| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 12
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Uporaba lutke pri otrokovi simbolni igri
Taja Podvinski, 2019, master's thesis

Abstract: V diplomskem delu je v teoretičnem delu s pomočjo strokovne literature predstavljena opredelitev igre. Osredotočimo se na dejavnike kakovostne igre, vlogo odraslih pri igri ter vrste otroške igre. Sledi opredelitev lutk, kjer se osredotočimo na vrste lutk, metode dela z lutko, lutkovni kotiček ter razvoj otroka pri igri z lutko. V diplomskem delu smo uporabili ocenjevalno lestvico, zato se osredotočimo tudi na teorijo o vrstah in tehnikah opazovanja. Teoretičnemu delu sledi empirični del, kjer so predstavljeni rezultati, ki smo jih dobili iz ocenjevalne lestvice. Z njeno pomočjo smo ugotovili, koliko dni so se otroci igrali z lutkami, kolikokrat na dan in koliko časa so vztrajali, katere vrste lutk so jih pritegnile, socialna interakcija pri igri, tematika igre, komunikacija z lutko, čustva in odnos pri simbolni igri z lutko. Po enem tednu opazovanja smo na temo lutke izvedli usmerjeno dejavnost, s katero smo želeli izvedeti, ali se bodo otroci po njej bolj posluževali lutk.
Keywords: igra, simbolna igra, lutke, vrste lutk, lutkovni kotiček, razvoj otroka
Published: 13.06.2019; Views: 643; Downloads: 111
.pdf Full text (585,65 KB)

2.
Lutka zmore vse
Urška Leš, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo stremi k izvajanju dejavnosti z lutkami v smislu, da bi se vzgojitelji in drugi strokovni delavci pogosteje posluževali dela z lutko v otrokovem vsakdanu. Predvsem želimo opozoriti na pozitivne učinke dela z lutko, vpliv na dnevno rutino v vzgojno-izobraževalnih institucijah in navsezadnje tudi doma, ko je otrok v stiku z družino in prijatelji. Med drugim smo se osredotočili na samega lutkarja in lutkarstvo, tekom prebiranja diplomskega dela pa bo mogoče spoznati vrste lutk in metode dela z njimi. Predstavili smo tudi, kako lutka vpliva na vzgojo, v katere vidike vzgoje posega in predvsem kdo je tisti, ki je za delo z lutkami zaslužen in tako vpliven na vzgojo otrok. Ker poznamo različne vrste kot tudi metode lutk, lahko z lutkovnimi dejavnostmi pričnemo že v jasličnem oddelku. Lutka naj otroka spremlja v njegovem vsakdanu ter ga že ob prestopu vrat igralnice lepo pozdravi in ga preko različnih aktivnosti pospremi vse do takrat, ko bo otrok odšel domov. Lutka naj to počne znova in znova, s čimer dosežemo zaupanje tako med otrokom in lutko kot med otrokom in vzgojiteljem, hkrati pa pomembno vplivamo na razvoj samopodobe, razvijanje socialnih odnosov, odpravljanje razvojnih težav otrok ter na sodelovanje med družino, vrtcem in otrokom.
Keywords: lutka, delo z lutko, vrste lutk, metode dela z lutkami, vzgoja, lutkarstvo, starši, vrtec
Published: 14.12.2018; Views: 599; Downloads: 118
.pdf Full text (845,40 KB)

3.
Marionete v vrtcu
Nuša Ajlec, 2018, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu, z naslovom Marionete v vrtcu, je v teoretičnem delu predstavljeno, kaj je lutka, katere so metode dela z lutko, kakšna je vloga in čarobna moč lutke, kako vse lahko uporabimo lutke pri dejavnostih v vrtcu ter opis marionet. Empirični del diplomske naloge zajemajo predstavljeni rezultati raziskave, opravljene na vzorcu 76-ih strokovnih delavk, zaposlenih v Prleških vrtcih v Ljutomeru, Veržeju, Križevcih pri Ljutomeru, Radencih in Sv. Juriju ob Ščavnici. Zanimalo nas je, kako pogosto se v vrtcih uporabljajo marionete, kako pogosto so prisotne oz. uporabne pri izvajanju vzgojnih dejavnosti, koliko v vrtcih poznajo lutke, predvsem marionete, in kako pogosto strokovne delavke ustvarjajo lutkovne igre z marionetami. Empirični del raziskave zaključujemo z analizo pridobljenih podatkov. Ugotovili smo, da vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic zelo malo ali pa sploh ne uporabljajo marionet v vrtcih. Druge vrste lutk (lutke na palici, mimične lutke, ploske lutke, prstne lutke, ročne lutke in senčne lutke) pa so bolj ali manj vsakodnevno prisotne pri dejavnostih v lutkovnem kotičku.
Keywords: otrok, lutka, vrste lutk, marionete, pogostost uporabe marionet.
Published: 14.12.2018; Views: 563; Downloads: 86
.pdf Full text (726,83 KB)

4.
KAKO IZDELAMO SENČNE LUTKE IN LUTKOVNO DRAMATIZACIJO V VRTCU
Damjana Nestorović, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Kako izdelamo senčne lutke in lutkovno dramatizacijo v vrtcu predstavlja vzgojno delo v skupini otrok starih 5─6 let. Teoretični del diplomske naloge opisuje lutko, vrste lutk, senčne lutke ter njihove vrste, dramatizacijo zgodbe in praktično delo. V praktičnem delu diplomske naloge je bil namen otrokom predstaviti senčne lutke, senčno gledališče, otroke seznaniti z literarno predlogo Pod medvedovim dežnikom avtorice Svetlane Makarovič, izdelati lutke in otroke pripraviti na samostojno uprizoritev lutkovne dramatizacije z izdelanimi senčnimi lutkami. Otroci v tem starostnem obdobju senco že poznajo in z veseljem sodelujejo v načrtovanih igrah z njo. Znajo sodelovati, si med seboj pomagati, se opominjati in samostojno uprizoriti lutkovno dramatizacijo. Senčne lutke so zanje zelo zanimive, neobičajne.
Keywords: lutka, vrste lutk, senčne lutke, dramatizacija zgodbe.
Published: 08.11.2016; Views: 2718; Downloads: 497
.pdf Full text (2,21 MB)

5.
IZDELOVANJE LUTK S POMOČJO SLIKOVNIH KARTIC
Estera Pivec, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom: Izdelovanje lutk s pomočjo slikovnih kartic, predstavlja praktično predstavitev različnih vrst lutk in njihovo izdelavo s predšolskimi otroci s pomočjo uporabe didaktičnih pripomočkov – slikovnih kartic ter preizkušanje animacije izdelanih lutk. V teoretičnem delu diplomske naloge smo uporabili deskriptivno in neeksperimentalno metodo pedagoškega raziskovanja. Teoretični del diplomskega dela obravnava svet lutk, lutko v vrtcu, vzgojitelja in otroka v lutkovnem procesu. V okviru praktičnega dela smo načrtovali osem priprav, in sicer po eno pripravo za vsako vrsto lutke in izvedli dejavnosti v drugem starostnem obdobju z otroki, starimi od 5 do 6 let. Otroci so lutke izdelovali s pomočjo slikovnih kartic, ki so prikazovale tehnični postopek izdelovanja lutk. Kljub slikovnim navodilom je otrokom bilo prepuščeno dovolj svobode, da so likovno podobo lutke določili sami. V veliki meri smo spodbujali ustvarjalnost in domišljijsko izražanje otrok. V lutkovnem procesu je bila zelo pomembna tudi prosta igra, v kateri so otroci preizkušali animacijo izdelanih lutk. Z dejavnostmi smo dosegli cilj diplomskega dela in pozitivno vplivali na vsa področja razvoja otrok.
Keywords: lutka, vrste lutk, otrok, vzgojitelj, izdelovanje lutk, slikovne kartice, igra z lutkami.
Published: 23.11.2015; Views: 728; Downloads: 109
.pdf Full text (6,49 MB)

6.
LUTKOVNI PRIZORI KOT DEL UČNIH VSEBIN V VRTCU
Veronika Škrubej, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Lutkovni prizori kot del učnih vsebin v vrtcu obravnava lutkovno vzgojo v povezavi z drugimi področji, ki so del predšolske vzgoje. Diplomsko delo je teoretično. Na začetku opredelimo vrste lutk: lutke na palici, lutke na nitki, ročne lutke, prstne lutke, ploske lutke, mimične lutke ter maske in predstavimo mesto lutke v Kurikulu za vrtce. Nato opredelimo metode dela z lutko, razvoj ob igri z lutko, na koncu pa predstavim lutkovne tehnike v različnih starostnih obdobjih. V zadnjem sklopu diplomskega dela prilagamo priprave za vzgojno delo v vrtcu, kjer je lutka uporabljena kot motivacijsko sredstvo ali sredstvo za podajanje novih učnih vsebin, konkretno spoznavanja poklicev. Vzgojiteljicam so lahko v pomoč pri načrtovanju dejavnosti z lutko. Namen diplomske naloge je opredeliti lutkovne prizore kot alternativne možnosti podajanja novih vsebin v vrtcu. Otroci radi vsak dan kaj novega spoznajo in so željni novih znanj iz različnih področij, ki jih najdemo v kurikulu. V tej diplomski nalogi bomo prav s pomočjo lutke otrokom podali novo znanje in jih popeljali v svet različnih poklicev.
Keywords: lutka, vrste lutk, načrtovanje, priprave, poklici
Published: 22.07.2014; Views: 1017; Downloads: 115
.pdf Full text (1,61 MB)

7.
LUTKE V UVAJALNEM OBDOBJU
Teja Jurečič, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga obravnava lutke in njihov pomen v uvajalnem obdobju. Teoretični del je razdeljen na dve poglavji. V prvem je opisana uporaba lutk in gledališča v vrtcih, otrokov razvoj ob igri z lutko, pomen vzgojitelja pri uporabi lutk, lutkovne in dramske dejavnosti za otroke prvega starostnega obdobja. Na kratko je predstavljen lutkovni kotiček v igralnici in lutke kot proces - metode dela. V drugem poglavju je opisano uvajalno obdobje otrok. V empiričnem delu diplomske naloge so prikazani rezultati ankete, s katero smo želeli raziskati, ali so lutke v uvajalnem obdobju primerne ali ne. Raziskali smo tudi, ali vzgojitelji in strokovni delavci na področju predšolske vzgoje uporabljajo lutke v uvajalnem obdobju in v kolikšni meri to počnejo. Zanimalo nas je, ali jim je bila lutka v pomoč v prvih dneh bivanja otroka v vrtcu ali prej ovira. Tako smo dobili odgovore na zastavljene hipoteze.
Keywords: predšolska vzgoja, predšolski otrok, lutke, vzgojitelj in lutke, vrste lutk, uvajalno obdobje
Published: 28.03.2014; Views: 1258; Downloads: 228
.pdf Full text (1,39 MB)

8.
IZDELAVA PREPROSTIH LUTK V KOMBINIRANEM ODDELKU
Tanja Medved, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Izdelava preprostih lutk v kombiniranem oddelku v teoretičnem delu obravnava vrste lutk, pomen lutk za otroka, vpliv lutk na otrokov razvoj, metode dela z lutkami, opredeljuje vzgojitelja in lutke ter obsega področje izdelave lutk in preprostih materialov, iz katerih lahko lutke izdelujemo. Teoretičnemu delu sledi poglavje namen s cilji in podpoglavje, kjer je predvidena metodologija dela diplomske naloge. V praktičnem delu diplomske naloge so predstavljene priprave za lutkovne dejavnosti, v katerih so podrobno predstavljene izvedbe lutkovne dejavnosti s poudarkom na izdelovanju lutk iz preprostih materialov, temu sledi tudi evalvacija izvedbe. Dodan je slikovni material, ki predstavlja dejavnosti izdelovanja lutk.
Keywords: vrtec, otroci, preproste lutke, preprosti materiali, vzgojitelj, vrste lutk, metode dela z lutkami
Published: 12.07.2013; Views: 2792; Downloads: 451
.pdf Full text (3,49 MB)

9.
BOLAN OTROK IN LUTKA
Petra Hudournik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Lutka je zelo pomembna tako pri vzgoji doma kot v različnih institucijah, prav tako pri terapiji in v bolnišnici. Mnogi starši ne verjamejo, da lahko lutka pripomore k vzgoji otrok ali omili njihovo bolečino, ko so bolni. Že v zgodnjem otroštvu pomaga lutka otroku pri počitku, ga spodbudi k pospravljanju igrač, mu pomaga pri hranjenju itd. Prispeva tudi k sproščeni in ustvarjalni klimi doma, v vrtcu in v bolnišnici. Najbolje je, da starši sami odkrijejo njeno magično moč tako, da jo vzamejo v roke in jo uporabijo. Velikokrat denimo starši ne morejo pomagati otroku premagati strahu in bolečine, saj so preveč čustveno navezani nanj ali pa je njihovo pričakovanje preveliko in ga otrok ne more izpolniti. Pri otroku povzroča to hudo stisko, ki jo lahko premaga s pomočjo lutke. Otrok si ob dejavnostih z lutko, ki jo lahko vodi vzgojitelj, starš ali animator v bolnišnicah, razvija samozavest, razlikuje med fantazijo in realnostjo, oblikuje socialne veščine, govorni razvoj, razvija empatijo in krepi samopodobo. Če se otrok ne more odpreti ne vzgojitelju ne staršu, se skoraj verjetno odpre lutki, zato je tako pomembno poseči po njej. Ob njej otrok uživa in je sproščen. Ko otrok zboli in mora v bolnišnico, je poleg bolezni prizadet tudi čustveno. Odtrgan je iz okolja, ki mu je znano, in od ljudi, ki jih ima rad. Okoli njega so neznani obrazi, lahko postane nezaupljiv in uporniški. Takrat je še kako pomembno, da mu znamo približati tisto, kar ga spominja na dom in družino, ter mu pomagamo vsaj omiliti njegov strah.
Keywords: predšolski otrok, lutka, vrste lutk, bolezen, bolnišnica, terapevtsko sredstvo.
Published: 27.02.2012; Views: 1684; Downloads: 266
.pdf Full text (1,76 MB)

10.
RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI PREKO ANIMACIJE LUTK
Nina Lipoglav, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi, ki nosi naslov Razvoj gibalnih sposobnosti preko animacije lutk, so predstavljeni projektno vzgojno delo, spoznavanje in dejavnosti z lutkami na telesu. V prvem, teoretičnem, delu so opisane gibalne sposobnosti, njihov razvoj in pomen za otroka. Prav tako pa so predstavljene lutke, njihov pomen, vrste in igra z njimi. Posebej so opisane lutke na telesu, s katerimi smo izvajali dejavnosti v projektnem delu. V drugem, praktičnem, delu diplomske naloge pa je opisan projekt, ki smo ga izvajali v oddelku otrok, starih od 3 do 5 let. Predstavljena sta vrtec in skupina, v kateri je potekal projekt. V nadaljevanju je natančno opisan potek projekta, ki zajema spoznavanje lutk na telesu, njihovo ustvarjanje in animacijo le-teh.
Keywords: gibalne sposobnosti, lutka, vrste lutk, animacija lutk, lutke na telesu, projektno delo
Published: 05.01.2012; Views: 1417; Downloads: 210
.pdf Full text (2,43 MB)

Search done in 0.3 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica