| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 44
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
2.
NAPRAVA ZA PREVERJANJE PRAVILNOSTI DELOVANJA OPTIČNIH INKREMENTALNIH DAJALNIKOV
Matija Šprinčnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Rotacijski inkrementalni dajalniki pretvarjajo mehansko vrtenje v niz električnih impulzov. Delujejo na optoelektričnem principu. Uporabljajo se v industrijskih napravah za natančno merjenje kotov, pozicij in vrtilne hitrosti. Najpogostejše aplikacije so v industriji obdelovalnih strojev, pri raznih pozicioniranjih, transportni tehniki, robotskih napravah, tekstilni industriji, lesni industriji in merilnih ter kontrolnih napravah. V današnjem času vedno bolj težimo k hitremu in učinkovitemu ugotavljanju in odpravljanju napak. Zaradi tega bi morda že predčasna detekcija morebitne napake na inkrementalnem dajalniku prihranila veliko časa in denarja. Skozi diplomsko delo smo pregledali razvoj in osnove računalniško krmiljenih strojev ter opisali princip delovanja inkrementalnega dajalnika. S pomočjo meritev v laboratoriju smo pogledali karakteristike posameznih signalov. V programu Xilinx ISE 8.2i smo narisali logično vezje in ga simulirali v programu Modelsim. Na podlagi dobljenih rezultatov v laboratoriju smo podali idejo o izdelavi testirne naprave optičnih inkrementalnih dajalnikov, s katero bi učinkoviteje ugotovili napako inkrementalnega dajalnika.
Keywords: testirna naprava, inkrementalni dajalnik, CNC stroji, referenčni signal, Moirejev vzorec, načrtovanje s programirljivimi logičnimi vezji
Published: 14.10.2009; Views: 2265; Downloads: 303
.pdf Full text (1,64 MB)

3.
NAČRTOVALSKI VZORCI ZA PREDSTAVITVENI NIVO
Simon Markuš, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Objektna tehnologija je še vedno vodilna tehnologija razvoja informacijskih sistemov, ki je v razvoj prinesla nove pristope. Ena ključnih prednosti je ponovna uporaba idej, to je ponovna uporaba na najvišji ravni abstrakcije z uporabo vzorcev. Zato smo v diplomski nalogi podali osnovne koncepte in dejanske primere načrtovalskih vzorcev. Prav tako smo predstavili spletne predstavitvene vzorce v ASP.NET za izgradnjo dinamičnih spletnih aplikacij, vključno s prednostmi in slabostmi. Podrobneje smo se seznanili z vzorcem MVP (Model View Presenter), po katerem smo tudi izdelali okensko aplikacijo za prodajanje virtualnih kartic. Glavni namen praktičnega dela je bil prikaz ločitve domenskega dela in specifične aplikacijske logike od uporabniškega vmesnika.
Keywords: informacijski sistemi, načrtovalski vzorci, predstavitveni nivo, spletne aplikacije, vzorec MVC, vzorec MVP
Published: 16.09.2009; Views: 1701; Downloads: 222
.pdf Full text (8,45 MB)

4.
TEHNIČNA ANALIZA IN NJENA UPORABA NA DELNIŠKIH IN VALUTNIH TRGIH
Klemen Grobelnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Z razvojem informacijske tehnologije ter pojavom vedno več preprostih trgovalnih platform, ki jih ponujajo razne investicijske družbe ter banke, se vedno več posameznikov odloča za samostojno trgovanje, ki naj bi prineslo velike dobičke. Posamezniki se velikokrat premalo zavedajo tveganja, ki je s samostojnim vstopom na delniške, valutne trge prisotno. Vlagatelji potrebujejo za trgovanje na podlagi tehničnih dejavnikov ogromno teoretičnega znanja in predhodnih izkušenj, zato tehnična analiza ni primerna za neizkušene vlagatelje. Neizkušeni vlagatelji hitro padejo pod vpliv čustev, saj niso prepričani kako določena tehnična orodja med sabo delujejo in jih ne znajo povezati in interpretirati kot celoto. Spoznali smo cenovne grafe, definicijo trenda, območje odpor in podpor, cenovne vzorce obrata in nadaljevanja trenda, ki so eni ključnih dejavnikov pri procesu odločanja za vstop in izstop na trg. Določili smo pomembnejše indikatorje tehnične analize. V prvi skupini so indikatorji, ki pridejo bolj do izraza v močnem trendu bodisi navzgor ali navzdol. Med kazalnike močnega trenda spadajo drseče sredine, MACD — konvergenca in divergenca drsečih sredin, Bollingerjeve ovojnice. V drugo skupino pa spadajo indikatorji, ki postanejo zelo uporabni v času, ko ni izrazitega trenda in se trg nahaja v stranskem trendu oziroma v trgovalnem območju. Najpomembnejša indikatorja v tej skupini sta RSI — indeks relativne moči in počasna stohastika, ki ju uporablja večina trgovalcev. Nastavitve posameznih kazalnikov so odvisne od vsakega finančnega instrumenta in trga posebej. Teoretično znanje smo prenesli na praktične primere, ki so bili narejeni na eni od trgovalnih platform, kjer lahko investitor uporablja različna orodja tehnične analize in trguje na svetovnih, najbolj likvidnih, delniških in valutnih trgih. S trgovanjem po tržnih cenah smo prikazali, kako zelo uporabna je lahko tehnična analiza v realnem svetu. Naredili smo posle na različnih časovnih grafih, pri katerih so bili glavni razlogi za vstop in izstop iz pozicij različna analitična orodja, ki se uporabljajo pri uporabi tehnične analize. Trgovalni primeri so bili izvedeni na različnih finančnih instrumentih in prav tako na različnih trgih s čimer smo dokazali, da tehnična analiza deluje enako na različnih časovnih okvirjih in na raznih likvidnih trgih.
Keywords: TEHNIČNA ANALIZA, GRAFI, TREND, LINIJA PODPORE IN ODPORA, VZORCI NADALJEVANJA TRENDA, VZORCI OBRATA TRENDA, INDIKATORJI, SIMETRIČNI TRIKOTNIK, PADAJOČI TRIKOTNIK, NARAŠČAJOČI TRIKOTNIK, GARTLEY, VZOREC METULJA, POČASNA STOHASTIKA, INDEKS RELATIVNE MOČI, NAVADNE DRSEČE SREDINE, EKSPONENTNE DRSEČE SREDINE, ELLIOTOVI VALOVI, KONVERGENCA DIVERGENCA DRSEČIH SREDIN, BOLINGERJEVE OVOJNICE, EUR/USD, S&P500, DAX30
Published: 17.06.2010; Views: 1824; Downloads: 260
.pdf Full text (3,32 MB)

5.
Načrtovanje robustnega regulatorja z metodo QFT
Dalibor Igrec, 2010, master's thesis

Abstract: Načrtovanje regulatorja v frekvenčni domeni po Horowitzovi [2] metodi, oziroma metodi QFT, se je izkazala za učinkovito pri razvoju robustnih regulatorjev za doseganje standardnih zahtev frekvenčne domene tako pri sistemih z enim vhodom in enim izhodom (SISO) kot pri sistemih z več vhodi in več izhodi (MIMO). Razlog za učinkovitost metode QFT je neposredno upoštevan problem zmanjšanja negotovosti objekta. Namen naloge je predstaviti načrtovanje regulatorja s metodo QFT, ki je verjetno edina znana tehnika načrtovanja vodenja, kjer je zajeto hkratno upoštevanje faze in negotovosti objekta. Prednost metode je možnost doseganja robustne stabilnosti ter robustnega učinka z minimalnim učinkom povratne vezave [7]. Metoda QFT je grafično-analitični postopek načrtovanja vodenja, ki zahteva precej predpriprav pri oblikovanju vzorcev objekta ter empiričnih izkušenj, obenem pa daje načrtovalcu precej manevrskega prostora in direktnega vpogleda v spremembe regulatorja pri načrtovanju. Temeljna ovira metode je določanje mej objekta v Nicholsovem diagramu, saj izračun mej metode QFT eksponentno narašča z natančnostjo vzorca objekta. Za nazornejšo predstavitev metode je predstavljen eksperiment na realnem objektu, kjer je izvedeno vodenje sistema z regulatorjem načrtovanim s metodo QFT. Dobljeni rezultati so primerjani z rezultati vodenja sistema z regulatorjem načrtovanim po metodi H∞.
Keywords: metoda QFT, Nicholsov diagram, negotovost parametrov, vzorec objekta, robustna stabilnost
Published: 06.01.2010; Views: 2506; Downloads: 165
.pdf Full text (7,82 MB)

6.
TVORJENJE MISELNEGA VZORCA PRI OPISU PREDMETA IN PRETVORBA V ZAPISANO BESEDILO
Vida Štuhec Kuri, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Pri obravnavi neumetnostnih besedil v četrtem razredu osnovne šole, se drugi funkcionalni cilj glasi: Učenci sprejemajo in tvorijo svoji starosti ustrezna pisna besedila. Iz tega funkcionalnega cilja izhaja podrejeni cilj, ki pravi: Učenci berejo strokovna in publicistična besedila ter sami tvorijo podobna strokovna besedila. Tukaj v učnem načrtu zasledimo poljudnoznanstvena besedila, povezana s temami drugih predmetnih področij, kot so opis življenja, opis predmeta, navodilo za delo, ipd. Izbor moje teme za diplomsko nalogo je povezan prav z opisom predmeta. Po branju neumetnostnega besedila, opis predmeta, sem preverjala ali so učenci sposobni izluščiti iz besedila ključne besede in bistvene podatke. Preverjala in primerjala sem razumevanje prebranega neumetnostnega besedil med dvema skupinama, samostojno izdelavo miselnega vzorca ter pretvorbo le-tega v zapisano besedilo. Obenem sem preverjala tudi besedišče učencev četrtega razreda. Dve skupini učencev sem izbrala in interpretirala rezultate glede na uporabo različnih didaktičnih gradiv; saj je skupina A pri pouku slovenščine uporabljala gradivo iz katerega so bile naloge, skupina B pa je pri pouku slovenščine uporabljala drugo gradivo, ki ima drugačen sistem reševanja nalog. Didaktično gradivo, ki ga pri pouku slovenščine uporabljajo učenci skupine B, ne vsebuje pojmovnih map in hkrati delo z njimi ni predvideno. Torej sem pričakovala, da bodo rezultati skupine A boljši, kajti navajeni so na sistem dela, ki ga narekuje delovni list. Rezultati so bili pridobljeni s pomočjo reševanja nalog, ki je potekalo na dveh šolah pod natanko enakimi pogoji.
Keywords: bralno razumevanje, opis predmeta, miselni vzorec, ključne besede, bistveni podatki
Published: 08.07.2010; Views: 3982; Downloads: 302
.pdf Full text (4,76 MB)

7.
RAZVOJ SPLETNEGA PORTALA POPRAVIAVTO.SI
Boštjan Arzenšek, 2010, bachelor thesis/paper

Abstract: Objektna tehnologija je še vedno vodilna tehnologija razvoja informacijskih sistemov, ki je v razvoj prinesla nove pristope. Ena ključnih prednosti je ponovna uporaba idej na najvišji ravni abstrakcije. V diplomski nalogi je predstavljena uporaba načrtovalskih vzorcev pri razvoju spletnega portala PopraviAvto.si. Glavni namen praktičnega dela je bil prikaz ločitve poslovne in integracijske logike.
Keywords: informacijski sistemi, načrtovalski vzorci, spletne aplikacije, vzorec MVC
Published: 06.12.2010; Views: 1759; Downloads: 157
.pdf Full text (4,23 MB)

8.
SISTEM ZA PORAZDELJENO ZAZNAVANJE PRISOTNOSTI NA OSNOVI PLASTIČNEGA OPTIČNEGA VLAKNA
Dejan Lešnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je opisan sistem za zaznavanje rodovnih interferenčnih vzorcev v plastičnih optičnih vlaknih. Opisana je tudi izgradnja sistema, ki opazuje spremembe v medrodovnem interferenčnem vzorcu in iz teh sprememb prepozna mehanske vplive na optično vlakno. Za izgradnjo tega sistema je bilo potrebno izdelati rodovni filter. Plastična optična vlakna z manjšim premerom imajo manj rodov, zato smo plastično vlakno s premerom 1mm raztegnili in mu s tem premer zmanjšali. V ta namen smo naredili napravo, ki vlakno segreje in ga razteguje do želenega premera. Izdelano nalogo smo testirali kot varnostni sistem, ki nadzoruje prisotnost vsiljivca v prostoru.
Keywords: POF, plastična optična vlakna, raztegovanje plastičnih vlaken, medrodovni interferenčni vzorec, senzor
Published: 31.01.2012; Views: 1363; Downloads: 76
.pdf Full text (2,51 MB)

9.
RAZKRITJA INFORMACIJ O (PO) ODSEKIH V LETNIH POROČILIH SLOVENSKIH VELIKIH DRUŽB
Daniel Zdolšek, 2011, master's thesis/paper

Abstract: Splošno sprejeta pravila računovodenja dajejo podjetjem in njihovim vodstvom možnost diskrecijske izbire, da znotraj dovoljenega nabora možnih metod in razkritij izberejo metode računovodenja in razkritja po svoji presoji. Pomemben dejavnik, ki vpliva na odločanje podjetij (vodstev podjetij) glede razkrivanja ali prikrivanja računovodskih informacij, je obstoj stroškov (bremen), povezanih z (možnimi) škodljivimi učinki za podjetje, na katere je podjetje občutljivo. Izsledki raziskave kažejo, da tri četrtine slovenskih (po velikosti) velikih družb ne razkriva informacij o (po) odsekih v svojih letnih poročilih. Prav tako obseg (število) razkritih informacij po odsekih glede na splošno sprejeta pravila računovodenja (Slovenske računovodske standarde) pri tistih slovenskih (po velikosti) velikih družbah, ki informacije po odsekih razkrivajo v letnih poročilih in katerih vrednostni papirji praviloma niso uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev, ni odvisen od dejavnikov (lastnosti podjetja), kot so velikost podjetja, finančno vzvodje podjetja, dobičkonosnost podjetja, stopnja rasti podjetja, obstoj takšnega imetnika deleža podjetja, ki podjetje obvladuje, in obstoj obvladujočega podjetja drugemu podjetju. V več preteklih raziskavah je imelo več teh dejavnikov vpliv na obseg razkritih informacij o (po) odsekih, vendar pri proučitvi vzorca družb, katerih vrednostni papirji so bili uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev in ne tistih, katerih vrednostni papirji niso bili uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev. Edini dejavnik, ki ima vpliv na obseg razkritih informacij o (po) odsekih, je tisti, ki kaže, ali podjetje deluje v proizvodni dejavnosti. Proučitev ravnanja (obnašanja) vodstev podjetij glede razkrivanja posameznih (vrst) informacij po odsekih v letnih poročilih pri tistih slovenskih (po velikosti) velikih družbah, ki informacije po odsekih razkrivajo v letnih poročilih, kaže, da sta glede ravnanja vodstev podjetij pomembni dejstvi, ali je podjetje razkrilo svoje obveznosti do virov sredstev po odsekih in ali je podjetje razkrilo svoje prihodke po odsekih. Razkritje obveznosti do virov sredstev po odsekih v letnem poročilu tako na splošno opredeljuje vzorec razkrivanja podjetja glede ravnanja vodstva podjetja pri razkrivanju informacij po odsekih. Dejavniki, ki imajo vpliv na ravnanje vodstva podjetja pri razkrivanju informacij po odsekih, so velikost podjetja, obstoj takšnega imetnika deleža podjetja, ki podjetje obvladuje, in obstoj obvladujočega podjetja drugemu podjetju. Izidi proučevanega vzorca družb, ki informacije po odsekih razkrivajo v letnih poročilih in katerih vrednostni papirji praviloma niso uvrščeni na organizirani trg vrednostnih papirjev, kažejo, da stroški (bremena), povezani z (možnimi) škodljivimi učinki za podjetje, na katere je podjetje občutljivo, niso pomemben dejavnik, ki bi imel vpliv na obseg (število) razkritih informacij o (po) odsekih v letnem poročilu (glede na v raziskavi proučevane dejavnike). Ima pa obstoj stroškov (bremen), povezanih z (možnimi) škodljivimi učinki za podjetje, na katere je podjetje občutljivo, vpliv na ravnanje (obnašanje) vodstva podjetja pri razkrivanju informacij po odsekih, zaradi katerih vodstvo podjetja razkritje le nekatere posamezne vrste informacij o (po) odsekih v letnem poročilu.
Keywords: računovodsko poročanje, razkritja, računovodska razkritja, računovodske informacije, letno poročilo, poslovni odsek, poročanje po odsekih, slovenski računovodski standardi (SRS), poročanje o odsekih, mednarodni standardi računovodskega poročanja (MSRP), razvoj, stroški; povezani z možnimi škodljivimi učinki za podjetje, tveganja, kazalec (indeks) razkrivanja, (vedenjski) vzorec razkrivanja, odločanje o razkrivanju informacij
Published: 29.06.2011; Views: 2256; Downloads: 82
URL Link to full text

10.
BESEDILNI VZORCI IN PRVINE NEKNJIŽNEGA JEZIKA V RADIJSKIH OGLASIH
Tamara Volmajer, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo obravnava radijske oglase z vidika jezika, besedilnih vrst in besedilnih vzorcev. V teoretičnem delu je oglaševanje predstavljeno kot del marketinga, predstavljene so značilnosti oglaševanja, še posebej radijskega. V nadaljevanju je podrobneje predstavljena teorija besedilnih vrst in vzorcev. Ker se v oglasih večinoma pojavljajo vsakodnevne praktičnosprazumevalne situacije, pri katerih je večinoma uporabljen narečni jezik (v izbranih oglasih se pojavljajo mariborski pogovorni jezik, prleško narečje in prepletanje slovenskega in tujih jezikov), je začetek empiričnega dela diplomskega dela posvečen krajši analizi zgoraj omenjenih različic jezika. Analiza je bila izvedena na manjšem vzorcu (7) jezikovno zanimivih oglasov. V nadaljevanju se diplomsko delo ukvarja z besedilnimi vrstami in besedilnimi vzorci v oglasih, saj oglasi, kljub temu da so samostojna besedilna vrsta, pogosto vsebujejo še elemente drugih besedilnih vrst, hkrati pa, tako kot druga besedila, pripadajo določenemu kulturnemu okolju, zato lahko razberemo tudi splošni kulturni besedilni vzorec (problem – rešitev, zadovoljevanje potreb oz. želja). Vzorec analiziranih oglasov je tukaj večji (18 oglasov). Vsi izbrani oglasi so bili posneti na dveh komercialnih radijskih postajah, na Radiu City iz Maribora in na Radiu Maxi iz Ljutomera.
Keywords: Ključne besede: radijski oglasi, mariborski pogovorni jezik, prleško narečje, praktično sporazumevanje, splošni kulturni besedilni vzorec, besedilne vrste.
Published: 26.10.2011; Views: 2664; Downloads: 326
.pdf Full text (1,22 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica