| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 340
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Ekološka kriminaliteta na Ptujskem : magistrsko delo
Bojan Purgaj, 2024, master's thesis

Abstract: Zločini zoper naravo so daljnosežni, nevarni in kompleksni zločini, ki uničujejo okolje in posledično vplivajo na našo družbo in svet. Ta kazniva dejanja lahko neposredno vplivajo na naše zdravje danes in škodujejo prihodnjim generacijam. Delo predstavlja ekološko kriminaliteto, varovanje okolja, vlogo občin pri varovanju okolja, divja odlagališča. Raziskovalni del je bil kvantitativen, izveden na vzorcu 202 polnoletnih posameznikov, ki prebivajo na ptujskem območju. Rezultati so pokazali, da anketirani lastno poznavanje pojma »ekološka ocenjujejo kot povprečno. Zavedajo se katera dejanja, ravnanja zoper okolje pomenijo kaznivo dejanje. Rezultat kažejo na povprečno zadovoljstvo anketiranih glede skrbi občine za varovanje okolja na območju bivanja. Zaupanje anketiranih institucijam pristojnim za reševanje okoljske problematike je povprečno. Strinjajo se, da določena ravnanja (nepravilno ravnanje z odpadki, uporaba pesticidov in herbicidov, pretirano izčrpavanje in uničevanje naravnih virov itd. škodi okolju in zdravju. Strinjajo se, da v njihovem gospodinjstvu ločujejo odpadke in da to počnejo tudi sosedje in sokrajani ter da bi sosedje in sokrajani potrebovali več znanja glede ravnanja z odpadki. Potrdili smo, da bi poznavanje ekološke kriminalitete med prebivalci ptujskega območja bilo potrebno izboljšati. Potrdili smo tudi, da izobrazba vpliva na učinkovitost ravnanja z odpadki. Nismo potrdili, da med Mestno občino Ptuj in ostalimi občinami obstaja statistično značilna razlika v oceni skrbi občine za varovanje okolja. Delo opozarja na problematiko ekološke kriminalitete na ptujskem ter na pomanjkljivo skrb občanov in občin za preprečevanje le te.
Keywords: ekološka kriminaliteta, varovanje okolja, vloga občin, magistrska dela
Published in DKUM: 19.02.2024; Views: 44; Downloads: 17
.pdf Full text (2,77 MB)

2.
Specifika pedagoškega dela v slovenskih bolnišničnih šolah : magistrsko delo
Sara Urankar, 2023, master's thesis

Abstract: Vključenost v bolnišnično šolo in neposredno delo daje učencem, ki so na zdravljenju v bolnišnici, oporo pri soočenju z boleznijo in vliva upanje. Avtonomija pedagoškega dela je v tem primeru podrejena pogojem dela v bolnišnici in zdravljenju. Zaradi specifike dela je potrebna ustrezna opremljenost pedagoškega kadra s strokovnimi znanji in določenimi karakteristikami. Kljub temu da bolnišnični učitelji predstavljajo majhen del vzgojno izobraževalnega sistema, so pri zdravljenju otroka nepogrešljivi. Magistrsko delo v ospredje postavlja pomembnost pedagoškega dela z učenci, ki so na zdravljenju v bolnišnici, osvetljuje vlogo bolnišničnih pedagogov in raziskuje njihovo delovno obremenjenost. V sklopu teoretičnih izhodišč so predstavljene posebnosti izvedbe in prilagoditve pedagoškega procesa ter ustreznost pedagoškega kadra v bolnišnični šoli. Empirični del zajema analizo rezultatov raziskave mnenja slovenskih bolnišničnih učiteljev o pedagoškem delu v bolnišnični šoli, kompetencah potrebnih za opravljanje dela s hospitaliziranimi učenci, obremenjenosti in motivaciji pri njihovem delu. S pomočjo kvantitativne raziskave je bilo ugotovljeno, da prihaja do razlik v obravnavanih vsebinah glede na čas hospitalizacije učencev. Pri svojem delu se bolnišnični učitelji opirajo na različna didaktična sredstva, svojo strokovnost pa podkrepijo s samoiniciativnim dodatnim izobraževanjem. Čeprav jim opravljanje dela predstavlja obremenitev in izziv, pri opravljanju svojega dela najdejo notranjo motivacijo.
Keywords: bolnišnična šola, vloga bolnišničnega učitelja, pedagoško delo z učenci na zdravljenju, prilagoditve pedagoškega procesa, otrok z dolgotrajno boleznijo
Published in DKUM: 23.01.2024; Views: 108; Downloads: 12
.pdf Full text (1,66 MB)

3.
Sodobne prehranske motnje in njihovo poznavanje med študenti zdravstvene nege
Melani Horvat, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Motnje hranjenja so dlje trajajoče motnje prehranjevalnega vedenja ali vedenja, namenjenega uravnavanju telesne teže. Prehranske motnje imajo resne posledice za posameznika, njegovo zdravstveno stanje in družbeno okolje. Zaradi globalizacije in idealov zahodne kulture narašča število novonastalih sodobnih prehranskih motenj. Tako klasifikacija ne opisuje več samo anoreksije nervoze, bulimije nervoze in kompulzivnega prenajedanja, ampak tudi sodobne prehranske motnje, kot sta ortoreksija nervoza in bigoreksija nervoza.
Keywords: prehranske motnje, ortoreksija nervoza, bigoreksija nervoza, vloga medicinske sestre
Published in DKUM: 06.12.2023; Views: 218; Downloads: 21
.pdf Full text (1,26 MB)

4.
Vloga skrbnika informacijske varnosti v podjetju x
Andreja Markun, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Podjetja so zaradi vse večje odvisnosti od informacijskih sistemov in obsežne uporabe podatkovnih omrežij izpostavljena številnim tveganjem, povezanim z informacijsko in kibernetsko varnostjo. Vzpostavitev in vzdrževanje ustreznega nivoja informacijske in kibernetske varnosti je dandanes ključnega pomena pri zagotavljanju neprekinjenega poslovanja sleherne organizacije. Ena od ključnih aktivnosti pri zagotavljanju ustreznega nivoja informacijske varnosti v organizaciji je določitev formalne odgovornosti za to področje. Le-to običajno prevzame t. i. skrbnik za informacijsko varnost. V tej diplomski nalogi preučujemo ključne vloge, odgovornosti in kompetence skrbnika informacijske varnosti v podjetju X. Njegova glavna naloga je zagotoviti celovito zaščito informacijskih sistemov, omrežij, podatkov in storitev pred kibernetskimi napadi ter zagotoviti skladnost s predpisi in standardi v zvezi z informacijsko varnostjo. S pomočjo literature, intervjujev s strokovnjaki in analize primerov študija smo se osredotočili na identifikacijo izzivov, s katerimi se sooča skrbnik informacijske varnosti pri obvladovanju tveganj in odzivanju na incidente v podjetniškem okolju. Poleg smo preko anketne raziskave preverili, kako vlogo skrbnika za informacijsko varnost razumejo zaposleni v podjetju. Temeljni cilj naloge je podati priporočila za krepitev vloge skrbnika informacijske varnosti v tem okolju in posledično izboljšati skrb za informacijsko varnost.
Keywords: informacijska varnost, kibernetska varnost, skrbnik, vloga, podjetje
Published in DKUM: 25.10.2023; Views: 289; Downloads: 29
.pdf Full text (1,38 MB)

5.
Pomen psihološke priprave plesalcev tekmovalcev in trenerjeva vloga v tem procesu : diplomsko delo
Maja Janžič, 2023, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu, sem se poglobila v vlogo trenerja pri psihološki pripravi plesalcev tekmovalcev. Namen diplomske naloge je bil predstaviti in raziskati vlogo trenerja pri psihološki pripravi plesalcev ter pomen rednega vključevanja različnih psiholoških tehnik v vadbeni načrt. Cilj diplomske naloge je bil tudi raziskati psihološke pristope, ki jih uporabljajo trenerji pri svojem delu s plesalci in tehnike, ki lahko plesalcem tekmovalcem olajšajo in izboljšajo njihove plesne nastope. V diplomsko nalogo sem vključila plesalce in njihove trenerje, pri katerih sem z anketnim vprašalnikom poizvedela, koliko vložkov namenjajo trenerji psihološki pripravi plesalcev, ki jih trenirajo, in kako plesalci ocenjujejo svojo psihološko pripravljenost za tekmovanja. Rezultati naloge so pokazali, da večina trenerjev v Sloveniji posveča večjo pozornost fizični pripravi kot pa psihični pripravi svojih plesalcev. Kljub temu pa večina trenerjev pri delu s plesalci uporablja tehnike sproščanja za zmanjšanje anksioznosti, povezane s tekmovanji. Pri diplomski nalogi sem uporabila tako domačo, kot tujo literaturo. Veliko sem se uspela tudi pogovarjati s kolegi plesnimi trenerji in plesalci, v veliko pomoč pa mi je bilo tudi moje lastno znanje in moje 17-letne izkušnje na področju plesa, najprej kot plesna tekmovalka, kasneje pa kot plesna trenerka.
Keywords: ples, psihološka priprava, vloga trenerja, plesalci tekmovalci
Published in DKUM: 20.10.2023; Views: 183; Downloads: 12
.pdf Full text (1,20 MB)

6.
Model (subjektivnega emocionalnega) dobrega počutja zaposlenih v podjetju x
Zala Jakl, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Subjektivno emocionalno dobro počutje zaposlenih predstavlja ključen dejavnik v sodobnih organizacijah, ki vpliva na njihovo uspešnost in vzdržnost. Gre za celovit občutek zadovoljstva, sreče ter splošne izpolnjenosti v življenju, ki ima neposredne posledice na delovno uspešnost, zavzetost ter zadrževanje zaposlenih. V današnjem konkurenčnem poslovnem okolju se vedno bolj zavedamo, da dobro počutje zaposlenih pozitivno vpliva na produktivnost, inovativnost ter ustvarjanje ugodnega delovnega vzdušja. Raziskave kažejo, da zaposleni, ki doživljajo višje stopnje subjektivnega emocionalnega dobrega počutja, izkazujejo večjo stopnjo motivacije, večjo zavzetost, boljše prenašanje stresa ter boljše medsebojne odnose. V teoretičnem delu diplomskega dela smo preučevali temeljne koncepte in raziskave s področja subjektivnega emocionalnega dobrega počutja ter poudarili njegov pomen za uspešnost organizacij. Nato je sledil empiričen del raziskave s katerim smo ugotavljali trenutno stanje subjektivnega emocionalnega dobrega počutja zaposlenih v podjetju X. V sklopu tega smo si v začetku zastavili tri hipoteze, s katerimi smo želeli ugotoviti ali so zaposleni v podjetju X zadovoljni z osebnim življenjem, ali je negativni afekt zaposlenih v podjetju X višji od pozitivnega ter ali imajo starejši zaposleni v podjetju X višjo raven subjektivnega emocionalnega dobrega počutja. Na podlagi pridobljenih podatkov smo zasnovali optimalen celoviti model subjektivnega emocionalnega dobrega počutja v podjetju X, ki integrira tudi predloge za izboljšanje, do katerih smo prišli na temelju izvedene raziskave.
Keywords: Subjektivno emocionalno dobro počutje, model subjektivnega emocionalnega dobrega počutja, zaposleni, vloga organizacije, uspešnost organizacije
Published in DKUM: 12.10.2023; Views: 236; Downloads: 26
.pdf Full text (2,86 MB)

7.
Skupnostno tolmačenje v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor : magistrsko delo
Barbara Muhič, 2023, master's thesis

Abstract: Tolmačenje je eden izmed najzahtevnejših in najstarejših poklicev. V današnjem času je zaradi vse pogostejših migracij potreba po skupnostnih tolmačih vedno večja. Glavni cilj našega magistrskega dela je bilo dokazati, da so tolmači v zdravstvu aktivni udeleženci v dialoški situaciji in ne zavzemajo le vloge »kanala« oz. prenosnika sporočila, kot to predvideva literatura. V teoretičnem delu smo uporabili deskriptivno metodo, empirični del pa temelji na anketnem vprašalniku. Dokazali smo, da tolmačke niso formalno usposobljene za tolmačenje v zdravstvu in potrdili, da ob tolmačenju opravljajo še številne druge naloge. Odgovori anketnega vprašalnika so pokazali tudi, da tolmačke nimajo dovolj časa in ne prejmejo gradiva za ustrezno pripravo na zdravstveno obravnavo. Potrdili smo lahko, da se tolmačke zavedajo pomena kulturnih kompetenc pri zagotavljanju uspešne komunikacije. Predpostavili smo, da tolmači aktivno posegajo v komunikacijo, kar smo z našo raziskavo potrdili in tako dokazali, da obstajajo vrzeli med teorijo in prakso.
Keywords: tolmačenje za skupnost, vloga tolmača, tolmačenje v zdravstvu, profesionalizacija, model »kanala«
Published in DKUM: 29.09.2023; Views: 240; Downloads: 38
.pdf Full text (1,16 MB)

8.
Vloga vojske pri zajezitvi epidemij/pandemij : magistrsko delo
Ljiljana Bručić, 2023, master's thesis

Abstract: Najhujše bolezni, ki so v svetovni populaciji terjale milijonske žrtve obolelih in umrlih so bile: kuga, črne koze, španska gripa, kolera in nazadnje COVID-19. Z napredkom družbe so se sčasoma razvili in vpeljali različni mehanizmi za preprečevanje in zdravljenje okužb, hkrati pa so se bolezni zaradi povezovanja sveta razširile na več celin in se razvile v epidemije oz. pandemije. Pri zajezitvah epidemij je imela že skozi celo zgodovino pomembno vlogo vojska, ki je takrat poleg običajnih nalog vojskovanja predvsem s svojim medicinskim osebjem in sredstvi pomagala na civilni ravni. Seveda niti vojaki niso bili imuni na okužbe, saj so se te razširile tudi na frontah in še dodatno zmanjševale storilnost in številčnost vojske. Zadnja težka pandemija je bila COVID-19. Kljub izredni organiziranosti, rigoroznih zajezitvenih ukrepih po večini držav in vsemu zdravstvenemu napredku nas je presenetila in za sabo pustila visoke številke okuženih, obolelih in mrtvih ter tudi posledice v svetovnem gospodarstvu in v vsakdanjem življenju. Tudi ob izbruhu COVID-19 se je kot nepogrešljiv člen v obvladovanju pandemije spet izkazala vojska. V magistrski nalogi opisujemo zgodovino epidemij/pandemij ter vlogo vojske pri zajezitvi le-teh skozi čas, teoretične osnove COVID-19 in državne ukrepe za obvladovanje bolezni, za empirični del pa smo izvedli anketo mnenj o COVID-19, o preventivi, sprejetih ukrepih ter posledicah za duševno zdravje med vojaki Vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica.
Keywords: vojska, vloga vojske, pandemije, COVID-19, magistrska dela
Published in DKUM: 21.09.2023; Views: 194; Downloads: 15
.pdf Full text (1,48 MB)

9.
Zavzetost zaposlenih v organizaciji X
Ana Marija Gričnik, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Delovna zavzetost je dandanes med managerji široko razširjen koncept. A kljub temu, da ga je tako v teoriji kot tudi v praksi preučevalo mnogo raziskovalcev, zanj še vedno ne obstaja enotna definicija. Zavzeti zaposleni so nadvse pomembni za prav vsako organizacijo ne glede na panogo ali državo, v kateri se nahajajo. S svojo produktivnostjo, inovativnostjo, ustvarjalnostjo in strastjo do dela namreč pripomorejo k izboljšani učinkovitosti, uspešnosti organizacije, njeni višji dobičkonosnosti, višjemu zadovoljstvu in zvestobi strank ter poleg tega nižajo raven fluktuacije zaposlenih. V teoretičnem delu diplomskega dela smo preučevali konstrukt zavzetosti zaposlenih, lastnosti zavzetih zaposlenih, dejavnike, ki nanje vplivajo, načine krepljenja, metode merjenja, nezavzetost in povezavo zavzetosti s sorodnimi koncepti. Navedenemu je sledil empirični del diplomskega dela, v katerem smo preučevali zavzetost zaposlenih v podjetju X. V sklopu tega smo si zastavili tri hipoteze, s katerimi smo si prizadevali izvedeti, ali so zaposleni v preučevanem podjetju zavzeti, ali so starejši zaposleni preučevanega podjetja bolj zavzeti kot mlajši zaposleni ter, nazadnje, ali imajo v danem podjetju možnosti za razvoj in učenje pozitiven vpliv na delovno zavzetost.
Keywords: zavzetost, zaposleni, krepitev delovne zavzetosti, vloga vodje
Published in DKUM: 15.09.2023; Views: 282; Downloads: 60
.pdf Full text (1,71 MB)

10.
Odnos med managementom in zaposlenimi
Nejla Memić, 2023, undergraduate thesis

Abstract: Medsebojno spoštljiv ter pozitiven odnos med vodjo in zaposlenimi prinaša podjetju večjo produktivnost in izboljšano delovanje ter poslovanje. V sodobnem konkurenčnem okolju je fluktuacija zaposlenih višja kot kadarkoli prej. Pozitiven odnos managerjev in zaposlenih je eden izmed pomembnih dejavnikov, da so zaposleni na delovnem mestu bolj produktivni, zadovoljni in si prizadevajo za doseganje tako osebnih, kot tudi organizacijskih ciljev. Pogosto pa se managerji ne zavedajo pomembnosti omenjenega odnosa, kar lahko vodi v negativne posledice za podjetje. V teoretičnem delu diplomske naloge smo proučevali začetke managementa, opredelitev pojma management, funkcije managementa, ter podrobno proučili managementsko funkcijo vodenja, kjer je bil poudarek na motivaciji, stilih vodenja, skupinskem delu in komunikaciji. Sledil je empirični del naloge, v katerem smo raziskali odnos med managementom in zaposlenimi v podjetju Mega-Metal d. o. o. V povezavi z omenjeno raziskavo smo si zastavili šest hipotez, s pomočjo katerih smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v percepciji odnosa med managerji in zaposlenimi v podjetju. Odnos smo proučevali skozi šest tematskih sklopov, sodelovanje med managerji in zaposlenimi, stil vodenja, motivacijo, komunikacijo, skupinsko delo in odnos managerja do podjetja, v katerem je zaposlen. Največje razlike so bile v sklopu odnosa managerja do podjetja v katerem je zaposlen, kjer je razvidno, da imajo managerji kljub razlikam pozitiven odnos do podjetja, v katerem so zaposleni. Najmanjše razlike pa smo opazili v sklopu motivacije, kjer smo ugotovili, da so zaposleni na delovnem mestu visoko motivirani.
Keywords: management, zaposleni, odnos management zaposleni, vodenje, vloga managerja.
Published in DKUM: 30.08.2023; Views: 283; Downloads: 72
.pdf Full text (2,04 MB)

Search done in 0.51 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica