| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


31 - 40 / 57
First pagePrevious page123456Next pageLast page
31.
Varstvo osebnih podatkov študentov na primeru visokošolskega zavoda
Cecilija Loparič Hercog, 2015, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu obravnavamo varstvo osebnih podatkov študentov. Za uspešno spoznavanje s problematiko varstva osebnih podatkov smo se najprej osredotočili na razpoložljivo teorijo s tega področja, na vprašanja, kaj sploh varstvo osebnih podatkov je in zakaj je tako zelo pomembno. Iskali smo odgovor na vprašanje kaj je osebni podatek. Nadalje smo se sprehodili skozi pravno ureditev osebnih podatkov v Evropi in doma. Spoznali smo, kako varstvo osebnih podatkov ureja zakonodaja in kako interni pravilniki Univerze v Mariboru in njenih članic ter s primerjavo obeh ugotovili, da je področje varstva osebnih podatkov študentov na Univerzi v Mariboru in njenih članicah urejeno skladno z zakonodajo. Na področju varstva osebnih podatkov ima številne pristojnosti Informacijski pooblaščenec, državni organ, ki je tako inšpekcijski kot prekrškovni organ, deluje pa tudi na področju dostopa do informacij javnega značaja. Preverili smo, ali je Informacijski pooblaščenec obravnaval kršitve varstva osebnih podatkov študentov na Univerzi v Mariboru oz. njenih članicah in ugotovili, da je Informacijski pooblaščenec prejel skupaj 13 prijav zoper Univerzo v Mariboru oz. njene članice, pri obravnavi le-teh pa ni ugotovil hujših kršitev Zakona o varstvu osebnih podatkov - 1(2007). Z anketo, ki smo jo izvedli med študenti 1. in 3. letnikov na eni izmed članic Univerze v Mariboru smo poiskali odgovore na vprašanja, v kolikšni meri študenti poznajo področje varstva osebnih podatkov in ali zaupajo visokošolskemu zavodu kot upravljavcu zbirk njihovih osebnih podatkov. Rezultati ankete so pokazali, da študenti ne glede na to, da zakonodajo in pravilnike Univerze v Mariboru in njenih članicah s področja varstva osebnih podatkov slabo poznajo ali sploh ne poznajo, zaupajo, da visokošolski zavod Univerza v Mariboru skrbno ravna z njihovimi osebnimi podatki in v veliki večini navajajo, da nimajo negativnih izkušenj s kršitvami zaposlenih na visokošolskem zavodu s področja varstva njihovih podatkov.
Keywords: osebni podatki, varstvo osebnih podatkov, pravna ureditev, visokošolski zavodi, študenti, kršitve, nadzor, informacijski pooblaščenec, Zakon o varstvu osebnih podatkih, diplomske naloge
Published: 14.09.2015; Views: 1590; Downloads: 130
.pdf Full text (450,93 KB)

32.
VZPOSTAVITEV ENOTNEGA KONTROLNEGA MESTA VIDEONADZORNIH SISTEMOV
Andrej Drolc, 2015, bachelor thesis/paper

Abstract: V nalogi obravnavamo gospodarsko družbo Pika-Slika, d. o. o., ki ima v svojih poslovalnicah videonadzorne sisteme različnih proizvajalcev. Preučili smo posamezne videonadzorne sisteme, ki so nameščeni v poslovalnicah, in poskušali odgovoriti na naslednja vprašanja, ali je možno sisteme iz posameznih lokacij povezati na en skupni računalnik, ali je možno ugotavljati in odpravljati napake v delovanju le-teh, obveščati servisne službe za odpravo napak, pregledovati in izvažati videoposnetke na enem centralnem računalniku. Pri iskanju rešitve smo preverili možnosti povezave video sistemov prek računalniške mreže in internetne povezave. Določili smo specifikacije prostora za centralni dostop do posameznih sistemov in zagotovili ustrezno računalniško opremo.
Keywords: - videonadzorni sistem - kamera - snemalnik - varstvo osebnih podatkov - enotno kontrolno mesto videonadzornih sistemov
Published: 26.06.2015; Views: 479; Downloads: 61
.pdf Full text (1,67 MB)

33.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI NEGI
Marija Belovič, 2015, master's thesis

Abstract: Teoretično izhodišče. Medicinske sestre se pri svojem delu dnevno srečujejo z osebnimi podatki pacientov. Zato je zelo pomembno, da vedo, kako naj z njimi ravnajo in jih zaščitijo pred morebitnimi zlorabami, ki so pogoste predvsem v zdravstvu. Tudi pacienti se vse bolj zavedajo svojih pravic in od zdravstvenih delavcev zahtevajo, da jih spoštujejo. Metodologija raziskovanja. Raziskava je temeljila na kvantitativni metodologiji. Njen namen je bil ugotoviti, v kolikšni meri zaposleni v patronažni zdravstveni negi poznajo zakone in predpise, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov pacientov. Prav tako je bil namen ugotoviti, ali so pacienti zadovoljni z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov s strani zaposlenih v patronažni zdravstveni negi. Za izvedbo raziskave smo uporabili postopek zbiranja podatkov z metodo anketiranja v obliki pisnega vprašalnika. Izvedli smo jo v štirih zdravstvenih domovih koroške regije v času od 15. 9. do 20. 10. 2014. Prvi vprašalnik je bil namenjen medicinskim sestram v patronažnem varstvu, drugi pa pacientom, ki živijo na istem geografskem območju, katerega te medicinske sestre obiskujejo. S strani medicinskih sester je bilo vrnjenih 26 vprašalnikov, s strani pacientov pa 48 vprašalnikov. Za obdelavo rezultatov ankete smo uporabili računalniške programe IBM SPSS Statistics 20.0, Microsoft Office Word 2010 ter Microsoft Office Excel 2010. Rezultati raziskave. Raziskava je pokazala, da zaposleni v zdravstveni negi v patronažnem varstvu poznajo najpomembnejše zakonske akte s področja varovanja osebnih podatkov pacientov. Kar 62,5 % anketirancev se popolnoma strinja, da so njihovi osebni podatki dovolj in pravilno varovani. Ugotovili smo, da ne obstajajo statistično pomembne razlike (p=0,253) med anketiranimi pacienti glede na stopnjo izobrazbe pri poznavanju pravic s področja varstva osebnih podatkov. Ugotovili smo še, da se anketiranci, ki imajo višjo stopnjo izobrazbe niso bolje izkazali pri poznavanju zakonodaje (p=0,415). Rezultati so pokazali, da pri vplivu delovne dobe na poznavanje najpomembnejših zakonskih aktov s področja varstva osebnih podatkov ne obstajajo statistično pomembne razlike (p=0,438). Sklep. S strani pacientov je zaupanje v patronažno službo glede varstva osebnih podatkovna na visokem nivoju. Treba bo poskrbeti, da se to zaupanje ohrani in na nekaterih področjih še izboljša.
Keywords: Zdravstvena nega v patronažnem varstvu, diplomirana medicinska sestra v patronažnem varstvu, varstvo osebnih podatkov, Zakon o varstvu osebnih podatkov.
Published: 12.06.2015; Views: 1046; Downloads: 125
.pdf Full text (1,92 MB)

34.
BLOKADA SPLETNIH STRANI IN KRŠENJE PRAVICE DO ZASEBNOSTI PRI NADZORU IGER NA SREČO NA INTERNETU
Andreja Dreo, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava dopustnost blokad spletnih strani ponudnikov internetnih iger na srečo s strani državnih organov v RS in znotraj EU, varstvo osebnih podatkov in varstvo zasebnosti pri uporabnikih spletnih iger na srečo in potrditev omejenega delovanja iger na srečo z odločbami Sodišča EU. Razmah interneta in njegova uporaba pri posameznikih sta omogočila obiskovanje igralnice kar od doma, kar je marsikaterega potencialnega igralca spremenilo v realnega in s tem razširilo trg igralniških storitev. Področje iger na srečo ni predmet unifikacije in pravne harmonizacije znotraj EU, je dejavnost, ki sama po sebi ni dovoljena. Države članice EU imajo na tem področju skupne cilje pri urejanju javnega reda (preprečevanje pranja denarja, organiziranega kriminala, goljufij, korupcije), družbenega reda (preprečevanje zasvojenosti, zaščita mladoletnih in izpostavljenih oseb) in varstva potrošnikov (igre na srečo morajo biti poštene in pregledne, njihovi upravljavci pa neoporečni). V RS spletne igralnice prirejajo igre na srečo po veljavni zakonodaji in niso posebna vrsta iger na srečo, temveč le poseben način prirejanja iger na srečo. Prirejajo jih lahko le gospodarske družbe, ki imajo koncesijo, in sicer le tisto spletno igro na srečo, ki se določi v koncesijski pogodbi in imajo svoj spletni igralni sistem povezan v informacijski sistem nadzornega organa. Če pri opravljanju nadzora nadzorni organ ugotovi, da se igre na srečo prirejajo v nasprotju z zakonom, koncesijsko pogodbo, sprejetimi pravili ali splošnimi akti, izda odločbo za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V Sloveniji ponudniki dostopa do internetnih strani in interneta podatke le posredujejo preko svojega omrežja. Onemogočanje dostopa do vsebin v komunikacijskih omrežjih ponudniku storitve dostopa do interneta lahko naloži le sodišče in sicer zaradi odkrivanja in preprečevanja kaznivih dejanj, varstva zasebnosti, varovanja tajnih podatkov, ohranjanja socialnega reda in zasvojenosti z igrami na srečo. Pri nezakonitem prirejanju iger na srečo je najbolj pereč problem prirejanje iger na srečo preko interneta s strani tujih pravnih oseb, ki nimajo koncesije. Zaradi tehnologije je najbolj na udaru informacijska zasebnost, pri kateri je potrebno zaščititi pretok in posredovanje podatkov. Zasebnost je v RS zakonsko zavarovana, posegi vanjo pa so dopustni le v zakonsko določenih primerih z jasnim namenom obdelave. Zagotovljena je zakonitost, poštenost, načelo sorazmernosti in prepoved diskriminacije. Sodišče EU v vsakem posamičnem primeru presoja spoštovanje načel EU in v nobenem ni odločilo, da so igre na srečo predmet popolnoma prostega pretoka storitev, dopušča uvedbo monopola v zvezi s prirejanjem iger na srečo. Odločitev za takšen način regulacije je posledica tehtnega premisleka o razlogih, zaradi katerih je po ustaljeni sodni praksi Sodišča EU dovoljeno uvesti tako strogo omejitev konkurence na teh področjih prirejanja. Sodišče EU v zvezi z dopustnostjo monopola posebej izpostavlja pogoj, da mora uvedba temeljiti na ugotovitvi, da kriminalne dejavnosti v zvezi z igrami na srečo predstavljajo problem. V diplomskem delu sem dokazala, da igre na srečo niso predmet popolnoma prostega pretoka storitev znotraj EU, ampak so dopuščene omejitve, ki izhajajo iz javnega interesa zaščite igralcev, preprečevanja zasvojenosti, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj. Vsaka država članica mora tako na podlagi lastne lestvice vrednot presojati zahteve za varstvo interesov. V diplomskem delu sem zavrnila hipotezo, da omejitev dostopa do internetnih strani s strani državnih organov pomeni nesorazmeren poseg v svobodo internetnega prometa ter hkrati kršitev posameznikovih osebnostnih pravic in poseg v pravico do zasebnosti, saj so prav zaradi specifične narave področja dopuščene določene omejitve na tem področju, ki pa morajo izhajati iz prevladujočega javnega interesa zaradi zaščite igralcev, preprečevanja zasvojenosti, pranja denarja in drugih kaznivih dejanj.
Keywords: spletne igre na srečo, blokada spletnih strani, pravica do zasebnosti, varstvo osebnih podatkov, sodna praksa v RS in EU
Published: 25.02.2015; Views: 1194; Downloads: 175
.pdf Full text (793,54 KB)

35.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA DELOVNEM MESTU
Karolina Nina Huber, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Dandanes je informacijska tehnologija dosegla visok razvoj in s tem omogočila lažje zbiranje osebnih podatkov in njihovo obdelavo. Osebni podatki kažejo številne intimne in druge lastnosti ter razmerja posameznikov in pri tem je država tista, ki mora zagotoviti primerno varstvo. Ustava Republike Slovenije opredeljuje varstvo osebnih podatkov, kot eno izmed temeljnih človekovih pravic. Še bolj podrobno pa varstvo osebnih podatkov ureja Zakon o varstvu osebnih podatkov, ki določa, da so to katerikoli podatki, ki se nanašajo na posameznika, ne glede na obliko v kateri so izraženi. Ti podatki pridejo v ospredje predvsem na področju delovnega prava oz. delovnih razmerij, saj delodajalec skozi proces zaposlovanja zbira in obdeluje osebne podatke delavcev. Osebni podatki se lahko obdelujejo, če tako določa zakon ali pa je v obdelavo osebnih podatkov osebno privolil posameznik. Delodajalec je dolžan posamezniku omogočiti vpogled v katalog zbirke osebnih podatkov, ko pa odpadejo razlogi za zbiranje osebnih podatkov jih je potrebno zbrisati, uničiti, blokirati, anonimizirati,… Zakon podrobno določa tudi kaj so občutljivi podatki in kaj so prometni podatki, oboji imajo bistveno vlogo pri zbiranju evidenc osebnih podatkov. Poznamo različna tehnološka sredstva s katerimi se nadzirajo in pridobivajo osebni podatki. V zvezi z osebnimi podatki imamo sodno prakso, tako slovensko kakor tudi evropsko, ki daje odgovore na različna vprašanja glede varstva osebnih podatkov. Pogosto se dogaja, da se na tem področju kršijo pravila, ki pa jih je potrebno primerno kazensko in civilno sankcionirati. Različne države urejajo varstvo osebnih podatkov na različne načine.
Keywords: osebni podatek, varstvo osebnih podatkov, zbirka osebnih podatkov, delovno razmerje, prometni podatki, občutljivi osebni podatki
Published: 02.12.2014; Views: 2018; Downloads: 513
.pdf Full text (458,00 KB)

36.
Izsleditev klica na številko 113 Operativno-komunikacijskega centra
Anja Štrajhar, 2014, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu smo se osredotočili na izsleditev klica Operativno komunikacijskega centra na evropsko enotno številko za klic v sili 113 in enotne evropske številke za klice v sili 112. Pri tem so nam v veliko pomoč zakoni, predvsem Ustava Republike Slovenije (2013), Zakon o elektronskih komunikacijah-1 (2012), ter Zakon o varstvu osebnih podatkov-1 (2007), poleg strokovne literature pa smo izvedli tudi intervju na Operativno komunikacijskem centru, Regijskemu centru za obveščanje, ter intervju z Informacijskim pooblaščencem, kjer smo razrešili nekaj podrobnosti o samem klicu v sili in sprejemanju le teh. Številka za klice v sili Regijskega centra za obveščanje 112 in Operativnega komunikacijskega centra 113, sta eni izmed najpomembnejših številk za klice v sili. V primeru posredovanja pomoči občanu, sta številki brezplačni in dosegljivi 24 ur na dan,ter sedem dni v tednu. Operaterji morajo omogočati brezplačen klic na ti dve številki, kjerkoli se nahaja naročnik, v primeru, da naročnik zapusti mejo države, pa mora biti o tem obveščen z SMS sporočilom, kar je navedeno v splošnih pogojih naročnine ob sklenitvi pogodbe. S telefonsko številko naročnika oziroma s pomočjo operaterja lahko na podlagi 153. Člena Zakona o elektronskih komunikacijah-1 (2012) izsledimo lokacijo kličočega in s tem hitreje rešimo občana v primeru ogrožanja življenja. Življenje je ena izmed temeljnih dobrin občana, za to na prvo mesto pri reševanju le-tega dajemo poudarek nanj. Strokovni delavci, kot so reševalci in policisti morajo v skladu z predpisanimi zakoni storiti vse, kar je v njihovih močeh za rešitev občana. Pri svojem delu lahko v skladu s Zakonom o varstvu osebnih podatkov-1 (2007) uporabijo osebne podatke občana za njihovo dobro. Vsakršno kršenje zakona se kaznuje s sankcijami. Vendar pa se nam pri tem poraja vprašanje ali ima Policija prevelik vpogled v osebne podatke občanov in jih lahko nadzoruje na vsakem koraku, ali podatke z lahkoto zlorabi, kljub predpisanim zakonom, kako na podlagi osebnih podatkov pride do lokacije, ki je potrebna za rešitev življenja, kar smo ugotavljali v diplomskem delu.
Keywords: operativno-komunikacijski centri, intervencijski klici, 113, izsleditev klicev, osebni podatki, varstvo osebnih podatkov, človekove pravice, diplomske naloge
Published: 01.12.2014; Views: 1208; Downloads: 181
.pdf Full text (1,39 MB)

37.
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV NA PODROČJU MEDICINSKE GENETIKE
Bernarda Prosenc, 2014, master's thesis

Abstract: Namen magistrskega dela je bil predstaviti pomembnost varovanja osebnih podatkov na področju zdravstva, še posebej na področju medicinske genetike. Zakonodaja je že na samem področju varovanja osebnih podatkov zelo natančno opredelila obravnavano problematiko. Vendar se še posebej na področju medicinske genetike odpirajo področja, ki bodo od tvorcev zakonov terjala posebno pozornost. Avtorica je predstavila pravno varstvo na področju medicinske genetike v Sloveniji, Avstriji, Nemčiji, Češki, Portugalski in državah članicah OECD in jih primerjala med seboj. Zakon v Republiki Sloveniji je še vedno v fazi nastajanja, zato se zdravstveni delavci na tem področju poslužujemo zakonodaje Sveta Evrope, ki jasno opredeljuje omenjeno področje. Varnost osebnih zdravstvenih podatkov na področju medicinske genetike mora biti ključni proces pri obravnavanju pacientov na tem področju.
Keywords: varstvo osebnih podatkov, medicinska genetika, zdravje, Svet Evrope
Published: 03.06.2014; Views: 878; Downloads: 173
.pdf Full text (577,71 KB)

38.
PRAVICA DO ZASEBNOSTI NA SOCIALNIH OMREŽJIH
Janez Rotman, 2013, undergraduate thesis

Abstract: V pričujočem delu ugotavljam, da je pravica do zasebnosti, kljub odsotnosti univerzalne definicije, vsesplošno priznana. V slovenskem pravnem sistemu ima status tako človekove, kakor tudi osebnostne pravice, pri čemer je varstvo zasebnosti priznano na mednarodni, evropski ter ustavni ravni. Zaradi tehnološkega razvoja je pravica do zasebnosti podvržena nenehnemu spreminjanju, saj je naloga prava, da v svojem razvoju sledi dejanskemu stanju v družbi, zaradi česar se razsežnosti pravice do zasebnosti nenehno širijo. Zasebnost v socialnih omrežjih je predmet varstva komunikacijske in korespondenčne zasebnosti, prav tako pa so podatki uporabnikov predmet varovanja v okviru varstva osebnih podatkov. Pri proučevanju pravice do zasebnosti polnoletnih otrok nasproti staršem sem ugotovil, da je nemogoče postaviti splošno pravilo, ki bi določala meje dopustnosti posegov v pravico, saj se pri tehtanju med pravno priznanimi interesi posmeznikov pojavlja preveč spremeljivk, zaradi česar je potrebno dopustnost posegov presojati od primera do primera na podlagi t.i. načela tehtanja interesov.
Keywords: Pravica do zasebnosti, večrazsežnost pravice, preživljanje polnoletnih otrok, socialna omrežja, varstvo osebnih podatkov, komunikacijska zasebnost.
Published: 10.10.2013; Views: 1866; Downloads: 152
.pdf Full text (615,97 KB)

39.
Varstvo osebnih podatkov pri fizičnem nadzoru : diplomsko delo univerzitetnega študija
Mišel Miheljak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Nadzor so sprva lahko izvajali le ljudje, danes pa imamo za to potrebno tehnologijo. Ideja o nadzorovanju na daljavo in brez prisotnosti ljudi se je porodila že z nastankom prvih zaselkov, okoli katerih so postavili ograjo, nanjo pritrdili razne predmete, ki so v primeru vdora povzročali hrup. Razvoj družbe je s seboj prinesel večanje števila prebivalstva in s tem posledično večanje mest, okoli katerih ni mogoče namestiti ograje. Zato so ljudje začeli razvijati različne tehnike in metode za nadzorovanje velikih površin. Hkrati se je razvijala računalniška tehnologija, ki je svoj pečat pustila tudi na področju nadzora. Nadzor je s tem dobil nove razsežnosti, nadzor v virtualnem prostoru. Računalniška tehnologija nam tako omogoča, da nadzorne sisteme fizičnega prostora upravljamo preko virtualnega prostora, primer so video nadzorni sistemi, ki jih bomo obravnavali v diplomi. Zraven video nadzora bomo predstavili še pametne kartice ter izbrane biometrične metode, kot primere fizičnega nadzora. Diplomska naloga obravnava tudi problem varstva osebnih podatkov pri izvajanju nadzora z izbranimi metodami. Predstavili bomo zakonodajni okvir varstva osebnih podatkov, odgovorili na vprašanje kaj je osebni podatek ter predstavili primere zlorab osebnih podatkov pri tovrstnih metodah nadzora.
Keywords: fizični nadzor, biometrija, osebni podatki, varstvo osebnih podatkov, zlorabe, diplomske naloge
Published: 28.03.2013; Views: 1041; Downloads: 115
.pdf Full text (991,80 KB)

40.
Zagotavljanje varstva osebnih podatkov v zdravstvenih organizacijah
Simona Oletič, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pravica do varstva osebnih podatkov je pomemben del na področju zdravstva. Člani negovalnega tima vsakodnevno obdelujejo in zbirajo podatke o pacientu. Poznavanje pravic in dolžnosti varstva osebnih podatkov pacienta zaščiti pred razkritjem in napačnim obdelovanjem podatkov. Gre za graditev splošnega zaupanja pacientov in nenazadnje kot kakovost storitve. Namen diplomskega dela je predstaviti Zakon o varstvu osebnih podatkov, kjer se zakonodaja nanaša na področje zdravstvene nege.
Keywords: medicinska sestra – zdravstveni tehnik, varstvo osebnih podatkov, zdravstvena organizacija
Published: 07.01.2013; Views: 1055; Downloads: 103
.pdf Full text (4,60 MB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica