| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 42
First pagePrevious page12345Next pageLast page
1.
2.
3.
4.
POVEZANOST MED VELIKOSTJO PODJETJA IN MERLJIVIMI ATRIBUTI ZAPOSLITVENEGA OGLASA
Mojca Gaber, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Vsi zaposlitveni oglasi imajo skupen cilj — seznaniti čim več ljudi in pritegniti pravega kandidata za prosto delovno mesto. Z dobrim zaposlitvenim oglasom lahko bistveno vplivamo na uspešnost oglasa, ki je odvisna od njegove oblike in vsebine. Oglasi morajo biti čim bolj izvirni in vpadljivi, da pritegnejo pozornost potencialnih kandidatov. Dober oglas in primeren kandidat za zaposlitev sta namreč močno povezana. V diplomskem delu smo raziskali, kakšna je povezava med velikostjo podjetja in merljivimi atributi zaposlitvenega oglasa. Velikost podjetja smo določili glede na število zaposlenih v podjetju. Atributi, ki smo jih vključili v raziskavo, so površina, cena, barve, število ponovitev in število prijav na zaposlitveni oglas. Diplomsko delo je sestavljeno iz dveh delov, teoretičnega in raziskovalnega. V teoretičnem delu smo predstavili tržno komuniciranje, nato smo podrobneje opisali oglaševanje in odnose z javnostmi. Opisali smo, kako se oglaševanje uporablja tudi kot oblika vabljenja potencialnih kandidatov za zaposlitev. Na koncu smo opredelili zaposlitvene oglase. Z njimi podjetje komunicira z javnostmi, daje vedeti, da živi, raste in zaposluje. Raziskovalni del je bil namenjen analiziranju podatkov in teoriji, ki je bila pomembna za razumevanje raziskave. Podatke, ki smo jih pridobili s pomočjo preučevanja zaposlitvenih oglasov in anketnega vprašalnika, smo statistično obdelali s pomočjo programa SPSS in Microsoft Excel. Pri testiranju hipotez smo ugotovili, da med velikostjo podjetja in atributi zaposlitvenih oglasov obstaja pozitivna odvisnost. Odstopal je le atribut število ponovitev zaposlitvenega oglasa, kjer je raziskava pokazala, da povezanost ne obstaja. Najvišja povezanost se je pokazala med spremenljivkama velikost podjetja in število prijav na zaposlitveni oglas. Ugotovili smo tudi visoko povezanost med velikostjo podjetja in površino, ceno ter številom barv v zaposlitvenem oglasu. Testirali smo tudi, kakšna je povezava med samimi atributi. Ponovno je izstopal atribut število ponovitev zaposlitvenega oglasa, saj je analiza pokazala, da med njim in površino, ceno, bravo obstaja negativna odvisnost. Med številom ponovitev in številom prijav na zaposlitveni oglas pa povezave ni. Pogledali smo si tudi, katere medije podjetja največ uporabljajo za oglaševanje. Analiza podatkov je pokazala, da podjetja za oglaševanje zaposlitvenih oglasov poleg časopisov največ uporabljajo internet. Za najmanj uporabljen medij pa sta se pokazala radio in TV sprejemnik.
Keywords: Tržno komuniciranje, oglaševanje, odnosi z javnostmi, velikost podjetja, zaposlitveni oglasi
Published: 01.12.2010; Views: 1860; Downloads: 104
.pdf Full text (3,93 MB)

5.
SNOVANJE DELOVNIH SKUPIN V ORGANIZACIJI
Kaja Božičević, 2012, final seminar paper

Abstract: Vsakdo izmed nas pripada kakšni skupini, bodisi športni, delovni, socialni ali politični. Ljudje se vse bolj zavedamo medsebojne odvisnosti in povezanosti, zato se povezujemo v skupine kjer je med člani več povezanosti in sodelovanja, kar pa je najprimerneje pri sprejemanju kompleksnih odločitev. Ker se v današnjem času konkurenca veča, je glavna naloga podjetji, da se organizirajo tako, da bo njihova produktivnost kar največja. Zato je pomembno, da se oblikujejo delovne skupine, s pomočjo katerih se delo opravi hitreje in učinkoviteje, na vseh ravneh organizacije. Več kot je znanja in izkušenj, večja je interakcija v skupini, vse to pa pomembno vpliva na pozitiven rezultat dela. Delo v skupini ima svoje prednosti in pomanjkljivosti, pri katerih posledično pride do konfliktov med člani skupine. katerim se nobena skupina ne more izogniti. Pomembno je, da se soočimo s problemi in jih sproti rešujemo.
Keywords: Delovne skupine, vodenje, motivacija, reševanje konfliktov, velikost, sestava, povezanost skupine in komunikacija v delovni skupini
Published: 14.03.2012; Views: 1317; Downloads: 190
.pdf Full text (491,96 KB)

6.
PRIMERJALNA ANALIZA VPLIVA KRIZE NA UČINKOVITOST IN USPEŠNOST POSLOVANJA PODJETIJ KEMIČNE INDUSTRIJE
Miran Matija, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Skozi analizo premoženjsko-finančnega položaja, poslovne učinkovitosti in uspešnosti ter denarne uspešnosti dveh domačih in enega tujega podjetja kemične industrije v obdobju 2007-2010 smo ugotovili, da je kriza negativno vplivala na poslovno in finančno uspešnost vseh treh proučevanih podjetij, a ne enako močno. Poslovanje slovenskih podjetij, Heliosa in Melamina, je v skoraj vseh vidikih proučevanja manj uspešno kot nemško podjetje BASF SE. Tako smo lahko potrdili tezo, da je velikost in razvejanost programa podjetja tudi pomemben faktor v okoliščinah gospodarske krize, saj se podjetje lažje prilagaja spremembam v njegovem poslovnem okolju, kar mu omogoča tudi večja paleta proizvodov, ki jih razpečuje različnim gospodarskim sektorjem na različnih prodajnih trgih po vsem svetu.
Keywords: velikost podjetja, analiza premoženjsko-finančnega položaja, poslovna učinkovitost, poslovna uspešnost, denarna uspešnost.
Published: 16.11.2012; Views: 1424; Downloads: 311
.pdf Full text (1,34 MB)

7.
Morfološke značilnosti poli(glicidil metakrilat-ko etilen glikol dimetakrilatov) pripravljenih iz emulzij z visokim deležem notranje faze
Doroteja Žibert, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo proučevali vpliv različnih dejavnikov na morfologijo materialov, pripravljenih iz emulzij z visokim deležem notranje faze. Pripravljali smo emulzije tipa voda v olju z GMA/EDGMA (ali EDMA) v različnih razmerjih. Pripravljene emulzije smo analizirali s svetlobnim mikroskopom, monolite pa z vrstičnim elektronskim mikroskopom. Najprej smo proučevali vpliv staranja emulzij. Ugotovili smo, da se velikost kapljic notranje faze v emulziji s časom zaradi koalescence in Ostwaldovega zorenja veča. Posledično so pore v monolitnem materialu, pripravljenem iz starane emulzije večje, kot v materialu, polimeriziranem iz na novo pripravljene emulzije. Velikost kapljic v emulziji se je povečala od približno 1-2 μm na 5-6 μm v približno treh tednih. Po tem času se je začelo vidno ločevanje faz emulzije. Izmerjeno povečanje je sovpadalo z velikostjo por v polimernih monolitnih materialih, pripravljenih iz opazovanih emulzij. Nato smo opazovali spremembe pri zmanjšanju količine surfaktanta. Uporabljali smo surfaktant PEL 121. Po zmanjšanju količine za polovico smo opazili, da je velikost kapljic takoj po mešanju približno enkrat večja kot v vzorcih z običajno količino surfaktanta. Nadaljnje povečevanje kapljic je potekalo enako hitro kot pri kontrolnih vzorcih, vendar pa je bila maksimalna dosežena velikost kapljic, 5-6 μm, zaradi začetne razlike dosežena že po enem tednu. Kasneje se je začelo že vidno ločevanje faz emulzije. Nekateri od pripravljenih monolitnih materialov teh vzorcev niso imeli značilne sferično porozne strukture, zato je bilo merjenje oteženo, rezultati pa nezanesljivi. Nazadnje smo opazovali še vplive dodajanja topil. Uporabili smo topili metanol in 2-propanol. V emulzijah smo opazili povprečno povečanje kapljic za 2 μm glede na kontrolo. To se je odražalo tudi na nekaterih pripravljenih monolitih, pri drugih pa smo ponovno opazili velika odstopanje od značilne porozne strukture, zato meritev nismo mogli opraviti. Kot najbolj konsistentno se je za povečevanje por izkazalo staranje emulzije, druge metode zaradi velike nestabilnosti emulzij niso dale zadovoljivih rezultatov.
Keywords: polimer, emulzije z visokim deležem notranje faze, velikost por, koalescenca, Ostwaldovo zorenje
Published: 07.05.2012; Views: 2514; Downloads: 129
.pdf Full text (1,82 MB)

8.
Sledenje delcem v toku viskozne tekočine
Jure Ravnik, Matjaž Hriberšek, Janez Lupše, 2009, published scientific conference contribution

Abstract: Predstavljena je numerična študija obnašanja delcev v gnani kotanji. Viskozen laminaren tok je simuliran s programskim paketom, ki temelji na metodi robnih elementov. Razvit je algoritem za Lagrangeovo sledenje delcev. Fizikalni model vključuje težnost, vzgon, upor in prispevke zaradi tlačnega gradienta ter dodane mase. Algoritem je bil uporabljen za simulacijo toka in obnašanja delcev v gnani kotanji. Raziskani so bili pogoji za vstop delcev različnih premerov in gostot v sekundarne vrtince v kotanji. Izvedena je bila parametrična študija. Ugotovljeno je bilo, da je velikost delca odločujoč faktor za vstop v sekundarne vrtince. Izvedena je bila primerjava z eksperimentalnimi podatki, ki je pokazala odlično ujemanje rezultatov numeričnih simulacij in eksperimentov.
Keywords: disperzni dvofazni tokovi, viskozni laminarni tok, Lagrangeovo sledenje delcev, gnana kotanja, velikost delcev
Published: 31.05.2012; Views: 1577; Downloads: 19
URL Link to full text

9.
10.
Vpliv velikosti črede, načina reje ter eksterierja živali na dolgoživost in proizvodne lastnosti krav črno bele pasme
Tadej Virk, 2012, master's thesis

Abstract: Cilj preučevanja je bila primerjava proizvodnih lastnosti krav črno bele pasme med seboj glede na velikost črede, načina reje ter lastnosti zunanjosti. Zanimali so nas tudi vzroki izločitev molznic iz črede glede na način reje ter velikost črede. Skupno je bilo v primerjavo vključenih 1671 krav črno bele pasme, ki so prvič telile med 1. 1. 2004 in 31. 12. 2004. Živali se med seboj statistično značilno razlikujejo (p ≤ 0,05) glede na velikost črede v vseh primerjanih proizvodnih lastnostih (indeks dolgoživosti, starost živali, število produktivnih dni, starost ob prvi telitvi, število telitev, življenjska prireja mleka ter količina mleka na krmni dan). Pri primerjavi proizvodnih lastnosti glede na način reje se živali med seboj statistično značilno razlikujejo (p ≤ 0,05) samo v količini mleka na krmni dan in starosti ob prvi telitvi. Pri primerjavi proizvodnih lastnosti glede na linearne ocene zunanjosti se živali med seboj statistično značilno razlikujejo (p ≤ 0,05) v indeksu dolgoživosti, življenjski prireji mleka in količini mleka na krmni dan. Plodnostne motnje so najpogostejši vzrok za izločitev molznic iz črede, takoj za njimi pa so bolezni vimena (mastitis).
Keywords: molznice, dolgoživost, proizvodne lastnosti, ocene zunanjosti, velikost črede
Published: 02.01.2013; Views: 1491; Downloads: 138
.pdf Full text (258,87 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica