| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 8 / 8
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
2.
Varovanje manjših športno-rekreacijskih objektov
Uroš Cerkovnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je obravnavano varovanje manjših športno - rekreacijskih objektov, z uporabo mehanskega in tehničnega varovanja. Sredstva, ki se uporabljajo v sistemih varovanja, opravljajo dve pomembni funkciji. Prva je preventivna, ki storilce kaznivih dejanj odvračajo od namernih aktivnosti. Druga funkcija je uspešnost protivlomnega sistema, ki napadalcu onemogoči oziroma oteži dostop v objekt in sproži alarmni signal. V prvem delu so opredeljeni osnovni pojmi in problematika v manjših športno - rekreacijskih objektih. Opisana so kazniva dejanja zoper premoženje ( tatvina, rop, požar in vandalizem), poškodbe pri delu, prva pomoč pri zastoju srca in oživljanje rekreativcev. V nadaljevanju so opisane normativno – pravne podlage, Zakon o zasebnem varovanju in Pravilnik o ukrepih zasebnega varnostnika. V osrednjem delu naloge so opisane možnosti varovanja objektov. Mehansko varovanje ( ograje, zaščitne mreže, protivlomna vrata, protivlomne folije, ključavnice, protivlomne omare, trezorji in blagajne) lahko poveča učinkovitost varovanja. Služi za preprečevanje oziroma oteževanje vstopa storilcem kaznivih dejanj v objekt. V skupino tehničnih sredstev varovanja pa sodijo protivlomna zaščita, požarna zaščita, video nadzorni sistem, pristopna kontrola in detekcijsko merjenje gorljivih in strupenih plinov. Požarna zaščita je sestavljena iz sistema za zgodnje odkrivanje in javljanje požara, ter sistema za avtomatsko gašenje požara. V zadnjem delu diplomskega dela je opisano tehnično varovanje objekta fitnes centra Samson Bled. Opisani so tudi ukrepi ob zaznavi požara, ukrepi pri vlomu, tatvini, puščanju plina in reševanje ob zastoju cirkulacije krvi v telesu rekreativca.
Keywords: športno-rekreacijski objekti, varnost, varovanje, fizično varovanje, tehnično varovanje, mehansko varovanje, videonadzorni sistemi, protivlomni sistemi, protipožarni sistemi, primeri, diplomske naloge
Published: 23.01.2015; Views: 854; Downloads: 146
.pdf Full text (2,85 MB)

3.
Vpliv videonadzora v mestih na občutek varnosti prebivalcev in obiskovalcev : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varstvoslovje
Tina Prosen, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi bomo na kratko povzeli zgodovino in razvoj videonadzornih sistemov, predstavili argumente za in proti videonadzoru na javnih mestih, podkrepljene z raziskavami in izjavami obeh strani. Navedli bomo tudi nekaj primerov, kjer se je pojavila zloraba videonadzornega sistema s strani pooblaščenih posameznikov, ki so imeli dostop do nadzornega sistema in primere, kjer je videonadzor postal del popularne kulture. Na koncu pa še možni scenarij o tem, kam lahko videonadzor brez primernih regulacij in zaščit pred zlorabo vodi.
Keywords: videonadzor, videonadzorni sistemi, mesta, ulice, javni prostori, preprečevanje kriminalitete, varnost, diplomske naloge
Published: 17.06.2014; Views: 733; Downloads: 140
.pdf Full text (450,09 KB)

4.
Tehnično varovanje ZPKZ Dob pri Mirni : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Jure Škufca, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Zavod za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni je bil sprva zgrajen kot nadomestna lokacija za zapor v Mariboru in zaradi tega ni bilo poudarka na tehničnem varovanju. Zaradi sprememb v organiziranosti zavoda se je začelo razvijati tudi tehnično varovanje. Zavod je dobil nekaj konkretnih posodobitev. V diplomskem delu sem se osredotočil na tehnično varovanje zapora. Predlagal sem tehnične novosti v obstoječem sistemu, ki bi pripomogle k boljšemu tehničnemu nadzoru celotnega zavoda, večji varnosti in lažjemu delu pravosodnih policistov in ostalih zaposlenih.
Keywords: zavodi za prestajanje kazni, varnost, varovanje, tehnično varovanje, fizično varovanje, videonadzorni sistemi, diplomske naloge
Published: 25.10.2013; Views: 1369; Downloads: 289
.pdf Full text (947,20 KB)

5.
Varovanje v neprofitnih organizacijah : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Srečko Namestnik, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Neprofitne organizacije so organizacije, ki imajo nepridobitne cilje. Ustvarjenega dobička ne smejo razdeliti med člane. Namenijo ga za razširitev, rast in izboljšanje kakovosti storitev ter dobrin. Neprofitne organizacije se delijo na javne organizacije, napol javne organizacije in privatne organizacije. Vse organizacije, tudi neprofitne, so cel čas podvržene raznim oblikam zunanjih in notranjih nevarnosti. Manj teh nevarnosti je, bolj varna je organizacija. Bolj varna je organizacija, bolj se lahko posveti uspešnemu poslovanju. Zato je treba dobro poskrbeti za varnost v kakršni koli organizaciji. To se da storiti z doslednim upoštevanjem zakonodaje. S tem mislimo predvsem na Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter na Zakon o varstvu pred požarom, ne smemo pa pozabiti na Zakon o zasebnem varovanju. Za varnost v organizaciji se da dobro poskrbeti z vzpostavitvijo dobrega varnostnega sistema. Dober varnostni sistem vsebuje mehansko zaščito, protivlomni alarmni sistem in videonadzorni sistem. Mehanska zaščita je namenjena predvsem podaljševanju časa, ki ga potrebuje storilec, da vlomi v objekt. V tem času protivlomni alarmni sistem zazna in javi nepooblaščen vstop. Videonadzorni sistem posname storilca pri delu in tako služi kot dokazno gradivo, da je storilec storil kaznivo dejanje. Pri organizaciji je treba poskrbeti za učinkovito požarno varnost ter preventivne in aktivne ukrepe požarne varnosti. Pri gradnji objekta moramo razmisliti, kako bomo poskrbeli za evakuacijsko pot. Nujno je treba namestiti požarne javljalnike in gasilne aparate. Z metodo intervjuja smo analizirali, katera kazniva dejanja se najpogosteje pojavljajo v neprofitnih organizacijah in kako je v neprofitnih organizacijah poskrbljeno za varnost. Podrobno smo opisali varovanje v Športnem društvu Center Maribor in navedli, kakšne izboljšave bi se lahko v omenjenem društvu uvedle.
Keywords: organizacije, neprofitne organizacije, varnost, varovanje, tehnično varovanje, požarna varnost, mehanska zaščita, videonadzorni sistemi, alarmni sistemi, diplomske naloge
Published: 25.10.2013; Views: 762; Downloads: 100
.pdf Full text (1,13 MB)

6.
Varovanje sakralnih objektov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Sandi Lah, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom »Varovanje sakralnih objektov« je po vsebini razdeljeno na sedem poglavij. V prvem poglavju je uvod. Drugo poglavje sem namenil varovanju, proučil na kakšne načine so sakralni objekti najpogosteje ogroženi in predstavil možne rešitve varovanja sakralnih objektov v mestih in oddaljenih krajih. V tretjem poglavju sem opisal sisteme varovanja in sicer podrobneje proučil mehanske sisteme, pristopno kontrolo, protipožarno varovanje, protivlomne sisteme, video nadzorni sistem in detektorsko mnenje gorljivih plinov. Zakonodajo oziroma pravne vidike varovanja sakralnih objektov sem proučil v četrtem poglavju. Funkcionalne vidike varovanja sakralnih objektov sem predstavil v petem poglavju. V predzadnjem poglavju sem shematično prikazal načrt župnišča in tako prišel do zaključka, ki sem ga zapisal v sedmem poglavju. Namen in cilji diplomskega dela so bili doseženi. Prav tako sem potrdil vse predpostavke.
Keywords: sakralni objekti, cerkve, varnost, varovanje, tehnično varovanje, mehansko varovanje, videonadzorni sistemi, protivlomni sistemi, diplomske naloge
Published: 14.04.2014; Views: 687; Downloads: 103
.pdf Full text (3,06 MB)

7.
Primerjalna analiza sodobnih video nadzornih sistemov in njihova implementacija
Aleksandar Dojčinović, 2014, master's thesis

Abstract: Statistike v Sloveniji in svetu beležijo stalni porast stopnje kriminala v vseh oblikah, zato zadnje čase vse več ljudi poskuša zavarovati sebe in svoje premoženje s primernim načinom varovanja. Namen varovanja je zaščita premoženja pred odtujitvijo in/ali zaščita območja pred nedovoljenim vstopom ali posegom. V praksi je najbolj pogost način varovanja videonadzorni sistem, ki podaja vizualne informacije – sliko, ki zagotavlja veliko uporabnih informacij. Magistrsko delo obravnava probleme sodobnih videonadzornih sistemov in njihovih implementacij. Ljudje se vse bolj zavedajo pomena varnosti in samega varovanja. Vsak, ki je bil kdaj žrtev premoženjskih ali drugačnih oblik kaznivih dejanj, prične razmišljati o postavitvi varnostnih oziroma videonadzornih sistemov. Sodobna informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča nove možnosti uporabe pametnih naprav, hkrati pa se je strojna oprema v zadnjem času močno pocenila. Namen magistrske naloge je raziskati, enostavno opisati in predstaviti prednosti in slabosti sodobnih videonadzornih sistemov ter jih kasneje implementirati v dve študiji primera. Cilj naše magistrske naloge je analizirati ter teoretično in tudi praktično utemeljiti stroškovno ugoden in učinkovit videonadzorni sistem za potrebe varovanja stanovanj in podjetij. V magistrski nalogi je predstavljena tudi realizacija lokalnega računalniškega omrežja za potrebe profesionalnega videonadzora za dve študiji primera. Pri pisanju magistrske naloge smo si pomagali z analizo primarnih in sekundarnih virov, s primerjalno analizo in študijo primera, kjer smo na podlagi kritične analize zbranih podatkov podali končno oceno. Med seboj smo primerjali sodobne videonadzorne sisteme različnih ponudnikov. Na podlagi analize smo izbrano rešitev implementirali v dveh različnih podjetjih. Ob implementaciji smo odkrili veliko napak, ki jih redko zasledimo v teoriji. Implementacija videonadzornega sistema v vsakem podjetju je zgodba zase. V magistrski nalogi smo želeli odkriti napake pri implementaciji v realnosti in jih osvetliti.
Keywords: Videonadzorni sistemi, varovanje, IP kamere, zasebnost, študija primera.
Published: 25.09.2014; Views: 866; Downloads: 243
.pdf Full text (2,18 MB)

8.
Video nadzor v zasebnem varovanju
Iztok Ledinek, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Video nadzor je varnostni ukrep, ki je z uvedbo novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij postal tako enostaven in poceni, da je primeren za široko in ne več le za profesionalno uporabo. Da bi bilo to možno, je bilo potrebno varnostnim subjektom vzeti izključno pravico do uporabe video nadzora ter ga prepustiti širšemu naboru uporabnikov. Tako so zadovoljni proizvajalci, trgovci in kupci, pa tudi zasebno varovanje, saj tako uspešnega prodajnega artikla še ni imelo. Zasebno varovanje je popolnoma brez pretresov sprejelo spremembo svojega krovnega zakona, ko je zakonodajalec iz njega izbrisal uporabo video nadzora iz nabora ukrepov varnostnika. Pravna ureditev video nadzora, ki je še vedno prvenstveno namenjen varovanju ljudi in premoženja, je bila prenesena v zakon, ki je namenjen varovanju osebnih podatkov, kjer pa je verjetno tudi zaradi pričakovane neprofesionalne rabe, bistveno bolj natančno opredeljen. Vendar je tak le zunanji videz video nadzora kot družbenega pojava. V resnici gre za občutljivo področje tehtanja med varnostjo in svobodo, nadzorom in vohljanjem, legalnostjo in legitimnostjo. Teh odločitev ni modro prepuščati ne trgu ne presoji posameznika, oba sta namreč razcepljena: do lastnih interesov popustljiva, do drugih stroga. Ponovna profesionalizacija video nadzora je videti kot dobra rešitev teh dilem, tako mu je najlažje zagotoviti zakonito, strokovno in sorazmerno oziroma humano rabo. Pod takimi pogoji bi morebiti lahko dodelili upravljavcem, varnostnim subjektom, pravnim osebam s strokovnim in varnostno preverjenim kadrom nekoliko večja pooblastila pri uporabi te izjemne tehnologije, da bo končno lahko dajala rezultate, ki bodo uporabnikom res v prid.
Keywords: zasebno varovanje, tehnično varovanje, videonadzorni sistemi, pravna ureditev, diplomske naloge
Published: 19.10.2016; Views: 722; Downloads: 102
.pdf Full text (973,36 KB)

Search done in 0.26 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica