| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 20
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
VPLIV BLAGOVNE ZNAMKE IN DRŽAVE POREKLA NA ZAZNAVANJE ORGANOLEPTIČNIH LASTNOSTI PIVA V SLOVENIJI
Urban Kramberger, 2016, master's thesis

Abstract: Magistrska naloga zajema področje blagovne znamke s poudarkom na njenem pomenu v marketinškem konceptu, kjer blagovne znamke postajo sidro opazovanja in jedro strateškega razmišljanja podjetja. Blagovne znamke pomenijo eno ključnih premoženj podjetij, premoženje, katerega vrednost se udejanja na strani porabnika. Porabniki so tisti, ki ne kupujejo le izdelkov, prvobitno kupujejo koristi, in prednost ima tisto podjetje, ki ne prodaja zgolj izdelkov brez slike v mentalnem okvirju porabnika, temveč so njihovi izdelki priznane blagovne znamke. Za dobrega tržnika je pomembno, da ve, kako lahko sam pripomore k temu, da bodo porabniki čim bolj razumeli, kaj so lastnosti izdelka ali storitve, ki jo ponuja na trg, da ima jasno definirano svojo identiteto in se trudi, da ta identiteta v čim večji meri sovpada s sliko, ki jo imajo o izdelku oziroma storitvi porabniki. S celovitim marketinškim spletom tržnik stremi k temu, da identiteta izdelkov z znamko, ki jih ponuja na trgu, sovpada z dobljenim imidžem, ki mu ga priznava porabnik. Na imidž izdelka pa lahko poleg lastno kontroliranih dejanj vplivajo tudi zunanji vplivi, kot na primer država porekla, iz katere prihaja določen izdelek. Da lahko tržnik obvladuje vedno bolj zapletenega porabnika, ki živi pod čedalje večjim časovnim stresom, z vedno večjim možnim dostopom do informacij, se mora izobraževati in namenjati pozornost tudi področju vedenja porabnikov; kaj so tisti dejavniki, ki vplivajo na njihovo vedenje, kako porabnik sprejema odločitve, kaj počne z izdelkom, kaj se zgodi, ko izdelek preneha uporabljati, kaj pravzaprav predstavlja vrednost v očeh porabnik ipd. To je področje raziskovanja porabnikov. Z vedenjem porabnikov in blagovnimi znamkami se ukvarjamo tudi v empiričnem raziskovalnem delu magistrske naloge. Na trg vsakodnevno vstopajo blagovne znamke, ki zaradi prevladujočega tržnega deleža blagovnih znamk Pivovarne Laško in Pivovarne Union predstavljajo izjemno agresivne sledilce, izjemen problem pri sledilcih pa nastopi, če za svojo strategijo konkurenčnega nastopanja izberejo najslabši možni scenarij, to je konkuriranje na cenovni politiki, se pravi s ceno. Konkuriranje s ceno pomeni padanje vrednosti celotne kategorije, v našem primeru kategorije piva v Sloveniji. Trgovci so iznajdljivi, bitka med njimi je neizprosna, zato tudi sami namenjajo veliko pozornosti raziskovanju porabnikov. V povezavi s kategorijo piva v svojih komunikacijskih naporih poleg privlačne cene pogosto izpostavljajo poreklo piva, ki ga prodajo. Češka in Nemčija sta pionirski državi v pivovarski industriji in dober imidž, ki je ponesel to panogo po celem svetu, trgovci izkoriščajo tudi v svojih komunikacijah s poudarkom, da tudi sami prodajajo svoje izdelke z znamkami iz teh držav. Namen naloge je bil preveriti, kako porabniki razumejo to komunikacijo, ali ji zaupajo in ali dejansko opazijo razliko med pivom trgovskih blagovnih znamk in pivom priznanih proizvajalcev. Proučili smo tudi, kakšen je vpliv države porekla na percepcijo organoleptičnih lastnosti piva.
Keywords: Marketing, blagovna znamka, država porekla, vedenje porabnikov, nakupni proces, kakovost v nakupnem procesu, organoleptične lastnosti izdelka.
Published in DKUM: 20.12.2016; Views: 1021; Downloads: 151
.pdf Full text (5,37 MB)

2.
VEDENJE IN PREFERENCE IGRALCEV GOLFA
Valerija Lajhar, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Pomembno je, da podjetje ve, kdo so njegovi odjemalci, da pozna njihovo vedenje, da jim lahko ponudi izdelek, s katerim bo zadovoljilo njihove potrebe in jim olajšalo odločanje za nakup. V teoretičnem delu smo predstavili odjemalce, ki so najpomembnejša sestavina ožjega marketinškega okolja. Velikokrat namesto besede odjemalec zasledimo pojma potrošnik in porabnik. Ugotovili smo, da na vedenje odjemalcev vplivajo notranji in zunanji dejavniki. V zvezi z vedenjem odjemalcev smo predstavili proces odločanja, s katerim lahko vplivamo na odločitve odjemalcev. V sklopu praktičnega dela smo predstavili golf igrišče Zlati grič, ki se nahaja v destinaciji Rogla-Pohorje, ki jo sestavljajo kraji Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica. Izvedli smo raziskavo o vedenju in preferencah igralcev golfa. V praktičnem delu so s pomočjo tabel in različnih grafikonov predstavljeni rezultati anketiranja, ki smo ga izvedli prek spletne ankete in na golf igrišču Zlati grič. Sklepni del projekta zajema ugotovitve in predloge, ki se nanašajo na golf igrišča.
Keywords: Vedenje porabnikov, odjemalec, destinacija Rogla-Pohorje, golf igrišče
Published in DKUM: 10.11.2016; Views: 855; Downloads: 126
.pdf Full text (1,38 MB)

3.
ANALIZA VEDENJA PORABNIKOV PREHRANSKIH DOPOLNIL V SLOVENIJI NA OSNOVI TEORIJE NAČRTOVANEGA VEDENJA
Darko Serec, 2016, master's thesis

Abstract: V teoretičnem delu smo naprej predstavili osnovne pojme (prehranska dopolnila, vedenje porabnikov in nakupni proces). Nato smo preučili vedenje porabnikov prehranskih dopolnil z predstavitvijo elementov vpliva na vedenje porabnikov prehranskih dopolnil in proces nakupa prehranskih dopolnil. Sledilo je osrednje poglavje, v okviru katerega smo preučili modele teorij načrtovanega vedenja (nadalje TNV), predstavili njihov razvoj in opredelitev, ter jih predstavili tudi posebnosti in značilnosti modelov TNV na področju proizvodov in storitev povezanih z zdravjem ljudi. V raziskovalnem delu naloge smo uvodoma podali splošen pregeld trga prehranskih dopolnil v Sloveniji. Nato smo na podlagi kvantitativne raziskave analizirali vedenje porabnikov prehranskih dopolnil na podalgi TNV v Sloveniji. Ponazorili smo rezultate raziskave, preverili zastavljene hipoteze, podali ključne ugotovitve in predloge ter sklep. Temeljna ugotovitev naloge je, da lahko TNV vedenja v veliki meri napove vedenje porabnikov prehranskih dopolnil v Sloveniji, ob upoštevanju zdrastvene motivacije porabnikov. Navedeno izhaja iz ugotovitve, da obstajajo statistično značilne razlike v vplivu socialno kognitivnih konstruktov o nameri uživanja prehranskih dopolnil pri porabnikih prehranskih dopolnil, z visoko stopnjo zdravstvene motivacije in tistimi, z nizko. Napoved vedenja pa je nekoliko omejena le ob upoštevanju razlik, med porabniki s pozitivnimi in negativnimi stališči do vedenjske namere uživanja prehranskih dopolnil, saj med njimi ne obstajajo statistično značilne razlike.
Keywords: teorija načrtovanega vedenja, prehranska dopolnila, vedenje porabnikov
Published in DKUM: 01.07.2016; Views: 2415; Downloads: 473
.pdf Full text (1,10 MB)

4.
MERJENJE STALIŠČ UPORABNIKOV ELEKTRIČNEGA ORODJA DO IZBRANE BLAGOVNE ZNAMKE
Marija Natalija Cesar Bezjak, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo z naslovom »Merjenje stališč uporabnikov električnega orodja do izbrane blagovne znamke« obsega šest poglavij. V uvodnem delu je opredeljeno področje in opis problema, namen ter cilj raziskave, predpostavke, omejitve in uporabljene metode raziskovanja. Sledijo tri poglavja, ki se nanašajo na teoretični del naloge, kjer je poudarek na vedenju porabnikov, teoriji blagovne znamke in na stališčih uporabnikov. Opredeljene so komponente stališč, dejavniki, ki vplivajo na njihovo oblikovanje in metode merjenja stališč. Meritve le teh predstavljajo osnovo za izvedbo drugega, raziskovalnega dela. V poglavju, ki je namenjeno praktičnemu delu naloge je analiza dejanskih stališč uporabnikov profesionalnega električnega orodja blagovnih znamk Bosch in Makita.
Keywords: vedenje porabnikov, blagovna znamka, stališče, merjenje stališč.
Published in DKUM: 27.06.2016; Views: 800; Downloads: 88
.pdf Full text (752,28 KB)

5.
ANALIZA LETNE PORABE PREHRAMBNIH IZDELKOV PREBIVALCEV V SLOVENIJI
Irena Gregorinčić, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem analizirala vedenje porabnikov- prebivalcev Slovenije pri letni porabi prehrambnih izdelkov v zadnjih dvanajstih letih. Podatki, namenjeni javnosti, so pokazali, da se je poraba skoraj vseh prehrambnih izdelkov zmanjšala. Leta 2007 se je začela svetovna ekonomska kriza, ki je zajela tudi Slovenijo, prav tako je znano, da se indeks staranja prebivalstva v Sloveniji veča. Na osnovi podatkov, ki so namenjeni javnosti, kot so bruto družbeni proizvod, zaposlenost, ter indeks staranja prebivalcev in izdatki gospodinjstev za življenjske potrebščine, sem ugotavljala v kolikšni meri so ti dejavniki vplivali na zmanjšano porabo prehrambnih izdelkov prebivalcev v Sloveniji. Raziskovanje je pokazalo, da je nakupno vedenje prehrambnih izdelkov Slovencev v največji meri pod vplivom družbe in skupin, prav tako pa je na zmanjšano porabo nekaterih prehrambnih izdelkov v zadnjih dvanajstih letih vplivala tudi ekonomska kriza in vse več starejšega prebivalstva.
Keywords: vedenje porabnikov, raziskovanje marketinga, vplivi na vedenje porabnikov, prehrambni izdelki
Published in DKUM: 27.06.2016; Views: 658; Downloads: 64
.pdf Full text (1,76 MB)

6.
MERJENJE STALIŠČ DO BLAGOVNIH ZNAMK POMIVALNIH STROJEV
Rok Dobovičnik, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Tržniki uporabljajo znanje in raziskave vedenja porabnikov večinoma za namene, ki so usmerjeni k določeni blagovni znamki (npr. gospodinjski aparat blagovne znamke Bosch) in kako motivirati porabnika k nakupni odločitvi za želeno blagovno znamko. Za uspešno premagovanje konkurence mora podjetje uporabljati inovativne pristope, ki pa jih lahko uspešno planira in izvede samo z dobrim poznavanjem potreb porabnikov in njihovih stališč. Cilj moje naloge je bil predstaviti problem vedenja porabnikov v današnjih časih in kako si z dobrim poznavanjem in upoštevanjem področja zelo pripomoremo k razvijanju pravih marketinških pristopov in aktivnosti. Glavni cilj podjetja, ki ima v lasti blagovno znamko, je ta, da jo uspešno razvija in ji s celovitim pristopom povečuje vrednost in prepoznavnost. Za podjetja je tako ključnega pomena, da poznajo stališča svojih porabnikov, kakšna so njihova pričakovanja in ne nazadnje kakšno je njihovo zadovoljstvo z blagovno znamko.
Keywords: merjenje stališč, vedenje porabnikov, blagovna znamka, pomivalni stroj
Published in DKUM: 17.06.2016; Views: 1020; Downloads: 122
.pdf Full text (2,04 MB)

7.
Nakupno vedenje porabnikov ekoloških živil v Sloveniji
Jasna Kuštor, 2016, master's thesis

Abstract: Trg ekoloških živil je svojevrsten trg, ki raste v vseh gospodarskih razmerah, tako v recesiji kot konjunkturi, vedenje porabnikov na tem trgu pa se nekoliko razlikuje od vedenja porabnikov na trgu konvencionalnih živil. Kljub temu da je tudi na tem trgu cena poglavitna ovira za nakup, pa obstajajo na drugi strani pomembni motivi, ki pripomorejo k odločitvi za nakup. Dejstvo je namreč, da je vpletenost porabnika v tem nakupnem procesu bistveno večja, kot je pri nakupu običajnih oziroma konvencionalnih živil. V nalogi nas je zanimal pogled na trg ekoloških živil skozi prizmo porabnika ter konkretno nakupno vedenje porabnikov ekoloških živil v Sloveniji. V teoretičnem delu naloge smo predstavili ekološko kmetijstvo, ekološka živila in trg ekoloških živil, opisali smo vedenje porabnikov, predstavili porabnika na trgu ekoloških živil ter njegove motive in ovire za nakup ekoloških živil. V raziskovalnem delu naloge smo podrobno raziskali nakupno vedenje porabnikov ekoloških živil. Osnovni raziskovalni problem, ki smo si ga zadali, je bilo nezadostno poznavanje nakupnega vedenja porabnikov ekoloških živil. Osnovni cilj, iz katerega smo potem izpeljali vse ostale cilje, pa je torej bil raziskati nakupno vedenje porabnikov na trgu ekoloških živil v Sloveniji. Z analizo podatkov smo na podlagi zastavljenih hipotez prišli do naslednjih zaključkov: - Ne moremo trditi, da ženske pogosteje kupujejo ekološka živila kot moški. - Kupci najpogosteje kupujejo ekološka živila v trgovinah z izdelki vsakdanje rabe. - Gospodinjstva z višjim neto dohodkom porabijo mesečno več za nakup ekoloških živil. - Med višino izobrazbe in pogostostjo nakupa ekoloških živil ni povezave. - Porabniki izmed ekoloških živil najpogosteje kupujejo ekološko sadje in zelenjavo. - Glavna ovira za nakup ekoloških živil je visoka cena. - Porabniki si želijo širšo ponudbo ekoloških živil slovenskega porekla. Ena od pomembnejših ugotovitev raziskave je tudi ta, da je, glede na obstoječe podatke iz preteklih let, delež porabnikov ekoloških živil v Sloveniji bistveno narasel.
Keywords: ekološka živila, ekološko kmetijstvo, porabnik ekoloških živil, nakupno vedenje porabnikov.
Published in DKUM: 30.05.2016; Views: 1480; Downloads: 254
.pdf Full text (957,08 KB)

8.
NAKUPOVALNO VEDENJE MOŠKIH NA TRGU KOZMETIČNIH IZDELKOV
Majda Vesel Kočar, 2013, master's thesis

Abstract: Odnos do lepote je povezan z odnosom do kozmetike. Splošno veljavno je, da nam je lepo všeč, kar pa ni lepo, na nek način zavračamo. Lepota je na različne načine izpostavljena v vseh obdobjih – opevana je v pisani besedi, upodabljana na slikah, občudujemo jo na gledaliških odrih, v zadnjih časih nam jo v izdatni meri ponujajo mediji. Lepota je nekaj, kar si želimo. Zato je to zelo priročen pojem za oglaševanje različnih kozmetičnih izdelkov, katerih glavno sporočilo je, kako (p)ostati lep, ob čemer so slogani "zapakirani" v najrazličnejše nam všečne oblike. V svojem magistrskem delu sem se lotila pregleda lepotnih idealov skozi čas in iz literature povzela pojmovanje podob idealne ženske in idealnega moškega v različnih zgodovinskih obdobjih. Predpostavljam, da je lepota zelo povezana tudi z zunanjim videzom, zato sem poiskala dosegljive podatke o zgodovini kozmetike oziroma, bolje rečeno, lepotnih pripravkov in se ustavila pri kozmetiki, kot jo poznamo danes. Logični razvoj dogodkov je pripeljal tudi do napovedovanja trendov v prihodnjih letih. V nalogi so me prav posebej zanimali moški, točneje njihovo nakupovalno vedenje na trgu kozmetičnih izdelkov. Ker moški skupaj z žensko predstavlja zaključeno celoto, sem analizirala tudi nakupovalno vedenje žensk na trgu kozmetičnih izdelkov; razlog za to je predvsem v tem, da ugotovim, če med obema spoloma obstajajo razlike v nakupovalnih navadah. Podatke sem pridobila z intervjuji z različnimi moškimi in ženskami, podrobneje pa sem analizirala tudi mnenja prodajalk oziroma prodajalcev na prodajnih mestih, kjer prodajajo kozmetiko. Dobljeni podatki so zanimivi sami zase, pa tudi v primerjavi z rezultati globalnih svetovnih raziskav. Trendi, ki se kažejo na področju prodaje in nakupovanja moške kozmetike, so vsekakor spodbudni in kot taki predstavljajo tudi oporo za odločitve tržnikov in distributerjev, ki se ukvarjajo z lansiranjem novih kozmetičnih blagovnih znamk na trg. Kot kaže, je pri sodobnem moškem želja po mladostnem videzu prehitela željo po drugačnosti ...
Keywords: moška kozmetika, lepota, nakupovalno vedenje, trg kozmetičnih izdelkov, kozmetična industrija, vedenje porabnikov, intervju
Published in DKUM: 26.09.2013; Views: 1976; Downloads: 373

9.
KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA VEDENJA PORABNIKOV
Ines Čeh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Danes se podjetja srečujejo z najmočnejšo konkurenco doslej, ki postaja vse hujša. Lahko pa so definitivno konkurenčna, kadar razvijejo pravo filozofijo in se tako usmerijo, od izdelka in prodaje, h kupcu oziroma porabniku. Danes lahko kupci izbirajo med mnogimi izdelki, blagovnimi znamkami in dobavitelji. Podjetja si zastavljajo vprašanje, kako se kupci odločajo? Prepričana sem, da porabniki znajo oceniti, katera ponudba jim bo prinesla največjo korist in dano vrednost. Kupci si, v mejah svojih sposobnostih in zmožnosti, določijo največjo maksimalno vrednost, pri tem pa upoštevajo stroške iskanja izdelka, omejeno znanje, mobilnost in dohodek. Ustvarijo si vrednostna pričakovanja in ravnajo skladno s temi pričakovanji. Nato določijo, ali je ponudba resnično izpolnila njihovo pričakovanje v zvezi z vrednostjo, kar vse vpliva na njihovo zadovoljstvo in možni ponovni nakup. Da bi podjetja vedela kaj porabniki želijo, čutijo in kako se obnašajo, pogosto naročajo formalne trženjske raziskave za raziskovanje vedenja porabnikov. Opredelila sem se na kvalitativno raziskavo in kvalitativne metode raziskovanja porabnikov. V kvalitativni raziskavi velja dejstvo, da številke niso vse, ko gre za odkrivanje, prepoznavanje motivov, potreb porabnika ter na splošno razumevanja porabnika. S pomočjo kvalitativnih metod - na primer s skupinskimi diskusijami, poglobljenimi intervjuji, celostno preučimo dinamiko izkušenj, ozadja, obnašanja ter motive. V ospredju je vprašanje "zakaj?" Uporabljajo se različne tehnike, ki preprečujejo umetno razmišljanje in odražanje o porabnikovih motivih, kajti s pomočjo tehnik ljudje svoje izkušnje, razloge za svoje vedenje, racionalnejše opišejo, kot bi jih drugače.
Keywords: porabnik, vedenje porabnikov, raziskovanje vedenja porabnikov, kvalitativna raziskava, kvalitativne metode
Published in DKUM: 02.04.2013; Views: 3172; Downloads: 668
.pdf Full text (1,16 MB)

10.
ZAZNANA TVEGANJA PRI ODLOČANJU O MENJAVI NAČINA KURJAVE
Tjaša Garmut, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu diplomskega seminarja so opisana zaznana tveganja, njihove vrste ter strategije za zmanjšanje le teh. Glede na agregatno stanje so našteta ter opisana goriva, njihove lastnosti ter primerjava med njimi. Praktični del zajema raziskavo o zaznanih tveganjih pri odločanju o menjavi načina kurjave. Anketni vprašalnik se nanaša na gorivo, ki ga anketirani trenutno uporabljajo; gorivo, za katerega bi trenutno najraje menjali obstoječe; najmočneje prisotna zaznana tveganja pri odločanju o načinu kurjave; pomembnost dejavnikov pri odločitvi; vpliv finančne in gospodarske krize na pomembnost cene in kakovosti in pomembnost izvora kotla.
Keywords: vedenje porabnikov, zaznana tveganja, goriva
Published in DKUM: 21.11.2012; Views: 1165; Downloads: 73
.pdf Full text (1,75 MB)

Search done in 0.15 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica