov, ki vplivajo na kupčevo odločitev za ponovni nakup, zato morajo podjetja vedeti, kako zadovoljiti želje in potrebe svojih odjemalcev. V diplomski nalogi smo raziskali, kateri so glavni dejavniki, ki vplivajo na kupčevo odločitev za nakup stavbnega pohištva ter montažne hiše. Vplivne dejavnike smo ugotavljali s štirimi različnimi anketami pri kupcih oz. potencialnih kupcih na trgu, kot tudi pri kupcih znanega slovenskega ponudnika stavbnega pohištva ter montažnih hiš. Vse ankete so bile spletne, izvedli pa smo jih v marcu. S pomočjo raziskave smo ugotovili, kateri so glavni dejavniki, ki vplivajo na nakup stavbnega pohištva in nakup montažne hiše, ter kakšne so želje kupcev in možne izboljšave izdelkov ter storitve. Tako za kupce izdelkov pri neimenovanem podjetju kot tudi za ostale anketirance lahko izpostavimo naslednje dejavnike, ki vplivajo na nakup stavbnega pohištva: kakovost izdelkov, izvedba montaže, zagotavljanje servisa ter ugodna cena izdelka. Možne izboljšave, ki naj bi jih podjetje upoštevalo, so kakovostne poprodajne storitve, bolj strokovno svetovanje, bolj kakovostna izvedba montaže in večja fleksibilnost podjetja. Iz analize anket o montažnih hišah lahko izpostavimo naslednje dejavnike, ki vplivajo na nakup montažne hiše: kakovost materialov, kakovost gradnje oz. montaže ter cena hiše. Možnosti izboljšave za podjetje so naslednje: izboljšanje kakovosti gradnje oz. montaže, izboljšanje poprodajnih aktivnosti ter več organiziranih ogledov vzorčnih hiš.
Keywords: kakovost, zagotavljanje kakovosti, izboljševanje kakovosti, zadovoljstvo kupca.
Published: 09.01.2013; Views: 1533; Downloads: 185
.pdf Full text (2,01 MB)

29.
Primerjava naprednih konceptov organizacije proizvodnje
Jernej Kuharič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Dobra organizacija proizvodnje je v današnjem času ključ do uspešnosti proizvodnje in posledično ključ do uspešnosti podjetja. V ta namen so se skozi zgodovino razvili različni napredni koncepti organizacije proizvodnje. Večinoma vsa sodobna podjetja imajo proizvodnjo organizirano po izbranem naprednem konceptu. S pravilno uvedbo koncepta v proizvodnjo, ki mora zajemati vse predpisane korake uvajanja, si podjetje lahko obeta dobre rezultate. Odločitev, kateri napredni koncept je najboljši, je praktično nemogoča, saj vsak v ospredje postavlja svoja področja v podjetju. Podjetje se mora odločiti za tak koncept, ki se najbolj sklada z njegovo dejavnostjo. Namen diplomskega dela je bil podrobno razdelati nekatere napredne koncepte organizacije proizvodnje in narediti primerjavo med njimi. Primerjava obsega predvsem glavne namembnosti vsakega od konceptov glavne prednosti in slabosti. Obravnavani so naslednji napredni koncepti organizacije proizvodnje: Kaizen, vitka proizvodnja, celostno produktivno vzdrževanje, ''ravno pravočasno'', prenova poslovnih procesov in celovito zagotavljanje kakovosti.
Keywords: Kaizen, vitka proizvodnja, celostno produktivno vzdrževanje, ''ravno pravočasno'', prenova poslovnih procesov, celovito zagotavljanje kakovosti
Published: 14.11.2012; Views: 1767; Downloads: 234
.pdf Full text (1,31 MB)

30.
Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica