| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 29
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
SOCIALNA ANKSIOZNOST V MLADOSTNIŠTVU IN NJENA POVEZANOST Z MLADOSTNIKOVIM PSIHOSOCIALNIM POLOŽAJEM V RAZREDU
Janja Kolarič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava socialno anksioznost v mladostništvu in njeno povezanost s psihosocialnim položajem mladostnikov in mladostnic v razredu. V teoretičnem delu diplomske naloge je poudarek na opredelitvi, razvoju in vzrokih socialne anksioznosti. Opisane so tudi bistvene značilnosti pojmov, ki se v okviru teme naloge povezujejo s tovrstno anksioznostjo: obdobje mladostništva, samopodoba v mladostništvu, razred kot skupina, psihosocialni položaj učenca v razredu in vzorci vedenja. Empirični del diplomske naloge se nanaša na rezultate, pridobljene z anketnim vprašalnikom in s sociometrično preizkušnjo, ki sta bila aplicirana na 121 učencih sedmih in osmih razredov treh osnovnih šol. Na osnovi sociometrične preizkušnje je bil za vsakega učenca, vključenega v raziskavo, izračunan njegov psihosocialni položaj v razredu. Tako je bila omogočena razvrstitev anketiranih učencev v pet sociometričnih skupin: priljubljeni, zavrnjeni, prezrti, kontroverzni in povprečni učenci. Kategoriziranje anketirancev v omenjenih pet skupin je omogočilo primerjavo med učenci glede na njihove rezultate, pridobljene z anketnim vprašalnikom. Le-ta je vseboval vprašanja, vezana na socialno anksioznost, samopodobo in splošni učni uspeh učencev v preteklem šolskem letu. Hipoteze, ki so bile postavljene za izhodišče dela, so bile ob primerjavi med različnim spremenljivkami tudi ovrednotene. Ugotovljeno je bilo, da na izbranem vzorcu ni povezanosti med psihosocialnim položajem učencev v razredu in prisotnostjo socialne anksioznosti.
Keywords: socialna anksioznost, mladostništvo, samopodoba, psihosocialni položaj učenca v razredu, vzorci vedenja
Published: 22.08.2009; Views: 4024; Downloads: 847
.pdf Full text (1,04 MB)

2.
ČLOVEK IN NJEGOVA OSEBNOST KOT OSNOVNI ELEMENT ORGANIZACIJE
Sabina Padežnik, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Temelj raziskovanja diplomskega dela predstavlja osebnost in njeno opredelitev. Najprej smo predstavili osnovne pojme o človeku in razložili njegovo podzavest in zavest. V poglavju o osebnosti smo predstavili kronološko spreminjanje pomena osebnosti, ki se spreminja skozi različna obdobja in po različnih avtorjih. Vloga posameznika in njegova osebnost kot temeljni element organizacije se je skozi zgodovino spreminjala, spremenile pa so se tudi posameznikove osebne značilnosti, vplivi, razvojni potencial, položaj in podobno. Spoznanje, da je osebne lastnosti, značaj, temperament, telesna zgradba in sposobnosti človeka mogoče povezati z njegovim delom, vrednotam in načelom v organizaciji, pomeni izhodišče za pojmovanje človeka kot najpomembnejšega elementa organizacije. V želji po spoznanju človekove osebnosti, smo v času izdelovanja diplomske naloge v nadaljevanju podali nekatere možne klasifikacije osebnostnih teorij, kar predstavlja logično združenje posameznih teorij v celoto predstavitev osebnosti. V poglavju o vplivu osebnosti človeka kot ključnega dejavnika uspeha in delovanja v organizaciji, predstavljamo človekovo delo in njegovo vlogo v organizaciji. Na kratko smo opisali pomen dela skozi zgodovino, ravnanje z ljudmi pri delu in njihove vrednote. Nadaljnje smo predstavili človekove zmožnosti, njegovo vlogo in mesto v organizaciji ter jih povezali z razvijanjem človekovega vpliva na organizacijo, izzive in načela s katerimi se soočajo znotraj organizacije, osebne delovne cilje razvoja človeka in vrednote vodstvenih in ostalih ljudi v organizaciji. Vrednote v podjetju so namenjene usmerjanju stališč, mnenj in vedenj, in so skriti motivatorji, ki jih težko opazimo. Ko posamezniki spoznajo vrednote v organizaciji in spoznajo izzive, jim to omogoča oblikovanje in gradnjo višje predanosti delu in sami organizaciji. To vse prinaša doseganje osebnostnih in podjetniških ciljev ter zadovoljstvo in motivacijo za delo vnaprej. Zadnja poglavja diplomskega dela se nanašajo predvsem na vpliv osebnosti na zadovoljstvo zaposlenih in s njimi povezno motivacijo in na sposobnost določenih tipov osebnosti pri premagovanju stresa. Diplomsko delo se zaključi z osebnostjo kot determinanto uspešnosti posameznika, organizacije in njune odvisnosti.
Keywords: osebnost, teorije osebnosti, vloga človeka, osebne značilnosti, vpliv, razvojni potencial, položaj, značaj, temperament, telesna zgradba, vrednote, načela, odnos do dela, delo kot vrednota, izzivi, stališča, mnenja, vedenja, osebni in podjetniški cilji, zadovoljstvo, motivacija, stres, uspešnost
Published: 03.06.2010; Views: 5489; Downloads: 1007
.pdf Full text (2,57 MB)

3.
VPLIV ORGANIZACIJSKE KULTURE NA USPEŠNOST ORGANIZACIJE
Valerija Ščap, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava organizacijsko kulturo in kako le-ta vpliva na uspešnost organizacije ter na uresničevanje strategije. Predstavlja trajen sistem vrednot, prepričanj in predpostavk, ki so skupne vsem pripadnikom v določeni organizaciji. Zaposlene povezuje med seboj tako, da vedo, kako naj se vedejo, hkrati pa omogoča lažje prilagajanje okolju. Gradi se skozi daljše časovno obdobje. Na kulturi se odraža vsaka aktivnost, sprememba ali vedenje. Vsaka sprememba na kulturi pa povzroči spremembe na vseh področjih v organizaciji. Prav zaradi tega, ker je organizacijska kultura občutljiva na spremembe, mora podjetje le-to nenhno nadgrajevati, podpirati in spodbujati dejanja za doseganje ciljev, saj je temeljza dolgoročno konkurenčnost in s tem uspešnost organizacije.
Keywords: Organizacijska kultura, značilnosti organizacijske kulture, vrednote, norme, stališča, tipični obraci vedenja, modeli spreminjanja, uspešnost podjetja, močna kultura, strategija.
Published: 18.08.2010; Views: 2886; Downloads: 624
.pdf Full text (810,67 KB)

4.
METODE DOLOČANJA STANJA NAPOLNJENOSTI BATERIJ
Simon Vučko, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Uvodoma so predstavljene polnilne baterije s poudarkom na litij-ionski LiFePO4 bateriji in najbolj pogoste metode določanja stanja napolnjenosti baterij. Prikazana in izdelana je eksperimentalna shema za določanje karakteristik baterij pri različnih pogojih delovanja. Izdelano je bilo eksperimentalno polnilno-praznilno vezje in eksperimentalna mini temperaturna komora za simuliranje obratovanja baterije pri različnih temperaturah. Prikazani so tudi rezultati meritev s programom LabVIEW, iz katerih je mogoče določati napolnjenost baterij in uspešnost delovanja algoritma. V teoretičnem delu ekonomskega dela diplomskega dela smo se na kratko posvetili tematiki vedenja in zadovoljstva odjemalcev. V empiričnem delu je bila s pomočjo spletne ankete izvedena raziskava vedenja in zadovoljstva odjemalcev baterijsko napajanih naprav, katero smo zaključili z analizo dobljenih rezultatov.
Keywords: : določanje stanja napolnjenosti baterij, litij-ionska LiFePO4 baterija, galvanostatsko prekinitvena titracijska tehnika, napetost odprtih sponk, gonilnik LabVIEW, vedenje odjemalcev, raziskovanje vedenja odjemalcev, zadovoljstvo odjemalcev, pričakovanja odjemalcev, merjenje zadovoljstva, uporaba in opustitev izdelka.
Published: 05.01.2011; Views: 1867; Downloads: 227
.pdf Full text (8,72 MB)

5.
STRATEGIJE URAVNAVANJA VEDENJA PRI PREDŠOLSKIH OTROCIH
Biljana Lazarević, 2011, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi sem želela ugotoviti, katere strategije za uravnavanje vedenja vzgojitelji v vrtcih poznajo in uporabljajo ter kakšna je po njihovem mnenju učinkovitost le-teh. Hkrati sem želela ugotoviti razliko glede na delovno mesto, ki ga opravljajo v vrtcu, razliko glede na lokacijo vrtca, razliko glede na delovno dobo zaposlenih v vrtcu in razliko glede na starostno skupino otrok, v kateri zaposleni opravljajo svoje delo. Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. V prvem delu je predstavljen pojem vedenja, vrste vedenja, vedenjska genetika in dejavniki, ki vplivajo na vedenje. V drugem delu so zajeti vedenjski problemi, vedenjska modifikacija, vloga vrtca in vzgojitelja ter strategije za uravnavanje vedenja. Ker je neposredno o vzgojiteljih malo literature, sem si pomagala še z literaturo za učitelje in starše. V empiričnem delu sem uporabila anketni vprašalnik, sestavljen v namen konkretne raziskave, s katerim sem anketirala 76 vzgojiteljev/vzgojiteljic in pomočnikov vzgojitelja/pomočnic vzgojiteljic iz Maribora in okolice. Rezultati so pokazali, da pri poznavanju, uporabi in učinkovitosti ne prihaja do pomembnih statističnih razlik, ne med timom v skupini, prav tako tudi ne med zaposlenimi, ločenimi po delovni dobi, ne med mestnimi in podeželskimi vrtci in prav tako tudi ne med starostnimi skupinami otrok, v katerih zaposleni opravljajo svoje delo. Vse to odraža, da nova znanja dohajajo tako mlajše kot starejše osebe, ne glede na to, ali so zaposlene v večjih mestnih vrtcih ali izven mesta v manjšem vrtcu, in da to znanje tudi uporabljajo.
Keywords: vzgoja, vedenjski management, strategije uravnavanja vedenja, vrtec, vzgojitelj.
Published: 27.06.2011; Views: 2430; Downloads: 343
.pdf Full text (1,03 MB)

6.
MOTIVACIJA ZAPOSLENIH V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU X
Miša Hrast, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga govori o zaposlenih v vzgojno-izobraževalnem zavodu in njihovi motivaciji za delo. Ko govorimo o motivaciji nas predvsem zanima, kaj je tisto, kar nas vleče v neko službo vsak dan in kaj je tisto, kar nas odvrača. Teoretični del govori o čustveni in vedenjski motnji, o tem kaj vzgojno-izobraževalni zavod je in kakšni tipi obstajajo ter o zgodovini vzgoje in izobraževanja. Pregledali smo tudi motivacijske teorije kot osnovo za naše raziskovalno delo. Praktični del zajema raziskavo z anketami, opravljeno v enem izmed Slovenskih vzgojno-izobraževalnih zavodov.
Keywords: vzgojno-izobraževalni zavod, otroci z motnjami čustvovanja in vedenja, motivacija, motivacijski dejavniki
Published: 10.11.2011; Views: 1311; Downloads: 124
.pdf Full text (489,17 KB)

7.
NAKUPNO VEDENJE PROIZVODNIH PODJETIJ NA MEDORGANIZACIJSKIH TRGIH
Dragica Koštomaj, 2012, master's thesis

Abstract: Z naraščanjem konkurence so kupci postali zahtevnejši in bolj seznanjeni z izbiro na trgu, zato narašča pomen razumevanja ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje in razvoj tesnih odnosov med ponudniki in odjemalci. Medorganizacijsko nakupno vedenje proizvodnih podjetij na medorganizacijskih trgih je dinamično in zapleteno, pod vplivom različnih dejavnikov, poteka v več fazah, vključuje več posameznikov, ki imajo različne prioritete in cilje in se precej razlikuje od nakupnega vedenja potrošniških trgov. Razumevanje kupca in nakupnega vedenja organizacij namreč predstavlja prvi pogoj za razumevanje in management medorganizacijskega trženja. Medorganizacijski trg sestavljajo vse organizacije, ki kupujejo blago in storitve z namenom, porabe ali uporabe pri izdelavi drugih izdelkov ali storitev, ki jih nato prodajo, dajo v najem ali dobavijo. Na nakupno vedenje vplivajo različni dejavniki zato podjetja morajo poznati te dejavnike, da znajo svoj ponudbeni splet pravilno prilagajati željam in potrebam svojih odjemalcev. Magistrska naloga je sestavljena iz dveh delov. V prvem, teoretičnem delu magistrske naloge obravnavamo nakupno vedenje proizvodnih podjetij na medoragnizacijskih trgih. Predstavljen je pomen razumevanja in poznavanja ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje podjetij na medorganizacijskih trgih. Predstavljene so značilnosti in posebnosti medorganizacijskih trgov, ki jih morajo podjetja razumeti in poznati pri oblikovanju trženjskih strategij. Organizacijsko nakupno vedenje je dinamičen proces, ki zahteva veliko informacij in obsega več stopenj oziroma faz in nakupnih oblik, na nabavni proces in nakupno vedenje pa vpliva več dejavnikov. Prikazana je vloga nabavnega oddelka v nabavnem procesu in vloga nakupnega središča pri nakupnih odločitvah. Za medorganizacijske trge je značilna velika soodvisnost in vzajemnost odnosov katere posledica je tesno sodelovanje, zato je zelo pomembno, da nakupno vedenje analiziramo kot interaktivni proces. V drugem, praktičnem delu magistrske naloge smo spoznanja iz teoretičnega dela uporabili za empirično raziskavo o nakupnem vedenju proizvodnih podjetij v Sloveniji na medorganizacijskih trgih. Raziskava je osredotočena na raziskovanje in analiziranje ključnih dejavnikov, ki vplivajo na nakupno vedenje, kdo sodeluje v nakupnem procesu, kakšne so nakupne odločitve, kako se odločajo v podjetju in kakšni so odnosi med dobavitelji in kupci. V sklepnem delu smo podali povzetek empirične raziskave o nakupnem vedenju proizvodnih podjetij v Sloveniji na medorganizacijskih trgih. Ugotovitve bodo lahko služile proizvodnim podjetjem v Sloveniji razumeti razlike medorganizacijskih trgov in nakupnega vedenja, pri oblikovanju uspešnih medorganizacijskih strategij in taktik.
Keywords: nakupno vedenje podjetij, medorganizacijski trg, nabavni proces, nakupna oblika, vplivni dejavniki nakupnega vedenja, nakupno središče, interaktivni proces, odnosi med dobaviteljem in kupcem.
Published: 21.02.2013; Views: 1292; Downloads: 134
.pdf Full text (1,56 MB)

8.
Stališča in sprejemljivost ukrepov za upravljanje s populacijami sive vrane Corvus cornix v Sloveniji
Natalija Špur, 2015, master's thesis

Abstract: Na odnos ljudi do živali vpliva več dejavnikov, kot so: spol, starost, socialno-ekonomski status, stopnja izobrazbe in kulturne izkušnje. Populacija sive vrane se je v zadnjem času močno povečala zato nas je zanimalo, kakšen odnos imajo ljudje do sive vrane. Zastavili smo si dve široki raziskovalni vprašanji: kateri dejavniki vplivajo na namero ljudi in ali obstajajo razlike v poznavanju vran, v mnenjih o sobivanju vran in človeka, v sprejemljivosti ukrepov za upravljanje z vranami in v čustvih do vran glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe, območje bivanja, negativne izkušnje z vranami, članstvo v društvu za proučevanje in opazovanje ptic, lastništvo ali skrbništvo domače živali in glede na članstvo v lovskem društvu. Raziskovanje smo izvedli s spletnim vprašalnikom, ki je zajel 1045 anketirancev. Ugotovili smo, da na poznavanje vran vplivajo samoprepričanja o sposobnosti ločevanja med različnimi vrstami vran, čemur pa ne moremo zaupati. Na mnenja ljudi o sobivanju vran in človeka vplivajo predvsem negativne izkušnje ter članstvo v lovskem društvu. Spol na mnenja vpliva zelo malo. Na sprejemljivost ukrepov vplivajo predvsem negativne izkušnje in članstvo v društvu za opazovanje ptic. Spol, stopnja izobrazbe in članstvo v lovskem društvu vplivajo zelo malo. Na čustva do sive vrane vplivajo negativne izkušnje s sivo vrano. Vsi dejavniki ne prispevajo vedno enako k nastanku namere vedenja. Oblikovali smo model po Ajzenu, vendar s pomočjo multiple regresije nismo dobili rezultatov, s katerimi bi lahko dokazali, da izbrani dejavniki vplivajo na namero, da bi ljudje podpisali peticijo proti ukrepom za zmanjševanje števila vran ali, da bi pri izvedbi ukrepov, za zmanjševanje števila vran, sodelovali tudi sami.
Keywords: vrane, konflikti, poznavanje, mnenja, sprejemljivost ukrepov, čustva, izkušnje, namera vedenja.
Published: 13.10.2015; Views: 1134; Downloads: 181
.pdf Full text (1,19 MB)

9.
KVALITATIVNE METODE RAZISKOVANJA VEDENJA PORABNIKOV
Ines Čeh, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Danes se podjetja srečujejo z najmočnejšo konkurenco doslej, ki postaja vse hujša. Lahko pa so definitivno konkurenčna, kadar razvijejo pravo filozofijo in se tako usmerijo, od izdelka in prodaje, h kupcu oziroma porabniku. Danes lahko kupci izbirajo med mnogimi izdelki, blagovnimi znamkami in dobavitelji. Podjetja si zastavljajo vprašanje, kako se kupci odločajo? Prepričana sem, da porabniki znajo oceniti, katera ponudba jim bo prinesla največjo korist in dano vrednost. Kupci si, v mejah svojih sposobnostih in zmožnosti, določijo največjo maksimalno vrednost, pri tem pa upoštevajo stroške iskanja izdelka, omejeno znanje, mobilnost in dohodek. Ustvarijo si vrednostna pričakovanja in ravnajo skladno s temi pričakovanji. Nato določijo, ali je ponudba resnično izpolnila njihovo pričakovanje v zvezi z vrednostjo, kar vse vpliva na njihovo zadovoljstvo in možni ponovni nakup. Da bi podjetja vedela kaj porabniki želijo, čutijo in kako se obnašajo, pogosto naročajo formalne trženjske raziskave za raziskovanje vedenja porabnikov. Opredelila sem se na kvalitativno raziskavo in kvalitativne metode raziskovanja porabnikov. V kvalitativni raziskavi velja dejstvo, da številke niso vse, ko gre za odkrivanje, prepoznavanje motivov, potreb porabnika ter na splošno razumevanja porabnika. S pomočjo kvalitativnih metod - na primer s skupinskimi diskusijami, poglobljenimi intervjuji, celostno preučimo dinamiko izkušenj, ozadja, obnašanja ter motive. V ospredju je vprašanje "zakaj?" Uporabljajo se različne tehnike, ki preprečujejo umetno razmišljanje in odražanje o porabnikovih motivih, kajti s pomočjo tehnik ljudje svoje izkušnje, razloge za svoje vedenje, racionalnejše opišejo, kot bi jih drugače.
Keywords: porabnik, vedenje porabnikov, raziskovanje vedenja porabnikov, kvalitativna raziskava, kvalitativne metode
Published: 02.04.2013; Views: 1858; Downloads: 374
.pdf Full text (1,16 MB)

10.
Gradnja lijaka in lov plena pri larvah izbranih vrst volkcev (Neuroptera: Myrmeleontidae)
Vesna Klokočovnik, 2013, doctoral dissertation

Abstract: Larve volkcev (Neuroptera: Myrmeleontidae) so tipični sedentarni predatorji, ki ne iščejo plena marveč prežijo nanj na ustreznem mestu. Medtem ko večina vrst preži na plen skrita tik pod površino substrata, nekatere vrste gradijo lijakaste pasti. Pri teh je vedenje izrazito povezano z izgradnjo in vzdrževanjem lijaka, saj lijak predstavlja eno izmed glavnih determinant uspešnega ulova. V okviru doktorske disertacije smo opravili tri poskuse. V prvem poskusu smo proučevali zvezo med pogostostjo hranjenja in premerom lijaka ter ugotavljali značilno vedenje larv vrste Euroleon nostras. Larve so bile razdeljene v tri skupine, dobro in srednje hranjeno ter nehranjeno skupino. Odvisno od količine hrane se je premer lijaka s časom spreminjal. Najmanjše lijake so imele nehranjene larve, ta pa se je povečeval glede na količino hrane v srednje in dobro hranjeni skupini. Lijake z največjim premerom so imele dobro hranjene larve. Po petindvajset dnevnem poskusu smo zamenjali režim hranjenja v nehranjeni in dobro hranjeni skupini. Predhodno nehranjene larve so takoj po začetku hranjenja začele povečevati lijak, dobro hranjene larve pa so se ob pomanjkanju plena prestavile na drugo mesto ali se zabubile. Za larve E. nostras smo ugotovili, da so izrazito sedentarne. Nobena larva se v prvem delu poskusa ni prestavila, v drugem delu pa le dobro hranjene larve, za katere domnevamo, da so imele dovolj energije, da so se prestavile in zgradile nov lijak. V naslednjem poskusu smo ugotavljali vpliv zrnavosti substrata na gradnjo lijaka pri larvah E. nostras. Opazovali smo gradnjo lijaka v štirih različnih substratih. Iz opazovanj smo določili šest faz gradnje in ugotovili, da ima zrnavost substrata vpliv na prisotnost in trajanje določenih faz gradnje, kot tudi na frekvenco lučanja peska med gradnjo, ki se je z večanjem delcev substrata zmanjševala. Največje lijake so gradile larve v najustreznejšem substratu, kjer so porabile tudi največ časa za gradnjo, medtem ko so najmanjši lijaki bili zgrajeni v najfinejšem substratu. Nadalje smo ugotovili variacije med fazo poglabljanja, kjer so larve večkrat spremenile smer kroženja, prečkale sredino lijaka ali gradile "osmico". Medtem ko smo spreminjanje smeri med poglabljanjem obravnavali kot pravilno gradnjo, sta bili gradnja osmice in prečkanje sredine lijaka nepravilni gradnji. Ugotavljali smo tudi variabilnost v predatorskem vedenju larv volkcev z različnimi strategijami lova. V ta namen smo raziskali vedenje larv vrst Euroleon nostras, Myrmeleon formicarius in Myrmeleon hyalinus distinguendus, ki za lov plena gradijo lijake; Myrmecaelurus trigrammus, ki lijake gradi občasno; ter vrsto Neuroleon microstenus, ki za lov plena ne gradi lijakov. Za vse vrste smo zabeležili enoten katalog vedenjskih vzorcev ter izdelali etograme z najpogostejšo sekvenco vedenja. Ugotovili smo, da je večina vedenjskih vzorcev prisotna pri vseh vrstah, nekateri vedenjski vzorci pa so značilni le za vrste z določeno strategijo lova. Medtem ko je za lijakarje značilno bolj stereotipno vedenje, imajo larve nelijakarja N.microstenus dva značilna vedenjska vzorca, ki sta odvisna od načina odstranitve ostankov plena. Pri fakultativnem lijakarju smo našli vzorce značilne za lijakarje kot nelijakarje, kar verjetno kaže na vmesno evolucijsko stopnjo v razvoju.
Keywords: volkci, Myrmeleontidae, predatorsko vedenje, gradnja lijaka, lov plena, plastičnost vedenja
Published: 26.04.2013; Views: 2232; Downloads: 314
.pdf Full text (123,09 MB)

Search done in 0.14 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica