| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 25
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
Določanje fizikalno kemijskih lastnosti dostavnih sistemov s kontroliranim sproščanjem naravnih učinkovin : magistrsko delo
Monika Ostroško, 2023, master's thesis

Abstract: Priljubljenost naravnih učinkovin iz rastlin je v velikem porastu, saj ima veliko aktivnih spojin številne antioksidativne, protivnetne, protibakterijske, protirakave učinke, kar predstavlja dragocen vir v medicini. Za naše raziskovanje smo si izbrali naravna materiala zeleno kavo in origano, katera vsebujeta aktivne učinkovine, ki imajo številne pozitivne vplive na zdravje ljudi. Pri kavi lahko izpostavimo klorogensko kislino ter kofein, pri origanu pa timol in karvakrol. Pripravili smo si organogele, za katere smo uporabili 3 različna olja (kokosovo, olivno in konopljino) ter 2 različna organogelatorja (stearinsko kislino in etil celulozo). Ugotovili smo, da v primeru uporabe konopljinega in olivnega olja ter gelatorjev stearinske kisline (SA) in etil celuloze (EC) pri pripravi organogelov ni bilo nobenih težav, medtem ko s kokosovim oljem in gelatorjem EC ustreznega organogela nismo dobili. Pri formulaciji ekstrakta kave v organogele smo ugotovili, da so samo formulacije z EC neenakomerno zgelirale in sicer so nastali skupki gelov. Pri formulaciji ekstrakta origana v organogele pa so naše formulacije bile neustrezne, izjema je bil organogel, pripravljen iz konopljinega olja in EC, ki je vseboval 10 % ekstrakta. Izvedli smo tudi formulacijo čistih komponent v organogele. V primeru timola, so nam formulacije organogelov pripravljene iz olivnega olja uspešno zgelirale. Tudi s kokosovim in konopljinim oljem smo dobili uspešno zgelirane organogele, z izjemo ene formulacije pri vsakem olju. Pri formuliranju karvakrola so nam formulacije organogelov pripravljene iz konopljinega olja uspešno zgelirale, medtem ko pri uporabi kokosovega in olivnega olja geliranje v enem vzorcu obeh formulacij ni bilo zadovoljivo. Nazadnje smo formulirali v organogele čisto komponento klorogensko kislino, kjer smo za vse formulacije dobili ustrezno gelacijo. Pri preverjanju reoloških lastnosti, smo ugotovili, da so se krivulje viskoznosti skoraj ujemale z obnašanjem krivulj pretoka za naše organogele in sicer ob splošnem zmanjševanje viskoznosti z naraščajočo strižno hitrostjo. Za zaključek smo izvedli raztapljanje različnih formulacij pripravljenih organogelov v 0,1 M HCl. Vzorce smo analizirali s pomočjo LC-MS/MS in GC-MS. Ugotovili smo, da je pri sproščanju različnih učinkovin najboljše rezultate dosegla klorogenska kislina, primerne krivulje vsebnosti za kofein in klorogensko kislino pa smo dobili tudi z raztapljanjem formulacij organogelov z ekstraktom kave. Uporaba drugih formulacij ni pokazala ustreznih rezultatov.
Keywords: zelena kava, origano, organogeli, viskoznost, raztapljanje dostavnih sistemov
Published in DKUM: 23.03.2023; Views: 596; Downloads: 104
.pdf Full text (5,00 MB)

2.
Merilni sistem za merjenje viskoznosti živil : diplomsko delo
Branko Hudolin, 2021, undergraduate thesis

Abstract: Živimo v obdobju, ko je avtomatizacija preprostih in najzahtevnejših procesov prisotna, tako v podjetjih kot v vsakdanjem življenju. V nalogi je opisan pristop do načrtovanja natančnega merilnega sistema, ki mora vsebovati implementirano avtomatizacijo za zagotavljanje uporabnosti, kot npr. pri vseh novejših izdelkih na trgu in v industriji. Naloga temelji na izdelavi avtomatiziranega merilnega sistema s tremi postajami za tehtanje živil do 150 g, v območju natančnosti ± 0,1 g. Merilni sistem je prilagojen za namensko testiranje in omogoča shranjevanje, analizo in prikaz merilnih rezultatov. Poudarek je na izbiri primernega senzorja za prepoznavanje zunanjih vplivov, kot so temperatura, vibracije in udarna obremenitev. Pri takšnih merilnih sistemih so le-ti neizogibni. Velik del diplomskega dela predstavlja tudi programski del merilnega sistema. V delo je vključeno povezovanje teoretičnih metod z razvojem v podjetju.
Keywords: tehtnica, merilna celica, viskoznost, Arduino Mega, HX711, LCD zaslon
Published in DKUM: 20.09.2021; Views: 895; Downloads: 63
.pdf Full text (2,44 MB)

3.
Analiza vpliva magnetnega polja na viskoznost in grelno moč magnetne tekočine : magistrsko delo
Jakob Vizjak, 2019, master's thesis

Abstract: Magnetne tekočine sodijo v kategorijo nanomaterialov zaradi velikostnega razreda suspendiranih magnetnih nanodelcev v nosilni tekočini. Njihova uporabnost se kaže na različnih področjih inženiringa, znanosti in medicine. Ena izmed pomembnejših lastnosti magnetne tekočine je viskoznost, ki je bila predmet opazovanja v magistrski nalogi. Vpliv viskoznosti smo preverili teoretično kot tudi eksperimentalno. V teoretičnem delu smo uporabili in prilagodili matematični model izračuna izgub magnetne tekočine v visokofrekvenčnem magnetnem polju ter raziskali vpliv različnih modelov viskoznosti suspenzije in različnih nosilnih tekočin. Za validacijo matematičnega modela izgub smo na izbranem vzorcu opravili serijo meritev izgub po kalorimetrični metodi, pri kateri se glede na temperaturni odziv merjenca ugotovi specifična stopnja absorpcije (SAR). V eksperimentalnem delu naloge smo opravili meritve viskoznosti možnih nosilnih tekočin po dveh različnih metodah, in sicer najprej s Hoepplerjevim in nato z rotacijskim viskozimetrom. V sklopu meritev z rotacijskim viskozimetrom smo sistematično skušali ugotoviti temperaturno odvisnost in dokazati pojav magnetoreologije.
Keywords: magnetne tekočine, specifična absorpcijska stopnja, viskoznost, magnetne izgube, magnetno polje
Published in DKUM: 22.11.2019; Views: 1328; Downloads: 134
.pdf Full text (4,32 MB)

4.
Vpliv temperature na volumetrične lastnosti binarnih mešanic alkoholov
Viktorija Flucher, 2018, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo prikazuje študijo vpliva alkoholov z eno ali več OH skupinami na strukturo vode in vpliv temperature na volumetrične lastnosti binarnih mešanic alkoholov. Uporabljali smo 2-butanol, butan-1,2-diol, butan-1,2,4-triol in Eritritol. Merili smo viskoznost in gostoto ter iz teh podatkov izračunali navidezni molski raztopine in parcialni molski volumen topljneca pri neskončnem razredčenju v temperaturnem območju med 293,15 K in 333,15 K. Navidezni molski volumen razredčenih raztopin izbranih alkoholov se zmanjšuje z naraščajočo koncentracijo in povečuje z dvigom temperature pri posameznih alkoholih. V skladu z literaturo smo na osnovi matematičnih zvez, ki vključujejo spremembo predznaka za Debye Hückel-ov limitni naklon molskega volumna, spremembo vrednosti za drugi odvod parcialnega molskega volumna topljenca pri neskončnem razredčenju s temperaturo, ki je večji ali manjši od nič, ter vrednost temperaturnega koeficienta viskoznosti B, ki je prav tako ali večji ali manjši od nič okarakterizirali vpliv topljenca na organizacijo molekul topila v razredčenih raztopinah izbranih alkoholov. Vsi trije omenjeni parametri potrjujejo, da imajo vsi štirje alkoholi pri izbranih koncentracijah v temperaturnem območju med 293,15 K in 333,15 K oblikovalni vpliv na strukturo vode.
Keywords: parcialni molski volumen, viskoznost, gostota, navidezni molski volumen, vpliv temperature, binarne mešanice
Published in DKUM: 05.10.2018; Views: 1516; Downloads: 128
.pdf Full text (2,23 MB)

5.
RAZVOJ METODE ZA DOLOČEVANJE VISKOZNOSTI SUBSTANC V SISTEMIH S SUPERKRITIČNIMI FLUIDI
Marjan Horvat, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Uporaba superkritičnih fluidov vse bolj narašča. V literaturi najdemo veliko podatkov o obnašanju sistema pri določenih pogojih. Zelo malo pa je podatkov za dvofazne sisteme, ki so zelo pomembni za načrtovanje novih industrijskih postopkov. Tako smo v diplomskem delu preizkusili do sedaj neuporabljeno metodo določanja viskoznosti sistema polietilen glikol/CO2 pri različnih tlakih in z različnimi molskimi masami polietilen glikola ter ugotovili, kako oba dejavnika vplivata na viskoznost sistema. Omenjen sistem PEG/CO2 smo preučevali v tlačnem območju od 10 MPa do 35 MPa, pri konstantni temperaturi 333 K. Ugotovili smo, da se gostota sistema PEG/CO2 obnaša kot funkcija tlaka. Vpliv molske mase je precej manjši. Iz diagramov viskoznost/tlak za različne molske mase polietilen glikola je razvidno, da je zmanjšanje viskoznosti bolj izrazito pri nižjih tlakih.
Keywords: superkritični fluid, ogljikov dioksid, polietilen glikol, viskoznost
Published in DKUM: 25.10.2016; Views: 2308; Downloads: 101
.pdf Full text (4,47 MB)

6.
PRIMERJAVA MERITEV VISKOZNOSTI Z APARATOMA HAAKE VT550 IN HAAKE VISCOTESTER IQ
Ines Polak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazan postopek uvajanja nove aparature v delovni proces. Kot referenčno aparaturo smo uporabili viskozimeter Haake VT550, ki se trenutno uporablja za merjenje viskoznosti šamponov in tekočih mil, ter z njo primerjali meritve izmerjene na novem aparatu Haake viscotester iQ. Meritve viskoznosti na obeh aparatih smo izvajali v skladu z že vpeljano interno metodo, ki smo jo prenesli s Haake VT550 na Haake viscotester iQ. Cilj raziskave je s pomočjo statističnega programa SPSS analizirat izmerjene vrednosti in se tako na podlagi pridobljenih rezultatov odločiti, ali je aparat primeren za uporabo merjenja viskoznosti. Ter ali lahko zagotovimo, da je meritev izmerjena z novim Haake viscotester iQ aparatom enakovredna meritvi izmerjeni z že uveljavljenim starejšim modelom Haake VT550 in kaj moramo ob tej odločitvi upoštevati.
Keywords: Viskoznost, viskozimeter, tekoče milo, šampon, statistična analiza, primerljivost meritev
Published in DKUM: 13.10.2016; Views: 1854; Downloads: 202
.pdf Full text (1,86 MB)

7.
Analiza vpliva časa na viskoznost kozmetičnih polizdelkov
Matjaž Markuš, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V podjetju Henkel Maribor d.o.o., ki je del mednarodnega koncerna Henkel, se v procesu razvoja kozmetičnih izdelkov izvajajo številne analize na polizdelkih, saj se lahko le tako zagotovi čim večja kakovost končnega izdelka. Ena izmed takšnih analiz je tudi spremljanje viskoznosti v obdobju 12. tednov. V kompetenčnem centru R&D Maribor smo v tem obdobju merili viskoznost različnim kozmetičnim polizdelkom (šamponom, gelom za tuširanje, balzamom za lase, gelom za lase in kremam za obraz). Posamezne vrste polizdelkov smo razdelili v več skupin glede na območje predpisane viskoznosti. Predvidevali smo namreč, da je vpliv časa na viskoznost za posamezno področje drugačen. Meritve smo izvajali z viskozimetrom Haake VT 550 oz. Brookfield DV-I Prime, dobljene rezultate pa kasneje analizirali v programu Excel. Iz dobljenih meritev in analiz rezultatov smo ugotovili, bi za določene tipe polizdelkov lahko uporabili matematični model regresije, ki bi nam omogočal izračun viskoznosti po določenem času.
Keywords: viskoznost, reologija, Haake, Brookfield, regresija, matematični model
Published in DKUM: 29.09.2016; Views: 1634; Downloads: 101
.pdf Full text (2,32 MB)

8.
VPLIV SKUPNEGA IONA NA VISKOZNOST ELEKTROLITSKIH MEŠANIC
Marijana Hiter, 2015, undergraduate thesis

Abstract: S Cannon-Fenskejevim viskozimetrom v termostatirani celici smo merili vpliv skupnega iona na viskoznost elektrolitskih mešanic. Meritve so bile opravljene pri temperaturah 20°C, 25°C, 30°C, 35°C, 40°C, 45°C in 50°C. Za merjenje viskoznosti smo si pripravili čiste raztopine KCl, NaCl in NaNO3 s koncentracijo 0,1 mol/L. Pripravili smo mešanice soli, s koncentracijami od 0,01 do 0,09 mol/L tako, da je bila skupna koncentracija vedno 0,1 mol/L. V raztopini KCl in NaCl smo preučevali vpliv skupnega aniona, v NaCl in NaNO3 smo določali vpliv skupnega kationa, mešanica KCl in NaNO3 pa ni imela skupnega iona. Vsem tem raztopinam smo izmerili še gostoto pri različnih temperaturah. Pokazali smo, da z višanjem temperature padata tako viskoznost kot tudi gostota čistih elektrolitov. Pri različnih koncentracijah elektrolitskih mešanic, se viskoznost in gostota znižata ali zvišata , v odvisnosti od sestave elektrolitske mešanice.
Keywords: Viskoznost, skupni ion, gostota, koncentracija, temperatura, elektrolitske mešanice
Published in DKUM: 18.01.2016; Views: 1805; Downloads: 138
.pdf Full text (4,93 MB)

9.
Tlačne izgube pri toku nenewtonskih tekočin skozi cev
Denis Kragl, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je prikazan potek določitve tlačnih padcev skozi cev, če imamo opravka z nenewtonskimi psevdoplastičnimi tekočinami, ki upoštevajo potenčni zakon tečenja. Za izbrane tekočine (tekoče zobne paste) je bilo opravljenih več meritev viskoznosti, s pomočjo katerih smo določili modelne parametre potenčnega modela tečenja. Z uporabo parametrov smo analitično izračunali linijske izgube, lokalne pa določili s pomočjo računalniške dinamike tekočin. Rezultati kažejo dobro ujemanje z eksperimentalnimi podatki, ki smo jih pridobili med črpanjem zobnih past.
Keywords: viskoznost, tlačne izgube, nenewtonske tekočine, psevdoplastične tekočine, potenčni model tečenja, meritve viskoznosti, viskozimeter, reološke zakonitosti tekočin, računalniška dinamika tekočin
Published in DKUM: 27.10.2015; Views: 1626; Downloads: 359
.pdf Full text (2,38 MB)

10.
Determination of pressure losses in hydraulic pipeline systems by considering temperature and pressure
Vladimir Savić, Darko Knežević, Darko Lovrec, Mitar Jocanović, Velibor Karanović, 2009, original scientific article

Abstract: Generally accepted methods for calculating pressure losses within flat pipelines, as presented in literature and used in praxis, are based on the Reynolds number, which considers the viscosity and density of fluid, internal pipe friction coefficient, pipe geometry, and oil circulation velocity. Such an approach contains serious inconsequentiality. Namely, only nominal values for viscosity and density are considered in the calculation, which differs substantially from real conditions. It often leads to inaccurate calculations of pressure losses. A numerical model has been developed within the work prescribed in the paper, which takes into account actual changes in density and viscosity under the current oil pressure and temperature in order to overcome the above weaknesses of standard calculation procedures. Such an approach is novel and provides new capacity for an accurate pressure drop analysis of advanced hydraulic systems.
Keywords: tlačne izgube, ravne cevi, viskoznost, gostota, temperatura, pressure loss, float pipelines, viscosity, density, temeprature
Published in DKUM: 11.08.2015; Views: 1372; Downloads: 75
URL Link to full text

Search done in 3.86 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica