| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 57
First pagePrevious page123456Next pageLast page
1.
2.
NEGA ZOB IN USTNE VOTLINE PREDŠOLSKEGA OTROKA
Alenka Škrubej, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Nega zob in ustne votline predšolskega otroka je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili ustno votlino, kjer smo zajeli razvoj zobovja, zgradbo zob, razporeditev zob in zobne skupine, obzobna tkiva, slino, jezik in zobne obloge. Ugotovili smo, da zobna gniloba v Sloveniji že nekaj let upada. V nadaljevanju smo predstavili še skrb za zobe, kjer smo opisali metodo čiščenja zob, sredstva za nego zob, zdravo prehrano predšolskega otroka in pomen dobrega sodelovanja med zobozdravnikom, starši otrok in vzgojiteljem. Empirični del zajema ugotovitve, ki smo jih pridobili s pomočjo anketnega vprašalnika, ki so ga izpolnili starši otrok Vrtca Čebelica iz Šentjerneja. Namen raziskave je bil ugotoviti odnos otrok in staršev do ustne higiene in higiene zob, njihov odnos do zdrave prehrane in stopnjo preventivne zobozdravstvene osveščenosti staršev. Dobljene rezultate anonimnega anketnega vprašalnika smo prikazali s tabelami in grafi. Pri zbiranju podatkov smo uporabili deskriptivno neeksperimentalno metodo raziskovanja. Pri obdelavi podatkov smo prišli do ugotovitve, da so starši z vzgojiteljičino skrbjo za nego otrokovih zob v vrtcu izredno zadovoljni (90,6 %), da se več kot polovica predšolskih otrok prehranjuje zdravo. Ugotovili pa smo tudi, da le manj kot polovica manj kot polovica anketiranih staršev pomaga svojim otrokom pri čiščenju zob, drugi jim pomagajo samo občasno, ali pa jim sploh ne pomagajo. Prišli smo do zaključka, da je še vedno preveč staršev, ki ne posveča dovolj pozornosti negi otrokovih zob.
Keywords: Ključne besede: predšolski otrok, zobna gniloba, starši, vzgojitelji, ustna higiena, zdrava prehrana
Published: 12.07.2010; Views: 4044; Downloads: 940
.pdf Full text (2,88 MB)

3.
4.
OTROK VSTOPI V VRTEC
Karmen Ciglar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Otrokov vstop v vrtec sem razdelila na dva dela. Na teoretičnega in empiričnega. V teoretičnem delu je predstavljeno otrokovo doživljanje ob vstopu v vrtec ter kako je s tem povezana navezanost otroka na starše. Predstavili smo kako naj starši uvajajo oziroma svoje otroke pripravijo na vstop v vrtec in omenili prilagoditvene težave otrok prvih nekaj dni v vrtcu. Tudi dobra komunikacija in sodelovanje med vzgojiteljem in starši zelo pomembna, zato smo se dotaknili tudi tega področja. V empiričnem delu pa diplomsko delo zajema predvsem ugotovitve glede vpliva staršev na otrokov vstop v vrtec. Ta del zajema starševsko pripravo otroka na vstop v vrtec in uvajanja otroka v vrtec ter zelo pomembne čustvene reakcije otroka ob vstopu v vrtec. Pri obdelavi podatkov smo prišli do ugotovitve, da veliko staršev ne sodeluje pri uvajanju otroka na vrtec in pri sami pripravi otroka na vstop v vrtec. Ugotovili smo tudi, da je večina otrok prvi dan v vrtcu žalostnih, a presenetil je podatek, da veliko otrok prvi dan v vrtcu ne kaže posebnih čustvenih reakcij.
Keywords: Predšolski otrok, vrtec, uvajanje v vrtec, otrokova navezanost, prilagoditvene težave otrok, odnosi in sodelovanje med starši in vzgojitelji.
Published: 11.05.2009; Views: 3702; Downloads: 1084
.pdf Full text (284,39 KB)

5.
VRTEC DANES ZA OTROKE PRIHODNOSTI
Bernarda Radovan, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori o vrtcu danes za otroke prihodnosti. Za to temo smo se odločili, ker imamo v Sloveniji različne predšolske vzgojno-varstvene ustanove, na eni strani javne vrtce in na drugi strani zasebne vrtce. Vsaka izmed predšolskih vzgojno-varstvenih ustanov sledi svojemu programu dela in poskuša ponujati kakovostno vzgojno-varstveno celoto. V času svoje prakse v različnih vrtcih po Sloveniji smo opazili, da se vrtci med sabo razlikujejo, vendar kljub temu vsak na svoj način ponujajo kakovost in težijo k temu, da se razvijajo ter bogatijo svoja delovanja. Zato nas zanima, v kakšno smer se bodo razvijali današnji vrtci, kaj je tisto, kar lahko ponujajo prihodnjim generacijam. Vrtec, ki teži h kakovostni prihodnosti je zagotovo ključnega pomena za vse nadaljnje generacije, saj je ves čas otrokom potrebno omogočati ustrezno predšolsko vzgojo, varstvo, okolje, oz. kakovostno celoto, ki bo zadostila otrokovim potrebam. Vzgojitelji ter starši otrok, ki obiskujejo vrtce se zagotovo vsak dan srečujejo z vprašanji, kaj je tisto, kar želijo otrokom ponuditi, kaj želijo izboljšati, oziroma, kako želijo obogatiti vrtce v današnjem prostoru, da bi ti zadovoljili vse njihove potrebe. Vrtci v današnjem prostoru ponujajo kakovost, ki je v koraku z današnjim časom; ker pa zunanji dejavniki vsak dan znova zahtevajo spremembe, se tudi vrtci temu prilagajajo in poskušajo ponuditi vedno več. Vrtec lahko tudi danes postane prostor za prihodnje generacije.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: vrtec, predšolska vzgoja, kakovost, vrtec prihodnosti, otroci, vzgojitelji, starši.
Published: 08.10.2009; Views: 2852; Downloads: 606
.pdf Full text (2,08 MB)

6.
BOLEZNI OTROK, KI JIH LAHKO PREPREČUJEMO S CEPLJENJEM
Martina Klemen, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Otroci imajo pravico do nemotenega razvoja, pri čemer sta ena od pomembnejših pogojev za to telesno in duševno zdravje. Način življenja v okolju, v katerem otrok raste in dozoreva, ima pri tem velik pomen. Bolezni pa so in bodo vedno del odraščanja predšolskih otrok. Vendar je določene bolezni mogoče tudi preprečiti. V diplomskem delu z naslovom Bolezni otrok, ki jih lahko preprečujemo s cepljenjem, so bile opisane nalezljive bolezni, ki jih zajema nacionalni program cepljenja predšolskih otrok v Sloveniji, proti katerim se otroci morajo obvezno cepiti, in vrste bolezni, proti katerim se je možno cepiti za njihovo preprečevanje. Ob tem je bilo izpostavljeno vprašanje, ali s cepljenjem otroka preprečujemo širjenje bolezni in zaščitimo tudi druge otroke, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne morejo biti ali ne želijo biti cepljeni. Strokovna medicinska literatura v vseh pogledih opisuje cepljenje in hkrati cepiva kot varno in učinkovito zaščito pred boleznimi. Skozi analizo izvajanja imunizacije predšolskih otrok, ki jo je pripravil Inštitut za varovanja zdravja RS, smo analizirali pojavljanje bolezni, proti katerim obstaja obvezno cepljenje. Odnos do zdravja se gradi postopno — prek vzpodbud in zgledov v najožjem okolju že v zgodnjem otroštvu in kasneje prek dejavnosti v vzgojno-varstvenih zavodih. Predšolska vzgoja v Sloveniji naj bi se izvajala na visoki ravni in skrbi za otrokov celostni razvoj. Zato smo v diplomskem delu opisali in predstavili zdravstveno-higienski režim ter ob tem odgovorili na vprašanje, ki smo si ga zastavili: Na kakšen način je otrokom, vključenim v vrtec, omogočen zdrav razvoj na vseh področjih: gibalnem, spoznavnem, emocionalnem in socialnem. In spoznali, da ne samo okolje, tudi vzgojitelji in drugi strokovni delavci ter tudi starši so tisti, ki otroku privzgajajo odnos do zdravja, najprej z lastnim vzgledom, nato še preko dejavnosti, ki zdravje vzpodbujajo, vzdržujejo in ohranjajo.
Keywords: Ključne besede: bolezni otrok, obvezno cepljenje, cepiva, otroci, vrtec, vzgojitelji, starši
Published: 17.05.2010; Views: 2474; Downloads: 440
.pdf Full text (3,20 MB)

7.
PROFESIONALNI RAZVOJ UČITELJEV IN VZGOJITELJEV NA ZAČETKU KARIERE
Helena Kržišnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Profesionalni razvoj učiteljev in vzgojiteljev na začetku kariere obravnavamo eno najpomembnejših obdobij v karieri učitelja oziroma vzgojitelja - to je čas, ko prvič nastopimo službo. V literaturi se to obdobje obravnava kot eno najbolj stresnih v poklicni karieri, ki ga avtorji slikovito opisujejo z besednimi zvezami kot so stopnja preživetja, šok resničnosti, boleč začetek in podobno. V prvem, teoretičnem delu naloge, so predstavljene osnovne značilnosti profesionalnega razvoja kariere učitelja oz. vzgojitelja, in sicer kako 0 ta poteka, kaj nanj vpliva in kakšen je njegov pomen. Kakšno je dejansko stanje, smo preverili med pripravniki, ki opravljajo pripravništvo v slovenskih šolah in vrtcih. S pomočjo ankete, izvedene med pripravniki vzgojitelji in pripravniki profesorji razrednega pouka, smo pridobili podatke o tem, kako doživljajo svoj vstop v poklic, s kakšnimi težavami se srečujejo in katere naloge jim povzročajo največ težav. Ker pri profesionalnem razvoju, še zlasti v času pripravništva, igra pomembno vlogo tudi mentor, smo skušali izvedeti, koliko njegove pomoči pripravniki potrebujejo in ali menijo, da je njegova pomoč zadostna. Kakšni so načrti pripravnikov v bodoče, je bilo zadnje in morda najpomembnejše vprašanje, ki smo jim ga zastavili. Profesionalni razvoj je namreč kontinuiran proces, ki naj se nikoli ne bi ustavil.
Keywords: profesionalni razvoj, poklicni razvoj, strokovna usposobljenost, učitelji, vzgojitelji, pripravništvo, mentorstvo, stalno strokovno izpopolnjevanje
Published: 28.07.2010; Views: 2803; Downloads: 983
.pdf Full text (888,83 KB)

8.
PRIMERJAVA MOTORIČNIH SPOSOBNOSTI OTROK 1. RAZREDA V ŠOLSKIH LETIH 2006/2007 IN 2013/2014
Andreja Strajn, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Primerjava motoričnih sposobnosti otrok 1. razreda v šolskih letih 2006/2007 in 2013/2014 je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili motorični razvoj otroka, motorične sposobnosti in motorične kompetence otrok v starosti pet do sedem let. V empiričnem delu smo s pomočjo kavzalno-neeksperimentalne metode ugotavljali razlike v motoričnih sposobnosti na neslučajnostnem vzorcu iz konkretne populacije, in sicer pri otrocih, ki so 1. razred obiskovali v šolskih letih 2006/2007 in 2013/2014. Za oceno motoričnih sposobnosti smo uporabili pet motoričnih testov. Na testiranju je sodelovalo 34 otrok, ki so 1. razred obiskovali v šolskem letu 2006/2007 (19 deklic in 15 dečkov), in 36 otrok, ki so 1. razred obiskovali v šolskem letu 2013/2014 (13 deklic in 23 dečkov). S pomočjo kvantitativne statistične obdelave pridobljenih rezultatov smo ugotovili, da med otroki generacije 2006/2007 in otroki generacije 2013/2014, dečki generacije 2006/2007 in dečki generacije 2013/2014 ter deklicami generacije 2006/2007 in deklicami generacije 2013/2014 ni statistično pomembne razlike v motoričnih testih.
Keywords: predšolski otrok, motorične sposobnosti, motorične kompetence otrok, vzgojitelji, starši
Published: 04.05.2016; Views: 887; Downloads: 92
.pdf Full text (801,70 KB)

9.
ZBIRKA MATEMATIČNIH IGER ZA PREDŠOLSKO OBDOBJE
Jasmina Florjančič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK Diplomsko delo z naslovom Zbirka matematičnih iger za predšolsko obdobje predstavlja uporabnost in pestrost možnosti izdelave in uporabe matematičnih iger v predšolskem obdobju. Namen in cilj diplomskega dela je bil predstaviti in opisati čimveč različnih oblik matematičnih iger, ki jih lahko uporabimo pri delu in dejavnostih s predšolskimi otroki. Prav tako pa tudi preučiti v kolikšni meri in na kakšen način lahko igre, kot matematično vsebino, uporabljamo in vpletamo v druga vsebinska področja predšolske vzgoje (kot jih opredeljuje kurikulum). Končni cilj diplomskega dela je bil oblikovati sodobno zbirko matematičnih iger in konkretnih primerov iger, ki bi bile v pomoč slovenskim vzgojiteljicam. Tako lahko na enem mestu najdejo napotke in ideje za izdelavo najrazličnejših matematičnih iger primernih za delo s predšolskimi otroki. Diplomsko delo je oblikovano na podlagi preučevanja del različnih domačih in tujih avtorjev. V zbirki matematičnih iger je bila uporabljena metoda študija pisnih virov, ki so jih zbrali in oblikovali različni avtorji, na podlagi svojih raziskav. Temeljne ugotovitve diplomskega dela so predvsem naslednje: matematične igre so zelo vsestransko uporabne; igre s področja geometrije in logike so zastopane v manjši meri kot igre s področja aritmetike; pri igrah je zelo malo ciljev iz matematičnega področja; obstaja kar nekaj najrazličnejših različic in vrst matematičnih iger, ki jih lahko uporabimo že tudi v predšolskem obdobju; matematične igre vpletemo lahko takorekoč v vsako temo, ki jo obravnavamo s predšolskimi otroki.
Keywords: KLJUČNE BESEDE: matematika, igre, matematične igre, otroci, vzgojitelji, predšolska vzgoja.
Published: 08.07.2011; Views: 15968; Downloads: 4136
.pdf Full text (4,83 MB)

10.
NOVODOBNI OTROCI Z VIDIKA VZGOJITELJEV
Marija Hostnik, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomske naloge so predstavljeni novodobni otroci, poimenovani tudi indigo, kristalni in mavrični otroci, ter njihove lastnosti. Navedeni so primeri teh otrok, nasveti za optimalno delo z njimi in njihovo vključevanje v vzgojno izobraževalni sistem ter Waldorfsko pedagogiko. Razrešena je polemika novodobnih otrok v primerjavi z nadarjenimi, razvajenimi in hiperaktivnimi otroki. Opisano je mnenje strokovnjakov, njihov vidik in izkušnje z njimi. V empiričnem delu naloge smo preučili vidik novodobnih otrok pri vzgojiteljih. Ugotovili smo, da je večina vzgojiteljic seznanjena s fenomenom indigo otrok, da večinoma dojemajo te otroke kot problematične in razvajene. Vzroke za značilnosti novodobnih otrok pripisujejo vzgoji staršev, vloga medijev pa se zdi večini zanemarljiva. Vzgojiteljice tovrstnim generacijam spontano prilagajajo načine dela.
Keywords: Predšolska vzgoja, novodobni otroci, starši in vzgojitelji, waldorfska pedagogika.
Published: 05.09.2011; Views: 3138; Downloads: 342
.pdf Full text (1,08 MB)

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica