| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 13
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Upravljanje z valutnim in obrestnim tveganjem
Tanja Petović, 2018, master's thesis

Abstract: Globalizacija je glavni razlog, da je upravljanje s finančnimi tveganji postalo ena najhitreje rastočih dejavnosti v poslovnem svetu v zadnjih desetletjih. Mednarodni tokovi blaga, storitev in kapitala zahtevajo zamenjave različnih valut. To posledično pomeni, da se podjetja morajo soočiti z valutnim tveganjem. Nepričakovane spremembe deviznih tečajev imajo pomemben vpliv na poslovanje izvoznikov in uvoznikov. Uporaba valutnih finančnih instrumentov je postala splošno sprejet način za upravljanje z valutnim tveganjem. Enako lahko rečemo za upravljanje obrestnega tveganja, kjer podjetja pogosto uporabljajo obrestne finančne instrumente. Ugotovili smo, da velika podjetja pogosteje uporabljajo valutne in obrestne finančne instrumente kot srednja in majhna podjetja. Za upravljanje z valutnim tveganjem se najpogosteje uporabljajo nestandardizirani terminski posli o nakupu oziroma prodaji tuje valute. Najpogosteje uporabljen finančni instrument za upravljanje obrestnega tveganja je obrestna zamenjava.
Keywords: finančno tveganje, podjetje, valutno tveganje, obrestno tveganje, izvedeni finančni instrumenti
Published in DKUM: 15.06.2018; Views: 626; Downloads: 108
.pdf Full text (2,09 MB)

2.
VARSTVO POTROŠNIKOV PRI SKLEPANJU KREDITNIH POGODB
Tadeja Rituper, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Danes so krediti nekaj povsem običajnega in predstavljajo sestavni del našega življenja. Skorajda ni posameznika, ki ne bi na neki točki svojega življenja razmišljal o najemu kredita. Največkrat se to zgodi v dobi osamosvajanja, ko posameznik na primer kupuje avtomobil, stanovanje ali morda načrtuje gradnjo hiše. S pomočjo kredita tako lažje pridobi dobrine, ki si jih sicer ne bi mogel privoščiti. Preden pa se posameznik odloči za najem kredita in sklene kreditno pogodbo, je ključnega pomena, da se karseda najbolje informira o samem kreditu in v primeru, da se zanj tudi odloči, to odločitev sprejme premišljeno in previdno. Kaj hitro se namreč lahko zgodi, da postane odplačevanje kredita resen problem. V pričujočem delu diplomskega projekta obravnavamo opisano problematiko predvsem z vidika varstva potrošnikov pri sklepanju kreditnih pogodb. V diplomskem projektu tako najprej na osnovi teorije predstavljamo definicije kredita in kreditne pogodbe ter potrošnika in njegovega varstva. V nalogi predstavljamo tudi tveganja, ki se pojavljajo pri najemanju kredita in zakonodajo na področju potrošniških kreditov. Nazadnje pa v nalogi obravnavamo varstvo potrošnikov še na primerih kreditov v švicarskih frankih, ki so v preteklem letu v Sloveniji in tujini povzročili pravo zmešnjavo in spravili na rob obupa mnoge kreditojemalce.
Keywords: kredit, kreditna pogodba, valutno tveganje, varstvo potrošnikov
Published in DKUM: 29.05.2017; Views: 983; Downloads: 130
.pdf Full text (718,55 KB)

3.
Pasti zadolževanja v tuji valuti na primeru švicarskega franka
Nadja Jarc, 2017, master's thesis

Abstract: V preteklem desetletju se je med leti 1997 do 2007 nominalna vrednost vseh kreditov evropskih bank podvojila (iz 9.441 milijard CHF na 19.996 milijard CHF). V istem obdobju se je vrednost kreditov v tuji valuti skoraj potrojila (iz 558 milijard CHF na 1.627 milijard CHF). Švicarska nacionalna banka (SNB) ocenjuje, da je bila decembra 2007 vrednost kreditov nominiranih v CHF znotraj evroobmočja 238 milijard CHF, v drugih evropskih državah pa 122 milijard CHF. Krediti v CHF so za slovenske in druge kreditojemalce članic EU posebni iz dveh razlogov. Prvič, kreditojemalci se dodatno soočajo še z valutnim tveganjem. Druga posebnost kredita v CHF se kaže v statusu CHF kot globalne varne valute, ki v času gospodarskega razcveta postopoma depreciira, v času krize pa močno apreciira. Tako je namen našega magistrskega dela, da se predstavijo posledice izpostavljenosti valutnemu tveganju pri kreditu v CHF oz. nasploh pri kreditu v tuji valuti. Iz tega razloga med seboj primerjamo vrednosti anuitet kredita v domači valuti (v našem primeru EUR) in kredita v tuji valuti (CHF). Ker je višina obrestnih mer pri posameznih kreditih zaupen podatek, smo kot obrestne mere pri izračunih kredita v EUR uporabili 6-mesečni EURIBOR, pri kreditih v CHF pa 6-mesečni LIBOR za CHF. Da bi dodatno izpostavili vpliv valutnega tveganja na kredit v sklopu izračunov predstavljamo tudi izračune, kjer uporabimo tako eno izmed notranjih oblik zavarovanja (ščitenje s pomočjo prihodkov v CHF) kot eno izmed zunanjih oblik zavarovanja (valutni terminski posli) pred valutnim tveganjem. Ker je problematika kredita v CHF zaradi valutnega tveganja doletela večino članic EU, predstavljamo tudi regulativne ukrepe in načine, preko katerih so se določene članice, med njimi je tudi Slovenija, soočile z reševanjem težav kreditojemalcev in kreditodajalcev kreditov v CHF. Iz predstavljenih rezultatov in rešitev ugotavljamo, da je valutno tveganje osrednja past kredita v CHF (kredita v tuji valuti). Rešitev ni, da se takšni posli nasploh prepovedo, ampak da regulatorji in kreditodajalci težijo k iskanju načinov, preko katerih bodo kreditojemalci primorani uporabiti eno izmed oblik zavarovanja valutnega tveganja ob sklenitvi kredita v tuji valuti.
Keywords: Varna valuta, valutno tveganje, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutni izvedeni terminski instrumenti.
Published in DKUM: 25.05.2017; Views: 1670; Downloads: 271
.pdf Full text (2,02 MB)

4.
Krediti fizičnih oseb z vidika prevzemanja valutnega tveganja posameznika
Maja Škorja, 2016, undergraduate thesis

Abstract: V življenju imamo ljudje več potreb, tudi po stanovanju, ki je za poprečnega državljana velik finančni zalogaj. Pri iskanju virov se za pomoč obrnejo na banko. Naloga banke je predstavitev možnih ponudb bančnih kreditov, s katerim je mogoče rešiti stanovanjsko vprašanje, in opisati način obrestovanja in zavarovanja kredita. Za fizično osebo je izbor ustreznega kredita težka odločitev, saj je vedno povezana s prevzemom tveganja. Osredotočili smo se predvsem na valutno tveganje, ki je povezano s tujo valuto. Vsakdo namreč pri iskanju pravega kredita išče najugodnejšo možnost. Nekateri so se v preteklosti odločili za najem stanovanjskega kredita v tuji valuti, švicarskem franku, ker je bil z vidika obresti najugodnejši. Pri odločanju o izboru ustreznega kredita je kreditojemalec tisti, ki s podpisom kreditne pogodbe sprejme pogoje najema kredita in hkrati s kreditom povezana tveganja. Dolžnost banke pa je, da stranko pred podpisom glavne kreditne pogodbe seznani z vsemi tveganji glede najema kredita in predlaga možne načine njegovega zavarovanja. Z dodatnimi zavarovanji je mogoče doseči omilitev tveganja, čeprav ga ne moremo povsem izključiti. Po letu 2005 se je v južni in jugovzhodni Evropi pojavil trend najemanja takrat ugodnih stanovanjskih kreditov, vezanih na tujo valuto švicarski frank. Državljani so jih najemali tudi v Sloveniji in na Hrvaškem kljub opozorilom centralne banke o možnem tveganju. Izkušnje slovenskih in hrvaških državljanov so torej dokaz, da je lahko najemanje stanovanjskega kredita v tuji valuti precej tvegano.
Keywords: stanovanjski kredit, valutno tveganje, zavarovanje kredita
Published in DKUM: 18.08.2016; Views: 802; Downloads: 127
.pdf Full text (553,67 KB)

5.
VPLIV VALUTNE DIVERZIFIKACIJE DENARNIH TOKOV NA IZPOSTAVLJENOST VALUTNEMU TVEGANJU
Maja Globočnik, 2015, master's thesis

Abstract: Za podjetja, ki poslujejo na mednarodnih trgih, in sicer v različnih valutnih območjih, je značilno, da imajo denarne tokove nominirane v različnih tujih valutah. Zaradi tega na splošno velja, da višina izpostavljenosti valutnemu tveganju narašča premo sorazmerno z naraščajočo vpletenostjo podjetja v mednarodni gospodarski prostor. Pri tem je treba upoštevati, da valutna diverzifikacija denarnih tokov lahko omeji moč posameznih vplivov, ki jih imajo spremembe v deviznih tečajih na skupno vrednost pričakovanih denarnih tokov. Valutna diverzifikacija denarnih tokov po navadi izhaja iz geografske diverzifikacije mednarodnega poslovanja podjetja, njen vpliv pa v glavnem temelji na možnosti izkoriščanja nizkih pozitivnih korelacij med valutami. Večja geografska razpršenost poslovanja po navadi pomeni tudi večjo diverzifikacijo valut, v katerih so nominirani denarni tokovi, kar za podjetja pomeni tudi več možnosti za medsebojno izravnavo ugodnih in neugodnih izpostavljenosti valutnemu tveganju, kar posledično vpliva tudi na zmanjšano skupno raven izpostavljenosti tovrstnemu tveganju. Različni avtorji na področju obvladovanja valutnega tveganja, na primer Brealey in Kaplanis (1995), Logue (1995), Godfrey in Yee (1996), Shapiro in Sarin (2009) ter Madura in Fox (2011), se strinjajo, da podjetja, ki poslujejo na mednarodnih trgih, pri obvladovanju valutnega tveganja razpolagajo z določenimi prednostmi, ki jih ponujajo naravne oblike zavarovanj in ki so povezane tudi z valutno diverzifikacijo denarnih tokov. Korelacije med valutami so po navadi odvisne od povezave med dejavniki, ki vplivajo na spremembe v deviznih tečajih, ali pa nastanejo kot posledica prisotnosti tretje valute, ki vpliva na vrednost preostalih valut. Za države iz iste geografske regije so ponavadi značilne močne gospodarske povezave, ki temeljijo na geografski bližini ali podobnih gospodarskih in političnih dejavnikih. Zaradi tega naj bi imela podjetja, ki poslujejo v različnih geografskih regijah, in to v različnih valutnih območjih, več možnosti za izkoriščanje prednosti, ki so povezane z naravno obliko izravnave ugodnih in neugodnih izpostavljenosti valutnemu tveganju. S to trditvijo se na primer strinja tudi Pantzalis (Pantzalis et al. 2001), ki je v svoji raziskavi ugotovil, da so podjetja z bolj razvejano mrežo mednarodnega poslovanja uspešnejša v učinkovitem obvladovanju izpostavljenosti valutnemu tveganju. Navedeno so potrdili tudi izsledki empiričnega raziskovanja, v katerem je Makar (Makar et al. 1999) ugotovil, da pogostost uporabe valutnih izvedenih finančnih instrumentov narašča premo sorazmerno s stopnjo geografske koncentracije trgov, na katerih je prisotno podjetje. V nalogi preučujemo vpliv, ki ga imajo različne stopnje korelacij med valutami na višino izpostavljenosti valutnemu tveganju ter raziskujemo možnosti, ki jih korelacije omogočajo pri uporabi določenih finančnih tehnik in operativnih strategij zavarovanja pred valutnim tveganjem. Namen raziskave je ugotoviti, kako pomemben je dejansko vpliv, ki ga ima valutna diverzifikacija denarnih tokov na višino skupne izpostavljenosti valutnemu tveganju. Pri tem preverjamo, ali imajo podjetja z razpršeno mrežo mednarodnega poslovanja več možnosti izkoriščanja prednosti, ki izhajajo iz valutne diverzifikacije denarnih tokov, kot podjetja, katerih poslovanje je večinoma osredinjeno na trge znotraj svoje geografske regije. Analiza vpliva je opravljena z vidika podjetij, ki kot svojo funkcijsko valuto uporabljajo evro, in temelji na podlagi podatkov o gibanju vrednosti 48 valut iz sedmih različnih geografskih regij v dveh zaporednih časovnih obdobjih. V raziskavi ugotavljamo obstoj korelacij dolgega dosega, ki jih raziskujemo z analizo navzkrižnih korelacij z odstranjenim trendom. Ta metoda predstavlja prilagojeno obliko standardne kovariančne analize, ki jo v splošnem uporabljamo za kvantifikacijo navzkrižnih korelacij med dvema sočasno zabeleženima nestacionarnima časovnima vrstama podatkov.
Keywords: valutna diverzifikacija denarnih tokov, valutno tveganje, merjenje izpostavljenosti valutnemu tveganju, obvladovanje valutnega tveganja, korelacije med valutami, analiza navzkrižnih korelacij z odstranjenim trendom, korelacije dolgega dosega
Published in DKUM: 25.01.2016; Views: 1241; Downloads: 176
.pdf Full text (20,25 MB)

6.
OPTIMIZACIJA OBVLADOVANJA VALUTNEGA TVEGANJA V MULTINACIONALNEM PODJETJU
Darij Krt, 2014, master's thesis

Abstract: Tako posamezna podjetja kot skupine podjetij v finančnem in realnem sektorju so vsakodnevno preko svojih poslovnih aktivnosti izpostavljena različnim poslovnim tveganjem. Le te predstavljajo nevarnost zmanjšanja gospodarskih koristi podjetja in s tem grožnjo resne motnje v kontinuiteti poslovanja, ki lahko v najslabšem primeru privede tudi do stečaja in s tem prenehanja delovanja. Ena izmed pomembnejših poslovnih tveganj, ki so jim podjetja izpostavljena so finančna tveganja. Tako valutno in obrestno tveganje, ki sodita v skupino cenovnih finančnih tveganj, kot kreditno tveganje, predstavljajo nevarnost zmanjšanja gospodarskih koristi podjetja v obliki nepredvidenih neugodnih sprememb denarnih tokov, ki v prvi vrsti pomenijo za podjetje likvidnostno tveganje in ne nazadnje tveganje zmanjšanja načrtovanega poslovnega rezultata. V zadnjih nekaj letih, ki so sledila izbruhu globalne finančno gospodarske krize konec leta 2008, ko se je finančno in splošno poslovno okolje podjetij izjemno poslabšalo in postalo izjemno nepredvidljivo se je predvsem v podjetjih, ki poslujejo v mednarodnem okolju, na trgih z različnimi lokalnimi valutami, pokazala potreba po optimizaciji in s tem spremembi pristopa k obvladovanju valutnega tveganja. Optimizacija obvladovanja valutnega tveganja je še toliko bolj pomembna v multinacionalnih podjetjih, ki predstavljajo skupino kapitalsko povezanih podjetij v različnih valutnih območjih. V tem primeru je potrebno vzpostaviti takšno sistemsko rešitev obvladovanja valutnega tveganja tako na nivoju posameznega povezanega podjetja kot na nivoju celotne skupine, ki omogoča dosledno izvajanje predhodno sprejete krovne politike o obvladovanju valutnega tveganja in visoko odzivnost na konstatno se spreminjajoče poslovne okoliščine, kot rezultat sprememb na finančnih trgih, posebno valutnih. Takšen sistem obvladovanja valutnega tveganja je možno uvesti skozi spremembo organizacijske oblike obvladovanja valutnega tveganja, od decentralizirane k bolj centralizirani obliki. Krovno politiko obvladovanja valutnega tveganja, v kateri so opredeljene usmeritve, postopki, pravila in odgovorni posamezni zaposleni, morajo multinacionalna podjetja oblikovati in izvajati ne glede na organiziranost obvladovanja valutnega tveganja, vendar so doslednost sprejemanja odločitev v skladu s sprejeto politiko, nadzor nad izvajanjem, kontrola učinkovitosti in visoka odzivnost na spremenjene poslovne okoliščine lažje izvedljivi v primeru centralizirane oblike. V ta namen smo v nalogi na primeru slovenskega multinacionalnega podjetja predstavili potrebne spremembe za prehod od decentralizirane k centralizirani obliki organiziranosti obvladovanja valutnega tveganja. Ker predstavlja optimizacija organiziranosti obvladovanja valutnega tveganja v multinacionalnem podjetju zgolj prvi korak k učinkovitejšemu obvladovanju valutnega tveganja smo v zadnjem delu nalogu predstavili možnosti optimizacije obvladovanja valutnega tveganja na primeru posameznega podjetja, ki je preko svojih poslovnih aktivnosti različnih oddelkov in programov izpostavljeno določenemu valutnemu tveganju tako na nabavni kot prodajni strani. Parcialno obvladovanje valutnega tveganja po posameznih oddelkih/programih z notranjimi in zunanjimi metodami obvladovanja valutnega tveganja je možno optimizirat z enotnim obvladovanjem valutnega tveganja. Pri tem je ključna pravilna izbira in uporaba valutnih izvedenih finančnih instrumentov, ki so prav tako v nalogi teoretično predstavljeni in v praktičnem delu med seboj primerjani.
Keywords: Valutno tveganje, obvladovanje valutnega tveganja, organiziranost obvladovanja valutnega tveganja, valutni izvedeni finančni instrumenti
Published in DKUM: 04.04.2014; Views: 1383; Downloads: 217
.pdf Full text (1,86 MB)

7.
OBVLADOVANJE TRŽNIH TVEGANJ V POSLOVNI BANKI S SISTEMOM LIMITOV IN IZVEDENIMI FINANČNIMI INSTRUMENTI
Barbara Žagar, 2013, master's thesis

Abstract: Bančno poslovanje je neločljivo povezano s prevzemanjem tveganj. Za banko je ključnega pomena, da se teh tveganj zaveda, jih identificira, analizira, ovrednoti in sprejme ustrezne ukrepe, s čimer bistveno zmanjša možnost nastopa negativnih posledic na njeno poslovanje. Tržna tveganja, obvladovanju katerih je naloga namenjena, izvirajo iz sprememb tržnih cen, valutnih tečajev in obrestnih mer finančnih instrumentov. V bančnem poslovanju predstavljajo manjši pa vendar nezanemarljiv del tveganj, ki jim je banka pri svojem poslovanju izpostavljena. Za njihovo učinkovito obvladovanja ima banka na voljo številne instrumente, katere in kako bo uporabila pa je v prvi vrsti odvisno od njenih poslovnih potreb, kakor tudi od njene dovzetnosti za prevzemanje teh tveganj. V nalogi smo se osredotočili na sistem limitov in izvedene finančne instrumente kot možne načine za obvladovanje tržnih tveganj. Mednje smo vključili tudi tvegano vrednost (ang. value at risk) kot mero najvišje potencialne izgube, ki jo lahko imetnik portfelja ob upoštevanju določene verjetnosti dogodkov realizira v določenem obdobju. Na izračun potencialne izgube pomembno vpliva nestanovitnost cen finančnih instrumentov, prikaz povezave med omenjenima spremenljivkama pa je sestavni del naloge. Vsebina naloge ni uporabna zgolj za poslovne banke. Limitni sistem kot mehanizem obvladovanja tveganj je uporaben za vsakega investitorja, ki lahko z nekaj osnovnega računalniškega znanja učinkovito upravlja svoj portfelj ter tako pomembno vpliva na poslovni rezultat le-tega. Seveda je kompleksnost upravljanja takega portfelja bistveno manjša od upravljanja portfelja poslovne banke, ki se pri svojem poslovanju srečuje z različnimi finančnimi instrumenti, čemur mora biti prilagojena tudi njena informacijska podpora. Dopolnitev limitnemu sistemu predstavljajo izvedeni finančni instrumenti. Ti so še posebej uporabni pri zapiranju oziroma uravnavanju valutno in obrestno občutljivih pozicij, ki jih banka zavzema pri svojem poslovanju. Ključno pri obvladovanju tržnih tveganj je definiranje največje izgube, ki smo jo še pripravljeni prevzeti, kakor tudi višine zaslužka, pri katerem smo pripravljeni določeno pozicijo zapreti. Z dobro zastavljeno politiko obvladovanja tržnih tveganj, ki jo je potrebno nenehno preverjati in nadgrajevati, lahko banka pomembno vpliva na svoj poslovni rezultat. Pri tem je z vidika investitorjev pomembno, da jim v zameno za občasne visoke donose, ki se lahko kaj kmalu obrnejo v negativno smer, zagotavlja stabilne poslovne rezultate ter posledično stabilen donos na vložen kapital. Hkrati poslovna banka s takšnim poslovanjem varčevalcem daje pozitiven signal, da je stabilna in zaupanja vredna institucija.
Keywords: tržno tveganje, valutno tveganje, obrestno tveganje, pozicijsko tveganje, tvegana vrednost, limitni sistem, izvedeni finančni instrumenti, obračunavanje varovanja pred tveganji, odprta devizna pozicija, obrestni razmik, neto likvidna aktiva. opcija, dogovor o terminski obrestni meri, obrestna zamenjava, terminska pogodba, regresijska analiza, beta, trajanje, model vrednotenja dolgoročnih naložb
Published in DKUM: 06.12.2013; Views: 1736; Downloads: 313
.pdf Full text (1,00 MB)

8.
OBVLADOVANJE VALUTNEGA TVEGANJA
Nadja Jarc, 2013, undergraduate thesis

Abstract: Delo diplomskega seminarja na temo obvladovanja valutnega tveganja nas seznanja s podrobnim pomenom valutnega tveganja. Kaj je valutno tveganje, kakšni načini zavarovanja obstajajo, da se finančne in nefinančne institucije zavarujejo pred negativnimi vplivi valutne izpostavljenosti. Tako so v teoretičnem delu predstavljeni vsi osnovni pojmi, ki so potrebni za razumevanje upravljanja z valutnim tveganjem, v empiričnem delu, kjer je poudarek na uporabi izvedenih finančnih instrumentov, pa se predstavi vpliv stabilnosti notranjega in zunanjega (državnega) upravljanja na uporabo valutnih izvedenih finančnih instrumentov.
Keywords: Valutno tveganje, obvladovanje valutnega tveganja, notranje metode obvladovanja valutnega tveganja, valutni izvedeni finančni instrumenti, valutna izpostavljenost, merjenje valutne izpostavljenosti
Published in DKUM: 25.10.2013; Views: 1970; Downloads: 225
.pdf Full text (802,61 KB)

9.
OBVLADOVANJE KREDITNEGA TVEGANJA S POUDARKOM NA ZAVAROVANJU KREDITOV
Vesna Eichmeier, 2012, master's thesis

Abstract: Okolje, v katerem poslujejo banke, je izredno dinamično in hiter razvoj spremljajo številna tveganja. Tveganju se v poslovni banki ni mogoče popolnoma izogniti, zato se mora vsaka banka zavedati učinkovitega upravljanja s tveganji, ki vključuje prvine prepoznavanja, merjenja in ocenjevanja, spremljanja in poročanja. Banka, ki aktivno upravlja s tveganji, ima pred konkurenco odločilno prednost. Osrednje mesto med bančnimi tveganji, zavzema nedvomno kreditno tveganje in ga lahko opredelimo kot tveganje nastanka izgube zaradi neizpolnitve obveznosti dolžnika do banke. Cilj upravljanja s kreditnim tveganjem je maksimiranje tveganja prilagojene donosnosti in hkrati obdržati nivo tveganja v sprejemljivih okvirjih. Pri obvladovanju tveganja mora banka upoštevati ne samo tveganja v celotnem kreditnem portfelju ampak tudi tveganja pri sklepanju individualnih kreditnih poslov. Obvladovanje s kreditnim tveganjem je ključna komponenta celovitega upravljanje s tveganji in bistveno vpliva na dolgoročno uspešnost vsakega bančnega poslovanja. Obvladovanje ključnih tveganj, ki jih najpogosteje delimo na kreditno, obrestno, valutno, likvidnostno, tržno in operativno tveganje, je temeljito regulirano tudi z bančnimi predpisi, med katerimi je najpomembnejši Zakon o bančništvu s podzakonskimi akti. Banke poskušajo obvladovati kreditno tveganje na različne načine, ki jih delimo na merjenje in obvladovanje kreditnega tveganj. Z merjenjem tveganja banka določi mejo še sprejemljivega tveganja, ki ga je pripravljena prevzeti. Za merjenje kreditnega tveganja obstajajo različni modeli, ki segajo od kvantitativnih do kvalitativnih. Kreditno tveganje banka obvladuje na več načinov kot na primer z izpolnjevanjem zakonskih zahtev, razpršenostjo naložb po sektorjih, uporabo ustreznih modelov in zavarovanje kreditov. Ugotavljanje bonitete kreditojemalca je bistven dejavnik za obvladovanje kreditnega tveganja. Banke komitente razvrščajo v bonitetne razrede in na podlagi razreda določajo tudi zavarovanje kreditne naložbe. Banke ocenjujejo kvaliteto svojega kreditnega portfelja in kreditna tveganja na podlagi bonitetnih ocen komitentov. Pri tem banka z bonitetno oceno naredi oceno kvalitete komitenta in njegove sposobnosti, da bo izpolnil svoje obveznosti. Merila, na podlagi katerih banke ocenjujejo boniteto, delimo na objektivna in subjektivna. Pomembno oceno odigra tudi oblika kreditnega zavarovanja in to že na začetku postopka odobritve kredita. Na podlagi tega, kaj je kreditojemalec pripravljen ponuditi za zavarovanje kredita. Namen naloge je predstaviti različne metode merjenja, ocenjevanja in obvladovanja kreditnega tveganja ter njihovo upravljanje v Abanki Vipi d.d. in predstaviti nove možnosti za obvladovanje tveganj v bančnem sektorju.
Keywords: banke, tveganja, upravljanje s tveganji, kreditno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje, likvidnostno tveganje, tržno tveganje, operativno tveganje, metodologije, merjenje, kreditna analiza, zavarovanje tveganj
Published in DKUM: 31.01.2013; Views: 2372; Downloads: 344
.pdf Full text (1,36 MB)

10.
IZPOSTAVLJENOST FINANČNIM TVEGANJEM − PRIMER KOVINSKO PREDELOVALNEGA PODJETJA
Barbara Kapun, 2012, master's thesis

Abstract: Tveganje postaja sestavni del poslovanja ne samo finančnih inštitucij, ampak tudi podjetij, ki se primarno ukvarjajo s povsem nefinančnimi dejavnostmi. Zatorej se je potrebno zavedati, da obvladovanje tveganja postaja nuja sodobnega poslovanja. Poslovni uspeh se med drugim lahko izboljša z učinkovitim prepoznavanjem in obvladovanjem tveganj, katerim je podjetje izpostavljeno. Magistrska naloga je praktično usmerjena in zasnovana tako, da na primeru podjetja iz sektorja kovinsko predelovalne industrije, tj. skupine Impol 2000, prikazuje postopek in izbiro instrumentov za obvladovanje finančnih tveganj. V osnovi smo se zaradi samega poslovanja Skupine osredotočili samo na dvoje izmed vseh finančnih tveganj, in sicer tveganje spremembe cene surovine − aluminija − ter valutno tveganje. Namreč, skupina Impol 2000 je v veliki meri odvisna od gibanja cene aluminija, ki se oblikuje na Londonski borzi barvnih kovin. Neugodno gibanje cene aluminija pomembno vpliva na samo poslovanje Skupine. Ravno zato se mora podjetje ustrezno zavarovati pred tovrstnim tveganjem. Ker Skupina posluje z zunanjimi partnerji tudi v valutah, ki niso evro, je izpostavljena valutnemu tveganju. Iz istega razloga, kot tveganje cen surovine, mora podjetje tudi valutno tveganje obvladovati.
Keywords: finančna tveganja, tveganje spremembe cen surovin, valutno tveganje, obvladovanje tveganj, finančni instrumenti, forward posel, future posel, swap, opcija, trg aluminija
Published in DKUM: 25.05.2012; Views: 2741; Downloads: 322
.pdf Full text (3,25 MB)

Search done in 0.18 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica