| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1309
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Vodenje malega in velikega podjetja
Ana Mari Mihelič, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Poznamo vodenje v različno velikih organizacijah. Na splošno vodenje vpliva na delovanje podjetij vseh vrst in velikosti. V diplomski nalogi je opisano kako vodenje vpliva na velika in mala podjetja ter kakšne so razlike med njima.
Keywords: Vodenje, veliko podjetje, malo podjetje, motivacija
Published in DKUM: 07.05.2024; Views: 82; Downloads: 12
.pdf Full text (1,12 MB)

2.
Zaprtozančno vodenje sistema za zračno levitacijo plovca na merilni platformi Red Pitaya : diplomsko delo
Marko Tokić, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je predstavljeno zaprtozančno vodenje sistema za zračno levitacijo plovca, pri čemer je bil uporabljen obstoječi laboratorijski model s plovcem. Diplomsko delo pokriva implementacijo proporcionalno-integracijsko-diferenčnega (PID) regulatorja na merilni platformi Red Pitaya, opis pripadajočih komponent laboratorijskega modela, matematično modeliranje sistema in njegovo identifikacijo z namenom prilagoditve parametrov regulatorja PID. V zadnjem poglavju smo prikazali še dobljene rezultate omenjenega sistema.
Keywords: zaprtozančno vodenje, plovec, Red Pitaya, modul VL53L0X
Published in DKUM: 26.04.2024; Views: 189; Downloads: 15
.pdf Full text (2,07 MB)

3.
Agilno razčlenjevanje opravil pri razvoju programske opreme : diplomsko delo
Gorazd Kozmus, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava uporabo agilnih metodologij, zlasti razčlenjevanja opravil, za povečanje učinkovitosti in prilagodljivosti projekta pri razvoju programske opreme. V di- plomskem delu je opravljena primerjalna analiza agilnih ogrodij, pri čemer je poudarjen njihov vpliv na razčlenitev zapletenih nalog na obvladljive enote. Preučene so študije pri- merov iz resničnega sveta in najboljše industrijske prakse, ki zagotavljajo praktične vpo- glede v izvajanje agilnega razčlenjevanja opravil. Delo poudarja ključno vlogo komuni- kacije, sodelovanja in stalnih povratnih informacij pri spodbujanju dinamičnega in odziv- nega razvojnega okolja. Obravnava morebitne izzive, povezane z razčlenjevanjem dela, in predlaga strategije za različne scenarije razvoja programske opreme. Delo omogoča vpo- gled v praktično izvajanje agilnega razčlenjevanja opravil in ponuja priporočila za vodje projektov, ekipe in organizacije, ki si prizadevajo izboljšati svoje procese razvoja program- ske opreme. Cilj tega dela je omogočiti učinkovitejši in prilagodljivejši pristop k upravljanju projektov programske opreme v dinamičnem okolju agilnega razvoja.
Keywords: agilne metodologije, agilno vodenje projektov, razvoj programske opreme
Published in DKUM: 26.04.2024; Views: 133; Downloads: 7
.pdf Full text (3,27 MB)

4.
Upoštevanje kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi v centru starejših
Mojca Končan Marinček, 2024, master's thesis

Abstract: Uvod: Zagotavljanje kakovostne in etično ustrezne nege ter oskrbe starostnikov v centrih starejših postaja glede na porast svetovnega staranja prebivalstva vedno bolj pomembno. Vpliva na njihovo dobrobit in dostojanstvo v poznem obdobju življenja, kjer ima človek svojo zgodbo, stiske, izgube in zdravstvene težave. Ključno orodje za usmerjanje etičnega delovanja v zdravstveni negi je Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi. Oskrba starostnikov zahteva celostni pristop, ki združuje medicinske kompetence, psihološko razumevanje in visoke etične standarde. Zdravstveni delavci se vsakodnevno soočajo z izzivi, ki izvirajo iz specifičnih potreb in ranljivosti starostnikov, pri čemer je treba odgovoriti nanje v skladu z etičnimi načeli. Namen: Analizirati stopnjo etičnega obnašanja do starostnikov s strani zdravstvenih delavcev v obravnavanih centrih starejših, raziskati zadovoljstvo starostnikov v centrih starejših z upoštevanjem etičnih načel in ugotoviti, kakšen vpliv ima vodstvo na zagotavljanje visoke stopnje etičnega obnašanja zdravstvenega kadra do starostnikov. Metode dela: Izvedli smo kvantitativno raziskavo z anketnimi vprašalniki v fizični obliki. Vprašalniki so bili razdeljeni v DEOS-centrih starejših med stanovalce, zdravstveni kader ter vodje zdravstvene nege in oskrbe. Raziskava je potekala v januarju 2024, zajemala je vzorec 55 zdravstvenih delavcev, 74 stanovalcev in 7 vodij. Teoretični del naloge je obsegal deskriptivno metodo s pregledom znanstvene literature preko podatkovnih baz PubMed, Google scholar in študij zakonodaje zdravstvenega področja. Rezultati: Pred začetkom raziskave smo postavili tri hipoteze. Odgovore anketnih vprašalnikov vseh treh sodelujočih skupin smo analizirali in primerjali med seboj. Hipotezo, da je večina starostnikov v centru starejših z zdravstveno nego in oskrbo zadovoljna, smo potrdili. Prav tako smo potrdili hipotezo, da večina zdravstvenih delavcev v obravnavanih centrih starejših upošteva etične smernice. Hipotezo, da ima vodja zdravstvene nege in oskrbe vpliv na spoštovanje Kodeksa etike zdravstvenih delavcev do starostnikov, smo ovrgli. Razprava in zaključek: Starostniki kot ranljiva populacija, ki ima za sabo življenjska potovanja, zgodbe in nemalokrat stiske, si zaslužijo obravnave, kjer njihovo dostojanstvo, avtonomija in počutje ostanejo na visokem nivoju. Delo z ljudmi, sploh na tako intimnem področju, kot je dom za starostnike, je specifično delo, ki ga ne zmore opravljati vsakdo. Le ljudje s čutom za sočloveka, razvito empatijo in etičnim delovanjem znotraj sebe lahko delo opravljajo kakovostno. Sposobnost videti in ceniti drugega kot enakovrednega posameznika prispeva k spoštovanju in ohranjanju dostojanstva stanovalcev. To je ključnega pomena za zagotavljanje kakovostne oskrbe, ki spoštuje pravice in želje vsakega posameznika. Pomembno je, da je neprestano poveličevanje slednjih lastnosti, znanstveno raziskovanje na tem področju ter osebnostno izobraževanje, vključeno že v proces strokovnega izobraževanja mlade generacije zdravstvenih delavcev.
Keywords: kodeks etike, zdravstvena nega, starostniki, vodenje
Published in DKUM: 24.04.2024; Views: 138; Downloads: 7
.pdf Full text (1,18 MB)

5.
Stili vodenja v franšizah bencinskih servisov logo d. o. o.
Pia Bodiroža, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Temeljni problem, ki smo ga raziskovali, je, kakšen stil vodenja uporablja posamezni poslovodja v franšizah bencinskih servisov Logo, d. o. o. V podjetju poslovodje delujejo drugače že zaradi načina dela v podjetju, ki se med seboj razlikuje v vsaki franšizi. Proučili smo stile vodenja znotraj podjetja bencinskih servisov Logo, d. o. o., v njihovih franšizah, ki pripomorejo k boljšemu oz. uspešnemu delovanju. Ugotovili smo, da večina poslovodij sledi pristopom, ki so usmerjeni v spodbujanje razvoja posameznika, odprtost komunikacije in sodelovanje v ekipi. Ti vodje pogosto uporabljajo prilagodljive pristope, ki temeljijo na empatiji, zaupanju in spoštovanju. Pomembno se zavedajo pomena zadovoljstva zaposlenih in njihove motivacije. Metodologija vključuje kritičen pregled literature, metodo intervjuja in analizo pridobljenih podatkov. Rezultati raziskave bodo pokazali, katere kombinacije stilov vodenja so prisotne v franšizah in kako te kombinacije vplivajo na organizacijsko delovanje. Pomembne predhodne raziskave so nakazale, da so stili vodenja ključni dejavniki za organizacijsko učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih, medtem ko raznolikost spolov in kulturni vpliv pomembno vplivata na oblikovanje stilov vodenja v organizaciji. Naša raziskava lahko prinese pomembne uvide v to, kako različni stili vodenja vplivajo na uspešnost poslovanja v franšizah bencinskih servisov Logo, d. o. o. Priporočila za nadaljnje poslovanje vključujejo vztrajanje v gradnji komunikacije med poslovodji in zaposlenimi. To lahko dosežemo z rednimi sestanki, spodbujanjem izmenjave idej in ustvarjanjem odprtega komunikacijskega okolja. Pomembno je ostati pozoren na zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih v franšizi ter prispevati k ustvarjanju pozitivnega delovnega okolja in priznavanju njihovih dosežkov.
Keywords: STILI VODENJA, VODENJE, VODJA
Published in DKUM: 24.04.2024; Views: 108; Downloads: 16
.pdf Full text (397,76 KB)

6.
Dejavniki izbora stila vodenja
Teja Dušej, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Na stil vodenja običajno gledamo kot na obliko vedenja, ki se kaže na različne načine. Torej vedenje je posledica medsebojnega vpliva med tem, kaj mislimo in kako čutimo, in je odraz značaja in osebnosti vodje. Ko pride do stila vodenja, pa je učinkovit stil vodenja tisti, ki odraža tip značaja vodje, značilnosti zaposlenih in razmere, v katerih se vodenje odvija. Vodje se morajo ves čas prilagajati in iskati pravilen stil vodenja, ki bo odgovarjal njegovi organizaciji, vendar pa pri vsem tem prilagajanju ne smejo izkrivljati svoje osebnosti in karakteristike. V diplomski nalogi smo raziskovali, kateri dejavniki vplivajo na izbor stila vodenja, ki ga izbere vodja v organizaciji. V prvem delu diplomske naloge smo opredelili, kaj je stil vodenja, in teorije stilov vodenja, prav tako pa smo opredelili vodenje, vodjo in zaposlene. Temu sledijo dejavniki za izbor stila vodenja, torej skupine dejavnikov, in povezava dejavnikov na stil vodenja. V drugem delu, ki je praktičen, smo izvedli intervjuje z več vodji, skozi katere smo spoznali lastnosti uspešnih vodij in njihov stil vodenja. Ugotavljali smo, kakšni so ti dejavniki, ki vplivajo na izbor stila v praksi, in kako se med seboj povezujejo med različnimi situacijami. V praktičnem delu smo izvedli intervjuja, pri katerih smo spoznali, da se vodje poslužujejo kombinaciji stilov vodenja, saj je današnji turbolenten poslovni svet poln nepričakovanih situacij, na katere se je potrebno dobro odzvati in prilagoditi. Ugotavljamo, da je najpomembnejši dejavnik vsekakor osebnost vodje in organizacijska kultura, ki spada v skupino dejavnikov, ki se navezuje na notranje okolje podjetja. Komunikacija pa je ključ do uspeha vsake organizacije.
Keywords: Stili vodenja, dejavniki stila vodenja, vodenje, teorije vodenja.
Published in DKUM: 18.04.2024; Views: 98; Downloads: 20
.pdf Full text (822,89 KB)

7.
Razlike med spoloma - kako vodijo moški in kako ženske
Adrijana Stele, 2024, undergraduate thesis

Abstract: V zaključnem delu smo raziskovali razlike pri vodenju med moškimi in ženskami. Skozi teorijo smo spoznavali dejstva, ki naj bi opisovala moške in ženske vodje ter predvsem, kako so si različni pri vodenju. Cilji naše raziskave so bili ugotoviti, ali prihaja do razlik pri zasedanju vodilnih položajev in zakaj. Rezultati naše raziskave so pokazali, da do razlik pri zasedanju vodilnih položajev prihaja. Največje razlike med moškimi in ženskami na vodilnih položajih smo zaznali na področju osebnostnih značilnosti. Vseeno pa to ni dovolj velik dejavnik, da bi se zaradi tega drastično spremenil način vodenja oz. pristop do vodenja. Predvsem, si moški, ki so sodelovali v raziskavi, prizadevajo, da se vzpostavi enakopravnost in da bi več žensk zasedalo vodilne položaje - vse dokler imajo za to ustrezne kompetence. Z opravljeno raziskavo smo ugotovili, da rezultati raziskave niso identični teoretičnim spoznanjem, je pa to lahko posledica premajhnega vzorca. Družba se razvija in določene raziskave so bile izvedene pred kar nekaj časa in stanje v družbi se je spremenilo. Je pa vzorec naše raziskave precej majhen in zato ne moremo trditi, da so rezultati najbolj pravilni.
Keywords: vodenje, moški vodja, ženska vodja, razlike pri vodenju
Published in DKUM: 16.04.2024; Views: 138; Downloads: 16
.pdf Full text (10,97 MB)

8.
Vpliv nekaterih dejavnikov na uspešnost trenerjev juda
Nuša Lampe, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Cilj diplomskega dela je bil preučiti, kako operativni dejavniki vplivajo na uspešnost dela trenerjev v športni organizaciji. Raziskava je bila izvedena v Judo klubu Golovec, pri čemer smo preiskovali vpliv načrtne skrbi nadrejenih za napredek in razvoj, sodelovanja med trenerji v klubu ter tedenskih sestankov tima trenerjev. Metoda raziskave je vključevala spletno anketiranje in statistično analizo, vključno s testiranjem hipotez. Rezultati niso pokazali statistično pomembnih povezav med navedenimi dejavniki in uspešnostjo trenerjev. Za bolj zanesljive ugotovitve bi bilo potrebno razširiti vzorec anketirancev ter preiskati dodatne dejavnike. Kljub temu pa raziskava predstavlja izhodišče za nadaljnje raziskave in bolj podrobno analizo vpliva dejavnikov na uspešnost trenerjev.
Keywords: vodenje, vodja, športna organizacija, uspešnost pri delu, razvoj kadrov
Published in DKUM: 09.04.2024; Views: 97; Downloads: 2
.pdf Full text (512,41 KB)

9.
Inoviranje in vodenje projekta razvoja mobilne aplikacije za mikroučenje
Urban Ploj, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo raziskuje razvoj in upravljanje mobilne aplikacije za mikroučenje z inovativnimi pristopi in učinkovitimi metodologijami. Namen dela je raziskati optimalne metode za vodenje projekta te vrste. Področje zanimanja tega študija je področje razvoja mobilnih aplikacij, predvsem v kontekstu rešitev za mikroučenje. Naraščajoče povpraševanje po dostopnih in prilagojenih učnih izkušnjah je povzročilo porast aplikacij za mikroučenje. Učinkovito vodenje tovrstnih projektov ostaja izziv, saj se zahtevajo hitre iteracije, tesno sodelovanje in nenehno prilagajanje potrebam uporabnikov. Za reševanje teh izzivov je raziskovalna metodologija, sprejeta v tej nalogi, oblikovalski sprint. Oblikovalski sprinti so strukturiran in časovno omejen proces, ki spodbuja medfunkcionalno sodelovanje, ideje in izdelavo prototipov. Za sam začetni razvoj aplikacije je potrebno ugotoviti, ali bo imela aplikacijo močno konkurenco na samem trgu, zato sta potrebni analiza trga in SWOT-analiza. Glavni rezultati tega dela kažejo, da je ogrodje Scrum najprimernejša metodologija za vodenje projekta razvoja mobilne aplikacije za mikroučenje. Scrumov iterativni in inkrementalni pristop, s poudarkom na rednih povratnih informacijah in prilagodljivosti, se je izkazal za zelo učinkovitega pri obvladovanju kompleksnosti in hitrih sprememb, do katerih prihaja med razvojem mobilne aplikacije.
Keywords: mikroučenje, projektno vodenje, projektni management
Published in DKUM: 05.04.2024; Views: 150; Downloads: 7
.pdf Full text (2,10 MB)

10.
Vpliv avtentičnega vodenja na zadovoljstvo zaposlenih v družinskem podjetju god s. z. r.
Stanko Zdravković, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Vodenje kot del vodstvene funkcije danes dobiva vse večji pomen. Način, kako vodja vodi organizacijo, je temelj njenega uspeha. Vodja ima avtoriteto, ki mora biti usmerjena v doseganje organizacijskih ciljev, pri čemer mora biti način vodenja prilagojen stopnji zavzetosti in sposobnosti njegovih sodelavcev ter situaciji, v kateri se nahaja celoten tim. Ko je vodja odprt do svojih sodelavcev in jim daje možnost, da se izrazijo, ustvarja okolje, v katerem bodo sodelavci motivirani, da s svojim delom prispevajo k reševanju problemov in doseganju organizacijskih ciljev. Uspešni vodje si prizadevajo biti avtentični, saj so tako prepoznavni in njihova dejanja edinstvena. Avtentični vodje so ljudje, ki se zavedajo sebe in svojih zmožnosti, spoštujejo mnenja, poglede in stališča drugih ljudi (o poslu in njih kot vodij), vodijo jih visoka moralna načela ter prakticirajo transparentnost v poslovanju in komunikaciji z drugimi zaposlenimi. Namen raziskave je raziskati in analizirati vpliv avtentičnega stila vodenja na povečanje zadovoljstva zaposlenih v družinskem podjetju v Republiki Srbiji. Zato je pomembno analizirati vodenje, zadovoljstvo zaposlenih na delovnem mestu in kako kadrovske službe prispevajo k večjemu zadovoljstvu v družinskem podjetju.
Keywords: avtentično vodenje, zadovoljstvo na delovnem mestu, družinsko podjetje
Published in DKUM: 05.04.2024; Views: 130; Downloads: 16
.pdf Full text (1,26 MB)

Search done in 6.88 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica