| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 260
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju Legartis d.o.o.
Ksenija Jan, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi je obravnavano zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju Legartis d.o.o.. Za ugotavljanje stopnje zadovoljstva zaposlenih na delovnem mestu je bila izvedena raziskava. Rezultati analiz raziskave so pokazali možnosti za izboljšanje zadovoljstva na delovnem mestu.
Keywords: Zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva na delovnem mestu, fluktuacija, absentizem.
Published in DKUM: 09.05.2023; Views: 87; Downloads: 13
.pdf Full text (6,22 MB)

2.
Motivacija in zadovoljstvo na delovnem mestu
Jasmina Grahek, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Motivacija in zadovoljstvo na delovnem mestu sta pojma, ki se v poslovnem svetu pojavljata pogosto. Čeprav gre za področje, ki je bilo že velikokrat raziskovano, pa se vodstva organizacij še vedno sprašujejo, kako bi svoje zaposlene še bolj motivirala in izboljšala njihovo zadovoljstvo. Zaradi tega smo s pomočjo diplomskega dela želeli raziskati tovrstno področje in ugotoviti pomembnost petnajstih motivacijskih dejavnikov v izbranem podjetju. Za namen pridobivanja podatkov smo uporabili lestvico delovnih motivov, s pomočjo katere so anketiranci razvrščali motive po pomembnosti. Ugotovili smo, da je večina zaposlenih v izbranem podjetju motivirana, vendar pa si zaposleni v podjetju v prihodnje želijo več motiviranja s plačo in več možnosti za strokovni razvoj. Obe predpostavljeni hipotezi smo zavrnili, saj nismo mogli dokazati, da obstajajo razlike med spolom in motiviranostjo ter da obstaja povezanost med starostjo in motiviranostjo. Podjetje do zdaj ni imelo na voljo informacij o motivaciji zaposlenih, zato so ugotovitve raziskave pomembne za nadaljnje ukrepe na področju motiviranja zaposlenih v izbranem podjetju.
Keywords: motivacija, zadovoljstvo, motiviranost zaposlenih, motivacijski dejavniki, lestvica delovnih motivov
Published in DKUM: 14.04.2023; Views: 152; Downloads: 48
.pdf Full text (998,10 KB)

3.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v organizaciji X
Matic Logar, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Cilj vsakega človeka je čutiti zadovoljstvo na vseh področjih življenja. V hitro spreminjajočem poslovnem okolju in vse hitrejšem tempu življenja je doseg takega stanja pogosto velik izziv. V diplomskem delu raziskujemo zadovoljstvo tako v širšem pomenu besede kot tudi zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu. V teoretičnem delu podrobno obravnavamo definicije in opis zadovoljstva ter znanstveni razvoj pojma skozi čas. Pojem zadovoljstva smo raziskali zelo podrobno, saj je po našem mnenju to ključno za celostno razumevanje obravnavane tematike. Precej pozornosti posvetimo tudi motivaciji ter korelaciji med zadovoljstvom zaposlenih na delovnem mestu ter njihovo motivacijo. Naštejemo tudi dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, ter podrobneje opišemo tiste, ki so skupni večini ter so označeni kot najpomembnejši. Empirični del smo opravili s pomočjo raziskave v organizaciji X. Oblikovane hipoteze smo preverjali s pomočjo anketnega vprašalnika, ki smo ga izvedli med zaposlenimi v omenjeni organizaciji. Pridobljene podatke smo analizirali in interpretirali. Ugotovili smo, da je večina zaposlenih v obravnavani organizaciji zadovoljnih. Poleg tega lahko na podlagi opravljene raziskave rečemo, da so zaposlenim na delovnem mestu dobri odnosi s sodelavci in nadrejenimi najpomembnejši dejavnik pri delu. Na podlagi rezultatov ankete smo komentirali situacijo v podjetju ter svetovali, kateremu področju je treba posvetiti največ pozornosti.
Keywords: zadovoljstvo, motivacija, zadovoljstvo zaposlenih, dejavniki zadovoljstva
Published in DKUM: 23.02.2023; Views: 194; Downloads: 50
.pdf Full text (1,66 MB)

4.
Vpliv digitalne preobrazbe in optimizacije procesov na motivacijo in zadovoljstvo serviserjev gospodinjskih aparatov
Špela Dolenc, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrski nalogi obravnavamo obremenjenost serviserjev, ki se iz leta v leto povečuje, vedno bolj je v poslovnih in proizvodnih procesih prisotna umetna inteligenca. V prvem delu smo poleg organizacijske klime predstavili teoretična izhodišča za obremenjenost, motivacijo in zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu serviserja podjetja Gorenja. Pozornost smo namenili tudi interakciji med človekom in strojem, kjer smo na podlagi Maverick raziskave lahko dobili vpogled, na kakšen način bi umetna inteligenca sodelovala s človekom. Ob tem smo zastavili vprašanje, kje je pravzaprav meja, ko je umetna inteligenca prispevek v življenju človeka, in kdaj je meja prekoračena.
Keywords: Digitalna preobrazba, obremenjenost na delovnem mestu, motivacija zaposlenih, zadovoljstvo zaposlenih
Published in DKUM: 03.02.2023; Views: 245; Downloads: 22
.pdf Full text (2,89 MB)

5.
Zadovoljstvo zaposlenih z delom od doma v podjetju lindstrom d.o.o.
Melita Volk, 2022, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje si težko predstavljamo brez zaposlenih, saj prispevajo k celotni podjetniški zgodbi. Vsak zaposlen prispeva svoj delež k uspehu podjetja. Zavedati pa se moramo, da le zadovoljen zaposlen doprinese podjetju največ. Pri tem ima pomembno vlogo tudi vodja, ki svoj tim spodbuja in podpira. V času pandemije skrb za zadovoljstvo zaposlenih ni bila ravno na prvem mestu, saj so se podjetja spopadala z negotovimi razmerami. Eden izmed ukrepov za omejevanje covida-19 je bil delo od doma. V anketi smo anketirance spraševali o zadovoljstvu z delom od doma. Analiza rezultatov je pokazala, da so zaposleni z delom od doma zadovoljni. Zaposleni menijo, da jih podjetje podpira in jim zaupa pri delu. Kot najvišje ocenjena dejavnika, ki bi stopnjo zadovoljstva še dvignila, sta denarno nadomestilo (dodatek) in več komunikacije s sodelavci. Primerjava učinkovitosti dela od doma z delom na sedežu podjetja kaže, da je delo od doma za zaposlene učinkovito. Več prednosti pri delu od doma vidijo moški kot ženske. Dejavniki, ki najbolj učinkujejo na delo od doma, so ohranjanje ravnovesja med delom in zasebnim življenjem, motnje iz okolice, neustrezni delovni pogoji in delovna oprema ter menjava okolja. Upoštevati moramo tudi delež nezadovoljnih zaposlenih. Z letnimi razgovori bi pridobili informacije, mnenja in ideje zaposlenih, ki bi nam pomagale pri vzpostavitvi in doseganju ciljev, izboljšanju medsebojnih odnosov, uspešnosti in doseganju rezultatov dela. Glede na to, da zaposlenim pri delu od doma primanjkuje komunikacija s sodelavci, bi to rešili z uvedbo digitalnega kanala internega komuniciranja. Zaposleni bi se povezali virtualno, izmenjevali informacije in podatke, vodje pa bi jih preko kanala tudi motivirale in spodbujale. Da bi bili zaposleni z delom od doma zadovoljni, predlagamo, da si delo organizirajo en dan prej, načrtujejo odmore in po končanem delu delovno opremo pospravijo. Menimo, da mora delodajalec za svoje zaposlene skrbeti in se truditi, da so zadovoljni, ne glede na kraj opravljanja dela.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, delo, delo od doma, zaposleni
Published in DKUM: 30.01.2023; Views: 206; Downloads: 45
.pdf Full text (1,12 MB)

6.
Zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju za predelavo lesa
Marko Pogačnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu v podjetju za predelavo lesa. Da bi to ugotovili, smo najprej v teoretičnem delu skrbno preučili in analizirali literaturo. Osredotočili smo se na sedem dejavnikov zadovoljstva in sicer na izobraževanje in usposabljanje, delovni čas, plačo, medsebojne odnose, delovne razmere, nagrajevanje ter napredovanje zaposlenih. Opisali smo tudi absentizem in fluktuacijo, ki sta posledici nezadovoljstva zaposlenih. V empiričnem delu smo s pomočjo raziskave ugotovili, da so zaposleni v podjetju za predelavo lesa najbolj zadovoljni z medsebojnimi odnosi ter s komunikacijo v podjetju, ki sta bila najbolje ocenjena dejavnika. Nekateri anketiranci so izrazili delno nezadovoljstvo na področju kariernega razvoja, saj gre za manjše podjetje in nimajo vsi enakih možnosti za napredek. Zato smo podjetju predlagali, naj zaposlene nagrajujejo na drugačne načine, kot so razne ugodnosti pri delu, ter dodatne možnosti izobraževanj za njihov osebni razvoj.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu, dejavniki zadovoljstva, absentizem in fluktuacija
Published in DKUM: 18.01.2023; Views: 165; Downloads: 30
.pdf Full text (857,70 KB)

7.
Organizacijska kultura podjetja X
Suzana Hojsak, 2022, master's thesis

Abstract: V magistrskem delu smo preučevali organizacijsko kulturo podjetja X na podlagi anketnega vprašalnika. V sklopu teoretičnega dela smo preučili literaturo s področja organizacijske kulture, organizacije podjetja, organizacijskih struktur in procesov, modelov organizacijske kulture in oblikovanja organizacijske strukture. V raziskovalnem delu smo predstavili rezultate izvedene raziskave in izpostavili področja organizacijske kulture, na katerih bi podjetje X moralo uvesti izboljšave in tako dvigniti nivo organizacijske kulture v podjetju. Posledično bi bilo zadovoljstvo zaposlenih večje, kot smo ugotovili tekom magistrskega dela, le to pa je ključno za uspešnost podjetja. Predstavili smo konkretne predloge, s katerimi bi se podjetje lotilo izboljšav na izbranih področjih.
Keywords: organizacijska kultura, zadovoljstvo zaposlenih, motivacija zaposlenih, uspešnost podjetja
Published in DKUM: 01.12.2022; Views: 284; Downloads: 89
.pdf Full text (1,79 MB)

8.
Zadovoljstvo zaposlenih in organizacijska kultura v podjetju x
Veronika Korenini Resnik, 2022, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bomo raziskali, kakšne so razlike v zadovoljstvu zaposlenih med generacijami (osredotočili se bomo predvsem na generacijo X in generacijo Y, ker sta trenutno najštevilnejši na trgu dela) in njihov odziv na organizacijsko kulturo. V teoretičnemu delu bomo predstavili osnovne pojme na področju organizacijske kulture in predstavili, kako zaposleni občutijo mejo med organizacijo ter organizacijsko kulturo. Pri zadovoljstvu zaposlenih si bomo ogledali vplive različnih dejavnikov na zaposlene. Raziskali bomo tudi značilnosti vseh generacij in odnos vsake generacije do dela. Raziskovalni del sestavlja anketa, opredelitev zastavljenih vprašanj v anketi, njena analiza in komentar o rezultatih. Ta tema je bila izbrana, ker se generacije v vsakodnevnem življenju močno razlikujejo glede stila življenja. Na podlagi tega pridemo do vprašanja: Ali se na delovnem mestu in v organizacijski kulturi vidi in začuti razliko med vsemi generacijami? Zanimale nas bodo razlike v komunikaciji, motivaciji, načinu dela, razmišljanju itd. V diplomski nalogi se bomo posvetili tudi prilagoditvi generacij na novo tehnologijo in na katere težave so naletele. Rezultat ankete bo razvidna slika o razlikah med generacijami in kakšen pogled imajo na organizacijsko kulturo v podjetju. Razvidno bo tudi, kako različne generacije občutijo trajnostni razvoj tehnologije na delovnem mestu.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, organizacijska kultura, generacijske razlike
Published in DKUM: 28.11.2022; Views: 227; Downloads: 64
.pdf Full text (1,61 MB)

9.
Zadovoljstvo zaposlenih v podjetju x z delom na daljavo v času epidemije covid-19
Barbara Ann Čotar, 2022, master's thesis

Abstract: Delo na daljavo je z epidemijo covid-19 postalo sodobna oblika dela, ki se je nenadoma uveljavila po vsem svetu in doživela hiter napredek. Zanimalo nas je, kako so zaposleni doživeli delo na daljavo v času epidemije in kako je »delo od doma« vplivalo na zadovoljstvo zaposlenih. Za namen raziskave vpliva dela na daljavo na zadovoljstvo zaposlenih v podjetju X v času epidemije covid-19 smo predstavili pojem in ureditev dela na daljavo, njegove prednosti in slabosti, zadovoljstvo ter dejavnike, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih, komunikacijo, medosebne odnose, timsko delo ter vpliv dela na daljavo na družinsko oz. zasebno življenje ter izvedli raziskavo v podjetju X. Raziskava je pokazala, da delo na daljavo vsekakor vpliva na zadovoljstvo zaposlenih. Kljub slabostim, ki so se izkazale predvsem kot pomanjkanje komunikacije, osebnih stikov s sodelavci in vodji, pojav občutka nepripadnosti podjetju in socialne izoliranosti in so do neke mere negativno vplivale na zadovoljstvo zaposlenih, je bilo delo na daljavo v podjetju X v času epidemije večinoma dobro sprejeto zaradi številnih prednosti, ki jih nudi. Zato smo pravilno predvidevali, da bodo zaposleni v prihodnje pripravljeni na hibridni model dela, ki nudi prednosti in ugodnosti dela na daljavo, kot npr. prihranek časa in stroškov, fleksibilen delovni čas in lažjo organizacijo dela, lažje usklajevanje zasebnega oz. družinskega življenja s poklicnim ter z ohranjanjem osebne komunikacije in stikov med zaposlenimi zmanjša negativen vpliv dela na daljavo na zadovoljstvo zaposlenih. Kot priporočilo podjetju X smo podali predloge, ki bi po mnenju zaposlenih lahko izboljšali delo na daljavo, predvsem na področju komunikacije, informiranosti, komunikacijske in informacijske tehnologije, pisarniške in računalniške opreme.
Keywords: delo na daljavo, zadovoljstvo zaposlenih, epidemija covid-19
Published in DKUM: 17.10.2022; Views: 218; Downloads: 62
.pdf Full text (2,08 MB)

10.
Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih javnega zavoda x
Tina Kramberger, 2022, master's thesis

Abstract: Zaposleni so temeljna zmožnost vsake organizacije, v stanju zadovoljstva in zavzetosti pa še toliko bolj prispevajo k pomembnim meritvam poslovne uspešnosti. Zadovoljstvo opisuje stanje dobrega počutja zaposlenih in njihove sreče na delovnem mestu, kar je osnova za učinkovitost, osredotočenost in intenzivnost, ki so osrednje značilnosti zavzetosti. Izkaže se, da so zaposleni javnega zavoda X v najvišji meri zadovoljni s samim delom, delovnim časom, stalnostjo in varnostjo zaposlitve in odnosi s sodelavci ter najmanj zadovoljni z obveščenostjo o aktualnem dogajanju, s plačo, z možnostmi za napredovanje in vodstvom javnega zavoda X. Ugotovimo, da med višje in nižje izobraženimi ne prihaja do razlik v zadovoljstvu, medtem ko nas preseneti višja stopnja zadovoljstva mlajših v primerjavi s starejšimi zaposlenimi. Sicer sami demografski dejavniki ne morejo napovedati posameznikove nagnjenosti k zadovoljstvu in zavzetosti, lahko pa gre za posledico optimizma in navdušenja, ki ga doživljajo posamezniki ob začetku nove zaposlitve. Analiziramo tudi zadovoljstvo s plačo in v nasprotju s pričakovanji ugotovimo, da so zaposleni z njo zadovoljni. Glede na rezultate analize lahko zaposlene javnega zavoda X označimo za zavzete. Zaposlitev v javnem zavodu X vključuje delovanje na specifičnem področju, ki ima moč vplivati na posameznikovo življenje tudi zunaj delovnega konteksta, kar je nenazadnje neizpodbiten razlog, da se mora vodstvo javnega zavoda X potruditi za izboljšanje dejavnikov, s katerimi zaposleni izražajo nezadovoljstvo.
Keywords: zadovoljstvo zaposlenih, zavzetost zaposlenih, dejavniki, posledice, organizacija
Published in DKUM: 30.06.2022; Views: 476; Downloads: 148
.pdf Full text (2,25 MB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica