| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 29
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
RAZLIKE MED USTVARJANJEM PLESNE DRAMATIZACIJE Z NASLOVOM PIKAPOLONICA V VRTCU IN OSNOVNI ŠOLI
Nina Sok, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Razlike med ustvarjanjem plesne dramatizacije z naslovom Pikapolonica v vrtcu in osnovni šoli obsega teoretični in empirični del. V teoretičnem delu je poudarek na gibanju in plesu, ustvarjanju in improviziranju, psihofizičnem razvoju otrok, razvoju plesnosti, pomenu glasbe v plesu ter vlogi odraslega – vzgojitelja. V empiričnem delu so opazovane razlike med 6- in 7-letniki v ustvarjanju plesne dramatizacije. V raziskovalni vzorec je bilo vključenih 14 otrok. Izbrani otroci so obiskovali vrtec Ptuj in osnovno šolo Angela Besednjaka Maribor. V določenem časovnem obdobju so otroci ustvarjali plesno dramatizacijo ob glasbi. Nudena jim je bila možnost lastne improvizacije in domišljije pri izvajanju plesa. V raziskovalnih vprašanjih pa so izpostavljene razlike v doživljanju zgodbe, doživljanju glasbe, improvizaciji gibalnih motivov, medsebojnem sodelovanju v skupini, motivaciji v fazi urjenja, gibalnih zmožnostih otrok, ki vplivajo na bogastvo gibalnih motivov, ter razlike v pristnosti izvajanja končnega nastopa. Poleg opazovanja so uporabljene tudi ocenjevalne liste ter tako analizirane razlike med skupinama pri nastajanju njihove plesne dramatizacije. Izpeljane so ugotovitve, da v večini segmentov plesnega ustvarjanja obstajajo razlike med 6- in 7-letniki, v nekaterih segmentih pa razlik ni.
Keywords: ustvarjanje, improvizacija, gibanje, ples, glasba, vloga vzgojitelja, psihofizični razvoj
Published: 05.02.2021; Views: 72; Downloads: 15
.pdf Full text (958,80 KB)

2.
Usposobljenost vzgojiteljev za gibalne/športne dejavnosti v vrtcu
Naja Verhovčak, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom: Usposobljenost vzgojiteljev za gibalne/športne dejavnosti v vrtcu smo predstavili pomembnost gibalnih dejavnosti v vrtcu, vlogo vzgojitelja in preučili kompetence vzgojitelja in razvijanje le-teh. Diplomsko delo je razdeljeno na dva dela. V prvem, teoretičnem delu, smo se posvetili predvsem kompetencam vzgojitelja in gibalnim/športnim dejavnostim. V drugem, empiričnem delu, smo zajeli ugotovitve raziskave, opravljene z anketnim vprašalnikom na vzorcu 177 študentov in študentk predšolske vzgoje Pedagoške fakultete v Mariboru. Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšen pomen študenti, bodoči vzgojitelji, pripisujejo usposobljenosti, posameznim kompetencam vzgojitelja, usposobljenosti za načrtovanje, izvajanje, definiranje ciljev in dosežkov, načine preverjanja gibalnih sposobnosti in znanja otrok ter poznavanju področja GIBANJE v Kurikulu za vrtce. Obdelava podatkov je potekala po kvantitativni metodi, uporabili smo deskriptivno statistiko in bivariantno analizo. Rezultati obdelave so tako potrdili in ovrgli naše predpostavljene hipoteze. Ugotovili smo, da se študentom zdi zelo pomembno vzgojiteljevo izpopolnjevanje za izvajanje gibalnih/športnih dejavnosti v vrtcu; da je zelo pomembna usposobljenost vzgojiteljev za definiranje ciljev in dosežkov otrok; da je izjemno pomembna usposobljenost vzgojiteljev za različne načine preverjanja gibalnih sposobnosti in znanj otrok; da ne obstaja statistično značilna razlika med rednimi in izrednimi študenti glede poznavanja področja GIBANJE v Kurikulu za vrtce.
Keywords: usposobljenost vzgojiteljev, vloga vzgojitelja, gibalne/športne dejavnosti, študenti predšolske vzgoje
Published: 01.02.2021; Views: 132; Downloads: 22
.pdf Full text (1,31 MB)

3.
ZGODNJE PREPOZNAVANJE IN DELO Z NADARJENIMI OTROKI V VRTCIH ŠALEŠKE DOLINE
Staša Ledinek, 2015, master's thesis

Abstract: Nadarjeni otroci predstavljajo tisti del družbe, ki bodo krojili njeno prihodnost; zato moramo že danes poskrbeti za njihov razvoj. Strokovnjaki namreč vedno bolj ugotavljajo, kako pomembno je odkrivanje in ukvarjanje z nadarjenostjo že v predšolskem obdobju. Čeprav na področju predšolske vzgoje v Sloveniji ni sprejetih zakonskih določb glede nadarjenih predšolskih otrok, je smiselno s sistematičnim delom začeti čim prej, saj so otrokova prva leta ključna za nadaljnji razvoj. Ker menimo, da je to področje, ki bi ga bilo potrebno urediti, smo se odločili za to tematiko raziskovanja. V teoretičnem delu je definirana nadarjenost, opisane so vrste nadarjenosti, značilnosti nadarjenih otrok, zakonske opredelitve in podlage omenjenega področja, velik del pa je posvečen zgodnjemu odkrivanju, vlogi vrtca in staršev ter delu z nadarjenimi otroki. V empiričnem delu so predstavljene analize ocen števila nadarjenih otrok v vrtcih Šaleške doline, katere vrste nadarjenosti prepoznavajo strokovni delavci v predšolski dobi, mnenja vzgojiteljev, pomočnikov vzgojiteljev in svetovalnih delavcev o lastni usposobljenosti za prepoznavanje in delo z nadarjenimi, kakšnih oblik in načinov dela se vprašani poslužujejo pri delu z nadarjenimi ter raziskali njihova mnenja glede področja obravnave nadarjenih v vrtcu. Ugotovili smo, da se sodelujoči v raziskavi zavedajo pomembnosti odkrivanja in dela z nadarjenimi predšolskimi otroki, vendar jih k tovrstnemu delu ne obvezuje nobena zakonodaja in je dejansko delo na tem področju odvisno od interesa posameznika.
Keywords: nadarjeni, predšolsko obdobje, zgodnje odkrivanje, delo z nadarjenimi, vloga vzgojitelja, svetovalni delavec
Published: 01.02.2021; Views: 83; Downloads: 15
.pdf Full text (1,93 MB)

4.
Stališča staršev in vzgojiteljev glede izvajanja neformalnih oblik sodelovanja v vrtcih
Špela Klemenčič, 2020, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu z naslovom Neformalne oblike sodelovanja v vrtcih smo želeli raziskati, katere vrste neformalnih oblik se najpogosteje izvajajo v vrtcu Studenci Maribor, kako vzgojitelj starše seznanjajo z njimi in kako starši ocenjujejo sodelovanje z vzgojitelji. Diplomska nalogo sestavljata teoretični in empirični del. V teoretičnem delu smo opisali, kako poteka sodelovanje med vrtcem in starši. Podrobneje smo opisali sodelovanje s starši, predstavili ovire, ki se pojavijo pri sodelovanju, potek komunikacije med vzgojitelji in starši ter metode in načela, ki jih lahko vzgojitelj uporabi pri delu s straši. V teoretičnem delu smo prav tako predstavili neformalne oblike sodelovanja med vrtcem in starši. V empiričnem delu smo predstavili rezultate raziskave o oblikah neformalnega sodelovanja med vrtcem in starši. Podatke, zbrane s pomočjo intervjujev za starše in vzgojitelje, smo nato obdelali kot vodeni intervju, kar pomeni, da so bili podatki obdelani vsebinsko kot kritično ovrednotenje podanih odgovorov.
Keywords: sodelovanje s starši, neformalne oblike sodelovanja, komunikacija, vrtec, vloga vzgojitelja
Published: 27.10.2020; Views: 176; Downloads: 74
.pdf Full text (1,30 MB)

5.
Vloga vzgojitelja pri preprečevanju okužb in pogostih nalezljivih bolezni
Suzana Ratajc, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Raziskovalni problem pričujočega diplomskega dela z naslovom Vloga vzgojitelja pri preprečevanju okužb in pogostih nalezljivih bolezni so pogoste nalezljive bolezni predšolskega otroka in vloga vzgojitelja pri prepoznavanju in pravilnem ukrepanju ob pojavu nalezljivih bolezni v vrtcu. V teoretičnem delu smo opredelili najpogostejše povzročitelje okužb in načine širjenja nalezljivih bolezni. Osredotočili smo se na vlogo, naloge in dolžnosti vzgojitelja pri odkrivanju bolezni, preprečevanju okužb, prepoznavanju bolezenskih znakov, simptomov in stanj, krepitvi imunskega sistema predšolskega otroka in pri svetovanje staršem. Predstavili smo tudi potrebne ukrepe, ki jim morajo slediti tako strokovni delavci kot tudi starši in vrtci ob pojavu oziroma sumu na nalezljivo bolezen. V empiričnem delu so predstavljeni rezultati, ki smo jih pridobili z anketnim vprašalnikom v vrtcu Šentjur, ki so ga izpolnjevale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic. V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali imajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic dovolj znanja in kako ukrepajo pri pojavu okužbe pri otroku. Podatke smo obdelali s pomočjo programa SPSS. Raziskava je pokazala, da imajo vzgojiteljice in pomočnice dovolj znanja o preprečevanju širjenja okužb ne glede na starost in delovno mesto. Ugotovili smo, da so v času izobraževanja pridobile premalo znanja z zdravstveno-preventivnega področja.
Keywords: predšolski otrok, vloga vzgojitelja, nalezljive bolezni, okužbe, preprečevanje, vrtec
Published: 08.11.2019; Views: 473; Downloads: 104
.pdf Full text (327,71 KB)

6.
Pregled plesnih nastopov študentov predšolske vzgoje z vidika sodobnega plesa
Nina Šaruga, Miša Božič, 2019, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom Pregled plesnih nastopov študentov predšolske vzgoje z vidika sodobnega plesa obsega teoretični in empirični del. Za potrebe empiričnega dela je v teoretičnem delu poudarek na estetskih kriterijih v plesu, plesu v sklopu Kurikuluma za vrtce, sodobnem plesu in vlogi vzgojitelja pri izvajanju plesnih dejavnosti v vrtcu ter vidiki visokošolskega študijskega programa predšolske vzgoje. V empiričnem delu je bil namen pregledati plesne izdelke, ki so jih študentje pripravili v okviru izbirnega predmeta Plesna dramatizacija v vrtcu in ugotoviti odnos študentk/-ov do izdelkov svojih sošolk/-cev, na osnovi opazovalnih listov in analizi videoposnetkov. Podatki so kvantitativno obdelani s pomočjo deskriptivne statistike in frekvenčne distribucije. Ugotovljeno je, da so študenti/-ke v svojih izdelkih upoštevali značilnosti sodobnega plesa in pridobili pozitivne izkušnje iz plesnega področja.
Keywords: estetika, sodobni ples, predšolsko obdobje, otrokov razvoj, vloga vzgojitelja
Published: 02.04.2019; Views: 468; Downloads: 72
.pdf Full text (1,62 MB)

7.
Razvijanje socialnih veščin v vrtcu skozi igro
Urška Lukovnjak, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Socialne veščine so znanja, ki nam omogočajo vzpostavljanje stika z drugimi, nam lajšajo vključevanje v družbeno okolje ter interakcijo z drugimi. So načini, ki posamezniku pomagajo, da uresničuje svoje namene in zadovoljuje lastne potrebe v socialnem prostoru. Socialne veščine niso prirojene, temveč naučene, zato je učenje socialnih veščin pomemben proces. Razvoj in učenje socialnih veščin v predšolskem obdobju je izrednega pomena, saj imajo otroci na tem področju pogosto težave. Proces učenja socialnih veščin vrtcu poteka med vrstniki, v interakciji z vzgojitelji ter skozi raznovrstno skrbno načrtovane dejavnosti ter igro. Slednja je naravna dejavnost, ki otroku prinaša predvsem veselje, sprostitev in je zmeraj notranje motivirana. Ker se otroci najlažje učijo skozi igro, smo v praktičnem delu izvedli dejavnosti za razvijanje socialnih veščin pri otrocih skozi igro. S pripravljenimi družabnimi igrami smo raziskovali ali se je po izvajanju iger, za katere predvidevamo, da spodbujajo razvoj socialnih veščin, dejansko to tudi zgodilo. Zasnovali smo igre, v katere smo vključili vprašanja, za katera predvidevamo, da vplivajo na razvoj otrokovih veščin na emocionalnem in socialnem področju. S pomočjo izvedbe dejavnosti z igrami v vrtcu smo potrdili naša predvidevanja in postavljene teze, saj smo z ocenjevanjem otrok s pomočjo ocenjevalne lestvice dokazali učinek iger na razvoj socialnih veščin pri otrocih. Socialno-emocionalne veščine so se po zaključku iger močneje izražale tako v otroški igri kot tudi pri ostalih vlogah in odnosih, ki jih je posamezni otrok bil deležen. Med začetnim in končnim opazovanjem otrok so bile statistično značilne razlike v usvojenih socialnih veščinah. Rezultati predstavljajo pomemben prispevek k raziskovanju didaktičnih iger in raziskovanju socialnih veščin pri otrocih v predšolskem obdobju.
Keywords: socialni razvoj, emocionalni razvoj, socialne veščine, vloga vzgojitelja, igra.
Published: 04.12.2018; Views: 1138; Downloads: 314
.pdf Full text (1,58 MB)

8.
Predšolska plesna vzgoja v Sloveniji
Branka Maja Zorko, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava plesno vzgojo predšolskih otrok v Sloveniji, in sicer tako v javnih vrtcih kot v waldorfskem vrtcu, vrtcu Montessori in vrtcu Reggio Emilia. Opisan je ples v splošnem pomenu, plesna vzgoja v vrtcu, plesne dejavnosti, cilji, metode, oblike in vrste gibalno-plesnih dejavnosti ter vloga vzgojitelja in staršev v otroškem plesu. Namen teoretične diplomske naloge je, skozi študij literature, dobiti vpogled na vzgojo predšolskih otrok s področja plesa. Podatki o plesni vzgoji predšolskih otrok v javnih vrtcih in o razlikah v plesni vzgoji v vrtcih, ki delujejo po drugih konceptih (vrtec Reggio Emilia, vrtec Montessori in waldorfski vrtec) ter kaj je značilno za te vrtce, so iz strokovne literature na to temo.
Keywords: ples, plesna vzgoja, pomen plesa, vloga vzgojitelja, vloga staršev, vrtec Montessori, waldorfski vrtec, vrtec Reggio Emilia
Published: 23.11.2018; Views: 830; Downloads: 0

9.
Vpliv ločitve staršev na socialno-emocionalni razvoj predšolskega otroka
Iva Muršič, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Ključni pojem diplomske naloge je ločitev in njen vpliv. V diplomski nalogi bomo najprej opredelili potrebe predšolskega otroka ter vlogo družine, natančneje, vlogo očeta in matere, zatem pa opisali še razloge za ločitev, ki so opredeljeni pod pojmom težave v družini. V osrednjem teoretičnem delu se bomo osredotočili na to, kako ločitev staršev vpliva na socialno-emocionalni razvoj predšolskega otroka. Poleg naštetega bomo ob tem opredelili tudi vlogo odraslih, ki je v procesu ločitve staršev in tudi po sami ločitvi, za otroka zelo pomembna. Razdelili jo bomo na vlogo staršev in na vlogo strokovnih delavcev v vrtcu. V empiričnem delu diplomske naloge smo dobljene rezultate dobili iz anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnili vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev v mestnem in podeželskem okolju. Raziskali smo, katere spremembe vedenja, po mnenju strokovnih delavcev, ločitev prinaša otrokom, kaj otrok v tem primeru najbolj potrebuje. Zanimalo nas je tudi, ali so ločitve med starši pogostejše v mestu ali na podeželju. Pridobljene podatke smo povezovali s teorijo in jih primerjali z zastavljenimi hipotezami.
Keywords: predšolski otrok, socialno-emocionalni razvoj, ločitev, pomoč, vloga vzgojitelja
Published: 05.06.2018; Views: 797; Downloads: 192
.pdf Full text (723,09 KB)

10.
Nasilje nad otroki in vloga vzgojitelja
Jana Vizjak, 2017, undergraduate thesis

Abstract: Predšolski otroci so najbolj občutljiv del naše družbe. Zaradi današnjega sistema in tempa življenja veliko otrok svoj čas in večino otroštva preživi v vrtcu. Odrasli smo otroku dolžni nuditi okolje, v katerem se bo počutil varno in predvsem ljubeče. Pomemben faktor je tudi senzibilen vzgojitelj, ki bo otroka ves čas spodbujal in hkrati spremljal njegov razvoj zavedajoč se, da je pravica vsakega otroka, da živi z ljudmi, ki mu dajejo varno zavetje. Odrasli oz. vsi starši bi se morali zavedati odgovornosti in dolžnosti, da zagotovijo otroku tako fizično kot čustveno varnost. Če tega niso sposobni, je dolžnost drugih odraslih (vzgojitelji, učitelji, strokovni delavci, itn.), ki z otrokom delajo ali so kako drugače vključeni v otrokovo življenje, da mu omogočijo življenje brez nasilja. V empiričnem delu je predstavljena raziskava o občutljivosti vzgojitelja na pojav nasilja. V raziskavi so sodelovali vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev iz celotne Slovenije. V raziskavi smo želeli ugotoviti, ali anketiranci prepoznajo posledice nasilja in ali ga zanjo povezati z oblikami nasilja. Prav tako smo ugotavljali ali poznajo svojo vlogo, se zdijo dovolj informirani in ali odreagirajo na opaženo problematiko nasilja ter kako. Podatke smo zbrali s pomočjo anketnih vprašalnikov in jih kasneje obdelali v programu SPSS. Raziskava je pokazala, da so vzgojitelji veliko bolj kompetentni, stabilni pri svojem delu. Na takšne podatke pa seveda vplivala tudi njihova delovna doba.
Keywords: nasilje nad otroki, vloga vzgojitelja, zloraba otrok
Published: 19.12.2017; Views: 1009; Downloads: 216
.pdf Full text (1,29 MB)

Search done in 0.31 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica