SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
VSTOP PODJETJA MIKRO+POLO D.O.O. NA TRG BOSNE IN HERCEGOVINE
Miha Završnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili strategijo vstopa slovenskega podjetja Mikro+polo na trg Bosne in Hercegovine. Mikro+polo je eno izmed vodilnih slovenskih podjetij na področju prodaje kemikalij, laboratorijske opreme in pribora. V letu 2008 je podjetje pridobilo zastopstvo za prodajo visoko kakovostnih kemikalij Sigma-Aldrich na področju BiH in se odločilo za vstop na tržišče. Napravili smo analizo tržišča BiH, predstavili postopek ustanovitve podjetja z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) in predstavništva ter predstavili gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in BiH. Nato smo se lotili analize strategij vstopa na tuj trg. Ugotovili smo, da je trenutno najprimernejša oblika vstopa odprtje predstavništva v Sarajevo in podpis pogodbe z distributerjem. Mikro+polo je zato podpisal pogodbo o distribuciji s podjetjem Tuzlafarm, ki bo skrbelo za uvoz blaga iz Slovenije in transport do končnega kupca. Analiza privlačnosti tržišča BiH na področju kemikalij in analiza konkurence je pokazala, da ima trg velik potencial, saj povpraševanje narašča, konkurenca pa je slabo razvita. Zastavili smo strateške cilje za podjetje Mikro+polo na trgu BiH in cilje za trženje kemikalij na omenjenem trgu, kjer si podjetje namerava v nekaj letih izgraditi image kvalitetnega, zanesljivega in strokovno dobro podkovanega dobavitelja visoko kakovostnih kemikalij. Strateške cilje bo moč doseči s predstavljenim marketinškim spletom, kjer smo definirali politiko izdelkov, cen, distribucije in tržnega komuniciranja. V zaključku smo celoten projekt predstavili tudi s finančnega vidika in ugotovili, da ne zahteva velikih finančnih vlaganj in de se bo investicija v nov trg povrnila že v prvem letu poslovanja.
Keywords: mednarodno trženje, strategija trženja, Bosna in Hercegovina, kemikalije, vstop na tržišče, analiza tržišča, predstavništvo, marketinški splet, predstavitev podjetja
Published: 18.06.2009; Views: 2840; Downloads: 276
.pdf Full text (579,50 KB)

2.
PREHOD OTROK OD DOMA V VRTEC JE STRESEN ZA OTROKE IN NJIHOVE STARŠE
Mateja Ptičar, 2009, undergraduate thesis

Abstract: POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE Diplomska naloga govori o stresu in stiskah staršev in otrok ob prehodu od doma v vrtec. Za to temo sem se odločila, saj se pri svojem delu že več let srečujem s starši in otroki, ki vstopajo v vrtec. Ob tem pa vsako leto tudi s stisko, ki jo občutijo starši in otroci. Stisko starši preživljajo oziroma občutijo različno. Stisko staršev pripisujemo v večini nezaupanju in nezadostni pripravljenosti staršev. Ta stiska staršev se nezavedno prenaša tudi na otroke. Zato je pomembna tudi priprava staršev na vstop otroka v vrtec. Pripravljeni morajo biti, da se ločijo od otroka in zaupajo vzgojiteljici, da bo dobro poskrbela za njihovega otroka. Pomembna je tudi komunikacija, saj slaba komunikacija med starši in vzgojitelji je negativen zgled za otroka, katere posledica je težje prilagajanje na vrtec. Vse kar starši delajo, občutijo,.. se nezavedno prenaša tudi na otroka. Priprava staršev vključuje roditeljski sestanek v mesecu juniju, individualni pogovori z vzgojiteljico, ter obisk vrtca in skupine. Pri pripravi so pomembni tudi uvajalni dnevi. Uvajalni dnevi so namenjeni otrokom in staršem, neizbežno je sodelovanje družine in vrtca, kajti le tako se lahko dovolj dobro spoznamo, si zaupamo in uskladimo vzgojne postopke. Za izhodišče svojega dela, sem si postavila štiri hipoteze, ki sem jih s pomočjo rezultatov ankete izvedene med starši, ki so letošnje šolsko leto uvajali otroke v vrtec Hoče, ob koncu tudi ovrednotila. Vzgojitelji se trudimo, da bi bil prehod med domom in vrtcem tako za otroka kot za starše in ne nazadnje tudi za nas čim lažja in čim manj stresna. Z medsebojno pomočjo nam v tem procesu lahko uspe vzpostaviti kvalitetne odnose, ki so temelj dobrega počutja vseh v procesu in dobra nadaljnja podlaga za delo in sodelovanje.
Keywords: Ključne besede: stiska staršev, stiska otrok, priprave na vstop v vrtec, komunikacija, zaupanje, navezanost, uvajanje, stres.
Published: 06.05.2009; Views: 3588; Downloads: 929
.pdf Full text (336,91 KB)

3.
UVAJANJE OTROK V VRTEC
Maja Rojnik, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Uvajanje otrok v vrtec je predstavljena raziskava o težavah otrok ob vstopu v vrtec, ki je bila izvedena s pomočjo anketnega vprašalnika. Cilj raziskave je bil ugotoviti, ali obstajajo razlike med trajanjem težav ob vstopu v vrtec in spolom ter starostjo otroka, številom sorojencev, otrokovimi izkušnjami z varstvom, ločitvami otroka od matere, strahovi in pomisleki staršev, pripravo otroka na vstop v vrtec ter osebo, ki pripelje in odpelje otroka v vrtec. V raziskavo je bilo vključenih 85 staršev, ki so vpisali svoje otroke v vrtec v obdobju med septembrom in decembrom 2009. Otroci so bili ob vstopu v vrtec stari od 11 mesecev do 5 let in 3 mesece. Anketne vprašalnike so izpolnili starši otrok, ki so obiskovali vrtce Polzela, Braslovče, Trnava in Šempeter. Rezultati so pokazali, da ni značilnih razlik v trajanju težav ob vstopu otroka v vrtec glede na otrokov spol, pripravo otroka pred in ob vstopu v vrtec ter osebo, ki pripelje in odpelje otroka iz vrtca. Ugotovljena pa je bila značilna povezanost med trajanjem težav ob vstopu otroka v vrtec in starostjo otroka, številom sorojencev, otrokovimi izkušnjami z varstvom, ločitvami otroka od matere ter pomisleki staršev.
Keywords: uvajanje otrok v vrtec, težave ob vstopu v vrtec, izkušnje z varstvom, priprava na vstop v vrtec, ločitve otroka od matere, pomisleki staršev
Published: 24.12.2010; Views: 2337; Downloads: 722
.pdf Full text (333,97 KB)

4.
ZAPOSLOVANJE MLADIH IN NJIHOVA SOCIALNA VARNOST
Selma Čerič, 2011, master's thesis

Abstract: V sodobni družbi prihaja do bistvenih sprememb pri prehodih mladih na področje dela in v zaposlitev, saj ti postajajo kompleksnejši in bolj diferencirani kot v preteklosti. Opuščanje koncepta polne zaposlenosti prispeva k večji negotovosti pri osamosvajanju in vstopanju mladih v svet dela. V sedanjem času je veliko pozornosti namenjene fleksibilnim zaposlitvam. Vse bolj se vpeljujejo nove nestandardne oz. postmoderne oblike zaposlovanja, kot so samozaposlovanje, zaposlitev za določen čas in s skrajšanim delovnim časom. Odprto ostaja vprašanje, ali te zaposlitve vodijo v stabilno zaposlitev ali predstavljajo past in vodijo mlade v marginalizacijo in izključenost. Za mlade je značilno, da že v času šolanja občasno sezonsko, počitniško ali honorarno bolj ali manj redno opravljajo delo za plačilo in občasno vstopajo na trg dela. Dotok mladih iz šol med brezposelne je značilen za vse države. Prispevajo k vsem vrstam brezposelnosti: k frikcijski, ker prvič iščejo primerna delovna mesta, za kar jim manjka ustreznih izkušenj; k ciklični zaradi sezonsko neenakomernega zapuščanja šol in k strukturni, ker sistem rednega izobraževanja pogosto ne sledi ali ne more slediti spremembam v strukturi proizvodnje, pri čemer mladim manjka predvsem ustreznih delovnih izkušenj. Zanje je torej značilno menjavanje nezaposlenosti z obštudijskimi in delnimi zaposlitvami. Večina jih pogosto vstopa v začasna delovna razmerja in so zaradi tega izpostavljeni tveganju zaporednih obdobij brezposelnosti. Pri selekciji zaposlitev gre v prvi vrsti za kriterij izobrazbe oziroma kvalificiranosti in delovnih izkušenj, v želji po minimaliziranju tveganja pa delodajalci vse bolj ocenjujejo tudi določene osebnostne lastnosti, kot so zanesljivost, prizadevnost itd. Ti pogoji za vstop na trg dela najbolj oblikujejo ranljive skupine mladih, med katere spadajo posamezniki s pomanjkljivo izobrazbo, neustrezno kvalifikacijo, mladi iz nižjih socialnih slojev in manjšin, imigranti ter v določenih okoliščinah dekleta. Te skupine še posebej izstopajo tam, kjer je splošna stopnja brezposelnosti velika. Ugotovitve European youth foruma (2001) kažejo, da v zadnjih dveh desetletjih prehajanje mladih v svet dela zaznamujejo tri glavne spremembe: čas prehoda zaradi podaljševanja izobraževanja nastopi v poznejši fazi posameznikovega življenja; trajanje prehoda se podaljšuje zaradi negotovosti na trgu dela in vključevanja v občasne oblike dela; mladi pa so zaradi deregulacije trga delovne sile, sprememb v sistemu socialnega varstva in zmanjševanja povprečnih dohodkov bolj ranljivi in nezavarovani. Vpogled v statistiko podatkov (Letno poročilo Zavoda RS za zaposlovanje) razkrije, da se problematika brezposelnosti mladih v Sloveniji kljub celotni ugodni sliki relativno nizke stopnje brezposelnosti v primerjavi z nekaterimi drugimi evropskimi državami aktualizira in da narašča predvsem brezposelnost prvih iskalcev zaposlitve. Vendar pa se je stopnja mladih brezposelnih zaradi gospodarske krize v preteklem letu kar precej dvignila. Statistični podatki kažejo, da je imela Evropska unija pred zadnjo pridružitvijo novih članic približno sedem milijonov mladih brezposelnih, starih do 25 let, od teh 40 % dolgotrajno brezposelnih, kar pomeni, da so bili brezposelni več kot leto dni. Višja stopnja brezposelnosti pri mladih kot v drugih starostnih skupinah je sicer pričakovana, ugotovitve pa kažejo, da je v Evropi brezposelnost mladih višja od stopnje brezposelnosti celotne populacije, zato je opozoriti na resnost problema marginalizacije in izključenosti mladih. V zadnjih letih število srednješolcev in diplomantov strmo narašča, trg delovne sile pa žal takšnega bremena ne zmore. Mogoče ni toliko problem v številu delovnih mest kot to, da so delovna mesta za določene poklice omejena, iskalcev tovrstnih zaposlitev pa je enostavno preveč. Slovenska ekonomija se vedno bolj razvija v smeri tehnološko zahtevne in storitveno naravnane ekonomije, kar predpostavlja potrebo po visoko i
Keywords: Mladi, brezposelnost, vstop na trg delovne sile, študentsko delo, socialni status, socialna varnost.
Published: 01.08.2011; Views: 2000; Downloads: 376
.pdf Full text (1,89 MB)

5.
UGOTAVLJANJE VPLIVNIH DEJAVNIKOV POSLOVNE IN FINANČNE USPEŠNOSTI V PODJETJU PO VSTOPU HRVAŠKE V EU Z UPORABO METOD ZA USTVARJALNO REŠEVANJE PROBLEMOV
Helena Križan, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega seminarja je zgrajeno iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo predstavili različne metode ustvarjalnega razmišljanja, in metode za definiranje problema in priložnosti in za generiranje idej. V delu diplomskega seminarja smo poudarili spremembe v podjetju ob vstopu Hrvaške v Evropsko Unijo, ter kako bo to vplivalo na poslovanje podjetja. Teoretičen del dela diplomskega seminarja je razdeljen na tri poglavja. V prvem delu smo opredelili problem, namen, cilje, teze, predpostavke in metode dela, ki smo jih uporabili. V drugem poglavju smo predstavili nekatere metode ustvarjalnega razmišljanja in metode za definiranje problemov in priložnosti. Špeditersko dejavnost smo obravnavali v tretjem poglavju. Osredotočili smo se predvsem na špedicijo v Sloveniji in v Evropski Uniji. Prav tako pa smo vzeli pod drobnogled in raziskali vstop Hrvaške v Evropsko Unijo, ter kako bo ta dogodek vplival na poslovno in finančno uspešnost v podjetju. Praktičen del dela diplomskega seminarja vsebuje predvsem iskanje rešitev za boljše poslovanje z uporabo metod zapisovanja idej, ribje kosti in miselnega vzorca. Predstavili smo tudi podjetje in njegovo poslovno in finančno uspešnost. S primerjavo metod smo prišli do ugotovitve, da smo s tehniko zapisovanja idej dobili največ rešitev. Tehnika miselnega vzorca je poleg razčlenitve problema omogočila tudi generiranje idej. Ugotovili smo, da bo podjetje moralo zapreti poslovalnice najprej na manjših mejnih prehodih, nato pa tudi na večjih.
Keywords: metode ustvarjalnega reševanja problema, metode za definiranje problemov in priložnosti, poslovna uspešnost, špedicijska dejavnost, vstop Hrvaške v EU
Published: 13.12.2011; Views: 1215; Downloads: 129
.pdf Full text (503,29 KB)

6.
PREDNOSTI IN SLABOSTI VSTOPA TURČIJE V EU
Damijan Pezdiček, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo analizira posledice morebitnega vstopa Turčije v EU. Da lahko pride do primernega zaključka, analizira najprej EU in zgodovino njene širitve. Tako pregleda vse širitve, ki so se zgodile od ustanovitve ESPJ naprej. Nadalje se posveti posebnemu mestu Turčije, ki je najdlje v čakalni vrsti za vstop v EU. Analizira potek postopka približevanja in ovrednoti trenutno situacijo, v kateri je Turčija nasproti EU. Da lahko ovrednoti učinke ekonomske integracije se posveti teoretični podlagi, ki razlaga ekonomske integracije. Ker je za analizo učinkov treba poznati trenutno gospodarsko situacijo v Turčijo, se diplomsko delo posveti njeni analizi na več področjih, ki so relevantna. Nato sledi analiza prednosti in slabosti integracije, tako za Turčijo kot za EU. Diplomsko delo poda tudi pogled v prihodnost in ovrednoti morebitne odnose, ki se lahko razvijejo med Turčijo in EU.
Keywords: vstop Turčije v EU, posledice ekonomskih integracij, migracije, posledice turškega vstopa v EU, turško gospodarstvo, odnosi med EU in Turčijo
Published: 29.06.2012; Views: 2715; Downloads: 434
.pdf Full text (1,05 MB)

7.
VSTOP OTROKA V VRTEC IN PRILAGODITVENE TEŽAVE OTROK
Petra Peternelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vstop otroka v vrtec in prilagoditvene težave otrok je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu so predstavljeni: otrokovo doživljanje ob vstopu v vrtec in s tem povezana njegova navezanost na starše, socializacija otroka, njegov emocionalni razvoj, vloga vrtca, sodelovanje s starši, vpliv zgodnjega varstva, priprava otroka na vstop v vrtec, vloga vzgojitelja, uvajalno obdobje otroka in prilagoditvene težave otrok ob vstopu v vrtec. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati raziskave, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika 44 staršev otrok ljubljanskega vrtca Ciciban. Namen raziskave je bil ugotoviti, kako so starši svojega otroka pripravljali na uvajalno obdobje, kakšni so bili odzivi otrok v času uvajanja, ko so bili prve dni starši z njimi v vrtcu, katere so najpogostejše prilagoditvene težave, ki so se pojavljale doma in v vrtcu v času uvajanja, in kako dolgo so trajale. Zanimalo nas je tudi, ali se starši zavedajo, kako pomembna je njihova prisotnost v uvajalnem obdobju in kakšna je obolevnost otrok v obdobju po vključitvi v vrtec. Ugotovili smo, da se starši zavedajo, kako pomembno je uvajalno obdobje, saj si je večina staršev vzela čas in sodelovala pri uvajanju svojega otroka v vrtec. Ugotovili smo tudi, da je večina otrok prvi dan v vrtcu v igralnici raziskovala, zanimale so jih igrače in nov prostor, presenetil pa je podatek, da v večini primerov ob uvajanju otroka v vrtec ni bilo prilagoditvenih težav, kar je za starše otrok in vzgojitelje vzpodbuden podatek. Ugotovili pa smo tudi, da večina staršev meni, da se je dovzetnost za obolenja njihovih otrok po vstopu v vrtec povečala.
Keywords: priprava na vstop v vrtec, uvajanje otrok v vrtec, težave ob vstopu v vrtec, predšolski otrok, vrtec, navezanost.
Published: 12.06.2012; Views: 3248; Downloads: 470
.pdf Full text (1,01 MB)

8.
9.
TVEGANJA ZA PODJETJA, KO VSTOPAJO NA NOVI TRG
Denis Železnik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomskega seminarja je bil predstaviti pojem tveganje, predstaviti tveganja, ki nastanejo, ko podjetja vstopajo na nov trg, ter predstaviti zakaj podjetja gredo na nov trg in njihove oblike vstopov in tveganja, ki lahko nastanejo, ko podjetja vstopajo na nov trg., na koncu pa še je predstavljenih nekaj zmanjšanj teh tveganj. V današnjem globaliziranem času ne morajo podjetja samo poslovati na enem trgu, ker če poslujejo samo na enem trgu so izpostavljene, prevelikim tveganjem odvisnosti od enega trga, zato podjetja začno vstopati tudi na druge, nove trge in s tem zmanjšajo tveganje odvisnosti od enega trga, saj se tveganja s tem, ko vstopajo na nove trge razpršijo.. Nastanejo pa druga tveganja, ki so povezana z vstopom na nov trg. Ta tveganja so: deželno tveganje, finančno tveganje, marketinško tveganje, operativno tveganje, panožno tveganje, tveganje povezano z stroški, tveganje nepravilne izbire dokumentacije, tveganje likvidnosti, tveganje, obrestne mere, tveganje spremembe valutnih tečajev, itd. In če se hoče podjetje izogniti vsem tem tveganjem, nora podjetje dobro proučiti nov trg ali pa se zavarovati pred tveganji, da se lahko zmanjša njihov pojav. Dejstvo je, da so tveganjem izpostavljena vsa podjetja, ker tveganjem se ni možno izogniti lahko pa ga zmanjšajo. S tveganjem se sooči vsako podjetje, ki vstopa na nov trg, in ni pomembno ali je podjetje majhno ali veliko, ter ni pomembno na kateri nov trg vstopajo in ni pomembno od oblike vstopa na nov trg, tveganje je vedno prisotno.
Keywords: tveganje, vstop na nov trg, vrsta tveganja in zmanjšanje tveganja
Published: 27.11.2012; Views: 908; Downloads: 89
.pdf Full text (523,52 KB)

10.
BREZPOSELNOST PRI MLADIH IN UKREPI ZA ZMANJŠEVANJE TER ODPRAVLJANJE TE BREZPOSELNOSTI
Polona Mileta, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v času hitrega toka sprememb. Ta je s seboj prinesel ogromen val brezposelnosti in vase potegnil veliko ljudi, zlasti mlade. Brezposelnost pri mladih je pojav oziroma stanje, ki se zajeda v vse pore družbenega življenja. Predstavlja svetovni problem oziroma bolezen današnjega časa. Diplomsko delo obravnava brezposelnost pri mladih in ukrepe za zmanjševanje ter odpravljanje te brezposelnosti. Začetni del zajema teoretične vidike brezposelnosti in pravno ureditev brezposelnosti na mednarodni in nacionalni ravni. V 4. poglavju se osredotočim na ranljivo kategorijo brezposelnih, to so mladi. V tem delu sem orisala problematiko vstopa mladih na trg dela in podala nekaj statističnih podatkov. Ker je bolezen brezposelnosti potrebno čim prej ozdraviti, sem namenila poudarek 5. poglavju, in sicer ukrepom za zmanjševanje in odpravljanje brezposelnosti pri mladih, tako na mednarodni ravni kot na nacionalni ravni. Globalno bolezen brezposelnosti skuša ozdraviti Evropska komisija s številnimi programi, dokumenti, akti, ki vsebujejo mnogo ukrepov in načrtov za stabilizacijo trga delovne sile. Na nacionalni ravni pa Vlada RS skuša pozdraviti nastalo situacijo z raznimi ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Zaključno poglavje sem namenila drugim predlogom, ki bi s skupnim delovanjem ljudstva lahko obrodili sadove in tako dobili pravno podlago za njihovo realizacijo.
Keywords: Ključne besede: teoretični vidiki brezposelnosti, pravna ureditev brezposelnosti, vstop mladih na trg dela, ukrepi za zmanjševanje in odpravljanje brezposelnosti pri mladih, drugi predlogi.
Published: 15.01.2014; Views: 947; Downloads: 169
.pdf Full text (746,52 KB)

Search done in 0.22 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica