| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
KRIZNI MARKETING V PROIZVODNJI ROLL-BOND IZPARILNIKOV
Goran Popović, 2011, master's thesis

Abstract: Danes je beseda kriza eden od najpogosteje uporabljanih terminov. Svetovna ekonomija se spopada z izjemnimi kriznimi dogodki, ki ogrožajo nacionalne ekonomije, podjetja in skoraj vsakega posameznika. Namen magistrskega dela je predstaviti aktualno krizo svetovnih razsežnosti, njen vpliv na vedenje kupca in posledično proizvodnjo roll-bond izparilnika podjetja Talum, d. d., iz Kidričevega. Delo nadalje zajema analizo stanja in iskanja vzrokov za nastanek krize v obravnavanem podjetju ter odziv le-tega na dogodke po principu intenzivnosti krize, ki v teh časih, bolj kot kadarkoli prej, transformirajo podjetje, ki bo, če želi preživeti, po meri prihodnjih potreb kupca. Okoljevarstveni potencial izdelka pri zadovoljevanju potreb je v tem primeru ključnega pomena in nič manj pomemben, kot je dodana vrednost novih spoznaj, ki jih globoke krize odkrivajo.
Keywords: kriza, krizni marketing, vplivni dejavniki kriz, življenjski cikel, strateški marketing, krizno ukrepanje, repozicioniranje izdelka, marketinški informacijski sistem, vedenje kupcev in porabnikov, okoljevarstveni potencial izdelka, razvoj novih proizvodov.
Published: 13.10.2011; Views: 1917; Downloads: 138
.pdf Full text (3,29 MB)

2.
VZPODBUJANJE UPORABNIKOVIH NAKUPNIH ODLOČITEV PRI OSEBNI PRODAJI POSTELJNIH LEŽIŠČ
Eva Paluc, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom »Vzpodbujanje uporabnikovih nakupnih odločitev pri osebni prodaji posteljnih ležišč« vsebuje zaznavanje, definiranje, preučevanje, analiziranje in razreševanje problemov osebne prodaje izdelkov na slovenskem trgu. Raziskava je usmerjena k iskanju rešitev za uspešno funkcioniranje osebne prodaje, ki jo izvaja manjše trgovsko podjetje; s koriščenjem stacionarnih telefonov, pisnega vabljenja in organiziranih predstavitev izdelka v neposredni bližini izbranih potencialnih kupcev. Zahteva po razreševanju problemov učinkovitosti vplivanja na nakupno odločanje potencialnih kupcev izhaja iz dilem in predpostavk o vprašljivosti ali utemeljenosti uporabe osebne prodaje izdelkov; z vidika ekonomičnosti, rentabilnosti in moralnosti poslov. Iz strokovne literature povzeta spoznanja, dejstva, rešitve in predloge smo uporabili za primerjavo z anketno pridobljenimi podatki in obdelanim gradivom iz baze podatkov podjetja. Pomemben dosežek tega magistrskega dela je: preveritev izbire ustrezne prodajne poti, utemeljitev izbranega načina osebne prodaje, razgrnitev vplivnih dejavnikov na nakupno odločanje potencialnih kupcev, kritična ocena motiviranja prodajnega osebja, preučitev zahtev po funkcionalni ustreznosti izdelka, preveritev uspešnosti telefonskega nagovarjanja potencialnih kupcev in analiza rezultatov anketiranja kupcev posteljnih ležišč. Dosežek z največjo uporabno vrednostjo je raziskava, za katero smo obdelali anketno zbrane in v podjetju razpoložljive podatke. Postavljene hipoteze smo potrdili ali zavrnili na osnovi izračunov: retrospektivne analize udeležbe na organiziranih predstavitvah izdelka, povprečne vrednosti in diskriminantne analize rezultatov anketiranja potencialnih kupcev, primerjalne analize dajanja prednosti določenim načinom nakupovanja izdelkov in odzivnosti dosedanjih kupcev na akcijsko ponudbo drugega izdelka. Rezultati raziskave dopuščajo nedvoumne odgovore na zastavljena vprašanja. Omogočajo sprejetje predlaganih ukrepov za prilagoditev nišne osebne prodaje izdelkov novodobnim tržnim pogojem. Izpostavljajo zahtevo po uveljavitvi učinkovitejših dejavnikov vzpodbujanja uporabnikovih nakupnih odločitev.
Keywords: nakupno odločanje, vplivni dejavniki, osebna prodaja izdelkov, odzivnost potencialnih kupcev, funkcionalna ustreznost izdelka, motiviranje prodajnega osebja
Published: 03.04.2012; Views: 1588; Downloads: 169
.pdf Full text (1,32 MB)

3.
INTERES PREDŠOLSKIH OTROK DO GLASBENIH DEJAVNOSTI
Valentina Gjura, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Interes je pomemben motivacijski pobudnik za glasbene dejavnosti. Vzgojitelji so tisti, ki se veliko krat srečajo z otroki, ki imajo različno razvite interese za glasbo. S pomočjo drugih dejavnikov (družinsko okolje, sovrstniki, širše okolje ter glasbene izkušnje) lahko vplivajo na oblikovanje interesa do glasbenih dejavnosti ter celostno rast. Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšen je interes predšolskih otrok do glasbenih dejavnostih oziroma v kateri glasbeni dejavnosti najraje sodelujejo. Poleg tega nas je zanimalo, ali obstajajo kakšne razlike v interesu do glasbenih dejavnosti glede na spol in starost. Naša raziskava je vključevala 21 otrok iz drugega starostnega obdobja. Ugotovili smo, da otroci izražajo velik interes do glasbenih dejavnosti. Po mnenju otrok so najbolj priljubljene glasbene dejavnosti igranje na instrumente, petje pesmi ter poslušanje glasbe. Rezultati naše raziskave kažejo, da so z najvišjo stopnjo interesa bile ocenjene naslednje glasbene dejavnosti: petje pesmi, igranje na instrumente ter glasbeno-didaktične igre. Rezultati tudi kažejo, da otroci najmanj interesa izražajo do glasbene dejavnosti ustvarjanja.
Keywords: Interes, glasba, glasbene dejavnosti, vzgojitelji, predšolski otroci, vplivni dejavniki interesa.
Published: 17.09.2012; Views: 2307; Downloads: 260
.pdf Full text (1,12 MB)

4.
NAKUPNO VEDENJE PROIZVODNIH PODJETIJ NA MEDORGANIZACIJSKIH TRGIH
Dragica Koštomaj, 2012, master's thesis

Abstract: Z naraščanjem konkurence so kupci postali zahtevnejši in bolj seznanjeni z izbiro na trgu, zato narašča pomen razumevanja ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje in razvoj tesnih odnosov med ponudniki in odjemalci. Medorganizacijsko nakupno vedenje proizvodnih podjetij na medorganizacijskih trgih je dinamično in zapleteno, pod vplivom različnih dejavnikov, poteka v več fazah, vključuje več posameznikov, ki imajo različne prioritete in cilje in se precej razlikuje od nakupnega vedenja potrošniških trgov. Razumevanje kupca in nakupnega vedenja organizacij namreč predstavlja prvi pogoj za razumevanje in management medorganizacijskega trženja. Medorganizacijski trg sestavljajo vse organizacije, ki kupujejo blago in storitve z namenom, porabe ali uporabe pri izdelavi drugih izdelkov ali storitev, ki jih nato prodajo, dajo v najem ali dobavijo. Na nakupno vedenje vplivajo različni dejavniki zato podjetja morajo poznati te dejavnike, da znajo svoj ponudbeni splet pravilno prilagajati željam in potrebam svojih odjemalcev. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu magistrske naloge obravnavamo nakupno vedenje proizvodnih podjetij na medoragnizacijskih trgih. Predstavljen je pomen razumevanja in poznavanja ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje podjetij na medorganizacijskih trgih. Predstavljene so značilnosti in posebnosti medorganizacijskih trgov, ki jih morajo podjetja razumeti in poznati pri oblikovanju trženjskih strategij. Organizacijsko nakupno vedenje je dinamičen proces, ki zahteva veliko informacij in obsega več stopenj oziroma faz in nakupnih oblik, na nabavni proces in nakupno vedenje pa vpliva več dejavnikov. Prikazana je vloga nabavnega oddelka v nabavnem procesu in vloga nakupnega središča pri nakupnih odločitvah. Za medorganizacijske trge je značilna velika soodvisnost in vzajemnost odnosov katere posledica je tesno sodelovanje, zato je zelo pomembno, da nakupno vedenje analiziramo kot interaktivni proces. V drugem, praktičnem delu magistrske naloge smo spoznanja iz teoretičnega dela uporabili za empirično raziskavo o nakupnem vedenju proizvodnih podjetij v Sloveniji na medorganizacijskih trgih. Raziskava je osredotočena na raziskovanje in analiziranje ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje, kdo sodeluje v nakupnem procesu, kakšne so nakupne odločitve, kako se odločajo v podjetju in kakšni so odnosi med dobavitelji in kupci. V sklepnem delu smo podali povzetek empirične raziskave o nakupnem vedenju proizvodnih podjetij v Sloveniji na medorganizacijskih trgih. Ugotovitve bodo lahko služile proizvodnim podjetjem v Sloveniji razumeti razlike medorganizacijskih trgov in nakupnega vedenja, pri oblikovanju uspešnih medorganizacijskih strategij in taktik.
Keywords: nakupno vedenje podjetij, medorganizacijski trg, nabavni proces, nakupna oblika, vplivni dejavniki nakupnega vedenja, nakupno središče, interaktivni proces, odnosi med dobaviteljem in kupcem.
Published: 21.02.2013; Views: 1329; Downloads: 137
.pdf Full text (1,56 MB)

5.
VPLIV ZNAČILNOSTI STANOVANJ NA NJIHOVO VREDNOST
Nadja Ferlan, 2014, master's thesis

Abstract: Pri metodi tržnih primerjav je bistveno upoštevanje prilagoditev, ki temeljijo na razlikah med sestavinami primerjav (tj. vplivnimi dejavniki) ocenjevane in primerljive nepremičnine. Ocena višine in bistvenosti posamezne prilagoditve je ključnega pomena za izvedbo verodostojne ocene vrednosti stanovanj. V prilagoditvah je treba upoštevati značilnosti stanovanja, raven kakovosti vgrajenih gradbenih materialov in njihovo dotrajanost, gradbenotehnične dejavnike in tudi zunanje vplivne dejavnike. Določitev vpliva dejavnikov na vrednost nepremičnin je mogoče izvesti po več metodah. Bistveno prednost imajo kvantitativne metode, ki temeljijo na matematični in statistični obdelavi podatkov. V magistrski nalogi so prikazani rezultati analize mnenj anketiranih pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti nepremičnin, sodno zapriseženih cenilcev gradbene stroke in nepremičninskih posrednikov o pomembnosti dejavnikov, ki vplivajo na vrednost stanovanj. Podane so tudi ocene vpliva določenih dejavnikov na njihovo vrednost. Za ugotovitev, kolikšno je zmanjšanje vrednosti stanovanj zaradi staranja objekta v povprečno vzdrževanem objektu, je določena trendna funkcija. Prikazani so tudi rezultati analize uporabe kvantitativnih metod pri prilagajanju cen med nepremičninskimi strokovnjaki.
Keywords: nepremičnine, gradbeništvo, stanovanja, način tržnih primerjav, vplivni dejavniki, prilagoditve, statistična analiza
Published: 28.11.2014; Views: 1201; Downloads: 438
.pdf Full text (731,38 KB)

6.
VPLIVNI DEJAVNIKI NA MOŽNOSTI RAZVOJA DRUŽINSKEGA PODJETJA STATIK D.O.O.
Mojca Pirling Plavčak, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo predstavili majhno družinsko podjetje, ki se v današnjem času sooča z negativno gospodarsko rastjo in skuša kljub temu rasti in se razvijati še naprej. Temo smo si izbrali z namenom, da predlagamo ustanovitelju, kako lahko izboljša nadaljnjo rast in razvoj tega družinskega podjetja. Na življenjski cikel podjetja ne vplivajo samo prednosti in slabosti temveč tudi ostali notranji in zunanji vplivni dejavniki, ki smo jih prav tako opredelili za obravnavano družinsko podjetje. Naš cilj je bil predvsem izpostaviti temeljne vplivne dejavnike, ki so obravnavano družinsko podjetje pripeljali do trenutnega stanja, in predlagati ustanovitelju, kako naj se reši kriznega obdobja v svojem podjetju.
Keywords: družinsko podjetje, zunanji in notranji vplivni dejavniki, prednosti in slabosti, življenjski cikel podjetja, podjetnikova osebnost
Published: 17.07.2014; Views: 856; Downloads: 161
.pdf Full text (673,05 KB)

7.
PROUČEVANJE MEDSEBOJNE ODVISNOSTI DAVČNE KULTURE IN DAVČNE UTAJE V IZBRANIH DRŽAVAH
Aleksandra Vehovar, 2015, master's thesis

Abstract: Namen magistrske naloge je bil proučiti medsebojno odvisnost davčne kulture in davčne utaje v izbranih državah. Da bi dosegli zastavljen namen magistrske naloge, smo si zastavili različne cilje. Le-te smo razporedili v dve skupini, in sicer na teoretične in empirične cilje. Naša naloga je bila najprej proučiti in predstaviti pojem davčne kulture, izpostaviti nekaj izbranih definicij ter predstaviti oblikovanje davčne kulture. V nadaljevanju smo nato proučili in predstavili pojem davčne utaje, najpogostejše motive davčnih utaj, kategorizirali davčne utaje v različne vrste po določenih kriterijih in se dotaknili še zakonodaje, ki ureja kaznovanje davčnih utaj v Sloveniji. Proučili in predstavili smo nekaj izbranih študij iz obravnavanega področja in na ta način zbrali vplivne dejavnike, ki smo jih po posameznih študijah povzeli v tabeli. Nato smo izvedli lastno raziskavo, v katero smo zajeli 47 naključno izbranih držav. Opredelili smo odvisno spremenljivko, ki jo predstavljajo davčne utaje in neodvisne spremenljivke: zaupanje v vlado, religija, učinkovitost vlade, vplivnost, individualizem, patriarhizem, izogibanje negotovosti ter BDP na prebivalca. Raziskavo smo izvedli s pomočjo regresijske analize ob uporabi metode najmanjših kvadratov. Prva ugotovitev magistrskega dela je, da višja kot je stopnja individualizma, manjša je stopnja davčnih utaj, torej, če se poveča stopnja individualizma, se zmanjša stopnja davčnih utaj. Naslednja ugotovitev je, da med spremenljivko patriarhizem in davčnimi utajami obstaja pomembna povezava. Višja kot je stopnja izogibanja negotovosti, manjša je stopnja davčnih utaj. Zadnja ugotovitev magistrskega dela je, da višja kot je stopnja vplivnosti posameznika, višja je stopnja davčnih utaj v državi. To pomeni, da predstavlja višja stopnja vplivnosti posameznika, višjo stopnjo davčnih utaj v državi.
Keywords: davčna kultura, davčna utaja, individualizem, vplivnost posameznika, vplivni dejavniki
Published: 26.10.2015; Views: 863; Downloads: 202
.pdf Full text (1,23 MB)

8.
Vpliv dejavnikov na vsebnost težkohlapnih lipofilnih snovi v vodi
Rok Gomilšek, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo preučevali vpliv temperature, časa in konzerviranja na vsebnost težkohlapnih lipofilnih snovi (TLS) v vzorcih industrijskih odpadnih vod. TLS so nepolarne ali šibko polarne snovi, ki imajo temperaturo vrelišča nad 250 °C. Gre za mineralna, rastlinska in živalska olja, maščobe, masti in voske. Po drugi definiciji gre za vsoto ekstrahiranih nepolarnih ogljikovodikov, ki so določeni z gravimetrično metodo po sušenju na temperaturi 80 °C. Vsebnost TLS smo določili z gravimetrično metodo, ki je temeljila na standardni metodi SIST ISO 11349:2011. Vzorec odpadne vode smo homogenizirali, ekstrahirali s heksanom, nato smo topilo odparili s pomočjo rotacijskega vakuumskega uparjalnika in vzorec stehtali. Rezultati kažejo, da se vsebnost TLS spreminja pod vplivom temperature in časa, medtem ko 7-dnevno konzerviranje pri temperaturi 4 °C in dodatek H2SO4 ohranita vsebnost TLS. Uporabljena metoda je tako primerna za analize, ki se izvedejo v roku 7 dni. Koncentracija TLS se poveča z dvigom temperature na 40 °C (višja ekstrakcijska hitrost) in zmanjša s časom (poteče proces oksidacije). V kislem mediju pri pH<2 poteče kislinska hidroliza lipofilnih snovi. Ugotovili smo, da na vsebnost TLS vplivata tudi čas tehtanja in stabilnost emulzij.
Keywords: težkohlapne lipofilne snovi, standardna metoda, vplivni dejavniki, industrijske odpadne vode
Published: 22.10.2015; Views: 1095; Downloads: 27
.pdf Full text (1,59 MB)

9.
VPLIV DEJAVNIKOV NEPREMIČNINSKEGA TRGA NA TRŽNO VREDNOST NEPREMIČNIN
Ksenija Golob, 2016, doctoral dissertation

Abstract: Vrednost nepremičnin je odvisna od številnih dejavnikov. Ob tehnično-funkcionalnih dejavnikih, med katere prištevamo površino in uporabnost (koristnost) nepremičnin ter energetsko učinkovitost, na vrednost nepremičnin vplivajo tudi gradbeno-komercialni, fizični, prostorski in ekonomski dejavniki. Cilj raziskave je definiranje vplivnih dejavnikov, s pomočjo katerih bo mogoče določiti vpliv na zaznano tržno vrednost nepremičnine. Na podlagi primarnih podatkov, ki smo jih pridobili v gradbenih in projektantskih podjetjih, nepremičninskih družbah, pri potencialnih kupcih, Statističnem uradu Republike Slovenije, Geodetski upravi Republike Slovenije, Slovenskem nepremičninskem portalu ter s pomočjo sekundarnih virov, ki smo jih pridobili iz člankov in monografij, smo ugotovili, da se glavna skupina vplivnih dejavnikov navezuje na prostorske, tehnično-funkcionalne, fizične, gradbeno-komercialne in ekonomske dejavnike. Raziskavo smo razdelili v dve fazi. V prvi fazi smo s pomočjo različnih statističnih metod preverjali medsebojno odvisnost izbranih vplivnih dejavnikov. V drugi fazi smo definirali in proučevali prostorske, tehnično-funkcionalne, fizične, gradbeno-komercialne in ekonomske dejavnike ter s pomočjo multiple regresijske analize razvili hedonski model, na podlagi katerega lahko ocenimo zaznano tržno vrednost nepremičnine. Pri prostorskih dejavnikih smo obravnavali dejavnika »kraj« in »lokacija nepremičnine«, pri tehnično-funkcionalnih dejavnikih smo obravnavali tri dejavnike, in sicer »površino nepremičnine«, »uporabnost nepremičnine« in »energetsko učinkovitost nepremičnine«, pri fizičnih dejavnikih smo obravnavali »stanje nepremičnine«, »tehnologijo gradnje« in starost nepremičnine. Pri gradbeno-komercialnih dejavnikih smo upoštevali »popusti pri prodaji nepremičnine« ter »razmerje med ponudbo in povpraševanjem«. Pri ekonomskih dejavniki smo upoštevali »gospodarsko rast«. Rezultati raziskave, ki smo jih pridobili s pomočjo podatkov iz strukturiranega vprašalnika in izračunom parametrov v hedonskem modelu z multiplo regresijsko analizo kažejo, da je pomen nekaterih dejavnikov ključen, drugi na trg nepremičnin ne vplivajo. Za razvoj multiple regresijske analize smo uporabili metodi Enter in Stepwise. Na podlagi analize smo ugotovili, da sta korelacijski in determinacijski koeficient zelo visoka, kar kaže na dober model. Za analizo smo uporabili regresijski model, ki je pojasnil največji del variabilnosti odvisne spremenljivke – zaznane tržne vrednosti nepremičnine. Ugotovili smo, da so od obravnavanih dejavnikov najbolj vplivni dejavniki, zapisani po njihovi pomembnosti, naslednji: »površina nepremičnine«, »kraj«, kjer se nahaja nepremičnina«, »stanje nepremičnine«, »starost nepremičnine«, »lokacija nepremičnine«, »gospodarska rast« in »tehnologija gradnje«. Razviti regresijski model pojasnjuje vpliv posameznih dejavnikov na trg nepremičnin in pomaga pri razumevanju odzivov trga na spremembo posameznega dejavnika. Deležnikom nepremičninskega trga je v pomoč pri optimiranju svojih investicijskih odločitev.
Keywords: nepremičninski trg, gradbeništvo, cene nepremičnin, vplivni dejavniki, vrednost nepremičnin, zaznana vrednost nepremičnin
Published: 05.10.2016; Views: 1655; Downloads: 213
.pdf Full text (3,63 MB)

10.
PREGLED SANKCIJ NA PODROČJU ZATAJITEV FINANČNIH OBVEZNOSTI V IZBRANIH DRŽAVAH
Monika Strauss, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Izhodišče diplomskega projekta so davki. Države z davki izpolnjujejo fiskalne, socialne in ekonomske cilje. S plačevanjem davkov omogočamo obstoj in razvoj države, z njimi pa imajo davkoplačevalci obveznosti in tudi privilegije. Zaradi visokih davčnih stopenj in različnih drugih razlogov pride do zatajitev finančnih obveznosti, s katerimi se srečujemo povsod po svetu. Razlikujemo med zakonsko dovoljenim in zakonsko nedovoljenim neplačevanjem davkov. Pri zakonsko nedovoljenem plačevanju davkov obveznosti gre za nepravilno oziroma kaznivo dejanje davkoplačevalcev, ki ostaja dalj časa neodkrito. Zakonsko nedovoljenim zatajitvam finančnih obveznosti sledijo sankcije. V vsaki državi obstajajo razni zakoni, zakoniki ali druge uredbe, ki urejajo to področje. Osrednji problem diplomskega seminarja so razlike v sankcijah, ki za zatajitve finančnih obveznosti obstajajo v različnih državah. V diplomskem projektu opredeljujemo pojem zatajitev finančnih dejavnikov, metode zatajitve finančnih obveznosti in dejavnike, ki vplivajo na pogostost zatajitve. Osredotočamo se na sankcioniranje zatajitev finančnih obveznosti v naslednjih državah: Slovenija, Hrvaška, Nemčija in Amerika.
Keywords: davki, zatajitev finančnih obveznosti, vplivni dejavniki, sankcije, davčno kaznivo dejanje
Published: 28.11.2016; Views: 715; Downloads: 89
.pdf Full text (1,09 MB)

Search done in 0.21 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica