| | SLO | ENG | Cookies and privacy

Bigger font | Smaller font

Search the digital library catalog Help

Query: search in
search in
search in
search in
* old and bologna study programme

Options:
  Reset


1 - 10 / 14
First pagePrevious page12Next pageLast page
1.
Vrstniško nasilje na srednjih šolah v obalno-kraški regiji
Zala Žvab, 2017, master's thesis

Abstract: Magistrsko delo obravnava tematiko vrstniškega nasilja v povezavi s šolsko klimo. Vrstniško nasilje kot pojav je v zadnjih tridesetih letih postal pereč problem v ameriških šolah in šolah v Severni Evropi. Pojav je na podlagi številnih raziskav povezan z različnimi nezaželenimi pojavi, kot so odklonskost v odrasli dobi nasilnežev, stanje depresije in nizkega učnega uspeha v nadaljevanju šolanja žrtve, nizek ugled ter slabo ime šole in podobno. Poleg številnih preventivnih programov (tudi v Sloveniji) se je kot učinkovita strategija izkazalo izboljšanje šolske klime, ki ima poleg preprečevanja nasilja v šolskem okolju tudi druge pozitivne plati, kot so: višji akademski dosežki, graditev pozitivne samodobe in osebnosti učencev ter nižji nivo stresa pri opravljanju dela zaposlenih. Teoretični uvod, kjer predstavimo dosedanje razumevanje in raziskovanje obeh pojavov, nam je služil za postavitev osnovnega raziskovalnega okvirja, postavitev hipotez ter oblikovanje zaključkov, kjer združimo teoretično in aplikativno raven dobljenih informacij. V metodološkem delu je predstavljena raziskava, v kateri smo zbirali podatke dijakov in zaposlenih iz dveh srednjih šol v obalno-kraški regiji: Gimnazije Koper in Gimnazije, elektro in pomorske šole Piran. Z analizo dobljenih podatkov smo ugotovili, da je izvajanje nasilnih dejanj in viktimizacija tovrstnega nasilja odvisna od spola. Nasilje je najbolj prisotno med šolskimi odmori na šolskih hodnikih. Poleg tega smo ugotovili tudi, da je vrstniško nasilje pogostejše v poklicnih srednjih šolah kot v gimnazijah. Kot pomembni dejavniki pri zaznavanju nasilnih dejanj v šolskem okolju so se pri učencih izkazali letnik šolanja, šolski program in odnos z učitelji, pri učiteljih pa razmerje med nivojem zaznanega stresa in zmožnostjo zaznavanja nasilja.
Keywords: nasilje, vrstniško nasilje, trpinčenje, ustrahovanje, srednje šole, magistrska dela
Published: 15.06.2017; Views: 866; Downloads: 102
.pdf Full text (3,40 MB)

2.
Kibernetsko nasilje med mladostniki
Tina Herceg, 2016, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj informacijske tehnologije je poleg pozitivnih posledic prinesel tudi mnogo negativnih. Ena izmed njih je nova oblika medvrstniškega nasilja: kibernetsko nasilje. Ta vrsta nasilja poteka preko mobilnih naprav, interneta in drugih komunikacijskih sredstev. Je ena izmed bolj nevarnih oblik nasilja, saj pušča hude posledice. Ker smo tako rekoč vedno »priklopljeni« na splet, smo zaradi tega bolj ranljivi in lažje dosegljivi za takšne napade. Za razliko od »klasičnih« oblik medvrstniškega nasilja pa kibernetsko ni omejeno na šolske prostore, ampak se lahko odvija tudi v varnem okolju doma. V diplomski nalogi smo se osredotočili na kibernetsko nasilje med mladostniki, saj ta oblika nasilja predstavlja največji problem prav pri otrocih in mladostnikih. V uvodnem delu diplomske naloge smo najprej predstavili definicijo medvrstniškega nasilja in njegove oblike, nato pa smo več pozornosti namenili kibernetskemu nasilju. V drugem delu diplomske naloge pa je predstavljen celoten postopek raziskave in njeni rezultati. Zastavili smo tri hipoteze, podatke pa smo zbirali s pomočjo anketnega vprašalnika. V raziskavo smo zajeli 150 učencev 7. in 8. razreda Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik. Pridobljeni rezultati kažejo, da učenci, vključeni v raziskavo, vedo, kaj je kibernetsko nasilje in ga znajo primerno opredeliti. Večina učencev se strinja, da je kibernetsko nasilje med mladostniki zelo resen problem in bi mu morali nameniti več pozornosti.
Keywords: nasilje, mladostniki, medvrstniško nasilje, kibernetsko nasilje, ustrahovanje, nadlegovanje, preprečevanje, odkrivanje, diplomske naloge
Published: 18.11.2016; Views: 1092; Downloads: 193
.pdf Full text (653,58 KB)

3.
Vrstniška agresivnost v povezavi s sposobnostjo emocionalne regulacije v adolescenci
Manja Škof, 2016, master's thesis

Abstract: Agresivnost je vedenjska značilnost, ki se kaže v gospodovalnosti ter nasilnih ali napadalnih besedah in dejanjih proti drugim ljudem. Na agresivnost ima med ostalimi dejavniki velik vpliv tudi čustvena inteligentnost in ena izmed komponent čustvene inteligentnosti – čustvena regulacija, ki pomeni sposobnost obvladovanja in nadzorovanja lastnega čustvenega stanja. Da lahko namreč v družbi sodelujemo z drugimi ljudmi, je potreben čustveni nadzor. S pomočjo vprašalnika o nasilju in čustveni regulaciji smo v empiričnem delu želeli ugotoviti, kako je čustvena inteligentnost (natančneje čustvena regulacija) povezana z nasilnim vedenjem v adolescenci. Ugotoviti želimo, ali so tisti, ki imajo boljše sposobnosti emocionalne regulacije, v večji ali manjši meri žrtve ali storilci agresivnega vedenja in kaj si le-ti mislijo o nasilju. Razlike želimo poiskati tudi med spoloma, v starosti in med učnim uspehom učencev. S pomočjo raziskave smo ugotovili, da so adolescenti, ki imajo manj razvito sposobnost čustvene regulacije, v večji meri deležni agresivnih dejanj kot tisti, ki imajo bolj razvito sposobnost čustvene regulacije. Prav tako so adolescenti, ki imajo manj razvito sposobnost čustvene regulacije, v večji meri storilci agresivnih dejanj kot tisti, ki imajo bolj razvito sposobnost čustvene regulacije. Pri primerjavi žrtev agresivnih dejanj obstajajo statistično značilne razlike glede na spol in starost, ni pa statistično značilnih razlik glede na učni uspeh. Med storilci agresivnih dejanj so statistično značilne razlike glede na spol, ni pa statistično značilnih razlik glede na starost in učni uspeh.
Keywords: Nasilje, agresivnost, ustrahovanje, žrtve, storilci, adolescenti, nasilje v šoli, »bullying«, čustva, čustvena inteligentnost, čustvena regulacija.
Published: 23.06.2016; Views: 1098; Downloads: 159
.pdf Full text (1,43 MB)

4.
Socialnopsihološki vidik kibernetskega ustrahovanja
Nejc Pantič, 2015, master's thesis

Abstract: Kibernetsko ustrahovanje ni nov problem. Navkljub resnim posledicam, ki mu lahko sledijo, pa marsikdo s tem pojmom ni seznanjeni. Posledica tega je, da so v prvi vrsti kibernetskemu ustrahovanju največkrat izpostavljeni posamezniki, ki se pred njim ne znajo zavarovati oziroma soočiti z njim. Tudi odgovorne osebe (starši, učitelji, socialni delavci ipd.) zaradi lastne neseznanjenosti podcenjujejo resnost problema, zato ga ne morejo adekvatno obvladovati, se soočiti z njim oziroma se o njem izobraziti/osvestiti na širši družbeni ravni. Čeprav je kibernetsko ustrahovanje abstraktno, so njegove posledice za žrtev resne in realne. V primerjavi z ustrahovanjem v realnem svetu sta lahko storilec ali žrtev kdorkoli. Tudi odrasli, ki v realnem svetu za storilca morda predstavljajo nekakšno avtoriteto, lahko postanejo žrtve ustrahovanja. Kibernetski prostor omogoča poleg širokega občinstva tudi večjo stopnjo anonimnosti, nižjo stopnjo nadzora, nezmožnost opazovanja žrtvine reakcije ter izključuje fizično nasilje. Pomembno je tudi dejstvo, da je posameznik danes prek informacijsko-komunikacijske tehnologije nenehno dosegljiv in kot tak tudi potencialno izpostavljen ustrahovanju. Kibernetski prostor namreč omogoča, da se dinamika odnosov iz realnega sveta popolnoma preoblikuje. Vse to so razlogi, zaradi katerih se lahko kibernetsko ustrahovanje in njegove posledice za žrtve stopnjujejo bistveno hitreje kot pri klasičnem ustrahovanju. Zato si kibernetsko ustrahovanje zasluži več pozornosti. Pristop k obvladovanju pojava in soočanju z njim mora biti celovit in obsegati vse segmente naše družbe. Kibernetsko ustrahovanje namreč ni problem posameznika, pač pa celotne družbe. S primerjalno analizo virov, opravljenimi raziskavami in intervjuji smo ugotovili, da je osveščenost/izobraženost o kibernetskem ustrahovanju med slovenskimi uporabniki spletnega socialnega omrežja Facebook slaba in da si nekateri pristojni organi premalo prizadevajo za reševanje tovrstnih problemov. Prav tako smo ugotovili, da so posledice za žrtev odvisne od tega, kako resno sama dojema kibernetsko ustrahovanje, in ne nazadnje, da poročanje medijev o kibernetskem ustrahovanju lahko negativno vpliva na žrtve.
Keywords: kibernetski prostor, kibernetsko ustrahovanje, storilci, žrtve, preprečevanje, magistrska dela
Published: 06.11.2015; Views: 732; Downloads: 122
.pdf Full text (1,31 MB)

5.
Mladostniki in kibernetsko nasilje (cyberbullying)
Karin Bevk, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Razvoj digitalne in mobilne tehnologije je prinesel veliko prednosti in lažjega komuniciranja, vendar ima tehnologija tudi negativne posledice, med njimi je tudi kibernetsko nasilje. To nasilje pa je največji problem pri otrocih in mladostnikih. Velikokrat se ne zavedajo kakšne nevarnosti prežijo na njih na spletu, pogosto pa se ne zavedajo niti tega, da so žrtve spletnega nasilja. V uvodnem delu te diplomske naloge smo se osredotočili na samo definicijo ter splošne elemente kibernetskega nasilja ter oblike tega nasilja. Nato smo podrobneje preučili spletno nasilje med mladostniki ter ugotovili, da mladi nadlegujejo predvsem iz dolgčasa, maščevanja, zabave in iskanju pozornosti, nekateri pa si le želijo izpasti »kul«. V nadaljevanju smo pozornost namenili stanju v Sloveniji in ugotovili, da na tem območju ni veliko raziskav na to temo, kibernetsko nasilje pa tudi ni posebej definirano v slovenski zakonodaji. Posledicam nasilja preko spleta in mobilnega telefona pa smo se posvetili v zadnjem delu teoretičnega dela, kjer smo želeli predstaviti znake, ki jih lahko zaznamo pri žrtvi kibernetskega nasilja. Velik problem je namreč tudi neodkritost spletnega trpinčenja, saj ga je težje zaznati, ker znaki pri žrtvi niso jasno vidni kot npr. pri fizičnem nasilju. Kljub temu pa ima kibernetsko nasilje lahko hude posledice, še posebej za mladostnika, ki je še v fazi ustvarjanja samopodobe in samozavesti. V drugem delu pa so predstavljeni rezultati anketnega vprašalnika na temo mladostnikov in kibernetskega nasilja, in sicer med učenci 8. razreda na Osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin. Na vprašalnik je odgovarjalo 48 učencev.
Keywords: informacijsko-komunikacijska tehnologija, internet, kibernetski prostor, kibernetsko nasilje, ustrahovanje, mladostniki, žrtve, posledice, stanje, vprašalniki, analize, diplomske naloge
Published: 19.10.2015; Views: 1253; Downloads: 318
.pdf Full text (736,42 KB)

6.
Kibernetsko nasilje
Aleksandar Dončev, 2015, undergraduate thesis

Abstract: Kibernetsko nasilje je danes vse pogostejše, ne le med mladostniki temveč tudi med odraslimi in starostniki. Razlog tiči v razvoju informacijsko-komunikacijske tehnologije in v dejstvu, da ima vsak posameznik mobilni telefon, prenosni ali tablični računalnik ter dostop do medmrežja (interneta). Vsak posameznik ima prav tako elektronski naslov in profil na katerem od socialnih omrežij (Facebook, Twitter, Google+ itn.). Težava pa nastopi pri našem znanju o varnosti in zaščiti na medmrežju. Nekateri so na socialnih omrežjih aktivnejši in pogosteje objavljajo svoje osebne podatke, fotografije in druge stvari iz zasebnega življenja. Kibernetski kriminalci imajo takšne posameznike najraje, saj lahko z malo truda vdrejo v njihovo e-pošto ali socialno omrežje in jih začnejo nadlegovati, prav tako pa lahko z njihovega profila nadlegujejo tudi druge. V diplomskem delu bo predstavljeno področje kibernetskega nasilja. Opredeljeno bo tudi, kaj sta kibernetski prostor in kibernetski kriminal, saj si brez tega ne moremo predstavljati, kje kibernetsko nasilje poteka. V diplomskem delu bo kot osrednji in glavni del diplomskega dela predstavljeno kibernetsko nasilje, ki je sestavljeno iz več različnih vrst nasilja. Največji poudarek bo predvsem na kibernetskem ustrahovanju, nadlegovanju in zalezovanju. Kibernetsko ustrahovanje, nadlegovanje in zalezovanje so namreč najpogostejše oblike kibernetskega nasilja, ki se pojavlja se tako med otroci in mladostniki kot tudi med odraslimi. Za boljše razumevanje opisanega problema so v zaključku potrjene ali ovržene zastavljene hipoteze ter podane zaključne misli in sklepi o pridobljenih ugotovitvah v diplomskem delu.
Keywords: kibernetika, kibernetski prostor, internet, kibernetsko nasilje, spletno nasilje, ustrahovanje, nadlegovanje, zalezovanje, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 18.09.2015; Views: 2551; Downloads: 338
.pdf Full text (565,14 KB)

7.
Temna stran organizacij
Monika Šajt, 2015, master's thesis

Abstract: Maščevanje je eden prvotnih mehanizmov za preživetje človeške vrste. Že predniki so se zavedali, da je za preživetje potrebno sodelovanje in tako vzpostavili mehanizem, ki je kaznoval vsako vedenje, ki je sabotiralo vzajemnost. Evolucija maščevanja nas vodi od obligatornega dednega krvnega maščevanja, značilnega za plemenske kulture, v svet zakonov, v katerem je kazensko pravo legaliziralo maščevanje in ga preneslo v roke države. Tripp in Bies (2009) predstavljata dva pogleda na vire maščevanja. Prvi je pogled na vire maščevanja skozi oči menedžerjev, ki gleda predvsem na interese organizacije in njenih menedžerjev. Ta perspektiva zagovarja, da je za preprečitev tega pojava potrebno preverjati nagnjenost zaposlenih k jezi in maščevanju. Krivdo za pojav maščevanja na delovnem mestu pripisuje izključno delavcem. Drugi pa je pogled na vire maščevanja skozi oči zaposlenih. Ta pogled zagovarja tezo, da je vire oziroma vzroke za iskanje maščevanja na delovnem mestu treba iskati v različnih situacijskih dogodkih znotraj organizacij. Prispevek v svojem empiričnem delu predstavlja izvirne rezultate raziskave o maščevanju na delovnem mestu, opravljene na vzorcu 308 zaposlenih v slovenskih podjetjih. Anketiranci bi se najpogosteje na zaznano krivico odzvali spravljivo, saj je povprečna vrednost pri »spravi« najvišja (3,71). Zgolj 17,4 % anketirancev nekomu, ki jim je storil krivico na delovnem mestu, ne bi odpustilo. Najnižje vrednosti pa smo razpoznali pri združeni spremenljivki »maščevanje« (1,30). Takšnih, ki bi se vedli maščevalno zaradi zaznane krivice na delovnem mestu, je zgolj 4 %.
Keywords: organizacije, delovno mesto, zaposleni, deviantno vedenje, agresivno vedenje, ustrahovanje, nasilje, maščevanje, preprečevanje, magistrska dela
Published: 12.05.2015; Views: 1118; Downloads: 196
.pdf Full text (1,69 MB)

8.
DIGITALNO NASILJE V OSNOVNI ŠOLI
Sandra Špoljar, 2013, master's thesis

Abstract: Kot posledica hitrega razvoja sodobne informacijske tehnologije je računalnik pred leti postal del vsakdanjega življenja za večino ljudi. To je bil posledično razlog za razvoj digitalnega nasilja, ki je dandanes močno razširjeno med učenci in ga je kljub temu težko prepoznati ter nadzorovati (Pšunder, 2012). V teoretičnem delu smo najprej opisali pojem digitalno nasilje, ga primerjali s tradicionalnim nasiljem, razložili ključne pojme in ločili različne vrste digitalnega nasilja. Nato smo pogledali in opisali značilnosti nasilnežev in žrtev ter poiskali nasvete za pomoč. V nadaljevanju smo na kratko opisali slovenske spletne strani in projekte na to tematiko ter opisali rezultate tujih raziskav. V empiričnem delu naloge smo interpretirali rezultate anketnega vprašalnika na temo digitalno nasilje, ki so jih pridobili študenti izbirnega predmeta Digitalna varnost. Anketni vprašalnik je bil namenjen pedagoškim strokovnim delavcem in z njim smo ugotovili tehnike preprečevanja digitalnega nasilja, ukrepe, ki se jih poslužujejo in vire informacij o pojavu digitalnega nasilja med učenci. Intervjuvali smo Majo Vreča, ki je zaposlena na Arnesu in izvaja predavanja za projekt Safe.si, ter Aleša Bučar Ručmana, višjega predavatelja na Fakulteti za varnostne vede in strokovnjaka na področju mladoletniške kriminalitete. Pridobili smo zanimive odgovore, izvedeli izkušnje iz prakse, ter tako dobili vpogled v stanje digitalnega nasilja v Sloveniji.
Keywords: Digitalno nasilje, tradicionalno nasilje, cyberbullying, kraja identitete, seksting, ustrahovanje
Published: 12.06.2014; Views: 1149; Downloads: 153
.pdf Full text (1,13 MB)

9.
Kriminološki vidik spletnega medvrstniškega nasilja : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Damijan Suhadolnik, 2014, undergraduate thesis

Abstract: Pojav medvrstniškega spletnega nasilja je rezultat informacijske dobe, v kateri živimo. Že dejstvo, da ima večina otrok svoj mobilni telefon ter da že v predšolskem obdobju spadajo med uporabnike na spletu, nam da vedeti, da se v tem skrivajo določeni problemi, ki imajo lahko hude negativne posledice. Številne opravljene raziskave v zelo visokih odstotkih kažejo na to, da imajo že predšolski otroci ustvarjen svoj profil na spletu. Gre za tveganja, predvsem pa s tem povezana ogrožanja otrok in mladostnikov, ki so najbolj ranljivi in so tarče storilcev spletnega nasilja. Torej je nasilje v različnih oblikah prisotno v šoli. Področje, predstavljeno v diplomskem delu, bo temeljilo na prepoznavanju vrstniškega nasilja, in njegovi dinamiki, s poudarkom na preučevanju spletnega medvrstniškega nasilja ali pojma cyberbullying. Opisane so razsežnosti tega nasilja, pojavne oblike, dejavniki, vzroki in posledice. Namen diplomskega dela je, na podlagi že narejenih raziskav opredeliti in preučiti medvrstniško nasilje z uporabo novih informacijsko komunikacijskih tehnologij in pojasniti to nasilje oziroma kibernetsko ustrahovanje v okviru različnih ved, kot so kriminologija, psihologija, sociologija, ter nameniti pozornost vprašanju, kdo so storilci spletnega medvrstniškega nasilja, kdo so žrtve in kakšne so posledice, tipologija le- teh in motivi za tovrstna dejanja. Predstavili in potrjevali smo, da medvrstniško spletno nasilje predstavlja resen družbeni problem oziroma problem sodobne družbe, ki pri otrocih ustvarja negotovost in strah. Opisani so izsledki nekaterih raziskav na tem področju in vidik preventive oziroma specialne prevencije, ki vključuje soočanje, zaznavanje in ukrepanje institucij, kot so šola, centri za socialno delo ter policija. Za boljšo predstavitev in razumevanje opisane tematike so v zaključnem empiričnem delu zastavljene hipoteze in kot kvalitativna metoda individualni usmerjevalni intervjuji z zaključno razpravo, kjer so podane sklepne ugotovitve diplomske naloge.
Keywords: internet, kibernetski prostor, nasilje, vrstniško nasilje, kibernetsko ustrahovanje, preprečevanje, diplomske naloge
Published: 02.06.2014; Views: 1631; Downloads: 324
.pdf Full text (761,94 KB)

10.
Odklonsko vedenje policistov : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija Varnost in policijsko delo
Jasmina Kolednik, 2012, undergraduate thesis

Abstract: Policija je državni organ, ki ima pomembno funkcijo pri zagotavljanju in ohranjanju miru in varnosti v državi. Za izvrševanje te pomembne funkcije pa potrebuje posebna pooblastila. Policija je ena najštevilnejših in najbolje opremljenih vladnih agencij, ki lahko proti posamezniku uporabi tudi silo. Prav zato je proučevanje odklonskega vedenja zelo pomembno, kajti situacije, v katerih posredujejo policisti, lahko privedejo do prekoračitve njihovih pooblastil. Odklonsko vedenje je prepoznavno po agresivnosti, brutalnosti, nasilju, mobbingu idr. Vzrok za nastanek odklonskega vedenja so lahko različni dejavniki, kot so stres, predsodki, policijski cinizem, socialno spodkopavanje. Takšno vedenje je lahko prepoznavno kot spolno nadlegovanje, korupcija, ustrahovanje, agresivno in nasilno vedenje. Kot zloraba policistovega položaja ali pooblastil se upošteva vsako ravnanje, ki ogrozi ali bi lahko ogrozilo zmožnost korektnega, doslednega in nepristranskega opravljanja policijskih nalog ter ima namen osebne koristi. Namen diplomskega dela je proučevanje odklonskega vedenja policistov. Predstavljeni bodo odklonski pojavi, ki se pojavljajo pri delu policistov, kot so: policijska korupcija, vrste policijske korupcije, agresivno vedenje, nasilje in ustrahovanje na delovnem mestu, spolno nadlegovanje, posledice le-tega ter njihovo upravljanje.
Keywords: policija, policisti, odklonsko vedenje, korupcija, ustrahovanje, spolno nadlegovanje, preprečevanje, notranji nadzor, diplomske naloge
Published: 10.05.2013; Views: 1895; Downloads: 255
.pdf Full text (495,30 KB)

Search done in 0.29 sec.
Back to top
Logos of partners University of Maribor University of Ljubljana University of Primorska University of Nova Gorica