| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 31
First pagePrevious page1234Next pageLast page
1.
Ekonomika preusmeritve sadjarsko vinogradniške kmetije v ekološko - študija primera
Mateja Fekonja, 2020, undergraduate thesis

Abstract: Tudi v Sloveniji je vse več ekološke pridelave ter povpraševanja po ekoloških pridelkih, zato smo v diplomskem delu izdelali preusmeritveni načrt za manjšo sadjarsko vinogradniško kmetijo Fištravec iz Slovenskih Goric. S pomočjo metode kalkulacij skupnih stroškov je bila ocenjena ekonomska upravičenost preusmeritve kmetije iz konvencionalne v ekološko. Kalkulacije so bile izdelane za vsa tri obdobja, in sicer za obdobje konvencionalne kmetije, obdobje kmetije v preusmeritvi ter obdobje kmetije po preusmeritvi, ko je kmetija ekološka. Kalkulacije skupnih stroškov so pokazale, da je preusmeritev kmetije Fištravec ekonomsko upravičena, saj se je koeficient ekonomičnosti iz 1,10 v konvencionalni pridelavi povišal na 1,51 v ekološki pridelavi.
Keywords: kalkulacije skupnih stroškov, preusmeritev, sadjarstvo, vinogradništvo
Published: 04.09.2020; Views: 246; Downloads: 49
.pdf Full text (1,09 MB)

2.
Marketinška analiza podjetniške dejavnosti na vinogradniški kmetiji
Katarina Pungračič, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Raziskava osvetljuje marketinško dejavnost na izbrani družinski vinogradniški kmetiji v Sloveniji. Vključuje uvodno predstavitev izbranih statistik vinarstva v Sloveniji in predstavitev analize osnovnega trženjskega spleta (4P) – produkta/storitve, cen, prodajnih poti in promocije. Rezultati raziskave kažejo, da se je zaradi aktivne promocije v letih 2015–2017 spremenila struktura gostov na analizirani kmetiji. Povečal se je obseg penzionskih gostov iz 18 na 187. Trženjske aktivnosti so v obdobju 2013–2017 vplivale tudi na povišanje cen različnih tipov vina lastne ponudbe.
Keywords: vinogradništvo, turistična kmetija, trženjska analiza, Haloze
Published: 03.04.2019; Views: 515; Downloads: 74
.pdf Full text (724,47 KB)

3.
Preusmeritveni načrt konvencionalne kmetije Veberič v ekološko
Aleš Veberič, 2019, bachelor thesis/paper

Abstract: Raziskava zajema pripravo preusmeritvenega načrta konvencionalne poljedelsko-vinogradniške kmetije Veberič v ekološko pridelavo. Na podlagi metode kalkulacij skupnih stroškov je razvit simulacijski model, s katerim lahko s pomočjo ekonomskih parametrov ocenjujemo upravičenost preusmeritve v ekološko pridelavo. Kalkulacije so izdelane za tri obdobja: konvencionalno, preusmeritev in obdobje po preusmeritvi, ko je dosežen ekološki status. Izhodišče za kalkulacije je konvencionalna pridelava v letu 2017, nato sledita dve leti preusmeritvenega obdobja za poljedelstvo in tri leta za vinogradništvo. Po preusmeritvenem obdobju pridobi kmetija ekološki status. Finančni rezultat konvencionalne pridelave je ocenjen s kalkulacijami skupnih stroškov in znaša 2.545,66 €. Na podlagi planskih kalkulacij je v obdobju preusmeritve predviden finančni rezultat v prvem letu preusmeritve 3.311,44 €, v drugem letu preusmeritve 3.183,01 €, po preusmeritvi v ekološko kmetijstvo pa doseže vrednost 5.702,71 €. Z analizo SWOT so predstavljene prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti za analizirano kmetijo. Zaključimo lahko, da je iz ekonomskega vidika upravičena pridelava v obdobju preusmeritve in po prehodu v ekološko kmetijstvo.
Keywords: ekološko kmetijstvo / preusmeritveni načrt / kalkulacije / vinogradništvo
Published: 28.01.2019; Views: 573; Downloads: 113
.pdf Full text (291,90 KB)

4.
Morfometrijske značilnosti, pedologija in raba tal s posebnim ozirom na vinogradništvo in sadjarstvo v Slovenskih goricah med Muro in Pesnico
Martin Marič, 2017, original scientific article

Abstract: Ob omembi Slovenskih goric povprečen Slovenec pomisli na gričevje, ki je zasajeno z vinsko trto in sadnim drevjem. Vendar se v Slovenskih goricah med Muro in Pesnico videz te pokrajine spreminja. Vinogradov in sadovnjakov je z leti manj. V članku smo analizirali povezavo med nekaterimi naravnimi dejavniki ter rabo tal. Osredotočili smo se na vplive reliefa, kamninske podlage ter tipov prsti na vinogradništvo in sadjarstvo. Glede na izsledke smo preučili še možnosti, kje na območju Slovenskih goric med Muro in Pesnico so glede na obravnavane naravne dejavnike najugodnejše lege za rast vinogradov in sadovnjakov. Ti bi na tem območju ob ugodnih družbenih dejavnikih lahko predstavljali veliko dodano vrednost kmetijstvu v severovzhodni Sloveniji.
Keywords: vinogradništvo, sadjarstvo, relativna višina, ekspozicije, nakloni, globalno sončno obsevanje, kamninska podlaga, tipi prsti
Published: 17.04.2018; Views: 607; Downloads: 64
.pdf Full text (1,42 MB)
This document has many files! More...

5.
Spreminjanje rabe tal v vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goricah v obdobju 2000-2015 v povezavi z izbranimi fizično geografskimi značilnostmi
Igor Žiberna, 2015, original scientific article

Abstract: Vzhodne Ljutomersko-Ormoške gorice sodijo med vinogradniško najvitalnejša območja severovzhodne Slovenije. Kljub temu pa regijo niso zaobšli procesi deagrarizacije in z njo povezane spremembe rabe tal, ki gredo tudi tu v smeri opuščanja obdelovalnih zemljišč, ozelenjevanja, zaraščanja in ogozdovanja. Analizirane so spremembe v rabi tal na območju Vzhodnih Ljutomersko-Ormoških goric v obdobju 2000-2015 v povezavi z izbranimi fizično geografskimi značilnostmi. Posebno pozornost smo namenili obdelovalnim, predvsem vinogradniškim površinam. Analizirane so tudi smeri sprememb rabe tal v omenjenem obdobju.
Keywords: raba tal, obdelovalne površine, vinogradništvo, naravnogeografske značilnosti
Published: 16.04.2018; Views: 409; Downloads: 58
.pdf Full text (1,74 MB)
This document has many files! More...

6.
Odnosi med Ptujem in Mariborom v poznem srednjem veku
Natalija Munda, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga obravnava odnose med Mariborom in Ptujem v poznem srednjem veku. V ospredje je avtorica postavila spor glede vinske trgovine na spodnjem Štajerskem med salzburškim Ptujem in habsburškim Mariborom. Sprva je imel monopol nad vinsko trgovino Ptuj, potem ko so Habsburžani dobili Maribor v svoje roke, so strmeli k temu, da bi monopol dobili v svoje roke. Pri oviranju Ptuja so bili zelo uspešni, saj so izvajali točno določene trgovske poti, po katerih samo se je smelo trgovati. V t. i. vinsko vojno med omenjenima mestoma se vključijo še druga mesta, saj je vinska trgovina v tistem času nudila izjemne možnosti za luksuzno življenje. Trgovci, na splošno gledano, so bili v tistem času najbogatejši sloj prebivalstva, bogatejši celo od plemstva. Zato se začnejo v poznem srednjem veku plemstvo in tudi samostani vključevati v vinsko trgovino, kar je meščanom predstavljalo konkurenco, predvsem samostani, ki so od deželnega kneza dobivali najrazličnejše privilegije, seveda na škodo meščanskih trgovcev. Ti majhni konflikti so botrovali k izbruhu nesoglasij, in ne nazadnje vodili k pravi vinski vojni. Epilog je dobila vinska vojna šele na sredini 17. Stoletja; leta 1654 skleneta obe mesti kompromis, ki ga potrdi tudi cesar Ferdinand III. Vinska trgovina se po podpisu sporazuma še močneje razbohoti.
Keywords: Srednji vek, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Radgona, vinogradništvo, vino, vinska vojna, trgovina, trgovske poti, Habsburžani, Salzburška nadškofija.
Published: 18.07.2017; Views: 832; Downloads: 121
.pdf Full text (2,35 MB)

7.
POMEN EMBALAŽE IN CELOSTNE GRAFIČNE PODOBE PRI RAZLIČNIH JAVNOSTIH NA PRIMERU VINOGRADNIŠTVA
Aleš Perko, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Odjemalci se danes težko odločajo za nakup v množici različnih izdelkov, saj so njihove zahteve in pričakovanja vse večja. Embalaža je dejavnik, ki lahko na samem mestu nakupa vpliva na nakupno odločitev. V teoretičnem delu diplomskega projekta bodo predstavljene različne vrste embalaže in njihove osnovne funkcije ter vedenjski odzivi odjemalcev in vloga embalaže v nakupnem procesu. Vpliv na odjemalce bo opredeljen tudi z vidika celostne grafične podobe. V okviru raziskovalnega projekta smo se osredotočili predvsem na vinogradništvo in vinsko embalažo ter celostno grafično podobo treh vinskih podjetij. Pregledali smo primer spremembe celostne grafične podobe in embalaže, primer uspešnega slovenskega vinskega podjetja, ki prodaja vina na tujih trgih, ter primer inovativne embalaže in celostne podobe iz Francije. Spoznali smo, da je celostna grafična podoba del identitetnega sistema in se izraža v vizualnem jeziku. Celostna podoba podjetja mora izhajati iz samega podjetja, njegove vizije, poslanstva, filozofije, ciljev, strategij in kulture.
Keywords: Embalaža, nakupni proces, celostna grafična podoba, podoba, vinogradništvo.
Published: 24.11.2016; Views: 712; Downloads: 57
.pdf Full text (1,34 MB)

8.
SLOVENSKO VINOGRADNIŠTVO IN POSPEŠEVANJE IZVOZA VIN
Kaja Vrbnjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Slovenija sodi med države z večtisočletno tradicijo, saj ima vinograde več kot tretjina vseh kmetij v Sloveniji. Količine pridelanega vina se spreminjajo iz leta v leto, uradne evidence o proizvodnji pa niso popolne. Glavni razlog za velik del neregistrirane pridelave vina je v razdrobljenosti pridelave, ki je najbolj razdrobljena v Halozah in Prekmurju. Vinogradi v Sloveniji imajo strmo lego, omogočajo ekonomski razvoj in nudijo delovna mesta. Ravno zaradi tega ima Slovenija odlične pogoje za pridelavo kakovostnih vin. Kljub ugodni legi, idealnemu podnebju in tradiciji Slovenija v svetu ni znana kot vinorodna dežela. Slovenija ostaja neto uvoznica vina. Ključni dejavniki, ki vplivajo na uspešnost pospeševanja izvoza slovenskih vin, so medsebojno povezovanje vinogradnikov, raziskava potencialnih trgov in večja promocija Slovenije kot vinorodne dežele. V Sloveniji se večina kupcev vin, ki kupujejo v supermarketih, o nakupu odloči šele po videni ponudbi. Le malo je takšnih, ki že vnaprej vedo, kaj bodo kupili. Odločeni svoje odločitve redko spremenijo, pri ostalih pa na nakup vplivajo sorta, območje in v veliki meri etiketa. Iz tega lahko povzamemo, da ni pomembna le pridelava, temveč v veliki meri tudi način, kako in komu vino prodati.
Keywords: vino, vinogradništvo, potrošnja vina, izvoz vina.
Published: 21.11.2016; Views: 656; Downloads: 136
.pdf Full text (864,99 KB)

9.
EKONOMSKA ANALIZA PRIDELAVE IN PREDELAVE GROZDJA
Mitja Pörš, 2016, bachelor thesis/paper

Abstract: Ekonomska analiza pridelave in predelave grozdja Vinogradi ležijo na strmih legah, kar pomeni na eni strani izrazito drago pridelavo, na drugi strani pa to omogoča kakovosten pridelek grozdja. Delež kakovostnega vina predstavlja 60 % pridelave. Za boljšo prodajo vina se v zadnjem času vse več vinogradniških kmetij odloča za proizvodnjo buteljk. Cilj diplomskega dela je izvesti ekonomsko raziskavo pridelave in predelave grozdja sorte 'Laški rizling'. Namen diplomskega dela je s pomočjo razvitega kalkulacijskega sistema analizirati upravičenost proizvodnje grozdja, mošta, vina in buteljk. V okviru ekonomske analize so bili ocenjeni skupni stroški, skupni prihodki, finančni rezultat, lastna cena, koeficient ekonomičnosti in prelomna točka proizvodnje.
Keywords: ekonomika, simulacijsko modeliranje, vinogradništvo, 'Laški rizling'
Published: 07.10.2016; Views: 1107; Downloads: 127
.pdf Full text (740,45 KB)

10.
PRIMERJAVA VINOGRADNIŠTVA MED MARIBOROM IN PTUJEM V VISOKEM IN POZNEM SREDNJEM VEKU
Andreja Vozlič, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Vinogradništvo je še dandanes pomembna kmetijska panoga na področju Slovenije. Ne le da združuje ljudi, nudi nekaterim ljudem tudi kruh, ampak nas predstavlja tudi v svetu, saj se lahko pohvalimo z dobrimi kvalitetnimi vini. Danes je sicer gojenje, obdelava, predelava grozdja v vino veliko lažja kot bomo v nadaljevanju videli v primerjavi s preteklostjo vinogradništva. Pri našem diplomskem delu pa smo se najbolj osredotočili na Slovenske gorice, kjer smo primerjali panogo vinogradništva od začetka trte na naših tleh, še najbolj pa se poglobili v primerjanje vinogradništva med mesti Maribor in Ptuj v času visokega in poznega srednjega veka. V obeh mestih so bili najpomembnejši za razvoj vinogradništva samostani. Vino so potrebovali pri bogoslužju in v vsakdanjem dnevu kot dodatek slabi prehrani. Bili so tudi izobraženi in skoraj edini, ki so imeli postopke zapisane in so se tudi učili ter raziskovali kako priti do boljše kakovosti vin. Kasneje jim je bil interes še trgovanje z vinom, ki je takrat prinašalo lep dobiček, še posebej, če je bilo vino okusno. Z vinogradništvom so se pričeli ukvarjati tudi meščani in svobodni ljudje, ki so tudi videli v trgovini z vinom zaslužek. Tako so se ob vinogradništvu začele razvijati tudi druge obrti, ki so bile povezane z goricami in kletmi. Ena izmed njih je bila na primer sodarstvo. Med prej omenjenimi mesti pa je čez čas prišlo do napetosti, kjer je bilo vpleteno tudi mesto Slovenska Bistrica. Vzrok za nastale spore je predstavljala vinska trgovina. Vsa tri mesta so si želela nadvlade nad drugimi, saj kot smo že omenili je bila ta trgovina zelo dobičkonosna. Spor se je prelevil celo v pravo vinsko vojno, ki je trajala precej časa in je odločala o razvoju in življenju teh mest. Vinograde pa so v zgodovini prizadele tudi vremenske razmere, ki so jih včasih v celoti uničile in tako naredile veliko škodo. Škoda pa je nastala tudi zaradi živine, ki je dobesedno pojedla pridelek. Čez čas pa so iz tujine prihajale skupaj s sadikami trt tudi različne bolezni, s katerimi so se morali boriti v preteklosti. Najhujše izgube pa so doživljali prebivalci in vinogradi ob vdoru Turkov, ki so včasih do tal uničili zemljo ter pobili ljudi ali jih odpeljali v suženjstvo.
Keywords: zgodovina, srednji vek, vinogradništvo, Maribor, Ptuj, samostani, meščani, vinska trgovina, vinska vojna.
Published: 20.09.2016; Views: 844; Downloads: 94
.pdf Full text (1,22 MB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica