| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 7 / 7
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
Vpliv starih staršev na vzgojo vnukov
Maja Novak, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Stari starši so pomembni za svoje vnuke in njihovo vzgojo. Vnukom dajejo podporo in občutek varnosti. Diplomsko delo z naslovom Vpliv starih staršev na vzgojo vnukov je sestavljeno iz dveh delov, iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del zajema povzetke in mnenja različnih avtorjev, ki so raziskovali vpliv in vlogo starih staršev, vzgojo vnukov, kateri so dejavniki, ki vplivajo na odnos starih staršev z vnuki. Stare starše smo razdelili na različne tipe in pojasnili, kakšno vlogo in pomen ima družina v odnosu med starim staršem in vnukom. V empiričnem delu diplomske naloge so predstavljeni rezultati, ki smo jih dobili s pomočjo anketnega vprašalnika. Vzorec zajema 72 starih staršev iz savinjske regije. Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Pri tem so nas zanimale razlike starih staršev v preživljanju prostega časa z vnuki, in sicer glede na spol starih staršev, starost, izobrazbo, oddaljenost in pogostost stika z vnuki. Zanimalo nas je, kaj starim staršem pomeni prosti čas z vnuki, ali stari starši staršem vnuka dajejo nasvete glede vzgoje in če se jim zdi, da preživijo dovolj časa z vnuki. Ugotovljeno je bilo, da se stari starši precej ukvarjajo s svojimi vnuki, čas preživet z njimi jim pomeni sprostitev, učenje, a vseeno tudi skrb in varstvo, večina pa jih tudi meni, da z vnuki preživijo dovolj skupnega časa.
Keywords: vnuki, stari starši, vpliv, odnosi, družina
Published: 12.02.2021; Views: 247; Downloads: 127
.pdf Full text (1,37 MB)

2.
Navezanost na stare starše pri osnovnošolskih otrocih
Nina Petek, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo z naslovom Navezanost na stare starše pri osnovnošolskih otrocih je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Magistrsko delo se osredotoča na dva pojma, in sicer navezanost ter stari starši. Osredotočili smo se na različne avtorje in preučili njihove opredelitve navezanosti ter opisali značilnosti različnih vzorcev navezanosti, med katere spadajo varna navezanost, izogibajoča navezanost, ambivalentna navezanost in neorientirana navezanost. Opisali bomo tudi, kako poteka razvoj navezanosti ter kateri dejavniki vplivajo nanjo in na kakšen način. Zanimalo nas je tudi, na kakšen način in s katerimi pripomočki lahko kakovost otrokove navezanosti merimo. V drugi polovici teoretičnega dela se bomo osredotočili tudi na stare starše, opredelili pojem in podrobneje spoznali njihove značilnosti. Spoznali bomo različne tipe starih staršev, ki na eni strani govorijo o formalnem, zabavnem, nadomestnem in oddaljenem odnosu med starimi starši in vnuki, na drugi strani pa o posesivnih, prezahtevnih in servilnih starih starših. Opisali bomo tudi vlogo starih staršev, v kateri bomo opisali podobnosti in razlike med vlogami v preteklosti in sodobnosti. Proti koncu teoretičnega dela bomo spoznali značilnosti navezanosti osnovnošolskih otrok na njihove starše, kar je glede na problem empiričnega dela naloge najpomembnejše poglavje. V empiričnem delu smo z anketnim vprašalnikom, ki je bil namenjen starim staršem, prišli do rezultatov. Vprašalnik je rešilo 199 starih staršev, katerih vnuki obiskujejo osnovno šolo od 1. do 5. razreda. V nalogi smo prikazali razlike pri navezanosti vnukov na stare starše glede na spol vnuka, razred, ki ga obiskujejo, ali so stari starši po mamini ali po očetovi strani, starost starih staršev, status zaposlitve starih staršev ter oddaljenost bivanja starih staršev. Zanimalo nas je, ali obstajajo razlike med posameznimi vzorci navezanosti in prej naštetimi demografskimi značilnostmi anketirancev. Pridobljeni podatki, ki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, so bili vneseni v program SPSS in obdelani z različnimi statističnimi metodami. Ugotovili smo, da je najpogostejši vzorec navezanosti vnukov na stare starše varna navezanost, saj je bila povprečna ocena trditev, ki spadajo v ta vzorec, višja od ostalih treh vzorcev. Prav tako smo ugotovili, da pri večini raziskovanih podatkov obstajajo razlike pri navezanosti vnukov na stare starše, in sicer glede na spol vnukov, glede na razred, ki ga vnuki obiskujejo, glede na starost starih staršev, glede na zaposlenost in oddaljenost bivanja starih staršev. Nismo pa odkrili pomembnih razlik v navezanosti vnukov na stare starše glede na to, ali so stari starši po materini ali očetovi strani.
Keywords: navezanost, stili navezanosti, stari starši, stili starih staršev, vnuki
Published: 02.12.2016; Views: 1863; Downloads: 252
.pdf Full text (1,46 MB)

3.
STARI STARŠI IN VNUKI
Rebeka Breznik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo Stari starši in vnuki obravnava odnos med starimi starši in njihovimi vnuki. V diplomski nalogi smo v teoretičnem delu predstavili pojme socializacija, družina, razširjena družina, staranje, starost in starostna obdobja. Raziskovali smo vlogo, ki jo imajo stari starši v družini s predšolskim otrokom. Posvetili smo se vertikalno razširjeni družini in medosebnim odnosom med člani družine. Pri opredelitvi starih staršev nas je zanimalo, kakšno vlogo v družini imajo člani družine, kakšna je bila vloga starih staršev skozi čas in kakšno vlogo imajo v življenju vnukov danes. Napisanih je tudi nekaj predlogov strokovnjakov, kako naj stari starši uresničujejo svojo vlogo danes, podkrepljenih s praktičnimi primeri. V empiričnem delu smo ugotavljali vlogo in vključenost starih staršev v družini s predšolskim otrokom danes. Uporabili smo dva podobna anketna vprašalnika. Prvi anketni vprašalnik je izpolnil starš, drugi anketni vprašalnik pa stari starš vertikalno razširjene družine. Primerjali smo mnenja staršev in starih staršev o vključenosti v mlado družino, skušali ugotoviti, koliko časa preživijo skupaj in kakšne so njihove aktivnosti. Rezultate obeh anket smo analizirali in predstavili v obliki grafov in tabel ter jih interpretirali. Ugotovitve raziskovanja smo strnili v sklepu.
Keywords: družina, stari starši, vnuki, starost staranje, medosebni odnosi.
Published: 24.10.2016; Views: 1151; Downloads: 184
.pdf Full text (1,16 MB)

4.
VNUKI IN STARI STARŠI
Barbara Ostrič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Vnuki in stari starši je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega ter empiričnega dela. Diplomsko delo obravnava stare starše ter predšolskega otroka. V teoretičnem delu smo opisali družino, katere so družinske navade ter vrednote, kaj pomenijo prazniki ter katera darila kupijo stari starši svojim vnukom. Opredelili smo pojem stari starši, vzgoja vnukov, babica nekoč in danes ter dedek nekoč in danes, staranje, ruralno ter urbano okolje, kaj ponuja podeželje in mesto predšolskemu otroku ter razmerje med številom starejših in številom otrok v prid starejših. V empiričnem delu smo s pomočjo anketnega vprašalnika za stare starše prišli do dobljenih rezultatov. Vzorec sestavljajo stari starši, ki imajo svoje vnuke vključene v vrtec Jurček pri OŠ Gornji Petrovci ter v vrtec Otona Župančiča Maribor, enota Oblakova. V raziskavi je sodelovalo 106 starih staršev. Prikazali smo tudi razlike v odgovorih, glede na kraj bivanja in stari starši, če živijo v razširjeni družini skupaj z vnuki. Zanimalo nas je, koliko vnukov imajo, ali živijo v razširjeni družini, kakšno pomoč nudijo družini svojih vnukov, katere vrednote privzgajajo in kako jih posredujejo svojim vnukom. Vprašali smo jih tudi, kaj počnejo v prostem času s svojimi vnuki. Podatki, ki so bili zbrani z anketnim vprašalnikom, so obdelani s pomočjo programa SPSS.
Keywords: stari starši, vnuki, družina, vrednote, staranje
Published: 24.08.2016; Views: 1291; Downloads: 264
.pdf Full text (770,71 KB)

5.
Stari starši v sodobni slovenski družbi
Anita Sulcer, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava stare starše v sodobni slovenski družbi. V teoretičnem delu smo predstavili pojme: družina, razširjena družina, razširjena družina v Sloveniji, demografske razmere v slovenski družbi, staranje in starost, starostna obdobja in stare starše. Pri opredelitvi starih staršev nas je zanimalo, kdo sploh so stari starši, kakšna je bila vloga starih staršev nekoč in kakšna je danes, kakšno vlogo imajo stari starši v življenju vnukov in kako so zastopani stari starši v slovenski zakonodaji. V empiričnem delu smo s pomočjo dveh podobnih anketnih vprašalnikov (anketni vprašalnik za dijake (vnuke) in anketni vprašalnik za stare starše) ugotavljali vlogo starih staršev v življenju vnukov in obratno. Ugotavljali smo povezanost dijakov (vnukov) in starih staršev. Poskušali smo ugotoviti, kakšna je bila vloga starih staršev v otroštvu dijakov (vnukov) in kakšna je njihova vloga sedaj, ko so srednješolci. Primerjali smo tudi njihove stike in način skupnega preživljanja časa dijakov (vnukov) in njihovih starih staršev v njihovem otroštvu in sedaj, ko so srednješolci. Rezultate obeh anket smo analizirali in predstavili v obliki tabel in grafično ter jih interpretirali. Preverili smo zastavljene raziskovalne hipoteze in dobljene ugotovitve strnili.
Keywords: razširjena družina, staranje, starost, stari starši, vnuki, medgeneracijska povezanost.
Published: 09.12.2014; Views: 1223; Downloads: 230
.pdf Full text (1,81 MB)

6.
DRUŽBENA VLOGA STARIH STARŠEV V MODIFICIRANI RAZŠIRJENI DRUŽINI
Aleksandra Boldin, 2013, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo Vloga starih staršev v modificirani razširjeni družini s sociološkega vidika obravnava spremenjene vloge starih staršev v modificirani razširjeni družini v slovenski postmoderni družbi. V nalogi so podane nekatere sociološke, antropološke in psihološke teorije staranja in vloge starih staršev. Predstavljen je zgodovinski vidik modificirane razširjene družine ter pluralizacija družinskih oblik v postmoderni družbi. Skozi spremenjeno vlogo staršev in starih staršev v slovenski in evropski postmoderni družbi so prikazani različni modeli prehajanja mladih v odraslost. Modificirana razširjena družina je v nalogi izpostavljena kot institucija podpore mladim z medgeneracijskimi transferji. Empirični del magistrskega dela podaja kvantitativno raziskavo in njene izsledke, s katerimi smo želeli ugotoviti, kolikšna je vloga starih staršev znotraj modificirane razširjene družine v slovenski postmoderni družbi. Ugotavljali smo, v kolikšni meri stari starši predstavljajo oporo »mladi družini« v okviru medgeneracijskih transferjev ter v kolikšni meri »mlada družina« starim staršem vzajemno vrača oporo. Ugotovili smo, da starši oz. stari starši v Sloveniji znotraj modificirane razširjene družine v zadnjih desetletjih ponovno pridobivajo na pomenu, saj mladi družini v različnih obsegih nudijo razne oblike opore (emocionalno, finančno, materialno, instrumentalno). Rezultati dokazujejo, da na pojav modificiranih razširjenih družin vplivajo tudi odnosi med vsemi tremi generacijami: starimi starši, starši in vnuki, ki so navadno zelo dobri. Njihova vzajemna medsebojna podpora in medgeneracijski transferji so kljub relativno dobro organiziranim socialnim, zdravstvenim, vzgojno-varstvenim in drugim družbenim dejavnostim zelo pomembni in dobrodošli.
Keywords: stari starši, starši, vnuki, modificirana razširjena družina, medgeneracijski transferji
Published: 17.04.2014; Views: 1866; Downloads: 336
.pdf Full text (3,34 MB)

7.
VLOGA STARIH STARŠEV V PROCESU VZGOJE
Martina Berlič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga predstavlja pomen vloge starih staršev. Otroci in starejši ljudje se dobro razumejo, ker imajo oboji več časa in čustev kot pa srednja generacija. Vnuki potrebujejo stare starše, kakor tudi stari starši potrebujejo vnuke. Otroci od babice in dedka prejmejo modrosti in izkušnje, onadva pa od vnukov radoživost in nove poglede na sedanji svet. Diplomska naloga je nastala z namenom ugotoviti, kolikšen je pravzaprav še delež starih staršev pri vzgoji in varstvu otrok in kakšni so odnosi med njimi. Z deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno metodo empiričnega pedagoškega raziskovanja je bila preučena pogostost in kakovost stikov otrok s starimi starši ter splošno mnenje osebnostnih karakteristik starih staršev. V okviru tega pa še obstoj razlik glede na stratum osnovne šole. Rezultati so pokazali, da imajo otroci pogoste stike s svojimi starimi starši in da se z njimi zelo dobro razumejo. Pogosto so deležni njihove dobronamerne pomoči. Dedek in babica si zmeraj vzameta čas za vnuka, kadar ju le ta potrebuje. Pri otrocih so izrazito v ospredju želje, ki govorijo v prid stikom in večji vlogi starih staršev, saj imajo pozitiven odnos do njih. Med otroci iz podeželja in mesta ni prišlo do bistvenih razlik glede na pomen in vlogo starih staršev. Dedek in babica imata posebno mesto v življenju vnukov, tako za učence iz podeželske kot tudi mestne osnovne šole.
Keywords: staranje, starost, stari starši, vnuki, dedek, babica, vzgoja
Published: 22.08.2009; Views: 6047; Downloads: 1176
.pdf Full text (1,04 MB)

Search done in 0.19 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica