| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 33
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
2.
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV CENTRA ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA TER ZADOVOLJSTVA DELAVCEV, ZAPOSLENIH V CUDV DOBRNA
Mateja Čerenak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Za doseganje uspešnosti poslovanja v teoriji in vsakdanji praksi vse bolj poudarjamo pomen spremljanja kakovosti, motiviranja in spodbujanja inovativnosti ter iniciativnosti, poznavanja vizije in ciljev organizacije, strokovne usposobljenosti, notranjega komuniciranja, medsebojnih odnosov, vodenja, nagrajevanja in zadovoljstva z delom. Rdeča nit naloge je ugotavljanje zadovoljstva uporabnikov socialnovarstvenih storitev v Centru za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna in ugotavljanje zadovoljstva delavcev, ki te storitve izvajajo. Zato smo pozornost usmerili na spoznanja s področja kakovosti storitev in predstavitev načinov oziroma možnosti ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov socialnovarstvenih storitev v Sloveniji. Na kratko smo povzeli spoznanja o motiviranju in pomenu ugotavljanja zadovoljstva delavcev. Pomemben del naloge je predstavitev rezultatov ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov socialnovarstvenih storitev v CUDV Dobrna in zadovoljstva delavcev CUDV Dobrna, ki te storitve izvajajo. Dodali smo povzetek navedenih ugotavljanj zadovoljstva. Podatke smo zbrali z anketami, ki smo jih izvajali v letih 2005, 2007 in 2008 (uporabniki) oziroma v obdobju od 2005 do 2008 (delavci). Rezultati so pokazali prevladujočo zadovoljstvo pri uporabnikih in delavcih.
Keywords: - zadovoljstvo uporabnikov storitve, - zadovoljstvo delavcev, - kakovost, - motivacija.
Published: 17.07.2009; Views: 2458; Downloads: 414
.pdf Full text (881,23 KB)

3.
PRIMERJAVA STRATEGIJE PRIDOBIVANJA UPORABNIKOV V PODJETJIH T-2, D.O.O. IN TELEKOM SLOVENIJE, D.D.
Brigita Babič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi smo obravnavali problem vse večjega prehajanja uporabnikov od nekdaj edinega, nacionalnega operaterja in ponudnika telekomunikacijskih, informacijskih in medijskih storitev — Telekoma Slovenije na novo in hitro rastoče podjetje T-2. V nalogi smo definirali vzroke za prehode in predlagali rešitve za zmanjšanje prehajanja. Dejstvo je, da je za kupce najpomembnejši kakovosten izdelek, ponujen po konkurenčni ceni, kar je pa mogoče doseči z aktivnim odnosom do kupca, ki se mu prilagajamo s ceno, kvaliteto, dobavnimi roki in drugimi marketinškimi aktivnostmi. V uvodu diplomskega dela smo predstavili problem, določili namen, opredelili cilje ter postavili hipoteze ob določenih predpostavkah in omejitvah, v določenem okolju in v določeni metodologiji. V teoretičnem delu smo se seznanili z osnovno filozofijo marketinga, z upravljanjem storitvenih dejavnosti, s trženjskimi strategijami, ki se osredotočajo na kupca, in s tistimi, ki dajejo poudarek na celoviti kakovosti. V nadaljevanju smo predstavili obe podjetji, podjetje Telekom Slovenije in podjetje T-2, ter primerjali njun tržni delež v preteklem obdobju in njuno aktualno ponudbo na trgu telekomunikacijskih storitev. V zadnjem — raziskovalnem — delu diplomske naloge smo opravili tržno raziskavo zadovoljstva uporabnikov telekomunikacijskih storitev primerjanih podjetij, proučili vzroke za prehode ter z dobljenimi rezultati potrdili oz. zavrnili postavljene hipoteze in podali rešitve za zmanjšanje prehodov.
Keywords: - telekomunikacijske storitve - zadovoljstvo uporabnikov - vzroki za prehode - kakovost storitve - cena storitve
Published: 20.10.2009; Views: 1838; Downloads: 166
.pdf Full text (703,76 KB)

4.
PRESOJANJE PREUDARNOSTI DAVČNEGA INŠPEKCIJSKEGA NADZORA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Urban Ovčar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Davčni inšpekcijski nadzor je v Republiki Sloveniji urejen s pravnimi pravili, ki določajo temeljne naloge in organiziranost DURS ter postopek davčnega inšpekcijskega nadzora, in strokovnimi pravili, ki dopolnjujejo pravni okvir in omogočajo izvajanje davčnega inšpekcijskega nadzora na pravilen, odgovoren in učinkovit način. Davčni inšpekcijski nadzor opravljajo davčni inšpektorji, ki so nosilci davčne inšpekcijske dejavnosti v Republiki Sloveniji in imajo določene pravice, pooblastila in tudi odgovornosti. Davčni inšpekcijski nadzor se izvaja pri vseh zavezancih za davek, ki so najpogostejši uporabniki davčnih inšpekcijskih storitev. V Republiki Sloveniji je davčni inšpekcijski nadzor organiziran v okviru ministrstva za finance, izvaja pa ga DURS. Davčni inšpekcijski nadzor je sestavljen iz štirih zaporednih faz (načrtovanja, priprave, izvedbe in sklepa), v katerih se uporabljajo različne metode in tehnike. Ker je davčni inšpekcijski nadzor financiran z omejenimi proračunskimi viri, so nas v diplomskem delu zanimale predvsem učinkovitost, varčnost in uspešnost te nadzorne dejavnosti v letih 2000—2007. Zato smo za vsak vidik oblikovali skupino kazalnikov, ki smo jih združili v skupni agregatni kazalnik za presojanje preudarnosti davčnega inšpekcijskega nadzora. Za popolno presojanje delovanja davčnega inšpekcijskega nadzora smo poleg kazalnikov učinkovitosti, varčnosti in uspešnosti z merjenjem zadovoljstva uporabnikov inšpekcijskih storitev (anketiranja zavezancev za davek) ocenili tudi kakovost teh storitev. O preudarnosti davčnega inšpekcijskega nadzora v Republiki Sloveniji menimo, da je bila ta v vseh letih primerna in zadovoljiva. Na to kažejo doseganje visoke ravni učinkovitosti in uspešnosti, vsakoletno izboljševanje varčnosti, pa tudi zadovoljiva raven kakovosti davčnih inšpekcijskih pregledov. Ugotavljamo namreč, da je davčna inšpekcijska služba z velikim številom opravljenih inšpekcijskih pregledov ali z izvajanjem pravilnih delovnih postopkov v vseh letih razkrila večji znesek dodatno ugotovljenih in plačanih davčnih obveznosti (dodatnih davčnih prihodkov), kot je bilo nastalih stroškov inšpekcijske službe.
Keywords: Slovenija, davčni inšpekcijski nadzor, učinkovitost, varčnost, uspešnost, zadovoljstvo uporabnikov davčnih inšpekcijskih storitev, preudarnost davčnega inšpekcijskega nadzora v Republiki Sloveniji
Published: 18.06.2010; Views: 2137; Downloads: 219
.pdf Full text (671,25 KB)

5.
ANALIZA TRGA UPORABNIKOV KOZMETIČNIH STORITEV
Maja Majcen, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Izhodiščni cilj diplomske naloge je raziskava in analiza trga uporabnikov kozmetičnih storitev. V uvodnem delu so podani opredelitev problema, metodologija ter hipoteze, kar je bilo v pomoč pri izvedbi tržne raziskave. V teoretičnem delu sta predstavljena kozmetična dejavnost skozi marketinški splet 7 x P ter ciljno trženje. Del naloge smo namenili tudi strategiji trženja kozmetičnih storitev ter kakovosti in ugotavljanju zadovoljstva uporabnikov kozmetičnih storitev. Prepoznavnost trga kozmetičnih storitev smo prikazali na konkretnem primeru podjetja. V sklopu marketinškega informacijskega sistema (MIS) je prikazana tržna raziskava z analizo, sledijo odgovori na hipoteze ter zaključek in priporočila.
Keywords: - kozmetična storitev - marketinški splet - kakovost kozmetičnih storitev - zadovoljstvo uporabnikov - anketni vprašalnik
Published: 18.08.2010; Views: 3084; Downloads: 1098
.pdf Full text (692,30 KB)

6.
Uspešnost komuniciranja z uporabniki storitev v Diagnostičnem centru Šentjur : diplomsko delo univerzitetnega študija
Verica Krajnc, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu bom predstavila kako uspešni smo v komuniciranju zaposleni Diagnostičnega centra Šentjur z uporabniki naših storitev. Komunikacija je proces oddajanja in sprejemanja sporočil med posamezniki. Je sredstvo, ki omogoča izmenjavo in posredovanje informacij. Komunikacijska kultura je skupek prepričanj, kako naj ljudje komuniciramo med seboj in kakšen odnos naj na podlagi tega razvijemo. Diplomsko delo sem razdelila na teoretični in empirični del. V prvem delu so podatki, kateri so zbrani iz strokovne literature in se nanašajo na osnovna izhodišča o komuniciranju, načine komuniciranja, težave, ki se pri tem pojavljajo. Nadalje se bom dotaknila tudi komuniciranja v zdravstvu ter posebnosti le - tega. Empirični del temelji na podlagi dobljenih rezultatov, katere sem pridobila s pomočjo anketnega vprašalnika, ki sem razdelila med uporabnike Diagnostičnega centra Šentjur. Predstavljena in analizirana je raziskava na že omenjeno temo. Želela sem ugotoviti kako so uporabniki storitev zadovoljni predvsem s komuniciranjem zaposlenih, dostopnostjo zaposleni, kateri komuniciranja uporabniki uporabljajo najpogosteje, kaj je z vidika uporabnika pomembno za učinkovito komuniciranje, ali je v komuniciranju prisotno tudi konfliktno komuniciranje ter način razrešitve le - tega. Raziskava je pokazala, da so uporabniki storitev Diagnostičnega centra Šentjur v večini zelo zadovoljni s komuniciranjem in obravnavo s strani zaposlenih. Pokazala je tudi, da je tako kot povsod kjer se opravlja delo z ljudmi prisotno konfliktno komuniciranje. V sklepnem delu naloge sem povzela rezultate raziskave, o njih razpravljala ter podala nekatera mnenja in predloge.
Keywords: kimuniciranje, zdravstvo, zdravstveni delavci, zadovoljstvo uporabnikov
Published: 17.11.2010; Views: 2322; Downloads: 147
.pdf Full text (932,04 KB)

7.
ZADOVOLJSTVO UPORABNIKOV IN KAKOVOST STORITEV V CENTRU ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG CELJE
Branko Gabrovec, 2011, master's thesis

Abstract: Zadovoljstvo in kakovost v zdravstvu počasi dohiteva sistemsko upravljanje zadovoljstva in kakovosti, kot ga najdemo v drugih, predvsem gospodarskih panogah. Dodana vrednost zadovoljstva in kakovosti v zdravstvu pa je velika. V magistrskem delu predstavljamo zadovoljstvo uporabnikov in kakovost storitev v CPZOPD Celje. Problematika drog in zdravljenje odvisnosti je še vedno stigmatizirana, obrobna in pogosto spolitizirana tema. Kljub temu je odvisnost od prepovedanih drog široko družbeno razširjena, programi za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti pa predstavljajo pomemben dejavnik zmanjševanja škode in zdravljenja. Začetki sistematičnega zdravljenja odvisnosti segajo v leto 1995, 18 nastalih centrov za zdravljenje odvisnosti, ki organizacijsko delujejo v okviru zdravstvenih domov, pa se zadovoljstva uporabnikov in kakovosti loteva dokaj nesistematično, posamezno in zgolj v okviru razpoložljivih, to je pomanjkljivih oziroma nezadostnih znanj. Cilj programa zdravljenja je zmanjševanje škode in vzpostavljanje abstinence uporabnikov programa. Menedžment kakovosti in visoko zadovoljstvo uporabnikov bo v programe privabilo več odvisnih od prepovedanih drog, kar bo posledično vplivalo na večjo zmanjševanje škode in večjo abstinenco odvisnih.
Keywords: Zdravstvo, logistika v zdravstvu, kakovost, zadovoljstvo uporabnikov, odvisnost.
Published: 16.10.2011; Views: 2481; Downloads: 390
.pdf Full text (2,36 MB)

8.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV V PRODAJALNI TAKKO D.O.O.
Katja Munda, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V prodajalnah si želijo zadovoljne kupce, ki se vračajo ter širijo dober glas o njih in njihovem podjetju. Trgovinske organizacije, ki cenijo odločitve o nakupih v njihovih prodajalnah in se zavedajo, kako pomembni so kupci za prihodnost njihovega podjetja, redno spremljajo njihovo zadovoljstvo, saj lahko le tako pravočasno reagirajo in si še bolj utrdijo svoj položaj na trgu. Diplomsko delo sestavljata teoretični in praktični del. Teoretični del je predstavljen v prvem delu diplomske naloge in obsega poglavje, v katerem so na splošno opredeljeni zadovoljstvo, zvestoba, nezadovoljstvo uporabnikov in merjenje zadovoljstva. V drugem, praktičnem delu sta na kratko predstavljeni prodajalna Takko v Slovenski Bistrici in analiza rezultatov anketnega vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov. Zadovoljstvo uporabnikov sem ugotavljala na podlagi različnih dejavnikov. Glede na dobljene rezultate analize so povzete ključne ugotovitve in predlagane morebitne izboljšave, ki bi izbranemu trgovskemu podjetju omogočale še uspešnejše poslovanje.
Keywords: – zadovoljstvo uporabnikov, – zvestoba uporabnikov, – merjenje zadovoljstva, – analiza zadovoljstva.
Published: 03.01.2012; Views: 1458; Downloads: 179
.pdf Full text (1,40 MB)

9.
10.
PREDLOG MARKETINŠKEGA SPLETA PODJETJA EPIGRAM ZA POTREBE MEDORGANIZACIJSKEGA TRGA
Albin Kotnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Podjetje Epigram je majhno podjetje, katerega poslanstvo je izdelava vizualnih komunikacij, oziroma realizacija le-teh. Svoje prostore ima v industrijski coni v Šenčurju pri Kranju. V diplomski nalogi smo na podlagi raziskave prikazali marketinški splet podjetja Epigram z vidika medorganizacijskega trga oziroma naročnika. Osredotočili smo se predvsem na raziskavo marketinškega spleta in zadovoljstva uporabnikov podjetja Epigram. Zaradi majhnega števila odjemalcev in moči ter pomembnosti velikih kupcev smo se odločili za prikaz poslovanja podjetja s ključno stranko. Na podlagi pridobljenih informacij in opravljene raziskave marketinškega spleta so izdelani predlogi diplomske naloge pozitivne spremembe v podjetju Epigram in pridobitev novih potencialnih kupcev.
Keywords: stranka medorganizacijski trg marketinški splet zadovoljstvo uporabnikov nakupni proces
Published: 17.09.2012; Views: 1020; Downloads: 63
.pdf Full text (3,18 MB)

Search done in 0.24 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica