| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 22
First pagePrevious page123Next pageLast page
1.
2.
PLESNA DRAMATIZACIJA IN VZGOJNO DELO V VRTCU
Katja Veber, 2009, undergraduate thesis

Abstract: Diplomsko delo obravnava vzgojno delo v vrtcu na področju plesnih aktivnosti. Podrobnejše je obravnavana plesna dramatizacija kot ena izmed najbolj dovršenih oblik plesnih aktivnosti. Namen naloge je bil predstaviti vzgojno delu v vrtcu na plesnem področju in raziskati zastopanost plesne dramatizacije v vzgojnem procesu. V prvem delu so predstavljena teoretična izhodišča za vzgojno delo na področju plesne vzgoje. Plesna vzgoja s spodbujanjem otrokovega gibalnega ustvarjanja prispeva k razvoju celovite otrokove osebnosti. Vključuje tako gibanje kot tudi spodbujanje izvirnosti in ustvarjalnosti in tako povezuje več področij. V teoretičnem delu so predstavljeni pomen, cilji, naloge, metode, načela in načrtovanje plesne vzgoje. Posebni poglavji sta namenjeni ustvarjalnemu gibu in plesni dramatizaciji. V empiričnem delu je narejena raziskava o vlogi plesne dramatizacije v vzgojnem procesu. Narejena je bila s pomočjo anketnega vprašalnika za vzgojitelje. Raziskava je pokazala, da se plesna dramatizacija v vzgojnem procesu izvaja le nekajkrat letno. Zaradi njenega velikega pomena za razvoj otroka bi se ta aktivnost morala izvajati pogosteje. Raziskava je pokazala, da imajo otroci velik interes do te dejavnosti. Vzgojno-varstveni zavodi bi vzgojiteljem morali nuditi več materialne podpore in ustreznih izobraževanj s tega področja, da bi tako spodbudili pogostejše izvajanje v vzgojni praksi.
Keywords: predšolska vzgoja, plesna vzgoja, plesna dramatizacija, vzgojno delo, ustvarjalni gib
Published: 29.04.2009; Views: 6512; Downloads: 2139
.pdf Full text (487,70 KB)

3.
UMESTITEV PLESA V MESEČNO NAČRTOVANJE V POMLADANSKEM ČASU
Tamara Kuzman, 2009, undergraduate thesis

Abstract: V teoretičnem delu je opisan ples, plesna vzgoja, ustvarjalnost, inteligenca, motivacija in spodbude za plesno ustvarjanje. V enem izmed poglavij je opisano tudi načrtovanje. V drugem delu diplomske naloge pa je podrobno opisan praktični del diplomske naloge, ki je bil izveden v mesecu aprilu, v domačem vrtcu. Tema naše plesne izvedbe je bila: Ples v dežju. Vstavljene so tudi vse priprave in analize izvedenih plesnih dejavnosti, prav tako pa diplomsko delo vsebuje tudi mesečni načrt za april. Naš namen je bil umestiti ples v vsa vzgojna področja, enkrat v podrejenem, drugič v nadrejenem položaju. V raziskavi je uporabljena neeksperimentalna metoda pedagoškega raziskovanja. Otroci so se, po pričakovanju , pozitivno odzivali na plesne vzpodbude.
Keywords: predšolska vzgoja, mesečno načrtovanje, plesne dejavnosti, plesna priprava, bans, rajalna igra, ustvarjalni ples.
Published: 27.05.2009; Views: 3033; Downloads: 705
.pdf Full text (612,91 KB)

4.
ŠPEDITER V VLOGI MANAGERJA V MEDNARODNEM POSLOVANJU
Peter Balažic, 2010, undergraduate thesis

Abstract: V diplomski nalogi z naslovom Špediter v vlogi managerja v mednarodnem poslovanju sem s pomočjo domačih in tujih virov raziskoval področje špedicije in managementa v širšem smislu. To temo sem si izbral, ker imamo doma podjetje in velik del naših proizvodov tudi izvažamo. Zato se velikokrat zatečemo k špediciji, ki nas velikokrat razočara, saj mnogokrat ne vemo, kje se blago med potjo nahaja, velikokrat pa tudi pride do poškodb blaga. Namen diplomskega dela je bil približati ali olajšati delo tistim podjetjem, ki so v fazi ustanovitve in še nimajo dovolj znanja, kako naj bi izdelek iz njihovih rok prišel v tuje, brez večjih stroškov in katera zanimajo predvsem razmere v mednarodnem poslovanju. V diplomskem delu sem najprej predstavil teoretična izhodišča o vlogi in pomenu mednarodne špedicije (vlogo špediterja ter managerja, osnovne špediterske storitve, prednosti, zavarovanje blaga), management mednarodnega poslovanja (primerjavo Slovenije z mednarodnim poslovanjem, vrsto sodobnih podjetij in nagibe), managerske strategije za vstop na tuje trge, management v povezavi s špediterstvom ter nazadnje vlogo managerjev. Špediter se lahko pojavlja v različnih vlogah, jaz sem navedel tri: - špediter v vlogi ustvarjalnega managerja, - špediter v vlogi managerja inovatorja, - špediter v vlogi managerja razvijalca. Za uspešno organizacijo mora špediter nastopati v vseh treh vlogah. Najprej mora raziskati področje strategije, poiskati neko novost na tem področju in nato to novost nadaljnje razvijati. Tako po postal konkurenčen in si na trgu ustvaril neko »ime«, za katero bodo vsi vedeli, da je vredno zaupanja.
Keywords: špedicija, mednarodna špedicija, managerske strategije, managament v povezavi s špediterstvom, mednarodno poslovanje, ustvarjalni manager, manager inovator in manager razvijalec.
Published: 25.08.2010; Views: 1778; Downloads: 163
.pdf Full text (744,52 KB)

5.
VODENJE IN OBLIKOVANJE USPEŠNIH TIMOV
Andrej Furman, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Timi se oblikujejo z namenom, da uspešno dosežejo cilj. So del našega vsakdanjega življenja, saj nas povezujejo v šoli, družini, na delovnem mestu, v raznih društvih (športnih, verskih, kulturnih in drugih) ... V podjetjih/organizacijah oblikujejo time, da ti izboljšajo produktivnost, kvaliteto in zadovoljstvo dela. Prednost timskega dela je večja mera znanja ter informacij. V drugem poglavju smo proučevali vrste timov, njihovo velikost ter odkrili, da je demokratični tim najuspešnejša oblika ter da je optimalno število zaposlenih, da ta uspešno deluje, od pet do sedem članov. Ugotavljali smo tudi cilje timov in ugotovili, da si sledijo od prioritete tima do sodelavcev in šele na koncu posameznikov. V nadaljevanju smo spoznali značilnosti uspešnega tima. Uspešen tim je tisti, katerih dosežki presegajo seštevek znanja, sposobnosti in strokovnosti posameznih članov. To so ustvarjalni timi. Sodelavci takih timov delajo skupaj bolje in uspešneje. Odkrili smo, da je za snovanje uspešnega tima potrebna izbira pravih ljudi, za katere menimo, da lahko delajo skupaj. Tim si mora biti dovolj simpatičen z različnimi posamezniki, ki sprejemajo različne vloge. Zato je tim zmes različnih osebnosti, kjer vsak prevzame vlogo, katera mu ustreza. Oblikovanje tima je naloga vodje. Je ena najtežjih in najpomembnejših zadolžitev vodje. Temu sledi učenje posameznikov o skupinskem delu. Tako se zgradi celota, kjer vsi težijo k ciljem tima. Vpliv vodenja na uspešnost tima je opazen v medsebojnih odnosih med člani in vodjo. Medsebojni odnosi so izredno pomembni in jih zaposleni uvrščajo med svoje pomembnejše vrednote. Na podlagi učinkovitih komunikacij naj vodja več posluša in manj govori. Tudi za člane velja, da je poslušanje tri četrtine uspešne komunikacije. Uspešni tim ne sme postati debatni klub, zadostuje že dvajset minut na dan za medsebojno komunikacijo. Člane v timu se mora pripraviti do tega, da vložijo svoj napor, da se dosežejo zastavljeni cilji in se izpolnijo potrebe posameznikov. Motivacija izhaja iz pohvale, graje, tekmovanja, konfliktnih situacij in stimuliranja s plačo. Vse skupaj lahko pozitivno vpliva na motiviranje zaposlenih, če vodje to naredijo z razumom in pravičnostjo, v obratnem primeru pa lahko pride do negativnih situacij in to lahko kaj kmalu privede do razpada tima. Ideja nagrajevanja je nagraditi tim, ki se je dobro izkazal. Prednost timskega dela je količina idej in informacij, ki jih člani doprinesejo v tim. Tiamsko delo izboljšuje razumevanje in sprejetje med posamezniki, ustvarja večjo motivacijo in višjo stopnjo izvedbe dela ter podpira nove in tvegane odločitve.
Keywords: uspešen tim, timsko delo, vodenje, ustvarjalni tim.
Published: 15.02.2011; Views: 3867; Downloads: 757
.pdf Full text (583,10 KB)

6.
MANAGEMENT MEDNARODNEGA FESTIVALA DOKUMENTARNEGA FILMA DOKMA
Mateja Fištravec, 2010, undergraduate thesis

Abstract: Praznovanja so bila že od davno del naše kulture. Ljudje so veliko praznovali ali v obliki festivalov ali karnevalov. Torej potreba po zabavi obstaja v nas kot ena izmed človekovih potreb, kar nakazuje na tendenco po povpraševanju. Namreč postmodernizacija, ki jo doživlja naše mesto prinaša s seboj razvoj v turizmu in kulturni potrošnji. S stilizacijo potrošniških dobrin in nastajanjem blagovnih znamk in materij kulture, se je utrla pot ustvarjalnim dejavnostim oz. t.i. nastanek ustvarjalnega sektorja, ki je pripomogel k brisanju mej med visoko, množično in popularno kulturo. Projekt Epk prinaša s seboj možnost za sofinanciranje festivala DokMa kot se je to že zgodilo v letu 2009 za posamične aktivnosti festivala. Tako s seboj prinaša možnosti za spodbujanje kulturne produkcije in povezovanje ustvarjalcev. V medijih in družbi veliko slišim, da se za kulturo in zabavo nameni premalo denarja, toda kljub temu je danes več možnosti za finaciranje kulturnih dogodkov kot kadarkoli prej, sploh z nominacijo Epk našega mesta. Ali pa je problem v tem, da ko denar je, ne znajo z njim gospodariti in uporabiti ustrezne organizacije dela. Uporabo veščin managementa in marketinga bi, zaradi dosega ciljne javnosti in uspešne izvedbe festivala, morale neprofitne organizacije vpeljati v delovanje, če seveda želijo doseči določeno ciljno javnost, ne pa da gojijo do teh ekonomskih področij izrazito odklonilen odnos. Zato sem poiskala znanje o upravljanju oziroma potek za učinkovito izvedbo festivala dokumentarnega filma, ki ga ponuja izbran management model.
Keywords: festival, načrtovana prireditev, postmodernizacija, upravljanje prireditev, ustvarjalni sektor, projekt EPK, management model prireditve, PEST analiza, sponzorstvo
Published: 01.02.2011; Views: 1597; Downloads: 201
.pdf Full text (915,31 KB)

7.
ANALIZA USPEŠNOSTI SPODBUJANJA, ISKANJA IN REALIZACIJE POSLOVNIH ZAMISLI NA PRIMERU PODJETJA SLEM, d.o.o.
Alenka Ramšak, 2010, final seminar paper

Abstract: Ustvarjalnost je boj za preživetje, obstoj podjetja. Potrebno je spodbujati ustvarjalnost in ga celo nagrajevati, saj je to motivacija za zaposlene. Motivacija zaposlenih je lahko različna, eni se bodo bolj potrudili, če bodo vedeli, da gre za denarno nagrado, drugim bo več pomenil skupen uspeh in zadovoljstvo, da je nekaj ustvaril. Potrebno je, da vodja ustvarjalnih skupin pozna svoje "ustvarjalce" in jih zna spodbuditi in motivirati, da bodo produktivni pri iskanju novih izboljšav — idej, ki bodo lahko v podjetju prinašala dobiček in uspehe. Pri tem se lahko poslužujemo različnih tehnik za iskanje oziroma spodbujanje idej. Diplomski seminar je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo predstavili teoretična spoznanja. Spoznali smo pojem ideje, ustvarjalnost, ustvarjalni proces, proučili smo različne tipe tehnik generiranja idej: individualne, skupinske, analitične in celostne. Tehnike nam ne služijo vedno le pri iskanju novih idej, ampak služijo tudi za iskanje idej, kako nekaj izboljšati, nadgraditi. Pri tehnikah se lahko povežejo sodelujoči v skupine in skupinsko tuhtajo ter iščejo izboljšave. "Več glav več ve", pravijo. Med tehnikami lahko najdemo tudi posamezne tehnike, ki dajo možnost ljudem, ki ne želijo razmišljati na glas. Zapisujejo si svoje ideje in jih potem predstavijo. Ob vseh teh tehnikah, ki smo jih navedli v diplomskem seminarju, je potrebna v podjetju tudi prava klima, dobro in pozitivno delovno okolje. Pri vsem tem je v podjetju potreben tudi dober vodja, ki da svojim zaposlenim vzpodbude za ustvarjalnost. Pojavi se kar nekaj različic pri vodstvenih strukturah med podjetniki, notranjimi podjetniki in managerji. Notranji podjetniki so ena izmed rešitev za podjetje, ki ima ljudi, ki stojijo za novimi proizvodi in imajo zelo močno motivacijo za povezavo v skupine in nove dosežke. Notranji podjetniki morajo biti zelo razgledani in morajo dati velik poudarek sposobnostim za delo v skupini. Pripravljeni morajo biti na vse uspehe in padce, iz vsakega delavca morajo narediti zmagovalca in ga spodbuditi za dosežke, sanjati morajo z odprtimi očmi in biti inovativni ter vztrajni, da projekt speljejo od zasnove do realizacije. Z dobro idejo se vedno začne dobra skupina, ki dela na realizaciji, jedro vsega ustvarjanja je dober poslovni načrt, s katerimi se predstavi podjetje oz. skupina ustvarjalcev, najprej ljudem, ki bodo finančno in materialno pripomogli k realizaciji zasnovane ideje. Nobena pot ni ravna, na vseh poteh nas čakajo vzpetine in doline. Ravno tako je z idejo, ki se lahko v trenutku zdi dobra, a se kasneje na poti realizacije ustavi, vendar ne smemo prenehati in pustiti, da nam ovire zaprejo pot. Z vsem elanom in pozitivnim mišljenjem moramo iz ene ideje najti drugo in najti rešitev, da bo naša prvotna ideja zasijala v uspeh. V drugem, praktičnem delu diplomskega seminarja smo predstavili podjetje Slem, d. o .o., in proučili, kako v njihovem podjetju krojijo ideje, ali so jim pomembne za njihovo delovanje, kaj menijo o spodbujanju iskanja idej za boljše proizvode/storitev med zaposlenimi. "Kar seješ, to žanješ", je stara modrost, ki v podjetniškem svetu nemalokrat drži. Če bomo sejali dobre ideje na pravo polje, bodo le-te imele dober uspeh ne le na našem trgu, ampak tudi v svetu.
Keywords: podjetniška ideja, ustvarjalni proces, tehnike ustvarjalnega mišljenja, invencija, inovacija, motivacija, skupine, timi, notranje podjetništvo, poslovni načrt
Published: 24.05.2011; Views: 2386; Downloads: 215
.pdf Full text (532,31 KB)

8.
MOTIVACIJA ZA USTVARJALNO DELO V PODJETJU VOC CELJE D.D.
Saša Dolšina, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu sem predstavila motivacijske dejavnike, ki vplivajo na ustvarjalnost posameznika ali skupin. Spoznala sem, da se ustvarjalnost v spodbudnem okolju lahko razvija, spodbuja ali zavira. Pri tem imajo bistveno vlogo vodje, ki zelo vplivajo na samomotivacijo posameznika ali skupin. Motivacijo, ki deluje v človeku kot notranji spodbujevalec, lahko spodbudimo s pravilnim pristopom in nagrajevanjem. V praktičnem delu diplome, sem proučevala motivacijske dejavnike za ustvarjalnost v gradbenem podjetju Voc Celje d.d. Na podlagi podeljenega anketnega lista sem vprašanja najprej analizirala s statističnim programom SPSS ter na podlagi hipotez oblikovala predloge za spremembe v omenjenem podjetju. Rezultati so pokazali, da v podjetju Voc Celje d.d. prevladujejo relativno dobri pogoji za ustvarjanje in pozitivno vzdušje, ne glede na gospodarsko krizo, ki očitno ni imela večjega vpliva na ustvarjalnost zaposlenih. Večja populacija zaposlenih se je izkazala za ustvarjalne posameznike ali predlagatelje koristnih idej. Nagrajevanje v podjetju je še kar zadovoljivo. Zaposleni so za svoj prispevek nagrajeni, vendar je nagrada včasih premajhna ali napačna. Največja blokada pri ustvarjalnosti v podjetju je stres na delovnemu mestu, najmanjša pa strah pred napako. Pri razmerah za ustvarjalnost se je pokazalo, da je zaposlenim najbolj pomemben lasten interes, najmanj pa proces izboljšav. Z vodstvom so zaposleni zadovoljni, saj so dovolj odprti za predlagane ideje, vendar pogrešajo več aktivnega sodelovanja pri nadaljnjem razvoju predlaganih idej. Prav tako so zaposleni mnenja, da je pretok informacij med njimi in vodstvom preslab.
Keywords: motiviranje, ustvarjalni proces, človeški viri, inovativnost, nagrajevanje zaposlenih
Published: 20.08.2012; Views: 2147; Downloads: 106
.pdf Full text (2,32 MB)

9.
PLESNA VZGOJA V OKVIRU ENOMESEČNEGA NAČRTOVANJA V PREDŠOLSKEM OBDOBJU
Kristina Zadravec, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Načrtovanje, kot proces institucionalne vzgoje, ima pomembno vlogo pri oblikovanju otrokove osebnosti v predšolskem obdobju. V teoretičnem delu so opisani vidiki, ki se upoštevajo pri načrtovanju dejavnosti v predšolskem obdobju, ravni in področja kakovosti v vrtcu, modeli načrtovanja kurikuluma (učno-snovni, učno-ciljni in razvojno-procesni model načrtovanja), opisani so različni pristopi pri načrtovanju vzgojnega dela v vrtcu (Pedagogika Marie Montessori, Valdorfska pedagogika, High/Scopov pristop), oblike načrtovanja (makro in mikro načrtovanje, projektno delo), predstavljen je Kurikulum za vrtce, kot nacionalni dokument načrtovanja predšolske vzgoje v Sloveniji in načrtovanje plesnih dejavnosti s cilji in načeli plesne vzgoje. Teoretični del diplomske naloge zaključujemo s poglavjem o evalvaciji, ki predstavlja zaključno fazo pri procesu načrtovanja, kot vrednotenje opravljenega dela in hkrati osnova pri nadaljnjem načrtovanju. V empiričnem delu diplomske naloge je predstavljen praktični del, ki je bil izveden v vrtcu. Praktični del vsebuje mesečni načrt, tedenske in dnevne priprave ter analize izvedenih dejavnosti. Pri praktičnem delu smo upoštevali strategijo načrtovanja plesne vzgoje in prepletanje le-te z drugimi vzgojnimi področji.
Keywords: načrtovanje, predšolska vzgoja, modeli načrtovanja, kurikulum, plesna dejavnost, ustvarjalni gib
Published: 02.08.2012; Views: 1964; Downloads: 721
.pdf Full text (824,51 KB)

10.
UČENJE Z METODO IGRE IN USTVARJALNEGA GIBA PRI SPOZNAVANJU OKOLJA V PRVEM TRILETJU OŠ
Bernarda Skrbiš, 2012, undergraduate thesis

Abstract: V diplomskem delu je izpostavljena metoda igre in ustvarjalnega giba kot učni pristop, s katerim učencem posredujemo učne vsebine preko igre in gibanja. Osredotočili smo se predvsem na uporabo imenovane metode pri pouku spoznavanja okolja v prvem triletju devetletne osnovne šole. V teoretičnem delu je predstavljena metoda igre in ustvarjalnega giba kot celostna metoda, preko katere učenci izkusijo učno snov tako z umom kot z gibanjem. Opredelili smo oblike igre in ustvarjalnega giba, raziskali, kakšna je vloga učitelja pri vključevanju igre in ustvarjalnega giba v pouk ter kakšen vpliv ima omenjeni učni pristop na učence. Predstavili smo spoznavanje okolja kot učni predmet in obravnavane vsebine v prvem triletju. Osredotočili smo se na povezovanje igre in ustvarjalnega giba z naravoslovnimi in družboslovnimi vsebinami predmeta. V osrednjem delu naloge so predstavljene izbrane dejavnosti, ki jih lahko uporabimo pri posameznih tematskih sklopih. Iz operativnih ciljev posameznega tematskega sklopa in iz vključenih gibalnih dejavnosti so opredeljeni tudi integracijski cilji, ki jih učenci lahko dosežejo pri izvajanju iger in ustvarjalnih dejavnosti. Vključevanje metode igre in ustvarjalnega giba v pouk prinaša napredek tako v znanju učencev kot tudi na socialnem področju v razredu. Obravnavana snov postane bolj razumljiva, zabavna, pestra in nazorna. Učenci lažje in bolje delajo, če so v pouk vključene gibalne dejavnosti, s katerimi učenec postane aktiven član razreda.
Keywords: igra, ustvarjalni gib, metoda igre in ustvarjalnega giba, spoznavanje okolja, celostno učenje
Published: 18.10.2012; Views: 3427; Downloads: 499
.pdf Full text (688,32 KB)

Search done in 0.23 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica