| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 17
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
LJUDSKE IGRE KOT SREDSTVO ZA RAZVIJANJE MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK
Gabrijela Pori, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Ljudske igre so preproste in lahko razumljive. Glavni namen iger ni samo tekma, temveč tudi dokazovanje zmogljivosti in uspešnosti. Čeprav so se ljudske igre skozi leta spreminjale je v njih še začutiti življenjske izkušnje človeštva in spoznanja, ki so se razvijala skozi spremembe načina življenja. V teh igrah je skritih veliko prvin športa, ki ga tako lahko približamo otrokom na njim prijeten način. Orodja oziroma rekviziti, ki so jih nekoč uporabljali v ljudskih igrah, so preprosti in vzeti iz vsakdanjega življenja oziroma dela. Prav zaradi tega so te igre primerne tudi v predšolski dobi. Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, v kakšni meri so te igre zastopane v vrtcih, koliko in katere ljudske igre vzgojiteljice poznajo in uporabljajo pri svojem delu, kakšen je njihov namen vključevanja ljudskih iger v delo z otroci ter kako in koliko s pomočjo teh iger razvijajo motoriko predšolskih otrok. V teoretičnem delu je predstavljena zgodovina ljudskih iger ter pogoji, ki so potrebni za izvajanje ljudskih iger in možnosti razvijanja motoričnih sposobnosti s pomočjo ljudskih v vrtcih. Opisanih je tudi nekaj preprostih iger s poudarkom na razvijanju motoričnih sposobnosti predšolskih otrok. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati ankete, ki je bila izvedena na vzorcu 55 vzgojiteljev. Na osnovi rezultatov ankete ugotavljamo, da vzgojiteljice v vrtcih še vedno uporabljajo veliko ljudskih iger, tudi za razvoj motoričnih sposobnosti pri otrocih. Rezultati ankete so tudi pokazali, da imajo otroci najraje gibalno-športne dejavnosti.
Keywords: Predšolski otroci, vzgojiteljice, gibanje, ljudske igre, gibalne igre, motorične sposobnosti.
Published: 23.07.2009; Views: 5257; Downloads: 1196
.pdf Full text (374,28 KB)

2.
PRIKRITI KURIKULUM V VRTCIH
Sabina Movrin, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Leta 1999 je bil v Republiki Sloveniji sprejet Kurikulum za vrtce, ki je vpeljal reformo ter prenovo vzgojno-izobraževalnega sistema. Vendar pa poleg uradnega kurikuluma obstaja še t.i. prikriti kurikulum, ki veliko bolj vpliva na vzgojo otrok. K prikritemu kurikulumu sodi vse, kar je v vrtcu samoumevnega in v zvezi s čimer otroci pogosto nimajo izbire: dnevni red in urejenost vrtca, potek hranjenja in spanja, način organiziranja in izbor dejavnosti in še kaj. V diplomski nalogi smo želeli ugotoviti, katere lastnosti naj bi otroci po mnenju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic pridobili doma in katere v vrtcu, kakšno je stališče vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic do različnih trditev v zvezi s hranjenjem, pitjem, spanjem, higieno otrok, ureditvijo prostora in dnevno rutino. Poleg tega smo želeli ugotoviti, kakšen je njihov vpliv in kakšen je vpliv otrok na odločitve v vrtcu. Pri omenjenih sklopih smo preverjali obstoj razlik glede na delovno dobo vzgojiteljic/pomočnic vzgojiteljic, zadovoljstvo vzgojiteljic/pomočnic vzgojiteljic z izbiro svojega poklica in glede na samooceno seznanjenosti s Kurikulumom za vrtce. Podatke smo zbrali z deskriptivno in kavzalno neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja. Ugotovili smo, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic večinoma menijo, da bi naj otroci v domačem okolju pridobili lastnosti kot so samostojnost, lepo vedenje ter strpnost in spoštovanje do drugih. Med pomembne lastnosti, ki bi jih naj otok pridobil v vrtcu pa uvrščajo sposobnost reševanja sporov z vrstniki, gibalne spretnosti, zaupanje vase, samostojnosti pri izbiri in odločanju ter kreativnost. Po mnenju vzgojiteljic/ pomočnic vzgojiteljic je pomembno, da ima vzgojiteljica razvite čustvene komponente, kot so prijaznost, ljubezen do otrok, strpnost (do razlik, odstopanj) in spoštovanje otok. Po lastni oceni vzgojiteljice/pomočnice vzgojiteljic v največji meri odločajo o organizaciji in vsebini prireditev in praznovanj — torej le o neposrednem vzgojnem delu oziroma izvajanju kurikuluma. Ugotovili smo, da imajo izjemno malo vpliva na vse ključne razvojne odločitve v vrtcu. Prav tako smo ugotovili, da je stopnja participacije pri otrocih še nižja kot pri vzgojiteljicah. Vzgojiteljice/pomočnice vzgojiteljic ocenjujejo, da otroci zelo redko sodelujejo pri odločitvah, ki zadevajo njihovo življenje v vrtcu. Menimo pa, da bi glede odločitev v vrtcu morali v večji meri vključiti tako mnenje vzgojiteljice kakor tudi želje otrok, saj so oni tisti, ki velik del svojega vsakdana preživljajo v vrtcu.
Keywords: prikriti kurikulum, Kurikulum za vrtce, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, vrtec
Published: 18.07.2013; Views: 9572; Downloads: 2479
.pdf Full text (1,49 MB)

3.
VRTEC HOČE NEKOČ IN DANES
Ana Črešnar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Osnovni namen diplomske naloge je predstavitev vrtca v Hočah ter opis njegovega delovanja v preteklosti in danes. Vrtec v Hočah je bil ustanovljen leta 1971 in tega leta nastali montažni vrtec je v varstvo sprva sprejel 70 otrok. Po ustanovitvi vrtca se njegovi strokovni delavci in predvsem vzgojiteljice nenehno dodatno izobražujejo in ustvarjajo otrokom varno ter prijazno okolje. V okviru naloge nas je zanimalo tudi, kako je potekalo izobraževanje vzgojiteljic v preteklosti in kako se slednje izobražujejo danes. Najpomembnejšo vlogo pri vzgoji otrok pa ima družina in otrokovi starši. S tem namenom smo v diplomski nalogi predstavili institucijo družine nekoč in danes ter vrste družin, vpliv staršev in njihove pravice.
Keywords: vrtec, Hoče, vzgojiteljice, starši, strokovni delavci
Published: 14.04.2011; Views: 2872; Downloads: 232
.pdf Full text (1,58 MB)

4.
INDIGO OTROCI - POZNAVANJE PROBLEMATIKE V SLOVENSKIH VRTCIH
Katarina Škorjak, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Čedalje bolj pogosto v vrtcih slišimo, da so nove generacije otrok drugačne, nemirne, neposlušne, težje vodljive. Vzgojiteljice poročajo, da je njihovo delo postalo težje. V osemdesetih letih prejšnjega stoletja se je v ZDA pojavila teorija o indigo otrocih. Ta oznaka je v naslednjih desetletjih postala sinonim za »drugačne«, »težavne«, »nove« otroke po celem svetu in tudi pri nas se je s pomočjo medijev ter strokovne javnosti udomačila.. Namen diplomskega dela je bil raziskati poznavanje problematike t. i. indigo otrok pri vzgojiteljicah v slovenskih vrtcih. S tem namenom je bila izvedena anketa. Predpostavka je bila, da so otroci današnjega časa res do neke mere drugačni in da se njihova drugačnost ujema z lastnostmi indigo otrok, kot so navedene v literaturi, kar je bilo z raziskavo tudi dokazano. Hipoteza, da imajo vzgojiteljice, ki poznajo koncept indigo otrok in pri svojem delu uporabljajo alternativne pedagoške pristope, s sodobnimi otroki manj »težav«, je bila delno dokazana.
Keywords: Ključne besede:indigo otroci, predšolska vzgoja, vzgojiteljice, alternativna pedagogika
Published: 06.09.2011; Views: 3165; Downloads: 326
.pdf Full text (1,59 MB)

5.
Pojav uši v predšolskem obdobju
Mateja Stajnko, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Nadloga - ušivost, ki so jo poznali predvsem naši starši tudi nam ne prizanaša. Uši si privoščijo predvsem ljudi v skupinah s tesnimi stiki, in kot nalašč so za to predvsem vrtci. V diplomskem delu smo opisali pojav uši v predšolskem obdobju. Predstavili smo različne vrste uši, podrobneje smo proučili naglavno uš. Zanimalo nas je, kako se uši prenašajo, kako jih zdravimo ter sodelovanje in ravnanje vzgojiteljic in staršev otrok ob pojavu tega problema. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave. Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom. V ta namen smo pripravili dva anketna vprašalnika. Raziskavo smo izvedli po različnih vrtcih v Pomurju med vzgojiteljicami in med starši otrok. Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali se v vrtcih ušivost še pojavlja in kako hitro in na kakšen način starši in vzgojitelji odreagirajo na ta problem. Pri obdelavi podatkov smo prišli do ugotovitev, da se ušivost še vedno pogosto pojavlja v vrtcih in da starši po mnenju vzgojiteljic takoj odreagirajo, ko jim le te sporočijo o pojavu uši, saj se zavedajo resnosti problema. Dobljene rezultate smo preučili in grafično prikazali. Iz rezultatov ankete je razvidno, da so deklice tiste, pri katerih se ušivost pogosteje pojavlja in pa predvsem pri otrocih starih od 2 do 6 let. Obdelava podatkov je prav tako pokazala, da starši za odpravljanje uši najpogosteje uporabljajo šampon, saj so mnenja, da je to najbolj učinkovito sredstvo.
Keywords: Ključne besede: ušivost, predšolsko obdobje, vzgojiteljice, starši, preprečevanje.
Published: 03.04.2012; Views: 1331; Downloads: 250
.pdf Full text (1,21 MB)

6.
OSVEŠČENOST VZGOJITELJIC IN POMOČNIC VZGOJITELJIC O RAKU DOJK
Vesna Kuhar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Osveščenost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic o raku dojk je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del predstavlja: zgradbo dojke, rak dojke, vrste raka dojke, dejavnike tveganja in sumljiva znamenja za nastanek raka dojk, diagnostiko in zdravljenje ter preventivo raka dojk. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, izvedene med 50 vzgojiteljicami in 50 pomočnicami vzgojiteljic v devetih enotah Vrtca Ptuj, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic osveščene o raku dojk, o možnih dejavnikih tveganja, simptomih te bolezni ter o poznavanju in izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje raka dojk. Uporabili smo deskriptivno metodo dela. Analiza rezultatov raziskave je pokazala, da so vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dobro osveščene o raku dojk, sumljivih znamenjih in dejavnikih tveganja za nastanek bolezni ter o izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanja raka dojk.
Keywords: osveščenost, rak dojke, vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, dejavniki tveganja
Published: 05.07.2012; Views: 1264; Downloads: 208
.pdf Full text (1,32 MB)

7.
PROSTORSKE PREDSTAVITVE ŠTEVIL PRI OTROCIH V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Sabina Strelec, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Prostorske predstavitve števil pri otrocih v predšolskem obdobju teoretično in empirično predstavlja področje prepoznavanja števil v vrtcu s pomočjo hitrih slik. V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljen razvoj pojma število pri predšolskem otroku ter subitizacija v povezavi s prostorskimi predstavitvami števil pri predšolskih otrocih. V empiričnem delu diplomskega dela so predstavljeni rezultati raziskave, katere namen je bil raziskati prostorske predstavitve števil pri otrocih v predšolskem obdobju. Pri prepoznavanju števila pik preko hitrih slik od ena do deset z različnimi postavitvami sem preverjala, katere izmed treh različnih načinov sporočanja prepoznanega števila pik otroci uporabljajo (povedo z besedo, pokažejo s prsti ali uporabijo konkretni material). Raziskava je bila izvedena na neslučajnostnem priložnostnem vzorcu šestdesetih otrok – v starosti treh, štirih in petih let. Ugotovila sem, da so petletni otroci dokaj uspešno prepoznavali število pik, ki je manjše ali enako šest, štiri letni otroci so pravilno prepoznavali števila pik, manjša ali enaka štiri, triletniki pa so bili uspešni pri številih, manjših od tri. Otroci so pri podajanju odgovora v največji meri uporabljali verbalni način. Obenem pa sem opazila, da se je delež verbalnih odgovorov z večanjem števila pik zmanjševal. Med različnimi prostorskimi razporeditvami pik na hitrih slikah so otroci najbolj uspešno prepoznavati tiste razporeditve pik, ki so enake tistim na igralni kocki.
Keywords: Subitizacija je področje matematike, s katero se skozi praktično izobraževanje v vrtcu nisem seznanjala. Njene uporabe se vzgojiteljice niso posluževale. Tako sem se odločila za natančnejšo raziskavo te matematične veščine. S tem sem dnevni ritual popestrila in ga naredila drugačnega. Sprva je bila zraven vsakega otroka vzgojiteljica, toda ugotovili sva, da njena prisotnost otroka zmede, zato sem z vsakim otrokom delala posebej v znanem prostoru. Za razlago hitrih slik sem porabila okrog deset mi
Published: 18.07.2013; Views: 1519; Downloads: 298
.pdf Full text (1,10 MB)

8.
VLOGA MEDIJEV ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ V VRTCU
Monika Kokot, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo na podlagi strokovne in znanstvene literature analizirali pojem trajnostni razvoj. Namen diplomskega dela je ugotoviti, ali so v otroški reviji Cicido zajete vsebine o trajnostnem razvoju in če so, v kolikšni meri. Namen empirične raziskave je bil, da ugotovimo, kaj vzgojiteljem pomeni vzgoja za trajnostni razvoj in kakšen pomen ima revija Cicido pri oblikovanju vzgoje za trajnostni razvoj. Raziskali smo tudi, v kolikšni meri vzgojiteljice uporabljajo revijo Cicido in zanimala so nas pričakovanja vzgojiteljic, ki so vezana na vsebino Cicidoja. Pri raziskovanju je bila uporabljena deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna metoda empiričnega pedagoškega raziskovanja. V raziskavi, ki je potekala v aprilu in maju tega leta, je sodelovalo 129 vzgojiteljic iz mariborskega in širšega ptujskega okolja. Vzgojiteljev ni bilo. Podatki so bili računalniško obdelani s programom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Statistično značilnost smo ugotavljali na ravni tveganja 0,05 (p < 0,05). Rezultati kažejo, da večina vzgojiteljic pri svojem delu uporablja revijo Cicido, vendar ne vsak dan. Najpogosteje se poslužujejo zgodb, ki se navezujejo na trajnostni razvoj, redkeje se poslužujejo pesmi, ugank, izštevank in rim za podkrepitev vzgoje za trajnostni razvoj. Vzgojiteljice menijo, da je vsebin o trajnostnem razvoju v Cicidoju dovolj in nimajo posebnih pričakovanj.
Keywords: trajnostni razvoj, vrtec, revija Cicido, vzgojiteljice
Published: 19.11.2012; Views: 1604; Downloads: 152
.pdf Full text (325,50 KB)

9.
VKLJUČITEV OTROKA S KRONIČNO BOLEZNIJO V REDNO SKUPINO VRTCA
Anja Cugmas, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljen vzgojno-izobraževalni, socialno-emocionalni in medicinski vidik obravnave otrok s kroničnimi obolenji oziroma dolgotrajno bolnih otrok. Predstavljena je vključenost dečka s kronično respiratorno insuflicienco v redno skupino vrtca, kar predstavlja tako za vzgojiteljico, spremljevalko/pomočnico kot tudi za otrokove vrstnike svojevrsten izziv, kajti po zakonodaji otroci z dolgotrajnimi boleznimi sodijo med otroke s posebnimi potrebami in posledično v posebne skupine vrtca. Primer, analiziran v diplomskem delu, dokazuje, da je vključenost dolgotrajno bolnih otrok v redno skupino vrtca mogoča, vendar zahteva veliko mero potrpežljivosti in prilagajanja s strani vzgojiteljev, njihovih pomočnikov ter sovrstnikov. Potrebno je izobraževanje strokovnega kadra, da se bolezen v vrtcu lahko vodi in ne prihaja do zapletov. Kot je razvidno iz pričevanj vzgojiteljice, je pomembna tudi prostorska in časovna prilagojenost ter seveda pomoč usposobljene spremljevalke. Na tem mestu je primerno opozoriti, da samo napredek v medicini, ki omogoča veliki večini otrok, da lahko s takšno diagnozo živijo v domačem okolju in z vrstniki obiskujejo redne vrtce in šole, ni dovolj. Ob vključitvi je namreč vpletenih še mnogo več faktorjev. Zdravstveno stanje močno vpliva na dečkovo fizično in psihično stanje, zato mora biti njegovo bivanje v vrtcu prilagojeno. Potrebuje namreč celodnevno spremstvo spremljevalke in po potrebi specialne pedagoginje ter je tako vključen v prilagojene programe.
Keywords: dolgotrajno bolni otroci, redna skupina vrtca, vloga vzgojiteljice in spremljevalke, kronična respiratorna insuflicienca
Published: 02.06.2015; Views: 1118; Downloads: 282
.pdf Full text (703,01 KB)

10.
Theory and practice of experimental learning of the future preschool teachers in Slovenia
Jurka Lepičnik-Vodopivec, 2012, original scientific article

Abstract: The present article illustrates the problem of a hidden curriculum in kindergartens. It is presented as an important part of the overt curriculum. The empathy of kindergarten teachers is shown within the scope of a hidden curriculum. The second part discusses the results of the research on empathy of preschool teachers as an important element of the hidden curriculum in kindergartens. Four dimensions of empathy were identified: social self-confi dence, calmness, sensitivity and non-conformism. Each of these dimensions contributes on its own and together with the others to a better understanding of empathy of kindergarten teachers, which undoubtedly influences and encourages the development of emphatic communication among preschool teachers, children and parents.In this contribution, we attempt to answer the question of how experimental learning is implemented in the educational program for future preschool teachers. At the same time, it is important to know that the ideas of experimental learning represent a consequence of searching a closer connection between theory and practice; in particular, in the processes of educating teachers/preschool teachers its beginnings date back to the era of reform pedagogy. In the fi rst part, we will introduce the grounds of the experimental learning of preschool teachers. In the second part, we will present the fi ndings of a survey on implementing the experimental learning in the educational program for future teachers of preschool children. We were interested in the assessment of representation of experimental learning in the undergraduate educational studies from the point-of-view of future preschool teachers, in the assessment of expected knowledge gained during the studies and in the evaluation of expected communication skills during the studies. The contribution reveals new questions about the possibilities of experimental learning of future preschool teachers; such possibilities are necessary so that the appropriate integration of experimental learning would contribute to higher professionalism of preschool teachers.
Keywords: predšolska vzgoja, vrtci, vzgojiteljice, Slovenija
Published: 10.07.2015; Views: 687; Downloads: 42
URL Link to full text

Search done in 0.12 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica