| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 4 / 4
First pagePrevious page1Next pageLast page
1.
SINONIMI, ANTONIMI IN VARIANTE V SLOVARJU SLOVENSKIH FRAZEMOV OD A DO Č
Anja Rajh, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Slovensko jezikoslovje se je s frazeologijo začelo intenzivneje ukvarjati šele v 70. letih 20. stoletja, torej po začetku izhajanja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (SSKJ). Vendar pa vse do leta 2011 nismo imeli enojezičnega frazeološkega slovarja, ki ga je tega leta izdal Janez Keber in ki predstavlja pomembno prelomnico v slovenski frazeologiji. Izdaja Slovarja slovenskih frazemov (SSF) nas je spodbudila k obsežnejši analizi slovenskega frazeološkega gradiva. Ker pa je slovar zelo obsežen, smo našo raziskavo omejili in analizirali le gradivo od črke A do Č. Namen diplomskega dela je bila v prvi vrsti razmejitev sestavinskih variant od sopomenskih frazemov. Da pa bi to delitev lahko korektno izpeljali, smo morali raziskati količino sinonimov, antonimov in variant v slovarju samem. Zato smo najprej izpisali gradivo od A do Č in ga vnesli v tabelo. Pri tem smo si pomagali s teoretičnimi izhodišči Erike Kržišnik, saj je bilo vsakemu izpisu potrebno določiti vrsto variante. Ugotovili smo, da se v SSF med sinonimi pojavljajo tako sopomenski frazemi kot sestavinske variante. Za boljšo preglednost smo naredili tabelo, kjer smo k izpisanemu gradivu iz SSF sopostavili našo predlagano razvrstitev sinonimov med sopomenske frazeme in sestavinske variante, tako da dobi posameznik boljši vpogled v raziskovano problematiko. Pri analizi smo si pomagali z deskriptivno metodo, s komparativno metodo in z metodo klasifikacije, uporabljeni pa so bili primarni, sekundarni in terciarni viri.
Keywords: frazeologija, frazem, sinonim, antonim, varianta, Slovar slovenskih frazemov (SSF)
Published: 23.07.2014; Views: 3147; Downloads: 252
.pdf Full text (1,37 MB)

2.
IZDELAVA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE NA PODROČJU JAVNIH FINANC
Janez Krumpak, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Pri investicijah, ki so financirane iz javnih sredstev, vrsto potrebne investicijske dokumentacije in njeno vsebino predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Z izdelavo investicijske dokumentacije se ugotovi problematika, poišče se možne rešitve in se jih vrednostno oceni. Investicijska dokumentacija ima pomembno vlogo pri načrtovanju občinskih in državnih načrtov razvojnih programov (NRP) in posledično proračunov. V diplomskem delu je prikazan primer izdelave predinvesticijske zasnove, ki je ključni dokument pri postopku izbora optimalne variante. Namen predinvesticijske zasnove je, da prikaže možne variante rešitve določenega problema in da s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika določi najprimernejšo rešitev.
Keywords: Investicijska dokumentacija, Predinvesticijska zasnova, Vodooskrba, Varianta
Published: 24.10.2012; Views: 2807; Downloads: 539
.pdf Full text (1,09 MB)

3.
PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV REKONSTRUKCIJE REGIONALNE TURISTIČNE CESTE OPLOTNICA - PESEK - CEZLAK
Uroš Abram, 2011, undergraduate thesis

Abstract: Rekonstrukcija ceste predstavlja gradbeni poseg, pri katerem gre prvenstveno za zamenjavo vozišča oz. voziščne konstrukcije ceste, hkrati pa se običajno korigirajo tudi projektno-tehnični elementi rekonstruirane ceste. Rekonstrukcija ceste je potrebna torej prvenstveno zaradi deformiranosti vozišča oziroma voziščne konstrukcije, ki nastane zaradi prometnih obremenitev, vpliva vremenskih razmer, lastnosti vgrajenih materialov ter drugih razlogov. Zaradi naštetega se pojavijo vidne poškodbe vozišča kot so, kolesnice, razpoke, posedki, mrežne razpoke, udarne jame ter poškodbe ostalih elementov ceste (bankina, brežina, berma itd.), ki neposredno ali posredno vplivajo na potekanje prometa po obravnavanem odseku ter na prometno varnost. Rekonstrukcije se projektirajo ter izvajajo na plansko dobo 10 let, kar pomeni, da morajo vsi elementi ceste, glede na prirastek prometa v tem obdobju ohraniti lastnosti, ki še omogočajo varno odvijanje prometa. Zaradi vse večjega zmanjševanja proračunskih sredstev, ki so namenjena za cestno infrastrukturo je vedno bolj pomembno, da upravljalec cestne infrastrukture pravilno določi obseg ukrepov, ki se bodo pri določeni rekonstrukciji oziroma novogradnji izvajali in s tem optimizira stroške izvedbe. To lahko izvedemo z študijo vrednotenja variant, kar pa se zaenkrat v področju rekonstrukcij maloprometnih cest praviloma ni uporabljalo. V diplomski nalogi sta predstavljeni dve varianti možne rekonstrukcije regionalne turistične ceste RT-930 Oplotnica – Pesek – Cezlak. Z opravljeno analizo smo poskušali ugotoviti primernejšo izbiro elementov (in dimenzij) ceste v prečnem profilu in utemeljitev le-te. V diplomskem delu sta obe varianti medsebojno primerjani in vrednoteni po izbranih kriterijih. Na podlagi opravljene primerjalne analize je bilo ugotovljeno, da je primernejša rekonstrukcija s širino vozišča 5,0 m (2 x 2,5m), saj upraviči višje stroške izvedbe zaradi večjega števila objektov, glede na večjo prometno varnost, udobnost vožnje ter morebitno povečanje turističnega razvoja tega dela Pohorja in s tem posledično povečanja prometa na tem odseku.
Keywords: regionalna cesta, turistična cesta, rekonstrukcija, varianta, odsek, trasa
Published: 21.07.2011; Views: 2392; Downloads: 168
.pdf Full text (17,92 MB)

4.
PRIMERJAVA VARIANTNIH REŠITEV ZA GRADNJO DRŽAVNE CESTE NA ODSEKU MMP HOLMEC - OTIŠKI VRH
Katja Prosenak, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi so predstavljene tri variante nove cestne povezave, ki poteka od Mednarodnega mejnega prehoda (MMP) Holmec ter do priključka Otiški vrh. Za variantne rešitve je izdelana primerjalna analiza po različnih kriterijih. Celotni odsek je - zaradi lažjega prikazovanja poteka variant in primerjave med posameznimi variantami - razdeljen na štiri pododseke. Pri posamezni varianti se značilnosti ceste med pododseki spreminjajo. Variante so izdelane za različne vrste ceste, z različnimi projektno-tehničnimi elementi. V zaključnem delu diplomskega dela so vse tri variante medseboj primerjane in vrednotene. Pri primerjavi in vrednotenju se izhaja iz treh kriterijev: kriterij tehničnih karakteristik, kriterij dolžine trase in kriterij potrebnih večjih objektov na trasi nove cestne povezave. Na podlagi primerjave in vrednotenja se je kot najprimernejša izkazala varianta 1. Varianti 2 in 3 sta se pokazali kot primerni, sprejemljivi.
Keywords: hitra cesta, glavna cesta, rekonstrukcija, varianta, podvarianta, odsek, pododsek, trasa
Published: 21.12.2009; Views: 2064; Downloads: 134
.pdf Full text (2,03 MB)

Search done in 0.09 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica