| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 24
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Pripravljenost sistema zaščite, reševanja in pomoči ob terorističnih pojavih
Zvezdan Božič, 2006, published professional conference contribution

Keywords: terorizem, teroristični napadi, zaščita in reševanje
Published in DKUM: 29.03.2024; Views: 217; Downloads: 5
.pdf Full text (371,20 KB)

2.
Uporaba dronov v silah zaščite in reševanja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Jaka Progar, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu se posvetimo raziskovanju dronov na področju zaščite in reševanja. Pri delovanju služb na tem področju so ključne pridobljene informacije in hitrost odzivov, oboje pa je možno izboljšati z implementacijo brezpilotnih letalnikov. Cilji diplomske naloge so razumevanje delovanja in lastnosti dronov, prepoznavanje sil zaščite in reševanja, raziskava trga dronov na tem področju ter spoznavanje, kaj pomeni dron kot prvi posredovalec. V prvem delu raziskave se posvečamo samim dronom in opredelimo, kaj so droni, od kod izvirajo, kako so sestavljeni in na katerih področjih se jih najpogosteje uporablja. V naslednjem delu diplomske naloge so predstavljene sile za zaščito in reševanje, predstavljena je uporaba dronov v službah gasilstva, policije, medicine in vojske ter delovanje DFR programov. Na koncu povzamemo stanje pri nas ter naše poglede na to, kako drone še bolj implementirati v dejavnosti sil zaščite in reševanja.
Keywords: dron, zaščita in reševanje, brezpilotni letalnik, DFR (dron kot prvi posredovalec)
Published in DKUM: 13.02.2024; Views: 216; Downloads: 14
.pdf Full text (1,27 MB)

3.
Geografska informacijska podpora v Gasilski brigadi Ljubljana
Jernej Pance, 2020, bachelor thesis/paper

Abstract: Pomen in poslanstvo gasilcev je reševanje življenj, premoženja in živali ob naravnih in drugih nesrečah. Za učinkovito in uspešno opravljanje tega dela je potrebna velika mera znanja in ustrezne tehnike. Tako je Milan Vrhovec (poveljnik Gasilske brigade Ljubljana v obdobju 1959-1966) zapisal: “Taktika brez tehnike je brez moči, tehnika brez taktike je brez smisla”. Ob vsakem alarmu v gasilski enoti je želja vseh gasilcev, da čim hitreje in čim bolj varno prispejo na mesto nesreče in pomagajo pomoči potrebnim, z vsem svojim znanjem in tehniko, ki jo imajo na razpolago. To je tudi del, o katerem bom pisal v nadaljevanju in poskušal prispevati k našemu poslanstvu. Na intervencijsko pot vpliva ogromno dejavnikov, ki lahko zelo podaljša dostopni čas intervencijskih vozil do mesta nesreče. Gasilci potrebujejo veliko informacij za uspešno posredovanje, zaradi vedno bolj zahtevne infrastrukture v mestih. Med pisanjem diplomske naloge sem želel ugotoviti predvsem pomanjkljivosti na področju geografskih informacijskih sistemov v Gasilski brigadi Ljubljana in dejavnike, ki ovirajo pot do uspeha. Le ugotovitve pa vsekakor ne bi bile dovolj. S poglobitvijo v geografski informacijski sistem, ki nekako prevladuje v svetu, sem želel poiskati predloge, ki bi lahko teoretično odpravile pomanjkljivosti v gasilski enoti. Kot glavno metodo sem uporabil opisno metodo, s katero sem natančno opisal geografski informacijski sistem v Gasilski brigadi Ljubljana in Regijskem centru za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Glavna ugotovitev diplomske naloge je, da je geografski informacijski sistem zelo pomembno orodje v gasilstvu za uspešno načrtovanje in posredovanje.
Keywords: Gasilska brigada Ljubljana, zaščita in reševanje, geografski informacijski sistemi, Regijski center za obveščanje, podatkovni sloji
Published in DKUM: 04.12.2020; Views: 1097; Downloads: 71
.pdf Full text (4,26 MB)

4.
Procesi profesionalizacije na področju zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji
Marjan Malešič, Julij Jeraj, 2018, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: Namen članka je predstaviti dejavnike, ki vplivajo na stopnjo profesionalnosti področja zaščite, reševanja in pomoči v Sloveniji. Proces profesionalizacije razumemo v strukturnem in funkcionalnem smislu. Metode: Pri proučevanju smo uporabili metodo analize vsebine normativnih dokumentov, programov izobraževanja in usposabljanja ter publikacij, ki jih izdajajo ustanove sistema ter raziskovalni inštituti. Analizirali smo podatke Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) o strukturi zaposlenih na obravnavanem področju ter njihovem izobraževanju in usposabljanju. Nestrukturiran intervju smo izvedli s tremi predstavniki URSZR in dvema predstavnikoma gasilske organizacije. S sekundarno analizo javnomnenjskih podatkov in njihovo interpretacijo smo predstavili odnos javnosti do sistema varstva pred nesrečami in njegovih posameznih akterjev. Ugotovitve: Z raziskavo smo ugotovili, da področje zaščite, reševanja in pomoči ni v celoti profesionalizirano niti v strukturnem niti v funkcionalnem pogledu. Popolna strukturna profesionalnost ni smotrn cilj, saj sistem v veliki meri temelji na visoko razvitem prostovoljstvu, ki je potrebno za spoprijemanje sistema z nesrečami. Temu navkljub bi bilo treba poklicne strukture okrepiti, vsaj primerljivo z ravnjo izpred dveh desetletij in več oziroma glede na njihove obstoječe sistemizacije delovnih mest. K povečanju stopnje funkcionalne profesionalnosti bi prispevala uporaba vseh obstoječih možnosti izobraževanja in usposabljanja ter oblikovanje specialističnih programov na področju zaščite, reševanja in pomoči. Oblikovanje enotnega profesionalnega združenja bi prispevalo k poenotenju standardov na področju izobraževanja in usposabljanja ter k oblikovanju skupnega etičnega kodeksa. Omejitve: Avtorja članka v analizo nista mogla vključiti vseh struktur, ki delujejo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, temveč sta se osredotočila zgolj na ključne akterje s področja zaščite, reševanja in pomoči ob nesreči. Praktična uporabnost: Praktična uporabnost analize je v pričakovanju, da bi uresničenje vseh predlogov, ki izhajajo iz ugotovitev, omogočilo uspešnejše spoprijemanje z izzivi na področju odziva na nesreče in še povečalo ugled sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v javnosti. Izvirnost: Članek je izviren, vendar temelji na citirani literaturi, virih in podatkih.
Keywords: profesionalizacija, zaščita, reševanje in pomoč, Civilna zaščita, gasilci, izobraževanje in usposabljanje, etika, javno mnenje, Slovenija
Published in DKUM: 16.05.2020; Views: 986; Downloads: 89
URL Link to full text
This document has many files! More...

5.
Odziv sistema zaščite in reševanja v primeru rušilnega potresa v urbanem okolju - študija primera Mestne občine Ljubljana
Katarina Lindič, Andrej Sotlar, 2018, original scientific article

Abstract: Namen prispevka: Namen prispevka je analizirati, kakšen naj bi bil odziv sistema zaščite in reševanja v primeru rušilnega potresa v urbanem okolju. Za študijo primera je bila izbrana Ljubljana. Metode: Opravljen je bil podroben pregled literature glede značilnosti potresov, potresnega inženirstva ter zaščite in reševanja. Opravljeni so bili tudi intervjuji, razgovori in konzultacije s strokovnjaki s področja potresnega inženirstva ter zaščite in reševanja. Za potrebe študije primera so bili analizirani predpisi ter načrti zaščite in reševanja ob potresu za Mestno občino Ljubljana. Ugotovitve: Najučinkovitejši preventivni ukrep pred posledicami rušilnih potresov je ustrezna gradnja, ki temelji na doslednem spoštovanju gradbenih predpisov. Zaradi goste poseljenosti, velikega števila dnevnih migrantov in seizmičnih lastnosti spada Mestna občina Ljubljana med potresno najbolj ogrožena območja Slovenije. Mesto ima kvalitetno izdelane dokumente za zaščito in reševanje ob potresu, kljub vsemu pa Mestna občina Ljubljana sama ne bi zmogla izpeljati tako obsežne zaščitno-reševalne akcije, kot bi jo zahteval rušilni potres, zato bi potrebovala pomoč države, drugih občin in verjetno tudi mednarodno pomoč, kar ne nazadnje predvidevajo tudi načrti. Omejitve raziskave Raziskava je omejena na proučevanje teoretičnih dognanj, načrtov in drugih dokumentov s področja zaščite in reševanja, na osnovi katerih je možno zgolj predvidevati, kakšen bi bil odziv sistema zaščite in reševanja ob rušilnem potresu. Izvirnost/pomembnost prispevka: Prispevek obravnava tako potresno inženirstvo, ki je prvi pogoj za kakršnokoli zaščito pred potresom, kot načrtovanje zaščite in reševanja ob upoštevanju značilnosti rušilnih potresov in značilnosti potresne ogroženosti Mestne občine Ljubljana.
Keywords: rušilni potresi, potresno inženirstvo, zaščita, reševanje, Ljubljana
Published in DKUM: 15.04.2020; Views: 854; Downloads: 75
.pdf Full text (1,03 MB)
This document has many files! More...

6.
Ukrepanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob potresu v Posavski regiji : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Natalija Žarn, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Naravne nesreče ogrožajo človeka, živalski svet, lastnino, kulturno dediščino, naravno okolje in druge dobrine. V Sloveniji so najpogostejše naravne nesreče neurja s točo, zemeljski plazovi, podori, potresi, poplave, žled in druge vremenske ujme. Potresi predstavljajo eno izmed največjih naravnih nevarnosti, saj je bilo v preteklosti na slovenskem območju že več kot šestdeset rušilnih potresov. Posavska regija spada v eno izmed najbolj potresno ogroženih območij v Sloveniji. Sile za zaščito, reševanje in pomoč se vsako leto soočajo z naravnimi nesrečami, med katere sodijo tudi potresi. Ker jih ne moremo preprečiti ali napovedati, je toliko bolj pomembno, da se nanje ustrezno pripravimo. Tukaj so zelo pomembni načrti zaščite in reševanja ob potresu, ki se pripravljajo na državni, regijski in občinski ravni. Regije, ki spadajo v četrti ali peti razred ogroženosti, v celoti izdelajo načrt zaščite in reševanja ob potresu, Posavska regija spada v peti razred ogroženosti, zato mora izdelati regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v celoti. Občinski načrti zaščite in reševanja se izdelajo v celoti za potres v občinah na potresnem območju, kjer je možen potres intenzitete VIII. EMS ali višje stopnje. Vsaka občina v Posavski regiji je obvezana k temu, da pripravi občinski načrt zaščite in reševanja ob potresu v celoti, saj spada v območje, kjer je možen potres VIII. EMS ali višje stopnje. Ugotovili smo, da imajo vse Posavske občine narejene načrte zaščite in reševanja v celoti, tako kot je to določeno z zakonom.
Keywords: diplomske naloge, sile, zaščita in reševanje, potres, Posavska regija
Published in DKUM: 07.05.2019; Views: 1265; Downloads: 151
.pdf Full text (476,14 KB)

7.
Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Kidričevo : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Barbara Beranič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Narava in človek s svojimi dejavnostmi povzročata naravne in druge nesreče. Večje naravne in druge nesreče so tiste, ki lahko ogrozijo ali prizadenejo zdravje ali življenje ljudi, povzročijo večjo premoženjsko škodo ali povzročijo škodo v naravi oziroma okolju. Med naravne nesreče, ki najbolj ogrožajo Občino Kidričevo, uvrščamo potres, poplave, požare, neurja s točo, temperaturne ekstreme in sušo. Med druge nesreče, ki prav tako ogrožajo Občino Kidričevo, pa uvrščamo promet na avtocesti ter železniški promet, ki potekata skozi Občino Kidričevo, saj se največ nesreč zgodi prav na avtocesti, veliko manj nesreč je povezanih z železniškim prometom, a kljub temu obstaja nevarnost železniških nesreč. Sprva so se ljudje spopadali samo z naravnimi nesrečami, na katere sami niso imeli vpliva, z vse večjim tehnološkim napredkom pa so sami izzivali mnoge vse večje in pogostejše naravne ter druge nesreče. Vendar so se ljudje pri vsem tem naučili tudi preprečiti oziroma omiliti posledice nesreč. Sile za zaščito, reševanje in pomoč delujejo tako na državni kot na regijski ravni.
Keywords: naravne nesreče, varstvo pred nesrečami, ogroženost, zaščita, reševanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 11.07.2018; Views: 1570; Downloads: 149
.pdf Full text (901,16 KB)

8.
Ukrepanje sil za zaščito, reševanje in pomoč ob požaru : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Sandra Juračić, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava sistem nacionalne varnosti, sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v sklopu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pa obravnava požare in sile za zaščito, reševanje in pomoč. Obravnava izvajanje in zagotavljanje reševanja in pomoči. Sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se vsako leto preizkuša z mnogimi nesrečami med katere sodijo tudi požari, ki so v poletnem času ob visokih temperaturah in premalo padavin, še pogostejši. Požari in vse druge nesreče pomenijo nevarnost za ljudi, živali in naravo. Ker jih ne moremo preprečiti se lahko nanje vsaj ustrezno pripravimo. Širša javnost ocenjuje, kakšen delujoč sistem ima Republika Slovenija, ko se zgodijo veliki požari, ki v javnosti odmevajo. Takrat je pod drobnogled postavljen celotni sistem. Saj, če hočejo sile ukrepati učinkovito potrebujejo usklajen, organiziran in torej delujoč sistem. Na kraju požara se z njim spopadajo sile za zaščito, reševanje in pomoč. Če nekdo izmed sodelujočih v nesreči ni ustrezno usposobljen lahko hitro postane predmet reševanja, namesto da bi reševal. Ker ne želimo, da do tega prihaja so bistvenega pomena vaje in predvsem sodelovanje z drugimi silami, ki so na mesto požara vpoklicane in se tam tudi nahajajo. Za uspešno sodelovanje ob nesreči je eden bistvenih pogojev osnovno poznavanje drugih sil. Ukrepanje sil za zaščito, reševanje in pomoč mora biti učinkovito, hitro in predvsem varno ter čim manj škodljivo do ljudi in okolja.
Keywords: požari, zaščita, reševanje, diplomske naloge
Published in DKUM: 27.10.2017; Views: 836; Downloads: 129
.pdf Full text (875,49 KB)

9.
Sodelovanje nevladnih organizacij v sistemu zaščite in reševanja v Sloveniji : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Petra Čop, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Sodelovanje prostovoljnih društev oziroma nevladnih organizacij v sistemu zaščite in reševanja. Njihove naloge ne obsegajo samo reševanja in pomoči temveč tudi preventivne ukrepe. Nevladne organizacije se v sistem zaščite in reševanja vključujejo prostovoljno, za kar imajo od države priznane tudi nekatere ugodnosti, kot sta finančna pomoč in zavarovanje. Prostovoljci predstavljajo nepogrešljivi člen sistema za zaščito in reševanje, saj je z njimi sistem učinkovitejši in nenazadnje tudi cenejši. Glavni predstavniki prostovoljcev so gasilci, ki imajo najdaljšo zgodovino in najbolj razvejano področje delovanja. Med pomembnejše spadajo še gorska reševalna služba, jamarska reševalna služba in podvodna reševalna služba, ki imajo specifična znanja za reševanje na svojem področju. Rdeči križ Republike Slovenije predstavlja ključni člen za pomoč ljudem, saj zbira sredstva za pomoč ljudem v krizi tako v finančnem smislu kot tudi v zbiranju osnovnih življenjskih potrebščin in ponuja svoje stacionarije in nastanitvene enote, kamor se ljudje ob nesreči lahko obrnejo po pomoč. Ostala društva, kot so enote društev z reševalnimi psi, taborniki, skavti, radioamaterji in aeroklubi, v sistemu zaščite in reševanja sodelujejo redkeje, predvsem pri večjih nesrečah. Za sodelovanje nevladnih organizacij v sistemu zaščite in reševanja so zagotovljeni viri financiranja iz državnega proračuna in občin, kljub temu pa je s strani države vedno premalo sredstev za zaščito in reševanje. Status zaščite in reševanja je v Sloveniji dobro opredeljen, saj imamo na vseh področjih reševanja dobro strokovno izobražene ljudi, ki ob nesrečah priskočijo na pomoč, zaradi česar v prihodnosti ni načrtovanih kakšnih večjih sprememb, na primer v smeri večje profesionalizacije sistema zaščite in reševanja na račun manjše participacije prostovoljnih sil.
Keywords: nesreče, naravne nesreče, reševanje, zaščita, nevladne organizacije, prostovoljna društva, diplomske naloge
Published in DKUM: 21.11.2016; Views: 1662; Downloads: 144
.pdf Full text (695,89 KB)

10.
Posredovanje gasilcev ob ekološki nesreči : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Gregor Erjavec, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija je zaradi svoje geografske lege izpostavljena številnim naravnim in drugim nesrečam. Zaradi vse večjega in hitrejšega razvoja tehnologije in industrializacije se na svetu pojavljajo nove oblike nevarnih snovi, ki ob nenadzorovanem transportu, skladiščenju ali uporabi povzročijo t. i. ekološko nesrečo, ki ima lahko tudi katastrofalne posledice. Slovenija ima za varstvo pred nesrečami vzpostavljeno Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, ki razpolaga z ogromno enotami, ki so pripravljene na takojšno posredovanje. Najštevilčnejša je gasilska organizacija, ki deluje na prostovoljni in poklicni ravni. Gasilska organizacija razpolaga z velikim številom operativnih gasilcev, ki svoje delo opravljajo z najrazličnejšo opremo, saj jim le-ta pomaga hitro in varno posredovaje ob vseh nesrečah. Problem, obravnavan v okviru diplomske naloge, je predvsem nepoznavanje enot, ki lahko priskočijo na pomoč gasilskim enotam v primeru ekoloških nesreč, njihovo nezavedanje nevarnosti, ki jim ob intervenciji in nepravilnemu delu lahko grozi ter slabša opremljenost gasilskih enot za posredovanje ob ekoloških nesrečah. Na podlagi anketnega vprašalnika ter dopolnjevanja s teoretičnim delom smo ugotovili, da se veliko gasilcev ne strinja s trditvijo, da je v Sloveniji veliko enot, ki jim ob večjih ekoloških nesrečah lahko priskočijo na pomoč. Gasilske enote kljub večjemu številu drugih enot razpolagajo z zadostno in raznoliko opremo, ki jim pomaga pri uspešnem delu. Veliko gasilcev se zaradi adrenalina med intervencijo ne zaveda nevarnosti in njihovih posledic, za kar je potreben dober vodja, da jih med intervencijo pravilno usmerja in vodi.
Keywords: nesreče, nevarne snovi, ekološke nesreče, reševanje, zaščita, gasilci, diplomske naloge
Published in DKUM: 08.06.2016; Views: 1768; Downloads: 222
.pdf Full text (1,63 MB)

Search done in 1.35 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica