| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


11 - 20 / 142
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
11.
ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PROCESU PODJETJA GORENJE KERAMIKA, D.O.O.
Brigita Rezar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Zagotavljanje kakovosti obsega vse planirane in sistematične dejavnosti, potrebne za pridobitev primernega zaupanja, da bosta proizvod (izdelek ali storitev) izpolnjevala predpisane zahteve oz. zahteve kupca. Za zagotavljanje kakovosti management celovite kakovosti ali TQM zahteva uporabo načel iz managementa kakovosti v vseh področjih in na vseh nivojih organizacije, kajti le s kakovostnimi produkti (blago ali storitev) je organizacija v 21. stoletju lahko konkurenčna na tržišču. Temeljna načela managementa celovite kakovosti so predstavljena v empiričnem delu diplomskega dela. V raziskovalnem delu diplomskega dela s pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika ugotavljamo, kako svoj doprinos k zagotavljanju kakovosti vidijo zaposleni v obravnavanem podjetju. Posebno pozornost smo namenili ugotavljanju razlik med zaposlenimi v proizvodnem procesu ter zaposlenimi v ostalih procesih podjetja. Raziskovalni del naloge smo zaključili z analizami omenjenih anketnih vprašalnikov. Zaključni del diplomskega dela je namenjen predlogom za izboljšanje ugotovljenega stanja glede zagotavljanja kakovosti v obravnavanem podjetju.
Keywords: Kakovost, Zagotavljanje kakovosti, Management celovite kakovosti (TQM)
Published: 14.11.2016; Views: 2181; Downloads: 414
.pdf Full text (1,39 MB)

12.
Analiza stanja zagotavljanja kakovosti v slovenskem višjem strokovnem izobraževanju
Tjaša Starčič, 2016, master's thesis/paper

Abstract: V magistrskem delu smo raziskovali stanje na področju zagotavljanja kakovosti na višjih strokovnih šolah v Sloveniji. Ugotavljali smo, katere pristope k zagotavljanju kakovosti na višjih strokovnih šolah poznajo in katere pristope v ta namen tudi uporabljajo. Raziskovali smo, kako odgovorni za kakovost ocenjujejo raven dosežene kakovosti svoje šole ter katere aktivnosti za izboljšanje kakovosti načrtujejo v prihodnjih petih letih. Cilj raziskave je bil tudi ugotoviti, kateri pristop k zagotavljanju kakovosti je najprimernejši za višje strokovne šole v Sloveniji. Zanimala nas je še razlika med javnimi in zasebnimi višjimi strokovnimi šolami v povprečni samooceni ravni kakovosti. V teoretičnem delu smo podrobneje predstavili pojma kakovost in odličnost ter pristope k zagotavljanju kakovosti, ki so na voljo na trgu. Izpostavili smo pristope, ki so, po izsledkih literature, najprimernejši za višje strokovne šole. V empiričnem delu navajamo rezultate raziskave, ki smo jo izvedli z anketiranjem višjih strokovnih šol v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da se večina slovenskih višjih strokovnih šol zaveda pomena zagotavljanja kakovosti, zato ima vpeljan sistem kakovosti, ki je skladen z enim izmed modelov kakovosti. Ugotovili smo, da med javnimi in zasebnimi višjimi strokovnimi šolami ni razlike v samooceni ravni kakovosti, prav tako ni razlik v številu pristopov k zagotavljanju kakovosti, ki jih uporabljajo. Večina slovenskih višjih strokovnih šol uporablja model »Zahteve sistema vodenja kakovosti v višjih strokovnih šolah« in namerava v prihodnjih petih letih nadgraditi obstoječi sistem kakovosti z modelom odličnosti »Model odličnosti višjih strokovnih šol«. Višjim strokovnim šolam smo podali tudi smernice za nadaljnje korake pri izboljšanju kakovosti oziroma poti k odličnosti.
Keywords: kakovost. poslovna odličnost, management kakovosti, višje strokovno izobraževanje, sistemi in modeli za zagotavljanje kakovosti
Published: 17.10.2016; Views: 721; Downloads: 90
.pdf Full text (1,98 MB)

13.
Sistem upravljanja varnosti letalskega prevoznika
Anton Žumer, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Zagotavljanje varnega prevoza potnikov in tovora v zračnem prometu kot obliki javnega prevoza je pomembno za vse. V katastrofalnem dogodku so poleg oseb in predmetov na krovu plovila lahko prizadete tudi osebe in objekti na tleh. V diplomskem delu sem obravnaval sistem upravljanja varnosti v letalskem podjetju, ki je namenjen obvladovanju nevarnosti in tveganja in s tem zmanjševanju možnosti za nezaželene dogodke. V prvem delu sem predstavil predpise, teoretične zahteve in priporočila, v drugem delu pa uvajanje sistema, njegovo delovanje, nadzor nad delovanjem in stalno izboljševanje delovanja na praktičnem primeru.
Keywords: zagotavljanje kakovosti, sistem vodenja, letalska varnost
Published: 29.09.2016; Views: 690; Downloads: 63
.pdf Full text (3,38 MB)

14.
Zagotavljanje kakovosti elektronike vklopnega gumba kuhinjskega aparata
Alenka Oberč, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava analizo merilnih sistemov za višino in vzporednost stikala glede na ravnino tiskanega vezja vklopnega gumba kuhinjskega aparata. Ti dve karakteristiki imata vpliv na varnost delovanja aparata, zato smo z namenom učinkovitega nadzora kakovosti elektronik uvedli kontrolne priprave, ki nam omogočajo tudi hitrejše in lažje izvajanje meritev, predvsem pa je izboljšana ponovljivost in obnovljivosti merilnih rezultatov. Zaradi različnih lokacij izvajanja meritev smo izvedli analizo Gage R & R z merilci na vsaki lokaciji posebej in iskali korelacijo med meritvami pri dobavitelju in meritvami v BSH.
Keywords: zagotavljanje kakovosti, analiza merilnega sistem, elektronika, kontrolna priprava
Published: 08.09.2016; Views: 606; Downloads: 58
.pdf Full text (2,34 MB)

15.
Zagotavljanje kakovosti varilskih del pri mostnem dvigalu
Niko Klančič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem skozi proces izdelave glavnih nosilcev mostnega dvigala analiziral zagotavljanje kakovosti varilskih del. Za zagotovitev predpisane kakovosti varilskih del se proces zagotavljanja kakovosti prične ob prejemu tehniške dokumentacije projektantskega biroja ter se nadaljuje do predaje mostnega dvigala kupcu v skladu z regulativo in dobro prakso. Posebna pozornost tega diplomskega dela je posvečena praktičnemu izvajanju zagotavljanja kakovosti varilskih del.
Keywords: zagotavljanje kakovosti, MAG–varjenje, konstrukcijska jekla, neporušne preiskave zvarnih spojev.
Published: 06.09.2016; Views: 591; Downloads: 43
.pdf Full text (5,91 MB)

16.
Dejavniki, ki vplivajo na kakovost vzgojno-izobraževalnega dela na osnovnih šolah
Kristina Kepe, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava dejavnike, ki vplivajo na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa in je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu magistrska naloga prikazujemo različne opredelitve kakovosti ter lastnosti kakovostne šole, nato pa tudi lastnosti kakovostnega učitelja. V nadaljevanju smo prikazali izhodišča ter pomen ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti za šolske institucije. V zadnjem delu teoretičnega dela pa smo se osredotočili na prikazovanje dejavnikov, ki vplivajo na kakovost vzgojno-izobraževalnega procesa. Strokovna literatura opredeljuje dejavnike kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa predvsem s terminom kazalniki kakovosti, zato smo tudi v magistrski nalogi uporabili termin kazalniki in ne dejavniki, kot je zapisano v naslovu naloge. Drug del magistrske naloge je empirični del, v katerem prikazujemo rezultate raziskave, ki smo jo opravili na Dvojezični Osnovni Šoli 1 Lendava (v nadaljevanju DOŠ1 Lendava). Rezultati opravljene raziskave predstavljajo kazalnike kakovostne šole po mnenju učencev DOŠ1 Lendava in njihovih staršev, zadovoljstvo učencev in staršev s kakovostjo šole, ki jo obiskujejo učenci ter mnenja anketirancev za izboljšanje kakovosti obstoječega vzgojno-izobraževalnega procesa. Ob koncu magistrske naloge pa predstavljamo še sklepne ugotovitve.
Keywords: kakovost, vzgojno-izobraževalni proces, kakovostna šola, evalvacija, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti, pristopi, kazalniki
Published: 12.08.2016; Views: 1330; Downloads: 160
.pdf Full text (1,36 MB)

17.
REORGANIZACIJA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V PODJETJU GORENJE, D. D.
Leon Rozman, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava področje organizacije sistemov vodenja kakovosti v podjetjih Secop Austria, GmbH in Gorenje, d. d. Tekom raziskave poskušamo prikazati možnost uporabe organizacije vodenja kakovosti podjetja Secop Austria, GmbH kot primer dobre poslovne prakse pri izvedbi reorganizacije zagotavljanja kakovosti na nivoju proizvodnih obratov podjetja Gorenje, d. d. Neustrezna stopnja kakovosti je eden izmed glavnih vzrokov za nastanek nepredvidenih stroškov v procesih zagotavljanja končnih produktov, zato je ustrezna organizacija kakovosti v podjetjih ključnega pomena za zmanjševanje le-teh. Težnja podjetij po nenehnem izboljševanju in doseganju konkurenčnih prednosti vpliva na raziskovanje možnosti po doseganju teh ciljev na različnih področjih delovanja. Eno izmed področij, kjer se nahajajo največje priložnosti za izboljšave, zmanjševanje stroškov in posledično doseganje konkurenčnih prednosti, je nedvomno kakovost.
Keywords: Kakovost, vodenje kakovosti, reorganizacija, zagotavljanje kakovosti, ISO 9001.
Published: 27.06.2016; Views: 1190; Downloads: 90
.pdf Full text (1,16 MB)

18.
PRIPRAVA SMERNIC ZA OBLIKOVANJE SISTEMA ZAGOTAVLJANJA KAKOVOSTI V VZGOJNEM ZAVODU PLANINA
Marjan Mrhar, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je analizirati stanje managementa kakovosti in pripraviti smernice za oblikovanje managementa kakovosti v Vzgojnem zavodu Planina. Vzgojni zavod Planina opravlja svoje poslanstvo vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s tako imenovanimi kombiniranimi motnjami – to so motnje vedenja in osebnosti, lažje motnje v duševnem razvoju ter v vedno več primerih diagnosticirane psihiatrične motnje in sumi na duševno bolezen. Vzgojni zavod Planina izvaja program osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom intri programe nižjega poklicnega izobraževanja, in sicer: pomočnik v tehnoloških procesih, obdelovalec lesa in pomočnik v biotehniki in oskrbi. V diplomskem delu smo najpej opredelili teoretična izhodišča kakovosti, sistema managementa kakovosti, procesnega pristopa v šolstvu in standardov ISO 9001. Še posebej smo analizirali standard ISO 9001:2015, saj smo na osnovi standarda podali ustrezne rešitve za organizacijo. V empiričnem delu smo si zadali cilj, da s pomočjo vprašalnika samoevalviramo kakovost dela v Vzgojnem zavodu Planina, analiziramo stanje in ugotovimo, na katerih področjih moramo kakovost dela še izboljšati ter podamo smernice za nadalnje delo. V drugem delu diplomske naloge smo s pomočjo vprašalnika podrobno analizirali stanje dela, počutja in motiviranosti zaposlenih učiteljev v Vzgojnem zavodu Planina. Ugotavljali smo, ali so se učitelji kdaj srečali s pojmom kakovosti, kaj kakovost pomeni, zanimalo nas je ali so učitelji seznanjeni s standardom ISO 9001 itd. Vprašalnik smo nato analizirali in predlagali ustrezne rešitve, predvsem na osnovi standarda ISO 9001:2015 ter podali ustrezne smernice za nadalnje delo.
Keywords: - kakovost, - zagotavljanje kakovosti, - standardi ISO 9001, - posnetek stanja, smernice, predlogi, - management kakovosti v šolstvu.
Published: 30.05.2016; Views: 597; Downloads: 75
.pdf Full text (1,19 MB)

19.
Analiza znaka SQ - Slovenska kakovost s predlogom dodatnih metod in postopkov
Gal Černe, 2015, master's thesis

Abstract: Poslovno okolje se v današnjem času nenehno spreminja in postavlja podjetjem nove izzive. Ta so zaradi globalizacije in vedno ostrejše konkurence prisiljena v stalni napredek in boj za vsakega kupca. V preteklosti je bila cena dejavnik, ki je ločeval dobra podjetja od slabih, vendar so potrošniki kmalu spoznali, da je cena nekakovostnih proizvodov in storitev previsoka glede na ponujene koristi. Na trgu so se uveljavili številni znaki, ki bi naj izkazovali višjo kakovosti proizvoda ali storitve. Cilj magistrske naloge je analizirati znak SQ - Slovenska kakovost, ki ga izdaja Slovensko združenje za kakovost in odličnost. S tem namenom je v magistrski nalogi v okviru teoretičnega dela na začetku predstavljeno področje kakovosti. Podjetja dosegajo kakovost proizvodov in storitev s sistemi vodenja kakovosti, ki jih predpisujejo standardi. Zato sledi poglavje o standardizaciji. V jedru naloge je narejena analiza znaka SQ iz različnih vidikov. Preverili smo, katere so zahteve za pridobitev znaka SQ ter na kakšen način kandidat dokaže, da izpolnjuje zahteve. Sledila je primerjava z drugimi znaki in standardi. V nalogi smo preverili trditev Slovenskega združenja za kakovost in odličnost, da je znak SQ tudi korak na poti k uvajanju mednarodnih standardov in modela poslovne odličnosti. V zaključku naloge smo podlagi rezultatov analize, podali predloge in smernice za razvoj znaka SQ.
Keywords: kakovost, zagotavljanje kakovosti, promocija kakovosti, standardizacija, znak SQ – Slovenska kakovost
Published: 04.11.2015; Views: 1448; Downloads: 169
.pdf Full text (2,18 MB)

20.
ANALIZA OBVLADOVANJA KAKOVOSTI V PROIZVODNEM PODJETJU
Julijan Pugelj, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: Namen diplomskega dela je analizirati sistem zagotavljanja in obvladovanja kakovosti v proizvodnem podjetju, ki deluje v panogi avtomobilske industrije. Podjetje izdeluje sedežne garniture za vgradnjo v osebne avtomobile po principu proizvodnje Just In Time. Razumevanje koncepta Just In Time je v veliki meri povezano z razumevanjem zagotavljanja in obvladovanja kakovosti. Podjetje mora zagotoviti izdelek, narejen v okviru standardov in ustrezne kakovosti in ga kupcu dostaviti ob pravem času na pravo mesto in v pravilnem zaporedju. Da vse to lahko zagotovijo, v procesu uporabljajo različna orodja in tehnike managementa kakovosti, kot tudi standarde kakovosti. V diplomskem delu najprej opredelimo teoretična izhodišča orodij managementa kakovosti in nato uporabnost orodja predstavimo na praktičnem primeru obravnavanega podjetja. V empiričnem delu za lažje razumevanje predstavljamo celotno proizvodnjo ter na kratko opišem njeno delovanje. Posebno pozornost namenjamo tistim točkam procesa, ki so namenjene zagotavljanju kakovosti: vhodni kontroli, JIT proizvodnji - v procesu ter v METAL proizvodnji. Na primeru iz prakse predstavljamo problem, ki se je pojavil pri vgradnji sedeža v avtomobil. Ta problem je podjetje rešilo s pomočjo metode QRQC (Quick Resonse Quality Control), ki je namenjena obravnavanju neskladnih proizvodov. Na osnovi analize študije primera lahko izpostavimo pomembnost vključevanja orodij in metod managementa kakovosti v sistem managementa kakovosti, zlasti z vidika hitrega reševanja problemov in zagotavljanja visoke stopnje kakovosti.
Keywords: kakovost, zagotavljanje kakovosti, obvladovanje kakovosti, orodja managementa kakovosti, avtomobilska industrija
Published: 16.09.2015; Views: 1505; Downloads: 234
.pdf Full text (3,72 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica