| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 1934
First pagePrevious page12345678910Next pageLast page
1.
Prenova načrta šolskih poti v občini Ljubno : diplomsko delo
Ana Podlesnik, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Pri načrtovanju šolskih poti se osredotočamo na več dejavnikov. Prioriteta je sicer vidik varnosti, naloga šole, občinske skupnosti in staršev je, da otroka pripravimo in mu omogočajo varen vstop v svet prometa. Nadaljujemo z finančnim vidikom, saj je vsem vpletenim v urejanje šolskih poti, v interesu, minimiziranje stroškov. In pa še vidik, na katerem je v zadnjem času čedalje večji poudarek – trajnost. Vsaka osnovna šola mora imeti pripravljen načrt šolskih poti. Osredotočili se bomo na občino Ljubno, kjer bomo pregledali in analizirali trenutno stanje na področju urejanja šolskih poti. Nato bomo podali nekaj možnosti za izboljšave ter možnost uvedbe v okolje.
Keywords: občina Ljubno, prevoz osnovnošolskih otrok, prometna varnost, šolske poti
Published in DKUM: 05.07.2024; Views: 52; Downloads: 7
.pdf Full text (6,93 MB)

2.
Ustreznost predlaganih kazalnikov kibernetske varnosti za elektroenergetiko : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa Varstvoslovje
Mark Loborec, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Metrike kibernetske varnosti so orodja za merjenje učinkovitosti in uspešnosti prizadevanj organizacije za kibernetsko varnost. Pomagajo lahko pri prepoznavanju in razvrščanju tveganj, spremljanju napredka in izboljšav ter sporočajo vrednost in vpliv kibernetske varnosti odgovornim osebam. V diplomskem delu smo analizirali ustreznost kibernetskih kazalnikov iz Akta o metodologiji za določitev regulativnega okvira za elektrooperaterje. Predstavili smo več različnih kazalnikov, njihove razlike ter analizirali nepravilnosti, ki se pogosto pojavijo pri merjenju kibernetske varnosti, vse z namenom morebitne izboljšave trenutno predlaganih kazalnikov kibernetske varnosti za elektrooperaterje. Na koncu diplomskega dela smo predstavili naše ugotovitve na podlagi empiričnih podatkov kot tudi kvalitativnih praks pri izvajanju meritev.
Keywords: kibernetska varnost, meritve, elektrooperaterji, diplomske naloge
Published in DKUM: 01.07.2024; Views: 83; Downloads: 14
.pdf Full text (2,82 MB)

3.
Nacionalnovarnostni sistem Črne gore : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Varnost in policijsko delo
Antonije Kandić, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Nacionalnovarnostni sistem je ključen dejavnik stabilnosti in varnosti Črne gore, še posebej zaradi njenega geografskega položaja v regiji Balkana, kjer se sooča z različnimi izzivi. Po razpadu Jugoslavije in osamosvojitvi Črne gore leta 2006 je država začela vzpostavljati lastni nacionalnovarnostni sistem. Varnostni sistem Črne gore je skozi zgodovino doživel številne prilagoditve in reforme. Varnostne grožnje kot so politične napetosti, terorizem in organizirani kriminal, zahtevajo učinkovit in usklajen nacionalni varnostni sistem za zagotavljanje nacionalne varnosti. Nacionalnovarnostni sistem Črne gore vključuje več organov in institucij, vključno z vojsko, policijo in civilno obrambo. Glavne naloge nacionalovarnostnega sistema so zaščita ozemlja, ohranjanje javnega reda in miru, boj proti terorizmu in organiziranemu kriminalu ter sodelovanje v mednarodnih organizacijah. Poleg tega nacionalnivarnostni sistem Črne gore skrbi za zaščito kritične infrastrukture in se odziva na krizne situacije .V zadnjih letih je Črna gora okrepila svojo nacionalnovarnostno strategijo z vstopom v Nato zavezništvo leta 2017 in prizadevanji za članstvo v Evropsko unijo. Ti koraki so bili pomembni za krepitev mednarodnega sodelovanja in izmenjave informacij, kar je ključnega pomena za učinkovito obvladovanje sodobnih varnostnih groženj.
Keywords: nacionalna varnost, nacionalnovarnostni sistem, obramba, organizacija, Črna gora, diplomske naloge
Published in DKUM: 26.06.2024; Views: 147; Downloads: 31
.pdf Full text (592,62 KB)

4.
Postopanje Finančne uprave Republike Slovenije v zahtevnejših ukrepih davčne izvršbe z analizo aktualne sodne prakse : magistrsko delo
Nataša Klančnik, 2024, master's thesis

Abstract: Finančna uprava Republike Slovenije se zaveda pomembnosti dobro delujočega sistema pobiranja javnofinančnih prihodkov in stremi k pravočasnemu izpolnjevanju davčnih obveznosti. Vendar pa se nekateri davčni zavezanci želijo na različne načine izogniti plačilu davčnih obveznosti, zato avtorica v magistrskem delu zaradi lažjega razumevanja na začetku najprej predstavi osnovne pojme davčne izvršbe po Zakonu o davčnem postopku, načela in pomen izvršljivega izvršilnega naslova. Dotakne se tudi predmetov davčne izvršbe in pomena dokaznega bremena. Z rednimi postopki davčne izvršbe ni vedno mogoče izterjati celotnega zapadlega davčnega dolga, zato imajo finančni organi možnost, da ob izpolnjevanju določenih pogojev uporabijo tako imenovane zahtevnejše ukrepe davčne izvršbe. Po želji, da so instituti sistematično obravnavani na enem mestu, jih avtorica v osrednjem delu naloge opiše, analizira, primerja s sodno prakso ter dodatno navede pogoje, kdaj se posamezen institut lahko uporabi. Ali se bo uporabil določen institut, je odvisno od več okoliščin, skupno vsem pa je, da z rednimi ukrepi davčne izvršbe ni bilo mogoče doseči poplačila davčnega dolga v celoti. Ob vsem tem pa obstaja indic, da je dolžnik razpolagal s premoženjem z namenom oškodovanja upnika. V magistrskem delu je poudarek na institutu poroštva po 148. členu Zakonu o davčnem postopku, ki je edini institut, ki ga finančni organ lahko neposredno uporabi, bil pa je tudi zaradi domnevnega posega v enako varstvo pravic in posega v učinkovito pravno varstvo predmet presoje ustavnosti ter zakonitosti na Ustavnem sodišču. Na podlagi izdane odločitve se je kot izredno pomembno izkazalo načelo zaslišanja strank v posebnem ugotovitvenem postopku. Skozi magistrsko delo se potrdi, da so zahtevnejši ukrepi davčne izvršbe v zelo veliko pomoč finančnim organom pri pobiranju davčnih obveznosti, ampak zaradi dokaznega bremena, ki sloni na upniku, le-to prestavlja dodatno težavo pri njihovi uporabi, kar potrjuje tudi sodna praksa. Ob tem pa so za namene prikaza pogostosti uporabe zahtevnejših ukrepov v praksi analizirana letna poročila Finančne uprave Republike Slovenije za zadnjih pet let.
Keywords: izvršilni naslov, pravna varnost, dokazno breme, prenos premoženja, poroštvo, spregled pravne osebnosti, izpodbijanje pravnih dejanj dolžnika, odškodninska odgovornost, skupno premoženje zakoncev.
Published in DKUM: 24.06.2024; Views: 139; Downloads: 11
.pdf Full text (1,23 MB)

5.
Informacijsko varnostna kultura v organu državne uprave z vidika posameznika : magistrsko delo
Jasna Kastigar, 2024, master's thesis

Abstract: Vzpostavitev in doseganje informacijsko varnostne kulture z upoštevanjem vseh načel in dejavnikov je postala nuja za zagotovitev celovitega varovanja informacij. V kombinaciji z uvedbo fizičnih in tehničnih rešitev ter z organizacijskimi ukrepi se lahko uspešnejše zoperstavljamo grožnjam in kibernetskim napadom. Iluzorno je pričakovati doseg popolne varnosti. Ključno je, da se ob vseh uvajanjih ukrepov in omejitvah ne pozabi na glavni faktor napada, tj. človek. Zaposleni so tisti, ki vsakodnevno delajo z informacijskim sistemom, skrbijo za pretok informacij in so lahko hkrati šibka točka ali pa močna obramba pri uresničitvi kibernetskega napada. Cilj je, da se vseskozi zaposlene izobražuje, ozavešča, usposablja in usmerja pri soočanju težav s problematiko, ki jo obravnavamo. Empirični del je osnovan na obravnavani vsebini prvega dela in predstavlja izhodišče za raziskavo, ki smo jo izvedli med zaposlenimi v organu državne uprave in njenih enotah. S pomočjo anonimnega anketnega vprašalnika smo preverjali, ali zaposleni čutijo osebno odgovornost za varovanje informacij in ali razumejo, da je doseganje čim višje ravni informacijske varnosti v 21. stoletju nujno potrebno in jo kot tako tudi sprejemajo. Ugotavljamo, ali zaposleni v državnem organu in ostalih enotah smatrajo, da področje informacijske varnosti spada pod okrilje oddelka za računalniško podporo ali zaznavajo sebe kot ključne akterje pri varovanju informacij.
Keywords: informacijsko varnostna kultura, informacijska varnost, državna uprava, magistrska dela
Published in DKUM: 17.06.2024; Views: 120; Downloads: 20
.pdf Full text (3,15 MB)

6.
25. dnevi varstvoslovja, Portorož, 12. in 13. junij 2024 : zbornik povzetkov
2024, proceedings

Abstract: Prispevki 25. konference Dnevi varstvoslovja prinašajo strokovni in znanstveni premislek o načinih in virih za zagotavljanje varnosti sodobne družbe. V zborniku so zbrani napovedniki šestih okroglih miz in sedeminpetdesetih povzetkov, v katerih se avtorji lotevajo tematik informacijske varnosti, državnega, zasebnega in lokalnega vidika zagotavljanja notranje varnosti, proučevanja in preprečevanja različnih oblik nasilja, preiskovanja kaznivih dejanj, kriminologije, penologije in drugih aktualnih varnostnih izzivov sodobne družbe.
Keywords: Dnevi varstvoslovja, varstvoslovje, varnost, policijska dejavnost, kriminologija, kriminalistika, informacijska varnost, penologija
Published in DKUM: 11.06.2024; Views: 136; Downloads: 15
.pdf Full text (2,64 MB)
This document has many files! More...

7.
Vpliv podnebnih sprememb na varnost svetovne populacije : magistrsko delo
Noemi Kapelj, 2024, master's thesis

Abstract: Podnebne spremembe so vse večji problem vsake posamezne države sveta. Glavni vzrok za njihov nastanek je globalno segrevanje, katerega ključni povzročitelj so toplogredni plini. Emisije teh plinov okrog Zemlje ustvarijo plašč, ki zadržuje sončno svetlobo ter tako zvišujejo temperaturo. Posledice podnebnih sprememb opazimo kot dvigovanje morske gladine, ponekod nastajajo ekstremni vročinski valovi ter suša, drugod se srečujejo z močnimi padavinami in poplavami. Vpliv podnebnih sprememb lahko zaznamo tudi kot slabše zdravje ljudi, povečano število prezgodnjih smrti, pomanjkanje hrane, omejeno oskrbo z vodo, ogrožene so številne živalske in rastlinske vrste. V prihodnosti bodo podnebne spremembe odvisne od tega, kakšne ukrepe bo sprejela družba, zlasti od emisij toplogrednih plinov, od gospodarskega razvoja, porabe energije, tehnološkega napredka in drugih dejavnikov. Zavedanje nevarnosti podnebnih sprememb je sprožilo proces mednarodnega sodelovanja. Izboljšalo se je zavedanje posledic podnebnih sprememb in tudi potrebnih ukrepov za njihovo zmanjšanje. Na tem področju je bilo sprejetih že kar nekaj zakonov in konvencij. Da bi ugotovili, kako se dojemanje podnebnih sprememb razlikuje med vladnimi in nevladnimi organizacijami v Sloveniji, smo izvedli intervjuje z zaposlenimi v ključnih institucijah, ki delujejo na tem področju. Vsi so menili, da so k onesnaženju največ prispevali izpusti toplogrednih plinov iz tovarn in avtomobilov, krivec je tudi kmetijstvo. Podnebnim spremembam so bolj izpostavljene revne države in države v razvoju. Ravno tako menijo, da je s podnebnimi spremembami ogrožena naša varnost, saj se bosta povečali pogostost in jakost ekstremnih dogodkov. Da bi pozitivno vplivali nanje, moramo spremeniti vsakodnevne navade, na primer zagotoviti ustrezno ravnanje z odpadki, sezonsko in lokalno prehranjevanje, zmanjšati odpadke hrane, povečati skrb za čisto okolje in podobno. Znati se bomo morali prilagoditi podnebnim spremembam, na primer z namakanjem, postavitvijo protitočnih mrež, opozarjanjem na ekstremne naravne dogodke, z ustrezno gradnjo in podobno.
Keywords: podnebne spremembe, varnost, globalno segrevanje, toplogredni plini, onesnaženje, magistrska dela
Published in DKUM: 10.06.2024; Views: 148; Downloads: 48
.pdf Full text (1,67 MB)

8.
Pojavnost ribarjenja v slovenskih podjetjih : diplomsko delo visokošolskega študijskega programa Informacijska varnost
Aleš Matjaž, 2024, undergraduate thesis

Abstract: Spletno ribarjenje je vrsta kibernetskega napada, pri katerem napadalec načrtno zavede žrtev, da napadalcu razkrije različne občutljive podatke. Z napadi si napadalci prilastijo zaupne podatke, ki predvsem za podjetja predstavljajo veliko vrednost. Napadalci pri napadih ribarjenja uporabljajo metode socialnega inženiringa, pri tem pa po raznih e-poštnih sporočilih, SMS-i, glasovnimi sporočili in mnogo drugimi metodami zavajajo žrtev. Ciljne tarče napadov ribarjenja niso le posamezniki, temveč tudi vsa podjetja, ki težko zagotovijo celovito informacijsko varnost in s tem preprečijo napad. V diplomskem delu je bila opravljena raziskava o pojavnosti napadov ribarjenja v slovenskih podjetjih, v katero je bilo zajetih 77 podjetij, ki delujejo na ozemlju Slovenije. Ugotovitve kažejo, da so podjetja v Sloveniji konstantno na udaru napadov ribarjenja, prav tako pa so uspešna pri njihovem preprečevanju. Z nenehnim izobraževanjem zaposlenih, ob urejanju varnostne politike in ob urejenem oddelku za informacijsko varnost so podjetja uspešna pri preprečevanju uspešnosti napadov ribarjenja, na kar kaže tudi podatek, da 93 % vprašanih še ni utrpelo finančne izgube ob napadih ribarjenja. Slovenska podjetja so najpogosteje tarča napadov ribarjenja po e-pošti, sledijo napadi po SMS-sporočilih in napadi glasovnega ribarjenja.
Keywords: ribarjenje, napadi, informacijska varnost, podjetja, diplomske naloge
Published in DKUM: 10.06.2024; Views: 86; Downloads: 17
.pdf Full text (1,46 MB)

9.
Problematika varnosti starejših voznikov motornih vozil v prometu : magistrsko delo
Anamarija Poll, 2024, master's thesis

Abstract: Zaključno delo predstavlja problematiko z vidika prometne varnosti, s katero se soočajo starejši vozniki motornih vozil. Osnovni namen je prikazati njihovo varnost v prometu skozi analizo prometnih nesreč in s pomočjo eksperimenta, ki smo ga izvedli na fakulteti. Analiza prometnih nesreč prikazuje podrobne informacije o prometnih nesrečah za obdobje 2012–2022, v katerih so bili udeleženi kot povzročitelji, starejši vozniki. Približno 20 % prometnih nesreč v zadnjih letih povzročijo prav oni. Za boljše razumevanje analize prometnih nesreč je bil izveden eksperiment s 30-imi prostovoljci različnih starosti. Vseboval je anketo s testom o cestno prometnih predpisih in vožnjo na simulatorju z očali za sledenje pogleda. Rezultate poizkusa smo primerjali po starostnih skupinah in ugotovili, da z leti znanje o cestno prometnih predpisih pada. Ena izmed pomembnih ugotovitev je, da imajo starejši vozniki kljub manjši vozni hitrosti daljši reakcijski čas v primerjavi z ostalimi vozniki. Na koncu so podani tudi možni predlogi za izboljšanje stanja na področju prometne varnosti starejših voznikov.
Keywords: varnost v prometu, starejši vozniki, analiza prometnih nesreč, simulator vožnje, očala za sledenje pogleda
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 168; Downloads: 22
.pdf Full text (5,41 MB)

10.
Okrogla miza o informacijski varnosti in digitalni forenziki
Igor Belič, 2007, published professional conference contribution

Keywords: informacijska varnost, digitalna forenzika
Published in DKUM: 30.05.2024; Views: 76; Downloads: 1
.pdf Full text (437,37 KB)

Search done in 8.38 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica