| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 19
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
2.
IZKUSTVENO UČENJE (NARAVOSLOVNI POSKUSI) PREDŠOLSKIH OTROK OB MORSKI OBALI
Martina Štampar, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Namen diplomske naloge je opredeliti izkustveno učenje in vlogo naravoslovnega poskusa v predšolskem obdobju ter predstaviti možnosti in praktične primere izvajanja dejavnosti v naravnem okolju — ob morju. Temelji naloge so bili usmerjeni v pridobivanje otrokovih novih izkušenj in znanj oziroma v preverjanje prvotnih zamisli otrok in postavitve naravoslovnega poskusa kot temelja, ki pomaga otroku lastno zamisel potrditi in nadgraditi ali jo spremeniti in razumeti. Tako je bila otrokom dana možnost, da pred oziroma ob izvajanju naravoslovnih poskusov oblikujejo lastna vprašanja, zamisli in ideje ter s tem iščejo nove možnosti, razmišljajo in se ukvarjajo z rešitvijo problema. Ob končanih dejavnostih nas je zanimal tudi prenos pridobljenega znanja in izkušenj na vrstnike ter ostale udeležene otroke na letovanju. Podatki so pridobljeni z opazovanjem 16 otrok, starih od 5 do 6 let. Rezultati so predstavljeni tabelarično.
Keywords: Ključne besede: izkustveno učenje, naravoslovni poskus, igra, naravoslovje, naravoslovne kompetence, vprašanja.
Published: 07.04.2010; Views: 4912; Downloads: 687
.pdf Full text (1,81 MB)

3.
ANALIZA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV V PODJETJU TUŠMOBIL D. O. O.
Alma Abdić, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Zadovoljstvo uporabnikov s storitvijo ali izdelkom ima velik vpliv na ponovne nakupe. Problem nastaja, ko želje potrošnikov niso dobro raziskane. Kaj je tisto, kar zadržuje stare in pritegne nove uporabnike? Namesto dragih marketinških pristopov, lahko izvedemo raziskavo zadovoljstva uporabnikov. Naloga je vsebinsko razdeljena na dva dela: V prvem, teoretičnem, opisujem teorijo zadovoljstva potrošnikov, predstavljam podjetje, segmentiranje in pozicioniranje trga ter podjetja. Navajam tudi raziskovalna vprašanja. Drugi del je prikaz praktičnega dela. Poudarek je na raziskavi trga. Na anketni vprašalnik je odgovorilo 100 naključnih mimoidočih ljudi iz gorenjske regije. Sledi analiza raziskave ter lastno mnenje in predlogi za izboljšanje poslovanja.
Keywords: Raziskava zadovoljstva, raziskovalna vprašanja, zadovoljstvo potrošnikov, mobilna telefonija.
Published: 28.06.2010; Views: 2402; Downloads: 368
.pdf Full text (1,30 MB)

4.
Učni pogovor v tretjem in četrtem razredu osnovne šole
Iztok Lačen, 2011, master's thesis

Abstract: Učitelji pri izvajanju pouka uporabljajo različne učne metode. Pogovor je dialoška metoda, ki se lahko pojavlja kot samostojna metoda ali sočasno z drugimi učnimi metodami. Predvsem pa je pomembno, da je pogovor metoda, pri kateri ja za doseganje zastavljenega cilja pomembna njena uporaba. Pri tem mora biti pozornost usmerjena predvsem v vodenje pogovora, zastavljanje vprašanj in spremljanje učenčevih odgovorov. Le z dobro pripravljenim učnim pogovorom lahko dosežemo zastavljene cilje. V teoretičnem delu magistrskega dela smo podrobno predstavili značilnosti in vrste metode pogovora, vprašanja, ki se pri uporabi metode pojavljajo, in predstavili smo učni pogovor z vidika konstruktivizma. V empiričnem delu pa predstavljamo izsledke empirične raziskave, ki je temeljila na snemanju in opazovanju pouka. Zanimal nas je čas trajanja pogovora in število pogovorov v učni uri. Z vidika miselnih procesov smo analizirali vprašanja, ki so jih zastavljali učitelji in učenci, in odgovore tako učencev kot učiteljev. V metodi pogovora smo opazovali še razredno interakcijo. Ugotavljamo, da ima trajanje učnega pogovora visok variacijski razmik, v posamezni učni uri pa se pogovor pojavi povprečno 8- do 9-krat. Prevladujejo vprašanja nižjega nivoja. Analiza razredne interakcije pa kaže, da je v metodi pogovora več učiteljevega kot učenčevega govora.
Keywords: osnovna šola, prvo triletje, učitelj, učenec, učni pogovor, vprašanja, odgovori, razredna interakcija
Published: 21.07.2011; Views: 4374; Downloads: 704
.pdf Full text (1,00 MB)

5.
6.
ŽENSKI LIKI V ROMANIH AUS GUTER FAMILIE (1895) GABRIELE REUTER IN NJENO ŽIVLJENJE (1914) ZOFKE KVEDER
Barbara Blažič, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bosta predstavljeni nemška in slovenska avtorica iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Gabriele Reuter (1859-1941) in Zofka Kveder (1878-1926) sta bili avtorici, ki sta v takratnem času s svojo literaturo dosegli marsikaj, pri čemer je potrebno omeniti, da je bila Gabriele Reuter za časa svojega življenja zelo brana avtorica, danes pa je skoraj pozabljena, priljubljenost Zofke Kveder pa se je obdržala do danes. V romanih bodo predstavljena družbena stanja, ki so vladala konec 19. in v začetku 20. stoletja. Pri mojem delu pa je v ospredju predvsem podrejanje žensk takratnim družbenim normam in njihova želja po samostojnosti.
Keywords: Literarizacija ženskega vprašanja, družbene norme, konec 19. in začetek 20. stoletja, podrejanje, samostojnost, Gabriele Reuter, Zofka Kveder, Aus guter Familie, Njeno življenje, Tilda Ribič, Agathe Heidling
Published: 11.11.2011; Views: 2417; Downloads: 168
.pdf Full text (516,48 KB)

7.
VPRAŠANJA PRI POUKU DRUŽBE V 4. RAZREDU DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE
Tjaša Marinič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Vprašanja pri pouku družbe v 4. razredu devetletne osnovne šole smo se v teoretičnem delu sprva osredotočili na pregled vprašanj skozi čas. Poglobljeno smo opisali vprašanja pri pouku, predstavili vprašanja v različnih učnih metodah ter opisali značilnosti učiteljeve strategije spraševanja. Predstavili smo določene klasifikacije vprašanj, izpostavili pa klasifikacijo po Marentič Požarnik in Plut Pregelj. V empiričnem delu smo predstavili izsledke raziskave, ki je temeljila na protokolu. S protokolom smo spremljali 75 učnih ur pouka družbe v 4. razredu. Želeli smo proučiti in raziskati, katere vrste vprašanj učiteljev in učencev glede na nivo prevladujejo pri pouku družbe v 4. razredu. Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike med učitelji v zastavljanju vprašanj glede na leta delovnih izkušenj v neposredni pedagoški praksi. Ugotovili smo, da so večino vprašanj pri pouku družbe postavili učitelji. Prevladovala so predvsem vprašanja nižjega nivoja. Statistično značilnih razlik med učitelji glede na leta delovnih izkušenj v pedagoški praksi nismo odkrili.
Keywords: družba, učitelj, učenci, vprašanja nižjega nivoja, vprašanja višjega nivoja
Published: 12.03.2012; Views: 6372; Downloads: 542
.pdf Full text (909,68 KB)

8.
DAS ROSAROTE MÄDCHENBUCH AVTORICE HEDI WYSS KOT UVOD V ŽENSKO LITERATURO
Hanna Pintar, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Feministična literarna veda se med drugim ukvarja z upodabljanjem ženske literarne zgodovine in s tradicijo ženskega pisanja ter se sprašuje, pod kakšnimi pogoji so ženske v preteklosti pisale. Težnja feministične literarne vede je tudi v raziskovanju vloge vedenja obeh spolov v literarnih delih. Dejstvo, da so ženske zaradi desetletij izključevanja in zatiranja skozi zgodovino želele doseči samostojnost, ni novo. To je bilo še posebej očitno pri vzgoji in izobraževanju, ki sta pogoj za osvoboditev in emancipacijo posameznika, ne glede na njegov spol. V preteklosti, predvsem v 19. stoletju, so ženske zahtevale več pravic na področju politike. Tako so nastala gibanja za pravice žensk, ki so imela svoje začetke v Angliji in Ameriki. V tem kontekstu govorimo tudi o pojmu 'feminizem', ki velja za smer ženskega gibanja in poskuša doseči enakopravnost med spoloma tako v javnem kot zasebnem življenju. Kasneje so se zahteve razširile v druge države. Primer zelo pozne uvedbe volilne pravice (šele leta 1971) je Švica, kar v delu Das rosarote Mädchenbuch (1973) tematizira avtorica Hedi Wyss. Dejstvo, da so ženske volilno pravico sploh dobile, je zasluga angleških sufražetk oz. bojevnic za žensko volilno pravico. Wyssova v svojem tekstu spodbuja mlada dekleta, naj bodo dovolj poguma, da izrazijo svoje mnenje, četudi so pri tem edina, in da se zoperstavijo utesnjevalnim družbenim navadam in običajem, ki so v švicarski družbi še zmeraj prisotni. Po njenem se mora tudi dejstvo, da so ženske na področju politike še zmeraj v manjšini, nujno spremeniti. Angleška pisateljica Virginia Woolf, zagovornica ženskega gibanja, se v svojem eseju Ein eigenes Zimmer (1929) posveča upodabljanju ženske literature v literarni zgodovini in pride do spoznanja, da ženskih pisateljic pred 18. stoletjem v angleški literarni zgodovini skorajda ni. Tematska primerjava zgoraj navedenih del pripelje do zaključka, da gre v obeh delih za poskus prikaza vloge ženske in njenega posebnega družbenega položaja skozi zgodovino, pri čemer je v delu Das rosarote Mädchenbuch predstavljeno dogajanje z začetka 80. let, v eseju Ein eigenes Zimmer pa pozna 20. leta prejšnjega stoletja. Opazna razlika je, da Woolfova poleg družbenega položaja žensk razpravlja tudi o zgodovinski situaciji avtoric in njihovem načinu pisanja. Tega literarnega diskurza Hedi Wyss ne obravnava. Potrebno je tudi poudariti, da je razlog za izbor eseja avtorice Woolf utemeljen, saj omogoča ugotavljanje podobnosti oz. vzporednic med obema literarnima deloma. Dejstvo, da je imela Virginia Woolf na razvoj feministične literarne vede velik pomen, po mojem mnenju podpre izbiro.
Keywords: feminizem, gibanje za pravice žensk, ženska vprašanja, feministična literarna veda, vloga ženske in moškega v Švici, Hedi Wyss, Virginia Woolf
Published: 11.09.2012; Views: 1795; Downloads: 119
.pdf Full text (3,02 MB)

9.
UČNI POGOVOR MED UČITELJEM IN UČENCI PRI POUKU MATEMATIKE
Anita Kokol, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Učitelji pri izvajanju pouka uporabljajo različne metode. Ena pomembnejših, ki se pojavlja samostojno ali v kombinaciji z drugimi, je metoda pogovora. Učitelj, ki uporablja metodo pogovora, mora obvladati vodenje pogovora, zastavljanje vprašanj, spremljanje učenčevih odgovorov ter korektnost odziva nanje. Kadar učitelj upošteva vse zahteve učnega pogovora, doseže zastavljene cilje, hkrati pa vpliva na kakovostno učenje in poglabljanje znanja. V diplomskem delu smo predstavili značilnosti in vrste metode pogovora. Poseben poudarek smo pripisali strategiji spraševanja in njenim sestavnim delom, med katere prištevamo učiteljeva vprašanja in druge spodbude za pogovor, čas za razmislek, učenčeve odgovore, učiteljeve odzive ter učenčeva vprašanja. V empiričnem delu diplomskega dela smo opravili študije primera na treh srednjih poklicnih in strokovnih šolah v Mariboru, ki so temeljile na snemanju in opazovanju. Analizirali smo značilnosti učnega pogovora, deleža govora učitelja in učencev ter ugotovili, da učitelji še zmeraj zastavijo preveč vprašanj, ki so v večini nižje spoznavne ravni, in da je več učiteljevega kot učenčevega govora. Potrdili smo tudi, da učitelji dajo prekratek čas za razmislek po zastavljenem vprašanju in da so odgovori na vprašanja najpogosteje kratki. Na odgovore učencev se učitelji primerno odzivajo, saj pogosto uporabljajo parafraziranje ali učencem pomagajo s podvprašanji. V pogovoru se pojavljajo tudi učenčeva vprašanja, kar dodatno nakazuje, da je učni pogovor skupek pristnega in tradicionalnega učnega pogovora.
Keywords: metoda učnega pogovora, učiteljeva vprašanja, čas za razmislek, odgovori učencev, učiteljevi odzivi, učenčeva vprašanja, deleža govora učitelja in učencev, študija primera.
Published: 18.10.2012; Views: 3444; Downloads: 247
.pdf Full text (651,72 KB)

10.
NARAVOSLOVJE V VRTCU
Lidija Proje, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo tako v teoretičnem kot empiričnem delu prinaša pogled na didaktično opredeljenost, vsebinsko zastopanost in izvedbo naravoslovnih dejavnosti v vrtcu. V teoretičnem delu se tako skozi različno strokovno literaturo naravoslovje opredeljuje kot skupek znanosti; predstavlja se vsebinska zastopanost posameznih ved pod skupnim področjem 'narava' v Kurikulumu za vrtce ter se vzporedno s tem opredeljuje kognitivni razvoj otroka v povezavi z naravoslovnimi dejavnostmi, razvoj spretnosti in sposobnosti ter vloga in naloge vzgojitelja. Empirični del predstavlja rezultate raziskave, ki je temeljila na anketiranju. Raziskavo smo izvedli v mesecu marcu in aprilu 2014. V njej so sodelovale tri skupine anketirancev: vzgojitelji, študentje tretjih letnikov predšolske vzgoje in starši otrok v vrtcih. Ugotavljali smo, ali je področje narave glede na izvedbeni vidik enako pomembno področje kurikula kot ostala področja. Pozorni smo bili tudi na odziv otrok na naravoslovne dejavnosti v vrtcu in kako se to odraža doma. Preverili smo, kakšno vlogo ima voden razgovor in s kakšnimi vprašanji anketiranci vodijo pogovor. Rezultati raziskave so pokazali, da je področje narave glede na ostala področja dejavnosti v vrtcu v večini enakovredno zastopano. Med posameznimi vedami pa je najpogosteje zastopana naravoslovna disciplina biologija. Vsem trem skupinam narava pomeni sprostitev, možnosti za raziskovanje in učenje, hkrati pa naravoslovnim dejavnostim pripisujejo enak pomen. Tako starši kot tudi vzgojitelji in študenti opažajo oz. so opazili napredek ne samo na kognitivnem področju, ampak na vseh področjih razvoja ter napredek v znanju in razvijanju spretnosti in sposobnosti. Vzgojitelji pa spodbujajo aktivnost otrok s postavljanjem odprtih vprašanj.
Keywords: predšolski otrok, narava, naravoslovje, naravoslovne vede, kognitivni razvoj, vloga vzgojitelja, spretnosti in sposobnosti, vprašanja
Published: 10.10.2014; Views: 3760; Downloads: 606
.pdf Full text (745,51 KB)

Search done in 0.17 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica