| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 9 / 9
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
PRIMERJAVA MOŽNOSTI ZA VEČNAMENSKO RABO JEZER Z UPORABO EKOREMEDIACIJ NA PRIMERU RIBNIKA VRBJE PRI ŽALCU IN RIBNIKA HARTER V AVSTRIJI
Jasmina Jakopič, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Veliko jezer v Sloveniji ni ustrezno urejenih in se soočajo z različnimi problemi. Človek je predvsem s kmetijskimi dejavnostmi, poselitvijo, neurejenimi kanalizacijskimi sistemi vplival na slabo stanje v jezerih. Žal so predvsem manjša jezera oz. ribniki slabo raziskani in se jim pripisuje premajhna pomembnost. Le-ti pa so pomembni zadrževalniki vode, blažijo poplave, imajo pomembno biodiverzitetno ter tudi gospodarsko funkcijo, zato je potrebno z njimi razumno ravnati. Na izmenjavi v Avstriji smo bili priča boljšemu odnosu do jezer, večji urejenosti in večnamenski funkciji, zato smo naredili primerjavo med slovenskim in avstrijskim ribnikom. V diplomski nalogi obravnavamo možnosti za večnamensko rabo jezer s sonaravno metodo ERM. Strategijo možnosti upravljanja jezer z uporabo ERM smo prikazali na konkretnih primerih, na ribniku Vrbje, ki smo ga primerjali z ribnikom Harter v Avstriji. Praktični del naloge je temeljil na konkretnih predlogih uporabe ERM na izbranih ribnikih za povečanje večnamenske funkcije ter oblikovanje zaključkov, kako sonaravni pristopi ERM prispevajo k izboljšanju jezer. Naravnogeografske razmere ter visoka obremenjenost uvršča ribnik Vrbje kot zelo primeren za uporabo ERM, medtem ko je ribnik Harter manj primeren. Prišli smo do zaključkov, da so ERM najbolj uporabna metoda pri zaščiti jezer, saj pomagajo pri čiščenju vode, ohranjajo biodiverziteto, odvajajo in čistijo komunalne odpadne vode z RČN, blažijo poplave, ohranjajo naravno ravnovesje jezerskih in objezerskih ekosistemov ter imajo pomembno večnamensko funkcijo.
Keywords: ERM, varstvo narave, ribnik Vrbje pri Žalcu, ribnik Harter, jezera, trajnostni razvoj, ekoturizem
Published: 17.11.2009; Views: 2142; Downloads: 279
.pdf Full text (14,07 MB)

2.
RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE PESNICA
Ana Dvoršak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Diplomska naloga povzema najpomembnejše določbe zakonodaje na področju ravnanja z odpadki. Na začetku predstavi zelo kratko in jedrnato zgodovinske okvire v katerih se nato ves čas gibljemo. V tem delu označi glavne zgodovinske smernice, ki so vplivale na razvoj tega področja. V nadaljevanju predstavlja kaj sploh komunalni odpadki so ter smernice za ravnanje z njimi. Prikazana je tudi shema, ki prikazuje pomembnost posameznega ravnanja z odpadki. V diplomski nalogi se opazi tudi poskus vključevanja najpomembnejših določb zakonodaje. Predstavljene so tudi posamezne faze ravnanja z odpadki, ki pomembno vplivajo na razumevanje same tematike. Predstavljene pa so tudi posamezne vrste komunalnih odpadkov, ki predstavljajo neizbežen del našega vsakdana. Diplomska naloga pa se dotika tudi urejanja tega področja na lokalni (občinski) ravni, saj marsikatera zakonska določba nalaga podrobnejše urejanje te tematike na lokalni ravni. S čimer v zvezi diplomska naloga povzema tudi osnovna določila občinskega odloka občine Pesnica.
Keywords: odpadek, komunalni odpadek, varstvo okolja, ohranjanje narave, ravnanje z odpadki, odlok
Published: 17.12.2012; Views: 1379; Downloads: 177
.pdf Full text (664,44 KB)

3.
4.
5.
Učinki gorskega turizma v Julijskih Alpah, s poudarkom na trajnostnem razvoju, na primeru občine Bohinj
Nina Tucelj, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V okviru Slovenije predstavljajo Julijske Alpe izredno pomembno turistično območje. Za to območje je značilna dokaj visoka stopnja pokrajinske občutljivosti in zmerna, a naraščajoča pokrajinska obremenjenost. Zaradi povečanega turističnega in prometnega pomena ter postopnega prepoznavanja njihove ekološke in naravovarstvene vloge, so Julijske Alpe izredno občutljiva pokrajina. Občina Bohinj, ki v veliki meri leži znotraj Triglavskega narodnega parka, predstavlja občutljiv ekosistem, obenem pa tudi izjemno naravno in kulturno vrednoto. Razvoj turizma na območju Triglavskega narodnega parka mora zato nujno izhajati iz načel trajnostnega razvoja in varovanja okolja. V prvem delu diplomske naloge sem izpostavila predvsem naravnogeografske in družbenogeografske značilnosti Julijskih Alp, poudarek je na vrstah gorskega turizma in še bolj na učinkih gorskega turizma. V drugem delu diplomske naloge je predstavljen trajnostni razvoj Julijskih Alp. Posebej je izpostavljen Triglavski narodni park in pa Alpska konvencija. V tretjem delu diplomske naloge pa je v ospredju občina Bohinj, kjer je predstavljen razvoj turizma, turistični potencial občine, pomembni trajnostni načrti za samo občino, analizirala sem turistični promet v občini Bohinj in ga tudi grafično predstavila. V zaključku pa sem podala še svojo SWOT analizo za občino Bohinj.
Keywords: učinki turizma, Triglavski narodni park, varstvo narave, trajnostni razvoj turizma
Published: 20.07.2012; Views: 1864; Downloads: 182
.pdf Full text (4,18 MB)

6.
VLOGA PRAVA PRI OHRANJANJU NARAVNIH DOBRIN
Tea Kolar, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Z vidika ekonomskih vprašanj gospodarske rasti in ravnanj gospodarskih subjektov diplomsko delo prikaže, da ekonomska stroka in gospodarska dogajanja v mednarodnem prostoru niso usklajena s fizičnimi omejitvami okolja, četudi številni mednarodni in regionalni pravni dokumenti poudarjajo enakovrednost ciljev gospodarskega, družbenega in trajnostnega razvoja. Ravnanja, ki jih snovalci nacionalnih in mednarodnih ekonomskih politik utemeljujejo s ciljem družbe blaginje, vodijo v neustrezno rabo naravnih dobrin in prekomerno degradacijo okolja, in to kljub zavezam mednarodne skupnosti k uresničevanju trajnostnega načela. Razhajanje med dejanskim in deklariranim ohranjanjem narave diplomsko delo ugotavlja z analizo ravni predpisanega in uresničenega varstva naravnih dobrin, ki izhaja iz mednarodnih okoljskih pravil in pravil Evropske unije. Te standarde sooča z ureditvijo rabe naravnih dobrin kot suverene pravice držav. Toda v procesu ohranjanja narave imajo pomembno vlogo tudi prizadevanja in dejavnosti institucij civilne družbe. Pri tem so ključnega pomena upravičenja, ki jih nacionalni pravni redi zagotavljajo posameznikom in nevladnim organizacijam. V diplomskem delu so zato preverjene pravne možnosti njihovega sodelovanja z oblastnimi organi in nosilci javnih pooblastil ter možnosti in omejitve civilne družbe, da nadzira njihova ravnanja. Obravnavana je odgovornost za okolje, ki zavezuje države in gospodarske subjekte, in ugotovljen pomen, ki ga ima v procesu ohranjanja narave davčna pravičnost.
Keywords: mednarodno pravo, pravo Evropske unije, varstvo okolja, ohranjanje narave, naravne dobrine, načelo trajnostnega razvoja, človekova pravica do zdravega življenjskega okolja, koncesije na naravnih dobrinah, davčna pravičnost
Published: 07.07.2015; Views: 445; Downloads: 92
.pdf Full text (967,70 KB)

7.
Poklicni profili in poklicno generične kompetence s področja varstva narave in okolja za razvoj trajnostne družbe
Alenka Sajovic, Karmen Kolnik, 2011, review article

Abstract: Paradigma trajnostnega razvoja strmi k dinamičnemu ravnovesju med človekom in naravo in zahteva premišljeno ravnanje človeka z naravnimi viri in danostmi našega planeta. Za reševanje naravovarstvenih problemov (izguba biotske raznovrstnosti zaradi intenzivnega kmetijstva, nepremišljenih posegov v ekosisteme; vnos tujerodnih vrst itd.) je potrebno razvijati tista znanja in kompetence, ki omogočajo razumevanje narave in njenih procesov ter hkrati tudi znanja s področja sociologije, psihologije, ekonomije, prava itd. V prispevku bo na kratko predstavljen družbeni pogled na pomen varstva narave ter smernice za oblikovanje ključnih znanj in generičnih poklicnih kompetenc za učinkovito delovanje na področju varstva narave.
Keywords: trajnostni razvoj, varstvo narave, poklicni profil, kompetence
Published: 21.12.2015; Views: 430; Downloads: 59
URL Link to full text
This document has many files! More...

8.
Varstvo narave v Sloveniji in človek v igri dileme zapornikov skozi oči varstvoslovja
Mateja Žižek, 2017, undergraduate thesis

Abstract: V opisani problematiki je torej ključno združevanje varstvoslovja z naravovarstvom, ki se v prvi vrsti ukvarja z varovanjem narave same, zaradi česar je predstavljena tudi kratka razvojna pot varstva narave v Sloveniji. Danes je varstvo narave in z njim življenjskega okolja v katerem živimo postalo družbena norma, urejena s pravnimi pravili in državno prisilo, z namenom zagotovitve pravic in dolžnosti, zato svoje mesto v diplomskem delu najdeta tudi zakonodaja in kazenskopravni sistem.
Keywords: okolje, narava, narodni parki, varstvo okolja, varstvo narave, pravna ureditev, kazenskopravna ureditev, diplomske naloge
Published: 02.11.2017; Views: 351; Downloads: 46
.pdf Full text (6,47 MB)

9.
Biomonitoring rastlin in okolja za trajnostno izvajanje varstva narave
Jasna Paradiž, 2011, original scientific article

Abstract: Tekom desetletnega biomonitoringa rastlin na Ljubljanskem barju smo preučili populacijsko dinamiko pri vrsti Fritillaria meleagris in Solidago canadensis. Izvedli smo tudi bioteste za oceno ogroženosti mokriščnih rastlin zaradi onesnaževanja okolja. Podatki s topografskih kart so pokazali zmanjšanje gostote populacij ogrožene vrste F. meleagris na opazovanih mestih, medtem ko se je razširjenost S. canadensis povečala na celem območju. Na osnovi rezultatov citogenetske analize različnih vrst je ugotovljena povečana stopnja genotoksične ogroženosti rastlin na Ljubljanskem barju v primerjavi z drugimi lokalitetami. Biomonitoring rastlin se priporoča za zgodnje odkrivanje škodljivih učinkov onesnaževanja, in ob ekoremediacijah služi za trajnostno izvajanje varstva rastlin v naravnih habitatih.
Keywords: mokrišča, populacijska dinamika rastlin, citogenetska ogroženost, varstvo narave
Published: 04.04.2018; Views: 316; Downloads: 32
.pdf Full text (587,87 KB)
This document has many files! More...

Search done in 0.13 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica